Byla 2A-1634-590/2014
Dėl laidavimo pripažinimo pasibaigusiu, trečiasis asmuo BUAB „Teisingas pasirinkimas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,

2teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Rūtos Burdulienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės R. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. Š. ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl laidavimo pripažinimo pasibaigusiu, trečiasis asmuo BUAB „Teisingas pasirinkimas“.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovė R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti 2006-10-02 laidavimo sutartį Nr. FA-K200610-1621, sudarytą tarp AB Sampo banko (dabar Danske Bank A/S Lietuvos filialo) ir R. Š. pasibaigusia, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-10-02 AB Sampo bankas (dabar Danske Bank A/S Lietuvos filialas) ir UAB „Teisingas pasirinkimas“ sudarė kredito sutartį Nr. K200610-1621. 2006-10-02 AB Sampo bankas (dabar Danske Bank A/S Lietuvos filialas) ir R. Š. sudarė laidavimo sutartį Nr. FA-K200610-1621, pagal kurią ieškovė įsipareigojo solidariai atsakyti visu savo turtu bankui, jeigu UAB „Teisingas pasirinkimas“ neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 2006-10-02 kredito sutartį Nr. K2006-10-1621. Pažymėjo, jog atsakovas reikalauja iš ieškovės, kaip iš laiduotojos, 349 690,01 Lt sumos. Nurodė, kad laidavimo sutartyje buvo susitarta dėl neterminuoto laidavimo. Kai buvo laiduota nenustatytam laikui, taip pat kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Šiuo atveju laikytina, jog laidavimas yra pasibaigęs. Taip pat nurodė, kad jeigu teismas nustatys, kad laidavimas buvo terminuotas, tokiu atveju laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nepareiškė laiduotojui ieškinio nuo tos dienos, kai suėjo laidavimo ar prievolės įvykdymo terminas. Ieškovės nuomone, trijų mėnesių terminas skaičiuotinas nuo kredito sutarties vienašališko nutraukimo, t. y. nuo 2012 metų, todėl laikytina, jog laidavimas yra pasibaigęs.

6Atsakovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovės kaip laiduotojos prievolė kyla iš 2006-10-02 laidavimo sutarties, o jos suteiktas laidavimas užtikrina pagrindinės prievolės, kylančios iš 2006-10-02 kredito sutarties įvykdymą. Kredito sutartimi buvo įvardintas galutinis prievolės įvykdymo terminas – 2016-09-30, tokiu būdu darytina išvada, jog iš laidavimo sutarties atsiradusi laidavimo prievolė yra galiojanti iki kredito sutartimi nustatytos pagrindinės prievolės įvykdymo termino pabaigos arba, kaip papildomai laidavimo sutartimi susitarė šalys, iki visiško kredito grąžinimo, palūkanų, netesybų ir kitų sumų sumokėjimo.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-12-30 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad buvo susitarta dėl terminuoto laidavimo. Teismas, įvertinęs tarp šalių sudarytos laidavimo sutarties nuostatas, padarė išvadą, kad laidavimas galioja iki visiško kredito grąžinimo, palūkanų, netesybų ir kitų sumų sumokėjimo pagal kredito sutartį, t. y. nagrinėjamu atveju šalių sudaryta laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolės įvykdymo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kredito sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra sutarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, sprendė, kad CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Teismas konstatavo, kad prievolė yra neįvykdyta iki šiol ir yra nepasibaigusi, todėl sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti laidavimo sutartį pasibaigusia. Esant nurodytiems motyvams, teismas ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

8Apeliaciniu skundu ieškovė R. Š. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, taip pat prašo priteisti iš atsakovo ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo posėdžio metu atsakovas nenurodė, kokia laidavimo sutartis buvo sudaryta, t. y. terminuota ar neterminuota. To nenustatė ir teismas. Tik nustačius, kokia laidavimo sutartis buvo sudaryta, galima nustatyti, ar laidavimas yra pasibaigęs ar ne. Teismui šių aplinkybių nenustačius, buvo pažeistas CPK. Pažymi, jog priklausomai nuo to, kokia yra laidavimo rūšis (terminuotas ar neterminuotas laidavimas), įstatyme nustatyti kitokie laidavimo pabaigos pagrindai (terminai). Šalių susitarimu (laidavimo sutartimis) ieškovas ir atsakovas susitarė dėl termino ir nurodė, kad laidavimo sutartys yra neterminuotos, t. y. laidavimas galios tol, kol bus grąžintos visos nesumokėtos įmokos pagal kredito sutartį. CK 6.89 str. 1 d. nustatyta, kad, kai buvo laiduota nenustatytam laikui, taip pat kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Nagrinėjamu atveju galima spręsti, jog buvo susitarta dėl neterminuoto laidavimo, todėl, žinant faktą, jog per dvejus metus nebuvo pareikštas ieškinys, apeliantės laidavimas pagal kredito sutartį yra pasibaigęs. Taip pat nurodo, kad, teismui manant, jog laidavimas yra terminuotas, laidavimas pripažintinas pasibaigusiu remiantis CK 6.88 str. 1 d. pagrindu, t. y. kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Kredito sutarties 4.4. p nurodoma, jog ieškovės laidavimas yra sudarytas kredito sutarties galiojimo laikotarpiui. Atsakovas 2012 m. vienašališkai nutraukė kredito sutartį ir per 3 mėnesius nepareiškė laiduotojui ieškinio, todėl laidavimas yra pasibaigęs.

9Atsakovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepimu į ieškovės R. Š. apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-30 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavęs praktiką, jog, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Nurodo, kad tarp banko ir ieškovės sudaryta laidavimo sutartimi buvo susitarta, jog laidavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško ir tinkamo kredito sutarties bei laiduotojo (ieškovės) skolinių įsipareigojimų bankui įvykdymo (laidavimo sutarties 13 ?.). Taigi, šalys susitarė, jog laiduotojos įsipareigojimai bankui galioja iki visiško prievolės pagal kredito sutartį įvykdymo bei tarp šalių laidavimo sutarčių pagrindu susiklostę civiliniai santykiai iš esmės atitinka įstatyminį reglamentavimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bei yra paremti dispozityvumo principu. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, vadovavosi suformuota teismų praktika, vertino byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, išanalizavo ir įvertino visas bylos aplinkybes bei pateiktus įrodymus, ir būtent jų viseto pagrindu nustatė bylai teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes.

10Apeliacinis skundas atmetamas.

11Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

12Kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, kad 2006-10-02 laidavimo sutartis Nr. FA-K200610-1621 baigėsi CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu. Kasacinio teismo praktikoje dėl CK 6.88 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo yra nustatyta, kad kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai,6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. E. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-285/2012). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip akcesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. A. v. UAB „Vilsima“, kt., bylos Nr. 3K-3-261/2009; 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. P. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-229/2009; 2013 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. G. v. AB „Swedbank“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-92/2013).

132006-10-02 laidavimo sutarties Nr. FA-K200610-1621 šalys susitarė, kad laidavimas galioja iki visiško kredito grąžinimo, palūkanų, netesybų ir kitų sumų sumokėjimo pagal kredito sutartį (sutarties 13 punktas, b.l. 8). Kolegija pažymi, kad dėl laidavimo pabaigos gali susitarti tik laidavimo, o ne kredito sutarties šalys, todėl atmetami apeliacinio skundo argumentai, kad laidavimo terminas yra nustatytas pagal kredito sutarties 4. 4 punkto sąlygas – kredito sutarties galiojimo laikotarpiui.

14Taigi nagrinėjamu atveju laidavimo sutarties šalys susitarė, kad laidavimas galioja iki visiško kredito grąžinimo, palūkanų, netesybų ir kitų sumų sumokėjimo pagal kredito sutartį. Pagrindinis skolininkas trečiais asmuo BUAB „Teisingas pasirinkimas“ nėra įvykdęs savo prievolių pagal kredito sutartį. Todėl atsižvelgiant į suformuotą kasacinio teismo praktiką, pripažinti laidavimą pasibaigusiu pagal CK 6.88 straipsnio 1 dalį nėra pagrindo.

15Nepagrįsti ir apeliacinio skundo argumentai, kad laidavimas baigėsi pagal CK 6.89 straipsnio 1 dalį. Ši teisės norma apibrėžia neterminuoto laidavimo pabaigą ir nustato, kad kai buvo laiduota nenustatytam laikui, taip pat kai prievolės įvykdymo terminas nenurodytas arba apibūdintas pareikalavimo momentu ir nėra kitokio susitarimo, laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal šią teisės normą laidavimas gali būti pripažintas pasibaigusiu tik tokiu atveju, jeigu šalys nėra sudariusios kitokio susitarimo dėl laidavimo pabaigos. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju laidavimo sutarties šalys susitarė, kad laidavimas galioja iki visiško kredito grąžinimo, palūkanų, netesybų ir kitų sumų sumokėjimo pagal kredito sutartį, todėl pripažinti 2006-10-02 laidavimo sutartį Nr. FA-K200610-1621 pasibaigusia pagal CK 6.89 straipsnio 1 dalies nuostatas tai pat nėra pagrindo.

16Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą atmesti ieškinį pagrindė nustatytomis bylos aplinkybėmis, galiojančiomis teisės normomis ir aktualia teismų praktika, todėl visiškai nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas.

17Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai