Byla 2-1007/2013
Dėl žalos atlyginimo nesąžiningai konkuruojant

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų A. Z., D. B. (D. B.) ir uždarosios akcinės bendrovės „VM Logistics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Big Trans“ ieškinį atsakovams A. Z., D. B. (D. B.) ir uždarajai akcinei bendrovei „VM Logistics“ dėl žalos atlyginimo nesąžiningai konkuruojant ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 635 484,42 Lt žalos atlyginimo ir įpareigoti atsakovus nutraukti neteisėtus veiksmus, kuriais naudojamos konfidencialios žinios ir informacija apie ieškovo klientus, bendradarbiavimo su jais sąlygas, t. y. nesudarinėti sutarčių su TOO Kompanija Metex, Import-Export V. N., TOO WFG Corporation, TOO ART Potolok, TOO „Kompanija SK Izhstroj“, TOO FET Group, TOO Technoprom-teks, UAB Green Works industry“, Zlatogor Part Service TOO, TOO NRC Group, TOO Gold World, TOO Profair processing, Mais TOO, Flint Group Findland OY, IP Beisenova K.D, HA SERV OU, EOS-WERKE GUNTHER GmbH, MEDEN-INMED Sp.z.o.o, OOO „EXCLUSIVE PARQUET“, o jei tokios sutartys jau sudarytos – jas nutraukti, priteisti iš atsakovų solidariai 6 procentų procesines palūkanas.

5Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovams priklausantį turtą ir uždrausti atsakovams bendradarbiauti su klientais: TOO Kompanija Metex, Import-Export V. N., TOO WFG Corporation, TOO ART Potolok, TOO „Kompanija SK Izhstroj“, TOO FET Group, TOO Technoprom-teks, UAB Green Works industry“, Zlatogor Part Service TOO, TOO NRC Group, TOO Gold World, TOO Profair processing, Mais TOO, Flint Group Findland OY, IP Beisenova K.D, HA SERV OU, EOS-WERKE GUNTHER GmbH, MEDEN-INMED Sp.z.o.o, OOO „EXCLUSIVE PARQUET“ iki sprendimo įsiteisėjimo dienos. Prašymas motyvuojamas tuo, kad ieškinio suma yra didelė, o pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalį ūkio subjektas, kurio teisėti interesai yra pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies: areštavo atsakovams nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis bendrai 635 485 Lt sumai; nesant ar nepakankant šio turto, areštavo atsakovų turtines teises ir pinigines lėšas. Teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas įvertino, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes teismui nėra žinoma atsakovų turtinė padėtis, ieškinio suma pripažintina didele (CPK 144 str.). Siekdamas užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą bei atsakovų teisėtų interesų apsaugą, teismas pirmiausia areštavo atsakovų kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir turtines teises. Kitos prašymo dalies netenkino.

8Teismas, iš dalies sutikdamas su atsakovų atskiruoju skundu, 2013 m. sausio 2 d. nutartimi sumažino 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi atsakovo UAB „VM Logistics“ atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir leido atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, privalomąsias socialinio draudimo įmokas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovai atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo nutartį 2012 m. gruodžio 10 d. panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovas solidariai iš atsakovų reikalauja priteisti 635 485 Lt, kuriuos sudaro neva ieškovo negautos pajamos bei atsakovų tariamai gauta nauda už devynis mėnesius. Šios sumos apskaičiavimas grindžiamas išimtinai ieškovo pridėtomis pažymomis apie negautas pajamas, tačiau nėra pateikiama tariamos atsakovų naudos apskaičiavimo tvarka, todėl ieškovo reikalavimas negali būti tenkinamas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reikalaujamai priteisti sumai yra laikytinas nepagrįstai suvaržančiu atsakovų interesus.

122. Ieškovas nepateikė ne jo paties parengtų dokumentų ar kitų įrodymų, kurie galėtų patvirtinti tariamai patirtų praradimų faktą ir dydį, todėl reikalaujama priteisti turtinė žala nėra pagrįsta bei neatitinka teismų praktikoje suformuotų įrodinėjamiems nuostoliams (negautoms pajamoms) keliamų objektyvumo ir realumo kriterijų.

133. Atsakovas UAB „VM Logistics” neturi 635 485 Lt vertės nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Jeigu atsakovams nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto nepakaks reikalaujamos sumos išieškojimui užtikrinti, areštas turės būti taikomas atsakovų turtinėms teisėms ir piniginėms lėšoms. Todėl kyla reali grėsmė, kad areštas bus taikomas atsakovo UAB „VM Logistics“ banko sąskaitose esančioms piniginėms lėšoms. Tokios apimties arešto pritaikymas, atsižvelgiant į atsakovo vykdomos veiklos specifiką, neišvengiamai nulems nepataisomą žalą atsakovui, kadangi UAB „VM Logistics“ negalės atsiskaityti su tiekėjais.

144. Lietuvos teismų formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai turto areštas kelia grėsmę atsakovo veiklai ir jo egzistavimui apskritai, laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos – o jeigu pritaikytos, tai turėtų būti panaikintos – net ir tais atvejais, kai atsakovas neturi pakankamai turto teismo sprendimui įvykdyti.

15Ieškovas prašo atskirąjį siundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo:

161. Atsakovai nutyli svarbias ieškinio reikalavimų pagrįstumui preliminariai įvertinti būtinas aplinkybes – tai, kad atsakovai A. Z. ir D. B., nutraukę darbo santykius su UAB „Big Trans”, netrukus pradėjo dirbti UAB „VM Logistics”, kuri per trumpą laiką įvykdė pertvarkymus ir pradėjo verstis ta pačia, kaip ir ieškovas veikla. Atsakovai iš karto po darbo santykių su ieškovu pasibaigimo pasinaudojo ieškovo komercinėmis paslaptimis savo asmeninei ir atsakovo UAB „VM Logistics” naudai gauti, perviliojo ieškovo darbuotojus, tokiais savo veiksmais pakenkė ieškovo verslui, padarydami turtinės žalos. Šios aplinkybės sudaro ieškinio tikėtiną pagrindimą. Atsakovai nepateikė įrodymų, kurie paneigtų šias aplinkybes arba jas paaiškintų, o iš esmės tik ginčijo ieškinio sumą, kuri nėra pagrindas laikyti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstomis.

172. Atsakovų argumentai dėl ieškinio sumos dydžio negali būti vertinami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo kontekste. Reikalavimas atlyginti dėl nesąžiningai konkuruojant ir kitų neteisėtų veiksmų padarytą žalą, yra ieškovo pareikštas materialinis teisinis reikalavimas, kurio pagrįstumas yra sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės. Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, tik preliminariai įvertina pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, tačiau neatlieka piniginio reikalavimo dydžio pagrįstumo vertinimo.

183. Ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pareikšto piniginio reikalavimo dydis tiek fiziniams asmenims, tiek juridiniam asmeniui yra didelis. Atsakovai nepaneigė teismo teiginių apie galimos grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui buvimą, nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų gerą turtinę bei finansinę padėtį ir galėjimą įvykdyti būsimą galbūt ieškovui palankų teismo sprendimą. Nesant tokių duomenų laikytina, kad ieškinio suma atsakovams yra didelė. Atsakovai patys nurodo, kad neturi 635 485 Lt vertės kilnojamojo/nekilnojamojo turto, kurio areštas būtų pakankamas nurodytai sumai užtikrinti.

194. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi sumažino atsakovo UAB „VM Logistics” atžvilgiu taikomas laikinąsias apsaugos priemones ir leido esant piniginių lėšų areštui išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, privalomąsias socialinio draudimo įmokas. Šia nutartimi buvo iš dalies patenkintas atsakovo atskirajame skunde keliamas reikalavimas. Nagrinėjamoje byloje teismas pirmiausia areštavo atsakovams nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį/kilnojamąjį turtą, o tik jo nesant turtines teises ir pinigines lėšas, taigi laikėsi proporcingumo ir ekonomiškumo reikalavimų.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

22Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

23Apeliantų manymu, laikinosios apsaugos priemonės neturėjo būti taikytos, nes ieškovo ieškinys yra nepagrįstas. Su šiais atskirojo skundo argumentais sutikti nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertino ieškovo pareikštus reikalavimus bei sprendė apie akivaizdžių duomenų, kad pagal pareikštą ieškinį negalėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, nebuvimą. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovams A. Z. ir D. B., kurie dirbo vadybininkais, perėjus į kitą bendrovę, jis prarado dalį savo klientų ir dėl to patyrė žalą. Ieškovas tokį reikalavimą materialiosios teisės aspektu pareikšti gali, todėl pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, turėjo pagrindą manyti apie galimybės priimti ieškovui palankų sprendimą egzistavimą. Pažymėtina, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, jis taip pat neturi prejudicinės galios bylą nagrinėjant iš esmės, nes ieškinio pagrįstumas bus įvertintas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Taigi nevertinti atsakovų argumentai dėl ieškovo patirtos žalos neįrodymo bei kitų civilinės atsakomybės sąlygų nebuvimo, kadangi tik išnagrinėjus bylą iš esmės bus atsakyta, ar ieškovas dėl atsakovų veiksmų patyrė žalą ir jei taip, tai kokio dydžio.

24Negalima sutikti su atsakovų argumentu, kad siekiant išvengti sunkių padarinių UAB „VM Logistics“ vykdomai veiklai, laikinosios apsaugos priemonės šio atsakovo atžvilgiu turėtų būti panaikintos. Nei teismų praktikoje, nei įstatyme nėra nuostatos, kad laikinosios apsaugos priemonės nėra taikomos juridinių asmenų atžvilgiu, kadangi gali suvaržyti jo veiklą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju šalis, kurios atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, visuomet patiria tam tikrų ribojimų. Svarbu, kad būtų laikomasi proporcingumo ir ekonomiško principų. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismas šių principų laikėsi. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi iš dalies sutikdamas su atsakovų atskiruoju skundu, 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi sumažino atsakovui UAB „VM Logistics“ pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, leisdamas jam mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas.

25Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas pažeidė šalių interesų pusiausvyrą. Teismas laikėsi šalių interesų pusiausvyros principo, nes pirmiausia areštavo atsakovų kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar nepakankant areštavo atsakovų turtines teises ir pinigines lėšas.

26Ieškovas ieškinį pareiškė solidariems atsakovams dėl 635 485 Lt priteisimo. Tokią reikalavimo sumą teismas pagrįstai pripažino didele atsakovams ir pagrįstai sprendė apie sprendimo neįvykdymo ar vykdymo apsunkinimo grėsmės egzistavimą. Atsakovai, siekdami įrodyti savo mokumą, t. y. norėdami išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus, nes pareiga paneigti didelės ieškinio sumos prezumpciją tenka būtent atsakovams, kadangi jiems lengviausia įrodyti savo turtinę padėtį (pvz., žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1349/2009). Atsakovai, prieštaraudami laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, liudijančių tokią jų turtinę padėtį, kuri paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

27Apeliantai teigia, kad teismų formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai turto areštas kelia grėsmę atsakovo veiklai ir jo egzistavimui apskritai, laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos – o jeigu pritaikytos, tai turėtų būti panaikintos – net ir tais atvejais, kai atsakovas neturi pakankamai turto teismo sprendimui įvykdyti. Tam tikrais atvejais laikinosios apsaugos priemonės gali būti netaikomos, kuomet jos pernelyg riboja atsakovo teises ir sąlygoja šalių nelygiateisiškumą ir laikinųjų apsaugos priemonių disproporciją jos siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2007), tačiau nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių nenustatyta.

28Išdėstyti argumentai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas, pagrįstai sprendė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų... 5. Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Teismas, iš dalies sutikdamas su atsakovų atskiruoju skundu, 2013 m. sausio 2... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovai atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo nutartį 2012 m.... 11. 1. Ieškovas solidariai iš atsakovų reikalauja priteisti 635 485 Lt, kuriuos... 12. 2. Ieškovas nepateikė ne jo paties parengtų dokumentų ar kitų įrodymų,... 13. 3. Atsakovas UAB „VM Logistics” neturi 635 485 Lt vertės nekilnojamojo ar... 14. 4. Lietuvos teismų formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, kad tais... 15. Ieškovas prašo atskirąjį siundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti... 16. 1. Atsakovai nutyli svarbias ieškinio reikalavimų pagrįstumui preliminariai... 17. 2. Atsakovų argumentai dėl ieškinio sumos dydžio negali būti vertinami... 18. 3. Ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo... 19. 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi sumažino atsakovo... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 22. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 23. Apeliantų manymu, laikinosios apsaugos priemonės neturėjo būti taikytos,... 24. Negalima sutikti su atsakovų argumentu, kad siekiant išvengti sunkių... 25. Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad teismas pažeidė šalių interesų... 26. Ieškovas ieškinį pareiškė solidariems atsakovams dėl 635 485 Lt... 27. Apeliantai teigia, kad teismų formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 28. Išdėstyti argumentai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 30. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....