Byla 2-1016/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko–Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuraciji Spolka Akcyjna atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutarties, kuria teismas netenkino atsakovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, civilinėje byloje Nr. 2-3475-262/2012 pagal ieškovo A. Z. ieškinį atsakovui Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna dėl kompensacijos už konkurencijos draudimo laikotarpį ir komisinio atlyginimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu nagrinėjamas nutarties, kuria teismas nutarė netenkinti atsakovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas A. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna 256 638 Lt kompensacijos už konkurencijos draudimo laikotarpį ir komisinį atlyginimą.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. protokoline nutartimi konstatavo, kad 2005 m. gegužės 16 d. tarpininkavimo sutarties V dalyje nustatyta arbitražinė išlyga negalioja ir kad Vilniaus apygardos teismas yra kompetentingas nagrinėti tarp šalių kilusį ginčą.

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti atsakovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. protokolinės nutarties ir grąžino jį atsakovui.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi nutarė netenkinti atsakovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. protokolinės nutarties ir 2011 m. spalio 24 d. nutarties dėl atsisakymo priimti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. teismo nutartį.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. protokolinę nutartį, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartį, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį ir priimti naują sprendimą- ieškovo A. Z. ieškinį dėl kompensacijos už nekonkuravimo draudimo laikotarpį ir komisinio atlyginimo priteisimo palikti nenagrinėtą, iš ieškovo valstybei priteisti 17,15 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

10Atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl 11 503,12 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo. Atsakovas nurodė, kad kasacinės instancijos teismas nepaskirstė bylinėjimosi išlaidų, todėl jas turi paskirstyti pirmosios instancijos teismas. Kadangi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog ieškovas ieškinį nepagrįstai pareiškė bendrosios kompetencijos teisme, visos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos iš ieškovo.

11Ieškovas atsiliepimu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašė atmesti atsakovo prašymą. Ieškovas nurodė, kad šalių ginčas nėra iki galo išnagrinėtas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neišsprendė materialinio ginčo iš esmės, jis bus išspręstas arbitraže. Vien tai, kad ieškovas pirmiausia kreipėsi į teismą, o ne į arbitražą, negali būti pagrindu priteisi iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Neišsprendus šalių turtinio ginčo negalima teigti, kad ieškovas nepagrįsti inicijavo bylinėjimąsi atsakovo atžvilgiu.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi nutarė netenkinti atsakovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

14Teismas pažymėjo, kad CPK 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

15Teismas nurodė, kad nors ir buvo nustatyta, jog ieškovas turėjo pirmiausia kreiptis ne į bendrosios kompetencijos teismą, o į arbitražą, tačiau tai nereiškia, kad ieškovas apskritai neturėjo teisės kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynybos.

16Teismas nustatė, kad šiuo atveju šalims turi likti jų patirtos bylinėjimo išlaidos ir nei viena iš šalių neturi kitai kompensuoti šios patirtų bylinėjimosi išlaidų, nes tik išnagrinėjus šį ginčą arbitraže, bus nustatyta ar ieškovas pagrįstai ar nepagrįstai inicijavo ieškinį prieš atsakovą.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Atsakovas Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti iš ieškovo atsakovui 11 503,12 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas turėtas bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl ieškovo netinkamo procesinio elgesio, t.y. dėl to, kad jis su ieškiniu kreipėsi ne į arbitražą, bet į teismą, nors ginčas nenagrinėtinas teisme.
  2. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, jog teismų praktikoje, nagrinėjant panašaus pobūdžio bylas, taip pat pripažįstama, jog bylinėjimosi išlaidos, patirtos vienos šalies yra priteistinos iš nepagrįstai procesą pradėjusios šalies tais atvejais, kai ši šalis nesilaikydama arbitražinio susitarimo, ginčą inicijuoja teisme (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-404/2012).
  3. Arbitražas, išsprendęs šalių ginčą, turės teisę spręsti tik dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų arbitraže, paskirstymo, bet neturės teisės spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų, atsakovo patirtų teisme dėl nepagrįsto proceso teisme, kurį inicijavo ieškovas.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A. Z. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

20Ieškovas 2013 m. vasario 13 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu, prašydamas grąžinti sumokėtą 500 Lt dydžio žyminį mokestį. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. perdavė ieškovo A. Z. prašymą dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo Lietuvos apeliaciniam teismui.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje pagal atsakovo atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

23Arbitražinis susitarimas yra rašytine forma sudaryta sutartis, kuria šalys susitaria spręsti tarpusavio ginčus arbitražu, o ne teismine tvarka (CK 1.73 str. 1 d. 5 p., 6.154 str., Komercinio arbitražo įstatymo 9 str. 1 d.). Arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų jurisdikcijos ir perduoti ginčą spręsti arbitražui, t.y. arbitražinio susitarimo sudarymas kartu reiškia, kad šalys atsisako nagrinėti tarpusavio ginčus teisme. Sudarytas arbitražinis susitarimas šalims yra privalomas ir jos negali vienašališkai šio keisti, nes sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Be to, šalys negali arbitražinio susitarimo pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą. Arbitražinis susitarimas yra privalomas ne tik jos šalims, bet ir teismui, todėl esant arbitražinei išlygai, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos. Teismas, jei į jį patenka ieškinys tokiu klausimu, dėl kurio šalys sudarė arbitražinį susitarimą, turi nusiųsti šalis į arbitražą, jeigu nenustato, kad nurodytas susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis ar jo negalima įvykdyti (1958 m. Niujorko konvencijos dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo II str. 3 d.). Teismas ex officio gali pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu arba gali nepripažinti arbitražinio susitarimo tik tokiu atveju, kai nėra jokių abejonių dėl atitinkamo susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar imperatyviai įstatymo normai, ir tam, kad būtų padaryta tokia išvada, nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių ir rinkti bei tirti papildomų įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-62/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-178/2009).

24Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Amplico Life Pierwsze Amerykansko–Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuraciji Spolka Akcyjna 256 638 Lt kompensacijos už konkurencijos draudimo laikotarpį ir komisinį atlyginimą. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. protokoline nutartimi konstatavo, kad 2005 m. gegužės 16 d. tarpininkavimo sutarties V dalyje nustatyta arbitražinė išlyga negalioja ir kad Vilniaus apygardos teismas yra kompetentingas nagrinėti tarp šalių kilusį ginčą. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi netenkino atsakovo atskirojo skundo ir paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jei Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis būtų skundžiama ir atsakovo atskirasis skundas dėl jos būtų priimtas, nebūtų pagrindo tenkinti atsakovo atskirajame skunde nurodyto prašymo pripažinti, kad 2005 m. gegužės 16 d. tarpininkavimo sutarties V dalyje nustatyta arbitražinė išlyga galioja, o ieškovo ieškinį dėl kompensacijos už nekonkuravimo draudimo laikotarpį ir komisinio atlyginimo priteisimo palikti nenagrinėtą. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. protokolinę nutartį, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartį, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį dėl kompensacijos už nekonkuravimo draudimo laikotarpį ir komisinio atlyginimo priteisimo palikti nenagrinėtą, priteisti iš ieškovo valstybei 17,15 Lt išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Kasacinės instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ieškovui nereiškiant reikalavimo arbitražinę išlygą pripažinti negaliojančia, teismai neturėjo pagrindo šį susitarimą ex officio pripažinti niekiniu, nes nėra akivaizdu, kad jis akivaizdžiai prieštarautų imperatyviosioms teisės normoms ar viešajai tvarkai.

25Teismo vertinimu, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, palikus ieškinį nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, t.y. jeigu šalys yra tarpusavyje sudariusios sutartį perduoti ginčą spręsti arbitražui, o teismams nebuvo pagrindo ex officio daryti išvados dėl to, kad ieškovo ir atsakovo sudaryta arbitražinė išlyga akivaizdžiai negalioja, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priteisti iš ieškovo atsakovui pastarojo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio palikimas nenagrinėto reiškia bylos užbaigimą nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Užbaigus bylą, be kita ko turi būti išspręsti ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei paskirstymo tarp šalių klausimai. Teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad šalims turi likti jų patirtos bylinėjimosi išlaidos ir nei viena iš šalių neturi kitai kompensuoti šios patirtų bylinėjimosi išlaidų.

26Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teigti, kad bylinėjimosi išlaidos negali būti priteistos iš ieškovo nėra pagrindo, kadangi būtent jis, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, žinojo apie tokios arbitražinės išlygos buvimą, laisva valia su atsakovu sudarė arbitražinį susitarimą, kaip nustatė Lietuvos Aukščiausias Teismas, nereiškė reikalavimo pripažinti arbitražinės išlygos negaliojančia, o teismai neturėjo pagrindo šį susitarimą pripažinti niekiniu ex officio, todėl vadovaujantis bylinėjimosi išlaidas paskirstančiomis taisyklėmis, jis yra atsakingas už kitos šalies atsiradusias bylinėjimosi išlaidas ir turi jas atlyginti (CPK 94 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, kad ieškovas inicijavo bylos nagrinėjimą bendrosios kompetencijos teisme, o ne arbitraže, kaip tai numatė tarp šalių sudarytų tarpininkavimo sutarties ir susitarimo nuostatos, todėl dėl šios priežasties atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidas ir ieškovas turi pareigą atlyginti atsakovui tokias išlaidas.

27Atsakovo prašymo turinys patvirtina, kad atsakovas pateikė prašymą dėl 11 503,12 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir išlaidos už vertimą, priteisimo. Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos), į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

28Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui atstovavę advokatai nagrinėjamoje byloje atliko šiuos procesinius veiksmus: pateikė atsiliepimą į ieškinį, tripliką, kuriuose įrodinėjo, jog byla negali būti nagrinėjama Lietuvos Respublikos teismuose, o yra priskirtina arbitražui, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. protokolinės nutarties, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. protokolinės nutarties ir 2011 m. spalio 24 d., dalyvavo trijuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė 2 val. 20 min., pateikė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutarties, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. protokolinės ir 2011 m. spalio 24 d. nutarčių, prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo ir kt.

29Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad jis turėjo 9201,11 Lt išlaidų už advokato pagalbą rengiant atsiliepimą į ieškinį, tripliką (1 t., b.l. 192-201), 1692,04 Lt išlaidų už pasiruošimą teismo posėdžiui ir dalyvavimą teismo posėdyje laikotarpiu 2010 m. rugsėjo 28 d. – 2010 m. rugsėjo 27 d. (1 t., b.l. 202 - 205), viso 10 893,15 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 609,97 Lt išlaidų už vertimo paslaugas. Pažymėtina, jog atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių, kad jis turėjo išlaidų už advokato pagalbą tiek apeliacinėje instancijoje, tiek kasacinėje instancijoje.

30Bylos duomenimis nustatyta, kad prašomos priteisti 10 893,15 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti neatitinka Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius ir šiuo konkrečiu atveju yra per didelės. Teismas pažymi, kad byloje keliami sudėtingi proceso ir materialiosios teisės taikymo klausimai, susiję su ginčo sprendimo būdu, tačiau vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, minėtų Rekomendacijų 8.2, 8.3 punktais, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sprendžia, kad ieškovo atlygintinų atsakovui išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra 5 492,03 Lt, o ieškovo atlygintinų atsakovui visų bylinėjimosi išlaidų dydis yra 6 102 Lt (5 492,03 Lt + 609,97 Lt).

31Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės ir atsakovo prašymas dėl 11 503,12 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

32Ieškovas 2013 m. vasario 13 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu, prašydamas grąžinti sumokėtą 500 Lt dydžio žyminį mokestį. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. perdavė ieškovo A. Z. prašymą dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo Lietuvos apeliaciniam teismui.

33Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą bei vadovaudamasis CPK 2 straipsnio nuostatomis, nustatančiomis civilinio proceso tikslus, CPK 7 straipsnio nuostatomis, įtvirtinančiomis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, sprendžia, kad tikslinga kartu išnagrinėti ir klausimą dėl ieškovo sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo. Pagal CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktą sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami, kai atsisakoma priimti ieškinį, prašymą ir skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo. Teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti ieškovo ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punkto pagrindu ir CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu grąžinti ieškovui žyminį mokestį. Kasacinės instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktu, kadangi civilinė byla jau buvo iškelta. Teismas sprendžia, kad tokiu atveju taikytinas CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir dėl to ieškovui grąžintinas 500 Lt sumokėtas žyminis mokestis už ieškinį dėl kompensacijos už konkurencijos draudimo laikotarpį ir komisinio atlyginimo priteisimo. Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 4 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo atmesti, atidėti ieškovui 5 633 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo, Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. balandžio 8 d. nutartimi nutarė palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį nepakeistą.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

35Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti iš ieškovo A. Z., asmens kodas ( - ) atsakovui Amplico Life Pierwsze Amerykansko–Polskie Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie i Reasekuraciji Spolka Akcyjna, kodas 6 102 Lt (šešis tūkstančius vieną šimtą du litus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

36Grąžinti ieškovui A. Z., asmens kodas ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2009 m. lapkričio 18 d. mokėjimo nurodymu Swedbank, AB.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu nagrinėjamas nutarties, kuria teismas nutarė netenkinti... 5. Ieškovas A. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. protokoline nutartimi... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. vasario 15 d. nutartimi nutarė netenkinti... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi nutarė... 10. Atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl 11 503,12 Lt... 11. Ieškovas atsiliepimu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašė atmesti... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi nutarė netenkinti... 14. Teismas pažymėjo, kad CPK 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai byla... 15. Teismas nurodė, kad nors ir buvo nustatyta, jog ieškovas turėjo pirmiausia... 16. Teismas nustatė, kad šiuo atveju šalims turi likti jų patirtos bylinėjimo... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Atsakovas Amplico Life Pierwsze Amerykansko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczen... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas A. Z. prašo Vilniaus apygardos... 20. Ieškovas 2013 m. vasario 13 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje pagal atsakovo atskirąjį skundą... 23. Arbitražinis susitarimas yra rašytine forma sudaryta sutartis, kuria šalys... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 25. Teismo vertinimu, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, palikus ieškinį... 26. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 27. Atsakovo prašymo turinys patvirtina, kad atsakovas pateikė prašymą dėl 11... 28. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui atstovavę advokatai nagrinėjamoje... 29. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pateikė įrodymus,... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad prašomos priteisti 10 893,15 Lt išlaidos... 31. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 32. Ieškovas 2013 m. vasario 13 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 33. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą bei vadovaudamasis CPK 2... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 35. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį ir... 36. Grąžinti ieškovui A. Z., asmens kodas ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų)...