Byla 2-404/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo „Baltservice“ D. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria teismas paliko nenagrinėtą ieškovo ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-2199-479/2011 pagal ieškovo „Baltservice“ D. P. ieškinį atsakovui AAB „Northern Shipping Company“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl skolos, susidariusios nesumokėjus visos darbų sutartyje numatytos kainos, atlyginimo.

5Atskiruoju skundu nagrinėjamas nutarties, kuria teismas paliko nenagrinėtą ieškinį, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas „Baltservice“ D. P. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo, kuriuo prašė areštuoti atsakovui AAB „Northern Shipping Company“ nuosavybės teise priklausantį laivą „Vlas Nichkov“, uždraudžiant laivui išplaukti iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uždraudžiant laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus veiksmus, dėl kurio keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų jo vertė.

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo tenkino.

8Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovas į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo 32 949 eurų.

9Ieškovas „Baltservice“ D. P. 2011 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui AAB „Northern Shipping Company“ dėl skolos priteisimo bei prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 32 479,01 eurų skolos, 8,49 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011 m. birželio 20 d. sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti laivo „Vlas Nichkov“ remonto darbus, o atsakovas įsipareigojo už juos sumokėti. Ieškovas iš dalies įvykdė savo įsipareigojimus bei siekė tęsti sutarties vykdymą, tačiau 2011 m. rugpjūčio 29 d. atsakovas ieškovui pranešė, kad variklio remonto darbai atlikti netinkamai ir jų užbaigimą pavedė atlikti kitai bendrovei. Tokiais veiksmais atsakovas vienašališkai nutraukė su ieškovu sudarytą rangos darbų sutartį, pagal kurią atsakovas nėra galutinai atsiskaitęs su ieškovu. Ieškinyje pažymėjo, kad nors šalių sudarytoje sutartyje buvo numatyta sąlyga dėl ginčų sprendimų Stokholmo arbitražiniame teisme, tačiau atsakovas sutarties nepasirašė, nors pats pasiūlė sutarties tekstą. Todėl ieškinys reiškiamas teisme pagal atsakovo turto (turtinių teisių) buvimo vietą.

10Atsakovas AAB „Northern Shipping Company“ pateikė atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, be to, prašė palikti ieškovo ieškinį nenagrinėtu. Nurodė, kad šalys 2011 m. birželio 20 d. sutartimi sutarė, jog visi iš šios sutarties kylantys ginčai bus sprendžiami Arbitražo teisme prie Stokholmo Prekybos rūmų, todėl ieškinys nėra teismingas Lietuvos Respublikos teismams. Be to, pažymėjo, kad atsakovas nėra Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, todėl negali gyventi Lietuvoje ar turėti joje nuolatinę ir gyvenamąją vietą, atsakovas neturi Lietuvoje turto ar turtinių teisių, ginčo dalyku nėra prievolė, kuri atsirado ar turi būti įvykdyta Lietuvoje.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi ieškovo „Baltservice“ D. P. ieškinį atsakovui AAB „Northern Shipping Company“ dėl skolos priteisimo paliko nenagrinėtą, priteisė iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas bei nurodė, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti atsakovui iš teismo depozitinės sąskaitos 32 949,01 eurus. Iš byloje pateiktos šalių sudarytos 2011 m. birželio 20 d. sutarties Nr. 04-08/15 teismas nustatė, kad minėtos sutarties 6 punkte šalys susitarė, jog visi ginčai ir nesusitarimai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami Arbitražo teisme prie Stokholmo Prekybos rūmų, remiantis šio teismo reglamentu ir Švedijos įstatymais. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė abiejų šalių pasirašytą 2011 m. birželio 20 d. sutartį. Be to, pažymėjo, kad šalys sutartį sudarė apsikeičiant telefakso pranešimais ir kad toks sutarčių sudarymo būdas įstatymui neprieštarauja. Pabrėžė, kad 2011 m. birželio 20 d. sutarties galiojimą patvirtina ir tai, kad abi šalys šią sutartį vykdė. Todėl teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo teiginį, jog šalys nesusitarė dėl ginčų teismingumo arbitražui, konstatavo, kad ieškinys neteismingas Klaipėdos apygardos teismui, ir paliko jį nenagrinėtu.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas „Baltservice“ D. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog šalių 2011 m. birželio 20 d. sudarytos sutarties 6 punkte numatyta arbitražinė išlyga yra galiojanti, nes ieškovas teismui pateikė atsakovo nepasirašytą sutartį, į kurią buvo įtrauktas arbitražinis susitarimas. Kadangi atsakovas vengė pasirašyti sutartį, ieškovas neturėjo atsakovo pasirašyto sutarties egzemplioriaus. Nesant atsakovo parašo ant ieškovo turimo sutarties egzemplioriaus, arbitražinio susitarimo negalima laikyti sudarytu, nes tokiu atveju nėra išreikšta šalių valia dėl arbitražinio susitarimo sudarymo.

162) Pagrindinės sutarties vykdymas negali sąlygoti arbitražinio susitarimo galiojimo, nes arbitražinis susitarimas yra autonominis susitarimas, kurio galiojimas nepriklauso nuo pagrindinės sutarties galiojimo ar vykdymo. Todėl teismas nepagrįstai pažymėjo, kad abiems šalims vykdžius sutartį, nėra pagrindo teigti, kad nebuvo susitarta dėl ginčų perdavimo spręsti arbitražui.

173) Klaipėdos apygardos teismas neįvertino, jog atsakovas savo valią sudaryti arbitražinį susitarimą išreiškė tik po bylos iškėlimo teisme momento, kartu su atsiliepimu į ieškinį teismui pateikdamas pasirašytą sutartį. Ieškovas, neturėdamas atsakovo pasirašytos sutarties, į kurią įtrauktas arbitražinis susitarimas, negalėjo ieškinio reikšti arbitraže. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis faksu ar kitomis ryšio priemonėmis perdavė pasirašytą sutarties egzempliorių ieškovui.

184) Teismas, net ir nusprendęs, kad byla jam neteisminga, negalėjo panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų atsakovo turto atžvilgiu. Teismas turėjo nustatyti ieškovui terminą arbitražinio proceso pradėjimui, o pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti tik tuo atveju, jeigu ieškovas per teismo nustatytą terminą neinicijuotų arbitražinės procedūros pradėjimo. Teismui konstatavus, kad ginčas turi būti nagrinėjamas arbitražiniame teisme, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimui turėjo būti nustatytas pagrįstas ir objektyvus pagrindas.

195) Šalys jau apsikeitė parengiamaisiais procesiniais dokumentais, patyrė bylinėjimosi išlaidų, dėl to būtų neracionalu ir neekonomiška pradėti procesą iš pradžių arbitraže. Ieškovas ne prieš, kad ginčas iš pradžių būtų buvęs nagrinėjamas arbitraže, bet, neturėdamas atsakovo pasirašytos sutarties su arbitražiniu susitarimu, negalėjo ginčo sprendimo inicijuoti arbitraže.

206) Teismas, net ir palikęs ieškovo ieškinį nenagrinėtą, neturėjo iš ieškovo priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes ginčas tarp ieškovo ir atsakovo nėra išspręstas ir nei vienos šalies naudai nėra priimtas teismo sprendimas.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AAB „Northern Shipping Company“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221) Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog rangos darbų sutartis, kurioje numatyta tarp šalių kilusius ginčus spręsti arbitraže Stokholme, atsakovo nėra prasirašyta. Tai nepaneigia nei sutarties, nei arbitražinio susitarimo galiojimo. Ieškovas neginčijo nei sutarties tikrumo, nei savo valios sudaryti būtent tokią sutartį, nepateikė jokio reikalavimo pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu. Atsižvelgiant į tai, nėra jokio pagrindo teigti, kad arbitražinė išlyga yra negaliojanti tik todėl, kad pats ieškovas galimai sąmoningai teismui pateikė tik savo paties pasirašytą sutartį.

232) Atsakovas yra pateikęs teismui abiejų šalių pasirašytą 2011 m. birželio 20 d. sutartį, ši sutartis buvo pateikta tiek teismui, tiek ir ieškovui, todėl ieškovas turėjo pakankamai laiko įsitikinti, kad ant šios sutarties yra abiejų šalių parašai ir kad ji buvo suderinta su ieškovu iki pateikiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismui pateiktas tarp šalių vykęs susirašinėjimas patvirtina, kad atsakovas pasiūlė sutarties tekstą, o ieškovas jį priėmė, sutiko su sąlygomis, t.y. išreiškė savo valią sudaryti arbitražinį susitarimą.

243) Atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija, kad atsakovas savo valią sudaryti 2011 m. birželio 20 d. sutartį išreiškė tik po bylos iškėlimo teisme momento. Atsakovas sutartį siekė sudaryti tuomet, kai nusiuntė ieškovui sutarties tekstą pasirašymui ir po to atliko avansinį mokėjimą, ką pripažįsta ir pats ieškovas. Atsakovui nebuvo būtinybės pateikti teismui anksčiau 2011 m. birželio 20 d. sutartį, nei jis tai padarė pateikdamas atsiliepimą į ieškinį, nes iki tol buvo sprendžiamas tik laivo sulaikymo ir jo išlaisvinimo klausimas, o tai nėra ginčo sprendimas iš esmės.

254) Negalima sutikti su ieškovo argumentu, kad jis neva neturėdamas atsakovo pasirašytos sutarties negalėjo reikšti ieškinio arbitraže. Net jei būtų patikėta ieškovo teiginiais, kad jis neturėjo atsakovo pasirašytos 2011 m. birželio 20 d. sutarties, nesuprantama, kas trukdė ieškovui kreiptis į arbitražo teismą gavus abiejų šalių pasirašytą sutartį 2011 m. spalio mėnesį.

265) Teismas skundžiama nutartimi nepanaikino laikinųjų apsaugos priemonių, nes jos buvo panaikintos jau anksčiau, o tik pavedė grąžinti atsakovui ieškovo reikalavimui užtikrinti į teismo depozitinę sąskaitą pervestą sumą. Klaipėdos apygardos teismas paliko ieškovo ieškinį nenagrinėtą, todėl nebeliko teisėto pagrindo laikyti atsakovo sumokėtą sumą teismo sąskaitoje.

276) Ieškovo argumentas, kad jei teismas nuspręstų, kad ieškinys turi būti reiškiamas arbitraže, ieškovas ieškinį reikš arbitraže, neatitinka prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo, ieškinyje ir dublike išsakytos ieškovo pozicijos. Ieškovas ir ieškinyje nurodo, kad negali kreiptis į arbitražą, todėl teikia ieškinį pagal atsakovo turto buvimo vietą. Atskirajame skunde ieškovas pateikia skirtingus argumentus, kuriais siekia, jog byla būtų nagrinėjama iš esmės Klaipėdos apygardos teisme, ir tas pats teismas nustatytų terminą kreiptis į arbitražą.

287) Pasirengimas nagrinėti bylą iš esmės neįvyko, kadangi atsakovas nuo pat pradžių nesutiko su Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcija šioje byloje. Byla netampa teisminga konkrečiam teismui tik dėl to, kad šalys apsikeitė parengiamaisiais procesiniais dokumentais ir dėl to patyrė bylinėjimosi išlaidų.

298) Teismas pagrįstai nurodė ieškovui atlyginti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. CPK 94 str. numato teismui teisę paskirstyti bylinėjimosi išlaidas tuo atveju, kai byla baigiama nepriimant spendimo dėl ginčo esmės, atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį ir įvertinant priežastis, dėl kurių bylinėjimosi išlaidos susidarė. Šioje byloje bylinėjimosi išlaidos patirtos vien dėl ieškovo veiksmų, nes jis, ignoruodamas tarp šalių sudarytą arbitražinį susitarimą, kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, kuriam byla neteisminga.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje pagal ieškovo atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo paliko nenagrinėtą, priteisė iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas bei nurodė, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti atsakovui iš teismo depozitinės sąskaitos sumą, kurią atsakovas sumokėjo tam, kad būtų užtikrintas ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymas.

32Arbitražinis susitarimas yra rašytine forma sudaryta sutartis, kuria šalys susitaria spręsti tarpusavio ginčus arbitražu, o ne teismine tvarka (CK 1.73 str. 1 d. 5 p., 6.154 str., Komercinio arbitražo įstatymo 9 str. 1 d.). Arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų jurisdikcijos ir perduoti ginčą spręsti arbitražui, t.y. arbitražinio susitarimo sudarymas kartu reiškia, kad šalys atsisako nagrinėti tarpusavio ginčus teisme. Sudarytas arbitražinis susitarimas šalims yra privalomas ir jos negali vienašališkai šio keisti, nes sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Be to, šalys negali arbitražinio susitarimo pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą. Arbitražinis susitarimas yra privalomas ne tik jos šalims, bet ir teismui, todėl esant arbitražinei išlygai, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos. Teismas, jei į jį patenka ieškinys tokiu klausimu, dėl kurio šalys sudarė arbitražinį susitarimą, turi nusiųsti šalis į arbitražą, jeigu nenustato, kad nurodytas susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis ar jo negalima įvykdyti (1958 m. Niujorko konvencijos dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo II str. 3 d.). Teismas ex officio gali pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu arba gali nepripažinti arbitražinio susitarimo tik tokiu atveju, kai nėra jokių abejonių dėl atitinkamo susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar imperatyviai įstatymo normai, ir tam, kad būtų padaryta tokia išvada, nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių ir rinkti bei tirti papildomų įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-62/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-178/2009).

33Taigi tarp šalių sudarytas arbitražinis susitarimas įpareigoja teismą atsisakyti priimti ieškinį, jeigu teismui pateikiami duomenys apie šalių susitarimą perduoti ginčą spręsti arbitražui ir nėra akivaizdu, jog arbitražinis susitarimas prieštarauja viešajai tvarkai ar imperatyviai įstatymo normai (CPK 137 str. 2 d. 6 p.). Tuomet, jeigu teismas iškelia civilinę bylą ir paaiškėja, kad šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui, arba jeigu bylos nagrinėjimo metu šalys susitaria perduoti ginčą spręsti arbitražui, teismas ieškinį turi palikti nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 9 p.). Teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 9 punkto pagrindu ir spręsdamas dėl arbitražinio susitarimo galiojimo, turi ex officio įsitikinti, ar šalių ginčas gali būti nagrinėjamas arbitražine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-178/2009).

34Nagrinėjamu atveju ieškovas Lenkijos Respublikoje registruota įmonė „Baltservice“ D. P. iki ieškinio padavimo teisme Klaipėdos apygardos teisme padavė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Rusijos Federacinėje Respublikoje registruotos įmonės AAB „Northern shipping company“ laivo „Vlas Nichkov“ arešto), grįsdamas šį prašymą jūriniu reikalavimu (ginčo dėl to tarp šalių byloje nėra), kurį ieškovas ketino pareikšti pagal 1952 m. Tarptautinės konvencijos ,,Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su laivų areštu, suvienodinimo“ (toliau - Konvencija) nuostatas. Klaipėdos apygardos teismas ieškovo prašymą tenkino ir 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi taikė atsakovo laivo areštą, o 2011 m. rugsėjo 16 d. pastarajam į teismo depozitinę sąskaitą sumokėjus pareikštą turtinį reikalavimą atitinkančią sumą, panaikino 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi taikytą atsakovo laivo areštą. Taigi susidarė situacija, kai Klaipėdos apygardos teismo depozitinėje sąskaitoje įneštos atsakovo lėšos būsimo ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui. Ieškovas 2011 m. rugsėjo 23 d. padavė ieškinį Klaipėdos apygardos teisme dėl 32 479,01 EUR priteisimo (b. l. 2-7). Ieškinyje nurodė, kad pagal 2011 m. birželio 20 d. su atsakovu sudarytą sutartį pardavė atsakovui sutartas variklio remontui reikalingas detales, jas pristatė į Oskarhamn uoste, Švedijoje esantį atsakovo laivą „Vlas Nichkov“ ir sumontavo. Ieškovas įrodinėja, jog atsakovas jam sumokėjo tik dalį sumos už parduotas detales ir suteiktas paslaugas. Atsakovas kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė 2011 m. birželio 20 d. tarp šalių sudarytą sutartį, iš kurios savo reikalavimus byloje ir kildina ieškovas. Iš šios sutarties 6 punkto matyti, kad šalys susitarė, jog iš sutarties kylantys ginčai turi būti sprendžiami arbitražo teisme prie Stokholmo prekybos rūmų, remiantis šio teismo reglamentu bei Švedijos Respublikos įstatymais (b. l. 63-64). Kolegija pažymi, kad nors ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad arbitražinis susitarimas negalioja, nes šalys 2011 m. birželio 20 d. sutarties nepasirašė, tačiau akivaizdu, jog pats ieškovas ieškinį grindžia tuo, jog tiek jis, tiek ir atsakovas vykdė sutartį ir iš jos kildina jūrinį reikalavimą, kurio įvykdymą prašė užtikrinti Klaipėdos apygardos teisme. Be to, iš atsakovo į bylą pateiktos rusų kalba sudarytos sutarties matyti, kad sutartį pasirašė ieškovo vadovas bei atsakovo savininkas, kurie sutarties sudarymą patvirtino antspaudais (b. l. 60-61). Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo, manyti, kad arbitražinis susitarimas tarp ieškovo ir atsakovo nėra sudarytas. Nesant duomenų, jog arbitražinis susitarimas prieštarauja viešajai tvarkai ar imperatyviai įstatymo normai, teismas turėjo pagrindą ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

35Ieškinio palikimas nenagrinėto reiškia bylos užbaigimą nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Užbaigus bylą, be kita ko turi būti išspręsti ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei paskirstymo tarp šalių klausimai. Ieškovui laisva valia su atsakovu sudarius arbitražinį susitarimą, tačiau nereiškiant ieškinio arbitraže, o kreipiantis į bendrosios kompetencijos teismą, laikoma, kad teisė į teisminę gynybą yra įgyvendinama netinkamai. Todėl atsakovo patirtos bylinėjimosi bendrosios kompetencijos teisme išlaidos advokato pagalbai atlyginti turi ir gali būti priteisiamos iš nepagrįstai procesą teisme pradėjusio ieškovo (CPK 94 str. 1 d.). Atsakovas pateikė įrodymus apie patirtas advokato pagalbos išlaidas. Byloje keliami sudėtingi proceso ir materialiosios teisės taikymo klausimai, susiję su ginčo sprendimo būdu, užsienio teisės taikymu. Joje atsakovas teikė atsiliepimą į ieškinį bei tripliką, kuriuose įrodinėjo, jog byla negali būti nagrinėjama Lietuvos Respublikos teismuose, o yra priskirtina arbitražui (b. l. 45-49, 73-80). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, palikęs ieškinį nenagrinėtą, turėjo pagrindą priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas advokato pagalbos išlaidas (1 213,13 EUR), kurios atitinka Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius ir šiuo konkrečiu atveju nėra per didelės.

36Tačiau kolegija sutinka su apeliantu, kad teismas, net ir nusprendęs, kad byla jam neteisminga, negalėjo panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių (grąžinti atsakovo sumokėtos ieškinio sumos vietoje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – laivo arešto), taikytų atsakovo turto atžvilgiu, o turėjo nustatyti ieškovui terminą arbitražinio proceso pradėjimui ir laikinąsias apsaugos priemones panaikinti tik tuo atveju, jeigu ieškovas per teismo nustatytą terminą neinicijuotų arbitražinės procedūros pradėjimo. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo atliekamo procesinio veiksmo rezultatą turi lemti ne prašymo, kurį pateikė dalyvaujantis byloje asmuo, pavadinimas ar forma, bet turinys, nurodytas kaip prašymo faktinis pagrindas (CPK 115 str. 4 d.). Pareiškėjas „Baltservice“ D. P. iki ieškinio padavimo teisme kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo „Northern shipping company“ laivo „Vlas Nichkov“ arešto taikymo. Laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo gali būti taikomos laivui tiek tais atvejais, kai byla teisminga laivo buvo vietos teismui, tiek tuomet, kai ji teisminga užsienio teismui ar priskirtina arbitražo kompetencijai (Komercinio arbitražo įstatymo 12 str., CPK 147 str. 3 d.). Todėl kompetentingas teismas, gavęs pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laivo areštą ir nustatęs, jog pats materialinis teisinis reikalavimas šiam teismui neteismingas, turi svarstyti galimybę taikyti laivo areštą pagal Konvencijos nuostatas ir pasiūlyti suinteresuotam asmeniui pradėti ginčo procedūrą atitinkamai kitos valstybės teisme arba arbitraže. Neturėdamas duomenų apie arbitražinį susitarimą bylos iškėlimo stadijoje, šį klausimą Klaipėdos apygardos teismas turėjo svarstyti gavęs priešingos šalies pateiktus dokumentus, patvirtinančius arbitražinį susitarimą, sprendžiant bylos užbaigimo be teismo sprendimo klausimą (ieškinio palikimą nenagrinėto). Jūrų laivų arešto teisinio reguliavimo unifikavimui skirtos Konvencijos nuostatos, įtvirtinančios teismo, kurio jurisdikcijoje buvo areštuotas laivas, teisę nustatyti terminą, per kurį pareiškėjas turi pradėti procesą, nenumato konkrečių terminų, o palieka šį klausimą spręsti teismo nuožiūrai. Remiantis LR CPK 147 straipsnio 3 dalimi, teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip trisdešimties dienų terminą ieškovui pateikti duomenis apie ginčo inicijavimą užsienio teisme ar arbitraže. Per šį laikotarpį galioja teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pagal Konvenciją teismui neprivalo būti pateikti įrodymai apie ieškinio pareiškimą atitinkamame teisme arba arbitraže, bet pakanka pateikti įrodymus apie proceso prasidėjimą kompetentingoje jurisdikciją nagrinėti ginčą turinčioje institucijoje. Konvencijos nuostatos vertimas į lietuvių kalbą nėra visiškai tikslus, nes autentiško Konvencijos teksto anglų kalba 7 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad teismas ar kitas atitinkamas teisminis organas, kurio jurisdikcijoje buvo areštuotas laivas, gali nustatyti terminą, per kurį pareiškėjas turi pradėti procesą (,,[...] the claimant shall bring proceedings“) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-521/2009). Šie teismo išaiškinimai aktualūs ir tuomet, kai pagal ieškovo pareikštą jūrinį reikalavimą taikytas jūrų laivo areštas keičiamas atsakovo savanoriškai į teismo depozitinę sąskaitą įnešta ieškinio sumą atitinkančia suma. Todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti ieškovo paduotame ieškinyje jį nekompetentingam nagrinėti teismui pareikšto jūrinio reikalavimo įvykdymą, palikęs ieškinį nenagrinėtą dėl to, jog ginčą priskirtina nagrinėti arbitražine tvarka, nepagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių galiojimą laike susiejo su teismo nutarties įsiteisėjimu. Teisėjų kolegijos nuomone, siekiant užtikrinti ieškovui, ketinančiam pareikšti jūrinį reikalavimą arbitraže, galimai palankaus sprendimo įvykdymą, yra pagrindas nustatyti, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi taikytos, o 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pakeistos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki 2012 m. gegužės 19 d. (Komercinio arbitražo įstatymo 12 str., CPK 147 str. 3 d.). Jeigu iki tos dienos ieškovas nepateiks Klaipėdos apygardos teismui tinkamų įrodymų apie pradėtą procesą arbitražo teisme prie Stokholmo prekybos rūmų, Klaipėdos apygardos teismas turės panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149 str. 2 d.). Ieškovas už ieškinio nagrinėjimą teisme sumokėjo 3 244 Lt žyminį mokestį (b. l. 6, 8). Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį ieškovas turėtų sumokėti 1 000 Lt užstatą, nes prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės susijusios su ginčo sprendimu arbitraže, tačiau to nepadarė. Pirmosios instancijos teismas, ieškinį palikęs nenagrinėtą, turėjo sugrąžinti ieškovui ne visą sumokėtą žyminį mokestį (3 244 Lt), o tik jo dalį, atskaitęs 1 000 Lt užstatą, todėl teismo ieškovui grąžintinas žyminis mokestis mažintinas nuo 3 244 Lt iki 2 444 Lt (CPK 94 str.). Jeigu ieškovas Klaipėdos apygardos teismui iki 2012 m. gegužės 19 d. nepateiks duomenų apie proceso pradėjimą arbitražo teisme prie Stokholmo prekybos rūmų, 1 000 Lt užstatas pereis Lietuvos Respublikai (CPK 147 str. 3 d.).

37Šioje byloje nėra pagrindo kitaip spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių (įmokėtos ieškinio sumos už laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą grąžinimo) vien dėl tos aplinkybės, kad prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su užsienio arbitraže nagrinėtina byla, teismingi apylinkės teismui pagal atsakovo arba jo turto buvimo Lietuvoje vietą, nes tai neatitiktų civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principų bei būtų neproporcinga siekiamiems tikslams (CPK 7 str., 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Priskirtinumo ir teismingumo taisyklių tinkamas taikymas yra teismo prerogatyva. Dėl to teismui vėlesnėse civilinio proceso stadijose nustačius, jog ginčas priskirtinas nagrinėti užsienio arbitraže ir ieškinį teisme palikus nenagrinėtą, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas vien dėl procedūrinių priežasčių ir pasiūlymas ieškovui analogišku klausimu kreiptis į žemesnės instancijos teismą iš naujo neatitiktų teisingumo reikalavimų (CPK 3 str. 1 d.). Juo labiau, kad ieškinio pateikimo Klaipėdos apygardos teisme metu (ieškinys paduotas 2011 m. rugsėjo 23 d.) ieškiniai, kurių suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, buvo reiškiami apygardos teismuose (CPK 27 straipsnio 1 punkto redakcija, galiojusi iki 2011 m. rugsėjo 30 d.). Atitinkamai ir prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo užsienio arbitraže teismingumą nulemdavo ieškinio sumos kriterijus. Tik nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje CPK 147 straipsnio 3 dalies redakcijoje nustatyta, kad prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su užsienio arbitraže nagrinėtina byla, taikymo teismingi apylinkės teismui pagal atsakovo arba jo turto buvimo Lietuvoje vietą, t. y. po ieškinio šioje byloje priėmimo.

38Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias ieškinio palikimą nenagrinėto ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tarp šalių. Tačiau teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki proceso pradėjimo užsienio arbitraže. Dėl to žemesnės instancijos teismo nutartis keistina (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

40Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį pakeisti.

41Panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovui Rusijos Federacinėje Respublikoje registruotai įmonei AAB „Northern shipping company“ grąžinta 32 949,01 eurų, įneštų į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą remiantis Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi panaikinus laikinąsias apsaugos priemones (laivo „Vlas Nichkov“ areštą), taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi. Nustatyti, kad ieškovui iki 2012 m. gegužės 19 d. Klaipėdos apygardos teismui nepateikus įrodymų apie pradėtą procesą arbitražo teisme prie Stokholmo prekybos rūmų, Klaipėdos apygardos teismas panaikins taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir grąžins atsakovui AAB „Northern shipping company“ jo įneštą ieškinio užtikrinimo sumą - 32 949,01 eurų, o 1 000 Lt užstatas pereis Lietuvos Respublikai.

42Sumažinti ieškovui Lenkijos Respublikoje registruotai įmonei „Baltservice“ D. P. grąžintiną žyminį mokestį nuo 3 244 Lt iki 2 444 Lt.

43Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl skolos, susidariusios nesumokėjus... 5. Atskiruoju skundu nagrinėjamas nutarties, kuria teismas paliko nenagrinėtą... 6. Ieškovas „Baltservice“ D. P. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi panaikino... 9. Ieškovas „Baltservice“ D. P. 2011 m. rugsėjo 23 d. kreipėsi į... 10. Atsakovas AAB „Northern Shipping Company“ pateikė atsiliepimą į... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi ieškovo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas „Baltservice“ D. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog šalių 2011 m.... 16. 2) Pagrindinės sutarties vykdymas negali sąlygoti arbitražinio susitarimo... 17. 3) Klaipėdos apygardos teismas neįvertino, jog atsakovas savo valią sudaryti... 18. 4) Teismas, net ir nusprendęs, kad byla jam neteisminga, negalėjo panaikinti... 19. 5) Šalys jau apsikeitė parengiamaisiais procesiniais dokumentais, patyrė... 20. 6) Teismas, net ir palikęs ieškovo ieškinį nenagrinėtą, neturėjo iš... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AAB „Northern Shipping... 22. 1) Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog rangos darbų sutartis, kurioje numatyta... 23. 2) Atsakovas yra pateikęs teismui abiejų šalių pasirašytą 2011 m.... 24. 3) Atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija, kad atsakovas savo valią sudaryti... 25. 4) Negalima sutikti su ieškovo argumentu, kad jis neva neturėdamas atsakovo... 26. 5) Teismas skundžiama nutartimi nepanaikino laikinųjų apsaugos priemonių,... 27. 6) Ieškovo argumentas, kad jei teismas nuspręstų, kad ieškinys turi būti... 28. 7) Pasirengimas nagrinėti bylą iš esmės neįvyko, kadangi atsakovas nuo pat... 29. 8) Teismas pagrįstai nurodė ieškovui atlyginti atsakovo patirtas... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 31. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje pagal ieškovo atskirąjį skundą... 32. Arbitražinis susitarimas yra rašytine forma sudaryta sutartis, kuria šalys... 33. Taigi tarp šalių sudarytas arbitražinis susitarimas įpareigoja teismą... 34. Nagrinėjamu atveju ieškovas Lenkijos Respublikoje registruota įmonė... 35. Ieškinio palikimas nenagrinėto reiškia bylos užbaigimą nepriimant teismo... 36. Tačiau kolegija sutinka su apeliantu, kad teismas, net ir nusprendęs, kad... 37. Šioje byloje nėra pagrindo kitaip spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos... 38. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė proceso teisės... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartį pakeisti.... 41. Panaikinti nutarties dalį, kuria atsakovui Rusijos Federacinėje Respublikoje... 42. Sumažinti ieškovui Lenkijos Respublikoje registruotai įmonei... 43. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....