Byla 2-872/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LTC“ ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Norekso valdos“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties dalies, kuria buvo nutarta bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gutra“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Valnetas“, civilinėje byloje Nr. B2-1303-582/2012, iškeltoje pagal ieškovų akcinės bendrovės „Swedbank“, uždarosios akcinės bendrovės „Alternatyvi logika“, uždarosios akcinės bendrovės „Egsta“, uždarosios akcinės bendrovės „OMTX Group“, AS „Ramirent“ Vilniaus filialo, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „LTC“, viešosios įstaigos „Paslaugų teikimo centras“, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Norekso valdos“, pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Gutra“. Trečiasis asmuo - E. P..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovai AB „Swedbank“, UAB „Alternatyvi logika“, UAB „Egsta“, UAB „OMTX Group“, AS „Ramirent“ Vilniaus filialas, BUAB „LTC“, VšĮ „Paslaugų teikimo centras“, BUAB „Norekso valdos“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimais dėl atsakovui UAB „Gutra“ bankroto bylos iškėlimo.

5Ieškovas AB „Swedbank“ administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankrotas“, ieškovas UAB „Alternatyvi logika“ – UAB „Šilkuva“, ieškovas UAB „Egsta“ - UAB „Valnetas“, ieškovas UAB „OMTX Group“ – UAB „Finresta“, ieškovas AS „Ramirent“ Vilniaus filialas – UAB „Viresita“, ieškovas BUAB „LTC“ – UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, ieškovas VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ – UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, ieškovas BUAB „Norekso valdos“ – UAB „Admivita“.

6E. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, iškelti UAB „Gutra“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

7Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 17 d. nutartimi E. P. įtraukė į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi UAB „Gutra“ iškėlė bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“.

9Teismas nustatė, kad visos pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, duomenų, jog siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, nėra, nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visi kandidatūras pateikę administratoriai. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad bankrutuojanti įmonė yra pakankamai didelė statybos veikla užsiimanti įmonė, turinti materialaus nekilnojamojo turto (pastatų ir statinių) Kaune, nusprendė, kad UAB „Gutra“ administratoriumi tikslinga skirti patyrusią administravimo paslaugas teikiančią bendrovę, kuri palyginti su kitomis bendrovėmis turi didesnę patirtį ir palyginti nedidelį darbo krūvį, kuri nėra gavusi nuobaudų ir kurios buveinė yra arčiausiai įmonės – UAB „Valnetas“. Anot teismo, tokiu būdu bus tinkamiau užtikrinta kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei kitos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „LTC“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Gutra“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“, ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Gutra“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Remiantis teismų praktika bei protingumo, ekonomiškumo, operatyvumo principais, akivaizdu, kad didelis bankroto administratorių darbo krūvis yra prielaida neefektyviam, brangiam, ir ilgai besitęsiančiam bankroto procesui. Kauno apygardos teismas, skundžiamoje nutartyje pasisakydamas, kad įmonė UAB „Valnetas“ turi palyginti nedidelį darbo krūvį, deramai neįvertino fizinių bankroto administratorių, dirbančių UAB „Valnetas“, užimtumo, taip pat neatsižvelgė į kitų siūlomų bankroto administravimo įmonių darbuotojų užimtumą ir turimą patirtį. R. V. apskritai neadministruoja nė vieno bankroto proceso ir neturi šioje srityje jokios patirties. Todėl teismas, paskirdamas UAB ,,Valnetas“ bankroto administratoriumi, priėmė klaidingą, nepagrįstą ir neracionalų sprendimą.
 2. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo. Todėl tai, kad UAB „Valnetas“ yra užbaigęs 72 bankroto procedūras, dar nereiškia, kad jis sugebės geriausiai užtikrinti administruojamos įmonės kreditorių ir skolininkų interesų pusiausvyrą, įmonės interesus ir sklandų bei operatyvų bankroto procesą. Teismas, parinkdamas bankroto administratorių, turi įvertinti administratorių patirties ir užimtumo santykį ir priimti patį racionaliausią, ekonomiškiausią, operatyviausią ir teisingiausią sprendimą, tačiau pirmosios instancijos teismas to nepadarė.
 3. Bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ darbo krūvis ir profesinė patirtis leidžia pagrįstai manyti, jog jis galės sėkmingai, operatyviai, ekonomiškai ir maksimaliai efektyviai administruoti bankrutuojančią įmonę.
 4. UAB „Gutra“ yra statybos veikla užsiimanti bendrovė, įsikūrusi Kaune. UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ buveinė yra taip pat Kaune. Be to, UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ yra sėkmingai administravęs keliolika stambių statybos verslu besivertusių bendrovių, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, jog jis galės vykdyti profesionalų ir mažiausių ekonominių kaštų reikalaujantį bankroto administravimo procesą.
 5. UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ kandidatą pasiūlęs kreditorius BUAB „LTC“ turi tik 0,52 proc. visų žinomų UAB „Gutra“ įsiskolinimų, todėl yra pagrindas manyti, jog jis bus nešališkas, objektyvus, profesionalus ir operatyvus vykdydamas bankroto procedūras.

12Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Norekso valdos“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties dalį, kuria nutarta UAB „Gutra“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“, bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Admivita“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Kauno apygardos teismas, vertindamas proceso dalyvių pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūras, neveikė aktyviai, paskirto bankroto administratoriaus kandidatūrą analizavo tik formaliai, neatsižvelgdamas į visas reikšmingas aplinkybes, todėl paskirtasis administratorius negali maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnio ir operatyvesnio bankroto procedūrų atlikimo.
  2. Analizuojant administratoriaus paskyrimo kriterijus, turi būti atsižvelgiama ne tiek į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus, kiek į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtį bei užimtumą, kadangi įmonės bankroto procedūras vykdo juridinio bankroto administratoriaus paskirtas įgaliotas fizinis bankroto administratorius. Vertinant UAB „Admivita“ darbuotojų užimtumą, akivaizdu, kad šio administratoriaus darbuotojų darbo krūvis yra daugiau nei du kartus mažesnis nei teismo paskirto administratoriaus UAB „Valnetas“.
  3. Kadangi UAB „Admivita“ darbo krūvis, įvertinus visų pareiškėjų pasiūlytų bankroto administratorių faktinį ir realų užimtumą, yra mažiausias, jis galės operatyviau ir sklandžiau vykdyti bankroto procedūras bei išieškoti lėšas ir patenkinti kreditorių reikalavimus.
  4. Nepagrįstai pirmosios instancijos teismas teigia, jog bankroto administratorius UAB „Admivita“ reziduoja tik Vilniuje. Nors UAB „Admivita“ įsikūrusi Vilniuje, tačiau ji taip pat turi filialus Klaipėdoje ir Kaune, kas leidžia užtikrinti ekonomiškumo principo įgyvendinimą, vykdant įmonių bankroto procedūras.
  5. UAB „Gutra“ vykdoma ūkinė - komercinė veikla susijusi su visomis statybų paslaugomis ir remonto darbais, o UAB „Admivita“ turi didelę patirtį administruojant įmones, vykdančias ūkinę - komercinę veiklą šioje srityje.
  6. Pareiškėjo UAB „Alternatyvi logika“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Šilkuva“ yra paties pareiškėjo bankroto administratorius, todėl kyla abejonių, ar šis administratorius galės objektyviai ir nešališkai vykdyti bankroto procesą.
  7. Pareiškėjo VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ yra susijęs su bankroto administratoriumi UAB „Šilkuva“ - UAB „Šilkuva“ bei UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugu biuras“ darbuotojas yra A. Š.. Egzistuojant tokiai aplinkybei, galima teigti, jog bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ turės teisinį suinteresuotumą UAB „Gutra“ bankroto bylos baigtimi, negalės būti nešališkas ir objektyvus.
  8. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratorių kandidatūras. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje nevertino visų bankroto administratorių kandidatūrų ir tik apsiribojo konstatavimu, jog UAB „Valnetas“ optimaliausiai užtikrintų UAB „Gutra“ bankroto proceso eigą.

13Atsiliepimu į ieškovų BUAB „LTC“ ir BUAB „Norekso valdos“ atskiruosius skundus ieškovas UAB „Egsta“ prašo atskiruosius skundus atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

14Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti panaikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju paskirtas bankroto administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl nėra pagrindo tenkinti apeliantų skundus.
 2. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje prapažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismo motyvai nėra visiškai išsamūs dėl administratoriaus skyrimo, negali būti pagrindas naikinti skundžiamą nutartį. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas, paskirdamas UAB „Gutra“ bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“, šiam administratoriui prioritetą teikė dėl jo patirties ir darbo krūvio santykio, atsižvelgdamas į baigtas ir vykdomas įmonių bankroto procedūras, į tai, kad UAB „Valnetas“ nėra gavusi nuobaudų, taip pat į tai, kad UAB „Gutra“ yra pakankamai didelė statybos veikla užsiimanti įmonė, turinti materialaus nekilnojamojo turto (pastatų statinių) Kaune.
 3. Pirmosios instancijos teismas UAB „Valnetas“ užimtumą vertino visų aštuonių potencialių bankroto administratorių kandidatų kontekste. Įvertinus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis, darytina išvada, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog UAB „Valnetas“ turi palyginti nedidelį darbo krūvį.
 4. Nei vienas iš atskiruosius skundus pateikusių asmenų neneigia paskirto administratoriaus UAB „Valnetas“ kvalifikacijos ir patirties tinkamai vykdyti UAB „Gutra“ bankroto administravimo procedūras. Aplinkybė, kad apeliantų siūlomos administravimo paslaugas teikiančios įmonės vykdo mažesnį skaičių bankroto procedūrų, savaime nesuponuoja išvados, jog dėl to šios įmonės sugebės operatyviau ir ekonomiškiau vykdyti UAB „Gutra“ bankroto administravimo funkcijas.
 5. Įvertinus UAB „Valnetas“, UAB „Admivita“ ir UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ patirtį, akivaizdu, kad būtent UAB „Valnetas“ yra baigęs gerokai daugiau bankroto procedūrų, nei UAB „Admivita“ ar UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Didesnė UAB „Valnetas“ darbo apimtis nebuvo kliūtis laiku ir tinkamai pabaigti vykdomas bankroto procedūras.
 6. UAB „Valnetas“ taip pat, kaip ir apeliantų siūlomi kandidatai, turi didelės patirties, administruojant dideles statybos įmones, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog UAB „Admivita“ ar UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ yra tinkamesni administruoti UAB „Gutra“ bankroto procesą.
 7. Nei vienas iš apeliantų nepateikė duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus galimybės nešališkai, objektyviai, profesionaliai vykdyti UAB „Gutra“ bankroto administravimo procedūras, todėl pagrindo keisti teismo paskirtą bankroto administratorių nėra.
 8. Nors UAB „Admivita“ yra įregistravusi filialą Kaune, tačiau iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad adresu Palangos g. 8-3, Kaune, esančios patalpos netinkamos veiklai. Registro duomenimis šiuo adresu registruotos patalpos būklė - fiziškai pažeista, o kadastro žymose registruotas Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas šias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi. Todėl yra pagrindas manyti, jog šiose patalpose filialas buvo įregistruotas tik formaliai, nesiekiant jose vykdyti veiklą.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16Atskirieji skundai netenkintini. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis paliktina nepakeista.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

19Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“.

20Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

21Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje nurodytų asmenų, turinčių teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, taigi ir pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi, teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo nelaikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi, teismo įgaliojimų mastas ribojamas teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti panaikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1214/2011, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

23Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo UAB „Egsta“ pasiūlytą administratorių UAB „Valnetas“. Tokį sprendimą teismas priėmė, atsižvelgęs į tai, kad bankrutuojanti įmonė yra pakankamai didelė statybos veikla užsiimanti įmonė, į tai, kad UAB „Valnetas“, palyginti su kitomis bendrovėmis, turi didesnę patirtį ir palyginti nedidelį darbo krūvį, taip pat nėra gavusi nuobaudų, jos buveinė yra arčiau bankrutuojančios įmonės buveinės, be to, jos kandidatūra neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, šis administratorius sutiko administruoti atsakovą (149-150 b. l., 2 t.), jis atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus (151-155 b. l., 2 t., 125-127 b. l., 3 t.), o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pranešė, jog jis atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (4 b. l. 3 t.). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog ir kitos pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, kad byloje nėra duomenų, įrodančių, jog pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros (tarp jų ir UAB „Valentas“) prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, taip pat kad visi kandidatūras pateikę administratoriai deklaravo nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje. Taigi, pirmosios instancijos teismas, skirtingai nei teigia apeliantai, įvertino visų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūras.

24Apeliantai atskiruosiuose skunduose paskirtos bankroto administratoriaus kandidatūros neginčija jos galimu šališkumu, neobjektyvumu ar suinteresuotumu, vykdant UAB „Gutra“ bankroto procesą. Pagrindinis abiejų apeliantų argumentas yra tas, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ darbo krūvis yra didesnis, nei jų pasiūlytų bankroto administratorių (UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ir UAB „Admivita“) darbo krūvis, todėl, anot jų, yra pagrindas manyti, jog UAB „Valentas“ bankroto procedūras gali vykdyti neefektyviai, brangiai ir ilgai.

25Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos naujausiais duomenimis (www.bankrotodep.lt), UAB „Valnetas“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 61 įmonėje, baigė bankroto procedūras 79 įmonėse, turi 5 darbuotojus, iš kurių du darbo vietas yra įregistravę Kaune. Apelianto BUAB „LTC“ siūlomas paskirti administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ vykdo bankroto procedūras 37 įmonėse, baigė bankroto procedūras 47 įmonių, turi 7 darbuotojus, iš kurių 5 savo darbo vietas yra įregistravę Kaune. Apelianto BUAB „Norekso valdos“ siūlomas paskirti administratorius UAB „Admivita“ vykdo bankroto procedūras 55 įmonėse, baigė bankroto procedūras 17 įmonių, turi 9 darbuotojus, iš kurių tik vienas yra įregistravęs darbo vietą Kaune. Palyginus minėtų bankroto administratorių vykdomų bankroto procedūrų ir turimų darbuotojų skaičių, galima teigti, jog UAB „Valnetas“ turi santykinai didesnį darbo krūvį nei apeliantų siūlomi bankroto administratoriai. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog tai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria buvo nutarta bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, jog apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bankroto administratoriaus paskyrimo dalį tik tuomet, jeigu egzistuoja abejonių dėl administratoriaus galimumo nešališkai teikti administravimo paslaugas. Administratorių užimtumo, teikiant bankroto administravimo paslaugas, bei profesinės patirties kriterijai nėra tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima keisti teismo paskirtą administratorių. Administratoriaus buveinės kriterijus yra susijęs su administravimo kaštais, todėl nesant reikšmingesnių kito administratoriaus kandidatūros privalumų, prioritetas teiktinas administratoriui, kurio buveinė sutampa ar yra arčiau bankrutuojančios įmonės buveinės ar pagrindinės interesų (veiklos) vietos (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1462/2010; 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-725/2011).

26Kaip jau minėta, apeliantai nenurodė aplinkybių ir nepateikė duomenų, įrodančių galimą teismo paskirto administratoriaus šališkumą ar suinteresuotumą teikiant administravimo paslaugas UAB „Gutra“ bankroto byloje. Teisėjų kolegija spendžia, jog didesnis vykdomų bankroto procedūrų skaičius nesudaro pagrindo manyti, jog bankroto administratorius nesugebės tinkamai administruoti dar vieną bankrutuojančią įmonę. Taip pat nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį ir remiantis apeliantų argumentais, kuriais yra aptariama UAB „Valnetas“, UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ir UAB „Admivita“ profesinė patirtis, kadangi, kaip jau minėta anksčiau, šis kriterijus nelemia teismo paskirto bankroto administratoriaus netinkamumo teikti administravimo paslaugas.

27Kaip jau nustatyta, du UAB „Valnetas“ darbuotojai yra įregistravę savo darbo vietas Kaune, bankroto administratoriaus buveinė taip pat yra įregistruota Kaune, todėl yra pagrindas manyti, jog bankrutuojančios įmonės, kurios buveinė taip pat yra įregistruota Kaune, bankroto procesas bus vykdomas efektyviai, ekonomiškai ir operatyviai laiko ir kaštų atžvilgiu. Šiuo atveju neturi reikšmės, jog UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ buveinė taip pat yra Kaune, o UAB „Admivita“ turi įregistravęs filialą Kaune. Nesant duomenų, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų ar turi suinteresuotumą bankroto byloje, kaip jau minėta, teismo paskirtas bankroto administratorius neturi būti keičiamas.

28Nepagrįsti apelianto BUAB „Norekso valdos“ argumentai, jog pirmosios instancijos teismas tik formaliai įvertino UAB „Valnetas“ kandidatūrą ir nemotyvavo, kodėl kitos administratorių kandidatūros buvo atmestos. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, pirmosios instancijos teismas ne tik įvertino visų pasiūlytų administratorių kandidatūrų atitikimą ĮBĮ numatytiems reikalavimams, bet ir atsižvelgė jų patirtį, darbo išteklius. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visi pasiūlyti administratoriai yra tinkami teikti administravimo paslaugas. Todėl šiuo atveju teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, iš visų administratorių kandidatūrų išrinko vieną administratorių, kuris, anot jo, tinkamiausiai vykdys bankroto procedūrą. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog išrinktas administratorius gali būti šališkas bankroto procese. UAB „Valnetas“ suinteresuotumo UAB „Gutra“ bankroto byloje taip pat neįrodė ir apeliantai.

29Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme nustatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teismui teikia pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Tad vien tai, jog teismas paskyrė ne apeliantų siūlomus administratorius, savaime nepatvirtina teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

30Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apeliantų pasiūlytus administratorius, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo ( ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

31Kiti atskirųjų skundų argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

32Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas, todėl keisti ar naikinti žemesnės instancijos teismo nutarties dalį apeliantų atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties dalį, kuria buvo nutarta atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Gutra“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Valnetas“, nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovai AB „Swedbank“, UAB „Alternatyvi logika“, UAB „Egsta“, UAB... 5. Ieškovas AB „Swedbank“ administratoriumi siūlė skirti UAB... 6. E. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu įtraukti jį į bylą... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 17 d. nutartimi E. P. įtraukė į bylą... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi UAB „Gutra“... 9. Teismas nustatė, kad visos pasiūlytos bankroto administratoriaus... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „LTC“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Norekso valdos“ prašo pakeisti Kauno... 13. Atsiliepimu į ieškovų BUAB „LTC“ ir BUAB „Norekso valdos“... 14. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
 1. Pagal... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. Atskirieji skundai netenkintini. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d.... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 19. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo... 20. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 21. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą,... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio... 23. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 24. Apeliantai atskiruosiuose skunduose paskirtos bankroto administratoriaus... 25. Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos... 26. Kaip jau minėta, apeliantai nenurodė aplinkybių ir nepateikė duomenų,... 27. Kaip jau nustatyta, du UAB „Valnetas“ darbuotojai yra įregistravę savo... 28. Nepagrįsti apelianto BUAB „Norekso valdos“ argumentai, jog pirmosios... 29. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios įmonės administratoriui... 30. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 31. Kiti atskirųjų skundų argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti... 32. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties dalį, kuria buvo...