Byla e2-943-769/2017
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,

3dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ atstovui advokatui Sigitui Čepui,

4atsakovui S. G., jo atstovui advokatui Laimonui Straukai,

5išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovui S. G. dėl skolos už šilumos energiją priteisimo,

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 1143,10 Eur skolos, 69,48 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad S. G. nuosavybės teise nuo 1994-01-13 iki 2014-05-28 priklausė negyvenamosios patalpos - parduotuvė, unikalus Nr. ( - ), ( - ); su S. G. 2009 m. liepos 8 d. buvo pasirašyta Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė tiekė šilumos energiją; atsakovas nemokėjo už suvartotą šilumos energiją, jo skola už laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. yra 1143,10 Eur. Teismo posėdžio metu ieškovė pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, teigdama, kad atsakovo skola nuo 2010-01 mėn. iki 2014-05 mėn. yra 6408,91 Eur ( be delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų).

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad duomenų, jog minėta skola yra nesumokėta, byloje nėra; ieškovė AB „Klaipėdos energija” piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir pakartotinai kreipėsi į teismą dėl tos pačios, neva nesumokėtos, skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir dėl 5 proc. palūkanų priteisimo - t.y. faktiškai už tą patį laikotarpį, o taip pat dėl tų pačių analogiškų reikalavimų, kurie teismo jau buvo prieš tai išnagrinėti ir panaikinti tuo paties Klaipėdos miesto apylinkės teismo ( teisėjos Erikos Tamošaitienės byloje ) , o būtent dėl 2015-09-21 neteisėto teismo Įsakymo anuliavimo su ieškove AB “Klaipėdos energija” dar 2016 metais išnagrinėtoje kitoje civilinėje byloje Nr. eL2-l4302-965/2015. Ieškovė nepagrįstai prašo priteisti skolą, nes iki nurodyto objekto perdavimo kitam išieškotojui (savininkei), t.y. J. S. iki 2014 m. gegužės 28 d. neinformavo jo apie tariamos skolos nesumokėjimą, neišsiuntė jokių savo sąskaitų-faktūrų, raginimų ir pranešimų ir sudarė Šilumos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartį su visiškai kita vartotoja- t.y. J. S., atsakovui visiškai nedalyvaujant, nieko nepranešant ir nežinant, o taip pat be jokio perdavimo akto, rodmenų nurašymo, plombų pakeitimo ir kt. Dėl delspinigių ieškovei priteisimo taip pat nesutinka, kadangi delspinigiai turėtų būti priteisti būtent iš antstolės V. V. už atsiskaitymą su ieškove galimo vilkinimo, arba dėl jos visiško neatsiskaitymo.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.

10Atsakovas prašė ieškinį atmesti.

11Atsakovo atstovas palaikė savo atstovaujamojo poziciją, prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, kad jo paskaičiavimu, skola sudaro 827 eurus, jei teismas manys kitaip ir priteis skolą,- prašė skolos mokėjimą išdėstyti 3 metams.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

14Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1212,58 Eur skolos, atsakovo teigimu, ne jis ieškovei, bet ieškovė jam skolinga 1365,88 eurų permokų, atsakovo atstovo teigimu, atsakovo skola sudaro 827 eurus. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2009-07-08 tarp šalių buvo pasirašyta Šilumos vartojimo pirkimo pardavimo sutartis, kurios 10.3 punktas numatė 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną įmokų vėlavimo dieną; iš ieškovės išduotos pažymos dėl šilumos apyvartos nuo 2010-01-01 iki 2014-05-31 matyti, kad likutis 2014-05-31 yra 5792,64 Eur,- tai atitinka ir nurodytoje apyvartoje už šilumos energiją nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 ( 58 skaitmeninės b.l.), kurioje nurodyta, jog 2014 metų birželį buvo pervesta 1235,71 Eur skolos ir 391,97 Eur delspinigių/palūkanų, likutis 2014 metų liepos pradžioje buvo 4474,73 Eur. Iš ieškovės pateiktos 2016-06-27 Mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad likutis 2014 m. gegužės mėn. pabaigai buvo mažesnis- 5402,21 Eur, tačiau 2014 m. birželio mėnesio mokėjimas taip pat nurodytas mažesnis,- 1433,50 Eur, dėl ko likutis 2014 metų birželio pabaigoje sudarė 4166,50 Eur. Tokiu būdu darytina išvada, kad teismui pateikti ieškovės rašytiniai įrodymai dėl atsakovo skolos skiriasi 308,23 Eur ( 4474,73-4166,50). Ši suma apyvartos už 2014 metus pažymoje nurodyta kaip delspinigių/ palūkanų likutis pabaigai. Pastebėtina, kad ieškovė skirtingose pažymose nurodo skirtingus skaičiavimus,- pvz., iš teismui pateiktos 2016-06-27 pažymos matyti, kad delspinigiai paskaičiuoti vadovaujantis CK normomis už 6 paskutinius mėnesius, tačiau iš 2013 metų apyvartos pažymos matyti, kad delspinigiai buvo skaičiuojami nenutrūkstamai ( už 2013 m. gruodį 2,21 Eur, už 2013 m. lapkritį 0,59 Eur ir t.t.). Be to, iš 2016-06-27 pažymos matyti, kad ieškovė 2014 m. birželio mėnesį gavo iš viso ne 1332,81 Eur skolos dengimo, bet 1433,50 Eur, tą sumą atėmė iš 5402,21 Eur ir gavo 4166,50 Eur, kai galutinė suma turėjo gautis 3968,71 Eur ( 5402,21-1435,50). 2017-04-06 rašytiniuose paaiškinimuose ieškovės atstovas paaiškino, kad įsivėlė programinė klaida dėl delspinigių dengimo ir nurodyta pažymoje 1433,50 Eur suma yra mažesnė. Teismui nebuvo pateikta kita pažyma, patvirtinanti aukščiau nurodytos klaidos buvimą,- duomenų, kokia suma vietoj 1433,50 Eur turėjo būti įrašyta, nebuvo gauta.

15Išieškojimas AB „Klaipėdos energija“ priteistos skolos iš atsakovo buvo vykdomas dviejose vykdomosiose bylose. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad 2012-02-15 AB „Klaipėdos energija“ pateikė antstolei B. T. vykdomąjį dokumentą Nr. L2-15182-255 dėl 6751,91 Lt ( 1955,49 Eur) skolos ir 5 proc. palūkanų išieškojimo ( 4 v.b.l.); 2015-06-08 antstolė padarė įrašą, kad skola sumokėta, vykdomoji byla 2015-06-11 patvarkymu baigta, nes antstolė V. V. pervedė likusią išieškotiną sumą: 4601,91 Lt ( 1332,81 Eur) skolos ir 1018,16 Lt ( 294,88 Eur) metinių palūkanų. Iš 2017-03-17 antstolės rašto ( 124 v.b.l.) matyti, kad dar anksčiau, iki 2013 metų lapkričio mėnesio, buvo pervesta 622,68 Eur skolos, iš viso AB „Klaipėdos energija“ buvo pervesta 1995,49 Eur skolos ir 294,88 Eur metinių palūkanų. Todėl koreguotini atsakovo paskaičiavimai dėl 622,68 Eur sumokėjimo po 2015-01-12 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto.

16Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, kad vykdomasis dokumentas buvo gautas 2015-04-17 dėl 3335,79 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo. Iš atsakovo teismui pateikto banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2015-06-29 antstolė V. V. pervedė išieškotojai AB „Klaipėdos energija“ 3335,79 Eur skolos ir 254,53 Eur palūkanų,- iš viso 3590,32 Eur. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, kad 2015-06-29 antstolei pervedus 3335,79 Eur, atsakovo skola sumažėjo: iki 1139,02 Eur, jei pagrindu imtumėme 2015-01-12 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akte nurodytą 4474,81 eurų sumą; 830,71 Eur, jei laikytume teisinga vėlesniame dokumente,- 2016-06-27 Mokesčių paskaičiavimo pažymoje 2014 metų liepos mėn. pradžiai nurodytą skolos dalį,- 4166,50 Eur, 632,92 Eur, jei galutinį likutį 2014 metų liepos pradžiai laikytume 3968,71 Eur. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad ieškovės pateikti duomenys yra prieštaringi, nes vėliausiai išduotoje pažymoje, kuria remiasi ieškovės atstovas, skola 2014 metų liepos pradžiai yra 4166,50 Eur, o ne 4474,73 Eur ( kaip nurodyta apyvartoje už 2014 metus) ar 4474,81 Eur (kaip nurodyta 2015-01-12 dienos Akte). Pažymėtina, kad ir atsakovo paskaičiavimai yra netikslūs,- 622,68 Eur skola išieškotojai buvo pervesta dar 2013 metais, 1332,81 Eur skola pervesta 2014 metų birželį, 294,88 Eur palūkanos, antstolio paskaičiuotos vienoje vykdomojoje byloje ir 254,53 eurų palūkanos kitoje ieškovės buvo panaudotos kaip kompensacija už skolos grąžinimo vėlavimą, tačiau ne pagrindinei skolai su delspinigiais dengti. Todėl tikslinant atsakovo paskaičiavimus, pateiktus teismui 2017-07-03, laikytina, kad skolą sudaro: 1138,94 Eur ( ar 1139,02) ( 4474,73 Eur (ar 4474,81) ( 2015-01-12 dienai )-3335,79), arba 830,71 euro ( 4166,50 ( 2014-07-01) -3335,79), arba 632,92 euro ( 3968,71 Eur-3335,79 Eur). Pažymėtina, kad ieškovės atstovo teigimu, visa skola sudaro 6408,91 Eur (be delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų), atsakovas sumokėjo 2601,70 Eur iki 2015 metų ( 2017-02-07 informacija), ir 3023,48 Eur priteistos skolos ( be delspinigių) pagal vykdomąjį raštą 2-436-769/2014,- iš viso sumokėta 5625,18 Eur skolos, 768,78 Eur delspinigių, 549,41 Eur palūkanų. Jei tikėti ieškovės atstovo teigimu dėl 6408,91 Eur skolos nuo 2010-01 mėn. iki 2014-05 mėn., tai likusi nesumokėta atsakovo skola sudaro 783,73 Eur ( 6408,91-5625,18). Atsižvelgiant į ieškovės atstovo teiginius dėl klaidingai nurodytos 1433,50 Eur sumos paskutinėje pažymoje, įvertinus kitas klaidas ieškovės pateiktuose dokumentuose darytina išvada, kad tiksliausias skolos apskaičiavimas yra 783,73 Eur, todėl ši suma iš atsakovo priteistina ieškovei. Atsižvelgiant į priteistiną sumą atitinkamai mažintini ir delspinigiai,- priteistini 3/5 reikalaujamos sumos, t.y. 41 Eur. Atsakovo atstovo prašymas dėl priteistos sumos išdėstymo tenkintinas, 824,73 Eur mokėjimas išdėstytinas 20 mėnesių, nustatant 19 mėnesių mokėjimus po 41 Eur, paskutinį 20 mėnesį sumokant 45,73 Eur.

17CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016 m. gruodžio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

18Tenkinus ieškinį iš dalies bylinėjimosi išlaidos šalims priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė prašo priteisti 27 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 70 Eur už atstovavimą. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovės 200 Eur patirtų atstovavimo išlaidų. Laikant, kad patenkinta 3/5 ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 58,20 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės atsakovui 80 eurų. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje sudaro 7,31 Eur, į Valstybės biudžetą iš atsakovo priteistina 4,31 Eur, iš ieškovės 3 Eur.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas,

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“, į.k.140249252, iš atsakovo S. G., a.k. ( - ), gyv. ( - )., 783,73 Eur ( septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 73 ct) skolos, 41 Eur ( keturiasdešimt vienas euras) delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2016 m. gruodžio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 58,20 Eur bylinėjimosi išlaidas. Priteistos 824,73 eurų skolos mokėjimą išdėstyti 20 mėnesių, nustatant 19 mėnesių mokėjimus po 41 Eur, paskutinį 20 mėnesį sumokant 45,73 eurus.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Priteisti atsakovui S. G., a.k. ( - ) iš ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“, į.k.140249252, 80 Eur ( aštuoniasdešimt eurų) atstovavimo išlaidų.

24Priteisti valstybei iš atsakovo S. G., a.k. ( - ) 4,31 Eur ( keturi eurai 31 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

25Priteisti valstybei iš ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“, į.k.140249252, 3,00 Eur ( trys eurai) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ atstovui... 4. atsakovui S. G., jo atstovui advokatui Laimonui Straukai,... 5. išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuriuo prašė... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį... 10. Atsakovas prašė ieškinį atmesti.... 11. Atsakovo atstovas palaikė savo atstovaujamojo poziciją, prašė ieškinį... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 14. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1212,58 Eur skolos, atsakovo teigimu,... 15. Išieškojimas AB „Klaipėdos energija“ priteistos skolos iš atsakovo buvo... 16. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, kad vykdomasis dokumentas buvo gautas... 17. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 18. Tenkinus ieškinį iš dalies bylinėjimosi išlaidos šalims priteistinos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“,... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Priteisti atsakovui S. G., a.k. ( - ) iš ieškovės akcinės bendrovės... 24. Priteisti valstybei iš atsakovo S. G., a.k. ( - ) 4,31 Eur ( keturi eurai 31... 25. Priteisti valstybei iš ieškovės akcinės bendrovės „Klaipėdos... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...