Byla e2-579-848/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „East West Agro“ atstovui advokato padėjėjui Tomui Petrauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „East West Agro“ ieškinį atsakovei ūkininkei R. A. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė „East West Agro“ (toliau – ieškovė) pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovės R. A. (toliau – atsakovės) 20 919,90 Eur skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 273,00 Eur žyminį mokestį ir 786,50 Eur teisinės pagalbos išlaidas (b. l. 1-9).

52018-10-18 preliminariu sprendimu ieškovės reikalavimai buvo patenkinti (b. l. 61-63).

6Atsakovė pateiktuose teismui prieštaravimuose dėl priimto preliminaraus sprendimo nurodė, kad sutinka su 5 399,43 Eur skola atsakovei, tačiau nesutinka su ieškovės prašomų priteisti 14 470,17 Eur netesybų suma. Atsakovės manymu ( - ) Susitarimas ir ( - ) Sutarties Nr. 2 7.2 p. sąlygos, kuriose įtvirtintas vienašalis sutarties nutraukimo prieš terminą pagrindas, iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei atsakovės teises ir interesus, nes pastato ją į itin nepalankią padėtį, tokia sutarties sąlyga yra nesąžininga, nes nustatytų netesybų suma yra aiškiai per didelė (CK 6.73 str. 2 d.). Atsakovė prašo teismo mažinti netesybas, tačiau negali suformuluoti konkretaus prašymo kokiai sumai mažintinos netesybos, nes ieškovė su ieškiniu nėra pateikusi jokių duomenų apie jos patirtus ar galimus nuostolius dėl Sutarties Nr. 2 neįvykdymo. Todėl neįmanoma nustatyti netesybų santykio su nuostoliais. Šios aplinkybės parodo, jog šiai dienai ieškovė nėra patyrusi jokių nuostolių dėl Sutarties Nr. 2 neįvykdymo. Taip pat atsakovė nurodė, kad įvairiems kreditoriams yra skolingas bendroje sumoje 215 035,35 Eur, todėl susidariusią skolą ieškovei gali sumokėti tik dalimis per keturis metus. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta atsakovė prašo pakeisti teismo 2018-10-18 preliminarų sprendimą, priteisti iš atsakovės 5 399,43 Eur skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas atitinkamai jas paskirstant pagal tenkinto ieškinio dalį. Likusioje dalyje ieškinį atmesti. Teismui nustačius, kad reikalavimas priteisti kokias nors netesybas ieškovės naudai yra kaip nors įrodytas, jas priteisti pagal kasacinio teismo nustatytus kriterijus. Ieškovei priteistą 5 399,43 Eur skolos grąžinimą išdėstyti (b. l. 72-75).

7Ieškovė pateikė teismui atsiliepimą į atsakovės pateiktus prieštaravimus, kur nurodė, tarp ieškovės ir atsakovės nėra ginčo dėl to, jog tarp šalių buvo sudaryta ( - ) Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau - ( - ) Sutartis), Pirkimo-pardavimo sutartis dėl detalių pirkimo, kuri buvo įforminta 2015-09-16 PVM sąskaita-faktūra Serija EWA Nr. 097068 (toliau – Sąskaita) ir ( - ) Papildomas šalių susitarimas (toliau – ( - ) Susitarimas), kuriuo buvo susitarta nutraukti ( - ) sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. EWA-G150801-1 (toliau – ( - ) Sutartis), atsakovei sumokant 11 071,50 Eur sumos baudą bei apmokėti paskaičiuotus delspinigius. Abi šalys yra profesionalios verslininkės, tarp jų susiklostę aiškūs komerciniai sutartiniai teisiniai santykiai, ieškovės ir atsakovės sutartys ir susitarimas buvo sudaryti teisėtai, laisva valia bei bendru šalių susitarimu, o šių dokumentų turinys su kiekvienos šalies prisiimtais įsipareigojimais yra aiškus. Atsakovė laisva valia ir savo rizika sprendė, ar kitos šalies, t. y. šiuo atveju ieškovės, siūlomo sudaryti Susitarimo sąlygos jai priimtinos (naudingos), ir tai įvertinusi, sudarė Susitarimą. Jeigu atsakovei Susitarimo sudarymo momentu netesybų dydis buvo netinkamas, atsakovė galėjo pasirinkti Susitarimo nesudaryti, juo labiau, jog šios sumos buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodomos pačiame Susitarime. Taigi, atsakovė sudarydama Susitarimą, susitarė būtent dėl tokio netesybų dydžio ir savo parašu patvirtino sutikimą. Pagal bendrąją taisyklę netesybos yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, dėl kurių šalys susitaria sudarydamos sutartį ir kurių dydžio ar realumo kreditoriui pareiškus reikalavimą nereikia įrodinėti. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Ieškovės nuostolius įrodo tai, kad atsakovei tinkamai neįvykdžius įsipareigojimų pagal Susitarime nurodytą sutartį bei sąskaitas, ieškovė ilgą laiką neatgavusi už techniką sumokėtų pinigų negali panaudoti šių pinigų savo veikloje ir gauti pelno, taip pat negali šių pinigų investuoti į naują žemės ūkio techniką, kuria galėtų prekiauti. Taip pat byloje nesant duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti atsakovės finansinę padėtį bei galimybę atsiskaityti su ieškove, atmesti atsakovės prašymą išdėstyti teismo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta ieškovė prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 82-89).

8Teismas

konstatuoja:

9preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.

10Dėl skolos pagal ( - ) Sutartį. Atsakovė ieškinį dalyje dėl reikalavimo priteisti 2 596,34 Eur pagal ( - ) Sutartį ir 2 803,09 Eur pagal 2015-09-16 Sąskaitą, viso 5 399,43 Eur sumoje, pripažino, todėl sprendimas šioje dalyje surašomas sutrumpintais motyvais (CPK 268 str. 5 d.).

11Byloje nustatyta, kad tarp šalių ( - ) buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė pardavė atsakovei grūdų beicavimo įrengimą SBJ-1 už 3 406,34 Eur sumą, kurią atsakovė įsipareigojo sumokėti iki 2015-05-08 (b. l. 10-12), prekės perdavimo-priėmimo aktu prekė atsakovei buvo tą pačią dieną perduota (b. l. 13). ( - ) buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra EWA Nr. 095564 3 406,34 Eur sumai (b. l. 14). Atsakovė už prekę 2015-04-15 sumokėjo ieškovei 810 Eur ir liko skolinga 2 596,34 Eur (b. l. 15). Taip pat tarp ieškovės ir atsakovės 2015-09-16 buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis dėl detalių pirkimo, kuri buvo įforminta 2015 m. rugsėjo 16 d. PVM sąskaita-faktūra Serija EWA Nr. 097068, kurios pagrindu ieškovė pardavė atsakovei detales už 2 803,09 Eur sumą, kurią atsakovė įsipareigojo sumokėti iki 2015-09-26, tačiau nurodytos sumos nesumokėjo.

12Ieškovės nurodytas aplinkybes patvirtina byloje pateikti įrodymai - ( - ) Sutartis (b. l. 10-12), Priedas Nr. 2 „Prekės perdavimo-priėmimo aktas“ prie 2015 m. balandžio 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) (b. l. 13), ( - ) PVM Sąskaita-faktūra EWA Nr. 095564 (b. l. 14), 2015-04-15 sąskaitos išrašas (b. l. 15), 2015-09-16 PVM Sąskaita-faktūra EWA Nr. 097068 (b. l. 16). Duomenų, jog atsakovė su ieškove atsiskaitė byloje nėra (CPK 178 str.).

13Ieškinys dalyje dėl 5 399,43 Eur pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl šioje dalyje tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteistina 5 399,43 Eur skola (CPK 178 str., 185 str., CK 1.137 str. 2 d., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.256 str., 6.260 str., 6.305 str. 1 d., 6.344 str. 1 d.).

14Taip pat ieškovė atsakovei paskaičiavo 373,87 Eur delspinigius pagal ( - ) Sutarties 5.2.2. p. bei 676,43 Eur palūkanas pagal Sąskaitą.

15Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai; CK 6.71 str. 1 d.). Tai yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str.), kartu – viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 str. 1 d., 6.258 str.). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.). Kasacinio teismo išaiškinta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011-12-29 nutarimas priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

16Nagrinėjamu atveju šalys ( - ) Sutarties 5.2.2. p. susitarė dėl 0,08 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 373,87 Eur (už 180 d.) delspinigių nuo likusios 2 596,34 Eur skolos. Vertinant nurodytą teisinį reglamentavimą ieškovės prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas, iš atsakovės priteistina 373,87 Eur delspinigių pagal ( - ) Sutartį (2 596,34 x 0,08 proc. = 2,077072 x 180 d. = 373,87 Eur) (CK 6.70 str., 6.71 str., 6.245 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.).

17Taip pat ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 676,43 Eur palūkanų pagal Sąskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau - Įstatymas). Ieškovė prašo priteisti 8 procentų dydžio palūkanas už laikotarpį nuo kurio skaičiuojamos palūkanos 2015-09-27 iki laikotarpio, už kurį skaičiuojamos palūkanos 2018-10-01, t. y. už 1 101 dieną.

18Įstatymo 1 str. 2 d. įtvirtinta, kad įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą yra perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Šio įstatymo 1 str. 3 d. numatyta, jog šis įstatymas netaikomas sandoriams su vartotojais, perkančiais prekes, paslaugas ar darbus nesusijusiems su verslu ar profesija savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Vadinasi, įstatymų leidėjo valia yra aiškiai reglamentuota, jog šio įstatymo nuostatos yra taikomos tik tiems ūkio subjektas – asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla (Įstatymo 2 str. 6 d.). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., Įstatymo 2 str. 5 d. ir 3 str. 2 d., ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2 803,09 Eur sumą nuo 2015-09-27 iki 2018-10-01.

19Dėl skolos pagal ( - ) Susitarimą. Byloje nustatyta, kad tarp šalių ( - ) buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. EWA-G150801-1, kuria atsakovė iš ieškovės už 36 905 Eur pirko Grūdų džiovyklą Agremo (b. l. 104-109). ( - ) tarp šalių sudarytas Susitarimas, kuriuo susitarta nutraukti ( - ) Sutartį. ( - ) Susitarimu atsakovė, vadovaujantis ( - ) Sutarties 7.2. p., įsipareigojo ieškovei sumokėti baudą, kurios dydis yra 30 proc. visos ( - ) sutarties kainos, t. y. 11 071,50 Eur. Taip pat ( - ) Susitarimu atsakovė įsipareigojo sumokėti priskaičiuotus 3 398,67 Eur delspinigių pagal sąskaitas 2015/09-05, 2015/10-1, 2015/11-01. Viso atsakovė ( - ) Susitarimu įsipareigojo ieškovei sumokėti 14 470,17 Eur, tačiau šios sumos ieškovei nesumokėjo (b. l. 17-22).

20Atsakovė su prašoma priteisti suma nesutinka, nurodydama, jog prašomos priteisti netesybos, pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, atsakovės teises ir interesus, pastato ją į itin nepalankią situaciją. Susitarime perkelta ( - ) Sutarties 7.2 p. sąlyga yra nesąžininga, nes nustatytų netesybų suma yra aiškiai per didelė.

21Vadovaujantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 str.), atsakovei atsirado pareiga ieškovei įvykdyti įsipareigojimus pagal ( - ) Susitarimą. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su prašomomis priteisti netesybomis. Atsakovė tinkamai nevykdė savo ( - ) Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, laiku nesumokėjo už įsigytą prekę, todėl ( - ) Susitarimu ( - ) Sutartis buvo nutraukta, sutarties 7.2. p., dėl baudų už netinkamą sutarties vykdymą mokėjimo, perkeliant į ( - ) Susitarimą, todėl, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, bei vadovaujantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, iš atsakovės ieškovei priteistina 11 071,50 Eur bauda.

22Atsakovė ginčija prašomų priteisti netesybų dydį nurodydama, kad 30 proc. dydžio bauda yra aiškiai per didelė, tačiau negali suformuluoti konkretaus prašymo kokiai sumai mažinti. Teismo posėdžio metu nurodė, jog galbūt netesybos turėtų būti mažintinos iki ( - ) Sutarties 7.2. p. nurodytų 15 proc..

23Sutartis aiškinama tada, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl sutarties galiojimo, jos rūšies, pobūdžio, sąlygų turinio, šalių teisių bei pareigų apimties, sutarties pakeitimo, pasibaigimo ir pan. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193-6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje.

24Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais

25Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus.

26CK 6.71 str. 1 d. numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 str.). Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2012-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012).

27Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir negalima laikyti, kad teismų praktikoje yra nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas. Sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010).

28Teismas nagrinėjamu atveju nustatė, kad ieškovė ir atsakovė ( - ) Sutarties 7.2. p. susitarė dėl atsakomybės už pradelstus atsiskaitymus. ( - ) Sutarties 7.2. p. numatė, kad „Jeigu Pirkėjas praleidžia atitinkamo mokėjimo, išskyrus avansą, kurio atžvilgiu taikomas Sutarties bendrosios dalies 3.2. p., terminą ilgiau nei 10 kalendorinių dienų nuo to termino pabaigos, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir/ar atsisakyti pateikti Prekę (jei Prekė neperduota), įspėdamas apie tai Pirkėją prieš 5 kalendorines dienas. Šiuo atveju Pirkėjas už netinkamą Sutarties vykdymą: (i) jeigu Prekė neperduota Pirkėjui, privalo sumokėti Pardavėjui baudą, kurios dydis yra lygus 15 proc. visos Sutarties kainos; (ii) jeigu Prekė perduota Pirkėjui ir Pirkėjas nėra įgijęs Prekės nuosavybės teisės, o Pardavėjas reikalauja Prekės grąžinimo, privalo sumokėti Pardavėjui baudą, kurios dydis yra lygus 30 proc., visos Sutarties kainos, ir grąžinti Prekę Pardavėjui ne vėliau nei per 5 dienas nuo Pardavėjo pareikalavimo“. Atsakovė už prekę privalėjo sumokėti 6 405 Eur avansą iki 2015-08-04 ir 30 500 Eur iki 2015-08-31. Taip pat nustatyta, kad atsakovei buvo perduota Grūdų džiovykla Agremo. Šalims ( - ) Sutartį nutraukus, sutarties 7.2. p. buvo perkeltas į ( - ) Susitarimą.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais teismas mano, kad nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo neabejotinai teigti, kad šalių ( - ) Sutartyje bei ( - ) Susitarimu nustatytas netesybų dydis yra aiškiai per didelis. Teismas, spręsdamas netesybų dydžio klausimą, pažymi, kad šalys ( - ) Sutartį ir ( - ) Susitarimą sudarė laisva valia, be to, ( - ) Sutartis sudaryta 2015 metais (tai yra beveik prieš keturis metus), duomenų, kad atsakovė po sutarties sudarymo būtų pareiškusi pretenzijas dėl baudos dydžio, nėra. Taip pat pažymėtina, jog atsakovė įvertinusi ir pasirašiusi ( - ) Sutartį, po to, kai sutartis buvo nutraukta, sudarė su ieškove ( - ) Susitarimą, kuriame buvo perkeltas punktas dėl tokio pačio dydžio netesybų, kaip ir Sutartyje. Šio Susitarimo atsakovė taip pat daugiau kaip trys metai neginčijo, jokių pretenzijų ieškovei nereiškė. Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, tarp jų – ir sudarydamas sandorius, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimus tokius teisinio veiksmo padarinius. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-216/2007). Protingumo principas sutarties šalims reiškia, kad jie patys turi rūpintis savo teisėmis ir pareigom. Sąžiningumo principas neatskiriamas nuo teisingumo ir protingumo principų. Preziumuojama, kad sąžiningas asmuo civiliniuose santykiuose elgiasi protingai, atidžiai ir rūpestingai, savo subjektines teises įgydamas ir įgyvendindamas teisėtais būdais, neprisiimdamas nepagrįstos rizikos ir naudodamasis ekonomiškomis, mažiausiai finansinių ir žmogiškų sąnaudų reikalaujančiomis teisinėmis priemonėmis. Teismas taip pat pažymi, kad abi sutarties šalys, tiek ieškovė, tiek atsakovė, yra verslo subjektai, kurie sudarant sutartį turėjo patirties verslo bei derybų srityje, galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas, todėl teismas negali iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Taip pat teismas pažymi, jog 2019-01-14 patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teiktoje Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmams, atsakovė nurodė, jog ieškovei turi 23 000 Eur dydžio kreditorinių įsipareigojimų (b. l. 101-103). Esant tokioms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo mažinti šalių susitarimu, laisva valia nustatytų netesybų dydžio.

30Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė negalėjo nurodyti jos manymu protingų netesybų dydžio bei byloje priešieškinio nereiškė.

31Taip pat ieškovė byloje prašo priteisti ir ( - ) Susitarime numatytus atsakovei priskaičiuotus delspinigius 3 398,67 Eur pagal sąskaitas 2015/09-05, 2015/10-1, 2015/11-01.

32Atsakovės teigimu, ieškovės pateiktos sąskaitos nepatvirtina ( - ) Susitarime numatyto įsipareigojimo sumokėti priskaičiuotus delspinigius bei šis įsipareigojimas numatytas ( - ) Susitarime prie ( - ) Sutarties, todėl yra nesuprantamas.

33Atsakovės atsikirtimai atmestini kaip nepagrįsti.

34Byloje nustatyta, kad atsakovė ( - ) Susitarimu įsipareigojo sumokėti priskaičiuotus delspinigius. Ieškovė pateikė teismui 2015-09-30 sąskaitą 1 334,21 Eur sumai, 2015-10-30 sąskaitą 1 049,15 Eur sumai, 2015-11-30 sąskaitą 1 015,31 Eur sumai (b. l. 128-130), viso 3 398,67 Eur. Nustatyta, jog sąskaitos yra išrašytos 2015 metų rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais (taip, kaip yra nurodyta ( - ) Susitarime - 2015/09-05, 2015/10-1, 2015/11-01), jose nurodytas artikulas (2015-10, 2015-11) atitinka 2018-12-03 Susitarime nurodytas sąskaitas bei atitinka ( - ) Susitarime nurodyta bendra priskaičiuotų delspinigių suma, todėl laikytina, jog pateiktų sąskaitų ryšys su ( - ) Susitarime nurodytomis sąskaitomis yra įrodytas (CPK 178 str., 185 str.).

35Teismas dar kartą pažymi, jog 20105-12-03 Susitarimas yra sudarytas laisva valia, šalims sutarus dėl susitarimo sąlygų, šalių pasirašytas. Atsižvelgiant į tai, šalys galėjo susitarti ir dėl sąlygos apmokėti pagal sąskaitas priskaičiuotus delspinigius. CK 6.156 str. 1 d. įtvirtinta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. 6.156 str. 4 d. įtvirtinta, jog sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Ginčo atveju šalys nauju ( - ) Susitarimu susitarė dėl tam tikrų sąlygų, kurias įsipareigojo vykdyti.

36Kiekvienas asmuo privalo sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti savo prievoles, o vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai keisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.256 str. 1 d.).

37Atsižvelgiant į tai, jog duomenų, kad ( - ) Susitarimu prisiimtus įsipareigojimus atsakovė būtų įvykdžiusi nėra, ieškinys tenkintinas ir iš atsakovės ieškovei priteistina 11 071,50 Eur bauda bei 3 398,67 Eur delspinigių (CPK 178 str., 185 str., CK 6.4., 6.38 str.,6.59 str., 6.63 str., 1.137 str. 2 d., 6.156 str. 1 d., 4 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.256 str., 6.260 str.).

38Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo. Atsakovė prašė teismo išdėstyti 5 399,43 Eur skolą per keturis metus. Teismui nurodė, kad atsakovės sunki finansinė padėtis, atsakovė įvairiems kreditoriams skolinga 215 035,35 Eur.

39Ieškovė su atsakovės prašymu nesutiko, nurodė, jog atsakovė nepateikė duomenų apie savo finansinę padėtį, nurodė, kad išdėsčius sprendimo įvykdymą bus pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, bus nukrypta nuo teismų praktikos, jog sprendimo vykdymą išdėstyti ilgam laikotarpiui galima tik išimtiniais atvejais.

40CPK 284 str. 1 d. nurodyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į abiejų šalių turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sprendimo vykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant klausimą aktualūs ir CK 1.2 str. 1 d. įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais. Nors sunki skolininko turtinė padėtis yra viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą, ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo įvykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą.

41Sprendžiant sprendimo išdėstymo klausimą, įvertinus atsakovės pateiktus duomenis, darytina išvada, jog atsakovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad jos finansinė padėtis yra labai sunki, atsakovės pateikti duomenys nelaikytini aplinkybe, sudarančia pagrindą išdėstyti teismo sprendimą. Atsakovė įrodinėdama savo argumentus teismui pateikė tik kreditorinių įsiskolinimų sąrašą (b. l. 76), daugiau jokių duomenų apie savo turtinę padėtį (turimą turtą, gaunamas pajamas ir pan.) teismui nepateikė. Teismo vertinimu vien tik pagal kreditorinių įsiskolinimų sąrašą negalima spręsti, jog atsakovė nepajėgi vykdyti kreditorinių įsipareigojimų. Pažymėtina, jog prisiimdamas skolinius įsipareigojimus atidus ir rūpestingas asmuo vertina savo finansinę padėtį, be to atsakovė yra verslo subjektas. Tai, kad atsakovei kyla sunkumų atsiskaityti su visais kreditoriais ir kartu sumokėti skolą pagal teismo sprendimą, t. y. turimų ar tikėtinai gautinų lėšų panaudojimą suplanavusi kitaip ir dėl to jai gali kilti nepatogumų, nėra pagrindas konstatuoti išimtines aplinkybes teismo sprendimo išdėstymui.

42Apibendrinant pasakytina, kad nagrinėjamos bylos atveju atsakovė nepagrindė tokių išimtinių aplinkybių, kurios pagrįstų objektyviai egzistuojantį poreikį išdėstyti sprendimo įvykdymą. Ieškovė, kurio naudai priteistos sumos, taip pat yra verslo subjektas, kaip ir atsakovė, jis taip pat patiria išlaidas, todėl nėra pagrindo atsakovei suteikti pranašumą prieš ieškovę. Nesant ieškovės sutikimo išdėstyti priteistos sumos įvykdymą, laikytina, jog įvykdymo išdėstymas pažeistų ieškovės, kaip kreditoriaus, teises ir teisėtus lūkesčius, šalių lygiateisiškumą ir protingos jų interesų pusiausvyros taisyklę, todėl atsakovės prašymas atmestinas (CPK 178 str., 185 str.).

43Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl 273,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 786,50 Eur už teisines paslaugas. Taip pat ieškovė patyrė 726 Eur išlaidas už atsiliepimo į prieštaravimus rengimą ir už pasirengimą ir atstovavimą 2019-01-25 teismo posėdyje (b. l. 96-100). Viso ieškovės bylinėjimosi išlaidos sudaro 1 785,50 Eur. Išlaidų už teisines paslaugas suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (Redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7 p., 8.2 p. nustatyto dydžio, todėl ieškinį tenkinus visiškai, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 88 str., 93 str. 1 d., 430 str. 7 d.).

44Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355; b. l. 2).

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 str., 263 str. – 270 str., 424 str., 428 str., 430 str.,

Nutarė

46preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

47Priteisti iš atsakovės ūkininkės R. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 20 919,90 Eur (dvidešimties tūkstančių devynių šimtų devyniolikos eurų 90 ct) skolą, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos 2018-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 273,00 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt trijų eurų 00 ct) žyminį mokestį ir 786,50 Eur (septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų 50 ct) teisinės pagalbos išlaidas, 726 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus) teisinės pagalbos išlaidas, ieškovei akcinei bendrovei „East West Agro“, įmonės kodas 300588407, buveinė Kauno r., Kumpių k., Tikslo g. 10, a. s. Nr. ( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000.

48Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė akcinė bendrovė „East West Agro“ (toliau – ieškovė)... 5. 2018-10-18 preliminariu sprendimu ieškovės reikalavimai buvo patenkinti (b.... 6. Atsakovė pateiktuose teismui prieštaravimuose dėl priimto preliminaraus... 7. Ieškovė pateikė teismui atsiliepimą į atsakovės pateiktus... 8. Teismas... 9. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.... 10. Dėl skolos pagal ( - ) Sutartį. Atsakovė ieškinį dalyje dėl reikalavimo... 11. Byloje nustatyta, kad tarp šalių ( - ) buvo sudaryta pirkimo-pardavimo... 12. Ieškovės nurodytas aplinkybes patvirtina byloje pateikti įrodymai - ( - )... 13. Ieškinys dalyje dėl 5 399,43 Eur pagrįstas byloje esančiais rašytiniais... 14. Taip pat ieškovė atsakovei paskaičiavo 373,87 Eur delspinigius pagal ( - )... 15. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 16. Nagrinėjamu atveju šalys ( - ) Sutarties 5.2.2. p. susitarė dėl 0,08... 17. Taip pat ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 676,43 Eur palūkanų pagal... 18. Įstatymo 1 str. 2 d. įtvirtinta, kad įstatymas taikomas visoms tarp ūkio... 19. Dėl skolos pagal ( - ) Susitarimą. Byloje nustatyta, kad tarp šalių ( - )... 20. Atsakovė su prašoma priteisti suma nesutinka, nurodydama, jog prašomos... 21. Vadovaujantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, tarp ieškovės ir... 22. Atsakovė ginčija prašomų priteisti netesybų dydį nurodydama, kad 30 proc.... 23. Sutartis aiškinama tada, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl... 24. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 25. Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų... 26. CK 6.71 str. 1 d. numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 27. Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi... 28. Teismas nagrinėjamu atveju nustatė, kad ieškovė ir atsakovė ( - )... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis teisingumo,... 30. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė negalėjo nurodyti jos manymu protingų... 31. Taip pat ieškovė byloje prašo priteisti ir ( - ) Susitarime numatytus... 32. Atsakovės teigimu, ieškovės pateiktos sąskaitos nepatvirtina ( - )... 33. Atsakovės atsikirtimai atmestini kaip nepagrįsti.... 34. Byloje nustatyta, kad atsakovė ( - ) Susitarimu įsipareigojo sumokėti... 35. Teismas dar kartą pažymi, jog 20105-12-03 Susitarimas yra sudarytas laisva... 36. Kiekvienas asmuo privalo sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti savo... 37. Atsižvelgiant į tai, jog duomenų, kad ( - ) Susitarimu prisiimtus... 38. Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo. Atsakovė prašė teismo išdėstyti 5... 39. Ieškovė su atsakovės prašymu nesutiko, nurodė, jog atsakovė nepateikė... 40. CPK 284 str. 1 d. nurodyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 41. Sprendžiant sprendimo išdėstymo klausimą, įvertinus atsakovės pateiktus... 42. Apibendrinant pasakytina, kad nagrinėjamos bylos atveju atsakovė nepagrindė... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl... 44. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260... 46. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 47. Priteisti iš atsakovės ūkininkės R. A., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( -... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...