Byla e2-14791-808/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 289,62 Eur skolos, 138,71 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-03-05 tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui buvo suteiktas vartojimo kreditas 289,62 Eur 12 mėnesiu terminui. 2015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance“ ir International Risk Management OÜ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pirminis kreditorius perleido reikalavimo teises į skolininką V. B.. 2016-03-10 International Risk Management OÜ perleido reikalavimo teises į skolininką V. B. ieškovui UAB „Finansų administravimas“.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, išsiunčiant deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (CPK 123 straipsnio 3 dalis). Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-06-05 tarp vartojimo kredito davėjo UAB „4finance“ ir atsakovo „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuje buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 9828488001, kuria atsakovui buvo suteiktas 289,62 Eur (1000 Lt) kreditas 12 mėnesių terminui. Ieškovė pažymi, kad iki šios dienos atsakovas pagal Kredito sutartį nėra sumokėjęs nei vienos įmokos. Teisė reikalauti, kad atsakovė įvykdytų pagal Kredito sutartį neįvykdytas prievoles, yra perėjusi ieškovei. Apie reikalavimo teisių perleidimą ieškovei pradinė kreditorė UAB „4finance“ atsakovą informavo 2016 m. gegužės 4 d. pranešimu. Reikalavimo sutarčių perleidimo kopijos atsakovui taip pat įteiktos kartu su ieškiniu. Taigi ieškovė laikytina turinčia teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti pastarojo pagal Kredito sutartį neįvykdytas prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.109 straipsnio 1 dalis).

7Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Ieškovas 2016 m. gegužės 4 d. pranešimu informavo atsakovę apie reikalavimo teisių perleidimą ir pareikalavo sumokėti nepadengtą įsiskolinimą.

8Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnio). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 289,62 Eur negrąžinta paskola (vartojimo kreditas) bei 60,79 Eur palūkanos iki kredito grąžinimo termino.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 77,92 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino praleidimo, paskaičiuotas nuo 2014 m. liepos 28 d. iki 2014 m. spalio 17 d. Sprendžiant dėl palūkanų, susidariusių po kredito grąžinimo termino praleidimo, pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 straipsnio 3 dalis).

10Šiuo atveju, kaip minėta, ieškovas prašo priteisti palūkanas, paskaičiuotas nuo 2014 m. liepos 28 d. iki 2014 m. spalio 17 d. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 11,87 Eur (0,05 proc. * 82 dienos nuo negrąžintos paskolos (kredito) sumos (289,62 Eur)) palūkanos po kredito grąžinimo termino praleidimo. Likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų priteisimo atmestina.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (362,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. balandžio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovas pareiškė ieškinį 428,33 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį tenkino iš dalies priteisdamas 362,28 Eur, t. y. 84,58 procento. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovo priteistina 12,69 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidų dalys, tenkančios kiekvienai iš šalių, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteisiamos ir yra dengiamos iš valstybės biudžeto (CPK 92, 96 straipsniai).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB ,,Finansų administravimas“, į.k. 304179870, 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžintos skolos, 60,79 Eur (šešiasdešimt eurų 79 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 11,87 Eur (vienuolika eurų 87 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (362,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 12,69 Eur (dvylika eurų 69 ct) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo V. B., a.k. ( - )

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka – per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo, paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai