Byla e2-7658-294/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo R. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovei V. V., atsakovo atstovui J. J. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Termora“ ieškinį atsakovui UAB „Rakovita“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo R. P.

Nustatė

2Ieškovas patikslintame ieškinyje prašė pripažinti ieškovo ir atsakovo 2015-12-30 automobilio pirkimo pardavimo sutartį niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento ir taikyti restituciją, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad UAB Termora, 2015-12-29-2015-12-30 atsakovui pardavė transporto priemones. Transporto priemonė Ford Galaxy, valst. Nr. ( - ) išliko atsakovo nuosavybė, kitos transporto priemonės buvo perparduotos. Sandorio pripažinimo negaliojančiu dieną įmonė jau turėjo įsiskolinimus kreditoriams. Mano, kad šiuo sandoriu buvo siekiama išvengti prievolių ir išsaugoti turtą tų pačių asmenų naudai. Mano, kad tokie sandoriai galėjo būti sudaryti dėl akių, kadangi nors įmonės vadovu ir nebuvo trečiasis asmuo sandorių sudarymo metu, tačiau vėliau tapo ne tik vadovu, bet ir įmonės vienintelius akcininku. Mano, kad šis sandoris CK 6.66 straipsnio pagrindu turi būti pripažintas negaliojančiu ir taikytina restitucija.

3Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2015-12-30 atsakovas už 400 eurų sumą įsigijo transporto priemonę iš ieškovo. Transporto priemonės kaina buvo nustatyta atsižvelgiant į rinkos kainą bei į automobilio būklę: automobilis buvo beveik 16 metų senumo, didele rida ir smarkiai susidėvėjęs, nes naudotas statybų procesuose. Atsakovas su ieškovu visiškai atsiskaitė. Mano, kad toks sandoris nepažeidė kitų kreditorių interesų, be to, sandorio vertė nedidelė, todėl jis negalėjo nulemti nei ieškovo nemokumo, nei kreditorių interesų pažeidimo. Nurodo, kad ieškovas neįrodė visų sandorio negaliojimo sąlygų.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti iš esmės ieškinyje išdėstytais motyvais.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

6Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką rinkamai pranešta. Iki teismo posėdžio pradžios iš trečiojo asmens atstovės gautas prašymas bylą nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina trečiajam asmeniui (ar jo atstovei) nedalyvaujant.

7Ieškinys atmestinas.

8Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

9Kadangi actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties laisvės principo apribojimą, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos:

101) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę;

112) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises;

123) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio;

134) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises;

145) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintiną dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas.

15Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-25/2012).

16Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-10-25 nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių. Iki bylos iškėlimo 2015-12-30 automobilio pirkimo pardavimo sutartimi ieškovas pardavė atsakovui jam nuosavybės teisę priklausantį automobilį Ford Galaxy, valst. Nr. ( - ) už 400 Eur sumą, kurią bankroto administratorius, prašo pripažinti negaliojančiu.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003). Plėtodamas actio Pauliana taikymo praktiką pagal bankroto administratoriaus pareikštą ieškinį, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad sprendžiant, ar ginčijami sandoriai pažeidžia kreditorių teises, būtina įvertinti įrodinėjamo pažeidimo pobūdį sandorio sudarymo metu egzistuojančiomis sąlygomis, atsižvelgiant į reikalavimą pareiškusio administratoriaus statusą ir ginčijamų sandorių esmę. Neatsižvelgus į nurodytas aplinkybes gali būti pažeista ginčo šalių interesų pusiausvyra vieno kreditoriaus sąskaita nepagrįstai suteikiant naudą kitiems kreditoriams ir taip sudarant sąlygas piktnaudžiauti teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010).

18Bankroto administratoriaus, prašydamas pripažinti sandorį negaliojančiu, nurodė, kad atsakovui perleidus automobilį buvo suteikta pirmenybė, taip pažeidžiant kitų ieškovo kreditorių interesus, nes sandorio sudarymo metu UAB „Termora“ jau turėjo įsiskolinimų, be to, turtas perleistas už pernelyg mažą vertę.

19Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

20CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012), taip pat tai, kad šios aplinkybės, susijusios su skolininko mokumo sumažėjimu, būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio. Kreditorių teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio, nes pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriams patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2007). Arba pakanka įrodyti, kad nors skolininkas, perleidęs turtą ir netapo nemokus, tačiau gerokai sumažino savo turtą ir sudarė realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007).

21Pažymėtina, kad pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių pažeidimu, be kita ko, laikomas atvejis, kai skolininkas būdamas nemokus ginčijamu sandoriu suteikia pirmenybę kitam kreditoriui. Šiai aplinkybei nustatyti nėra būtina įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti skolininkui bankroto bylą. Be to, vien tik faktas, jog sandorius ginčija bankroto administratorius, nesudaro pagrindo ginčijamus ir iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius vertinti pagal taisykles, kurios yra būdingos bankroto procesui. Actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, taip piktnaudžiaujant savo teisėmis.

22Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Tokius sprendimus dažnai padiktuoja verslo logika, kartais tai gali būti vienintelė racionali išeitis išvengti bankroto. Dėl šios priežasties įprastai skolininko turto pirkimo – pardavimo sandoris, pagal kurį mokėtina kaina įskaityta į priešpriešinį reikalavimą, arba jam savo esme analogiškas turto perleidimo už skolą sandoris nėra draudžiamas, jeigu turtas yra perleistas už rinkos kainą. Svarbu, kad toks turto perleidimas ir reikalavimų įskaitymas nepažeistų kitų analogiškoje situacijoje esančių kreditorių teisių, kurie būtų suinteresuoti įsigyti tą patį turtą ir įskaityti savo reikalavimus tokiomis pačiomis ar geresnėmis skolininkui sąlygomis.

23Iš sudaryto sandorio bei šalių ir jų atstovų paaiškinimų bylos nagrinėjimo metu matyti, kad sandoris ginčijamas iš esmės tik viena aplinkybe, jog jis sudarytas dėl akių, siekiant išvengti prievolės vykdymo.

24Teismas pažymi, kad pagal teismų praktiką priešingai, sandoriai gali būti naudingi skolininkui, kartu ir jo kreditoriams, pvz., kai perleidžiamas įmonės veikloje nebenaudojamas, kitas pajamų nesukuriantis skolininko nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui buvo perleistas automobilis, kurio pirminė registracijos data yra 2001 m. Be to, su ieškovu buvo atsiskaityta. Kita vertus sandorio vertė ir seno automobilio perleidimas iš tiesų negalėjo sukelti nemokumo ar pažeisti kreditorių interesų.

25Vertindamas aukščiau teismo sprendime nustatytas aplinkybes CK 6.66 straipsnio taikymo aspektu, teismas taip pat pažymi, kad kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu gali būti pažeistos tik tada, jeigu kreditorius actio Pauliana ginamą reikalavimo teisę turėjo sandorio sudarymo metu, arba ginčijamo sandorio metu egzistavo tokios teisės atsiradimo pagrindas, pvz., buvo sudarytas sandoris atidedant prievolės įvykdymo terminą. Aplinkybė, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu dar nebuvo kreditoriaus reikalavimo teisės, daro negalimą CK 6.66 straipsnio taikymą, nes tokiu atveju teisių pažeidimas objektyviai nėra įmanomas.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apibendrinant konstatuotina, kad ieškovas (bankroto administratorius) neįrodė sudaryto sandorio vertės, t.y. nepateikta jokių įrodymų, kad sudaryta pirkimo pardavimo sutartis būtų perleidžiant daiktus už rinkos neatitinkančią vertę (pavyzdžiui, pernelyg mažą kainą), be to, grąžinus turtą į bankrutuojančios įmonės inventorių, o taikant restituciją ir piniginę sumą sumokant atsakovui gali būti pažeisti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai, nes nurodyta 400 eurų suma sumažės galimybė išsiieškoti. Teismas taip pat pažymi, kad automobilis yra senas, daug naudotas, todėl daryti išvados, kad rinkoje už jį bus gauta didesnė pinigų suma, nėra pagrindo. Be to, ieškovo pateikti įrodymai apie rinkos vertes neatitinka parduoto automobilio pagaminimo metų. Todėl, teismas vertindamas šalių pasisakymus, byloje surinktus įrodymus daro išvadą, kad toks sandoris buvo sudarytas iki bankroto bylos iškėlimo, šio sandorio sudarymas nesukėlė įmonės nemokumo (atsižvelgiant į sandorio vertę ir kreditorinių įsiskolinimų sumą), toks sandoris nepažeidė kitų kreditorių interesų, nes atitiko normalią įprastinę komercinę praktiką, todėl atsižvelgiant į analogiškų civilinių bylų teismų praktiką, teismas mano, kad nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu.

27Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, actio Pauliana paskirtis – kompensacinė, nes, pripažinus pagal kreditoriaus ieškinį skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Taigi sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis AB Turto bankas v. BAB ,,Rimeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-201/2001; 2006 m. sausio 11 d. nutartis VĮ Valstybės turto fondas v. UAB ,, Ortofina“ ir kt.,bylos Nr. 3K-3-17/2006; kt.). Kita vertus, pasekmės ginčijant sandorį bankroto byloje skiriasi. Turtas turi būti grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Kadangi sandoris pripažintas galiojančiu, teismas daro išvadą, kad nėra jokio teisinio pagrindo taikyti restituciją atsakovo atžvilgiu.

28Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

29Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. ), išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas visiškai, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 96 str.).

30Atsakovas teismui nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ar jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl, ieškovo ieškinį atmetus, pastarosios atsakovui nėra priteisiamos (CPK 88, 93, 98 str.).

31Trečiasis asmuo teismui nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ar jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl, ieškovo ieškinį atmetus, pastarosios trečiajam asmeniui nėra priteisiamos (CPK 88, 93, 98 str.).

32Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

33Ieškovo BUAB „Termora“, ieškinį atmesti.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas patikslintame ieškinyje prašė pripažinti ieškovo ir atsakovo... 3. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti iš esmės... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko iš esmės... 6. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir... 7. Ieškinys atmestinas. ... 8. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 9. Kadangi actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties... 10. 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę;... 11. 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises;... 12. 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio;... 13. 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad... 14. 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintiną dvišalį sandorį,... 15. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1)... 16. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad bankrutuojančios... 18. Bankroto administratoriaus, prašydamas pripažinti sandorį negaliojančiu,... 19. Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo... 20. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent... 21. Pažymėtina, kad pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių... 22. Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu... 23. Iš sudaryto sandorio bei šalių ir jų atstovų paaiškinimų bylos... 24. Teismas pažymi, kad pagal teismų praktiką priešingai, sandoriai gali būti... 25. Vertindamas aukščiau teismo sprendime nustatytas aplinkybes CK 6.66... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apibendrinant konstatuotina, kad... 27. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų... 28. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 29. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83... 30. Atsakovas teismui nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 31. Trečiasis asmuo teismui nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 33. Ieškovo BUAB „Termora“, ieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...