Byla e2S-966-253/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gargždų rangos darbai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-10 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gargždų rangos darbai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Litjada“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Litjada“ 9 095,20 Eur skolą, 161 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas; taip pat pripažinti, kad 2016-08-16 tarp šalių sudarytos sutarties 10.2 punktas pažeidžia sutarties lygybę bei jį pakeisti, nustatant 0,02 proc. dydžio delspinigius už neįvykdytos prievolės kainą už kiekvieną dieną; pripažinti, kad UAB „Gargždų rangos darbai“ ir UAB „Litjada“ 2016-08-16 sudarytos sutarties 10.4 punktas pažeidžia sutarties šalių lygybę bei jį pakeisti, nustatant 10 proc. dydžio baudą nuo neįvykdytos prievolės kainos. Reikalavimo įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-01 nutartimi, patenkinus ieškovės prašymą, buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – pareikšto 9 256,20 Eur reikalavimo ribose areštuotas atsakovei UAB „Litjada“ priklausantys nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, o jų nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant bendros 9 256,20 Eur sumos.
 3. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2017-03-09 gautas atsakovės UAB „Litjada“ atskirasis skundas. Juo prašyta panaikinti byloje teismo priimtą nutartį ir ja taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skundą atsakovė motyvavo tuo, kad vien tik kreipimasis į teismą nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei. Atsakovės nuomone, jos teikiami duomenys patvirtina, kad prašoma priteisti suma atsakovei netaptų neįvykdytina prievole.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, priėmė 2017-03-10 nutartį ir nutarė panaikinti 2017-03-01 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį, kuria ieškovės reikalavimams užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės – 9 256,20 Eur reikalavimo ribose atsakovei UAB „Litjada“ taikytą turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą; nurodė nutartį vykdyti skubiai.
 2. Teismas, įvertinęs UAB „Litjada“ bendrovės 2016 metų balansą, nustatė, kad bendrovė veikia pelningai, atsakovės finansinė padėtis yra gera ir nėra pagrindo teigti, jog galimas palankus ieškovei teismo sprendimas bus neįvykdytas. Daryta išvada, jog taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebūtina, o jų pritaikymas darytų neigiamą įtaką atsakovės turtiniams interesams, neproporcingai suvaržytų atsakovės teises labiau, nei to reikalauja ieškovės interesų užtikrinimas, bei sutrikdytų atsakovės komercinę–ūkinę veiklą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Gragždų rangos darbai“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-10 nutartį panaikinti. Ieškovė pažymi, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog visas atsakovės turimas nekilnojamas turtas yra apsunkintas įkeitimu. Nors atsakovė turi didelės vertės nekilnojamojo turto, tačiau jo vertė beveik atitinka prisiimtų įsipareigojimų ir prievolių mastą. Atsakovės per vienerius metus gautinos sumos yra daugiau kaip dešimt kartų mažesnės nei per vienerius metus mokėtinos sumos. Atsakovė nepateikė duomenų apie uždirbtą pelną. Balanso duomenimis, atsakovės 2016-12-31 turėti pinigai iš esmės atitiko ieškinio sumą. Pažymi, kad atsakovė neteisingai nurodė nuosavybės teise valdanti žemės sklypą, nes sklypas priklauso ne atsakovei, o valstybei, ir atsakovė jį valdo ne nuosavybės teise. Atsakovė nepaneigė objektyvios grėsmės egzistavimo būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o taip pat ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.
 2. Atsiliepimu atsakovė UAB „Litjada“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-10 nutartį palikti nepakeistą. Atsakovės nuomone, teismas tinkamai įvertino atsakovės pateiktus duomenis, patvirtinančius, kad prašoma priteisti suma, atsakovei nepalankaus sprendimo priėmimo atveju, taptų neįvykdyta prievole. Atsakovės veikla bei turto struktūra yra nuosekli ir stabili, tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovės reikalavimas dėl savo vertės atsakovei nėra per didelis. Ieškovė nepateikė teismui duomenų apie atsakovės nesąžiningumą, bandymus paslėpti turtą ar perleisit tretiesiems asmenims.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).
 2. Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-10 nutarties, kuria nutarta panaikinti 2017-03-01 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Taigi nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl pagrindo panaikinti atsakovei teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą) egzistavimo.
 3. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 4. Nagrinėjamu atveju byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties panaikinti atsakovei ankstesne teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį grindė tuo, kad atsakovės finansinė padėtis yra gera ir nėra būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi šiuo atveju kilo ginčas, ar egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, t. y. kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 5. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdama apsaugoti savo turtinius interesus; ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimus dėl 9 256 Eur priteisimo. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi įvertinti reikalavimo sumos dydį, atsižvelgdamas į atsakovo finansines galimybes. Kiekvienu individualiu atveju yra sprendžiama, ar pareikšto reikalavimo suma yra didelė konkrečiam skolininkui, ar ne. Pažymėtina, jog gera skolininko turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti priimtą teismo sprendimą, jei jis būtų palankus ieškovui.
 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-01 nutartyje teismas pripažino, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atitinka CPK įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas ir vertino, jog ginčo suma atsakovei laikytina didele. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad ieškovei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį grindus didele ieškinio suma, o pirmosios instancijos teismui ieškinio sumos prezumpcija pasivadovavus taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtent atsakovei tenka įrodinėjimo pareiga pagrįsti, kad ieškinio suma jai nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-03-09 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-369-370/2017; 2017-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-552-943/2017; 2017-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e2‑130‑943/2017 ir kt.). Tokiu atveju yra reikšmingos konkretaus atsakovo finansinės galimybės, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1648-196/2016; 2014-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2‑50/2014 ir kt.).
 7. Atsakovė prašymą panaikinti teismo 2017-03-01 nutartį, kuria atsakovės turtui taikytas areštas, grindė 2016‑12-31 bendrovės balansu bei kitais rašytiniais įrodymais. UAB „Litjada“ 2016‑12‑31 balansas, sudarytas už ataskaitinį laikotarpį nuo 2016-05-16 iki 2016-12-31. Iš atsakovės balanso matyti, kad bendrovės turtą sudaro 2 296 102 Eur, iš jų ilgalaikis turtas (materialusis turtas) sudaro 2 261 697 Eur, o trumpalaikis turtas, kurį sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai ir jų ekvivalentai – 34 405 Eur.
 8. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu priklauso aštuoni pastatai, esantys adresu ( - ). Nors atsakovė, teismo prašydama panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad nuosavybės teise valdo ir 610 000 Eur žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), tačiau Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad šis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, jį atsakovė valdo nuomos sutarties pagrindu. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų taip pat nustatyta, kad atsakovei priklausantiems pastatams įregistruota hipoteka, taip pat įregistruotas ir žemės sklypo nuomos teisės įkeitimas. Iš ieškovės UAB „Gragždų rangos darbai“ kartu su atskiruoju skundu pateikto Hipotekos registro išrašo duomenų nustatyta, kad visam atsakovės turimam nekilnojamajam turtui nustatyta hipoteka ir atsakovės žemės sklypo nuomos teisė įkeista tam, kad užtikrinti UAB „Litjada“ įsipareigojimus, kylančius iš atsakovės su AB SEB banku 2016-08-08 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 0441607120030‑K9 su visais vėlesniais jos pakeitimais bei papildymais. Atsakovės turtu užtikrintos prievolės dydis yra 1 729 000,00 Eur, taip pat užtikrinamas 530 285,00 Eur netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo kreditoriui atlyginimas. Taigi, remiantis nurodytais duomenimis, atsakovės turimas turtas yra įkeistas, jo verte užtikrinti atsakovės prievoliniai įsipareigojimai.
 9. Iš UAB „Litjada“ 2016-12-31 balanso duomenų taip pat nustatyta, kad atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 377 947 Eur, tuo tarpu atsakovės per vienerius metus gautinos sumos sudaro 20 193 Eur. Nors atsakovė pateikė duomenis, kad atsakovės darbuotojų skaičius padidėjo nuo 2 iki 4, o bendrovė neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, tačiau darbuotojų skaičiaus didėjimas taip pat yra susijęs su papildomais kaštais, o pats toks padidėjimo faktas savaime neužtikrina įmonės turtinės padėties gerėjimo ir stabilumo ilgesnėje perspektyvoje. Atsakovė pelno (nuostolių) ataskaitos ar kitų finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. Iš atsakovės balanso matyti, kad ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2016‑05-16 iki 2016-12-31) atsakovė patyrė 58 876 Eur nuostolių. Atsakovės turimos piniginės lėšos ir jų ekvivalentai sudaro tik 10 430 Eur. Ši suma yra tik šiek tiek didesnė už ieškovės ieškiniu reiškiamų reikalavimų sumą.
 10. Ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atskirojo skundo argumentais, kad atsakovės pateikti duomenys nepagrindžia atsakovės itin geros turtinės padėties. Atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos ženkliai viršija jos planuojamas gauti sumas, atsakovė nepateikė jos vykdomos veiklos pelningumą pagrindžiančių įrodymų, be to, visas atsakovės turimas materialusis turtas yra apsunkintas, t. y. įkeistas prievolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams įvykdymui užtikrinti. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovės pateikti duomenys nepakankami konstatuoti, jog atsakovės padėtis yra tokia užtikrinta ir stabili, jog ieškinio suma atsakovei nėra didelė ir nebėra jokios tikėtinos grėsmės, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei palankaus teismo sprendimo šiuo konkrečiu atveju įvykdymas negalėtų būti apsunktinas ar tapti neįmanomas. Taigi, esant tokių duomenų visumai, yra pagrindas vertinti, kad šiuo atveju egzistuoja pagrindas užtikrinti ieškinio reikalavimus taikant laikinąsias apsaugos priemones.
 11. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-01 nutartimi nustatytos laikinosios apsaugos priemonės nustatytos vadovaujantis ekonomiškumo principu (t. y. pirma areštuojant nekilnojamuosius ir kilojamuosius daiktus, o tik jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises). Nėra duomenų, kad taikytinos laikinosios apsaugos priemonės trikdytų įprastinę atsakovės bendrovės ūkinę–komercinę veiklą ar kitaip neproporcingai ribotų atsakovės teises. Be to, pažymėtina, kad atsakovė, pasikeitus aplinkybėms, turi teisę kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar gali pasinaudoti kitomis įstatymo numatytomis teisėmis ieškinio reikalavimams užtikrinti (CPK 148 straipsnis).
 12. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad priimdamas skundžiamą 2017-03-10 nutartį pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai įvertino klausimui išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes ir neteisingai taikė proceso teisės normas, dėl to nepagrįstai nutarė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-01 nutartį bei ja atsakovei taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Esant tokioms aplinkybėms ieškovės atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir paliktinos galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 13. Apeliantė UAB „Gragždų rangos darbai“ už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį. Šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi nėra priimtas sprendimas dėl ginčo esmės, todėl nėra pagrindo spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų už tarpinių procesinių veiksmų atlikimą šioje bylos stadijoje paskirstymo, tai bus padaryta bylą išnagrinėjus iš esmės pirmosios instancijos teismui priimant baigiamąjį procesinį sprendimą šioje byloje (CPK 93 straipsnis, 270 straipsnio 5 dalies 3 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-10 nutartį panaikinti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-01 nutartimi atsakovei UAB „Litjada“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

15Nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

16Nutartį vykdyti skubiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai