Byla e2-10651-430/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Postnet“ ieškinį atsakovui A. T. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 2054,25 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas kaip ieškovo UAB „Postnet“ direktorius įmonei vadovavo nuo 2013-02-19 iki 2014-12-09, t.y. iki kol buvo išrinktas naujas įmonės direktorius S. B.. Pagal turimus dokumentus atsakovas įmonės pareigas faktiškai vykdė iki 2013-05-28. Naujasis ieškovo direktorius S. B. susipažinęs su įmonėje esančiais dokumentais, t.y. su dokumentai, kuriuos atsakovas 2013-05-29 perdavė tuometiniam UAB „Postnet“ akcininko UAB „Vilpostus“ direktoriui V. M., nustatė, kad pagal UAB „Postnet“ buhalterinės apskaitos dokumentus, t.y. pagal kasos knygą 2013-05-07 ieškovo kasoje turėjo būti 2054,25 Eur (7092,93 Lt), po to, kai atsakovui buvo išmokėtas atlyginimas už 2013 m. balandžio mėnesį pagal ieškovo 2013-05-08 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ). Tai, kad ieškovo kasoje turėjo būti likę 2054,25 Eur (7092,93 Lt) patvirtina ir ieškovo balansas 2013-05-16 dienai, kurį atsakovas įtraukė į 2013-05-29 perduodamų dokumentų priėmimo perdavimo aktą. Pažymėjo, kad atsakovas 2054,25 Eur (7092,93 Lt) dydžio kasos likučio nėra perdavęs ieškovui, šią aplinkybę patvirtina 2013-05-29 perduodamų dokumentų priėmimo-perdavimo aktas, į kurį nėra įtrauktos 2054,25 Eur (7092,93 Lt) dydžio piniginės lėšos ar įmonės kasos likutis. Atsakovas yra atsakingas už piniginių lėšų trūkumą įmonėje, kuris laikytinas ieškovui padaryta žala.

3Ieškinio patvirtinta kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, remiantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, sprendimas priimamas už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovas kaip ieškovo UAB „Postnet“ direktorius įmonei vadovavo nuo 2013-02-19 iki 2014-12-09, t.y. iki kol buvo išrinktas naujas įmonės direktorius S. B. (e.b.l. 6-7). Pagal ieškovo turimus dokumentus atsakovas įmonės pareigas faktiškai vykdė iki 2013-05-28 (Atsakovo prašymas, e.b.l. 16). Ieškinyje ieškovas nurodė, kad naujam ieškovo direktoriui S. B. susipažinus su įmonėje esančiais dokumentais, t.y. su dokumentais, kuriuos atsakovas 2013-05-29 perdavė tuometiniam UAB Postnet“ akcininko UAB „Vilpostus“ direktoriui V. M. (e.b.l. 3-4), buvo nustatyta, kad pagal UAB „Postnet“ buhalterinės apskaitos dokumentus, t.y. pagal kasos knygą (e.b.l. 12) 2013-05-07 ieškovo kasoje turėjo būti 2054,25 Eur (7092,93 Lt), po to, kai atsakovui buvo išmokėtas atlyginimas už 2013 m. balandžio mėnesį pagal ieškovo 2013-05-08 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ). Tai, kad ieškovo kasoje turėjo būti likę 2054,25 Eur (7092,93 Lt) patvirtina ir ieškovo balansas 2013-05-16 dienai (e.b.l. 21-22), kurį atsakovas įtraukė į 2013-05-29 perduodamų dokumentų priėmimo perdavimo aktą (e.b.l. 17-20). Kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, į 2013-05-29 perduodamų dokumentų priėmimo-perdavimo aktą atsakovas neįtraukė 2054,25 Eur (7092,93 Lt) dydžio piniginių lėšų ar įmonės kasos likučio. Ieškovo teigimu, atsakovas yra atsakingas už piniginių lėšų, t.y. 2054,25 Eur (7092,93 Lt), trūkumą įmonėje, kuris laikytinas ieškovui padaryta žala. Ieškovas siuntė atsakovui 2014-12-22 pretenziją dėl ieškovo kasos likučio grąžinimo, tačiau atsakovas į pretenziją neatsakė (e.b.l. 34). Duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų atlyginęs žalą, nėra, atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų (CPK 178 straipsnis).

7Bendrovės vadovo pareigos nustatytos Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį. Šioje teisės normoje išdėstyti reikalavimai, kaip turi elgtis juridinio asmens organo narys, o jo kompetencija sudaryti sandorius yra suvaržoma tuo, kad sandoriais negali būti painiojamas nario turtas su asmeniniu turtu ar bendrovės turtas naudojamas asmeninei naudai gauti, ir tai negali būti daroma be juridinio asmens dalyvių sutikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Coris Vilnius“ v. M. M., bylos Nr. 3K-3-230/2005; 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Šilutės girnos“ v. R. P., E. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-557/2009).

8Bendrovės vadovui, pažeidusiam pirmiau išvardytas jo veiklą reglamentuojančias taisykles ir dėl to padarius bendrovei žalą, galimas civilinės atsakomybės taikymas. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009).

9Byloje nagrinėjamu atveju į bylą pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog atsakovas, eidamas vadovo pareigas UAB „Postnet“, pažeidė pareigą veikti bendrovės naudai (neteisėta veika) (CK 6.246 straipsnis). Žala pasireiškė įmonei (ieškovui) tuo, kad atsakovas, kaip bendrovės vadovas, faktiškai nustojęs vykdyti įmonės vadovo pareigas, privalėjo kartu su visais ieškovo dokumentais perduoti ir 2054,25 Eur (7092,93 Lt) dydžio įmonės kasos likutį, kurio buvimą įmonės kasoje atsakovas buvo patvirtinęs savo parašu (Kasos knyga, e.b.l. 12; Balansas, e.b.l. 42), tačiau minėtos įmonės kasos likučio ieškovo įmonei neperdavė ir tokiu būdu padarė bendrovei žalos už 2054,25 Eur (7092,93 Lt) (CK 6.249 straipsnis). Tarp atsakovo veikimo (neveikimo), t.y. piniginių lėšų neperdavimo, ir žalos – piniginių lėšų įmonėje trūkumo, yra priežastinis ryšys, dėl atsakovo veiksmų žala atsirado tiesiogiai (CK 6.247 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad atsakovo, einant vadovo pareigas ieškovo įmonėje, atlikti veiksmai, nesuderintini su CK 2.87 straipsnyje bei Akcinių bendrovių įstatyme nustatytomis juridinio asmens valdymo organo pareigomis veikti bendrovės naudai.

10Buvusio bendrovės vadovo, t.y. atsakovo kaltė yra preziumuojama. Laikoma, kad asmuo kaltas, jei atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnis).

11Pažymėtina, kad bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje atsakovas atsiliepimo į ieškinį, įrodymų paneigiančių ieškinyje išdėstytas aplinkybes nepateikė, t.y. kaltės prezumpcijos, kaip UAB „Postnet“ vadovo, nepaneigė (CPK 178 straipsnis), todėl, atsižvelgiant į išdėstyta, ieškovo ieškinys tenkintinas, priteisinat iš atsakovo ieškovo naudai 2054,25 Eur padarytai žalai atlyginti.

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis CK 6.37 straipsniu, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2054,25 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 46,50 Eur bylinėjimosi išlaidos (žyminio mokesčio).

14Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,08 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

15Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui UAB „Postnet“, j.a.k. 302630794, iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) 2054,25 Eur (du tūkstančius penkiasdešimt keturis Eur 25 ct) žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 2054,25 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-02-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 46,50 Eur (keturiasdešimt šešis Eur 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai