Byla 2S-1629-450/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andriaus Ignoto, Vilijos Mikuckienės ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo J. A. ieškinį atsakovei J. A., tretieji asmenys AB „Swedbank“, G. A. dėl santuokos nutraukimo, esant vieno sutuoktinio kaltei, santuokoje įgyto turto padalinimo ir atsakovės J. A. priešieškinį J. A., tretieji asmenys N. D., AB „Swedbank“, G. A., institucija, teikianti išvadą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei, turto pripažinimo bendrąja jungtine nuosavybe ir jo padalinimo, išlaikymo priteisimo, Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas J. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei J. A., tretieji asmenys AB „Swedbank“, G. A., kuriuo prašė nutraukti santuoką su atsakove J. A., esant atsakovės kaltei, bei padalinti santuokos metu įgytą turtą.

5Atsakovė J. A. pateikė priešieškinį J. A., tretieji asmenys N. D., AB „Swedbank“, G. A., kuriuo prašė: nutraukti su ieškovu J. A. santuoką, esant ieškovo kaltei; priteisti 1.500,00 Lt dydžio išlaikymą, mokėtiną kas mėnesį vienerius metus, atsakovės naudai; pripažinti kad nuo 2002 m. sausio mėn. iki santuokos sudarymo (2007 m. rugpjūčio 31 d.) šalys vedė bendrą ūkį (gyveno faktinėje santuokoje), o šiuo laikotarpiu įgytas turtas yra bendrąja nuosavybe [lygiomis dalimis]; bendrai šalims priklausantį turtą padalinti nurodyta tvarka; pripažinti tarp ieškovo ir trečiojo asmens G. A. sudarytus paskolos sandorius tariamais (fiktyviais) ir negaliojančiais.

6Atsakovė J. A. taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti ieškovui J. A. priklausantį kilnojamąjį/nekilnojamąjį turtą ir/arba pinigines lėšas, esančias tiek pas ieškovą, tiek pas trečiuosius asmenis, 343.000,00 Lt dydžio ieškinio reikalavimui užtikrinti. Nurodė, kad pareikštu priešieškiniu ji prašo priteisti iš ieškovo 343.000,00 Lt dydžio piniginę sumą, kuri, vadovaujantis teismine praktika, laikytina didele, todėl yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui šioje byloje. Atkreipė dėmesį, kad bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjo, kad ieškovas slepia/slėpė dalį šeimos turto, sudarė galimai fiktyvius sandorius, tikėtina, tikslu išvengti atitinkamo turto padalijimo po santuokos su atsakove nutraukimo, todėl šios aplinkybės suponuoja prielaidą manyti, kad ieškovas, galimai būdamas nesąžiningas, bet kokiu būdu sieks nuslėpti/perleisti atitinkamą šeimos turtą, dėl ko nebus galimas objektyvus ir teisingas tokio šeimos turto padalijimas santuokos nutraukimo atveju arba dėl ieškovo veiksmų apskritai nebus įmanomas atsakovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas arba jis bus apsunkintas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi atsisakė tenkinti atsakovės J. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas konstatavo, kad atsakovės J. A. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas, nes atsakovė nepateikė įrodymų, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas J. A. slepia ar slėpė šeimos turtą, bei įrodymų, kad ieškovas yra nesąžiningas, atsakovė taip pat nenurodė konkrečių ieškovo veiksmų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad ieškovas atliko atsakovės įvardintus veiksmus.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovė J. A. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti J. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad nepagrįsti teismo teiginiai, jog, teikiant prašymą, teismui nebuvo pateikti įrodymai dėl to, kad ieškovas J. A. slepia šeimos turtą ar kad yra nesąžiningas. Pažymėjo, kad būtent šios civilinės bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjo daug aplinkybių, suponuojančių galimą ieškovo nesąžiningumą, slepiant ir/ar kitokiu būdu perleidžiant šeimos turtą, kurios šią bylą nagrinėjančiam teismui tikrai yra žinomos. Byloje yra įrodymų, galinčių patvirtinti atitinkamas aplinkybes dėl to, kad ieškovas švaisto ir/ar slepia šeimos turtą ar yra galimai nesąžiningas, dėl ko šiuo konkrečiu atveju, siekiant neapsunkinti civilinės bylos medžiagos, pakartotinai įrodymai nebuvo teikiami. Galimą ieškovo nesąžiningumą ir tai, kad ieškovas galimai slepia šeimos turtą, suponuoja tos aplinkybės, jog šiai dienai ieškovo banko sąskaitų likučiai yra beveik lygūs nuliui (likutis itin mažas), o ieškovas laikotarpiu nuo 2010 m. sausio mėn. iki gruodžio mėn. iš banko sąskaitų paėmė apie 73.000,00 Lt grynųjų pinigų (iki 2010 m. sausio mėn. iš banko sąskaitų paimta apie 216.000,00 Lt grynųjų pinigų), kuriuos neaišku, kur panaudojo. Ieškovas J. A. iš šiuo metu vis dar bendrų piniginių lėšų (šeimos turto) moka įmokas už trečiųjų asmenų paskolą kredito įstaigai. Aukščiau nurodyti ieškovo veiksmai suponuoja tikimybę, jog nepritaikius atsakovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, iki kol bus priimtas teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo šioje civilinėje byloje, ir galimai patenkinus atsakovės šioje civilinėje byloje pateiktą priešieškinį, atitinkamo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidalyti nebeįmanomas, kadangi ieškovas gali iššvaistyti bendrą šeimos turtą ir/ar bandyti jį paslėpti ar kitokiu būdu perleisti. Grėsmę suponuoja ir ieškovo nesąžiningumas, nagrinėjant šią civilinę bylą: ieškovo siekis pasidalinti turtą taip, jog atsakovei atitektų kuo mažesnė jo dalis; pateikiant teismui informaciją apie galimai fiktyvius sandorius su savo šeimos nariais, kurie padidina jo kreditorinių įsipareigojimų sumą; netikslių ir/ar ne visų duomenų teismui ir atsakovei pateikimas.

11Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Nagrinėjamu atveju apeliantė J. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo J. A. turto 343.000,00 Lt sumai areštą, todėl spręstinas skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

16Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Nagrinėjamu atveju atsakovė J. A. savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė aplinkybėmis apie nesąžiningus ieškovo veiksmus, siekiant sumažinti santuokos nutraukimo atveju dalintino turto masę.

17Pirmosios instancijos teismas atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė kaip nepagrįstą, neįrodytą faktinėmis aplinkybėmis ir rašytiniais įrodymais, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, teismas nevisapusiškai įsigilino į bylos esmę, nepagrįstai nevertino byloje pareikštų reikalavimų pobūdžio bei apimties, dėl ko klausimą išsprendė neteisingai.

18Vadovaujantis naujausiomis Lietuvos apeliacinio teismo praktikos tendencijomis, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne tik absoliučiu dydžiu, bet taip pat atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes. Tik tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus, nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių [Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-336/2009]. Be to, teismų praktikoje taip pat yra suformuota taisyklė, kad vien tik aplinkybė, jog šalies turtinė būklė šiuo metu yra gera, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi bylos nagrinėjimo metu šalies turtinė būklė gali pasikeisti ir tenkinus ieškinį sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas [Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-250/2008; 2008 m. liepos 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-555/2008].

19Nagrinėjamu atveju, spręsdamas atsakovės J. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į patį bylos pobūdį, t.y. šiuo atveju nagrinėtina šalių santuokos nutraukimo byla, o, priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, teismas privalės išspręsti ir šalių pareikštus reikalavimus [be kitų neturtinių reikalavimų] dėl išlaikymo ir turto padalinimo [LR CPK 385 str. 1 d.].

20Pareikštu priešieškiniu atsakovė J. A. be pastarųjų reikalavimų, pateikė ir kitus turtinius reikalavimus, o būtent dėl iki šalių sudarytos santuokos įgyto turto [žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ) pripažinimo bendrąja šalių nuosavybe, ieškovo ir trečiojo asmens G. A. sudarytų paskolos sandorių pripažinimo tariamais [fiktyviais] ir negaliojančiais.

21Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės nurodyta priešieškinio kaina 343.000,00 Lt sumai laikytina didele, tuo labiau, jog ieškovas, kurio turtui prašoma taikyti areštą, yra fizinis asmuo, o teismui nėra žinoma reali ieškovo finansinė padėtis dabartiniu metu. Netgi tuo atveju, jei šiuo metu nėra jokios grėsmės atsakovės priešieškinyje nurodytų turtinių reikalavimų patenkinimui, nėra pagrindo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi iki bylos išnagrinėjimo pabaigos [iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas] ieškovo turtinė padėtis gali pasikeisti ir, atsakovei palankaus teismo sprendimo atveju, sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą bei į tai, kad byloje tarp šalių yra kilęs ginčas ir dėl nuosavybės teisės į iki santuokos metu įgytą turtą, o būtent žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esantį adresu ( - ), teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas, išeinant už prašymo ribų [LR CPK 376 str. 3 d.], areštuoti tiek šio nekilnojamojo turto ½ dalį, tiek kitą ieškovui priklausantį turtą 350.316 Lt sumai, pagal priešieškinyje pareikštų turtinių reikalavimų bendrą sumą.

22Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.) ir klausimą išspręsti iš esmės [CPK 337 str. 1 d. 2 p.].

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės J. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

25Atsakovės J. A. ( - ) reikalavimų užtikrinimui areštuoti ieškovui J. A. ( - ) priklausantį turtą: ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), ½ dalį pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr.( - ), esantį adresu ( - ), bei kitą kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas 350.316 Lt sumai.

26Nutartį skubiai išsiųsti vykdymui Turto areštų aktų registrui ir šalims žiniai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas J. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei J. A., tretieji... 5. Atsakovė J. A. pateikė priešieškinį J. A., tretieji asmenys N. D., AB... 6. Atsakovė J. A. taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones -... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi atsisakė... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovė J. A. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 11. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Nagrinėjamu atveju apeliantė J. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 17. Pirmosios instancijos teismas atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 18. Vadovaujantis naujausiomis Lietuvos apeliacinio teismo praktikos tendencijomis,... 19. Nagrinėjamu atveju, spręsdamas atsakovės J. A. prašymą dėl laikinųjų... 20. Pareikštu priešieškiniu atsakovė J. A. be pastarųjų reikalavimų,... 21. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės nurodyta priešieškinio kaina... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti... 25. Atsakovės J. A. ( - ) reikalavimų užtikrinimui areštuoti ieškovui J. A. (... 26. Nutartį skubiai išsiųsti vykdymui Turto areštų aktų registrui ir šalims...