Byla e2-16750-587/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios D. Z. firmos EVS, atstovaujamos bankroto administratoriaus D. J., ieškinį atsakovui D. Z. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo 31 207,07 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

5Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu palikus pranešimą apie atsakovui įteiktinus procesinius dokumentus, procesinius dokumentus laikant įteiktais praėjus trisdešimčiai dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (el. bylos kopija, b. l. 21). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Teismas konstatuoja:

7nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi D. Z. firmai EVS iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė D. J., D. Z. firmos EVS vadovui nustatė terminą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus turimus dokumentus. Ieškovė nurodė, kad atsakovas įmonės dokumentų neperdavė. 2017 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintas ir 2018 m. sausio 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 12 640,29 Eur sumai. Administravimo išlaidų suma patvirtinta 2018 m. vasario 1 d. kreditorių susirikime ir sudaro 4800,00 Eur. 2018 m. liepos 17 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintas patikslintas įmonės kreditorių sąrašas, kreditoriniai reikalavimai D. Z. firmai EVS iš viso sudaro 31 207,07 Eur. Nuo įmonės įregistravimo 2002 m. spalio 4 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo įmonės savininku ir vadovu buvo atsakovas D. Z.. Byloje nepateikta duomenų, kurie paneigtų sąlygas atsakovo civilinei atsakomybei kilti.

8Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų – Juridinių asmenų registro išrašo, 2017 m. rugsėjo 8 d. ir 2017 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos teismo nutarčių civilinėje byloje Nr. eB2-2564-259/2017, 2018 m. sausio 2 d. ir 2018 m. liepos 17 d. Kauno apygardos teismo nutarčių civilinėje byloje Nr. eB2-1077-259/2018, apdraustųjų asmenų sąrašo – vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 str.). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str.). Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. neatsiskaitė su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Civilinėje byloje įrodytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 31 207,07 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo valstybei priteistina 702,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str.).

12Teismas šioje byloje patyrė 4,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 92 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo D. Z., a. k. ( - ) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei D. Z. firmai EVS, į. k. 135933149, atstovaujamai bankroto administratoriaus D. J., 31 207,07 Eur (trisdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų septynių Eur 07 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (31207,07 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 5 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo D. Z., a. k. ( - ) valstybei 702,00 Eur (septynių šimtų dviejų Eur 00 ct) žyminį mokestį ir 4,17 Eur (keturių Eur 17 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Šios sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokėtojos pasirinktame bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, nurodant įmokos kodą 5660.

17Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai