Byla 2S-224-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė, Andžej Maciejevski, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutarties civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo J. P. ieškinį atsakovei J. G.,

Nustatė

3Ieškovas J. P. 2009-06-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti jam iš atsakovės J. G. 2725,43 Lt. Nurodė, kad 2008-05-10 jo ir atsakovės bendru sutikimu buvo nutraukta santuoka, nustatyta buto, esančio (duomenys neskelbtini), naudojimosi tvarka, pagal kurią atsakovė naudojasi 17,3 kv. m ploto dydžio kambariu, jis – 14 kv. m ploto dydžio kambariu, patvirtinta, kad komunaliniai mokesčiai bus mokami lygiomis dalimis. Tačiau atsakovė komunalinių mokesčių nemoka, piktybiškai atsisako tai daryti, o jis nebeturi galimybių mokėti už atsakovę. Kadangi jis yra sumokėjęs 4773,57 Lt, todėl iš atsakovės jam turi būti priteista 2386,79 Lt už komunalinius mokesčius, 338,64 Lt už būsimą kapitalinį stogo remontą.

4Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi ieškovo J. P. ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, kad nors teismo 2009-07-09 nutartis, kuria leista ieškovui įteikti procesinius dokumentus atsakovei pačiam, grįžo neįteikta, tačiau nutartis laikytina įteikta CPK 121 str. pagrindu. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas per teismo nustatytą terminą, t. y. iki 2009-07-31, neįvykdė teismo 2009-07-09 nutarties, nepateikė duomenų, kad procesiniai dokumentai yra įteikti atsakovei, vadovaudamasis CPK 7, 121 str., 296 str. 1 d. 12 p., ieškinį paliko nenagrinėtą.

5Ieškovas J. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir perduoti ieškinį nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina. Teismas nepagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą tuo pagrindu, kad jis iki 2009-07-31 neįvykdė teismo 2009-07-09 nutartimi nustatytų įpareigojimų, nes apie teismo 2009-07-09 nutartį jis sužinojo tik 2009-09-30 nuvykęs į teismą susipažinti su byla. Be to, atsakovės apie procesą jis iš viso neturėjo galimybės įmanomais būdais informuoti, kadangi atsakovė nuolatinės ar laikinos gyvenamosios vietos neturi, ji nakvoja atsitiktinėse vietose, bet kokie ryšiai su atsakove yra nutrūkę. Dėl to buvo poreikis skelbti atsakovės paiešką per policiją. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad 2009-07-09 nutartis jam buvo įteikta tinkamai, nes jis nepranešė teismui apie gyvenamosios vietos pasikeitimą. Ieškinyje nurodyta jo gyvenamoji vieta nėra pasikeitusi, yra galimybė, kad procesinius dokumentus galėjo paimti kiti pro šalį ėję asmenys, jis teismo siųstų procesinių dokumentų negavo, todėl laikytina, kad dokumentai jam įteikti nebuvo.

6Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, byla perduotina nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovaudamasis CPK 7, 121 str., 296 str. 1 d. 12 p. ieškovo J. P. ieškinį, pareikštą šioje byloje, paliko nenagrinėtą dėl to, kad ieškovas per teismo nustatytą terminą raštu neinformavo teismo apie procesinių dokumentų įteikimą (neįteikimą) atsakovei J. G. ir nepateikė su tuo susijusių įrodymų.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas J. P. į teismą kreipėsi 2009-06-05, buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovo J. P. ieškinį atsakovei J. G. dėl skolos priteisimo. Pirmosios instancijos teismas išsiuntė ieškovo procesinius dokumentus su pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovei J. G. ieškovo nurodytu adresu ((duomenys neskelbtini)), tačiau procesiniai dokumentai grįžo į teismą neįteikti su atžyma „buvo paliktas pranešimas, neįsileidžia“ (b. l. 47). Pirmosios instancijos teismas 2009-06-18 raštu ieškovui pranešė, kad procesiniai dokumentai atsakovei nebuvo įteikti, kadangi adresato nurodytu adresu nebuvo, byloje yra duomenys, kad atsakovė šiuo metu Lietuvoje niekur nedirba, todėl siūlė ieškovui įteikti procesinius dokumentus atsakovei CPK 117 str. 1, 2 d., 123 str. 3 d. numatytais būdais, o jei įteikti šiais būdais negalima – CPK 124 str. 3 d., 129 str. numatyta tvarka, nurodė, kad paskiausiai dokumentai atsakovei gali būti įteikti viešo paskelbimo būdu (b. l. 50). Ieškovas 2009-07-03 pranešė pirmosios instancijos teismui, kad atsakovei procesinius dokumentus įteiks per namo bendrijos pirmininką (b. l 51). Pirmosios instancijos teismas 2009-07-09 nutartimi leido ieškovui J. P. atsakovei J. G. procesinius dokumentus įteikti pačiam CPK 117 str. 1 d. pagrindu, įpareigojo ieškovą 2009 m. liepos 15-17 d. atvykti į pirmosios instancijos teismą paimti teisingumo ministro nustatytos formos pažymą, kurioje apie procesinių dokumentų įteikimą privalės pasirašyti atsakovė ar kitas asmuo, pagal įstatymą galintis priimti dokumentus, nustatė ieškovui terminą iki 2009-07-31 raštu informuoti teismą apie procesinių dokumentų įteikimą (ar neįteikimą) atsakovei bei pateikti visus su tuo susijusius rašytinius įrodymus, išaiškino, kad iki nurodytos datos teisme negavus rašytinių įrodymų apie procesinių dokumentų įteikimą atsakovei ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtas CPK 296 str. 1 d. 12 p. pagrindu (b. l. 54). Ši pirmosios instancijos teismo nutartis buvo išsiųsta ieškovui adresu (duomenys neskelbtini), tačiau grįžo neįteikta su atžyma „paliktas pranešimas duryse“ (b. l. 55, 58). Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą, kadangi pripažino, jog 2009-07-09 nutartis buvo tinkamai įteikta ieškovui pagal CPK 121 str., tačiau ieškovas per teismo nustatytą terminą įpareigojimų neįvykdė, pažeidė CPK 7 str. nustatytą kooperavimosi principą.

9CPK 296 str. numatytas ne baigtinis sąrašas pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindai. Pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 12 p. pagrindu, t. y. kitais CPK ir CK kodekso numatytais atvejais. CPK 117 str. numato procesinių dokumentų įteikimo būdus, CPK 123-130 str. - įteikimo tvarką. Kaip nustatyta aukščiau, pirmosios instancijos teismas 2009-06-16 pasiūlė ieškovui įteikti dokumentus atsakovei pranešime nurodytais procesinių dokumentų įteikimo būdais, nurodė, kad iki 2009-07-07 negavus ieškovo sutikimo įteikti dokumentus, ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtas CPK 296 str. 1 d. 12 p. pagrindu. Įstatymas nenumato galimybės palikti ieškinį nenagrinėtą dėl to, kad per teismo nustatytą terminą yra neįvykdomas teismo įpareigojimas įteikti priešingai šaliai ieškinį ar kitus procesinius dokumentus. Dėl to pirmosios instancijos teismas negalėjo ieškinio palikti nenagrinėto tuo pagrindu, kad ieškovas pats neįteikė atsakovei procesinių dokumentų.

10Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą. Tačiau pagrindinis civilinio proceso tikslas – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; ir kt.). Pirmosios instancijos teismo 2009-07-09 nutartis, kuria ieškovas buvo įpareigotas atlikti veiksmus (atvykti į teismą paimti dokumentų, teisingumo ministro nustatytą formą, įteikti dokumentus atsakovei, raštu informuoti teismą apie priimtus veiksmus, pateikti įrodymus) ieškovui nebuvo įteikta (b. l. 58). Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad 2009-07-09 nutartis ieškovui buvo įteikta tinkamai CPK 121 str. pagrindu, kadangi ieškovas neinformavo teismo apie savo pasikeitusią gyvenamąją vietą. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad jo gyvenamoji vieta yra nepasikeitusi, tačiau jis yra dailininkas, ilgai nebūna namuose. Procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas ir patvirtintas procesinis veiksmas, kuriuo teismas siūlo adresatui susipažinti su pateikiamo dokumento turiniu. Procesinių dokumentų įteikimas civiliniame procese yra reikšmingas, nes sukelia gana daug reikšmingų procesinių padarinių. Tam, kad procesinis įteikimas būtų teisėtas ir sukeltų atitinkamus teisinius padarinius būtina atlikti teisėtą įteikimo procedūrą ir nustatyta tvarka patvirtinti įteikimą. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas neįteikė 2009-07-09 nutarties, įpareigojančios ieškovą per teismo nustatytą terminą atlikti veiksmus, ieškovui, laikė, kad dokumentai yra įteikti CPK 121 str. pagrindu, tačiau ieškovas nurodo, jog jo gyvenamoji vieta nėra pasikeitusi, ant voko, kuriuo buvo grąžinta neįteikta nutartis nėra atžymos, kad ieškovas nebegyvena nurodytu adresu, išsikraustė ar pan., nurodyta tik, kad buvo paliktas pranešimas. Įteikimo tvarka, jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje vietoje, numatyta CPK 123 str. 3 d. Ši įstatymo nuostata numato, kad kai asmuo nerandamas jo gyvenamojoje vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra - namo (bendrijos) administracijai, butų eksploatavimo organizacijai, seniūnijos seniūnui ar darbovietės administracijai. Dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti, ar 2009-07-09 nutartis ieškovui nebuvo įteikta dėl to, kad ieškovas nebegyvena ieškinyje nurodytu adresu. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui nebuvo tinkamai įteikta 2009-07-09 nutartis, į tai, kad įstatymas nenumato galimybės palikti ieškinį nenagrinėtą tuo pagrindu, jog ieškovas per teismo nustatytą terminą neįteikė atsakovui procesinių dokumentų, pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad 2009-07-09 nutartis buvo tinkamai įteikta ieškovui, todėl yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

11Atkreiptinas ieškovo dėmesys į tai, kad jis turi užtikrinti, jog teismo siunčiami procesiniai dokumentai jam būtų įteikti ieškinyje nurodytu adresu ar nurodyti kitą adresą, kuriuo siunčiami dokumentai būtų operatyviai įteikiami, bendradarbiauti su teismu, vykdyti teismo nurodymus, kad byla būtų išnagrinėta laikantis visų civilinio proceso principų. Pažymėtina, kad už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis teismas gali paskirti iki 20000 Lt baudą, už teismo įpareigojimų pateikti rašytinius įrodymus nevykdymą – iki 1000 Lt baudą (CPK 95, 199 str.).

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 336, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

15Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Ryšiai