Byla 2S-207-154/2013

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ atskirąjį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-689-874/2012, iškeltoje pagal pareiškėjos O. S. pareiškimą skolininkui E. S., suinteresuotiems asmenims (išieškotojams) UAB „Žalvija“, AB „Biofuture“, UAB „Agrarinės paslaugos“, UAB „Pasvalio agrochemija“, UAB „Agrimatco Vilnius“, UAB „Ivabaltė“, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, antstolei V. Š. dėl skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja O. S. kreipėsi į teismą pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti, kad jai ir E. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise lygiomis dalimis priklauso po 1/2 antstolės V. Š. aprašyto ir areštuoto turto; prašė nustatyti naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarką (1 t., 1-3 b. l.).

5Skolininkas E. S. pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad pareiškėjos prašymui iš esmės neprieštarauja, tačiau dėl turto atidalinimo varianto turi savo nuomonę (1 t., 34 b. l.).

6Suinteresuotas asmuo UAB „Ivabaltė“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos prašymą, kuriuo prašė pripažinti, kad visas areštuotas turtas skolininkui E. S. priklauso asmeninės nuosavybės teise. Jeigu paaiškėtų, kad pareiškėja yra skolininko ūkio partnerė, ji turėtų būti solidariai atsakinga kreditoriams už ūkio skolas, o turto dalių nustatymas neturi prasmės, kadangi skolas būtų galima išieškoti iš viso solidarių skolininkų turto (1 t., 45-48, 65-66 b. l.).

7Suinteresuotas asmuo UAB „Žalvija“ pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad pareiškėjos prašymas negali būti tenkinamas, nes neatitinka imperatyvių teisės normų reikalavimų (1 t., 35-38, 45-48 b. l.). Pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjos O. S. 7 532,25 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidas (3 t., 45-46 b. l.).

8Suinteresuotas asmuo UAB „Agrarinės paslaugos“ pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad prašymui prieštarauja, nes mano, kad tai yra bendros šeimos skolos (1 t., 64, 92 b. l.).

9Suinteresuotas asmuo UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos prašymą, kuriame nurodė, jog su prašymu nesutinka, nes pagal CK 3.91 str. turtas, skirtas funkcionuoti ūkiui, kurį įsteigė vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė (1 t., 67-68, 71 b. l.).

10Suinteresuotas asmuo UAB „Biofuture“ pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad su prašymu nesutinka, nes pareiškėjos prašomos nustatyti turto dalys ir prašomos skirti naudotis nekilnojamojo turto dalys akivaizdžiai pažeidžia santuokoje įgyto turto lygių dalių prezumpcijos principą ir daro praktiškai neįmanomu realizuoti išieškotojų reikalavimų patenkinimą iš skolininko E. S. turto (1t., 75-80, 85-90 b. l.).

11Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos prašymą nepateikė.

12Joniškio rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimi pareiškėjos O. S. prašymą atmetė. Netenkino suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjos O. S..

13Teismas nurodė, kad sutuoktinis, kaip bendrosios jungtinės nuosavybės dalyvis, pagal CPK 667 str. 1 d. kreipiasi į teismą su pareiškimu dėl kito sutuoktinio skolininko dalies nuosavybėje nustatymo tais atvejais, kai turi būti išieškoma tik iš sutuoktinio – skolininko – dalies. Jeigu abu sutuoktiniai pagal vykdomąjį dokumentą ir pagal prievolės prigimtį yra skolininkai, tai išieškojimas vykdomas iš abiejų sutuoktinių bendro turto, o CPK 667 str. nustatyta procedūra neatliekama. Jeigu skolininko sutuoktinis dėl prievolės prigimties yra skolininkas, tai CPK 667 str. procedūra iš viso nevykdoma. Vien tie faktai, kad antstolis nurodė CPK 667 str. 1 dalyje išvardintiems asmenims paduoti pareiškimą CPK 667 str. tvarka, savaime teismui nėra pagrindas taikyti CPK 667 str. procedūrą. Pažymėjo, kad prekės ir paslaugos iš suinteresuotų asmenų buvo perkamos ūkininko ūkio veiklos vykdymui, skolos atsirado kaip bendro turto tvarkymo išlaidos. E. S. ūkininko ūkis buvo įsteigtas santuokos metu, nors ūkis įformintas E. S. vardu, jo veikloje dalyvauja abu sutuoktiniai. Skolos, susidariusios iš sandorių, skirtų ūkio veiklai palaikyti, turi būti vertinamos kaip sutuoktinių bendro turto išlaidos, nepriklausomai nuo ūkio pelningumo ar nuostolingumo. Su pajamų gavimu susijusios prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, todėl sutuoktinio – skolininko dalis iš bendros nuosavybės pagal CPK 667 straipsnį neišskiriama.

14Nurodė, kad suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ prašymas priteisti iš pareiškėjos O. S. bylinėjimosi išlaidas negali būti tenkinamas, nes CPK nuostatose, reglamentuojančiose vykdymo procesą, nėra numatytas byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Pažymėjo, kad CPK 443 str. 6 dalis numato, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalinti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Teismas pažymėjo, kad suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ ir pareiškėjos O. S. suinteresuotumas bylos baigtimi iš esmės nebuvo skirtingas. Teismo nuomone CPK 443 str. 6 dalis laikytina specialiąja norma, reglamentuojančia bylinėjimosi išlaidų priteisimą nagrinėjant bylas ypatingąja teisena, todėl bendrosios CPK normos netaikytinos.

15Suinteresuotas asmuo UAB „Žalvija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Jei apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo dalies dėl O. S. prašymo atmetimo netenkins, prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutarties dalį dėl prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetimo ir klausimą išspręsti iš esmės - priteisti UAB „Žalvija” naudai bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjos O. S..

16Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Nors UAB „Žalvija“ sutinka, kad E. S. ir O. S. prievolės yra solidarios, ir kad išieškojimo veiksmai galėtų būti lengviau atlikti iš bendro E. S. ir O. S. turto, tačiau, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, šioje byloje vis dėlto turėjo būti nustatinėjama E. S. turto dalis bendrojoje nuosavybėje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad jei vykdomajame rašte nurodytas tik vienas sutuoktinis (o taip yra E. S. atveju), iš kito sutuoktinio turto negali būti vykdomas išieškojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d.nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

182. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad šioje byloje CPK 93 str. nėra taikomas ir kad CPK 443 str. 6 d. yra specialioji norma. Nei CPK V dalis, nei kiti įstatymai nenumato, kad nagrinėjant bylas ypatingosios teisenos tvarka CPK 93 str. nėra taikomas.

193. Vadovaujantis CPK 93 str. 4 dalimi teismas, skirstydamas bylinėjimosi išlaidas, gali atsižvelgti į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertinti priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, tokiu būdu nukrypdamas nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Iš paminėto seka, kad CPK 93 str. turi būti taikomas sistemiškai su CPK 443 str. 6 d. (atskirajame skunde nurodyta CPK 443 str. 3 d.) ir tuo atveju, net jei suinteresuotų asmenų interesai byloje sutapo, bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstomos, nukrypstant nuo CPK 443 str. 6 d. (atskirajame skunde nurodyta CPK 443 str. 3 d.) įtvirtintų taisyklių.

204. Taikant CPK 443 str. 6 d. (atskirajame skunde nurodyta CPK 443 str. 3 d.) sistemiškai su CPK 93 str. 4 d., turi būti vertinama, dėl kokių priežasčių susidarė UAB „Žalvija” bylinėjimosi išlaidos ir ar prie jų atsiradimo/didėjimo neprisidėjo pareiškėja O. S.. Teigia, kad O. S. procesinis elgesys buvo akivaizdžiai netinkamas, turintis piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, ir būtent tai nulėmė UAB „Žalvija“ bylinėjimosi išlaidų susidarymą, dėl ko jos turi būti priteistos iš O. S..

215.Galutinio rezultato šioje byloje pareiškėja O. S. ir UAB „Žalvija“ siekė skirtingo, t.y. O. S. siekė padėti E. S. išvengti išieškojimo iš nekilnojamojo turto, o UAB „Žalvija“ siekė rezultato, kuris užtikrintų realų skolų išieškojimą. Taip pat skyrėsi O. S. ir UAB „Žalvija“ suinteresuotumas dėl E. S. dalies nustatymo į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ). O. S. prašė nustatyti E. S. nuosavybės dalį ir į šį žemės sklypą, tačiau iš pačios O. S. pateikto nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad šį žemės sklypą E. S. paveldėjo, t. y. E. S. visą šį sklypą valdo asmeninės nuosavybės teise, dėl to nuosavybės dalis į sklypą negali būti nustatinėjama. Dėl šios priežasties UAB „Žalvija“ 2012-06-27 teismo posėdžio metu prašė nutraukti bylą ar priimti dalinį sprendimą šioje dalyje, tačiau teismas šio prašymo nesprendė. Be to, dalis UAB „Žalvija” bylinėjimosi išlaidų susidarė dėl nepagrįsto O. S. atsisakymo nuo prašymo nustatyti E. S. dalį bendrojoje nuosavybėje. Akivaizdu, kad šios išlaidos negali būti vertinamos pagal asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi.

226. UAB „Žalvija“, patirdama bylinėjimosi išlaidas, negalėjo numatyti, kad O. S. procesinis elgesys bus netinkamas, t. y. UAB „Žalvija“ bylinėjimosi išlaidos patirtos sąžiningai, o ne siekiant jas kaip galima labiau padidinti ir tokiu būdu prisiteisti iš O. S. kuo didesnę sumą. Priešingai, išlaidų dydį buvo siekiama mažinti - pavyzdžiui, už dalyvavimą 2012-02-07 teismo posėdyje buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra su du kartus mažesne suma nei už dalyvavimą 2012-03-22 teismo posėdyje, kadangi 2012-02-07 UAB „Žalvija“ atstovas dalyvavo teismo posėdyje ir civilinėje byloje Šiaulių apygardos teisme, dėl ko nebuvo skaičiuojamas kelionės laikas ir kelionės išlaidos. Taip pat, vertinant bylinėjimosi išlaidų dydį būtina atkreipti dėmesį į tai, kad UAB „Žalvija“ atstovas į Joniškio rajono apylinkės teismą vykdavo iš Vilniaus, dėl ko vien kelionei į teismą ir atgal būdavo sugaištamos maždaug 6 valandos. Pažymi, kad UAB „Žalvija“ turi daug sutartinių santykių su asmenimis daugelyje Lietuvos rajonų ir su tokiais asmenimis neretai kyla ginčai, kurie sprendžiami skirtingų apylinkių teismuose. Dėl to UAB „Žalvija“ nėra tikslinga samdyti visą eilę advokatų skirtinguose rajonuose, o daug paprasčiau ir netgi pigiau bendradarbiauti su viena advokatų kontora. Dėl to UAB „Žalvija“ atstovo važinėjimas iš Vilniaus į Joniškį buvo būtinas ir ekonomiškai pagrįstas.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja O. S. prašo Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

24Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

251. Nurodo, kad pateikti tokį prašymą teismui ir pradėti procesą buvo įpareigota antstolės V. Š., kuri nurodė netgi konkretų terminą, per kurį pareiškėja privalėjo kreiptis į teismą. Po prašymo pateikimo pareiškėja ypač pasiligojo, negalėjo pati dalyvauti nagrinėjant bylą. Suvokdama, kad niekieno interesų nepažeis, teismui pateikė prašymą, kuriuo atsisakė nuo savo reikalavimo, bylą prašė nutraukti ir teismas prašymą patenkino. Nors skolininkas E. S. nuolat dalimis mokėjo skolas išieškotojams, o su kai kuriais iš į procesą įtrauktų išieškotojų, kaip antai D. A. ūkis, visiškai atsiskaitė, vienintelis suinteresuotas asmuo UAB „Žalvija“ tokia bylos baigtimi buvo nepatenkintas. Teismo nutartis buvo panaikinta ir procesas vyko toliau. Pareiškėjos sveikata tik blogėjo ir tik dėl to ji nė karto neturėjo galimybės atvykti ir dalyvauti teismo posėdyje, nors pozicija dėl pateikto prašymo išliko tokia pati. 2012-12-31 teismas bylą išnagrinėjo, priėmė nutartį ir pareiškėjos prašymą atmetė. Su tokia išvada visiškai sutinka, ji logiška ir teisinga. Tik neaišku, dėl kokios priežasties antstolė V. Š. primygtinai įpareigojo pareiškėją kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko dalies nustatymo CPK 667 str. tvarka.

262. Teismas nutartyje pagrįstai pripažino, kad pareiškėjos O. S. ir suinteresuotų asmenų, tame tarpe ir UAB „Žalvija“, suinteresuotumas procesu nebuvo skirtingas. Šiuo procesu iš esmės turėjo būti atidalytas turtas tarp pareiškėjos ir jos sutuoktinio E. S., ir tik CPK 443 str. 3 d. pagrindu į procesą buvo įtraukti visi suinteresuoti asmenys. Todėl teismas visiškai pagrįstai nepriteisė suinteresuotam asmeniui bylinėjimosi išlaidų.

273. Pagal Teisingumo ministro nustatytas rekomendacijas, kurios skelbiamos viešai, advokato darbo valanda teismo posėdyje vertinama 120 Lt, o trumpas posėdis - atitinkamai mažiau. Pareiškėja nerado įstatymo, kuris reglamentuotų advokato kelionės išlaidų apmokėjimą, nes tai yra advokatą samdančio kliento rizika. Tai, kad pareiškėja dėl užsitęsusios ligos negalėjo dalyvauti teisme, apeliantas nepagrįstai vertina kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, o savo išlaidavimą vadina „sąžiningai patirtomis bylinėjimosi išlaidomis”. Pareiškėjai žinoma, kad E. S. galutinai su išieškotoju UAB „Žalvija” atsiskaitė 2012-09-12. Objektyviai žiūrint, nuo tos datos išieškotojas jokio suinteresuotumo vykstančiu procesu nebeturėjo ir dalyvauti bylos nagrinėjime jam nebereikėjo.

28Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

30Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

31Byloje nustatyta, kad pareiškėja O. S. kreipėsi į teismą pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti, kad jai ir E. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise lygiomis dalimis priklauso po 1/2 antstolės V. Š. aprašyto ir areštuoto turto; prašė nustatyti naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarką.

32Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo, nurodydamas, kad jeigu skolininko sutuoktinis dėl prievolės prigimties yra skolininkas, tai CPK 667 str. procedūra iš viso nevykdoma. Pažymėjo, kad skolos, susidariusios iš sandorių, skirtų ūkio veiklai palaikyti, turi būti vertinamos kaip sutuoktinių bendro turto išlaidos, nepriklausomai nuo ūkio pelningumo ar nuostolingumo. Su jų gavimu susijusios prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, todėl sutuoktinio – skolininko dalis iš bendros nuosavybės pagal CPK 667 straipsnį neišskiriama.

33Apeliantas UAB „Žalvija“ sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad E. S. prievolės yra solidarios su O. S., tačiau mano, kad byloje vis dėlto turėjo būti nustatinėjama E. S. turto dalis bendrojoje nuosavybėje.

34Lietuvos Aukščiausis Teismas, pasisakydamas dėl piniginių sumų išieškojimo vykdymo iš sutuoktinių bendro ir asmeninio sutuoktinių turto, yra nurodęs, kad sutuoktiniai pagal savo prievoles gali atsakyti tiek solidariai, tiek asmeniškai. Priklausomai nuo prievolės atsiradimo pagrindo, prievolės gali būti vykdomos: iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnis); prievolei esant asmeninei iš asmeninio sutuoktinių turto, o jeigu asmeninio turto nepakanka kreditorių reikalavimams patenkinti, išieškoma iš bendro turto sutuoktinio dalies (CK 3.112 straipsnis); iš asmeninio sutuoktinių turto, kai abu kreditoriai yra solidarieji skolininkai, o kreditorių reikalavimams patenkinti bendro sutuoktinių turto nepakanka (CK 3.113 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad prievolės atsiradimo pagrindas turi esminę reikšmę nustatant sutuoktinių prievoles ir jų dydį; tik nustačius prievolės pobūdį ir jos atsiradimo pagrindą, galima nustatyti, kas yra atsakomybės subjektai pagal prievolę – vienas ar abu sutuoktiniai, nes tai atitinkamai nulemia išieškojimo nukreipimą į skirtingo teisinio režimo turtą – į vieno sutuoktinio asmeninį turtą, jo dalį bendrame turte ar bendrą sutuoktinių turtą, jei atsakomybė pagal prievolę atsiranda abiem sutuoktiniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007). Taigi, prievolės pobūdžio nustatymas, taip pat galimybės išieškoti iš bendro sutuoktinių turto konstatavimas yra teismo prerogatyva. Antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė yra suteikusi vykdomųjų dokumentų vykdymo bei kitas funkcijas, tokios teisės neturi, tačiau vykdymo procese turi teisę kreiptis į teismą dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą išaiškinimo (CPK 589, 593 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009).

35Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad skolininko E. S. ir jo sutuoktinės – pareiškėjos O. S. prievolės, kylančios iš ūkininko ūkio veiklos, yra solidarios, ir todėl nusprendė, kad šiuo konkrečiu atveju CPK 667 str. nuostatos netaikomos, t.y skolininko turto dalies nustatyti nereikia. Taigi, šiuo konkrečiu atveju pareiškėjai O. S., esant neįtrauktai byloje dalyvaujančiu asmeniu į pirminį teismo procesą ir jos atžvilgiu nesant priimto teismo sprendimo, antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė yra suteikusi vykdomųjų dokumentų vykdymo bei kitas funkcijas, vykdymo procese turėjo kreiptis į teismą dėl galimybės nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą išaiškinimo, o ne reikalauti nustatyti skolininko turto dalį (CPK 589 str., 593 str.).

36Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas dėl skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo, paliktina nepakeista, o atskirasis skundas šioje dalyje atmestinas.

37Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvadas, kad suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ ir pareiškėjos O. S. suinteresuotumas bylos baigtimi iš esmės nebuvo skirtingas, todėl ir bylinėjimosi išlaidų jam neatlyginamos.

38CPK 443 str. 6 d. numatyta, jog dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

39Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad tiek teikiant atsiliepimą į pareiškėjos O. S. prašymą (1 t., 46-48 b. l.), tiek atsiliepimą į pareiškėjos prašymą dėl bylos nutraukimo (2 t., 33-34), tiek atskirąjį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria buvo priimtas pareiškėjos O. S. atsisakymas nuo pareiškimo ir civilinė byla nutraukta (2 t., 45-46, 60-61 b. l.), suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ suinteresuotumas bylos baigtimi buvo priešingas nei pareiškėjos O. S., todėl, pareiškėjos prašymo nepatenkinus, vadovaujantis CPK 443 str. 6 dalimi, iš pareiškėjos išieškotojui UAB „Žalvija“ turėjo būti priteistos bylinėjimosi išlaidos.

40Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog UAB „Žalvija“ patirtos advokato pagalbos išlaidos yra 7 623 Lt (1 t. 51-52 b. l., 2 t., 38-39, 79-80 b. l., 3 t., 3-8, 47 b. l.), tame tarpe 4 356 Lt advokato pagalbos išlaidos, kurias suinteresuotas asmuo patyrė iki teisme buvo gautas pareiškėjos atsisakymas nuo prašymo (2 t., 30 b. l.), bei 3 267 Lt advokato pagalbos išlaidos, kurias suinteresuotas asmuo patyrė, kuomet teismo procesas vyko prieš pareiškėjos valią ir sąlyginai paties suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ iniciatyva (2 t., 33-34, 43-44, 60-61 b. l.). Todėl nagrinėjamu atveju spręstinas tik 4 356 Lt bylinėjimosi išlaidų, UAB „Žalvija“ patirtų iki teisme buvo gautas pareiškėjos atsisakymas nuo jos pareikšto prašymo, priteisimo klausimas (CPK 3 str., CK 1.5 str.).

41Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato (padėjėjo) darbo bei laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Pagal Rekomendacijų 8.2. p. ir 10 p. už atsiliepimo į pareiškimą parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 3 MMA, t. y. 2550 Lt (850 Lt x 3). Taigi, maksimali suinteresuotam asmeniui priteistina bylinėjimosi išlaidų suma šioje dalyje sudarytų 2550 Lt (1 t., 51-52 b. l.). Išieškotojas UAB „Žalvija“ taip pat pateikė įrodymus, jog už advokato dalyvavimą dviejuose teismo posėdžiuose patyrė 1210 Lt advokato pagalbos išlaidų, tame tarpe 121 Lt kelionės išlaidų (2 t., 38-42 b. l.), o už advokato dalyvavimą 2011-12-27 teismo posėdyje patirtų išlaidų suma atskirai nenumatyta, ji įtraukta į bendrą 3146 Lt advokato pagalbos išlaidų sumą (tame tarpe už susipažinimą su dokumentais, atsiliepimo rengimą, dalyvavimą 2011-12-27 teismo posėdyje) (1 t., 51-52 b. l.). Minėtų Rekomendacijų 8.18 p. nurodyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 0,15 MMA, o advokato kelionės išlaidų atlyginimas visiškai nenumatytas. Iš teismo posėdžių protokolų matyti, kad 2011-12-27 teismo posėdis vyko 15 min. (1 t., 57 b. l.), 2012-02-07 teismo posėdis vyko 32 min. (2 t., 19-20 b. l.), o 2012-03-22 teismo posėdis vyko 7 min. (2 t., 43-44 b. l.), t. y. viso teismo posėdžiai vyko apie 1 valandą. Taigi, maksimali išieškotojui priteistina bylinėjimosi išlaidų suma šioje dalyje sudarytų 127,50 Lt (850 Lt x 0,15). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad suinteresuoto asmens teikiamame atsiliepime į pareiškėjos pareiškimą nebuvo keliamos itin sudėtingos teisinės problemos, dėl kurių advokato paslaugų sąnaudos galėjo žymiai išaugti, byla nėra sudėtinga, todėl, atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), suinteresuoto asmens (išieškotojo) UAB „Žalvija“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 2000,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 2 d., 443 str. 6 d.).

42Dėl išdėstyto, Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartis pakeistina, dalyje, kurioje visiškai netenkintas suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir šioje dalyje klausimas išspręstinas iš esmės – priteistina suinteresuotam asmeniui UAB „Žalvija“ iš pareiškėjos O. S. 2000 Lt advokato pagalbos išlaidų. Kitoje dalyje nutartis paliktina nepakeista.

43Byloje duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nėra, todėl jos šalims nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d., 3 d.).

44Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

45Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį pakeisti dalyje, kurioje netenkintas suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – priteisti suinteresuotam asmeniui UAB „Žalvija“ (juridinio asmens kodas 157617545) iš pareiškėjos O. S. (a. k. ( - ) 2000 Lt (du tūkstančius litų) advokato pagalbos išlaidų.

46Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja O. S. kreipėsi į teismą pareiškimu, kuriuo prašė nustatyti,... 5. Skolininkas E. S. pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad pareiškėjos prašymui... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Ivabaltė“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Žalvija“ pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Agrarinės paslaugos“ pateikė atsiliepimą ir... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pateikė... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Biofuture“ pateikė atsiliepimą ir nurodė, kad... 11. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos prašymą nepateikė.... 12. Joniškio rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimi... 13. Teismas nurodė, kad sutuoktinis, kaip bendrosios jungtinės nuosavybės... 14. Nurodė, kad suinteresuoto asmens UAB „Žalvija“ prašymas priteisti iš... 15. Suinteresuotas asmuo UAB „Žalvija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 16. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1. Nors UAB „Žalvija“ sutinka, kad E. S. ir O. S. prievolės yra... 18. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad šioje byloje CPK 93 str. nėra... 19. 3. Vadovaujantis CPK 93 str. 4 dalimi teismas, skirstydamas bylinėjimosi... 20. 4. Taikant CPK 443 str. 6 d. (atskirajame skunde nurodyta CPK 443 str. 3 d.)... 21. 5.Galutinio rezultato šioje byloje pareiškėja O. S. ir UAB „Žalvija“... 22. 6. UAB „Žalvija“, patirdama bylinėjimosi išlaidas, negalėjo numatyti,... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja O. S. prašo Joniškio rajono... 24. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 25. 1. Nurodo, kad pateikti tokį prašymą teismui ir pradėti procesą buvo... 26. 2. Teismas nutartyje pagrįstai pripažino, kad pareiškėjos O. S. ir... 27. 3. Pagal Teisingumo ministro nustatytas rekomendacijas, kurios skelbiamos... 28. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 31. Byloje nustatyta, kad pareiškėja O. S. kreipėsi į teismą pareiškimu,... 32. Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo, nurodydamas, kad... 33. Apeliantas UAB „Žalvija“ sutinka su pirmosios instancijos teismo... 34. Lietuvos Aukščiausis Teismas, pasisakydamas dėl piniginių sumų... 35. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad... 36. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, pirmosios... 37. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstomis pirmosios... 38. CPK 443 str. 6 d. numatyta, jog dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi... 39. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad tiek teikiant atsiliepimą į... 40. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog UAB „Žalvija“ patirtos advokato... 41. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad išlaidos, susijusios su teisine... 42. Dėl išdėstyto, Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d.... 43. Byloje duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos... 44. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 45. Joniškio rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 31 d. nutartį pakeisti... 46. Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą....