Byla e3K-3-278-313/2018

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (pranešėja), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Algirdo Taminsko,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Arvi fertis“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arvi“ ir ko ieškinį atsakovei bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“, tretieji asmenys notarė J. K. ir uždaroji akcinė bendrovė „Arvi fertis“, dėl reikalavimo pripažinimo neteisėtu ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių arbitražinės išlygos galiojimą sutarties, kurioje nustatyta arbitražinė išlyga, nepasirašiusiai šaliai, reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį įrašą arbitruotinumą, aiškinimo ir taikymo.

72.

8Ieškovė prašė teismo: pripažinti bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalavimą dėl 728 666,27 Eur išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko, priimtą antstolio 2017 m. sausio 12 d. patvarkymais vykdymui vykdomosiose bylose Nr. 0023/17/00049 ir Nr. 0023/17/00050, neteisėtu; panaikinti notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko pagal UAB „Arvi fertis“ 2014 m. gruodžio 29 d. išduotą vekselį (toliau – ir Vekselis); priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškinį ieškovė grindė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.70 straipsnio 1 dalies, 6.92 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kasacinio teismo išaiškinimais, pateiktais 2014 m. sausio 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014, 2015 m. liepos 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-378/2015.

93.

10Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys yra pareikštas pažeidžiant teismingumo bei jurisdikcijos taisykles. Ieškovės inicijuotas ginčas yra susijęs su 2014 m. gruodžio 24 d. sutartimi, kurią pasirašė atsakovė ir bendrovė „ARVI NPK LC“ (toliau – ir Sutartis), pagal kurią išduotas Vekselis. Šioje sutartyje yra nustatyta, kad šalių ginčai sprendžiami Tarptautiniame Londono arbitražo teisme, todėl atsakovė reikalauja laikytis arbitražinio susitarimo ir prašo ieškinį palikti nenagrinėtą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Jeigu yra abejonių dėl arbitražinės išlygos galiojimo, jos spręstinos arbitražinės išlygos naudai. Net jei teismas laikytų, kad Sutartyje įtvirtinta arbitražinė išlyga šiuo atveju netaikytina, ieškinys nagrinėtinas Singapūro teisme tiek pagal atsakovės registruotą buveinės vietą, tiek pagal prievolės įvykdymo vietą (CPK 787 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

114.

12Rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė nurodė, kad Vekselis buvo išduotas kaip bendrovės „ARVI NPK LC“ įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonė, o už prievolių, kylančių Vekselio pagrindu, vykdymą garantavo „Arvi“ ir ko. Ieškovė kvestionuoja atsakovės nuostolių pagal Sutartį atsiradimą, taigi šalių ginčas yra glaudžiai susijęs su Sutartimi. Jeigu ieškovė kvestionuotų tik formalius Vekselio rekvizitus ar jo išdavimo aplinkybes, ginčą būtų galima atsieti nuo Sutarties. Tačiau šiuo atveju UAB „Arvi fertis“ veiksmai išduodant atsakovei Vekselį, o ieškovės – už Vekselio įvykdymą laiduojant, iš esmės atitinka pareigos prisiėmimą padengti atsakovės patirtus nuostolius dėl bendrovės „ARVI NPK LC“ Sutarties neįvykdymo. Vekselyje yra aiški nuoroda į Sutartį, todėl jį išdavęs asmuo bei už jį laidavęs asmuo, pasirašydami Vekselyje, leido atsakovei suprasti ir tikėtis, jog arbitražinės išlygos bus paisoma sprendžiant visus su Sutarties įvykdymu susijusius klausimus.

135.

14Ieškovė nurodė, kad ieškinys nagrinėtinas Kauno apygardos teisme, ne arbitraže, Singapūro ar kitos valstybės teisme. Ieškovė ir atsakovė nėra sudariusios susitarimo ginčus spręsti arbitraže. Ginčas teismingas Lietuvos teismams, nes Vekselio išdavimo, prievolės atsiradimo bei įvykdymo vieta yra Lietuva, be to, Lietuva yra atsakovės turtinių teisių vieta (CPK 787 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai).

15II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

166.

17Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą ir grąžino ieškovei už ieškinį sumokėtą 6361 Eur žyminį mokestį.

187.

19Teismas nurodė, kad byloje nagrinėjamas ieškovės inicijuotas ginčas, ar pagrįstai ir teisėtai atsakovė reikalauja iš ieškovės 728 666,27 Eur nuostolių, patirtų vykdant Sutartį, atlyginimo. Trečiojo asmens UAB „Arvi fertis“ atsakovei išduotame Vekselyje nurodyta, kad jis išduotas pagal Sutartį. Ieškovė pripažįsta, kad Vekselis buvo išduotas kaip bendrovės „ARVI NPK LC“ įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonė. Už prievolių, kylančių Vekselio pagrindu, vykdymą garantavo ieškovė. Ieškinį ji orientuoja į atsakovės patirtų nuostolių pagal Sutartį įrodinėjimą, o šioje sutartyje ją sudariusios šalys susitarė, kad visus ginčus, nesutarimus, pretenzijas, susijusius su Sutartimi, spręs derybomis pasiekiamu susitarimu, nesusitarus – arbitraže.

208.

21Teismas konstatavo, kad Vekselyje daroma aiški nuoroda į Sutartį, todėl tiek jį išdavęs asmuo, tiek už jį laidavęs asmuo, pasirašydami Vekselyje, leido atsakovei suprasti ir tikėtis, jog arbitražinės išlygos bus paisoma sprendžiant visus su Sutarties įvykdymu susijusius klausimus, įskaitant ir nuostolių pagal Sutartį atlyginimą. Vien aplinkybė, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo pareigą prisiėmė ieškovė ir trečiasis asmuo, teismo vertinimu, savaime negali paneigti Sutarties šalių susitarimo ginčus spręsti arbitraže.

229.

23Teismas sutiko su atsakovės argumentais, kad jei arbitražinė išlyga šiuo atveju būtų netaikytina, ieškinys turėtų būti nagrinėjamas pagal atsakovės buveinę Singapūre. Taigi būtų pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą, remiantis CPK 782 straipsniu.

2410.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės atskirąjį skundą, 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartį paliko nepakeistą.

2611.

27Teisėjų kolegija rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimais 2014 m. balandžio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014, 2015 m. gegužės 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-687/2015, kad taisyklė, jog arbitražinis susitarimas saisto tik jį pasirašiusius asmenis, turi išimčių; tam tikrais atvejais asmuo gali būti laikomas sutikusiu nagrinėti ginčą arbitraže ne tik pasirašius arbitražinį susitarimą, bet ir savo elgesiu, tam tikrais veiksmais, iš kurių sutikimas nagrinėti ginčą arbitraže yra aiškiai numanomas. Kasacinio teismo nurodyti pavyzdžiai, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės nepagrįstai traktuojami kaip išsamus ir baigtinis sąrašas konkrečių atvejų, kai arbitražinė išlyga saisto ir jos nepasirašiusius asmenis. Teismas, gavęs ieškinį dėl reikalavimų, kuriems gali būti taikomas arbitražinis susitarimas, privalo išsiaiškinti arbitražinio susitarimo taikymo ribas, o sprendžiant arbitražinio susitarimo išplėtimo ir taikymo jo nepasirašiusiems asmenims klausimą, turi būti analizuojamos aplinkybės, rodančios faktinį asmens sutikimą būti arbitražinio susitarimo šalimi arba pagrįstą numatymą, kad jam bus taikomas toks susitarimas.

2812.

29Nustačiusi, kad Sutarties, kurią pasirašė atsakovė ir bendrovė „ARVI NPK LC“, 9 punkte šalių sulygta, jog šalys dės visas pastangas, siekdamos išspręsti visus ginčus, nesutarimus ar pretenzijas, atsiradusius dėl šios sutarties ar su ja susijusius, arba šios sutarties pažeidimą, nutraukimą ar anuliavimą derybomis, kurių tikslas susitarimas; tuo atveju, jei susitarimas negali būti pasiektas, klausimas sprendžiamas vadovaujantis Londono prekybos rūmų Arbitražo instituto reglamentu, teisėjų kolegija sprendė, kad lingvistinė ir sisteminė šio arbitražinio susitarimo, jo ribų analizė leidžia daryti išvadą, jog šiuo atveju šalių nustatytas platus ginčų priskirtinumo arbitražui ratas – visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys (ar potencialiai galintys kilti) iš Sutarties ir (ar) su ja susiję, nagrinėjami arbitraže. Ieškovė ginčija ne tik atsakovės reikalavimo sumos dydžio nepagrįstumą, bet ir apskritai siekia įrodyti, kad bendrovė „ARVI NKP LC“ yra tinkamai įvykdžiusi įsipareigojimus atsakovei ir atsakovė neturi reikalavimo teisės dėl nuostolių, taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčas susijęs su Sutarties nuostatų analize, jos vykdymu, o tokio pobūdžio ginčai pagal Sutarties 9 punktą patenka į arbitražinio susitarimo apimtį.

3013.

31Trečiojo asmens UAB „Arvi fertis“ atsakovei išduotame Vekselyje, kurį laidavo ieškovė UAB „Arvi“ ir ko, aiškiai įtvirtinta, kad jis išduotas pagal Sutartį. Ieškovė pripažįsta, kad Vekselis buvo išduotas kaip bendrovės „ARVI NPK LC“ įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonė, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, Vekseliui atliekant prievolių pagal konkrečią pačiame vekselyje aiškiai nurodytą sutartį užtikrinimo funkciją, pagrįsta laikyti, jog tiek Vekselį išdavęs asmuo (UAB „Arvi fertis“), tiek Vekselyje laidavęs asmuo (UAB „Arvi“ ir ko), prieš pasirašydami tokiame vekselyje, detaliai susipažino su Sutartimi, taigi žino ir apie Sutartyje esančią arbitražinę išlygą ir taip leido atsakovei pagrįstai tikėtis, kad arbitražinės išlygos bus paisoma sprendžiant visus su Sutarties įvykdymu susijusius klausimus, įskaitant ir nuostolių pagal Sutartį atlyginimą, nepriklausomai nuo to, jog tokį ginčą inicijuos ne pati bendrovė „ARVI NPK LC“.

3214.

33Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad Vekselyje nebuvo įtvirtinta tokia pat nuostata dėl teismų jurisdikcijos, kaip UAB „Arvi“ ir ko garantijoje, tik pagrindžia Vekselyje pasirašiusių asmenų faktinį sutikimą šiuo atveju būti saistomiems Sutartyje nurodyto arbitražinio susitarimo, priešingu atveju neaišku, kodėl tokia pat nuostata nebuvo įtvirtinta Vekselyje.

3415.

35Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimais civilinėje byloje Nr. 2A-81-117/2015, nes nesutampa bylų faktinės aplinkybės.

36III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3716.

38Kasaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Arvi fertis“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 14 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3916.1.

40Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktą, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 11 straipsnio 1 punktą, nes, nesant šalių arbitražinio susitarimo, nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą.

4116.2.

42Teismas nepagrįstai išplėtė kasacinio teismo praktikoje suformuotą išimtinių atvejų sąrašą, kai sutarties nepasirašiusi šalis gali būti saistoma sutartyje esančios arbitražinės išlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014).

4316.3.

44Teismui nebuvo pagrindo išplėsti 16.2. punkte nurodytų išimtinių atvejų sąrašą, nes: Sutartyje, kurioje yra arbitražinė išlyga, apie Vekselio išdavimą ar kitokį prievolių pagal Sutartį užtikrinimą nekalbama, todėl Sutartis negalėjo sukelti lūkesčių, kad iš Vekselio kylantys ginčai bus sprendžiami arbitraže. Tai, kad Vekselis yra išduotas pagal Sutartį, neišreiškia ieškovės ir trečiojo asmens prisijungimo prie Sutarties. Ieškovės išduotoje garantijoje šalys susitarė, kad iš jos kylantys ginčai bus sprendžiami Lietuvos teismuose, taigi nelogiška, kad iš esmės tapačius ginčus siekta spręsti skirtingose institucijose. Pažymėtina, kad ieškovė ginčija atsakovės reikalavimo teisę pagal Vekselį, be kita ko, nurodydama, kad Vekselio užtikrinimo apimtis buvo tik avanso pagal Sutartį grąžinimas, o ne nuostoliai, todėl šis klausimas yra susijęs išimtinai su Vekseliu. Arbitražinio susitarimo išplėtimas ir taikymas prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę išdavusiai šaliai reikštų, kad arbitražiniu susitarimu tampa saistomos ir kitas prievolių užtikrinimo priemones (banko garantijas, laidavimus, kt.) išduodančios šalys.

4516.4.

46Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, jo priimtas procesinis sprendimas prieštarauja kasacinio teismo praktikai dėl vekselio, kaip abstraktaus sandorio, pasižyminčio nepriklausomumu ir besąlygiškumu, nes Vekselį išdavusi šalis įpareigota laikytis arbitražinio susitarimo, kuris įtrauktas į kitų asmenų sudarytą Sutartį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014; 2015 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-378/2015). Jeigu vekselis atlieka prievolių užtikrinimo funkciją, jo abstraktumas nėra absoliutus. Jeigu pagrindinė prievolė yra pasibaigusi, pasibaigia ir prievolė pagal vekselį, jeigu pagal pagrindinę prievolę kreditorius neturi reikalavimo teisės į skolininką, kaip yra šiuo atveju, tokios teisės kreditorius neturi ir į vekselio davėją. Be to, jeigu vekselio gavėjas piktnaudžiauja vekseliu ir siekia išieškoti sumas, kurios nebuvo užtikrintos vekseliu, vekselio davėjas turi teisę pažeistas teises ginti įstatymo nustatyta tvarka (ginčyti kreditoriaus reikalavimą teisme, reikšti ieškinį dėl kreditoriaus nepagrįsto praturtėjimo ar pan.). Būtent tokį ieškinį pareiškė ieškovė, prašydama atsakovės reikalavimo teisę pagal Vekselį pripažinti negaliojančia, nes 728 666,27 Eur dydžio nuostoliai nebuvo užtikrinti Vekseliu (jis buvo skirtas tam, kad užtikrintų tik atsakovės ieškovei sumokėto avanso pagal Sutartį grąžinimą; dalis Sutarties buvo įvykdyta, o dėl likusios dalies – grąžinta atitinkama avanso dalis), be to, jie yra nepagrįsti. Užtikrinimo priemonės (vekselio) ir pagrindinės prievolės, kuri įtvirtinta sutartyje, ryšys pasireiškia per prievolės vykdymą, jos teisėtumą, jos pagrįstumą. Tačiau užtikrinimo priemonės ryšys su pagrindine prievole nepasireiškia per sutarties sąlygų išplėtimą ir taikymą vekselio davėjui. Išdavęs vekselį, kaip prievolių užtikrinimo priemonę, vekselio davėjas netampa sutarties šalimi ir jis nesusaistomas sutartyje esančių pareigų, įskaitant ir pareigas dėl susitarimo ginčus spręsti arbitraže.

4716.5.

48Teismas nepagrįstai nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-81-117/2015 suformuotos praktikos, pagal kurią sutartyje esanti arbitražinė išlyga nenulemia ginčo pagal vekselį, kuriuo buvo užtikrinti įsipareigojimai pagal sutartį, teismingumo. Abiem atvejais sprendžiamas klausimas dėl pagrindinės prievolės vykdymo ar netinkamo vykdymo, todėl klausimas susijęs su sutartimi, kurioje yra arbitražinė išlyga. Lietuvos apeliacinio teismo byloje buvo net daugiau prielaidų pripažinti ieškinį nagrinėtiną arbitraže nei šioje byloje, nes Vekselį išdavusi šalis buvo kartu ir lizingo sutarties, į kurią yra įtrauktas susitarimas dėl arbitražo, šalimi; lizingo sutartyje buvo aiškiai nurodyta, kad įsipareigojimams pagal šią sutartį užtikrinti bus išduodami vekseliai.

4916.6.

50Ginčas dėl vykdomojo įrašo pagal Vekselį yra teismingas Lietuvos teismams, nes, nesant tarp Lietuvos ir Singapūro (atsakovės registruotos buveinės valstybės) sudarytos dvišalės teisinės pagalbos sutarties, teismingumo klausimus Lietuvos teismas sprendžia, remdamasis CPK nustatytomis tarptautinio teismingumo taisyklėmis. Šiuo atveju prievolės atsiradimo bei įvykdymo vieta yra Lietuvoje, nes Vekselio išdavimo vieta – Marijampolė, Lietuva, taigi ieškinys nagrinėtinas Lietuvos teismuose (CPK 787 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

5117.

52Ieškovė pateikė pareiškimą, kuriuo prisideda prie kasacinio skundo ir prašo panaikinti skundžiamus teismų procesinius sprendimus.

5318.

54Atsakovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo jo netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

5518.1.

56Pagal teisinį reglamentavimą (KAĮ 10 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 11 straipsnio 1 dalis, Niujorko konvencijos II straipsnio 1, 2 dalys) arbitražinis susitarimas laikomas sudarytu šalių raštu ne tik kai įformintas bendru šalių pasirašytu dokumentu arba sudarytas šalims apsikeičiant raštais ar kitais dokumentais, kuriuose fiksuojamas tokio susitarimo sudarymo faktas, bet ir tais atvejais, kai yra kitokių rašytinių įrodymų, kad šalys yra sudariusios ar pripažįsta arbitražinį susitarimą. Trečiasis asmuo, išduodamas Vekselį, o ieškovė, laiduodama už Vekselio davėją, laikytini pasirašiusiais arbitražinę išlygą.

5718.2.

58Asmens sutikimas nagrinėti ginčą arbitraže gali būti laikomas aiškiai numanomu, kai toks asmuo gali pagrįstai tikėtis, kad dėl savo elgesio bus susaistytas arbitražinio susitarimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014). Trečiasis asmuo ir ieškovė laikomi sutikusiais dėl galimo ginčo tarp jų ir Vekselio gavėjo nagrinėjimo arbitraže pagal Sutartyje įtvirtintą arbitražinę išlygą, nes, pasirašydami aiškiai su šia Sutartimi susietą Vekselį, jie abu galėjo ir turėjo pagrįstai tikėtis, kad dėl savo elgesio bus susaistyti Sutartyje įtvirtintos arbitražinės išlygos, todėl jų sutikimas nagrinėti ginčą arbitraže yra aiškiai numanomas.

5918.3.

60Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014 nesuformuotas baigtinis sąrašas atvejų, kai sutarties nepasirašiusi šalis gali būti dėl savo elgesio saistoma sutartyje esančios arbitražinės išlygos, o nurodyti pavyzdžiai.

6118.4.

62Vekselio abstraktumas nėra absoliutus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-378/2015).

63Ieškovė ieškiniu apibrėžė bylos nagrinėjimo ribas, ginčydama ne Vekselio, kaip vertybinio popieriaus, formalius trūkumus ar jo išdavimo aplinkybes, tačiau būtent prievoles, kurių įvykdymui užtikrinti Vekselis buvo išduotas. Ieškovei formuluojant tokį ieškinio reikalavimą, atsakovė turi įrodinėti savo nuostolių pagal Sutartį susidarymo mechanizmą ir dydį. Šalys susitarė, kad Vekselio abstraktumo savybė bus apribota, nes Vekselis bus susietas su Sutartimi, iš kurios kylančių prievolių įvykdymas užtikrinamas.

6418.5.

65Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šios bylos ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi išspręstos civilinės bylos Nr. 2A-81-117/2015 ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) nesutampa. Toje byloje keltas vekselio apmokėjimo klausimas, nekvestionuojant vekselio davėjo prievolės, taigi kilęs ginčas dėl vekselių, kaip vienašalių sandorių, įvykdymo (apmokėjimo fakto pripažinimo ir piniginių sumų, gautų atlikus išieškojimą pagal tuos pačius vekselius, priteisimo). Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilęs dėl Sutarties.

6618.6.

67Nepagrįsta trečiojo asmens pozicija, kad Vekselio užtikrinimo apimtis buvo tik avanso pagal Sutartį grąžinimas, o ne nuostoliai, todėl šis klausimas yra susijęs išimtinai su Vekseliu. Priešingai, šis klausimas yra susijęs su Sutartimi, nes Sutartis ir Vekselis buvo pasirašomi kaip vienas dokumentų paketas, Sutartį pasirašiusi bendrovė „ARVI NPK LC“ bei Vekselio davėjas (trečiasis asmuo) ir laiduotoja (ieškovė) yra glaudžiai tarpusavyje susiję juridiniai asmenys, kurie atsakovės atžvilgiu yra tiesiog ARVI grupės įmonės, todėl buvo pasiektas visų jų bendras susitarimas dėl Vekseliu užtikrinamų iš Sutarties kylančių prievolių pobūdžio.

6818.7.

69Išaiškinimą, ar arbitražinė išlyga yra išplečiama ir taikoma jos nepasirašiusiai prievolės įvykdymą užtikrinusiai šaliai, teismas pateikia konkrečių aplinkybių kontekste. Nėra pagrindo teigti, kad teismo išaiškinimas šioje byloje reiškia, jog arbitražiniu susitarimu tampa saistomos bet kokias kitas prievolių užtikrinimo priemones išduodančios šalys (banko garantijos, laidavimai).

7018.8.

71Jei kasacinis teismas nuspręstų, kad Vekselio davėjo, laiduotojos ir Vekselio gavėjo arbitražinė išlyga nesaisto, skundžiama nutartis paliktina galioti, nes ieškinys turi būti nagrinėjamas pagal atsakovės buveinę – Singapūro teisme.

7219.

73Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pasiūlė byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti savo poziciją dėl reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį įrašą arbitruotinumo. Konstatavęs, kad arbitražinio susitarimo formuluotėje esama netikslumų – nėra visiškai aišku, kokia arbitražo institucija jame turėta omenyje, kasacinis teismas toje pačioje nutartyje pasiūlė atsakovei bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ pateikti paaiškinimus, dėl kokios arbitražo institucijos susitarta „ARVI NPK LC“ ir „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ 2014 m. gruodžio 24 d. sutartyje.

7420.

75UAB „ARVI“ ir ko bei RUAB „Arvi fertis“ 2018 m. spalio 8 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad ginčas dėl reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį įrašą yra nearbitruotinas, t. y. negali būti sprendžiamas arbitraže, o turi būti nagrinėjamas nacionaliniuose teismuose.

7621.

77Atsakovė bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ 2018 m. spalio 8 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad šalių ginčas objektine prasme yra arbitruotinas ir turi būti nagrinėjamas arbitraže. Atsakovė pateikia šiuos argumentus:

7821.1.

79Arbitražo institucija Sutarties 9 straipsnyje yra įvardyta netiksliai. Iš Sutarties galbūt kilsiantiems ginčams spręsti šalys pasirinko Londono arbitražo rūmus prie Londono prekybos ir pramonės rūmų. Šalys pasirinktą arbitražo instituciją įvardijo pavartodamos reikšminį ir tikrinį žodį – miesto pavadinimą – Londoną, taip pat reikšminį institucijos, prie kurios veikia Londono arbitražo rūmai, pavadinimą – „prekybos rūmai“, tai leidžia tvirtinti, kad kaip arbitražo instituciją šalys pasirinko būtent Londono arbitražo rūmus prie Londono prekybos ir pramonės rūmų.

8021.2.

81Sutartyje angliškoje arbitražo išlygoje pavartotas žodis „institute“ į lietuvių kalbą gali būti verčiamas ne tik kaip „institutas“, bet ir kaip bendrinis žodis „institucija“. Sutartyje šalims susitarus dėl ginčų sprendimo Londono prekybos rūmų Arbitražo institute, tai nekeltų jokių abejonių identifikuojant arbitražo instituciją.

8221.3.

83Londono arbitražo rūmų siūloma standartinė arbitražinės išlygos konstrukcija Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the London Chamber of Arbitration iš dalies tiksliai atitinka Sutarties 9 straipsnyje šalių pavartotą žodžių konstrukciją <...> The Parties will make all the efforts to settle any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Contract, or the breach, termination or invalidity thereof <...> shall be settled in accordance with <...>.

8421.4.

852013 m. balandžio 5 d. sutarties, kurią sudarė atsakovė ir RUAB „Arvi fertis“, 9 straipsnyje šalys ginčų, galimai kilsiančių iš sutarties, institucija pasirinko Londono jūrų teisės arbitrų asociaciją (LMAA). Kitoje tarp atsakovės ir RUAB „Arvi fertis“ 2014 m. sausio 31 d. sudarytos sutarties 5 straipsnyje šalys arbitražo institucija pasirinko Londono arbitražą.

8621.5.

87Reikalavimą dėl notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomojo įrašo dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „ARVI“ ir ko pagal UAB „Arvi fertis“ 2014 m. gruodžio 29 d. išduotą Vekselį ieškovė formuluoja kaip išvestinį, t. y. reiškiamą vien todėl, jog pirmasis (pagrindinis) ieškovės reikalavimas yra orientuotas į ieškovės materialiosios pareigos sumokėti atsakovei 728 666,27 Eur skolą neigimą. Ginčas yra kilęs išimtinai tarp privačių juridinių asmenų, o ne tarp privataus juridinio asmens ir notarės.

8821.6.

89Šiame civiliniame ginče nagrinėjami reikalavimai nepriskirti nearbitruotiniems KAĮ 12 straipsnio pagrindu. Arbitražo teismas, šiuo atveju – Londono arbitražo rūmai prie Londono prekybos ir pramonės rūmų – yra kompetentingas spręsti dėl arbitražui perduodamo ginčo (ar vieno iš pareikštų reikalavimų) arbitruotinumo (kompetencijos-kompetencijos doktrina).

9021.7.

91Ieškovės materialaus reikalavimo, suformuluoto ieškinyje (t. y. pirmojo reikalavimo), išsprendimas objektyviai negali nustatyti nei teisių, nei pareigų vykdomąjį įrašą išdavusiam notarui, nes šis reikalavimas susijęs išimtinai su šalių tarpusavio santykiais, kylančiais iš Sutarties. Netgi antrojo ieškovės reikalavimo (panaikinti notaro vykdomąjį įrašą) išsprendimas arbitražo institucijoje (pvz., notarui išreiškus sutikimą dalyvauti arbitražiniame procese) neturėtų jokio poveikio notaro atliktam notariniam veiksmui, nes vykdomasis įrašas išliktų nepakeistas (ieškovės pirmojo reikalavimo atmetimo atveju) arba būtų koreguojamas (pirmojo reikalavimo dalinio patenkinimo atveju) ne dėl notarinio veiksmo (ne)teisėtumo (toks klausimas apskritai nekeliamas), o dėl materialaus atsakovės reikalavimo egzistavimo.

92Teisėjų kolegija

konstatuoja:

93IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

94Dėl arbitražinės išlygos galiojimo sutarties, kurioje išlyga numatyta, nepasirašiusioms šalims

9522.

96Nagrinėjamoje byloje teismų nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kad bendrovių „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ ir „ARVI NPK LC“ 2014 m. gruodžio 24 d. pasirašytoje trąšų pirkimo–pardavimo sutartyje yra arbitražinė išlyga, kurioje nurodyta, kad „šalys dės visas pastangas, siekiant išspręsti visus ginčus, nesutarimus ar pretenzijas, atsiradusias dėl šios Sutarties ar su ja susijusias, arba šios Sutarties pažeidimą, nutraukimą ar anuliavimą derybomis, kurių tikslas – susitarimas. Tuo atveju, jeigu susitarimas negali būti pasiektas, klausimas sprendžiamas vadovaujantis Londono prekybos rūmų Arbitražo instituto reglamentu. Arbitražinio proceso metu vartojama anglų kalba. Arbitražo sprendimai yra galutiniai ir privalomi abiem Šalims <...>“.

9723.

982014 m. gruodžio 29 d. UAB „Arvi fertis“ bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ išdavė anglų kalba surašytą paprastąjį neprotestuotiną 5 985 000 JAV dolerių sumos vekselį. Jame, be kita ko, nurodyta, kad „šis vekselis išduotas pagal 2014 m. gruodžio 24 d. sutartį Nr. ARVI/1493, kurią pasirašė Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD ir „ARVI NPK“ LC“ (angl. this promissory note is drawn under the contract No. ARVI/1493, dated December 24, 2014 between Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD and „ARVI NPK“ LC).

9924.

100Vekselyje yra įrašas „laiduotas laiduotojo“ (angl. avalized by guarantor), padarytas UAB „Arvi“ ir ko generalinio direktoriaus V. K. ir patvirtintas bendrovės antspaudu.

10125.

102Bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ 2017 m. sausio 11 d. notarei pateikė prašymą gauti vykdomąjį įrašą, nurodydama, kad neapmokėta Vekselio sumos dalis sudaro 769 981,65 JAV dolerio. Tą pačią dieną Vilniaus 45-ojo notaro biuro notarė J. K. išdavė vykdomąjį įrašą, kuriuo nurodyta išieškoti skolos sumą eurais ir palūkanas iš UAB „Arvi fertis“ ir UAB „Arvi“ ir ko. Antstolio 2017 m. sausio 12 d. patvarkymais reikalavimas priimtas vykdyti.

10326.

104Ieškovė UAB „Arvi“ ir ko šioje byloje pareikštu ieškiniu prašė pripažinti atsakovės reikalavimą dėl 728 666,27 Eur išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko, priimtą antstolio 2017 m. sausio 12 d. patvarkymais vykdyti, neteisėtu; panaikinti notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko pagal Vekselį.

10527.

106Atsakovė bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ prieštaravo bylos nagrinėjimui Lietuvos Respublikos teismuose, nurodė, kad dėl ginčo sudaryta arbitražinė išlyga.

10728.

108Šioje kasacinėje byloje, atsižvelgiant į trečiojo asmens UAB „Arvi fertis“ kasacinio skundo argumentus, nagrinėtina dėl teisės normų, reglamentuojančių arbitražinės išlygos (ne)privalomumą sutarties, kurioje nustatyta ši išlyga, nepasirašiusioms ginčo šalims – ieškovei UAB „Arvi“ ir ko bei trečiajam asmeniui UAB „Arvi fertis“. Teisiškai reikšminga aplinkybe laikytina tai, ar UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko savo veiksmais (vekselio pasirašymu ir prievolių vykdymo užtikrinimu) išreiškė sutikimą su Sutartyje įtvirtinta arbitražine išlyga. Šis klausimas pirmiausia susijęs su tuo, kokia forma gali būti sudaromas arbitražinis susitarimas, ar bylos duomenys suponuoja sutartinių santykių šalių valią ginčus spręsti arbitraže.

10929.

110Kadangi ginčas kilo tarp skirtingose valstybėse įsteigtų juridinių asmenų, o arbitražiniu susitarimu nukreipiama į užsienio arbitražą, tai šis arbitražinis susitarimas yra tarptautinis. Tarptautinių arbitražinių susitarimų teisminį pripažinimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 1958 metų Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo (toliau – 1958 m. Niujorko konvencija).

11130.

1121958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekviena Susitariančioji valstybė pripažįsta rašytinį susitarimą, pagal kurį šalys pasižada perduoti arbitražui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius arba galinčius kilti tarp jų dėl kurių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, galinčių būti arbitražo nagrinėjimo dalyku. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, terminas „rašytinis susitarimas“ apima arbitražinę išlygą sutartyje arba arbitražinį susitarimą, šalių pasirašytą ar esantį pasikeitimo raštuose arba telegramose.

11331.

114Nagrinėjamoje byloje, kaip nustatė teismai, nėra ginčo, kad atsakovės bei bendrovės „ARVI NPK LC“ pasirašytoje Sutartyje yra įtvirtinta arbitražinė išlyga. Ginčas iš esmės kilo dėl to, kurie asmenys yra saistomi šio arbitražinio susitarimo, kokius ginčus jis apima.

11532.

116Verslo praktikoje įprasta sudaryti susitarimus viename dokumente pateikiant nuorodą į kitą dokumentą. Taip gali būti sudaromi ir susitarimai dėl arbitražo. Šis arbitražinių susitarimų sudarymo būdas vadinamas arbitražinio susitarimo inkorporavimu pagal nuorodą (žr. Gary B. Born. International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 2009. P. 695).

11733.

118Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad arbitražinio susitarimo sudarymas inkorporuojant į šalių dokumentus nuorodą į arbitražinį susitarimą iš esmės atitinka KAĮ įtvirtintus reikalavimus dėl arbitražinio susitarimo formos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-450-469/2015). Plėtodamas praktiką dėl arbitražinių susitarimų, inkorporuotų pagal nuorodą, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sudaryta sutartis, kurioje įtvirtinta nuoroda į dokumentą, kuriame yra arbitražinė išlyga, laikoma arbitražiniu susitarimu, jeigu tame dokumente, į kurį nukreipiama, esanti arbitražinė išlyga atitinka KAĮ 10 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428-690/2016 39 punktas).

11934.

120Nagrinėjamu atveju Sutartyje įrašyta arbitražinė išlyga leidžia suprasti ją sudariusių asmenų principinę valią dėl ginčų sprendimo būdo – arbitražo, taip pat atitinka rašytinės formos reikalavimą.

12135.

122Sprendžiant dėl to, ar Vekselyje esantys įrašai suponuoja išvadą, kad jį išdavęs asmuo ir laiduotojas (garantas) pritarė šiam ginčų sprendimo būdui, atsižvelgtina į Vekselyje vartojamą formuluotę: „šis vekselis išduotas pagal 2014 m. gruodžio 24 d. sutartį Nr. ARVI/1493, kurią pasirašė Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD ir „ARVI NPK“ LC“. Šia formuluote pateikiama išsami nuoroda į konkrečią sutartį, tiksliai nurodant ją sudariusius asmenis, pasirašymo datą ir numerį. Vekselyje yra nurodyta, kad jis išduotas pagal Sutartį (angl. under the contract). Taigi Vekselyje pasirinkta nuorodos į Sutartį formuluotė yra plati ir apima daugiau nei vien šio vekselio tikslo užtikrinti prievolių vykdymą nurodymą ir (ar) konkrečių juo užtikrinamų prievolių įvardijimą.

12336.

124Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek Vekselį išdavęs subjektas, tiek prievolių vykdymą užtikrinęs asmuo nagrinėjamu atveju yra verslo subjektai, be to, jie nėra su pagrindinę sutartį pasirašiusia bendrove „ARVI NPK LC“ visiškai nesusiję asmenys – „ARVI NPK LC“, UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko buvo vienos įmonių grupės įmonės (dalyvės). Sutartis, kurioje yra arbitražinė išlyga, nedidelės apimties ir savo esme nesudėtinga, todėl nėra pagrindo laikyti, kad UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko Sutarties sąlyga dėl ginčų sprendimo būdo galėjo būti siurprizinė. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas dokumentų formuluotes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog subjektai, išdavę tokio turinio Vekselį ir pasirašę jame pirmiau aptartomis sąlygomis, priėmė ir Sutarties sąlygas, į kurias Vekselis nukreipia, įskaitant arbitražinę išlygą.

12537.

126Sprendžiant klausimą, ar byloje pareikšti ieškovės reikalavimai patenka į arbitražinio susitarimo apimtį, atsižvelgtina į šių reikalavimų esmę. Prašydama teismo pripažinti atsakovės reikalavimą dėl 728 666,27 Eur išieškojimo neteisėtu ir panaikinti notarės vykdomąjį įrašą, ieškovė įrodinėjo, kad Vekselis atliko prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją, kad bendrovės „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ reikalaujama suma yra nepagrįsta, nes bendrovė „ARVI NPK LC“ yra įvykdžiusi įsipareigojimus.

12738.

128Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad išduodant ir naudojant vekselius civilinėje apyvartoje turi būti atsižvelgiama į jų paskirtį ir tikslus: ar vekselis buvo išduotas kaip skolos dokumentas, ar kaip reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonė. Kasacinis teismas yra nurodęs (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-378/2015), kad kai prievolė užtikrinama vekseliu, jo ryšys su pradine prievole pasireiškia tuo, jog sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, teisinė padėtis (teisėtumas, vykdymo eiga, prisiimtų prievolių pasibaigimas) turi įtakos vekselio teisinei padėčiai. Kreditoriaus reikalavimo teisė tokiu atveju yra apribota, ir iš atsakingų už prievolės įvykdymą asmenų (vieno ar visų) jis gali reikalauti tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė pažeista ir kiek nustato įstatymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59-695/2016, 24 punktas).

12939.

130Taigi, kvalifikuojant šioje byloje kilusį ginčą ir jo santykį su arbitražiniame susitarime įvardytais arbitražui spręsti perduotinais ginčais, turi būti atsižvelgta į tai, kokiais argumentais ir įrodymais savo reikalavimą grindė ieškovė. Nagrinėjamu atveju ieškovės argumentai nebuvo specifiški ar būdingi išimtinai vekselių teisiniams santykiams. Priešingai – argumentai buvo susiję su pagrindine prievole.

13140.

132Teisėjų kolegija nurodo, kad, kaip teisingai sprendė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, ieškovės reikalavimų esmė orientuoja į Sutarties vykdymo vertinimą, o šie klausimai patenka į ginčo arbitražinės išlygos ribas. Tai, kad pritarimas dėl arbitražinės išlygos išreikštas būtent Vekselyje, nekeičia šio vertinimo, nes Vekselis nagrinėjamu atveju išduotas ne kaip skolos dokumentas, bet kaip prievolių įvykdymo užtikrinimas, todėl jo savarankiškumas yra ribotas.

13341.

134Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „Arvi“ ir ko bei UAB „Arvi fertis“ yra saistomos arbitražinės išlygos, atitinkančios formaliuosius reikalavimus, ir nagrinėjamoje byloje pareikšti reikalavimai patenka į šios arbitražinės išlygos ribas.

135Dėl arbitražinio susitarimo defektų įtakos tokio susitarimo įgyvendinimui

13642.

1371958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Susitariančiosios valstybės teismas, jeigu į jį patenka ieškinys tokiu klausimu, dėl kurio šalys sudarė šiame straipsnyje numatomą susitarimą, turi, vienai iš šalių prašant, pasiųsti puses į arbitražą, jeigu nenustato, kad minėtas susitarimas yra negaliojantis, neteko galios arba negali būti įvykdytas.

13843.

139Taigi teismui nustačius esant arbitražinį susitarimą ir sprendžiant dėl vienos iš šalių prašymo dėl jų nukreipimo į arbitražą, taip pat reikia išnagrinėti, ar arbitražinis susitarimas nėra negaliojantis, netekęs galios ar negalintis būti įvykdytas. Ši nuostata reiškia, kad teismas gali neatsisakyti spręsti šalių ginčą, jeigu nustato, kad arbitražinis susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis (praradęs reikšmę) ar jo negalima įvykdyti.

14044.

141Tarptautinio komercinio arbitražo doktrinoje pripažįstama, kad negaliojantys ir niekiniai (angl. null and void) arbitražiniai susitarimai paprastai būna susiję su šalies nesąžiningumu, apgaule, klaida, kompetencijos stoka ir neteisėtumu. Terminas „netekę galios“ (angl. inoperative) apima tuos arbitražinius susitarimus, kurie jų sudarymo metu buvo galiojantys, bet vėliau neteko galios. Tai atvejai, susiję su arbitražinio susitarimo nutraukimu, atsisakymu, pasikeitusiomis aplinkybėmis ir anuliavimu. Arbitražinis susitarimas gali būti pripažįstamas neįvykdomu (angl. incapable of being performed), kai negali būti efektyviai pradėtas vykdyti. Tarptautinio komercinio arbitražo doktrinoje, kaip neįvykdomo arbitražinio susitarimo pavyzdžiai, nurodomi atvejai, kai arbitražiniu susitarimu paskirtas konkretus arbitras miršta, netenka įgaliojimų, arbitražiniame susitarime nurodyta arbitražinė institucija nustoja veikusi arba yra sujungiama su kita institucija (Born. G. B. International arbitration: Law and Practice. Wolters Kluwer Law and Business, 2012, p. 77–81).

14245.

143Bendrovės „ARVI NPK LC“ ir „Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd“ 2014 m. gruodžio 24 d. anglų ir rusų kalbomis sudarytoje Sutartyje įtvirtinta, kad „šalys dės visas pastangas, siekiant išspręsti visus ginčus, nesutarimus ar pretenzijas, atsiradusius dėl šios Sutarties ar su ja susijusius, arba šios Sutarties pažeidimą, nutraukimą ar anuliavimą derybomis, kurių tikslas – susitarimas. Tuo atveju, jei susitarimas negali būti pasiektas, klausimas sprendžiamas vadovaujantis Londono prekybos rūmų Arbitražo instituto reglamentu“ (angl. <...> the issue shall be settled in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the London Chamber of Commerce“ <...>; rus. <...> ?????? ???????? ?????????? ? ???????????? ? ??????????? ???????????? ????????? ???????? ?????? ?. ??????? <...>).

14446.

145Teisėjų kolegija pažymi, kad tokia institucija, kaip „Londono prekybos rūmų Arbitražo institutas“, pagal viešai prieinamus duomenis negali būti nustatyta. Londone veikia Londono arbitražo rūmai (angl. London Chamber of Arbitration (LCA)) prie Londono prekybos ir pramonės rūmų (angl. The London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)), tačiau šios institucijos pavadinimas nevisiškai atitinka arbitražinės išlygos formuluotes.

14647.

147Kad pagal arbitražinio susitarimo formuluotes būtų galima tiksliai identifikuoti jame įvardytą arbitražo instituciją, teisėjų kolegija pasiūlė Sutartį pasirašiusiai atsakovei šiuo klausimu pateikti rašytinius paaiškinimus.

14848.

1492018 m. spalio 8 d. paaiškinimuose atsakovė nurodė, kad šalys pasirinktą arbitražo instituciją įvardijo pavartodamos reikšminį ir tikrinį žodį – miesto pavadinimą – Londoną, taip pat reikšminį institucijos, prie kurios veikia Londono arbitražo rūmai, pavadinimą – „prekybos rūmai“. Atsakovė teigia, kad arbitražinės išlygos formuluotė iš dalies atitinka Londono arbitražo rūmų prie Londono prekybos ir pramonės rūmų rekomenduojamos arbitražinės išlygos formuluotę, taip pat kad ankstesnėse su RUAB „Arvi fertis“ sudaromose sutartyse esančiose arbitražinėse išlygose taip pat buvo pasirenkami Londone esantys arbitražai.

15049.

151Kasacinis teismas yra nurodęs, kad aiškinant arbitražinius susitarimus svarbu nustatyti, kokia buvo principinė šalių valia dėl tarpusavio ginčų sprendimo, t. y. ar šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė dėl arbitražinės išlygos. Kai šalys išreiškė intenciją ginčus spręsti arbitražo teisme, teismas turėtų tokią valią įgyvendinti, net jei kai kurie arbitražinio susitarimo aspektai yra netikslūs. Šalių valia turi būti įgyvendinama, jei arbitražinis susitarimas gali būti įvykdomas neteikiant pranašumų nė vienos iš šalių teisėms. Aiškinant arbitražinį susitarimą pirmenybė turi būti teikiama tokiam aiškinimui, kuris leistų išsaugoti arbitražinio susitarimo efektyvumą (efektyvaus aiškinimo principas). Pažymėtina, kad šis principas turi būti taikomas konkrečiai įvertinus kiekvienos nagrinėjamos bylos aplinkybes, nes išsamus bylos aplinkybių ištyrimas leidžia nustatyti, kokia buvo šalių valia ir ar yra pagrindas pripažinti arbitražinį susitarimą neveikiančiu („patologiniu“) bei aiškinti remiantis efektyvaus aiškinimo principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2013).

15250.

153Nagrinėjamu atveju byloje esančios informacijos pakanka arbitražinio susitarimo spragoms užpildyti. Sugretinusi arbitražiniame susitarime nurodytą informaciją ir atsakovės rašytiniuose paaiškinimuose dėstomus argumentus, teisėjų kolegija laiko pagrįstais atsakovės argumentus, kad trūkumų dėl arbitražo institucijos įvardijimo turinčiame arbitražiniame susitarime siekta nurodyti Londono arbitražo rūmus prie Londono prekybos ir pramonės rūmų, nes dauguma arbitražinėje išlygoje nurodytų identifikuojančių faktorių nukreipia į šią instituciją.

15451.

155Identifikavus Susitarime nurodytą arbitražo instituciją, spręstina dėl teisinio pagrindo nukreipti visą ginčą į arbitražą (ne)buvimo.

156Dėl reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį įrašą objektinio arbitruotinumo

15752.

1581958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekviena Susitariančioji valstybė pripažįsta rašytinį susitarimą, pagal kurį šalys pasižada perduoti arbitražui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius arba galinčius kilti tarp jų dėl kurių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, galinčių būti arbitražo nagrinėjimo dalyku. Taigi pagal 1958 m. Niujorko konvencijos II straipsnį Susitariančioji valstybė neprivalo nukreipti į arbitražą ginčo, kuris yra nearbitruotinas.

15953.

1601958 m. Niujorko konvencijos II straipsnyje nėra tiesiogiai aptarta, kokios valstybės teisė taikytina vertinant ginčo arbitruotinumo klausimą. Šis klausimas aptartas konvencijos V straipsnio, reglamentuojančio arbitražo sprendimų pripažinimą ir leidimą vykdyti, 2 dalies a punkte, pagal kurį gali būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti arbitražo sprendimą, jei tos šalies, kurios prašoma pripažinti ir vykdyti, kompetentinga valdžios institucija pripažįsta, kad ginčo objektas pagal šios šalies įstatymus negali būti arbitražo nagrinėjimo dalykas. Taigi Lietuvos teismas nagrinėja arbitruotinumo klausimą pagal lex fori (teismo vietos valstybės teisė).

16154.

162Nearbitruotini ginčai išvardyti KAĮ 12 straipsnyje, kurio 1 dalyje yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad visi ginčai gali būti sprendžiami arbitraže, išskyrus šiame straipsnyje nustatytas išimtis. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad arbitražas negali spręsti ginčų, nagrinėtinų administracinių bylų teisena, ir nagrinėti bylų, kurių nagrinėjimas priskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, ir ginčai dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registracijos. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš darbo ir vartojimo sutarčių, išskyrus atvejus, kai arbitražinis susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas.

16355.

164Ieškovė, be kita ko, prašo panaikinti notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko pagal Vekselį.

16556.

166Teisėjų kolegija pažymi, kad nors tokio ginčo nearbitruotinų ginčų sąraše, įtvirtintame KAĮ 12 straipsnyje, nėra, jo nearbitruotinumą suponuoja notaro funkcijų esmė. Notaras veikia valstybės vardu ir remdamasis įstatymais užtikrina, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnis). Reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį įrašą tenkinimas iš esmės lemtų tai, kad šalių susitarimo pagrindu sudarytas arbitražas įpareigotų iš valstybės įgaliojimus veikti gavusį ir jos vardu veikiantį notarą atlikti tam tikrus veiksmus – panaikinti vykdomąjį įrašą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad procesinį sprendimą dėl valstybės vardu veikiančio notaro vykdomojo įrašo panaikinimo gali priimti tik kita valstybės vardu veikianti institucija – teismas, taigi reikalavimas dėl notaro vykdomojo įrašo panaikinimo nearbitruotinas.

16757.

168Taip pat pažymėtina, nors tai nesusijęs su ginčo objektinio arbitruotinumo klausimu, kaip jis yra suprantamas Lietuvos teisėje, kad notaras nagrinėjamoje byloje nėra arbitražinio susitarimo šalis, todėl ginčas dėl jo vykdomojo įrašo panaikinimo negali būti nagrinėjamas arbitraže ir dėl šios priežasties.

16958.

170Atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose pateikė argumentus dėl to, kaip galėtų vykti bylos nagrinėjimas arbitraže. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad teismas dėl reikalavimo sprendžia pagal tai, koks yra, o ne koks galėtų būti pareikštas.

17159.

172Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad egzistuoja teisinis pagrindas panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų atitinkamas dalis, kuriomis ieškovės reikalavimas panaikinti notaro vykdomąjį įrašą paliktas nenagrinėtas, kaip spręstinas arbitraže. Šio ieškovės reikalavimo priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 360 straipsnis).

173Dėl kito ieškinio reikalavimo nagrinėjimo arbitraže

17460.

175Teisėjų kolegijai konstatavus reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį įrašą nearbitruotinumą, ši išvada nereiškia, kad arbitraže negali būti nagrinėjami kiti šioje byloje pareikšti reikalavimai.

17661.

177Kasacinio teismo jurisprudencijoje pasisakyta dėl situacijų, kai teismui kyla pareiga atskirti teismo ir arbitražo kompetencijai priskirtinus klausimus. Esant šalių sudarytam galiojančiam arbitražiniam susitarimui, dėl konkretaus ginčo nagrinėjimo turi būti sprendžiama atsižvelgiant į arbitražinio susitarimo apimtį, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis dėl ginčų, kurie nearbitruotini. Reikalavimų, kurių vieni priskirtini teismo kompetencijai, o kiti aiškiai patenka į šalių sudaryto arbitražinio susitarimo sritį, sujungimas reikštų tiek teismo, tiek arbitražo teismo kompetencijos ribų peržengimą, kurį šalys apibrėžė arbitražiniame susitarime. Pažymėtina, kad CPK 7 straipsnyje išdėstytų bendrųjų civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principų negalima aiškinti taip, kad jais vadovaujantis būtų galima paneigti šalių valią ir nagrinėti teisme ginčus dėl reikalavimų, kuriuos šalys susitarė nagrinėti arbitraže. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokia situacija, kai tam tikri šalių reikalavimai patenka į teismo, o kiti – į arbitražo teismo kompetenciją, aptarta ir KAĮ. Šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodyti teismo procesiniai veiksmai tokiais atvejais ir nustatyta, kad kai bylos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta arbitražo byla, teismas privalo bylą sustabdyti.

17862.

179Tais atvejais, kai dėl dalies byloje reiškiamų reikalavimų yra galiojanti arbitražinė išlyga, o dėl dalies tokios išlygos nėra ir šiuos reikalavimus galima faktiškai ir teisiškai atskirti (jie kyla iš skirtingų sandorių, tarp skirtingų asmenų ir pan.), jie turi būti nagrinėjami atskirai. Jei bylos teisme nebus galima nagrinėti, kol nebus išnagrinėtas ginčas arbitraže, bylos nagrinėjimas turėtų būti sustabdytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014).

18063.

181Rengdamos arbitražinį susitarimą šalys turi būti atidžios ir įvertinti riziką, kad kai kurių susijusių ginčų, kylančių iš to paties sandorio ar susijusių sandorių, nagrinėjimas gali būti padalytas tarp teismų ir arbitražo teismo, nes, kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, arbitražinis susitarimas saisto ne tik jo šalis, bet ir teismą. Teismas negali paneigti šalių valios, kurią jos išreiškė sudarydamos arbitražinį susitarimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007; kt.).

18264.

183Šie išaiškinimai taikytini ir nagrinėjamoje byloje. Šioje byloje pareikšti reikalavimai gali būti teisiškai ir faktiškai atskirti. Prievolės egzistavimo (neegzistavimo) ar dydžio klausimą, t. y. komercinio pobūdžio ginčą, dėl kurio nagrinėjimo arbitraže šiuo atveju ribojimų nenustatyta, galima teisiškai ir faktiškai atskirti nuo reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį įrašą, dėl kurio arbitražas spręsti negali (neturi kompetencijos).

18465.

185Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kitos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo procesinių sprendimų dalys, kuriomis arbitraže spręstini ieškinio reikalavimai palikti nenagrinėti, yra teisėtos ir pagrįstos, todėl paliktinos nepakeistos (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

186Dėl bylinėjimosi išlaidų

18722.

188Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

18923.

190Atsakovė pateikė duomenis apie 2100 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą. Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7, 8.14 punktų nuostatomis, atsižvelgiant į kasacinės bylos išnagrinėjimo rezultatą, ši suma mažintina iki maksimaliai galimo priteisti dydžio – 1504,16 Eur ir 1/2 šių išlaidų atlyginimo – 752,08 Eur atsakovei priteistina iš kasacinį skundą pareiškusio trečiojo asmens (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis). Spręsti dėl likusios šių išlaidų atlyginimo dalies paliktina pirmosios instancijos teismui.

19124.

192Trečiasis asmuo ir ieškovė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl jų priteisimo klausimas nesprendžiamas.

19325.

194Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 29 d. pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kasacinis teismas patyrė 13,40 Eur tokių išlaidų. Atsižvelgiant į kasacinės bylos išnagrinėjimo rezultatą, 1/2 dalis šių išlaidų atlyginimo – 6,70 Eur – valstybei priteistina iš trečiojo asmens. Perdavus reikalavimo dėl notaro vykdomojo įrašo panaikinimo priėmimo klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, likusios šių išlaidų atlyginimo dalies paskirstymo klausimas paliktinas spręsti pirmosios instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 straipsnis).

195Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktais, 360 straipsniu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

196Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties dalis, kuriomis ieškovės UAB „Arvi“ ir ko reikalavimas panaikinti notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomąjį įrašą dėl 728 666,27 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Arvi fertis“ bei UAB „Arvi“ ir ko pagal UAB „Arvi fertis“ 2014 m. gruodžio 29 d. išduotą vekselį paliktas nenagrinėtas, panaikinti ir šio reikalavimo priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

197Kitas Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

198Priteisti atsakovei bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ (kodas 200313284) iš trečiojo asmens UAB „Arvi fertis“ (j. a. k. 300632946) 752,08 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt du Eur 8 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

199Priteisti valstybei iš trečiojo asmens UAB „Arvi fertis“ (j. a. k. 300632946) 6,70 Eur (šešis Eur 70 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo. Ši valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

200Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių... 7. 2.... 8. Ieškovė prašė teismo: pripažinti bendrovės „Dreymoor Fertilizers... 9. 3.... 10. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys yra pareikštas... 11. 4.... 12. Rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė nurodė, kad Vekselis buvo išduotas... 13. 5.... 14. Ieškovė nurodė, kad ieškinys nagrinėtinas Kauno apygardos teisme, ne... 15. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 16. 6.... 17. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi ieškinį paliko... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad byloje nagrinėjamas ieškovės inicijuotas ginčas, ar... 20. 8.... 21. Teismas konstatavo, kad Vekselyje daroma aiški nuoroda į Sutartį, todėl... 22. 9.... 23. Teismas sutiko su atsakovės argumentais, kad jei arbitražinė išlyga šiuo... 24. 10.... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. 11.... 27. Teisėjų kolegija rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimais 2014 m. balandžio... 28. 12.... 29. Nustačiusi, kad Sutarties, kurią pasirašė atsakovė ir bendrovė „ARVI... 30. 13.... 31. Trečiojo asmens UAB „Arvi fertis“ atsakovei išduotame Vekselyje, kurį... 32. 14.... 33. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad Vekselyje nebuvo įtvirtinta... 34. 15.... 35. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 36. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 37. 16.... 38. Kasaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Arvi fertis“ prašo panaikinti... 39. 16.1.... 40. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 296 straipsnio 1 dalies 9... 41. 16.2.... 42. Teismas nepagrįstai išplėtė kasacinio teismo praktikoje suformuotą... 43. 16.3.... 44. Teismui nebuvo pagrindo išplėsti 16.2. punkte nurodytų išimtinių atvejų... 45. 16.4.... 46. Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių... 47. 16.5.... 48. Teismas nepagrįstai nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 7... 49. 16.6.... 50. Ginčas dėl vykdomojo įrašo pagal Vekselį yra teismingas Lietuvos teismams,... 51. 17.... 52. Ieškovė pateikė pareiškimą, kuriuo prisideda prie kasacinio skundo ir... 53. 18.... 54. Atsakovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo jo netenkinti, priteisti... 55. 18.1.... 56. Pagal teisinį reglamentavimą (KAĮ 10 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 11... 57. 18.2.... 58. Asmens sutikimas nagrinėti ginčą arbitraže gali būti laikomas aiškiai... 59. 18.3.... 60. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartyje civilinėje... 61. 18.4.... 62. Vekselio abstraktumas nėra absoliutus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m.... 63. Ieškovė ieškiniu apibrėžė bylos nagrinėjimo ribas, ginčydama ne... 64. 18.5.... 65. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šios bylos ir... 66. 18.6.... 67. Nepagrįsta trečiojo asmens pozicija, kad Vekselio užtikrinimo apimtis buvo... 68. 18.7.... 69. Išaiškinimą, ar arbitražinė išlyga yra išplečiama ir taikoma jos... 70. 18.8.... 71. Jei kasacinis teismas nuspręstų, kad Vekselio davėjo, laiduotojos ir... 72. 19.... 73. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pasiūlė... 74. 20.... 75. UAB „ARVI“ ir ko bei RUAB „Arvi fertis“ 2018 m. spalio 8 d.... 76. 21.... 77. Atsakovė bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ 2018 m. spalio... 78. 21.1.... 79. Arbitražo institucija Sutarties 9 straipsnyje yra įvardyta netiksliai. Iš... 80. 21.2.... 81. Sutartyje angliškoje arbitražo išlygoje pavartotas žodis „institute“ į... 82. 21.3.... 83. Londono arbitražo rūmų siūloma standartinė arbitražinės išlygos... 84. 21.4.... 85. 2013 m. balandžio 5 d. sutarties, kurią sudarė atsakovė ir RUAB „Arvi... 86. 21.5.... 87. Reikalavimą dėl notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d. vykdomojo įrašo dėl... 88. 21.6.... 89. Šiame civiliniame ginče nagrinėjami reikalavimai nepriskirti... 90. 21.7.... 91. Ieškovės materialaus reikalavimo, suformuluoto ieškinyje (t. y. pirmojo... 92. Teisėjų kolegija... 93. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 94. Dėl arbitražinės išlygos galiojimo sutarties, kurioje išlyga numatyta,... 95. 22.... 96. Nagrinėjamoje byloje teismų nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės,... 97. 23.... 98. 2014 m. gruodžio 29 d. UAB „Arvi fertis“ bendrovei „Dreymoor Fertilizers... 99. 24.... 100. Vekselyje yra įrašas „laiduotas laiduotojo“ (angl. avalized by... 101. 25.... 102. Bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ 2017 m. sausio 11 d.... 103. 26.... 104. Ieškovė UAB „Arvi“ ir ko šioje byloje pareikštu ieškiniu prašė... 105. 27.... 106. Atsakovė bendrovė „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“ prieštaravo... 107. 28.... 108. Šioje kasacinėje byloje, atsižvelgiant į trečiojo asmens UAB „Arvi... 109. 29.... 110. Kadangi ginčas kilo tarp skirtingose valstybėse įsteigtų juridinių... 111. 30.... 112. 1958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekviena... 113. 31.... 114. Nagrinėjamoje byloje, kaip nustatė teismai, nėra ginčo, kad atsakovės bei... 115. 32.... 116. Verslo praktikoje įprasta sudaryti susitarimus viename dokumente pateikiant... 117. 33.... 118. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad arbitražinio susitarimo... 119. 34.... 120. Nagrinėjamu atveju Sutartyje įrašyta arbitražinė išlyga leidžia suprasti... 121. 35.... 122. Sprendžiant dėl to, ar Vekselyje esantys įrašai suponuoja išvadą, kad jį... 123. 36.... 124. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek Vekselį išdavęs subjektas, tiek... 125. 37.... 126. Sprendžiant klausimą, ar byloje pareikšti ieškovės reikalavimai patenka į... 127. 38.... 128. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad išduodant ir naudojant vekselius... 129. 39.... 130. Taigi, kvalifikuojant šioje byloje kilusį ginčą ir jo santykį su... 131. 40.... 132. Teisėjų kolegija nurodo, kad, kaip teisingai sprendė pirmosios ir... 133. 41.... 134. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB... 135. Dėl arbitražinio susitarimo defektų įtakos tokio susitarimo įgyvendinimui ... 136. 42.... 137. 1958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad... 138. 43.... 139. Taigi teismui nustačius esant arbitražinį susitarimą ir sprendžiant dėl... 140. 44.... 141. Tarptautinio komercinio arbitražo doktrinoje pripažįstama, kad negaliojantys... 142. 45.... 143. Bendrovės „ARVI NPK LC“ ir „Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd“... 144. 46.... 145. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokia institucija, kaip „Londono prekybos... 146. 47.... 147. Kad pagal arbitražinio susitarimo formuluotes būtų galima tiksliai... 148. 48.... 149. 2018 m. spalio 8 d. paaiškinimuose atsakovė nurodė, kad šalys pasirinktą... 150. 49.... 151. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad aiškinant arbitražinius susitarimus... 152. 50.... 153. Nagrinėjamu atveju byloje esančios informacijos pakanka arbitražinio... 154. 51.... 155. Identifikavus Susitarime nurodytą arbitražo instituciją, spręstina dėl... 156. Dėl reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį įrašą objektinio... 157. 52.... 158. 1958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekviena... 159. 53.... 160. 1958 m. Niujorko konvencijos II straipsnyje nėra tiesiogiai aptarta, kokios... 161. 54.... 162. Nearbitruotini ginčai išvardyti KAĮ 12 straipsnyje, kurio 1 dalyje yra... 163. 55.... 164. Ieškovė, be kita ko, prašo panaikinti notarės J. K. 2017 m. sausio 11 d.... 165. 56.... 166. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors tokio ginčo nearbitruotinų ginčų... 167. 57.... 168. Taip pat pažymėtina, nors tai nesusijęs su ginčo objektinio arbitruotinumo... 169. 58.... 170. Atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose pateikė argumentus dėl to, kaip... 171. 59.... 172. Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad egzistuoja teisinis pagrindas... 173. Dėl kito ieškinio reikalavimo nagrinėjimo arbitraže... 174. 60.... 175. Teisėjų kolegijai konstatavus reikalavimo panaikinti notaro vykdomąjį... 176. 61.... 177. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pasisakyta dėl situacijų, kai teismui kyla... 178. 62.... 179. Tais atvejais, kai dėl dalies byloje reiškiamų reikalavimų yra galiojanti... 180. 63.... 181. Rengdamos arbitražinį susitarimą šalys turi būti atidžios ir įvertinti... 182. 64.... 183. Šie išaiškinimai taikytini ir nagrinėjamoje byloje. Šioje byloje... 184. 65.... 185. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kitos pirmosios ir apeliacinės instancijos... 186. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 187. 22.... 188. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 189. 23.... 190. Atsakovė pateikė duomenis apie 2100 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti... 191. 24.... 192. Trečiasis asmuo ir ieškovė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių... 193. 25.... 194. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 29 d. pažymą apie... 195. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 196. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties ir Kauno... 197. Kitas Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutarties ir Kauno... 198. Priteisti atsakovei bendrovei „Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD“... 199. Priteisti valstybei iš trečiojo asmens UAB „Arvi fertis“ (j. a. k.... 200. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...