Byla 2S-850-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Tatjanos Žukauskienės, Marijono Greičiaus,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2588-599/2010 pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui UAB „Urbico“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6atsakovas UAB „Urbico“ prašė teismą įpareigoti ieškovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per tris darbo dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos pateikti atsakovo UAB „Urbico“ nuostolių atlyginimo užtikrinimą – į specialiąją Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sąskaitą įmokėti 51 048,32 Lt sumą, kaip atsakovo galimų patirti nuostolių atlyginimo užtikrinimą arba pateikti ne mažesnio dydžio, nei nurodoma suma, banko garantiją. Nurodė, kad teismui uždraudus atsakovui vykdyti 2006-05-26 vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutartis, atsakovas prarado teisę į atlyginimą už minėtų sutarčių vykdymą bei per laikotarpį nuo 2010-01-21 iki 2010-01-31 preliminariai patytė 51 048,32 Lt dydžio nuostolių ir ši suma nuolat auga. Pagal sutartis gautinos pajamos yra įtrauktos į UAB „Urbico“ 2009-06-10 restruktūrizavimo plano metmenis, kuriais rėmėsi teismas, iškeldamas UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą. Šios pajamos sudaro didelę dalį UAB „Urbico“ planuojamų pajamų, todėl jų negavimas gali lemti tai, kad UAB „Urbico“ nepavyks atkurti mokumo šios įmonės restruktūrizavimo procese, dėl to įmonei teks kelti bankroto bylą. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nuostolių patyrė ir dar patirs ne tik atsakovas UAB „Urbico“, bet ir šios įmonės kreditoriai, taip pat visuomenė (ypač vaikai) naudojanti įrenginius, todėl egzistuoja savarankiškas pagrindas teismui savo iniciatyva taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi atsakovo UAB „Urbico“ prašymą tenkino. Įpareigojo ieškovę Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 10 dienų nuo šios nutarties nuorašo įteikimo dienos įnešti į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 51 048,32 Lt atsakovo UAB „Urbico“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui arba pateikti ne mažesnio dydžio, nei nurodoma suma, banko garantiją. Teismas rėmėsi atsakovo UAB „Urbico“ 2010-01-29 pateikta pažyma apie UAB „Urbico“ negautas pajamas (nuostolius) 51 048,32 Lt sumai už vaikų žaidimų aikštelių įrangos priežiūrą ir remontą 2010-01-21 – 2010-01-31 laikotarpiu, seniūnijų vaikų žaidimo aikštelių priežiūros aktais bei UAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano metmenimis, pagal kuriuos atsakovas yra paskaičiavęs, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje civilinėje byloje, atsakovas patirs 51 048,32 Lt nuostolius (negautas pajamas).

8Atskiruoju skundu ieškovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – atsakovo UAB „Urbico“ prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo netenkinti. Nurodė, kad teismas nepagrįstai tenkino atsakovo UAB „Urbico“ prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, nes nėra tenkinta nei viena iš šių sąlygų, t.y. 1) nenustatyta, kad atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirs nuostolių ir nenustatytas preliminarus tokių nuostolių dydis; 2) nenustatyta, kad ieškovė atsiradusių nuostolių neturės galimybės atlyginti. Pirmosios sąlygos nebuvimą grindė tuo, kad savivaldybė nuo 2009-10-15 nutraukė su atsakovu vaikų žaidimo aikštelių priežiūros sutartis, todėl atsakovas neturi jokio teisinio pagrindo tokių paslaugų teikti, o ieškovė už jas apmokėti. Taigi negalima teigti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patirs nuostolių. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė paskaičiavimų dėl laikotarpiu 2010-01-21 – 2010-01-31 būsimų nuostolių, todėl teismas neturėjo pagrindo, remiantis vien UAB „Urbico“ pateikta pažyma apie negautas pajamas, padaryti išvados, kad UAB „Urbico“ patirs būtent tokio dydžio nuostolius. Atsakovas teigė, kad teismas nepagrįstai rėmėsi nutartimi dėl UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Ši nutartis nėra įsiteisėjusi, be to, net jei ir įsiteisėtų, atsakovo nurodyta aplinkybė, kad ši planuojamų pajamų suma yra įtraukta į restruktūrizavimo plano metmenis, negali būti reikšminga sprendžiant dėl atsakovo galimų nuostolių atsiradimo, nes LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 str. 3 d. numatyta, kad restruktūrizavimo planas gali būti keičiamas. Antrosios sąlygos nebuvimą ieškovė grindė tuo, kad Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomas turtas yra nepalyginamai didesnis už atsakovo galimų nuostolių dydį, o ji pati yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, t.y. neįvykdyti būsimo teismo sprendimo. Ieškovė pažymėjo, kad skundžiama nutartis yra visiškai nemotyvuota, nenurodyta, kodėl atsakovo prašymas yra pagrįstas, taigi egzistuoja absoliutus šios nutarties negaliojimo pagrindas.

9Ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Vienas iš absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų yra sprendimas, nutartis be motyvų (sutrumpintų motyvų) (CPK 329 str. 2 d. 4 p.) Remdamasi šiuo pagrindu apeliantė Vilniaus miesto savivaldybė prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį.

11Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties matyti, kad pirmos instancijos teismas taikė nuostolių atlyginimo užtikrinimą įvertinęs atsakovo UAB „Urbico“ 2010-01-29 pateiktą pažymą apie UAB „Urbico“ negautas pajamas (nuostolius) 2010-01-21 – 2010-01-31 laikotarpiu, rėmėsi seniūnijų vaikų žaidimo aikštelių priežiūros aktais bei UAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano metmenimis (b.l. 31). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija laiko, kad skundžiamos nutarties vertinti kaip nemotyvuotos ir šiuo pagrindu ją naikinti negalima.

12LR CPK 147 str. 1 d. nustato, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Kaip ir kiekvienas procesinis dokumentas, prašymas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, turi būti pagrįstas. Vadovaujantis CPK 111 str. 2 d. 4 p., 178 str. bei remiantis teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 4 d. nutartis civ. b. Nr. 2-173/2010), asmuo, prašantis teismo taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, turi pateikti įrodymus apie prašyme nurodytą reikalavimo faktinį pagrindą - galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį bei įrodymus, jog ieškovas atsiradusių nuostolių atlyginti neturės galimybės. Atsakovas UAB „Urbico“ prašymą taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą grindė 2010-01-09 pažyma apie negautas pajamas (nuostolius) už vaikų žaidimų aikštelių įrangos priežiūrą ir remontą 2010-01-21 – 2010-01-31 (b.l. 20). Teisėjų kolegija pažymi, kad ši pažyma nėra detali, joje tiesiog nurodyta, kad įmonė planavo gauti 51 048,32 Lt pajamas, tačiau ši suma nėra pagrįsta jokiais paskaičiavimais.

13Atsakovas UAB „Urbico“ prašyme taikyti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimą nurodė, kad pagal sutartis gautinos pajamos yra įtrauktos į UAB „Urbico“ 2009-06-10 restruktūrizavimo plano metmenis, kuriais rėmėsi teismas, iškeldamas UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą. Šios pajamos sudaro didelę dalį UAB „Urbico“ planuojamų pajamų, todėl jų negavimas gali lemti tai, kad UAB „Urbico“ nepavyks atkurti mokumo šios įmonės restruktūrizavimo procese, dėl ko įmonei teks kelti bankroto bylą. Šį argumentą atsakovas sieja su rizika, kad negautų pajamų, netenkinus ieškinio, Vilniaus miesto savivaldybė gali neatlyginti. Vertindama riziką atsakovui negauti patirtų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo, teisėjų kolegija atsižvelgia į ieškovės specifiką, t.y. į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė, kaip ne kartą savo nutartyse yra nurodęs Lietuvos apeliacinis teismas, yra specifinis juridinis asmuo, kuris užtikrina viešųjų funkcijų, susijusių su tam tikro regiono gyventojų poreikių tenkinimu, vykdymą, todėl iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti ar neįvykdyti teismo sprendimo. Savivaldybės steigiamos aukščiausios valstybės valdžios institucijų iniciatyva, jos turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. Savivaldybė, kaip viešasis juridinis asmuo, turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja tik laikydamasi įstatymų nustatytos tvarkos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismų praktikoje pripažįstama, kad savivaldybė yra pajėgi vykdyti teismų sprendimus, kuriais yra patenkinti kitų asmenų turtiniai interesai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1075, 2009 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1678/2009, 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-47/2010, 201 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-80/2010).

14Įvertinusi nurodytas aplinkybes ir atskirojo skundo argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad rizika, jog netenkinus ieškinio, teismo sprendimas nebus įvykdytas, neegzistuoja, todėl nėra pagrindo taikyti atsakovo UAB „Urbico“ galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo UAB „Urbico“ prašymą taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, neteisingai įvertino bylos aplinkybes, netinkamai aiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio ir civilinio proceso teisės normas, neatsižvelgė į šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo vasario 1 d. nutartis naikintina, atsakovo UAB „Urbico“ prašymas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę taikyti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimą netenkintinas.

15Remiantis Vilniaus apygardos teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 46). Patenkinus atskirąjį skundą, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 2 p., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti, atsakovo UAB „Urbico“ prašymo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę taikyti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimą netenkinti.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Urbico“ 5,60 Lt dokumentų siuntimo išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai