Byla e2-838-856/2017
Dėl viešo pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ dėl viešo pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „LitCon“ (toliau – ir UAB, ir Ieškovė, ir Tiekėjas) kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti 2017 m. gegužės 12 d. UAB „Kelmės vanduo“ sprendimą Nr. S-129 ir pripažinti, kad UAB „LitCon“ 2017 m. gegužės 11 d. pretenzija dėl Konkurso sąlygų 5.1.3. p. ir 27.4. p. nustatytų pasiūlymų vertinimo kriterijų T1, T2 ir T3 pagrįsta; 2) pakeisti Konkurso sąlygų 5.1.3. p. ir nustatyti, kad „pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) vidutinė metinė nuotekų valymo įrenginių statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 2 milijonai eurų be PVM“; 3) panaikinti Konkurso sąlygų 27.4. p. nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus T1, T2 ir T3; 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Nurodė, jog 2017 m. gegužės 4 d. atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ (toliau – ir Atsakovė, ir Perkančioji organizacija) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir statybos darbų pirkimas“ (toliau – ir Konkursas, ir Pirkimas). Ieškovė, susipažinusi su Konkurso sąlygomis, 2017 m. gegužės 11 d. pareiškė pretenziją, kuria prašė atsakovės panaikinti: Konkurso sąlygų 5.1.3. p. reikalavimą ir nustatyti naują kvalifikacinį reikalavimą, kuriuo būtų vertinama tiekėjų atliktų nuotėkų valymo įrenginių statybos darbų vidutinė metinė apimtis; Pirkimo sąlygų 5.1.6.1. p. reikalavimą arba pakeisti jį; panaikinti/pakeisti Pirkimo sąlygų 5.1.6.3. p. ir reikalauti tik patirties projektuojant nuotėkų valymo įrenginius; panaikinti neteisėtą 5.4. p. reikalavimą, pagal kurį pagrindinius darbus gali atlikti tik pats tiekėjas; aiškiai nurodyti, kas atliks ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimą. Jei tai bus ekspertai, prašyta aiškiai ir detaliai nurodyti, kokia ekspertų kvalifikacija, patirtis, kiek jų bus, kokie teisiniai santykiai juos sieja su Perkančiąja organizacija, ar ekspertai sudarė ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus; panaikinti Pirkimo sąlygų 27.4. p. antrą (T1), trečią (T2) bei ketvirtą (T3) reikalavimus. Atsakovė 2017 m. gegužės 12 d. pranešimu Nr. S-129 pretenziją atmetė. Nors Atsakovė teigė, kad pretenzija yra nepagrįsta visa apimtimi, tačiau 2017 m. gegužės 16 d. pranešimu Nr. S-131 iš esmės patenkino pretenziją dalyje dėl Pirkimo sąlygų 5.4. p. pakeitimo ir panaikino reikalavimą pagrindinius darbus atlikti tik pačiam tiekėjui.
 1. Konkurso sąlygų 5.1.3. p. reikalaujama, kad pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio vidutinė metinė statybos ir/ar rekonstrukcijos darbu apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos būtų ne mažesnė kaip 2 milijonai eurų be PVM. Atkreipia dėmesį į tai, kad Konkurso sąlygų 5.1.3. p. vertinama apskritai statybos veikla, kai tuo tarpu Pirkimo objektas tėra nuotėkų valymo įrenginių rekonstrukcija Kelmėje, kas reiškia, kad Konkurso sąlygų 5.1.3. p. pripažintinas neproporcingu, pernelyg nutolusiu nuo Pirkimo objekto. Iš Statybos įstatyme nurodytų sąvokų apibrėžimų akivaizdu, kad Perkančiajai organizacijai neturėtų būti aktuali tiekėjo veikla ir/arba patirtis statant naujus ir/arba griaunant bet kokiu statinius, o turėtų būti aktualu, ar tiekėjas apskritai užsiima nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbais ir turi reikalingą kvalifikaciją bei patirtį įvykdyti Pirkimo objektą. Pačios Perkančiosios organizacijos ne kartą pažymėta, kad Pirkimo objektas pasižymi sava specifika, kad yra ypatingas ir reikalauja didelio pasirengimo, dėl ko nesuprantama, kaip Perkančioji organizacija, vertindama bendrai statybos darbų apyvartą, įsitikins, kad tiekėjas yra patikimas, pajėgus, kompetentingas ir patyręs įgyvendinti Pirkimo objektą. Akivaizdu, kad Konkurso sąlygų 5.1.3. p. yra pernelyg nutolęs nuo Pirkimo objekto ir ne tik neužtikrina realios konkurencijos, tačiau ir galimybės Atsakovei tinkamai įvertinti dalyvių kvalifikaciją, iš ko daroma išvada, kad Konkurso sąlygų 5.1.3. p. pažeidžia ne tik VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintą proporcingumo principą, tačiau ir VPĮ 32 str. 1 d. nustatytą perkančiosios organizacijos prievolę tinkamai nustatyti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacija.
 1. Konkurso sąlygų 27.4 p. numatyta, kad komisija (kiekvienas narys atskirtai ar visi nariai bendrai, komisijos pasitelkti ekspertai) kiekvieną pasiūlymą įvertina pagal Antrą, Trečią ir Ketvirtą kriterijus, suteikdami balus nuo 0 iki 10 (10 balų - geriausias įvertinimas). Vertinimas atliekamas vadovaujantis Perkančiosios organizacijos aprašymu. Pažymi, kad atitinkamų kriterijų aprašymas nėra tikslus, aiškus, neužtikrina objektyvumo ir procedūrų skaidrumo. Nepaisant aprašymuose vartojamų pernelyg subjektyviai vertinamų balų skyrimo kriterijų, tokių kaip „netinkamai“, „nepagrįsta“, „nelogiška“, „neefektyvios“, „esminiai trūkumai“, „efektyvumas mažas“, „abejotinas“, šie persipina su aukštesniu įvertinimu „Patenkinamai“, ko pasėkoje tampa neaišku, kada ir koks balas bus skiriamas. Aptariamu atveju klausimas iš esmės kyla dėl balų nuo 0 iki 5 skyrimo, tačiau analogiška situacija susiklosto ir dėl aukštesnių balų skyrimo. Konkurso sąlygose nurodyta, jog tuo atveju, jeigu bus identifikuotos visos projekto rizikos, susijusios su rangos sutarties vykdymu, jos bus pagrįstos ir aiškiai aprašytos, iš esmės galima tikėtis aukščiausio Kriterijaus T1 „Rizikos valdymas“ įvertinimo, tačiau ką reiškia „visos rizikos“ - ar šiuo atveju Perkančioji organizacija siekia rizikos aprašymo pagal literatūros šaltinius, ar tikimasi iš tiekėjų praktinės patirties. Logiška būtu reikalauti ir tikėtis rizikos veiksnių įvardijimo iš patirties, tačiau kiekvienas projektas yra individualus ir kaip komisija pagal Konkurso sąlygas nustatys, ar įvardintos rizikos yra „visos“. Taip pat analogiškai lakoniškai ir neaiškiai (netiksliai) aprašytas ir trečiojo kriterijaus T2 „Darbų organizavimas ir komunikacija“ bei kriterijaus T3„Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ vertinimas. Sutinka su Atsakove, kad T3 kriterijus nustatytas VPĮ 90 str. 2 d. ir gali būti naudojamas vertinant pasiūlymus, tačiau jam, kaip ir kitiems kriterijams, galioja tos pačios taisyklės - jis turi būti aiškus, tikslus, objektyvus ir užtikrinti skaidrumą. Šiuo konkrečiu atveju jis nėra nei aiškus, nei tikslus, jis vėlgi apibūdintas lakoniškai, kad būtų kuo daugiau galimybių komisijai savaip interpretuoti ir subjektyviai vertinti pasiūlymus, o tiekėjui būtų kuo mažiau sąlygų preliminariai įsivertinti balus, galutinis įvertinimas visiškai priklauso nuo komisijos nario/narių subjektyvios nuomonės apie tiekėjo pateiktą „rašinėlį“.
 1. Atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog pagal Tiekėjo poziciją darytina prielaida, kad ginčijamu reikalavimu turi būti vertinama ne vidutinė metinė tiekėjo atliktų statybos darbų apimtis, o vidutinė metinė tiekėjo atliktu? nuotėkų valymo įrenginių statybos darbu? apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos, su kuo nesutinka, nes: 1) tenkinus Tiekėjo pretenzijos reikalavimą sąžininga tiekėjų konkurencija būtų itin apribota, iš esmės tik itin siauras tiekėjų ratas galėtų atitikti tokį minimalų kvalifikacinį reikalavimą, kokį reikalauja nustatyti Tiekėjas; 2) Pirkimo sąlygų 5.1.3. p. nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas skirtas įsitikinti, ar tiekėjas pajėgus atlikti darbus, šis pajėgumas suprantamas ne tik kaip specializuota statyba vien tik nuotėkų valyklose, tačiau turi būti suprantama kaip veikla, orientuota į statybos darbus ir kituose objektuose, bendrastatybinius darbus ir kitus darbus, kurie tiesiogiai parodo, kad tiekėjas ne tik formaliai, bet ir realiai verčiasi tokia veikla, ir kad jo pajėgumai yra pakankami, kad būtų garantuota, jog tiekėjas gali ir geba atlikti darbus Pirkimo objekte; 3) Pirkimo sąlygų 5.1.3. p. nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas skirtas įsitikinti tiekėjo patirtimi vykdant įvairaus pobūdžio statybos darbus. Jeigu ši veiklos sritis būtų siaurinama nurodant konkretų statinį, tai konkurencija būtų itin apribota, o pajėgiems tiekėjams taip ir nebūtų leista dalyvauti Pirkime, nustatytas reikalavimas skatina tiekėjų konkurenciją, leidžia Pirkime dalyvauti didesniam kiekiui tiekėjų, nei tuo atveju, jei Ieškovės reikalavimai būtų tenkinti; 4) Be Pirkimo sąlygų 5.1.3. p. nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, yra ir kitų minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams, kurie parodo tiekėjo patirtį atliekant darbus panašiuose į Pirkimo objektą statiniuose (pvz. minimalus kvalifikacinis reikalavimas, nustatytas Pirkimo sąlygų 5.1.5. p., minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai keliami personalui ir t.t.). Taigi, visuma Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų leidžia Perkančiajai organizacijai visapusiškai įsitikinti tiekėjo kvalifikacija ir galimybėmis atlikti darbus, o taip pat garantuoja tiekėjų konkurenciją, nes leidžia Pirkime dalyvauti didesniam kiekiui tiekėjų, todėl Pirkimo sąlygų 5.1.3. p. įtvirtintas reikalavimas atitinka Pirkimo objektą, nes taikomas kartu su kitais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais leidžia racionaliai naudojant biudžeto lėšas įsigyti tai, ko reikia, iš kvalifikuoto ir pakankamai patyrusio tiekėjo.
 1. Atsakovė teigia, jog Pirkimui pateikti pasiūlymai pagal ekonominio naudingumo kriterijus bus vertinami ekspertų, kas reiškia, kad net jei kriterijai būtų kažin kaip tiksliai aprašyti, tai vis tiek ekspertinio vertinimo metu kiekvienas ekspertas tam pačiam tiekėjui pagal tą patį kriterijų skirtų skirtingus balus, nes tai yra tam tikro subjektyvaus mąstymo, kuriuo pasižymi kiekvienas asmuo, pasekmė. Pirkimo atveju vertinimą atlieka ir konkrečius balus skiria žmonės, todėl subjektyvumo vertinimo metu išvengti neįmanoma, kaip ir neįmanoma visapusiškai tiksliai aprašyti, kaip turi būti vertinamas tiekėjo pateiktas rizikų valdymo planas (T1 kriterijus) „Darbų organizavimas ir komunikacija“ (T2 kriterijus), „Aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas“ (T3 kriterijus), nes kiekvienas ekspertas, kaip ir kiekvienas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą, šiuos kriterijus vertina savaip, pagal savo suvokimo ir praktinio patyrimo lygį būtent konkrečios sutarties vykdymo atveju. Kadangi pasiūlymai bus vertinami ekspertų, tai Pirkimo sąlygose visiems tiekėjams vienodai ir aiškiai buvo nustatytos gairės (vertinimo tvarka), pagal kurias turi būti parengtas pasiūlymas, ir kuriomis vadovausis ekspertai vertindami tiekėjų pateiktus pasiūlymus. Taigi, konkrečiu atveju visi būtini aprašymai, visa būtina informacija yra viešai, aiškiai ir visiems patyrusiems rinkos dalyviams ir vertintojams paskelbta ir konkreti tiek, kiek reikia parengti pasiūlymui, atlikti jo vertinimui ir pasiekti Pirkimo tikslui. Atitinkamai kiekvienas ekonominio naudingumo kriterijus yra išsamiai aprašytas suteikiant pagrindines nuorodas ekspertams, į kurias jie turi atsižvelgti vertindami ir skirdami balus tiekėjų pateiktiems pasiūlymams. Ekspertai savo skiriamus balus pagal kiekvieną ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų turės motyvuoti, todėl nors tam tikro subjektyvumo vertinant pasiūlymus negalima išvengti, tačiau net ir jam esant Pirkimui pateiktų pasiūlymų vertinimas bus atliekamas skaidriai ir motyvuotai. Todėl, Atsakovei net neatlikus vertinimo, iš anksto teigti apie vertinimo dviprasmiškumą, subjektyvumą ar kriterijų aprašymo neaiškumą, nėra jokio pagrindo.
 1. Ieškovė UAB „LitCon“ dublike iš esmės atkartojo ieškinyje išdėstytus argumentus, papildomai nurodė, jog nesuprantama, kaip Perkančioji organizacija ketina įvertinti tiekėjo veiklą statybų sektoriuje, jeigu, pavyzdžiui, pasiūlymą pateiks tiekėjas, kurio vidutinė metinė elektrotechnikos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus bus 3 milijonai eurų (be PVM), nes toks tiekėjas turės būti laikomas atitinkančiu Pirkimo sąlygų 5.1.3. p. reikalavimą, nors akivaizdu, kad jis pastaruosius 5 metus patirtį įgijo ir veiklą vykdė statybų srityje, visiškai nutolusioje nuo Pirkimo objekto. Šiuo atveju, akivaizdu, kad Atsakovė pagal Pirkimo sąlygų 5.1.3. p. tikrina su Pirkimo objektu nesusijusią tiekėjų kvalifikaciją. Tiksliau pats reikalavimas yra per platus ir neužtikrina VPĮ 32 str. 1 d. įtvirtintos perkančiosios organizacijos prievolės įvykdymo. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 5.1.3. p., Pirkime gali dalyvauti tiekėjai, kurie apskritai nėra vykdę į Pirkimo objektą panašaus objekto, ir tuo Perkančioji organizacija neužtikrina realios konkurencijos - Perkančioji organizacija verčia konkuruoti nuotėkų valymo įrenginių statybos srityje veikiančius ūkio subjektus su, pavyzdžiui, daugiabučių statybos rangovais, prekybos centrų statybos rangovais ir pan., kurie gali visiškai neturėti patirties statant nuotėkų valymo įrenginius. Pastebi, jog subjektai, neturintys patirties vykdant nuotėkų valymo įrenginių statybos darbus, gali pasiūlyti gerokai mažesnę kainą nei tie, kurie specializuojasi ir/arba yra vykdę atitinkamus objektus, kadangi tik patirtis leidžia realiai įvertinti darbų atlikimo kaštus, realias sąnaudas, įvertinti rizikas ir pan. Nėra ir negali būti realios konkurencijos tarp subjektų, kurie vykdo statybos darbus skirtingose srityse. Šiuo atveju konkurencijos ribojimas pasireiškia ne potencialių tiekėjų rato susiaurinimu, o jo nepagrįstu, neproporcingu Pirkimo objekto atžvilgiu, išplėtimu. Mano, kad sąžiningos konkurencijos neužtikrina pernelyg platūs ir nuo Pirkimo objekto nutolę minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, kaip kad Pirkimo sąlygų 5.1.3. p.
 1. Ieškovė pažymi, kad pagal VPĮ 24 str. 9 d., pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Atkreipia dėmesį į tai, kad Pirkimo sąlygos skirtos ne ekspertams, o tiekėjams. Tiekėjai turi suprasti, ko pirkimo sąlygomis pageidauja perkančioji organizacija, todėl bet kokie Atsakovės pareiškimai apie tai, kaip Pirkimo sąlygos yra suprantamos, priimtinos ir pakankamos ekspertams pasiūlymų vertinimui, laikytini neturinčiais reikšmės. Ieškovė sutinka, kad ekspertinis vertinimas yra vienas iš geriausių pasiūlymų vertinimo metodų, tačiau pasiūlymų vertinimas turi būti vykdomas pagal aiškius kriterijus, kad tiekėjas turėtų galimybę tinkamai pasiruošti, ir kad ekspertų subjektyvumas turėtų kaip įmanoma mažesnę reikšmę. Nors Ieškovė ir pretenzijoje, ir ieškinyje kėlė klausimus, kaip bus vertinami pasiūlymai, kai naudojamos lakoniškos frazės, nei sprendime dėl pretenzijos, nei atsiliepime į ieškinį Atsakovė atsakymo nepateikia. Ieškovės nuomone, pasiūlymų vertinime yra per daug subjektyviai vertinamų kriterijų, kad būtų realiai užtikrintas pasiūlymų vertinimo skaidrumas ir objektyvumas. Sutinka, kad visiškai išvengti subjektyvumo nepavyks, tačiau subjektyvumas turi būti minimalus. Šiuo konkrečiu atveju trūksta konkretumo, kas leistų tinkamai pasiruošti Pirkimui, pateikti pasiūlymą, kurio tikisi Atsakovė, ir kurį ji įvertins aukščiausiu balu. Ieškovei neaišku, kaip bus vertinamas jos pasiūlymas, o tai, kad Atsakovė ignoruoja pastabas ir nei sprendime dėl pretenzijos, nei atsiliepime į ieškinį nepaaiškina tiksliai, kaip pasiūlymai bus vertinami, tik patvirtina, jog pačiai Atsakovei sąlygos yra lakoniškos, nevisiškai aiškios ir viskas priklausys nuo ekspertų subjektyvaus vertinimo.
 1. Atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ triplike iš esmės atkartojo atsiliepimo į ieškinį motyvus, papildomai nurodė, jog ginčo Pirkimo atveju Ieškovė ginčija minimalų kvalifikacinį reikalavimą jo nesusiedama su kitais Pirkimo sąlygose keliamais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais, nors būtent tik tuo metu, kai ginčijamas reikalavimas vertinamas kartu su kitais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais, tampa aišku, kad Pirkimo sąlygų 5.1.3. p. nustatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas neriboja konkurencijos, priešingai, ją skatina, o taip pat leidžia Atsakovei pasiekti Pirkimo tikslą ir įsitikinti tiekėjų kompetencija, pajėgumu ir gebėjimu atlikti darbus. Primena, jog Pirkimo objektas yra nuotėkų valyklos rekonstrukcija, objekte reikės vykdyti bendruosius statybos darbus (žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, metalo ir kt.) montavimas) bei specialiuosius darbus, tokius kaip elektros inžinerinių sistemų įrengimas, vandentiekio ir nuotėkų vamzdynų įrengimas, priešgaisrinės saugos sistemų įrengimas ir kt. Akivaizdu, kad Pirkimo dokumentų 5.1.3. p. keliamas reikalavimas yra susijęs su tuo, kad įsitikinti, jog pasiūlymą pateikęs tiekėjas geba atlikti bendruosius statybos darbus ir turi jų vykdymo patirties. Taigi, Pirkimo sąlygose aiškiai nustatyti reikalavimai tiek tiekėjų bendrai kompetencijai, tiek ir reikalavimai, reikalaujantys iš tiekėjų įrodyti turimą patirtį specializuotuose objektuose, o būtent nuotekų valyklų statyboje.
 2. Kriterijai yra pakankamai tikslūs ir aiškūs, kad kiekvienas tiekėjas galėtų pagal savo turimą patirtį parengti pasiūlymą ir būtų įvertintas ekspertų. Tam tikras „laisvumas“ aprašant ekonominio naudingumo kriterijus yra būtinas, kad išlaikyti tiekėjų konkurenciją. Pabrėžia, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas reiškia ne pigiausią pasiūlymą, o tokį tiekėjo pasiūlymą, kuriuo tiekėjas, atlikdamas Pirkimo objektą, sukuria tam tikrą pridėtinę vertę pačiai perkančiajai organizacijai. Jeigu ginčijami ekonominio naudingumo kriterijai būtų aprašyti itin tiksliai, tai ekspertinis pasiūlymų vertinimas būtų nebereikalingas, o ekonominio naudingumo kriterijai iš esmės būtų prilyginti techninės specifikacijos (pasiūlymo siaurąja prasme) reikalavimams, kur dėl menkiausio neatitikimo tiekėjas turėtų būtų atmestas. Pažymi ir tai, kad ginčijami kriterijai pritaikyti ne ekspertams, kaip kad teigia Ieškovė, o būtent tiekėjams. Kaip kad kiekvienas tiekėjas turi skirtingos patirties ir ja pasinaudodamas parengė Pirkimui pasiūlymą, kuriame nurodė, kaip ir kokius metodus taikys, kokias priemones naudos, taip ir šiuos pasiūlymus vertinantys ekspertai vertins, ar pagal jų patirtį tiekėjas tinkamai aprašė naudojamas priemones, ar pakankamai tiksliai nustatė galinčias kilti rizikas, galimas naudoti priemones, ir ar jo bendradarbiavimo būdai yra logiški ir efektyvūs. Pirkimo sąlygose ekonominio naudingumo kriterijų aprašymai nustatyti taip, kad verstų tiekėjus mąstyti prieš pateikiant pasiūlymus tam, kad jie tinkamai galėtų įsivertinti tiek kainą, o taip pat ir prisiimtų įsipareigojimus prieš perkančiąją organizaciją tinkamai ir kokybiškai vykdyti sutartį ir atlikti Pirkimo objektą.

5Teismas

konstatuoja:

6II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7

 1. UAB „Kelmės vanduo“ vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotėkų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 186680, kuriuo siekiama pirkti nuotėkų valymo įrenginių Kelmėje projektavimo ir statybos darbus, planuojamas įrenginių našumas po rekonstrukcijos – 4000 m3/d.
 1. Ieškovė UAB „LitCon“ 2017-05-11 pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją, be kita ko prašydama: 1) panaikinti Pirkimo sąlygų 5.1.3. p. reikalavimą ir nustatyti naują kvalifikacinį reikalavimą, kuriuo būtų vertinama tiekėjų atliktų nuotėkų valymo įrenginių statybos darbų vidutinė metinė apimtis; 2) panaikinti Pirkimo sąlygų 27.4. p. antrą (T1), trečią (T2) bei ketvirtą (T3) reikalavimus.
 1. Atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ 2017-05-12 raštu Nr. S-129 ieškovės UAB „LitCon“ pretenzijos netenkino tais pačiais argumentais, kurie išdėstyti atsiliepime į ieškinį ir nurodyti šio sprendimo 5-6 punktuose.
 1. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas
 1. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtintais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 17 straipsnis). Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Principų laikymusi užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų.

8Dėl Pirkimo sąlygų 5.1.3. punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo

9

 1. Pirkimo sąlygų 5.1.3. punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas dalyviams, kuriuo reikalaujama, kad pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) vidutinė metinė statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) būtų ne mažesnė kaip du milijonai eurų be PVM. Ieškovė teigia, jog minėtas minimalus kvalifikacinis reikalavimas yra neproporcingas, pernelyg nutolęs nuo Pirkimo objekto, kadangi juo vertinama apskritai statybos veikla, kai tuo tarpu Pirkimo objektas tėra nuotėkų valymo įrenginių rekonstrukcija Kelmėje. Atsakovė gi teigia, jog tenkinus Ieškovės reikalavimą būtų itin apribota sąžininga tiekėjų konkurencija, tik itin siauras tiekėjų ratas galėtų atitikti tokį minimalų kvalifikacinį reikalavimą, kokį reikalauja nustatyti Ieškovė, toks reikalavimas skirtas įsitikinti, ar tiekėjas pajėgus atlikti darbus, tiekėjo patirtimi vykdant įvairaus pobūdžio statybos darbus, be to, Pirkimo sąlygose yra numatyta ir kitų minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams, kurie parodo tiekėjo patirtį atliekant darbus panašiuose į Pirkimo objektą statiniuose, t. y. minimalus kvalifikacinis reikalavimas, nustatytas Pirkimo sąlygų 5.1.5. p., ir kiti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, keliami personalui.
 1. Pirkimo sąlygų 5.1.5. punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas dalyviams, t. y. pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis (bent vienas jungtinės veiklos dalyvio partneris) per paskutinius 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti tinkamai įvykdęs bent vienų nuotėkų valymo įrenginių statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutartį, atitinkančią bent vieną iš šių sąlygų: a) sėkmingai pastatyti/rekonstruoti ne mažiau vieni nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas ne mažesnis kaip 2000 m3/d; b) sėkmingai pastatyti/rekonstruoti vieni ar keli nuotėkų valymo įrenginiai, kurių sukaupta bendra darbų vertė privalo būti ne mažiau kaip vienas milijonas septyni šimtai tūkstančių eurų be PVM. Be to, Pirkimo sąlygų 5.1.6. punkte nurodyta, jog sutarties įgyvendinimui paskirtų vadovaujančių ir atsakingų specialistų patirtis ir kvalifikacija privalo būti ne mažesnė nei numatyta 5.1.6.1., 5.1.6.2. ir 5.1.6.3. Pirkimo sąlygų punktuose, t. y. kvalifikuotas ypatingo statinio statybos vadovas turi turėti ne mažesnę nei 3 metų statinio statybų vadovo patirtį bei būti vadovavęs bent vienos nuotėkų valyklos, kurios našumas ne mažiau kaip 500 m3/d, statybos darbams; kvalifikuotas ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas tokiems statybos darbams: nuotėkų šalinimo tinklų tiesimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Siūlomas specialiųjų statybos darbų vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį einant tų specialiųjų statybos darbų dalies vadovo pareigas; kvalifikuotas ypatingo statinio projekto vadovas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto vadovo patirtį projektuojant nuotėkų šalinimo tinklus ir/ar nuotėkų valyklas.
 1. Taigi, iš paminėto akivaizdu, jog Pirkimo sąlygų 5.1.3. punktas bendrame Pirkimo sąlygų kontekste nėra neproporcingas, pernelyg nutolęs nuo Pirkimo objekto. Tokia situacija, kaip kad teigia Ieškovė, jog Pirkime gali dalyvauti ir tiekėjai, kurie išvis nėra vykdę objekto panašaus į Pirkimo objektą, yra negalima, kadangi Pirkimo dalyvis turi atitikti ir Pirkimo sąlygų 5.1.5. bei 5.1.6. punktuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, iš ko spręstina, jog nėra pagrindo išvadai, jog Pirkimo sąlygų 5.1.3. punktu Perkančioji organizacija ribotų tiekėjų konkurenciją, šiuo atveju neproporcingai išlėsdama potencialių tiekėjų ratą. Priešingai, pritartina Atsakovės pozicijai, jog Pirkimo sąlygų 5.1.3. punkte nustačius minimalų ginčo kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams, viešajame pirkime bus sudarytos galimybės dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui, šis reikalavimas leis įsitikinti tiekėjo pajėgumu atlikti darbus ir jo patirtimi, kas leis Perkančiajai organizacijai pasiekti VPĮ numatytų tikslų - įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

10Dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų T1, T2 ir T3

11

 1. VPĮ 47 straipsnyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Taigi, perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tuo pačiu jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeidžiant VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
 1. Perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, pripažintus atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus, gali pasirinkti vieną iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijų – ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba mažiausios kainos, t. y. kriterijų, kurio pagrindu išrenkamas laimėtojas. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ji privalo paskelbti šio kriterijaus subkriterijaus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aiškumo ir paskelbimo iš anksto reikalavimai taip pat reiškia perkančiosios organizacijos pareigą, pirkimo sąlygose nurodžius tam tikrus kokybės ženklus, įtvirtinti tikslius (aprašomuosius) kriterijus, kuriais šie grindžiami, taip pat nustatyti leidimą, tinkamai tai įrodžius, siūlyti lygiaverčius produktus (Teisingumo Teismo sprendimas Komisiją prieš Nyderlandus, C-368/10).
 1. VPĮ 55 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas, pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų organizavimą, garantinę priežiūrą ir techninę pagalbą, pristatymo sąlygas, sąnaudas, kainą. Sąsaja su pirkimo dalyku turi būti suprantama taip, kad atitinkamas kriterijus susijęs tik su produktu plačiąja prasme, tačiau ne su bendra tiekėjo politika tam tikroje srityje (Teisingumo Teismo Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10).
 1. Atsakovė pirkimo sąlygose (27.2. p.) nustatė, kad minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal „ekonomiškai naudingiausio“ pasiūlymo vertinimo kriterijų, kurį sudaro šios dalys: pasiūlymo kaina, rizikos valdymas (T1), darbų organizavimas ir komunikacija (T2), aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas (T3) ir eksploatacinės sąnaudos (T4). Ieškovė ginčija tris iš atsakovės numatytų kriterijų – rizikos valdymą (T1), darbų organizavimą ir komunikaciją (T2) bei aplinkosaugos priemones ir vadybos sistemų taikymą (T3). Ieškovė teigia, kad šie kriterijai yra nepagrįsti, neobjektyvūs, dviprasmiški bei pažeidžiantys viešųjų pirkimų principus ir neleidžiantys pasiekti pirkimo tikslo, todėl turi būti panaikinti, be to, Atsakovės nustatyti kriterijai yra neaiškūs, neužtikrinantys objektyvumo ir procedūrų skaidrumo.
 1. Pirkimo sąlygų 27.4. punkte numatyta, kokiais atvejais tiekėjai bus įvertinti, atsižvelgiant į paminėtus kriterijus, „labai gerai“, už ką pagal Pirkimo sąlygas bus skiriama nuo 9 iki 10 balų. Kriterijus T1 (rizikos valdymas) vertinamas „labai gerai“, kai išsamiai aprašyta Projekto specifika, susijusi su rangos sutarties vykdymu, įsigilinta į tokių projektų vykdymo specifiką, identifikuotos Projekto rizikos, susijusios su rangos sutarties vykdymu, jos pagrįstos ir aiškiai aprašytos, identifikuotos visos rangos sutarties vykdymo rizikos, numatyti rizikos veiksniai, jie pagrįsti, detalizuoti ir praktiniu aspektu, numatyta jų tikimybė, numatytos efektyvios ir pagrįstos, praktiškai reikšmingos, lengvai įgyvendinamos rizikos valdymo priemonės, būdai, jie turi būti pagrįsti, pateiktas įgyvendinimo ir taikymo planas, praktiniai aspektai. Kriterijus T2 (darbų organizavimas ir komunikacija) vertinamas „labai gerai“, kai numatyti užsakovo reikalavimuose nedetalizuoti efektyvūs, pagrįsti bei nesunkiai įgyvendinami darbo organizavimo aspektai, jie visiškai atitinka perkamų darbų specifiką, pateikta aiški, informatyvi, atitinkanti aprašymą statybos darbų organizavimo schema, pateiktas realus ir racionalus resursų valdymo planas, pateiktas pagrįstas, aiškus, detalus ir logiškas organizavimo tvarkos darbų atlikimui laiku ir kokybiškai pagrindimas ir t. t. Tokias formuluotes kaip „logiškai pagrįstas“, „išsamumas“, „detalumas“, „aiškumas“ ir pan., tiekėjai ir Perkančioji organizacija gali suprasti ir vertinti nevienodai, nes šios formuluotės suformuotos ne konkrečiai, o abstrakčiai, detaliau nepaaiškinant jų turinio, nenurodant jų reikšmės bei įtakos balų skyrimui ir bendram ekonominio naudingumo kriterijų vertinimui.
 1. Kriterijus T1 (rizikos valdymas) vertinamas „gerai“, už ką bus skiriama nuo 6 iki 8 balų, kai išsamiai aprašyta Projekto specifika, tačiau trūksta įsigilinimo į tokių projektų vykdymo praktiką, iš ko visiškai neaišku, pagal kokį kriterijų bus nustatomas tas „įsigilinimo trūkumas“, ir pagal kokius kriterijus bus vertinamas Projekto specifikos aprašymo išsamumas. Toliau – analogiškai – nurodyta, jog turi būti identifikuotos visos Projekto rizikos, tačiau trūksta pagrįstumo; identifikuotos visos rangos sutarties vykdymo rizikos, tačiau trūksta pagrįstumo ir t. t. Taigi, spręstina, jog tokių rizikų identifikavimas yra tik teorinis, todėl abejotina, ar toks kriterijus padėtų įvertinti pasiūlymą ekonominio naudingumo aspektu. Įvertinus kriterijaus T2 (darbų organizavimas bei komunikacija) parametrus (vertinimas nuo 6 iki 8 balų) matyti, kad tiekėjas privalo numatyti užsakovo reikalavimuose nedetalizuotus darbo organizavimo aspektus, tačiau jiems trūksta pagrįstumo, jie ne visiškai atitinka perkamų darbų specifiką, turi būti pateikta statybos darbų organizavimo schema, tačiau ji yra neinformatyvi ar tik iš dalies atitinkanti darbų organizavimo aprašymą ir t. t. Kadangi projektavimo darbai bus atlikti ateityje, jie sudaro pirkimo objektą, teismas daro išvadą, kad nesant atliktų projektavimo darbų, tokios tiekėjo pasiūlyme nurodytos darbų organizavimo priemonės būtų tik teorinės, neturinčios reikšmės vertinant pasiūlymą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo aspektu.
 1. Atsakovė numatė, kad siekiant įvertinti kriterijų T2 „labai gerai“, turi būti pateiktas darbų tvarkaraštis, jame detalizuotas projektavimo ir statybos darbų vykdymo etapiškumas (išskaidyti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai) pagal objektus, išskirti užsakovų atliekami darbai, tvarkaraštis realus, atitinkantis resursų valdymo planą. Panašioje savo faktinėmis aplinkybėmis civilinėje byloje Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal numatytus reikalavimus tiekėjui nurodžius atskirų veiksmų atlikimo terminus, tarp kurių yra reikalavimas pateikti inžinierinių tyrinėjimų projektavimo ekspertizės, statybos leidimo gavimo, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo, bandymų, perdavimo užsakovui ir defektų ištaisymo terminus, jų nurodymas tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadijoje būtų netikslus ir galimai neatitiktų faktiškai planuojamos sudaryti pirkimo sutarties sąlygų, kadangi vienų ar kitų terminų nustatymas priklauso nuo pirkimo sutarties pasirašymo bei atitinkamų kompetentingų institucijų sprendimų (ekspertizės atlikimo, statybos leidimo gavimo ir pan.) priėmimo momento. Pasiūlymų pateikimo metu tiekėjams nedisponuojant nurodyta informacija, turinčia tiesioginės reikšmės darbų atlikimo terminų planavimui, nurodytų terminų nustatymas yra betikslis, be to, nesant pirkimo sąlygose informacijos, kaip nurodyti terminai būtų patikrinami, būtų sudarytos prielaidos perkančiajai organizacijai vertinti tiekėjų pasiūlymus subjektyviai, remiantis vien prielaidomis apie planuojamus atlikti darbus ir jų atlikimo terminus bei šių darbų planavimo reikšmę pasiūlymo ekonominiam naudingumui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-344-381/2016).
 1. Atsakovė Pirkimo sąlygose nustatė, jog siekiant įvertinti pasiūlymą pagal kriterijų T2 „labai gerai“, yra vertinama, ar pateiktas bendravimo ir bendradarbiavimo su perkančiąja organizacija, vidinis (tiekėjo darbo organizavimo tvarka) ir išorinis (bendravimas su subtiekėjais, partneriais ir kt. institucijomis) komunikacijos planas, kuris atitinka paslaugų specifiką, yra efektyvus, paprastai įgyvendinamas. Iš tokios Pirkimo sąlygose nustatytos formuluotės visiškai neaišku, kaip Atsakovė vertins tokio plano efektyvumą bei įgyvendinimo „paprastumą“, kaip kontroliuos, ar tiekėjas laikosi išorinio komunikacijos plano, nors tiekėjo pasiūlymas bus laikomas pirkimo dokumentų sudedamąja dalimi. Taigi, teismas sprendžia, jog šis pirkimo reikalavimas neaiškus ir neapibrėžtas, o tai gali sudaryti sąlygas tiekėjo pasiūlymą vertinti subjektyviai.
 1. Kriterijus T3 (aplinkosaugos priemonės ir vadybos sistemų taikymas) yra numatytas VPĮ. Tam, kad tiekėjas būtų įvertintas „labai gerai“, turi būti pateiktas detalus visų projektavimo ir statybos metu neigiamai veikiamų aplinkos komponentų ir būsimų taršos šaltinių aprašymas, atitinkantis objekto specifiką, jo turinys pagrįstas. Taip pat turi būti nurodytos taikomos poveikio aplinkai mažinimo priemonės, pateiktas aiškus ir pagrįstas poveikio planas. Ir šioje dalyje iš Perkančiosios organizacijos naudojamų formuluočių visiškai neaišku, kaip ji įvertins pateikto poveikio plano „aiškumą“. Ir vėlgi, tik ruošiant projektą paaiškėtų teritorijos, kurioje yra pirkimo objektas, savybės ir kita svarbi informacija, todėl, aprašyti statybos metu neigiamai veikiamus aplinkos komponentus ir būsimus taršos šaltinius, būtų galima tik disponuojant tam tikra informacija - atliekant projektavimo darbus, kuriuos atliks pirkimo laimėtojas.
 1. Pagal Teisingumo Teismo praktiką, reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai negali būti sutapatinami su tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijais, dėl to už kvalifikacijos reikalavimus negali būti skiriami balai ir jų pagrindu išrenkamas laimėtojas. Reikalavimai tiekėjams, Teisingumo Teismo vertinimu, nepriskirtini sutarties objektui ir pripažįstami neužtikrinančiais sutarties įvykdymo. Todėl negalima laikyti „sutarties sudarymo kriterijais“ kriterijų, kuriuos taikant ne siekiama nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, o iš esmės norima tik įvertinti konkurso dalyvių gebėjimą įvykdyti nagrinėjamą sutartį (Teisingumo Teismo 2008 m. sausio 24 d. sprendimas civilinėje byloje Lianakis ir kt., C-532/06,). Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Atsakovės Pirkimo sąlygose nustatyti ginčijami kriterijai T1, T2 ir T3 iš esmės yra susiję su tiekėjo kvalifikacija ir priemonėmis, užtikrinančiomis tinkamą būsimos sutarties įvykdymą, kas pažeidžia VPĮ numatytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, todėl šie kriterijai pripažintini neteisėtais ir todėl naikintini.

12Dėl bylos baigties

13

 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismui konstatavus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, neteisėtų pirkimo sąlygų nustatymą, būtina pasisakyti dėl tokių veiksmų padarinių. Kasacinio teismo pasisakyta, kad kai teismas atitinkamą pirkimo sąlygą pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011). Negalima šalių grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, jei neteisėti veiksmai atlikti nustatant pirkimo sąlygas, kadangi neteisėtų pirkimo sąlygų pakeitimas (ištaisymas) reiškia naują konkursą, t. y. ankstesnių teisinių santykių pabaigą. Taigi, Ieškovės ieškinį tenkinant iš dalies, Pirkimo sąlygų 27.4. punkte nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai T1, T2 ir T3 pripažįstami neteisėtais, o Atsakovė įpareigotina ginčo pirkimo sąlygą pakeisti, konkurso procedūros nutraukiamos.

14I. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

15

 1. Iš esmės patenkinus ieškinį, Ieškovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 1. Ieškovė prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro tik 217 Eur žyminis mokestis. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, atlyginamos, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011; kt.). Taigi, remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostata, teismas pripažįsta Ieškovės patirtas žyminio mokesčio išlaidas, t. y. 217 Eur, realiomis, būtinomis ir pagrįstomis, dėl ko jos yra priteistinos iš Atsakovės.
 1. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį tenkinti iš dalies.

18Panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2017 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. S-129 atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ 2017 m. gegužės 11 d. pretenziją.

19Pripažinti, kad Pirkimo sąlygų 27.4. p. nustatyti ekonominio naudingumo kriterijai T1, T2 ir T3 yra neteisėti ir nepagrįsti.

20Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Kelmės nuotėkų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 186680, procedūras.

21Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“, juridinio asmens kodas 162559136, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“, juridinio asmens kodas 123228761, 217 Eur (du šimtai septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

23Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai