Byla 2-108-109/2010
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nigema“ atstovui administratoriui Linusiui Samulioniui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nigema“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nigema“ 2007 m. spalio 23 d. kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Zigstata“ ieškovo naudai 144 795,71 Lt skolos, 5 326,80 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 5-7). Nurodė, kad pagal 2005 m. rugpjūčio 8 d. tarp šalių pasirašytą statybos darbų rangos sutartį Nr. 04 ieškovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus pagal techninį projektą daugiabučio gyvenamojo namo Tyrulių g. 20, Kaune. Sutarties objekto kaina bendroje sumoje sudarė 1 550 344 Lt. Ieškovas atliko visus sutartyje numatytus darbus, už kuriuos laikotarpiu nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. iki 2006 m. lapkričio 1 d. atsakovui pateikė viso 17 vnt. PVM sąskaitų – faktūrų. Pagal minėtos sutarties 5.1.5 p. atsakovas privalėjo atsiskaityti per 45 dienas nuo PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos. Tačiau atsakovas su ieškovu pilnai neatsiskaitė ir ieškinio pasirašymo dieną liko skolingas 144 795,71 Lt. Pagal Statybos darbų rangos sutarties 8.1 punktą atsakovas privalo sumokėti ieškovui po 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, t. y. nuo skolos dydžio už paskutinius šešis mėnesius iki ieškinio pateikimo teismui dienos delspinigiai sudaro 5 326,80 Lt (144 795,71 Lt x 0,02 proc. x 184 d.).

32007 m. spalio 31 d. preliminariu sprendimu teismas ieškovo ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Zigstata“ 144 795,71 Lt skolos, 5 326,80 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 002 Lt žyminio mokesčio ir 2 250 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 90-91).

4Atsakovas UAB „Zigstata“ pateikė prieštaravimus (b. l. 102-106), kuriais prašo priimtą teismo preliminarų sprendimą pakeisti. Nurodė, kad šiai bylai teisingai išspręsti yra svarbi Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje tarp ieškovo UAB „Zigstata“ ir atsakovų UAB „Katreks“, UAB „Energijos taupymo centras“.

5Ieškovas UAB „Nigema“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus (b. l. 117) nurodė, kad jie nepagrįsti, atsakovas cituoja CPK straipsnius, Lietuvos apeliacinio teismo 2007-11-05 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-486/2007, tačiau tai paaiškinimai dėl atsakovo ginčų su trečiosiomis šalimis, kurios nesusijusios su šia byla.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė teismo priimtą preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Su atsakovo pateiktais prieštaravimais nesutiko. Nurodė, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą ieškovas stengėsi išspręsti ginčą taikiai, tačiau atsakovo pasiūlymas baigti bylą taikos sutartimi nustatant atsakovo skolą ieškovui 40 000 Lt pažeidžia kreditorių interesus.

7Atsakovo UAB „Zigstata“ atstovas Z. P. teismo posėdyje nedalyvavo, nurodė, kad su atstovu advokatu nutraukė atstovavimo sutartį, prašė bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant sutinka su ieškiniu iš dalies - su 30 000 Lt. Kitą ieškinio dalį prašo atmesti. Nurodė, kad kitoje civilinėje byloje dėl ieškovo UAB „Nigema“ atliktų nekokybiškų darbų objekte Tyrulių g. 20, Kaune atsakovas UAB „Zigstata“ buvo priversta sudaryti taikos sutartį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-318/2010). UAB „Nigema“ statybos darbų trūkumus patvirtina ir teismo specialistų išvados, esančios Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-207-485/2009. Trūkumų buvo labai daug ir jie buvo esminiai, dėl šios priežasties taikos sutartimi suma sumažinta nuo 636 270 Lt iki 225 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, šioje byloje ieškinys turėtų būti tenkinamas tik iš dalies.

8Atsakovo UAB „Zigstata” prieštaravimai dalyje dėl skolos sumažinimo atsižvelgiant į statybos darbų trūkumus pripažintini pagrįstais, todėl šioje dalyje Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 31 d. preliminarus sprendimas keistinas (CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktas).

9Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę prievoliniai santykiai (CK 6.1, 6.2, 6.681 straipsniai). 2005 m. rugpjūčio 8 d. šalys pasirašė statybos darbų rangos sutartį Nr. 04, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus pagal techninį projektą daugiabučio gyvenamojo namo Tyrulių g. 20, Kaune (b. l. 11-17). Sutarties objekto kaina bendroje sumoje sudarė 1 550 344 Lt. Už atliktus statybos rangos darbus ieškovas laikotarpiu nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. iki 2006 m. lapkričio 1 d. pateikė atsakovui viso 17 vnt. PVM sąskaitų – faktūrų (b. l. 18-83). Atsakovas savo pareigą sumokėti už atliktus darbus Statybos darbų rangos sutarties Nr. 04 5.1.5 punkte numatytu terminu įvykdė dalinai ir liko skolingas ieškovui 144 795,71 Lt. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui šią skolą.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kurie paneigtų ieškovo reikalavimų pagrįstumą ar teisėtumą dėl skolos priteisimo. Atsakovas pilnai neatsiskaitęs su ieškovu už atliktus darbus, pažeidė sutartinius įsipareigojimus (Statybos darbų rangos sutarties Nr. 04 5.1.5 p.).

11UAB „Nigema“ ieškinį 30 000 Lt dalyje pripažino, tačiau iš 2009-12-01 tarpusavio atsiskaitymo akto, kurį pasirašė UAB „Zigstata“ direktorius Z. P., matyti, jog visą skolą sudaro 144 795,71 Lt, tik atskiroje grafoje atsakovo direktorius pieštuku užrašė „138 465,71 Lt“. Kaip paaiškino ieškovo atstovas, tarpusavio atsiskaitymo akte nurodyta 138 465,71 Lt yra galutinė suma, su kuria atsakovo direktorius sutiko, nes prašė sumažinti skolą 6 330 litais dėl nekokybiškai atliktų darbų, tačiau jokio akto dėl nekokybiškų darbų nepateikė. Todėl teismas sprendžia, kad ieškinys yra pilnai įrodytas PVM sąskaitomis – faktūromis, šalių pasirašytais atliktų darbų aktais (b. l. 18-83), duomenimis apie atliktus mokėjimus, taip pat skolą patvirtina ir 2009 m. gruodžio 1 d. tarpusavio suderinimo aktas. Tačiau teismas atsižvelgia į tai, kad šalys šioje byloje ketino sudaryti taikos sutartį, kuria ieškovas, kreditorių susirinkimo siūlymu būtų sutikęs su 50 000 Lt skolos kompensavimu. Tą įrodo 2010 m. lapkričio 30 d. teismo posėdžio protokolas b. l. 178. Taip pat atsižvelgtina į atsakovo prieštaravimų motyvus, į Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-318/2010 (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-207-485/2009) dėl ieškovo UAB „Nigema“ atliktų nekokybiškų darbų objekte Tyrulių g. 20, Kaune 2010-09-30 nutartimi patvirtintą taikos sutartį tarp UAB „Zigstata“ ir generalinio užsakovo UAB „Energijos taupymo centras“. Minėtoje civilinėje byloje vyko ginčas dėl apmokėjimo už nekokybiškai atliktus UAB „Nigema“ darbus ginčo objekte Tyrulių g. 20, Kauno m., kur taikos sutartimi apmokėjimo už darbus suma buvo sumažinta nuo 636 270 Lt iki 225 000 Lt, kadangi atliktų darbų trūkumų buvo labai daug ir jie buvo esminiai. UAB „Nigema“ statybos darbų trūkumus patvirtina ir teismo specialistų išvados, esančios Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-207-485/2009. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad 2007 m. spalio 31 d. preliminarus teismo sprendimas keistinas skolos priteisimo dalyje, iš atsakovo UAB „Zigstata“ priteistina ieškovui UAB „Nigema“ suma mažintina 6 330 litais, t. y. ieškovo naudai iš atsakovo priteisiant 138 465,71 Lt skolos (CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktas).

12Pakeitus preliminarų teismo sprendimą skolos dalyje, jis keistinas ir delspinigių dalyje sumažinant priteistinus delspinigius nuo 5 326,8 Lt iki 5 095,54 Lt ((138 465,71 Lt (neapmokėta suma) x 0,02 proc.) x 184 (dienų skaičius) (CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktas).

13Kadangi atsakovas praleido terminą prievolei įvykdyti, todėl paliktinas nepakeistas preliminarus teismo sprendimas dalyje dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2007 m. spalio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis) iš atsakovo ieškovo naudai (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

14Galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą (CPK 430 straipsnio 7 dalis). CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovas patyrė viso 4 252 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas (2 002 Lt žyminis mokestis (b. l. 9), 2 250 Lt dydžio išlaidos teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 10)). Dokumentų, liudijančių atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų dydį, civilinėje byloje nėra pateikta. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad buvo patenkinta 96 proc. ieškinio reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteistina – 4 081,92 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

15Iš atsakovo priteistina 24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 269, 270, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 31 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

18Ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“ (juridinio asmens kodas 135984453, buveinės adresas Baltų pr. 139-6, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Nigema“ (juridinio asmens kodas 300011665, buveinės adresas Baltijos g. 106, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB Ūkio bankas atstovaujamai bankroto administratoriaus Linusio Samulionio, gyv. Vilties g. 31A-13, Jonava) 138 465,71 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt penkis litus, 71 ct) skolos, 5 095,54 Lt (penkis tūkstančius devyniasdešimt penkis litus, 54 ct) delspinigių, viso 143 561,25 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt vieną litą, 25 ct), ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2007 m. spalio 29 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą išspręsti taip:

22Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“ (juridinio asmens kodas 135984453, buveinės adresas Baltų pr. 139-6, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Nigema“ (juridinio asmens kodas 300011665, buveinės adresas Baltijos g. 106, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB Ūkio bankas atstovaujamai bankroto administratoriaus Linusio Samulionio, gyv. Vilties g. 31A-13, Jonava) 4 081,92 Lt (keturis tūkstančius aštuoniasdešimt vieną litą, 92 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“ (juridinio asmens kodas 135984453, buveinės adresas Baltų pr. 139-6, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) 24 Lt (dvidešimt keturis litus) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB bankas Swedbank, įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Birutė Bobrel, sekretoriaujant Nomedai... 2. Ieškovas UAB „Nigema“ 2007 m. spalio 23 d. kreipėsi į teismą... 3. 2007 m. spalio 31 d. preliminariu sprendimu teismas ieškovo ieškinį... 4. Atsakovas UAB „Zigstata“ pateikė prieštaravimus (b. l. 102-106), kuriais... 5. Ieškovas UAB „Nigema“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus (b. l. 117)... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė teismo priimtą preliminarų... 7. Atsakovo UAB „Zigstata“ atstovas Z. P. teismo posėdyje nedalyvavo,... 8. Atsakovo UAB „Zigstata” prieštaravimai dalyje dėl skolos sumažinimo... 9. Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę... 10. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 11. UAB „Nigema“ ieškinį 30 000 Lt dalyje pripažino, tačiau iš 2009-12-01... 12. Pakeitus preliminarų teismo sprendimą skolos dalyje, jis keistinas ir... 13. Kadangi atsakovas praleido terminą prievolei įvykdyti, todėl paliktinas... 14. Galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų... 15. Iš atsakovo priteistina 24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 269,... 17. Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 31 d. preliminarų sprendimą pakeisti.... 18. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių... 22. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“... 23. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...