Byla 2A-318/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovų atstovams Zigmui Pampikui, advokatui Daniui Svirinavičiui, atsakovų atstovui advokatui Sauliui Avižai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimo ir 2009 m. rugsėjo 15 d. papildomo sprendimo, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-207-485/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Zigstata“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Katreks“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Energijos taupymo centras“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Nigema“, R. Kemežio įmonei dėl atlyginimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Katreks“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Zigstata“ dėl sutarties kainos sumažinimo

Nustatė

2Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ kreipėsi ieškovas UAB „Zigstata“ ir prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų 642 600 Lt už atliktus darbus, 19 278 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2007 m. balandžio 6 d., šešių procentų metines palūkanas už priteistą sumą, už laikotarpį nuo 2007 m. balandžio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas UAB „Katreks“ padavė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 373 469 Lt ir įskaityti UAB „Katreks“ 373 469 Lt dydžio reikalavimą kaip dalinį ieškovo 642 600 Lt dydžio reikalavimo dengimą, priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

4Kauno apygardos teismas 2007 m. birželio 7 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino, priešieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui solidariai iš atsakovų 632 600 Lt, 6 426 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2006 m. gruodžio 7 d., šešių procentų metines palūkanas nuo priteistos 632 600 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2006 m. gruodžio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė ieškovui iš atsakovų po 2 500 Lt už advokato paslaugas (atstovavimą byloje); priteisė iš atsakovų valstybei po 5 213 Lt žyminio mokesčio; priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „Katreks“ 300 Lt žyminio mokesčio.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo ieškinys, panaikino ir bylą dėl šios dalies perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Kitą sprendimo dalį, kuria iš dalies buvo patenkintas atsakovo UAB „Katreks“ priešieškinis, teismas panaikino, atsakovo UAB „Katreks“ priešieškinį atmetė ir priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Katreks“ 300 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

6Atsakovas UAB „Katreks“ pareiškė priešieškinį, kurį patikslinęs prašė sumažinti 2005 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutarties Nr. 03, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Katreks“, kainą ir nustatyti, kad ieškovo atliktų darbų kaina yra 1 861 014,14 Lt priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

7Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir nusprendė: 1) priteisti solidariai iš UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ 636 270 Lt skolą už atliktus darbus, 6 362,70 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2006 m. gruodžio 7 d., 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 636 270 Lt sumą, nuo 2007 m. balandžio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) priteisti iš UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ po 2 500 Lt už advokato paslaugas UAB „Zigstata“ naudai bei po 5 163,35 Lt žyminio mokesčio valstybei; 3) priešieškinį patenkinti iš dalies, sumažinti 2005 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutarties Nr. 03, sudarytos tarp UAB „Zigstata“ ir UAB „Katreks“, kainą ir nustatyti, kad UAB „Zigstata“ atliktų darbų kaina yra 2 510 413 Lt.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 15 d. papildomu sprendimu nusprendė priteisti ieškovui UAB „Zigstata“ iš atsakovų UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Katreks“ po

92 912,70 Lt ekspertizės išlaidoms sumokėti. Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovų solidariai priteista 636 270 Lt skolos, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, ir ieškovo ieškinį atsakovams atmesti, panaikinti teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Atsakovas UAB „Katreks“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimo dalį, kuria dalis atsakovo priešieškinio atmesta, ir priešieškinį dėl statybos kainos sumažinimo patenkinti visiškai, priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

10Atsakovas UAB „Katreks“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo nurodė, kad prisideda prie atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimo ir prašė patenkinti atsakovo apeliacinį skundą.

11Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo nurodė, kad prisideda prie atsakovo UAB „Katreks“ apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimo ir prašė patenkinti atsakovo apeliacinį skundą. Atsakovai UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ padavė apeliacinius skundus, kuriais prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. papildomą sprendimą. Ieškovas UAB „Zigstata“, atsakovai UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ 2010 m. rugsėjo 23 d. teismo posėdžio metu pateikė 2010 m. rugsėjo 1 d. tarp šių šalių pasirašytą taikos sutartį. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį, nutraukti bylą, grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Taikos sutartyje nurodo, kad šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.). Šalių prašymas tenkintinas.

12Pirmosios instancijos teismo sprendimas ir papildomas sprendimas naikintini ir byla nutrauktina.

13Pagal CPK 42 straipsnio pirmosios dalies ir 140 straipsnio trečiosios dalies nuostatas, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi.

14CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.).

152010 m. rugsėjo 1 d. taikos sutartyje ieškovas UAB „Zigstata“, atsakovai UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ nurodė, kad šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.). Tai reiškia, kad šalims yra žinoma ir suprantama, jog, teismui patvirtintus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

16Šalių pateikta 2010 m. rugsėjo 1 d. taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

17Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, panaikinami Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimas ir 2009 m. rugsėjo 15 d. papildomas sprendimas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

18Pagal CPK 87 straipsnio antrosios dalies nuostatą, šalims sudarius taikos sutartį, grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio sumos.

19UAB „Zigstata“ už paduotą ieškinį turėjo sumokėti 10 426 Lt dydžio žyminį mokestį. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 7 d. nutartimi (t. 1, b.l. 112) ieškovui iki sprendimo byloje priėmimo buvo atidėtas 10 426 Lt dydžio žyminio mokesčio mokėjimas. Tuo atveju, jei UAB „Zigstata“ būtų sumokėjęs įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio sumą, jam pagal CPK 87 straipsnio antrosios dalies nuostatą turėtų būti grąžinta 75 proc. šio žyminio mokesčio dalies. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nesumokėjo žyminio mokesčio už paduotą ieškinį, iš jo valstybei priteistina 25 proc. žyminio mokesčio, mokėtino už ieškinį, dalis, t.y. 2 606,50 Lt.

20Kadangi UAB „Zigstata“ už paduotą apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo sumokėjo 300 Lt žyminio mokesčio (t. 3, b.l. 72), jam yra grąžintina žyminio mokesčio dalis, sudaranti 225 Lt (0,75*300 Lt).

21Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Zigstata“ turi sumokėti ir jam turi būti grąžinta dalis žyminio mokesčio, subendrinus šias sumas ir įskaičius ieškovui grąžintiną sumą į jo mokėtiną sumą, iš ieškovo valstybei priteistinas 2 381,50 Lt dydžio žyminis mokestis (2 606,50 Lt – 225 Lt).

22Kadangi atsakovas UAB „Katreks“ už priešieškinį sumokėjo 7 734,69 Lt (t. 1, b.l. 173), jam grąžintina žyminio mokesčio dalis, sudaranti 5 801,02 Lt (0,75*7 734,69 Lt). Kadangi, kaip matyti iš 2009 m. liepos 28 d. mokėjimo nurodymo Nr. 2073 (t. 7, b.l. 135), už UAB „Katreks“ žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą sumokėjo UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Katreks“ žyminio mokesčio dalis už apeliacinį skundą nėra grąžinama.

23Kadangi atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ už paduotą apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo sumokėjo 14 024,95 Lt (t. 3, b.l. 51), už paduotą apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimo sumokėjo 10 426,33 Lt žyminio mokesčio (t. 7, b.l. 108), o už UAB „Katreks“ paduotą apeliacinį skundą sumokėjo 10 494 Lt žyminio mokesčio (t. 7, b.l. 135), jam grąžintina žyminio mokesčio dalis, sudaranti 26 208,96 Lt ((0,75*14 024,95 Lt)+(0,75*10 426,33 Lt)+(0,75*10 494 Lt)).

24Iš ieškovo ir atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteisiamos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, susidariusios nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 94 str., 96 str., t. 1, b.l. 3, t. 2, b.l. 3, t. 3, b.l. 100, t. 4, b.l. 3, t. 6, b.l. 3, t. 7, b.l. 4, byla Nr. 2-81/2007, b.l. 23, byla Nr. 2-316/2008, b.l. 3, t. 8, b.l. 15).

25Panaikinus Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimą ir 2009 m. rugsėjo 15 d. papildomą sprendimą, šioje byloje, šalių prašymu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ įvykdys šioje nutartyje nurodytą įsipareigojimą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi,

27293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimą ir 2009 m. rugsėjo 15 d. papildomą sprendimą.

29Patvirtinti 2010 m. rugsėjo 1 d. ieškovo UAB „Zigstata“, atsakovų UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ pasirašytą taikos sutartį, pagal kurią šalys sutarė, kad:

30„1. Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB „Zigstata“ 225 000 Lt (du šimtus dvidešimt penkis tūkstančius litų) ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d., mokėjimus atlikti grynaisiais pinigais.

312. Šalys susitaria, kad viena kitai neatlygina jokių patirtų ir turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidų už teisinę pagalbą, ekspertizių atlikimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, turto vertinimą.

323. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis atlygina civilinėje byloje Nr. 2A-318/2010 teismo jai priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

334. Šalys patvirtina, kad šalims sudarius sutartį ir teismui ją patvirtinus nutartimi bei atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ tinkamai ir laiku įvykdžius sutartyje numatytus įsipareigojimus, šalys neturės ir nereikš viena kitai jokių reikalavimų ar pretenzijų, susijusių su civiline byla Nr. 2A-318/2010.

345. Šalys susitaria, kad dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 7 d. ir 2008 m. birželio 27 d. nutartimis pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atskirą prašymą teismui ieškovas arba atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ pateiks ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ įvykdys 1 punkte numatytą sąlygą“.

35Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Zigstata“ ieškinį atsakovams UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ dėl atlyginimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo bei atsakovo UAB „Katreks“ priešieškinį ieškovui UAB „Zigstata“ dėl sutarties kainos sumažinimo nutraukti.

36Priteisti iš UAB „Zigstata“ 2 381,50 Lt (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 50 cnt) žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą valstybei.

37Grąžinti atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ 26 208,96 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius du šimtus aštuonis litus 96 cnt) sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinius skundus pagal 2007 m. liepos 3 d. mokėjimo pavedimą Nr. 1188, 2009 m. liepos 28 d. mokėjimo nurodymą Nr. 2072 ir 2009 m. liepos 28 d. mokėjimo nurodymą Nr. 2073.

38Grąžinti atsakovui UAB „Katreks“ 5 801,02 Lt (penkis tūkstančius aštuonis šimtus vieną litą 2 cnt) sumokėto žyminio mokesčio už priešieškinį pagal 2007 m. sausio 26 d. mokėjimo nurodymą Nr. 1 (mokėtoja E. M. ).

39Priteisti iš ieškovo UAB „Zigstata“, atsakovų UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ po 34,96 Lt iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, valstybei.

40Laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ nuosavybės teise priklausančių administracinių patalpų, kurių unikalus Nr. 1997-1026-0022:0001, ir negyvenamųjų patalpų, kurių unikalus Nr. 1997-1026-0022:0003, esančių Taikos pr. 113B, Kaune, areštas, pritaikytas Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 7 d. ir 2008 m. birželio 27 d. nutartimis paliekamas galioti iki atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ įvykdys šioje nutartyje nurodytą įsipareigojimą (1 punktas).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Katreks“ ir UAB... 3. Atsakovas UAB „Katreks“ padavė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti... 4. Kauno apygardos teismas 2007 m. birželio 7 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi Kauno apygardos... 6. Atsakovas UAB „Katreks“ pareiškė priešieškinį, kurį patikslinęs... 7. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 15 d. papildomu sprendimu nusprendė... 9. 2 912,70 Lt ekspertizės išlaidoms sumokėti. Atsakovas UAB „Energijos... 10. Atsakovas UAB „Katreks“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo nurodė, kad... 11. Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ pateikė teismui pareiškimą,... 12. Pirmosios instancijos teismo sprendimas ir papildomas sprendimas naikintini ir... 13. Pagal CPK 42 straipsnio pirmosios dalies ir 140 straipsnio trečiosios dalies... 14. CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys... 15. 2010 m. rugsėjo 1 d. taikos sutartyje ieškovas UAB „Zigstata“, atsakovai... 16. Šalių pateikta 2010 m. rugsėjo 1 d. taikos sutartis išreiškia jų valią... 17. Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 18. Pagal CPK 87 straipsnio antrosios dalies nuostatą, šalims sudarius taikos... 19. UAB „Zigstata“ už paduotą ieškinį turėjo sumokėti 10 426 Lt dydžio... 20. Kadangi UAB „Zigstata“ už paduotą apeliacinį skundą dėl Kauno... 21. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Zigstata“ turi sumokėti ir jam turi būti... 22. Kadangi atsakovas UAB „Katreks“ už priešieškinį sumokėjo 7 734,69 Lt... 23. Kadangi atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ už paduotą apeliacinį... 24. Iš ieškovo ir atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteisiamos procesinių... 25. Panaikinus Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimą ir 2009 m.... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2... 27. 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,... 28. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 2 d. sprendimą ir 2009 m.... 29. Patvirtinti 2010 m. rugsėjo 1 d. ieškovo UAB „Zigstata“, atsakovų UAB... 30. „1. Atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ įsipareigoja sumokėti... 31. 2. Šalys susitaria, kad viena kitai neatlygina jokių patirtų ir turėtų... 32. 3. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis atlygina civilinėje byloje Nr.... 33. 4. Šalys patvirtina, kad šalims sudarius sutartį ir teismui ją patvirtinus... 34. 5. Šalys susitaria, kad dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 7 d. ir... 35. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Zigstata“ ieškinį atsakovams UAB... 36. Priteisti iš UAB „Zigstata“ 2 381,50 Lt (du tūkstančius tris šimtus... 37. Grąžinti atsakovui UAB „Energijos taupymo centras“ 26 208,96 Lt... 38. Grąžinti atsakovui UAB „Katreks“ 5 801,02 Lt (penkis tūkstančius... 39. Priteisti iš ieškovo UAB „Zigstata“, atsakovų UAB „Katreks“ ir UAB... 40. Laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“...