Byla e2-295-848/2019

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lankuva“ atstovui advokatui Rimvydui Jasevičiui, atsakovės daugiabučio namo savininkų bendrijos „K6“ atstovei advokatei Karinai Račkauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lankuva“ ieškinį atsakovei daugiabučio namo savininkų bendrijai „K6“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje - viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, komanditinė ūkinė bendrija „Statybų valdymas ir techninė kontrolė“ ir atsakovės daugiabučio namo savininkų bendrijos „K6“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Lankuva“ dėl darbų kainos pagal statybos rangos darbų sutartį sumažinimo, statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų priteisimo, nepagrįsto praturtėjimo, išlaidų už sunaudotą elektros energiją priteisimo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje - viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, komanditinė ūkinė bendrija „Statybų valdymas ir techninė kontrolė“ .

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Lankuva“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės daugiabučio namo savininkų bendrijos „K6“ (toliau – atsakovė), į. k. 303063286, 19 103,36 Eur (devyniolikos tūkstančių vieno šimto trijų eurų 36 centų) įsiskolinimą už atliktus statybos rangos darbus, nuo priteistos sumos išieškoti iš atsakovės daugiabučio namo savininkų bendrijos „K6“, į. k. 303063286, ieškovei UAB „Lankuva“, į. k. 300665451, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti iš atsakovės visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, teismo posėdžių metu nurodė, kad ( - ) atsakovė su ieškove sudarė Statybos rangos darbų sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti daugiabučio namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) darbų už 385 469,06 Eur sumą, o atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus statybos darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatytą kainą. Ieškovė vykdė sutartį ir atliktus statybos rangos darbus pridavinėjo trečiojo asmens komanditinės ūkinės bendrijos „Statybų valdymas ir techninė kontrolė“ (toliau – Techninė kontrolė) įgaliotam asmeniui V. J. ir atsakovei. Ieškovės, atsakovės ir Techninės kontrolės atstovo pasirašytus Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus atsakovė pateikdavo patikrinimui trečiajam asmeniui viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) ir apmokėdavo. Taip buvo apmokėti ieškovės atlikti statybos rangos darbai pagal 2017 metais surašytus keturis Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus: 2017 m. rugsėjo mėn. Nr. KK6-1; 2017 m. spalio mėn. Nr. KK6-2; 2017 m. gruodžio mėn. Nr. ( - ), Nr. ( - ) bei jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras Serija SFL: 2017-09-25 Nr. 399 (88 714,62 Eur); 2017-10-25 Nr. 402 (80 866,64 Eur); 2017-12-18 Nr. 412 (23 115,07 Eur) ir 2017-12-16 Nr. 414 (172 023,11 Eur), viso už 364 719,44 Eur sumą. ( - ) tarp šalių pasirašytu Susitarimu (toliau – Susitarimas) ieškovė su atsakove susitarė, kad darbų priėmimo metu Susitarimo priede Nr. 1 nustatyti defektai bus pašalinti iki 2018-02-15, o susitarimo priede Nr. 2 nurodyti neatlikti darbai, viršijantys investicijų plane numatytą kainą, bus atliekami iki 2018-05-31. Susitarimo 10 p. šalys susitarė, kad Susitarimo įvykdymo užtikrinimui ieškovė atsakovei perves 19 103,36 Eur sumą, kas ir buvo padaryta 2017-12-22 mokėjimo nurodymu. ( - ) Susitarimo priede Nr. 2 nurodytų neatliktų darbų, viršijančių investicijų plane numatytą kainą, atsakovė atsisakė ir 2017-12-22 pranešimu ir garantiniu raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nurodė, kad adresu ( - ), visi techniniame darbo projekte I-ame etape numatyti darbai yra atlikti, o likę projekte numatyti darbai bus įvykdyti II-u etapu, nes esant ypatingai nepalankioms oro sąlygoms rangovė UAB „Lankuva“ negalėjo laiku įvykdyti gerbūvio darbų, kurie bus atlikti iki 2018-05-31. ( - ) Statybos užbaigimo aktas Nr. ( - ) buvo užregistruotas Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamente, kas patvirtina, kad statyba buvo užbaigta. 2018-02-21 Pasitarimo protokolu-ataskaita Nr. LAN 23 atsakovei ir Techninės kontrolės atstovui buvo perduoti Susitarimo priede Nr. 1 nustatytų defektų ištaisymų darbai, ką patvirtina ir pridedamas Statybos darbų žurnalas. 2018-03-22 atsakovė elektroniniu paštu ieškovės paprašė pakeisti Susitarimo priede Nr. 2 nurodytus neatliktus darbus į nevykdomus darbus. Dvi nevykdomų darbų sąmatos šalių buvo pasirašytos, tuo raštiškai įtvirtinant šalių valią, kad pagal Sutartį darbai už likusią bendrą 20 749,62 Eur sumą bus nebeatliekami, juo labiau, kad šiai sumai atsakovui ir investicijos nebuvo numatytos. 2018-03-29 raštu Nr. 18/03-28 Dėl prašymo suteikti paramą atsakovė trečiajam asmeniui BETA patvirtino, kad investicijų plane 2013-11-07 Nr. KJ0183 numatyti rangos darbai atlikti. 2018-04-06 Pretenzija Nr. PRT-1 ieškovė pareikalavo iš atsakovės sumokėti 19 103,36 Eur sumą, kuri atsakovei buvo pervesta kaip garantas, kad bus ištaisyti darbų trūkumai, tačiau atsakovė 2018-04-29 atsakymu į pretenziją tai padaryti visiškai nepagrįstai atsisakė. 2018-04-10 Pasitarimo protokolu-ataskaita Nr. LAN 24 konstatuota, kad atsakovė turi atsiskaityti su ieškove ir technine priežiūra už užbaigtus su ištaisytais defektais ir užaktuotus įvestus į eksploataciją objekto darbus, o už išjungtus iš objekto nebaigtus darbus, atsakovė turi apmokėti ieškovei tik atskirai dėl to šalims susitarus, darbus atlikus ir priėmus. Taip pat ieškovė neneigia, jog priimant darbus pagal priėmimo-perdavimo aktus ieškovė buvo įsipareigojusi pašalinti nežymius atliktų darbų trūkumus, tačiau jie buvo ištaisyti ir Techninės priežiūros priimti 2018-02-21 pasitarimo protokolu. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškinį prašo tenkinti (1 t., b. l. 1-5, 2 t., b. l. 48-52).

6Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, teigia, kad ieškovė neteisingai nurodo faktines aplinkybes. Tarp šalių buvo sudaryta Sutartis pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus. Šalys Sutartyje susitarė, kad statybos darbų pabaiga yra 2017-12-15, 3.2 p. rangovas patvirtino savo supratimą, kad statybos darbų įvykdymo terminai yra ypatingai svarbūs ir esminiai. Statybos rangos darbai per Sutartyje nustatytą terminą nebuvo baigti, o baigti atlikti su trūkumais. Darbų įvykdymo terminas užsakovui buvo esminė sąlyga, nes užsakovas dalyvauja LR Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų modernizavimo programoje ir dėl terminų pažeidimo patiria nuostolius. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą reglamentuojantys teisės aktai, taisyklės ir kt. dokumentai numato 40 procentų paramą (kompensaciją) energiją taupančioms priemonėms, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti įvykdoma nustatytu laiku. Kadangi dėl laiku neįvykdytų darbų, ieškovė galėjo netekti paramos, šalys ieškojo išeities priduoti statybos darbus, pasirašant darbų priėmimo aktus, nors darbai ir atlikti nekokybiškai (kai kurie darbai iki galo nėra atlikti), tačiau tuo pačiu sudarė ir Susitarimą, kuriuo sutarė, kad rangovas, vykdydamas savo pareigą neatlygintinai pašalinti darbų trūkumus, įsipareigoja iki 2018-02-15 atlikti statybos rangos darbus, nurodytus defektiniame akte Nr. 1, o darbus nurodytus defektiniame akte Nr. 2 iki 2018-05-31. Taip pat šalys susitarė, kad už statybos rangos darbus pagal priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ) ir ( - ) bus mokama tik po to, kai bus pašalinti darbų trūkumai pagal defektinius aktus Nr.1 ir Nr. 2, todėl darbų priėmimo tvarkai ir terminų skaičiavimui, darbų kainos nustatymui, atsiskaitymo tvarkai ir terminams, yra taikomos Sutarties sąlygos, kurios galioja pilna apimtimi tiek, kiek neprieštarauja Susitarimui. Sutarties 12.6 p. numatė, kad tik raštu rangovo ir užsakovo pasirašyti Sutarties pakeitimai gali būti laikomi Sutarties dalimi, taigi ir Susitarimas turėjo būti pakeistas raštu ir jį turėjo patvirtinti šalys parašais, Susitarimas nustatyta forma nebuvo pakeistas, nebuvo pakeistas ir žodžiu. Vien tas faktas, kad atsakovė paprašė defektinį aktą Nr. 2 pakeisti į nevykdomų darbų aktą, nereiškia, kad šalys buvo susitarę, kad rangovas šių darbų neatliks. Toks akto įforminimas atliktas tik tikslu pateikti dokumentus BETA, kad atsakovei būtų suteikta valstybės parama, tačiau tai nepakeitė Susitarimo tarp šalių. Reikalavimas priteisti 19 103, 36 Eur sumą už atliktus darbus pagal defektinį aktą Nr. 1 nepagrįstas. Remiantis Susitarimo 7 ir 8 punktais šalys susitarė, kad užsakovas įsipareigoja už statybos rangos darbus, kurie įforminti darbų priėmimo-perdavimo aktais Nr. ( - ) ir ( - ), atsiskaityti po to, kai bus pasirašyti statybos darbų, nurodytų defektiniuose aktuose Nr. 1 ir Nr. 2, priėmimo-perdavimo aktai, pasirašyti užsakovo ir rangovo. Kadangi šalių susitarimu už statybos rangos darbus pagal priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ) ir ( - ) yra mokama tik po to, kai bus pašalinti darbų trūkumai pagal defektinius aktus Nr.1 ir Nr. 2, todėl darbų priėmimo tvarkai ir terminų skaičiavimui, darbų kainos nustatymui, atsiskaitymo tvarkai ir terminams, yra taikomos Sutarties sąlygos, kurios galioja tiek, kiek neprieštarauja šiai šalių sutarčiai. Pašalinęs darbų, nurodytų defektiniame akte Nr. 1 trūkumus, rangovas privalėjo perduoti darbus užsakovui remiantis pagrindinės Sutarties nuostatomis, o užsakovas turi pareigą apmokėti už darbus po trūkumų pašalinimo tik po to, kai darbai remiantis Sutarties nuostatomis yra priimti ir yra pasirašyti darbų priėmimo aktai tiek rangovo, tiek užsakovo. Ieškovė nėra pateikusi atsakovei pašalintų defektų atlikimo aktų, o atsakovė nėra šių darbų priėmusi, šalys nėra pasirašiusios darbų priėmimo aktų. Užsakovui pripažinus, kad perduodami statybos darbai atlikti tinkamai, aktuose nurodytos darbų apimtys atitinka faktines ir nėra defektų, per 10 dienų nuo pateikimo pasirašo šiuos aktus. Tokie aktai užsakovui nėra perduoti iki šios dienos. Sutarties 4.4 p. numatė, kad užsakovas, apmoka už darbus tik pasirašęs aktus per 60 kalendorinių dienų. Kadangi aktai nėra pasirašyti, darbai nėra priduoti bei priimti, sutarties 4.4 p. nurodyti atsiskaitymo terminai nėra suėję ir atsakovei nekyla pareiga atsiskaityti už darbus, kurie nėra priimti. Susitarimo 10 p. rangovas sutiko, kad sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais nepašalinus darbų trūkumų pagal defektinį aktą Nr. 1, užsakovas jam sutarties 10 p. nurodytos sumos negrąžina ir ši suma šalių susitarimu laikoma iš anksto sutartais užsakovo nuostoliais dėl netinkamos kokybės darbo. Sutarties 4.5 p. numato, kad statybos darbai yra laikomi pilnai užbaigti, kai tarp šalių pasirašomas baigiamasis statybos darbų aktas. Toks aktas iki šios dienos nėra pasirašytas, nes rangovas nėra tinkamai atlikęs visų darbų, sulygtų sutartimi. Taip pat atsakovė nurodė, kad Susitarimo priede Nr. 2 nurodytų darbų ji neatsisakė, BETA teikti raštai neturi jokios įtakos tarp šalių sudarytiems susitarimams, kuriais ieškovė įsipareigojo ištaisyti defektus bei atlikti tam tikrus darbus. Atsižvelgiant į tai ieškinį prašo atmesti (2 t., b. l. 18-23, 72-75).

7Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų BETA pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad viena iš trečiojo asmens atliekamų funkcijų yra administruoti valstybės paramą. Vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1725 redakcija galiojusia nuo 2017-05-20 iki 2018-01-20, įgyvendinus minėto namo projektą valstybės parama už energinį efektyvumą didinančias priemones ir papildoma parama Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama tik įgyvendinus projektą ir pateikus nustatytos formos prašymą. Agentūra gavus prašymą suteikti minėtą paramą prieš ją išmokant vizualiai įsitikina ar visos energinį efektyvumą didinančios ir kitos priemonės numatytos investicijų plane yra įgyvendintos. Atsižvelgiant į teisinį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) reglamentavimą bei nustačius, kad minėtame projekte nėra užbaigti statybos rangos darbai BETA 2018-04-27 raštu Nr. Nr. (4)-B2-2668 informavo ieškovę, kad parama nebus suteikta, nes nėra įgyvendintos visos investicijų plane numatytos energinį efektyvumą didinančios ir kitos priemonės t. y. darbai nėra užbaigti 100 procentų, todėl BETA negali pasirašyti paskutinio darbų priėmimo - perdavimo akto galutinei paramai suteikti. Vizualinės patikros metu buvo nustatyta, kad nėra užbaigtas cokolio šiltinimas ir jo apdaila, langų apdaila, gerbūvis, durų apdaila, įėjimų įrengimas bei stogelių apatinės dalies apdaila, bendrojo naudojimo objektų, t. y. balkonų apdaila, vėdinimo tarpo tarp cokolio profiliuočių statybos rangos darbai. Už sudarytą rangos darbų su projekto parengimu sutartį yra atsakingos sutartį sudariusios šalys - užsakovas ir rangovas, BETA nėra šios sutarties šalis, todėl už visų iš sutarties kylančių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra atsakinga atsakovė arba ieškovė, o BETA nesieja jokie sutartiniai santykiai su ieškove ar atsakove. Sprendimą byloje prašo priimti teismo nuožiūra (2 t., b. l. 16-17).

8Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje komanditinė ūkinė bendrija „Statybų valdymas ir techninė kontrolė“ teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Atsakovė teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo nustatyti, kad dėl ieškovės UAB „Lankuva“, į. k. 300665451, netinkamos kokybės darbų atsakovės daugiabučio namo savininkų bendrijos „K6“, į. k. 303063286, trūkumų šalinimo išlaidos yra 36 337, 51 Eur, sumažinti darbų kainą pagal 2017 metų rugpjūčio 11 d. statybos rangos darbų sutartį ( - ) 19 103, 36 Eur suma, priteisti atsakovei daugiabučio namo savininkų bendrijai „K6“, į. k. 303063286 iš ieškovės UAB „Lankuva“, į. k 300665451, 13 876, 2 Eur netesybų, 17 234,12 Eur statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 37 546, 57 Eur nepagrįstą praturtėjimą, 1 501, 03 Eur už sunaudotą elektros energiją, viso 70 157, 92 Eur, priteisti atsakovei daugiabučio namo savininkų bendrijai „K6“, į. k. 303063286, iš ieškovės UAB „Lankuva“, į. k. 300665451, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo atsakovės kreipimosi į teismą dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, teismo posėdžių metu atsakovė nurodė iš esmės tas pačias aplinkybes kaip ir atsiliepime į ieškinį. Taip pat atsakovė nurodė, kad dėl to, jog ieškovė laiku neįvykdė savo įsipareigojimų, atsakovė patyrė ir toliau patiria nuostolius, negauna valstybės paramos namo modernizavimui. Atsakovė turėjo gauti 35 procentų paramą (kompensaciją) energiją taupančioms priemonėms, tačiau valstybės parama teikiama tik įgyvendinus projektą pilnumoje. Atsakovė rangovui apmoka iš kredito lėšų, gaunamų iš banko Swedbank, už kurias nuo kredito sumos mokamos palūkanos. Gyventojai šiuo metu moka palūkanas nuo visos sumos, tuo tarpu jeigu parama atsakovei būtų suteikta laiku, atsakovė būtų mokėjusi 35 procentais mažiau palūkanų, kas sudaro 2 845, 40 Eur. Ši suma laikytina atsakovė patirtu nuostoliu dėl ieškovės sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo. Sutarties 10.3 p. šalys susitarė, kad jei rangovas ne dėl užsakovo kaltės vėluoja atlikti statybos darbus, rangovas moka užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties vertės ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius. Delspinigiai sudaro 13 876, 2 Eur, kadangi sutinkamai su LR CK 6.258 str. 2 d., kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius, atsakovė reikalauja priteisti netesybas, kadangi jos nuostoliai iki šios dienos nėra iki galo aiškūs. Taip pat ieškovė privalo atlyginti atsakovei nuostolius dėl netinkamai atliktų statybos rangos darbų. Sutarties 9.5 p. numatė, kad jeigu rangovas, užsakovo reikalavimu nepašalina defektų per protingą užsakovo nustatytą terminą, užsakovas turi teisę defektus pašalinti pats arba samdyti kitus asmenis ir pareikalauti, kad rangovas atlygintų defektų pašalinimo išlaidas, bei dėl to patirtus užsakovo nuostolius. Remiantis UAB “Skena“ parengta ekspertizės akto išvada, ieškovės atliktų darbų trūkumų pataisymas sudaro 33 727, 03 Eur pagal lokalinę sąmatą Nr. S001 ir 2 610, 48 Eur pagal lokalinę sąmatą Nr. S002, viso 36 337, 51 Eur. Susitarimu šalys sutarė, kad su rangovu bus atsiskaitoma tik po to, kai bus pašalinti darbų trūkumai. Susitarimo 11 p. šalys susitarė, kad Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais nepašalinus darbų trūkumų pagal defektinį aktą Nr. 1, užsakovas jam rangovo pervestos sumos negrąžina, ši suma laikoma iš anksto aptartais užsakovo nuostoliais dėl netinkamos kokybės darbo. Rangovas yra pervedęs užsakovui 19 103, 36 Eur sumą. UAB “Skena“ nustatyti 36 337, 51 Eur nuostoliai yra didesni, nei šalys susitarė dėl iš anksto aptartų ir neįrodinėtinų nuostolių. Be to, kaip pripažįsta ieškovas savo ieškinyje, Susitarimo 8 p. šalys susitarė, kad atsakovė su ieškove atsiskaitys tik tada, kai bus pašalinti atliktų darbų trūkumai, kurie nėra pašalinti iki šios dienos. Taip pat Sutarties 8.2 p. šalys susitarė, kad užsakovas turi teisę iš rangovui mokėtinų sumų išskaičiuoti savo nuostolius dėl netinkamos kokybės darbų, todėl remiantis šalių Susitarimu, bei konstatavus, kad rangovo netinkamos kokybės darbo trūkumų šalinimo išlaidos yra 36 337, 51 Eur, bei atskaičius šias išlaidas iš rangovui mokėtinos sumos 19 103, 36 Eur, t. y. šia suma sumažinus atliktų darbų kainą, atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 17 234,12 Eur statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų. Taip pat Sutarties 4.2 p. šalys susitarė, kad rangovo atliktų darbų kiekiai yra apskaitomi pagal faktą. Pasinaudodamas šia teise užsakovas atliko faktinį rangovo atliktų darbų kiekių nustatymą ir apie tai informavo rangovą. Šalys kurį laiką vedė derybas dėl atliktų darbų kiekio nustatymo ir buvo priėmę bendrą sprendimą, kurį susitarė patvirtinti raštu, tačiau vėliau, ieškovė tokį susitarimą pasirašyti atsisakė. Todėl atsakovė, pasitelkusi statybos ekspertus UAB “Skena“ atliko faktinių kiekių patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad ieškovė yra deklaravusi per didelius atliktų darbų kiekius, todėl sutinkamai su rangos sutarties sąlygomis, jie privalo būti patikslinti, bei patikslinamos rangovui mokėtinos sumos už atliktą darbą. Pagal pateikiamus skaičiavimus, atsakovė yra sumokėjusi ieškovei 37 546, 57 Eur per daug, todėl iš ieškovės atsakovei priteistina 37 546, 57 Eur suma už faktiškai neatliktą darbą. Taip pat ieškovė, atlikdama statybos rangos darbus naudojosi atsakovei teikiama elektros energija, už kurią nėra atsiskaičiusi iki šios dienos, todėl atsakovei iš ieškovės už suvartotą elektros energiją priteistini 1501, 03 Eur. Vadovaujantis tuo, kas nurodyta iš ieškovės atsakovei viso priteistina 70 157, 92 Eur suma (2 t., b. l. 64-69, 4 t., 87-92).

11Ieškovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, teismo posėdžio metu nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Paaiškino, kad ekspertams UAB „Skena“ nebuvo pateiktas Techninis darbo projektas, kuriame buvo paskaičiuoti numatomų atlikti darbų kiekiai, todėl negalima vadovautis ekspertų kiekių patikrinimo aktu; šalys dėl ankstesnės rangovės UAB „DS Statyba“ atliktų darbų trūkumų ištaisymo nesitarė, šių trūkumų niekas taip ir neištaisė, todėl UAB „Skena“ akte šie trūkumai visiškai nepagrįstai priskirti ieškovei; atsakovė atliktus darbus priėmė pagal keturis darbų perdavimo-priėmimo aktus ir apmokėjo pagal keturias PVM sąskaitas faktūras, ( - ) Statybos užbaigimo aktas Nr. ( - ) buvo užregistruotas Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamente, kas patvirtina, kad statyba buvo užbaigta, dėl aukščiau nurodytų aplinkybių ginčo tarp šalių nėra, tačiau atsakovė patikslintame priešieškinyje šias esmines bylos aplinkybes visiškai nepagrįstai ignoruoja; tarp šalių kilęs ginčas dėl Susitarimo, kurį paruošė atsakovė ir pasirašė tik 2018-04-09, dirbama buvo be Susitarimo, todėl atsakovė nesąžiningai savo reikalavimus grindžia Susitarimu; pasirašant 2017 m. gruodžio mėnesį Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus ( - ) ir Nr. ( - ), ieškovė buvo įsipareigojusi ištaisyti nežymius atliktų darbų trūkumus, trūkumų ištaisymo darbus kontroliavo atsakovo samdyta techninė priežiūra, darydama įrašus statybos darbų žurnale, 2018-02-14 visi atliktų darbų trūkumai buvo pašalinti ir tai užfiksuota 2018-02-21 pasitarimo protokole; Susitarimo priede Nr. 2 nurodytų atlikti defektinių darbų atsakovė atsisakė, todėl patikslintame priešieškinyje visiškai nepagrįstai teigiama, kad nevykdomi darbai buvo pasirašyti tik tikslu juos pateikti BETA, tačiau šalių susitarimo jie nepakeitė, atsakovė 2018-03-22 elektroniniu laišku ieškovės paprašė pateikti statybos užbaigimo aktu atsisakytų darbų sąmatą, ieškovė tokią pasirašytą sąmatą atsakovei pateikė, šį ieškovės pasirašytą dokumentą atsakovė akceptavo ir išviešino, pateikdamas jį trečiajam asmeniui BETA ir tai laikytina šalių sudarytu sandoriu, todėl tokio sandorio sudarymo motyvai (pateikimas kokiai tai institucijai ir pan.) jokios reikšmės sandorio sudarymo faktui neturi, kas visiškai nepagrįstai priešingai teigiama patikslintame priešieškinyje; atsakovė trūkumų faktu remtis nebegali, kadangi jokių išlygų pasirašytuose atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose nenurodė; priešieškinio reikalavimo nustatyti 36 337,51 Eur trūkumų šalinimo išlaidas sudaro UAB „Skena“ surašyta Lokalinė sąmata Nr. S001 (33 727,03 Eur) ir Lokalinė sąmata Nr. S002 (2610,48 Eur), iš kurių negalima suprasti ar paskaičiuoti neatlikti darbai ar nekokybiškai atlikti darbai, neatlikti darbai (atsakovės atsisakyti ieškovės darbai) tapo ieškovės atliktais darbais su trūkumais, nors atsakovė ir tretieji asmenys ieškovės atliktus darbus priėmė ir jie yra apmokėti; kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), ieškovė įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, kas visiškai nepagrįstai priešingai teigiama patikslintame priešieškinyje, todėl patikslinto priešieškinio reikalavimas priteisti 13 876,20 Eur delspinigius pagal Sutarties 10.3 p. yra visiškai nepagrįstas; atsakovė ieškovės darbus priėmė ir statybos užbaigimą patvirtino ( - ) Statybos užbaigimo aktu Nr. ACCA-20-171229- 00586, jokio vėlavimo atlikti darbus nebuvo ir atsakovas skaičiuoti delspinigių neturėjo pagrindo, todėl atmestinas reikalavimas priteisti delspinigius; ginčo atveju nėra visų nepagrįsto praturtėjimo prielaidų, todėl patikslinto priešieškinio reikalavimas priteisti 37 546,57 Eur nepagrįstą praturtėjimą yra visiškai nepagrįstas; priešieškinio reikalavimas priteisti 1501,03 Eur už sunaudotą elektros energiją nėra pagrįstas įrodymais, jog ieškovas sunaudojo elektrą nurodytai sumai, todėl vien dėl šios priežasties šis patikslinto priešieškinio reikalavimas yra visiškai nepagrįstas. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus priešieškinys atmestinas (3 t., b. l. 1-9, 5 t., b. l. 1-10).

12Tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, komanditinė ūkinė bendrija „Statybų valdymas ir techninė kontrolė“ teismui atsiliepimų į priešieškinį nepateikė.

13Teismas

konstatuoja:

14priešieškinys tenkintinas, ieškinys atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ( - ) tarp šalių buvo sudaryta statybos rangos darbų sutartis ( - ) bei ( - ) Susitarimas dėl darbų trūkumų šalinimo. Kilus ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus matyti, jog šalys skirtingai aiškina sudarytų sutarčių sąlygas bei jų sudarymo aplinkybes. Sutarties šalių valia ir ja prisiimtų įsipareigojimų apimtys nustatytinos pagal sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 str.). Sutartis aiškinama tada, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl sutarties galiojimo, jos rūšies, pobūdžio, sąlygų turinio, šalių teisių bei pareigų apimties, sutarties pakeitimo, pasibaigimo ir pan. Sutarties turinio ir sąlygų, dėl kurių tarp jos šalių kyla ginčas, išaiškinimas pagal sutarčių aiškinimo taisykles, taip identifikuojant tikrąjį šalių susitarimą, pasiektą joms disponuojant laisve savanoriškai nustatyti sutarties turinį ir suderinus jų valią, koreliuoja su sutarties laisvės principu ir nereiškia šio principo pažeidimo. Tikrieji sutarties šalių ketinimai turi būti bendri abiem šalims ir jeigu šalių pozicijos skiriasi dėl sutarties teksto ar atskirų jos nuostatų prasmės, turi būti vadovaujamasi ta sutarties prasme, kurią sutarčiai būtų teikę analogiškoje situacijoje protingi asmenys. Nustatant tikruosius šalių ketinimus, kai šalių pozicijos skiriasi, būtina atsižvelgti ne tik į tam tikrų sąvokų įprastinę sampratą, bet kartu įvertinti sutarties tikslus bei pobūdį.

16Dėl vartojimo rangos nuostatų taikymo. Statybos rangos sutartys išskiriamos pagal specifinį rangos dalyką – statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai statybos darbai atliekami vartotojo asmeniniams poreikiams tenkinti, tarp šalių susiklosto vartojimo statybos rangos teisiniai santykiai, todėl, siekiant apsaugoti užsakovo interesus, sutarčiai atitinkamai taikomos ir vartojimo rangos sutarties taisyklės (CK 6.681 straipsnio 4 dalis). Statybos rangoje susiklosto daug santykių, kurie nulemti statybos proceso specifikos ir vartojimo rangos instituto bei bendrųjų rangos normų nereguliuojamos (pvz., CK 6.698 straipsnyje nustatyti pailginti garantiniai terminai statybos rangos rezultatui). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad statybos veiklai nustatytos imperatyvios viešosios teisės normos taikomos nepaisant to, kokios paskirties – verslo ar buitinės – yra statomas objektas. Taigi, nei „Vartojimo rangos“, nei „Statybos rangos“ skirsnio normos atskirai nepakankamos vartojimo statybos rangos sutarties santykiams reglamentuoti, atsižvelgiant į tai, vartojimo statybos rangos sutartis gali būti apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas, kuris verčiasi statybos verslu, įsipareigoja per nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo fizinio asmens užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, skirtus tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo ir jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti jų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Pagal aptartas vartojimo rangai aktualių teisės normų konkurencijos taisykles vartojimo statybos rangos santykiams, kaip specialiosios, visų pirma turi būti taikomos CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus antrojo skirsnio „Vartojimo ranga“ normos, santykiams, kurių nurodytos normos nereglamentuoja, – to paties skyriaus trečiojo skirsnio „Statybos ranga“ normos santykiams, kurių nereglamentuoja nei „Vartojimo rangos“, nei „Statybos rangos“ normos – rangos „Bendrosiose nuostatose“ nustatytos taisyklės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad statybos rangos sutarties kvalifikavimui vartojimo sutartimi būtina konstatuoti visumą privalomų požymių: 1) statybos darbų užsakovas yra fizinis asmuo; 2) fizinis asmuo statybos darbų rezultatą įsigyja savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; 3) statybos darbus atlieka verslininkas ar asmuo, vykdantis profesinę veiklą. Sprendžiant, kokių teisės normų – vartojimo rangos ar statybos rangos (esant teisės normų konkurencijai) – turi būti reglamentuojami tarp ginčo šalių kilę teisiniai santykiai ir jų teisiniai padariniai, kiekvienu konkrečiu atveju būtina identifikuoti sutarties šalis bei nustatyti atliktų statybos darbų paskirtį. Atsižvelgiant į tai nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, kas yra statybos darbų užsakovas ir ar darbų rezultatas bus naudojamas verslo reikalams, profesiniams poreikiams tenkinti, ar bus naudojamas tik asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Kaip byloje nustatyta statybos darbų užsakovas yra daugiabučio namo savininkų bendrija, t. y. juridinis asmuo. Tačiau byloje nustatyta, kad galutinis paslaugos gavėjas yra ne bendrija, o daugiabučio namo butų savininkai, fiziniai asmenys, kuriems ir kilo pareiga apmokėti už namo renovaciją bei kurių poreikiams tenkinti buvo sudaryta statybos rangos sutartis. Taip pat akivaizdu, jog atlikti namo renovacijos darbai nebus naudojami verslo reikalams, profesiniams poreikiams tenkinti, atliktu renovacijos darbų rezultatu naudosis namo gyventojai namų ūkio poreikiams tenkinti. Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad ta aplinkybė, jog sutartis formaliai buvo sudaryta su juridiniu asmeniu, tam tikrais atvejais neturi būti sureikšminama. Sprendžiant klausimus, susijusius su butų, esančių daugiabučiuose namuose, savininkų, kaip galutinių vartotojų, aprūpinimo energija ir vandeniu klausimus, vartotoju pripažįstamas fizinis asmuo, kuris faktiškai naudojasi perkama preke savo namų ūkio reikmėms ir už ją sumoka, t. y. yra galutinis prekių ir paslaugų vartotojas. Aplinkybė, kad tam tikrais atvejais sutartį pasirašo ne pats fizinis asmuo, o jam atstovaujantis specialaus teisnumo juridinis asmuo, pavyzdžiui, daugiabučio namo savininkų bendrija, nėra pagrindas nelaikyti sutarties vartojimo sutartimi ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003; 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2004; 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2005; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Teismų praktikoje jau buvo ne kartą akcentuota, kad, vadovaujantis CK 1.39 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į vartotojų apsaugos srityje priimtas Europos Sąjungos direktyvas, pagrindas atskirti vartojimo sutartis nuo komercinių sutarčių, taip pat nuo kitų sutarčių rūšių yra šie pagrindiniai požymiai – vartojimo sutarties šalių (subjektų) specifika bei vartotojo tikslai. Aplinkybė, kad tam tikrais atvejais sutartį pasirašo (sudaro) ne pats fizinis asmuo, o jam atstovaujantis specialaus teisnumo juridinis asmuo, pvz., daugiabučio namo savininkų bendrija, nėra pagrindas nelaikyti sutarties vartojimo sutartimi, jeigu perkama preke ar paslauga faktiškai naudojasi ir už ją sumoka bendrijos nariu esantis fizinis asmuo. Verslininko vykdoma veikla yra kvalifikuojama kaip verslo ar profesinė veikla pagal tris esminius požymius: ši veikla turi pasižymėti tęstinumu (būti nuolatinė), savarankiškumu ir ekonominės naudos siekimu. Nagrinėjamu atveju ieškovė atitinka nurodytus kriterijus. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta tarp šalių sudaryta statybos rangos sutartis vertintina kaip vartojimo ranga.

17Dėl trūkumų šalinimo išlaidų nustatymo, darbų kainos sumažinimo bei statybos trūkumų šalinimo išlaidų priteisimo. Atsakovė priešieškinyje nurodo, jog ieškovė darbus atliko su defektais, todėl prašo pripažinti, jog trūkumų šalinimo išlaidos sudaro 36 337,51 Eur, prašo sumažinti darbų kainą pagal Sutartį 19 103,36 Eur bei priteisti 17 234,12 Eur statybos trūkumų šalinimo išlaidų.

18Ieškovė su reikalavimu nesutinka, nurodydama, jog atliekant darbus buvo padaryta nežymių defektų, kurie buvo nustatyti darbų pridavimo metu pagal aktus Nr.( - ) ir ( - ), užtikrinimui, jog defektai bus ištaisyti, ieškovė atsakovei pervedė 19 103,36 Eur. Susitarimas dėl defektų ištaisymo sudarytas nebuvo, ieškovė defektus šalino be šalių sutarties, juos pašalinus darbai buvo priimti 2018-02-21 pasitarimo protokolu, o Susitarimo priede Nr. 2 nurodytų darbų šalys sutarė neatlikti, todėl jis buvo perrašytas į neatliktinus darbus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes laikytina, kad ieškovė savo pareigas įvykdė ir atsakovė privalo ieškovei grąžinti jos pervestus 19 103,36 Eur.

19Byloje esančio Susitarimo 3 p. šalys konstatavo, kad darbų priėmimo metu nustatyti darbų defektai, kurie šalių susitarimu įforminti defektiniais aktais Nr. 1 ir Nr. 2, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalimi. Susitarimo 4 p. šalys numatė, kad vykdydamas savo pareigą neatlygintinai pašalinti darbų trūkumus, rangovas įsipareigoja iki 2018-02-15 atlikti statybos rangos darbus, nurodytus defektiniame akte Nr. 1, o Susitarimo 5 p. įsipareigojo darbus, nurodytus defektiniame akte Nr. 2, atlikti iki 2018-05-31. Susitarimo 6 p. rangovas sutiko, kad užsakovas už statybos rangos darbus pagal šalių pasirašytus darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ) ir ( - ) atsiskaitytų tik po to, kai bus atlikti sutarties 4 ir 5 punkte numatyti statybos darbai, 7 p. užsakovas įsipareigojo už statybos rangos darbus atsiskaityti po to, kai bus pasirašyti statybos darbų, nurodytų defektiniuose aktuose Nr. 1 ir Nr. 2, priėmimo-perdavimo aktai, pasirašyti užsakovo ir rangovo, 9 p. numatė, kad atsiskaitymą pagal priėmimo-perdavimo aktą Nr. ( - ) rangovas gaus anksčiau, nei bus pašalinti statybos darbų trūkumai, 10 p. rangovas įsipareigojo 9 p. nurodytą gautą sumą pervesti į užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą, kaip garantą, kad visi darbų defektai bus pašalinti Susitarime nustatytomis sąlygomis. Ieškovė, gavusi iš atsakovės Susitarimo 9 p. nurodytą sumą, 2017-12-22 atsakovei pervedė 19 103,36 Eur. Pažymėtina, kad Susitarimo 8 p. šalys numatė, kad darbų priėmimo tvarkai ir terminų skaičiavimui, darbų kainos nustatymui, atsiskaitymo tvarkai ir terminams yra taikomos Sutarties sąlygos, kurios galioja tiek, kiek neprieštarauja Susitarimui, 15 p. susitarė, kad vykdant Susitarimą jo šalims galioja visos Sutarties sąlygos pilna apimtimi tiek, kiek jų nepakeitė Susitarimas.

20Taigi nuosekliai vertinant šalių sudarytą Susitarimą darytina išvada, jog šalys susitarė dėl tam tikrų darbų defektų ištaisymo pagal priedą Nr. 1 ir darbų atlikimą pagal priedą Nr. 2 iki tam tikrų terminų, kaip garantą numatytų darbų atlikimui rangovas užsakovei pervedė ginčo sumą. Ieškovė nurodo, kad defektus ištaisė, todėl jai grąžintinas užstatas, tuo tarpu atsakovė sutinka, kad dalis defektų ištaisyta buvo, tačiau ne visi, todėl, vadovaujantis Susitarimo 11 p., nėra pagrindo ieškovei grąžinti atsakovei pervestos sumos. Teismas sutinka su atsakovės nurodyta pozicija, kadangi vadovaujantis tarp šalių sudarytu Susitarimu defektai iki numatyto termino pašalinti nebuvo, nebuvo tarp užsakovo ir rangovo pasirašyti statybos darbų, nurodytų defektiniame akte Nr. 1 priėmimo perdavimo aktai, tai pat nebuvo išduota Sutartimi numatyta pažyma, patvirtinanti defektų ištaisymą (Susitarimo 4 p., 7 p., 8 p., 10 p., 11 p., Sutarties 4.7 p.). Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Susitarimo 11 p., kuris numatė, jog rangovas sutinka, kad sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais nepašalinus darbų trūkumų pagal defektinį aktą Nr. 1, užsakovas jam sutarties 10 p. nurodytos sumos negrąžina ir ši suma laikytina iš anksto sutartais užsakovo nuostoliais, todėl atsakovė pagrįstai atsisakė ieškovei grąžinti jos kaip garantiją įmokėtus 19 103,36 Eur. Atmestini ieškovės argumentai, jog defektus ištaisius, atlikti darbai buvo priimti 2018-02-21 pasitarimo protokolu bei priėmimas fiksuotas statybos darbų žurnale. Kaip jau minėta Susitarimu šalys numatė po defektų ištaisymo konkrečią darbų priėmimo tvarką – darbai po defektų ištaisymo laikomi priimtais, tik tada, kai tarp užsakovo ir rangovo pasirašyti statybos darbų, nurodytų defektiniame akte Nr. 1 priėmimo-perdavimo aktai, tai pat išduota Sutartimi numatyta pažyma. Atlikus nurodytus veiksmus atsakovei kyla pareiga atsiskaityti su ieškove už priimtus darbus. Kaip byloje nustatyta, šalių nurodyti aktai atsakovei teikti nebuvo, todėl atsakovei nekilo pareiga atsiskaityti su ieškove. Be to atkreiptinas dėmesys, kad 2018-02-21 pasitarimo protokolas, kuriuo pasak ieškovės buvo priimti darbai po defektų ištaisymo, šalių pasirašytas taip pat nebuvo.

21Jog darbai buvo atlikti su tam tikrais defektais neneigė ir pati ieškovė, tačiau ji teigia, jog defektai buvo nustatyti priimant darbus pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. ( - ) ir ( - ), o toks Susitarimas, kaip nurodo atsakovė 2019-12-20 pasirašytas nebuvo, jame nurodyti darbų priėmimo aktai Nr. ( - ) ir ( - ) neegzistuoja, o darbai buvo vykdomi be Susitarimo.

22Pagal CK 6.662 str. 2 d. užsakovas, priimdamas atliktą darbą ir pastebėjęs trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pareikšti vėliau (CK 6.662 str. 2 d.).

23Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų atsakovė pasinaudojo teise aptarti padarytus trūkumus kitame dokumente, t. y. Susitarime, Susitarimo priede Nr. 1, be to ir pati ieškovė pripažįsta faktą, kad trūkumai buvo nustatyti priimant darbus pagal darbų perdavimo-priėmimo aktus Nr. ( - ) ir ( - ). Pažymėtina, kad priede Nr. 1 nurodyti darbai aiškiai detalizuoti, priedas pasirašytas ieškovės. Kad darbai buvo atlikti su defektais ir jie buvo šalinami patvirtina ir į bylą pateiktas ( - ) ieškovės garantinis raštas su Priedu Nr. 1 ir Priedu Nr. 2.

24Ieškovės pozicija dėl tarp šalių sudaryto Susitarimo yra prieštaringa, viena vertus teikdama ieškinį, ji pateikė ir šalių pasirašytą Susitarimą, juo vadovavosi, vėliau į bylą teikė duomenis, jog toks Susitarimas tarp šalių pasirašytas iš vis nebuvo. Tačiau byloje esantys įrodymai patvirtina buvusius šalių tikruosius ketinimus, Susitarimas sudarytas ( - ), garantą ieškovė atsakovei perveda 2017-12-22, kaip ir numato Susitarimo 10 p., taip pat būtent Susitarimo sudarymo dieną ( - ) sudarytu garantiniu raštu pripažįsta jog yra padaryti statybos darbų defektai, kurie buvo išvardinti ir užfiksuoti priede Nr.1, įsipareigoja iki 2018-02-15, kaip ir numato Susitarimas, juos pašalinti, pervesti garantą bei įsipareigoja atlikti darbus numatytus priede Nr. 2 Susitarime nustatytu terminu, ir priedus prideda prie garantinio rašto. Todėl vertinant nurodytus argumentus nustatant tikruosius šalių ketinimus, darytina išvada, jog tarp šalių Susitarimas sudarytas buvo, jis atitiko šalių valią, todėl buvo vykdytinas (CK 6.189 str. 1 d.). Susitarime nurodyti darbų priėmimo-perdavimo aktai ( - ) ir ( - ) sudaryti nebuvo, tačiau, vertinant aukščiau nurodytus šalių veiksmus, tai nedaro Susitarimo negaliojančio, kaip minėta ieškovė Susitarimo neginčijo, priešingai – iš atliktų veiksmų matyti, kad jį vykdė.

25Įrodinėdama ieškovės atliktų darbų defektus, atsakovė teismui pateikė UAB „Skena“ ekspertizės aktą Nr. ( - ), kuriame nustatyti statybiniai trūkumai, neužbaigti darbai bei rekomenduojami darbai. Ekspertizės akte paskaičiuota ieškovės atliktų statybos rangos trūkumų išlaidos bei paskaičiuota statybos darbų, kuriuos turėjo atlikti ieškovė, tačiau jų neatliko, kaina. Skaičiuojant neatliktų darbų sąmatinę vertę ekspertas į neatliktus darbus įtraukė bendrus darbus pagal ieškovės pateiktą garantinį raštą ir prie jo pridėtus priedus Nr. 1 ir Nr. 2. Atsakovės prašymu buvo sudarytos atskiros lokalinės sąmatos neatliktų darbų, t. y. darbų, kurie užsakovo buvo priimti pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. 1-4 ir Priedą Nr. 1 bei darbų, kurie užsakovo nebuvo priimti, t. y. darbai, numatyti su ieškovės garantiniu raštu pateiktame priede Nr. 2. Eksperto sudarytoje lokalinėje sąmatoje Nr. S001 trūkumų ir nebaigtų darbų sąnaudos pagal užsakovo priimtų darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. 1-4 ir Priedą Nr. 1 sudaro 33 727,03 (4 t., b. l. 74-75), nebaigtų ir nekokybiškai atliktų darbų pagal lokalinę sąmatą Nr. S002 sudaro 2 610,48 Eur (4 t., b. l. 14), viso 36 337,51 Eur. Atsakovė pateikė į bylą defektų taisymo sąnaudų suvestinę 32 168,59 Eur sumai bei įrodymus dėl patirtų išlaidų (6 t., b. l. 71-77). Kadangi ne visi defektai yra pašalinti atsakovė teikdama prašymą dėl trūkumų šalinimo išlaidų dydžio vadovaujasi aukščiau nurodytomis UAB „Skena“ eksperto išvadomis. Ieškovė priešingų duomenų byloje neteikė. Todėl atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus konstatuotina, kad trūkumų šalinimo išlaidos yra 36 337,51 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės padaryti trūkumai buvo konstatuoti ekspertizės išvadoje, trūkumai nustatyti ir pagal užsakovo priimtų darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. 1-4, ir pagal Susitarimo priedą Nr. 1, vadovaujantis Susitarimo 11 p., rangovui nepašalinus darbų trūkumų sutartomis sąlygomis pagal priedą Nr. 1, užsakovas rangovui ginčo sumos negrąžina ir ši suma laikoma iš anksto sutartais užsakovo nuostoliais dėl netinkamos kokybės darbo. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ieškinys atmestinas.

26Pažymėtina, jog tai, kad darbai neatlikti, atlikti su trūkumais, darbų trūkumai nėra pašalinti patvirtina ne tik ekspertizės aktas (atkreiptinas dėmesys, kad eksperto apžiūra vietoje yra atlikta 2018-05-21, t. y. pasibaigus Susitarimu numatytam terminui), bet ir liudytojo A. V. apklausa, jo telefone 2018-02-23 darytos nuotraukos, liudytojo S. A. parodymai, kuris patvirtino, kad vadovo nurodymu objektą paliko nepabaigę darbų, liudytojas A. B., BETA 2018-04-07 raštas (2 t., b. l. 29-30).

27Kai darbo rezultato trūkumai nustatomi darbą atlikus – jo (rezultato) priėmimo ar naudojimo metu, užsakovo teises reglamentuoja CK 6.678 str.. CK 6.678 str. 1 d. nustatyta, kad, darbų rezultato priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultatų trūkumus, užsakovas turi teisę per CK 6.666 str. nustatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš CK 6.665 str. numatytų reikalavimų arba reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. CK 6.665 str. 1– 2 dalyse atitinkamai įtvirtinta, kad užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje, rangovas vietoj trūkumų pašalinimo turi teisę neatlygintinai atlikti darbą iš naujo ir atlyginti užsakovui dėl sutarties termino įvykdymo praleidimo padarytus nuostolius. Teisė vienašališkai spręsti, ar atlikti darbą iš naujo, vartojimo rangos atveju priklauso ne rangovui, o užsakovui.

28Nagrinėjamu atveju atsakovė, kaip savo teisių gynimo būdą pasirinko CK 6.665 str. 1 d. 2 p. nurodytą būdą reikalauti sumažinti darbų kainą dalimi trūkumų šalinimo išlaidų, todėl tenkintinas atsakovės prašymas sumažinti darbų kainą pagal Sutartį 19 103,36 Eur suma. Sutarties 9.5 p. šalys susitarė, kad jeigu rangovas, užsakovo reikalavimu nepašalina defektų per protingą užsakovo nustatytą terminą, užsakovas turi teisę defektus pašalinti pats ar samdyti kitus asmenis ir pareikalauti, kad rangovas atlygintų defektų pašalinimo išlaidas bei dėl to patirtus nuostolius. Konstatavus, jog trūkumų šalinimo išlaidos yra 36 337,51 Eur bei sumažinus darbų kainą 19 103,36 atsakovei iš ieškovės priteistinos likusios 17 234,12 Eur statybos trūkumų šalinimo išlaidos.

29Atmestini ieškovės argumentai, jog darbus ieškovė visus darbus buvo baigusi, priede Nr. 2 numatytų darbų atsisakė pati atsakovė ir tai patvirtina prie prašymo BETA pridėta nevykdomų darbų sąmata, kuri visiškai atitinka priede Nr. 2 numatytus vykdyti darbus (1 t., b. l. 179). Šiuos argumentus paneigia byloje pateiktas ieškovės 2018-03-28 raštas‚ jog darbai išvardinti priede Nr. 2 yra vykdomi ir bus užbaigti iki 2018-04-27 (3 t., b. l. 131), atsakovės ieškovei 2018-03-29 rašytas elektroninis laiškas, kad darbai pilnu tempu įsibėgėjo (2 t., b. l. 25). Vertinant šalių byloje pateiktus paaiškinimus bei įrodymus, labiau tikėtina aplinkybė, jog nevykdomų darbų sąmata BETA buvo pateikta tikslu patvirtinti, kad darbai šiuo metu nevykdomi, bet bus įvykdyti iki 2018-04-27 bei abiem šalims vengiant neigiamų padarinių – ieškovei – nuostolių atlyginimo, atsakovei – dėl paramos suteikimo. Atmestini ieškovės argumentai, kad fiksuoti darbų trūkumai yra padaryti ne ieškovės, o buvusios rangovės UAB „DS Statyba“. Bylos nagrinėjimo metu apklaustos šalys nurodė, kad prieš pasirašant sutartį buvo aptarti buvusio rangovo atlikti darbai (3 t., b. l. 12-15), ieškovė pateikė teismui duomenis apie buvusio rangovo atliktų darbų trūkumus (3 t., b. l. 9-11) ir tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovė tuos trūkumus taisė, ekspertas atlikdamas ekspertizę turėjo duomenis, kokie darbai buvo atlikti buvusio rangovo – ekspertui buvo pateikti priedai Nr. 1 ir Nr.2, atliktų darbų aktai, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, fasadų brėžiniai su šalių suderinimais (4 t., b. l. 10), šias aplinkybes patvirtino ir posėdyje apklaustas ekspertas Arnoldas Zeltinis.

30Kilus tarp šalių ginčui dėl pamato apšiltinimo būdo pagal pakeistą „A“ laidos detalę, ieškovės argumentai, jog pamato apšiltinimo darbų negalimą vertinti kaip defekto, atmestini, kadangi Statybos užbaigimo komisijai pateiktas projektas, pagal kurį pamatas turėjo būti apšiltintas vertikaliai 60 cm gylyje.

31Dėl nepagrįsto praturtėjimo. Byloje nustatyta, jog šalys Sutarties 4.2. p. sutarė, kad rangovo atliktų darbų kiekiai yra apskaitomi pagal faktą. Sutarties 5.1.1. p. šalys sutarė, kad užsakovas turi teisę tiek pats, tiek pasitelkdamas ekspertus Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti aktuose rangovo deklaruotų statybos darbų kiekių ir kokybės bei su jų atlikimu susijusių išlaidų sumų patikrinimą. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad rangovas nurodė didesnius nei faktinius darbų ar su jų atlikimu susijusių išlaidų kiekius, jie patikslinami ir atitinkamai patikslinamos rangovui mokėtinos sumos. Šalys sutarė, jog faktinių kiekių paskaičiavimai bus atlikti galutinio akto pasirašymo metu (6 t., b. l. 19-22). Pasinaudodamas Sutartyje numatyta užsakovo teise atsakovės atstovas atliko pagal pateiktas sąmatas faktinių kiekių paskaičiavimus ir 2018-01-08 elektroniniu laišku persiuntė ieškovei. Prie laiško pridėti paskaičiavimui, kuriuose nurodyta, jog paskaičiavimai sudaro 33 150 Eur su PVM skirtumą (6 t., b. l. 132-136). Atsakydamas į pateiktus paskaičiavimus statybos darbų vadovas S. A. atsakovės atstovui 2018-01-15 atsiuntė elektroninį laišką, kuriame pateikė savo skaičiavimus, pagal kuriuos skirtumas tarp aktuose nurodytų ir faktinių kiekių sudarė 6 372,99 Eur su PVM (6 t., b. l. 128-131). 2018-01-29 atsakovės atstovas pasiūlė šalims dėl kiekių suderinimo susitikti (2 t., b. l. 27). Šalims susitikus ir aptarus paskaičiavimus žodžiu, po susitikimo atsakovės atstovas elektroniniu laišku šalių suderintus faktinius kiekių paskaičiavimus, kurie sudarė 27 665,28 Eur 2018-01-24 persiuntė ieškovės vadovui (2 t., b. l. 27-28). Nurodytas aplinkybes byloje taip pat patvirtino liudytojais apklausti S. A., A. V.. Po įvykusio šalių susitikimo ieškovė atsisakė pasirašyti faktinių kiekių suderinimo aktą. Ieškovei atsisakius pasirašyti kiekių suderinimo aktą, atsakovė kreipėsi į ekspertus dėl užaktuotų ir faktiškai atliktų darbų kiekių bei kainų paskaičiavimo. Eksperto pateiktoje išvadoje (4 t., b. l. 97-98), konstatuota, kad užaktuotų ir faktiškai atliktų darbų kiekių ir kainų skirtumas sudaro 37 546,57 Eur. Atsakovė nurodytą sumą priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovės vadovaujantis nepagrįsto praturtėjimo institutu, ieškovės manymu šis reikalavimas yra nepagrįstas, kadangi nėra visų būtinųjų šio instituto taikymui sąlygų. Šie argumentai atmestini vadovaujantis Kasacinio teismo praktika. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje dėl nepagrįsto praturtėjimo teisės normoms taikyti būtinųjų sąlygų yra konstatuota, kad tam, jog atsirastų pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, visų pirma asmuo turi turtą įgyti be teisinio pagrindo, t. y. daikto ar pinigų gavimas negali būti pateisinamas nei įstatymu, nei sandoriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2011). Tuo atveju, kai šalis, kurių viena reikalauja grąžinti kitai sumokėtas sumas kaip sumokėtas be pagrindo, sieja sutartiniai teisiniai santykiai, reikia įvertinti, ar mokėjimai atlikti pagal sutartį, ar kitu teisiniu pagrindu, ar be pagrindo; vien sutartinių santykių tarp šalių buvimas nepaneigia galimybės vienos šalies kitai perduotą turtą išreikalauti remiantis nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo taisyklėmis, kai pagal sutartį tas turtas neturėjo būti perduotas; jei šalis atlieka mokėjimą, kurio pagal sutartį neturėjo atlikti, toks mokėjimas yra už sutarties ribų ir atliktas be pagrindo; taip pat jei atlyginta neegzistuojanti žala arba atlyginta daugiau, nei patirta, ji atlyginta nesant teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2013). Taigi sutartinių šalių santykių buvimas savaime neatima galimybės taikyti nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo taisykles tuo atveju, kai turtas, kurį reikalaujama priteisti, buvo vienos šalies perduotas, o kitos įgytas nesant iš tų santykių kylančios prievolės jam perduoti. Nagrinėjamoje byloje ieškovė deklaravo didesnius atliktų darbų kiekius, negu faktiškai atlikti darbai, todėl darytina išvada, kad atsakovės reikalaujamos grąžinti lėšos buvo sumokėtos ieškovei nesant prievolės pagal statybos rangos sutartį šalis siejusius sutartinius statybos rangos teisinius santykius. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta atsakovei iš ieškovės priteistina 37 546,57 Eur už faktiškai neatliktus darbus (CK 6.237 str. 1 d., 5 d., Sutarties 4.2 p., 4.5. p., 5.1.1. p.).

32Dėl kitų byloje ieškovės nurodytų argumentų teismas nepasisako, kadangi jie nėra teisiškai reikšmingi teisėto bei pagrįsto sprendimo priėmimui.

33Dėl netesybų. CK 6.71 str. 1 d. numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 str.). Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2012-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012).

34Šalys Sutarties 3.1. p. sutarė, kad statybos darbų pabaiga yra 2017-12-15. Sutarties 3.2 p. rangovas patvirtino savo supratimą, kad statybos darbų įvykdymo terminai yra ypatingai svarbūs ir esminiai bei Sutartyje nustatyti darbų atlikimo terminai yra esminė sutarties sąlyga.

35Kaip nagrinėjamoje byloje nustatyta statybos rangos darbai per Sutartyje nustatytą terminą užbaigi nebuvo, dalis darbų atlikti su trūkumais. Vėliau šalių sudarytame Susitarime buvo susitarta, kad rangovas, vykdydamas savo pareigą neatlygintinai pašalinti darbų trūkumus, įsipareigoja iki 2018-02-15 atlikti statybos rangos darbus, nurodytus defektiniame akte Nr. 1, o darbus nurodytus defektiniame akte Nr. 2 iki 2018-05-31. Susitarimo 15 p. numatė, kad vykdant Susitarimą šalims galioja visos Sutarties sąlygos pilna apimtimi (įskaitant atliktu darbu garantijas, šalių atsakomybę, sutarties keitimą ir kitos) tiek, kiek jų nepakeitė Susitarimas. Sutarties 10.3 p. šalys susitarė, kad jeigu rangovas ne dėl užsakovo kaltės vėluoja atlikti statybos darbus, skaičiuojant nuo Kalendoriniame statybos darbų vykdymo grafike nurodytų terminų, įskaitant tarpinius darbų atlikimo terminus, rangovas moka užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties vertės ir atlygina dėl to užsakovui patirtus nuostolius. Kaip matyti rangovui vėluojant atlikti darbus bei dalį jų atlikus su defektais buvo sudarytas dėl jų atlikimo Susitarimas, kuris tik patvirtina aplinkybę, jog rangovas darbų neatliko laiku. Byloje pateiktas Sutartimi numatytas Kalendorinis statybos darbų vykdymo grafikas, iš kurio taip pat matyti, kad darbai turėjo būti užbaigti 2017 metų gruodžio mėnesio (1 t., b. l. 36-38). Atsižvelgiant į tai, jog Sutartimi buvo numatytas aiškus darbų pabaigimo terminas, Susitarimu šis terminas pakeistas nebuvo, nustačius aplinkybes, jog rangovas Sutarties 3.1. p. numatytą sąlygą vykdė netinkamai bei šalys Sutarties 10.3. p. susitarė dėl 3.1. p. numatytos sąlygos vykdymo pasekmių iš ieškovės atsakovei priteistinos 0,02 proc. 13 876,2 Eur dydžio netesybos skaičiuojant už 180 dienų (nuo 2018-01-23 iki 2018-07-23) (Sutarties 3.1. p., 3.2. p., 10.3. p., CK 6.71 str. 1 d., 6.156 str., įstatymas, 6.256 str., 6.258 str. 1 d., 2 d.).

36Atmestini ieškovės argumentai dėl netinkamo terminų netesybų dydžiui nustatyti skaičiavimo. Kaip minėta šalys Sutartyje numatyto galutinio darbų termino nepakeitė bei Sutartimi numatė šio termino praleidimo pasekmes. Be to pažymėtina, kad Sutartyje buvo numatyta, jog netesybos bus mokamos už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojant nuo Kalendoriniame statybos darbų vykdymo grafike nurodytų terminų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jos Susitarimo 15 p. numatė, kad vykdant Susitarimą šalims galioja visos Sutarties sąlygos pilna apimtimi (įskaitant atliktų darbų garantijas, šalių atsakomybę, sutarties keitimą ir kitos) tiek, kiek jų nepakeitė Susitarimas. Kaip jau minėta Susitarimu galutinis darbų terminas pakeistas nebuvo.

37Taip pat atmestinas ieškovės argumentas dėl per didelių netesybų.

38Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir negalima laikyti, kad teismų praktikoje yra nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010).

39Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo neabejotinai teigti, kad šalių Sutartyje nustatytas netesybų dydis yra aiškiai per didelis. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė Sutarties 10.3. p. susitarė dėl atsakomybės už vėlavimą atlikti darbus, taip pat Susitarimu numatė kokia apimtimi šalims taikoma Sutartis. Teismas, spręsdamas netesybų dydžio klausimą, pažymi, kad šalys Sutartį ir Susitarimą sudarė laisva valia, duomenų, kad ieškovė po Sutarties sudarymo būtų pareiškusi pretenzijas dėl netesybų dydžio, nėra. Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, tarp jų – ir sudarydamas sandorius, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimus tokius teisinio veiksmo padarinius. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-216/2007). Protingumo principas sutarties šalims reiškia, kad jie patys turi rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Sąžiningumo principas neatskiriamas nuo teisingumo ir protingumo principų. Preziumuojama, kad sąžiningas asmuo civiliniuose santykiuose elgiasi protingai, atidžiai ir rūpestingai, savo subjektines teises įgydamas ir įgyvendindamas teisėtais būdais, neprisiimdamas nepagrįstos rizikos ir naudodamasis ekonomiškomis, mažiausiai finansinių ir žmogiškų sąnaudų reikalaujančiomis teisinėmis priemonėmis. Teismas taip pat pažymi, kad ieškovė yra verslo subjektas, kuris sudarant sutartį turėjo patirties verslo bei derybų srityje, galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas, todėl teismas negali iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Taip pat teismas spręsdamas dėl netesybų pažymi, kad darbų įvykdymo terminas užsakovui buvo esminė sąlyga, nes užsakovas dalyvauja LR Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų modernizavimo programoje ir dėl terminų pažeidimo patiria nuostolius. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą reglamentuojantys teisės aktai, taisyklės ir kt. dokumentai numato 40% paramą (kompensaciją) energiją taupančioms priemonėms, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinama nustatytu laiku. BETA 2017-10-16 raštas (2 t., b. l. 44) patvirtina, kad atsakovė, įgyvendinus projektą turi gauti 35 proc. paramą (kompensaciją) energiją taupančioms priemonėms. Projektas dėl ieškovės kaltės buvo įgyvendintas tik 2018-11-02, o realiai valstybės parama suteikta 2018-11-20 ( 5 t., b. l. 170). Tik suteikus valstybės paramą, sumažėjo kreditas butų savininkams bei sumažėjo mokamos palūkanos. Iki 2018-06-25 Swedbank yra sumokėta 8 129, 73 Eur palūkanų (2 t., b. l. 71) . Tuo tarpu jeigu parama atsakovei būtų suteikta laiku, atsakovė būtų mokėjusi 35 proc. mažiau palūkanų, kas sudaro 2 845, 40 Eur, per laikotarpį nuo 2018-06-25 iki 2019-11-26 buvo sumokėta 6 728, 38 Eur palūkanų, mažinant šią sumą 35 proc. susidaro 2 354, 93 Eur, kas sudaro 5 200, 33 Eur. Ši suma laikytina atsakovės patirtu nuostoliu dėl ieškovės sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo.

40Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo mažinti šalių susitarimu, laisva valia nustatytų netesybų dydžio.

41Dėl skolos už sunaudotą elektros energiją. Sutarties 5.3.15. p. šalys susitarė, kad ieškovė savo sąskaita įsirengs elektros apskaitos skaitiklį ir darbų atlikimo laikotarpiu sunaudotą elektrą apmokės pagal skaitiklio parodymus. Apskaitos prietaiso ieškovė neįsirengė. Šias aplinkybes byloje pripažino ir ieškovės atstovas M. R., nurodydamas, kad buvo susitaręs su atsakove už sunaudotą elektros energiją atsiskaityti. Kaip patvirtino atsakovė ieškovė, atlikdama statybos rangos darbus naudojosi atsakovei teikiama elektros energija, už kurią neatsiskaitė. Pagal atsakovės pateikiamą 2018-04-10 sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) ieškovei išrašyta sąskaitą už suvartotą elektros energiją sumoje 1 501, 03 Eur. Atsakovė teismui pateikė savo skaičiavimus bei juos pagrindžiančius įrodymus (5 t., b. l. 192-198). Teismui atsakovė paaiškino, kad skaičiavo elektros energijos suvartojimo padidėjimą renovacijos metu, pagal kurį išvedė mėnesio vidurkį. Ieškovė savo paskaičiavimų teismui nepateikė, deklaratyviai nurodydama, kad atsakovės reikalavime nurodyta suma yra nepagrįsta. Ieškovei šių skaičiavimų nenuginčijus, atsakovės prašoma priteisti suma vertintina, kaip įrodyta ir priteistina iš ieškovės (CPK 178 str., 185 str., Sutarties 5.3.15. p.).

42Dėl palūkanų. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadinamas procesinėmis palūkanomis, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (70 157,92 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-07-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 37 str. 2 d., 3 d., 6.210 str. 1 d.).

43Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, priešieškinį tenkinus visiškai, ieškinys patenkintas negali būti, todėl atmestinas.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė nurodė, jog patyrė 3 874,50 Eur bylinėjimosi išlaidas už suteiktą teisinę pagalbą (5 t., b. l. 179-184, 6 t., b. l. 103-106) ir 1 312 Eur žyminio mokesčio išlaidas (2 t., b. l. 113, 4 t., b. l. 95). Atsakovės nurodytos išlaidos yra pagrįstos, neviršija LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, todėl priteistinos. Priešieškinį tenkinus iš ieškovės atsakovei priteistinas sumokėtas žyminis mokestis – 1 312 Eur, bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą – 3 874,50 Eur (CPK 79 str., 88 str., 93 str.).

45Valstybė patyrė 10,82 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu (1 t., b. l. 2). Ieškinį atmetus valstybei iš ieškovės priteisiamos 10,82 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str., 92 str., 96 str.).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

47Priešieškinį tenkinti.

48Nustatyti, kad dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lankuva“, į. k. 300665451, buveinės adresas Paliūniškio g. 1, LT-35113, Panevėžys, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, netinkamos kokybės darbų atsakovės Daugiabučio namo savininkų bendrijos „K6“, į. k. 303063286, buveinės adresas ( - ), a. s. ( - ), AB „Swedbank“, trūkumų šalinimo išlaidos yra 36 337, 51 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai 51 ct), sumažinti darbų kainą pagal 2017 metų rugpjūčio 11 d. statybos rangos darbų sutartį ( - ) 19 103, 36 Eur suma (devyniolika tūkstančių vienu šimtu trimis eurais 36 ct), priteisti atsakovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai „K6“, į. k. 303063286, buveinės adresas ( - ), a. s. ( - ), AB „Swedbank“, iš ieškovės UAB „Lankuva“, į. k 300665451, buveinės adresas Paliūniškio g. 1, LT-35113, Panevėžys, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, 17 234,12 Eur (septyniolika tūkstančių du šimtus trisdešimt keturis eurus 12 ct) statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 13 876, 2 Eur (trylika tūkstančių aštuonis šimtus septyniasdešimt šešis eurus 20 ct) netesybų, 37 546, 57 Eur (trisdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 57 ct) nepagrįsto praturtėjimo, 1 501, 03 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus vieną eurą 3 ct) už sunaudotą elektros energiją, viso 70 157, 92 Eur (septyniasdešimt tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt septynis eurus 92 ct).

49Priteisti atsakovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai „K6“, į. k. 303063286, buveinės adresas ( - ), a. s. ( - ), AB „Swedbank“, iš ieškovės UAB „Lankuva“, į. k. 300665451, buveinės adresas Paliūniškio g. 1, LT-35113, Panevėžys, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (70 157,92 Eur) nuo atsakovės kreipimosi į teismą dienos (2019-07-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

50Ieškinį atmesti.

51Priteisti atsakovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai „K6“, į. k. 303063286, buveinės adresas ( - ), a. s. ( - ), AB „Swedbank“, iš ieškovės UAB „Lankuva“, į. k. 300665451, buveinės adresas Paliūniškio g. 1, LT-35113, Panevėžys, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, bylinėjimosi išlaidas 3 874,50 Eur (tris tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 50 ct) už suteiktą teisinę pagalbą ir 1 312 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus dvylika eurų) sumokėto žyminio mokesčio.

52Priteisti iš ieškovės UAB „Lankuva“, į. k. 300665451, buveinės adresas Paliūniškio g. 1, LT-35113, Panevėžys, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, 10,82 Eur (dešimt eurų 82 ct) valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

53Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Lankuva“ (toliau – ieškovė)... 5. Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, teismo posėdžių metu... 6. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 7. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų BETA pateiktame... 8. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje... 9. Atsakovė teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo nustatyti, kad dėl... 10. Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, teismo posėdžių metu... 11. Ieškovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, teismo posėdžio... 12. Tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovės... 13. Teismas... 14. priešieškinys tenkintinas, ieškinys atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ( - ) tarp šalių buvo sudaryta... 16. Dėl vartojimo rangos nuostatų taikymo. Statybos rangos sutartys išskiriamos... 17. Dėl trūkumų šalinimo išlaidų nustatymo, darbų kainos sumažinimo bei... 18. Ieškovė su reikalavimu nesutinka, nurodydama, jog atliekant darbus buvo... 19. Byloje esančio Susitarimo 3 p. šalys konstatavo, kad darbų priėmimo metu... 20. Taigi nuosekliai vertinant šalių sudarytą Susitarimą darytina išvada, jog... 21. Jog darbai buvo atlikti su tam tikrais defektais neneigė ir pati ieškovė,... 22. Pagal CK 6.662 str. 2 d. užsakovas, priimdamas atliktą darbą ir pastebėjęs... 23. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų atsakovė pasinaudojo teise aptarti... 24. Ieškovės pozicija dėl tarp šalių sudaryto Susitarimo yra prieštaringa,... 25. Įrodinėdama ieškovės atliktų darbų defektus, atsakovė teismui pateikė... 26. Pažymėtina, jog tai, kad darbai neatlikti, atlikti su trūkumais, darbų... 27. Kai darbo rezultato trūkumai nustatomi darbą atlikus – jo (rezultato)... 28. Nagrinėjamu atveju atsakovė, kaip savo teisių gynimo būdą pasirinko CK... 29. Atmestini ieškovės argumentai, jog darbus ieškovė visus darbus buvo... 30. Kilus tarp šalių ginčui dėl pamato apšiltinimo būdo pagal pakeistą... 31. Dėl nepagrįsto praturtėjimo. Byloje nustatyta, jog šalys Sutarties 4.2. p.... 32. Dėl kitų byloje ieškovės nurodytų argumentų teismas nepasisako, kadangi... 33. Dėl netesybų. CK 6.71 str. 1 d. numatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 34. Šalys Sutarties 3.1. p. sutarė, kad statybos darbų pabaiga yra 2017-12-15.... 35. Kaip nagrinėjamoje byloje nustatyta statybos rangos darbai per Sutartyje... 36. Atmestini ieškovės argumentai dėl netinkamo terminų netesybų dydžiui... 37. Taip pat atmestinas ieškovės argumentas dėl per didelių netesybų.... 38. Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad, kadangi... 39. Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo neabejotinai teigti, kad šalių... 40. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo mažinti šalių... 41. Dėl skolos už sunaudotą elektros energiją. Sutarties 5.3.15. p. šalys... 42. Dėl palūkanų. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio... 43. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, priešieškinį tenkinus... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė nurodė, jog patyrė 3 874,50 Eur... 45. Valstybė patyrė 10,82 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,... 47. Priešieškinį tenkinti.... 48. Nustatyti, kad dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lankuva“,... 49. Priteisti atsakovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai „K6“, į. k.... 50. Ieškinį atmesti.... 51. Priteisti atsakovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai „K6“, į. k.... 52. Priteisti iš ieškovės UAB „Lankuva“, į. k. 300665451, buveinės adresas... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...