Byla e2-1617-241/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria nutraukta atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Promlitsta“ restruktūrizavimo byla Nr. eB2-486-781/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Promlitsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria nutraukta atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Promlitsta“ restruktūrizavimo byla Nr. eB2-486-781/2018.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi iškėlė atsakovės UAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratore paskyrė UAB „Vermosa“; nutartis įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 22 d.; 2017 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2017 m. gegužės 15 d., 2017 m. birželio 1 d. ir 2017 m. liepos 20 d. nutartimis.

82.

9Įmonės restruktūrizavimo plano tvirtinimo nagrinėjimas atidėtas iki bus išspręstas klausimas dėl kreditorių BUAB ,,Makey Studio“ ir R. G. IĮ reikalavimų patvirtinimo.

103.

11Teisme gautas atsakovės administratorės prašymas nutraukti RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo bylą. Administratorė nurodė, kad atsakovė nemoka einamųjų įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyriui; vėluodama padengė VSDFV įsiskolinimą (18 535,75 Eur), susidariusį iki 2017 m. gruodžio mėn., ir nėra sumokėjusi VSDFV įmokų, priskaičiuotų už 2017 m. gruodžio – 2018 m. gegužės mėn. (17 815,14 Eur). Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi tenkino RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo administratorės UAB „Vermosa“ prašymą ir RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo bylą nutraukė.

165.

17Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju atsakovės RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo planas dar nėra patvirtintas (nors jam ir buvo pritarta kreditorių susirinkime), nes didžiausios kreditorės BUAB „Makey Studio“ pareikštas finansinis reikalavimas yra ginčijamas ir vis dar nėra išnagrinėtas.

186.

19Teismas nustatė, kad šiuo metu faktinės aplinkybės, lyginant su restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei ir plano pateikimo teismui buvusiomis aplinkybėmis, yra pasikeitusios. Atsakovė tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų VSDFV, t. y. nors bendra įsiskolinimo suma VSDFV ir yra sumažėjusi, tačiau atsakovė nemoka einamųjų įmokų faktiškai nuo 2017 m. pabaigos, yra padengusi tik dalį anksčiau susikaupusio įsiskolinimo. Be to, iš viešų VSDFV duomenų nustatyta, kad atsakovė nuo 2018 m. kovo 21 d. neturi apdraustųjų asmenų, t. y. bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas (nors iki 2018 m. kovo mėn. jų skaičius buvo apie 20).

207.

21Remdamasis kasacinio teismo praktika pirmosios instancijos teismas nurodė, kad naujosios įmonės prievolės, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ĮRĮ) įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka (ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktas) ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį (dėl nesumokėtų einamųjų įmokų atsiranda kreditorių naujų reikalavimų) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474-684/2016; 2018 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110-421/2018).

228.

23Teismas pažymėjo, kad 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi, iškeliant restruktūrizavimo bylą, atsakovei buvo leista iš nutartyje nurodytos atsiskaitomosios sąskaitos mokėti visus RUAB „Promlitsta“ ūkinei-komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, tačiau, kaip nustatyta, einamosios įmokos VSDFV vis tiek nebuvo/nėra mokamos.

249.

25Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju tolesnis atsakovės restruktūrizavimo bylos tęsimas netenka jokios prasmės, nes net ir patvirtinus atsakovės pateiktą restruktūrizavimo planą (nors, kaip nustatyta, faktinės aplinkybės šiuo metu yra pasikeitusios ir nėra aiški dabartinė kreditorių pozicija dėl pritarimo planui), akivaizdžiai matyti, jog atsakovė yra/bus nepajėgi jo vykdyti, įmonės veikla faktiškai nutraukta, skoliniai įsipareigojimai tik didėja (nemokamos einamosios įmokos); atsakovė teismui net nepateikė atsiliepimo į restruktūrizavimo administratorės prašymą, nepaaiškino pasikeitusios savo finansinės padėties, todėl yra pagrindas tenkinti restruktūrizavimo administratorės prašymą ir nutraukti RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 2 punktas, 8 straipsnio 4 punktas, 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 7 punktai, 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2810.

29Atsakovė RUAB „Promlitsta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės restruktūrizavimo administratorės UAB „Vermosa“ prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3010.1.

31Skundžiama nutartis priimta pažeidus Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas, nes atsakovei nebuvo pranešta apie restruktūrizavimo administratorės prašymo nagrinėjimo laiką, nebuvo sudaryta galimybė pateikti atsikirtimus į prašymą (CPK 250 straipsnis), pažeisti rungimosi, šalių lygiateisiškumo bei teisės būti išklausytam principai (CPK 5, 12, 17, 42 straipsniai).

3210.2.

33Esant bankroto ir restruktūrizavimo institutų konkurencijai prioritetas teiktinas restruktūrizavimo procesui (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2078-330/2017).

3410.3.

35Priešingai, nei nurodoma skundžiamoje nutartyje, įmonėje 2018 m. gegužės mėn. dirbo 10 darbuotojų. Teismas, darydamas išvadą, kad įmonėje nuo 2018 m. kovo mėn. nedirba nei vienas darbuotojas, rėmėsi išskirtinai viešaisiais VSDFV duomenimis, visiškai neatsižvelgdamas į kartu su prašymu administratorės pateiktus duomenis. VSDFV 2018 m. kovo 20 d. priėmė sprendimą dėl UAB „Promlitsta“ trylikos apdraustųjų socialiniu draudimu draudimo pabaigų įrašymo skyriaus iniciatyva išskirtinai dėl formaliųjų pažeidimų (vėlavimo atlikti įmokas į fondą), o ne dėl darbo teisinių santykių nutraukimo, todėl teismo išvada yra akivaizdžiai klaidinga.

3610.4.

37Atsakovė 2018 balandžio 5 d. visiškai padengė 2018 m. kovo 14 d. turėtą įsiskolinimą VSDFV. Atsakovė 2018 m. birželio 11 d. pateikė pranešimą VSDFV apie veiklos vykdymą, kartu pateikdama dokumentus, pagrindžiančius, kad laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki pranešimo pateikimo dienos faktiškai vykdo veiklą, atlieka rangos darbus bei išrašinėja PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus. Tačiau VSDFV iki šios dienos nepateikė atsakovei atsakymo į 2018 m. birželio 11 d. pranešimą.

3810.5.

39Teismas padarė nepagrįstą išvadą, esą atsakovė padengė tik dalį anksčiau susikaupusio įsiskolinimo, nes atsakovė 2018 m. balandžio 5 d. visiškai padengė 2018 m. kovo 14 d. turėtą įsiskolinimą VSDFV. Be to, padengusi turėtą įsiskolinimą ir būdama pajėgi mokėti einamuosius mokėjimus atsakovė 2018 m. gegužės 25 d. atliko 3 846,23 Eur mokėjimą VSDFV, tačiau atsižvelgiant į tai, kad VSDFV nepriima atsakovės teikiamų socialinio draudimo pranešimų, pastarąjį mokėjimą VSDFV užskaitė kaip kreditorinio reikalavimo atsakovės restruktūrizavimo byloje dengimą.

4011.

41RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Vermosa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodo, kad įmonė 2018 m. rugsėjo 4 d. pateikė administratorei paaiškinimus dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (pridedama), kuriuose pakartotinai išdėstė atskirajame skunde nurodytas aplinkybes dėl esamų darbuotojų, einamųjų skolų VSDFV nebuvimo bei tai, kad VSDFV įmonės mokėjimus užskaito kaip restruktūrizavimo byloje patvirtinto finansinio reikalavimo vykdymą. Administratorė pritaria, kad susidariusi situacija yra dėl įmonės valdymo organų ir VSDFV nesusikalbėjimo; einamojo mokėjimo užskaitymas kaip atsiskaitymo pagal kreditorinį reikalavimą galimai pažeidžia kitų įmonės kreditorių teises bei prieštarauja įstatymui. VSDFV turi teisę supaprastinta tvarka išsiieškoti pradelstus einamuosius mokėjimus iš skolininko, kas papildomai apsaugo VSDFV interesus.

42Teismas

konstatuoja:

43IV.

44Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4512.

46Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

47Dėl naujų įrodymų priėmimo

4813.

49Kartu su atskiruoju skundu atsakovė pateikė naujus įrodymus: 1) VSDFV 2018 m. kovo 21 d. pranešimą Nr. (7.2)3-17984; 2) VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimą dėl UAB „Promlitsta“ (draudėjo kodas 467685) trylikos apdraustųjų socialiniu draudimu draudimo pabaigų įrašymo; 3) UAB „Promlitsta“ apdraustųjų asmenų sąrašą už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 9 d.; 4) VSDFV Vilniaus skyriaus 2018 m. kovo 20 d. pranešimą Nr. (8.3)3-17706; 5) išrašą iš UAB „Promlitsta“ banko sąskaitos apie atliktus mokėjimus VSDFV; 6) UAB „Promlitsta“ 2018 m. balandžio 26 d. elektroninio laiško kopiją; 7) UAB „Promlitsta“ 2018 m. birželio 11 d. pranešimą apie veiklos vykdymą; 8) duomenis, pagrindžiančius atlyginimų priskaičiavimą ir išmokėjimą už laikotarpį nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2018 m. birželio mėn.; 9) duomenis apie 2018 m. gegužės 25 d. mokėjimą VSDFV; 10) VSDFV Vilniaus skyriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. pažymą apie įsipareigojimų VSDF biudžetui vykdymą; 11) VMI atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą.

5014.

51Atsakovės RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Vermosa“ kartu su atsiliepimu pateikė iš RUAB „Promlitsta“ gautus 2018 m. rugsėjo 4 d. paaiškinimus dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

5215.

53Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

5416.

55Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės bei bankroto administratorės pateikti dokumentai gali būti reikšmingi sprendžiant klausimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo, jų prijungimas prie bylos neužvilkins bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo, todėl šie įrodymai priimami ir vertinami.

56Dėl faktinių aplinkybių

5717.

58Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi iškėlė atsakovės UAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratore paskyrė UAB „Vermosa“; nutartis įsiteisėjo 2016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kurį patikslino 2017 m. gegužės 15 d., 2017 m. birželio 1 d. ir 2017 m. liepos 20 d. nutartimis.

5918.

60Vilniaus apygardos teisme 2017 m. birželio 5 d. gautas atsakovės RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo administratorės UAB „Vermosa“ prašymas patvirtinti RUAB „Promlista“ restruktūrizavimo planą, kuriam buvo pritarta atsakovės kreditorių susirinkime. Tačiau pirmosios instancijos teismas atidėjo šio prašymo svarstymą iki bus išspręstas klausimas dėl BUAB ,,Makey Studio“ bei R. G. IĮ kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, remdamasis kasacinio teismo išaiškinimais, kad restruktūrizavimo planas negali būti tvirtinamas tol, kol neišspręstų kreditorių reikalavimų dalis yra tokia reikšminga, jog galėtų daryti lemiamą įtaką restruktūrizavimo plano patvirtinimui arba nepatvirtinimui.

6119.

62Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. liepos 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1296-330/2017 Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutarties dalį, kuria RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byloje patvirtintas R. G. IĮ 13 400 Eur finansinis reikalavimas, pakeitė, sumažinęs šia nutartimi patvirtintą R. G. IĮ finansinį reikalavimą iki 3 000 Eur. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2254-640/2018 išsprendęs ir kitus reikalavimus, patvirtino BUAB „Makey studio“ 367 721,07 Eur trečios eilės kreditorinį reikalavimą RUAB „Promlitsta“, restruktūrizavimo byloje, sprendimas neįsiteisėjęs, priimtas RUAB „Promlitsta“ apeliacinis skundas.

63Dėl ginčo esmės

6420.

652018 m. liepos 20 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovės administratorės prašymas nutraukti RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo bylą, nes atsakovė nemoka einamųjų įmokų VSDFV Vilniaus skyriui. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pritarė restruktūrizavimo administratorės argumentams ir nustatė, kad atsakovė nevykdo veiklos, nemoka einamųjų įmokų, todėl restruktūrizavimo bylą nutraukė ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

6621.

67Atsakovė su skundžiama nutartimi nesutinka, teigdama, kad teismo išvados neteisingos, padarytos tinkamai neįvertinus pateiktų įrodymų. Buvęs einamųjų įmokų įsiskolinimas padengtas, įmonė vykdo veiklą, gali mokėti einamąsias įmokas, kreipėsi į VSDFV su įrodymais dėl veiklos vykdymo, tačiau šis klausimas nėra išspręstas.

6822.

69Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teismų praktikoje pažymėta, jog naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka (ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktas) ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį (dėl nesumokėtų einamųjų įmokų atsiranda kreditorių naujų reikalavimų) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110-421/2018 ir joje nurodyta praktika).

7023.

71Įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindai yra reglamentuoti ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje. Šioje imperatyvioje teisės normoje numatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų: 1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; 2) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus; 3) restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus; 4) restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; 5) pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas. Einamųjų įmokų nemokėjimas nėra numatytas kaip savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas. Kasacinio teismo išaiškinta, kad einamųjų įmokų (ne)mokėjimo klausimas reikšmingas vertinant kitų, savarankiškų restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų egzistavimą, tačiau nėra savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321-969/2018).

7224.

73ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 9 punktą restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos yra visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurie (kurios) mokami (mokamos) įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, t. y. nors bendra atsakovės įsiskolinimo suma VSDFV ir yra sumažėjusi, tačiau atsakovė nemoka einamųjų įmokų faktiškai nuo 2017 m. pabaigos, yra padengusi tik dalį anksčiau susikaupusio įsiskolinimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia išvada padaryta netinkamai įvertinus restruktūrizavimo administratorės pateiktus įrodymus bei viešai prieinamus VSDFV duomenis.

7425.

75RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byloje patvirtintas 78 915,40 Eur VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinis reikalavimas. Restruktūrizavimo administratorės teismui pateiktame VSDFV 2018 m. kovo 20 d. rašte dėl RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nurodyta, kad įmonė 2018 m. kovo 14 d. skolinga 18 535,75 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų. Pateiktas 2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. birželio 30 d. išrašas iš RUAB „Promlitsta“ sąskaitos AB SEB banke liudija, kad 2018 m. vasario 22 d. RUAB „Promlitsta“ pervedė VSDFV 2 443,55 Eur; 2018 m. kovo 15 d. – 3 564,83 Eur, 2018 m. balandžio 5 d. – 4 078,11 Eur, 4 346,07 Eur, 2 764,71 Eur bei 3 751,06 Eur. Taip pat minėtas išrašas patvirtina ir 2018 m. gegužės 25 d. 3 846,23 Eur sumos VSDFV pervedimą. Atitinkamai viešai prieinami duomenys liudija, kad RUAB „Promlitsta“ skola VSDFV biudžetui 75 079,94 Eur. Iš minėtų duomenų darytina išvada, kad RUAB „Promlitsta“ padengė buvusį einamųjų įmokų įsiskolinimą, be to, nebesant einamųjų įmokų įsiskolinimo, VSDFV dalį įmokų užskaitė, kaip kreditorinio reikalavimo dengimą.

7626.

77Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje iš viešų VSDFV duomenų nustatė, kad atsakovė nuo 2018 m. kovo 21 d. neturi apdraustųjų asmenų, t. y. bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas (nors iki 2018 m. kovo mėn. jų skaičius buvo apie 20). Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad viešai prieinami duomenys prieštarauja restruktūrizavimo administratorės pateiktiems įrodymams, todėl esant tokiam prieštaravimui, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad RUAB „Promlitsta“ darbuotojų neturi. Minėtas išrašas iš RUAB „Promlitsta“ sąskaitos AB SEB banke, liudija, kad įmonė atliko mokėjimus darbo užmokesčio pervedimams: 2018 m. vasario 22 d. – 2 838,54 Eur, 2018 m. kovo 23 d. – 4 297,46 Eur, 1 827,07 Eur, 2018 m. balandžio 11 d. – 1 821,23 Eur, 2 576,83 Eur, 2018 m. balandžio 20 d. – 4 120,66 Eur, 2018 m. gegužės 18 d. – 3 629,65 Eur, 1,23 Eur, 2018 m. birželio 21 d. – 3 450,96 Eur. Taip pat į bylą yra pateiktos ir RUAB „Promlitsta“ darbo užmokesčio priskaitymų suvestinės 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. gegužės mėn. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu taip pat pateikė duomenis apie turimus darbuotojus – RUAB „Promlitsta“ apdraustųjų asmenų sąrašą už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 9 d. Taip pat pateikti ir duomenys, įrodantys įmonės siekį išspęsti susidariusią situaciją dėl VSDFV 2018 m kovo 20 d. priimto sprendimo dėl UAB „Promlitsta“ trylikos apdraustųjų socialiniu draudimu draudimo pabaigų įrašymo skyriaus iniciatyva – atsakovė 2018 m. birželio 11 d. pateikė pranešimą VSDFV apie veiklos vykdymą, kartu pateikdama dokumentus, pagrindžiančius, kad laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki pranešimo pateikimo dienos, faktiškai vykdo veiklą, atlieka rangos darbus bei išrašinėja PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus. Tačiau VSDFV iki šiol nepateikė atsakovei atsakymo į 2018 m. birželio 11 d. pranešimą. Viešai prieinami atsakovės, kaip draudėjo, 2018 m. lapkričio 19 d. duomenys rodo, kad įmonė apdraustųjų asmenų neturi, kas patvirtina atsakovės prašymą VSDFV esant neišspręstą. Tokiu atveju VSDFV nesant duomenų apie apdraustuosius, einamosios socialinio draudimo įmokos nėra skaičiuojamos, atitinkamai nėra ir einamųjų įmokų įsiskolinimo.

78Dėl procesinės bylos baigties

7927.

80Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes dėl sumokėtų buvusių einamųjų įsiskolinimų VSDFV, nesant naujų einamųjų įsiskolinimų, įmonei vykdant veiklą, darytina išvada, kad skundžiama nutartis priimta netinkamai nustačius faktines bylos aplinkybes ir įvertinus pateiktus įrodymus (CPK 185 straipsnis), taip pat netinkamai pritaikius materialinės teisės normas (ĮRĮ 28 straipsnis, 330 straipsnis, 338 straipsnis), todėl RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byla nutraukta nesant teisėto pagrindo, nes kitų restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų buvimas neįrodinėtas ir netirtas. Minėtos aplinkybės lemia skundžiamos nutarties panaikinimą ir prašymo nutraukti restruktūrizavimo bylą atmetimą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8128.

82Panaikinus skundžiamą nutartį dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo, nebetenka teisinės reikšmės apeliantės argumentų, susijusių su procesiniais pažeidimais dėl netinkamo informavimo apie nagrinėjamą klausimą, vertinimas, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl to plačiau nepasisako.

83Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

84Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – restruktūrizavimo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Vermosa“ prašymą nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Promlitsta“ restruktūrizavimo bylą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi iškėlė... 8. 2.... 9. Įmonės restruktūrizavimo plano tvirtinimo nagrinėjimas atidėtas iki bus... 10. 3.... 11. Teisme gautas atsakovės administratorės prašymas nutraukti RUAB... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi tenkino RUAB... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju atsakovės RUAB „Promlitsta“... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad šiuo metu faktinės aplinkybės, lyginant su... 20. 7.... 21. Remdamasis kasacinio teismo praktika pirmosios instancijos teismas nurodė, kad... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi, iškeliant... 24. 9.... 25. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad nagrinėjamu... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 10.... 29. Atsakovė RUAB „Promlitsta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 30. 10.1.... 31. Skundžiama nutartis priimta pažeidus Civilinio proceso kodekso (toliau –... 32. 10.2.... 33. Esant bankroto ir restruktūrizavimo institutų konkurencijai prioritetas... 34. 10.3.... 35. Priešingai, nei nurodoma skundžiamoje nutartyje, įmonėje 2018 m. gegužės... 36. 10.4.... 37. Atsakovė 2018 balandžio 5 d. visiškai padengė 2018 m. kovo 14 d. turėtą... 38. 10.5.... 39. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, esą atsakovė padengė tik dalį... 40. 11.... 41. RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Vermosa“... 42. Teismas... 43. IV.... 44. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. 12.... 46. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta RUAB... 47. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 48. 13.... 49. Kartu su atskiruoju skundu atsakovė pateikė naujus įrodymus: 1) VSDFV 2018... 50. 14.... 51. Atsakovės RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo administratorė UAB... 52. 15.... 53. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 54. 16.... 55. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės bei bankroto... 56. Dėl faktinių aplinkybių... 57. 17.... 58. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi iškėlė... 59. 18.... 60. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. birželio 5 d. gautas atsakovės RUAB... 61. 19.... 62. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. liepos 13 d. nutartimi civilinėje byloje... 63. Dėl ginčo esmės ... 64. 20.... 65. 2018 m. liepos 20 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovės... 66. 21.... 67. Atsakovė su skundžiama nutartimi nesutinka, teigdama, kad teismo išvados... 68. 22.... 69. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teismų praktikoje... 70. 23.... 71. Įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindai yra reglamentuoti ĮRĮ... 72. 24.... 73. ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad nuo nutarties iškelti įmonės... 74. 25.... 75. RUAB „Promlitsta“ restruktūrizavimo byloje patvirtintas 78 915,40 Eur... 76. 26.... 77. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje iš viešų VSDFV... 78. Dėl procesinės bylos baigties ... 79. 27.... 80. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes dėl sumokėtų buvusių... 81. 28.... 82. Panaikinus skundžiamą nutartį dėl netinkamo materialinės teisės normų... 83. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 84. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti ir...