Byla 2-891/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-3883-560/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Prūdiškių socialinės globos namai dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Izobara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo BĮ Prūdiškių socialinės globos namai priteisti 521 991 Lt skolos, 187 916,76 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas ieškovą ir/ar trečiuosius asmenis. Nurodė, jog ieškovo pareikšto reikalavimo suma yra labai didelė, atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, todėl atsakovas, siekdamas išvengti teismo sprendimo vykdymo, gali imtis priemonių perleisti savo turtą tretiesiems asmenims.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. nutartimi nutarė ieškovo BUAB „Izobara“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

7Teismas nustatė, kad ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, kadangi laikė ieškinio sumą didele, tačiau vien šios aplinkybės teismas nelaikė lemiamos tenkinant ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų apie atsakovo siekį paslėpti turtą, sąmoningai sumažinti savo mokumo galimybes ar kitokį akivaizdžiai nesąžiningą elgesį.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas BUAB „Izobara“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant 709 907,76 Lt sumai atsakovo BĮ Prūdiškių socialinės globos namai nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias tiek pas atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101) Į bylą pateiktų duomenų ir rašytinių įrodymų pagrindu galima pagrįstai daryti šias išvadas, kad yra tikimybė (labiau tikėtina), jog teismas priims ieškovui palankų teismo sprendimą, nes atsakovas pripažino skolą (atsakovo 2012 m. spalio 21 d. pranešimas Nr. 26-61, kuriuo atsakovas pripažino netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymo);

112) Ieškovas neturi duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, tačiau ieškinio suma yra neabejotinai didelė. Atsakovas yra ūkinės–komercinė veiklos nevykdantis juridinis asmuo, o ieškovas – bankrutuojanti įmonė, tai suponuoja pagrįstą išvadą, kad bendra 709 907,76 Lt ieškinio suma yra ypatingai didelė. Pažymėtina, jog Vilniaus apygardos teismas skundžiama nutartimi nepaneigė aplinkybės, jog ieškinio suma yra didelė, atitinkamai nenuginčijo ir būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės prezumpcijos;

123) Atsakovas žinojo apie savo prievolę vykdyti sutartinius įsipareigojimus, su ja sutiko, tačiau tikslingai jų nevykdė. Ginčo prievolė nėra užtikrinta įkeitimu, laidavimu ar garantija, todėl iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsakovas, siekdama išvengti teismo sprendimo vykdymo, gali imtis priemonių perleisti savo turtą tretiesiems asmenims.

13Atsakovas BĮ Prūdiškių socialinės globos namai atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko, prašė apelianto atskirojo skundo netenkinti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumą bei proporcingumą ir, objektyviai atsižvelgdamas į visus byloje pateiktus įrodymus, priėmė iš esmės teisingą bei pagrįstą nutartį. Pažymėjo, kad sprendžiant ieškovo prašymą būtina atsižvelgti ir į šalių lygiateisiškumo principą bei paisyti viešųjų interesų. Atsakovas nevykdo jokios komercinės–ūkinės veiklos ir jo svarba, vykdant deleguotas kasdienines nepertraukiamas viešąsias paslaugas, disponuoti turimu materialiniu turtu bei finansiniais ištekliais yra neabejotina. Juo labiau, kad areštuotina lėšų suma įmonei yra labai didelė ir jos „užšaldimas“ kasdieninėje veikloje naudojamo turto ir/ar atsiskaitomojoje sąskaitoje esančių piniginių lėšų pavidale gali atsakovą privesti prie tokios finansinės būklės, kai jis teisminio proceso metu negalės tinkamai vykdyti kasdienių savo funkcijų, taps nemokus ir privalės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

17Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

18Apeliantas laiko ieškinį labiau pagrįstu, kadangi atsakovas 2012 m. spalio 21 d. pranešimu Nr. 26-61 pripažino netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Nėra pagrindo su tokiais apelianto argumentais sutikti, tokie argumentai nėra pagrindas tenkinti atskirąjį skundą.

19CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu, teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apelianto atskirajame skunde nurodytų argumentų, susijusių su faktinių aplinkybių vertinimu, ir tikrina, ar teismas padarė teisingą išvadą, jog prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nagrinėjamu atveju neegzistuoja.

20Apeliantas ieškinio sumą (709 907, 70 Lt) laiko atsakovui neabejotinai didele, tačiau nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui įrodymų apie atsakovo turtinę padėtį. Priešingai, apeliantas atskirajame skunde pripažino, kad tokių duomenų neturi. Tuo tarpu, teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012, kt.). Tačiau prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti ir vertintina kiekvienu konkrečiu atveju pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl nepriklausomai nuo to, ar minėta suma atsakovui yra didelė, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo turtinės padėties nepagerina (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1724/2013, 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1917/2013). Pažymėtina, kad apelianto teisė keiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo negali nepagrįstai suteikti apeliantui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir tokiu būdu galimai pažeisti atsakovo teises. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai vien šios aplinkybės nelaikė lemiamos tenkinant apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Apeliantas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių realios grėsmės sprendimo įvykdymui egzistavimą ar turinčių įtakos sprendžiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad vien dėl to, jog ginčo prievolė nėra užtikrinta įkeitimu, laidavimu ar garantija nesudaro pagrindo teigti, jog galimai palankus ieškovui sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomu.

22Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

23Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Izobara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. nutartimi nutarė ieškovo BUAB... 7. Teismas nustatė, kad ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas BUAB „Izobara“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1) Į bylą pateiktų duomenų ir rašytinių įrodymų pagrindu galima... 11. 2) Ieškovas neturi duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, tačiau ieškinio... 12. 3) Atsakovas žinojo apie savo prievolę vykdyti sutartinius įsipareigojimus,... 13. Atsakovas BĮ Prūdiškių socialinės globos namai atsiliepimu į ieškovo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 18. Apeliantas laiko ieškinį labiau pagrįstu, kadangi atsakovas 2012 m. spalio... 19. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 20. Apeliantas ieškinio sumą (709 907, 70 Lt) laiko atsakovui neabejotinai... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių... 22. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 23. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą....