Byla e2-4804-619/2017
Dėl konkurso pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Kalinauskienė,

2sekretoriaujant V. Kamašinienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams adv. R. S., G. A.,

4atsakovų atstovams adv. I. M., A. B.,

5trečiojo asmens atstovei G. I.

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VšĮ „Gamtos ateitis“ ieškinį atsakovams VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VšĮ „Žaliasis taškas“, tretieji asmenys Visagino savivaldybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija“ dėl konkurso pripažinimo neteisėtu ir

Nustatė

7

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir nutraukti atsakovų VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ vykdomus konkursus: Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad Ieškovui išduota 2016-11-30 licencija Nr. 005, kuri suteikia teisę organizuoti stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalato), kombinuotosios (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas), kombinuotosios (kita vyraujanti medžiaga), metalinės, popierinės ir kartotinės, medinės, kitos pakuotės atliekų tvarkymą. Analogišką licenciją turi atsakovai.
 3. 2017-06-19 ir 2017-06-20 atsakovai ir Visagino savivaldybė interneto svetainėse paskelbė apie atsakovų vykdomus viešuosius konkursus, kuriuos ginčija ieškovas. Konkursų sąlygų 1 p. nurodyta, kad Konkursai vykdomi, vadovaujantis 2014 m. kovo 19 d. Bendradarbiavimo sutartimi Nr. 5-62/PTO/SAV/14-001 Dėl Visagino savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo, 2016 m. spalio 26 d. susitarimu Nr. 5-342 tarp VšĮ „PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA“ ir Visagino savivaldybės administracijos, 2013 m. birželio 3 d. Bendradarbiavimo sutartimi Nr. 5-156 dėl Visagino savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo bei 2016 m. spalio 26 d. susitarimu Nr. 5-341 tarp VšĮ „Žaliasis taškas“ ir Visagino savivaldybės administracijos.
 4. Konkurso sąlygų 2 p. nurodyta, kad Konkursai vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-07-02 įsakymu Nr. D1-563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu (su pakeitimais), Organizacijų pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašais bei Konkursų sąlygomis.
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2016-11-29 raštu „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo konkursų“ Nr. (17-2)-D8-8888 nurodžiusi, kad: „vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 30 straipsnių, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 10 straipsnių nuostatomis, teisę skelbti pakuočių atliekų tvarkytojų, nurodytų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte, parinkimo konkursus turi tik savivaldybės ir savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai). Kiti subjektai neturi įgaliojimų perimti su tokių konkursų organizavimu susijusias savivaldybių funkcijas“; „Konkursai dėl komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo savivaldybių teritorijose ir tolimesnio tokių surinktų atliekų pakuočių atliekų sutvarkymo privalo būti organizuojami pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus“.
 6. Nagrinėjamu atveju atsakovų vykdomi Konkursai prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams, todėl pripažintini neteisėtais. Nurodyti Konkursai gali būti vykdomi tik savivaldybės ar jos įgalioto juridinio asmens ir tik remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, tuo tarpu atsakovai nėra valstybės valdymo subjektai ir nėra įgalioti vykdyti komunaliniame sraute susidarančių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkurso. Paskelbti konkursai prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms ir pažeidžia Ieškovo teises ir teisėtus interesus.
 7. Ieškovo tvirtinimu, atsakovai ir Visagino savivaldybė sudarė bendradarbiavimo susitarimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimui, kadangi Konkursus vykdo atsakovai, o ne pati savivaldybė.
 8. Nurodė, kad atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą (Atliekų tvarkymo įstatymo 25, 30 str.) komunalinių atliekų, įskaitant stiklo, popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų, konkursą turi organizuoti regiono atliekų tvarkymo centras arba savivaldybė, jeigu tokia pareiga neperduota regiono atliekų tvarkymo centrui. Kadangi Visagino savivaldybė nėra perdavusi šių funkcijų regiono atliekų tvarkymo centrui, savivaldybė pati turi organizuoti konkursus.
 9. Tvirtina, kad remiantis Atliekų tvarkymo įstatymo 7 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. atsakovai neturi teisės savarankiškai organizuoti pirkimus, išskyrus papildomas galimas sistemas, o būtent sudaryti bendradarbiavimo sutartis su savivaldybėmis ir/ ar regiono atliekų tvarkymo centrais dėl šių atliekų tvarkymo. Šias funkcijas atsakovai prisiėmė savavališkai ir sąmoningai, suvokdami, kad bus pažeistos jų veiklos licencijavimo taisyklės, todėl konkursai yra neteisėti ir turi būti nutraukti.
 10. Taip pat nurodė, kad Atsakovų veiksmai pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę ir nepagrįstai riboja konkurenciją, todėl yra neteisėti ir pažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 str. nuostatas. Atsakovams suorganizavus Konkursus, to paties toje pačioje teritorijoje negalės daryti Ieškovas, tokiu būdu siekiama ieškovą išstumti iš rinkos, be to, bendro pirkimo organizavimas gali sudaryti sąlygas Atsakovų karteliniam susitarimui, įvertinus tai, kad bendra abiejų Organizacijų užimama rinkos dalis 2016 metais viršijo 98 procentus.
 11. Atsakovų veiksmai pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, nes (Konkurso sąlygų 1 p. bei 2 p.) Atsakovai ir Visagino savivaldybė sudarė bendradarbiavimo susitarimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimui, kadangi Konkursus vykdo Atsakovai, o ne Visagino savivaldybė, Konkursai vykdomi, nesivadovaujant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, o Tvarkos aprašu. Perkančiosios organizacijos, kaip savivaldybės ar regiono atliekų tvarkymo centrai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 str., gali perduoti viešųjų pirkimų vykdymą tik kitoms perkančiosioms organizacijoms, kurios vykdytų viešuosius pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo normas.
 12. Šiuo atveju, Atsakovai nėra perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. pagrindu, jų paskelbti Konkursai vykdomi pagal Tvarkos aprašus, o ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymo normas, todėl toks įgaliojimas, jeigu jis sudarytas bendradarbiavimo sutartyse, yra neteisėtas.
 13. Dublike ieškovas nurodė, kad Atsakovų paskelbti ir vykdomi viešieji konkursai sukuria aiškias ir tiesiogines neigiamas teisines pasekmes, nes Ieškovas ir Visagino savivaldybės administracija yra sudarę 2015-02-06 Bendradarbiavimo sutartį „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Visagino savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje“; Ieškovas, UAB „Ekobazė“ ir Visagino savivaldybės administracija yra sudarę 2015-06-25 „Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo sutartį“.
 14. Remiantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 5 d., Ieškovas turi pareigą apmokėti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo išlaidas, atsakovai paskelbė ir vykdo Konkursus būtent dėl šių paslaugų pirkimo, kurių proporcingą dalį išlaidų privalo apmokėti Ieškovas, todėl Atsakovų vykdomi Konkursai sukuria Ieškovui konkrečias teises ir pareigas.
 15. Ieškovui negalint sudaryti paslaugų teikimo sutarties su atsakovų parinktu paslaugų teikėju, ieškovas negalės vykdyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 5 d. įtvirtintos pareigos, todėl Konkursai tiesiogiai pažeidžia ieškovo teises.
 16. Atsakovas 2 atsiliepime teigia, kad „bendradarbiavimo sutartyse yra numatyta gamintojų ir importuotojų organizacijų pareiga organizuoti Konkursus, konkrečiu atveju pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas teikiančiam asmeniui parinkti“. Ieškovo įsitikinimu, bendradarbiavimo sutartys nesuteikia ir negali suteikti teisės Atsakovams vykdyti Konkursų, nes tokios sutarčių sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konkrečiai: Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 11 d. bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 31 p.
 17. Atsakovas 2 atsiliepime teigia, kad esą „Konkursų sąlygose nustatyti ir organizuojant Konkursus taikomi iš esmės analogiški viešajam pirkimui principai, tačiau Ieškovas su šiais atsakovo argumentais nesutinka, nes atsakovų vykdomų konkursų niekas nekontroliuoja, todėl neįmanoma patikrinti, ar atsakovai nepažeidė nurodytų principų. Be to, atsakovai apie Konkursus neinformavo ir neįtraukė ieškovo, kas sustiprina įtarimus, kad Konkursai organizuojami nesąžiningai.
 18. Taigi, Atsakovai, paskelbdami ir vykdydami konkursus, elgiasi nesąžiningai ir neteisėtai, nes Atliekų tvarkymo įstatymas atsakovams tokios teisės nesuteikia. Atsakovai šiais veiksmais siekia išstumti Ieškovą iš rinkos, nes pirkimo sąlygose ir sutarties projekte numatyta, kad atliekų tvarkymo paslaugų sutartis bus sudaroma tik su Atsakovais.
 19. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai ieškinį palaikė jame nurodytais motyvais.
 20. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ prašė ieškinį atmesti ir paskirti Ieškovui 5 792 eurų baudą, iš kurios 50 procentų išmokėti atsakovui.
 21. Nurodė, kad Ieškovas nėra tinkamas ieškovas, nes nesudaręs sutarties su savivaldybe arba regiono atliekų tvarkymo centrais neturi teisinio pagrindo ginčyti bendradarbiavimo sutartimi su atsakovais numatytų Konkursų organizavimo ir vykdymo procedūrų. Teigdamas, jog savivaldybė turi įstatyminę prievolę parinkti paslaugų tiekėjus, neteikia reikalavimų nei savivaldybei, neginčija Bendradarbiavimo sutarčių.
 22. Ieškovas, teigdamas, jog tik savivaldybės arba jų įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą turi teisę parinkti paslaugų tiekėjus, remiasi LR Atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 30 straipsnio bei LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 10 str., tačiau šios normos atskleidžia sąvokų turinį, jos nedraudžia atsakovams vykdyti bendradarbiavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus.
 23. Šalių pasirašytuose bendradarbiavimo sutarčių pakeitimuose nustatyta, kad Organizacijos įpareigojamos parinkti atliekų tvarkytojus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-07-02 įsakymu Nr. D1-563 patvirtinto Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
 24. Ieškovas teigia, kad Atsakovų paskelbti konkursai prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms (LR Viešųjų įstaigų įstatymo 3 str. 1 d., LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. 31 p., LR Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str., 30 str., 3422 str. 12 d.), bet nei vienoje iš šių normų nėra įtvirtintas imperatyvas.
 25. Pažymėjo, jog tai, kad Savivaldybė atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą nereiškia, kad tik pati savivaldybė privalo vykdyti visas procedūras, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimu. Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. įtvirtintas savivaldybės atsakomybės principas už šios funkcijos įgyvendinimą, vadovaujantis įgyvendinimo laisvės principu.
 26. Ieškovas be pagrindo sutapatina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą su pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymu, kaip tai reglamentuojama LR Atliekų tvarkymo ir LR Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymų nuostatomis. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema, remiantis LR Atliekų įstatymo 30 str. 9 ir 10 d. apima visų atliekų tvarkymą. Tokiu būdu atsakovų paskelbti Konkursai užtikrina Visagino savivaldybės savarankiškos funkcijos dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo dalies, susijusios su įvairių rūšių pakuočių tvarkymu įgyvendinimą, vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 6 dalies nustatyta tvarka, nes imperatyviai nustatyta savivaldybei prievolė užtikrinti, kad visiems jos teritorijoje esantiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.
 27. Ieškovas ieškinyje teigia, kad Atsakovų paskelbti konkursai pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę ir nepagrįstai riboja konkurenciją, tačiau nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų jog VšĮ „Gamtos ateitis“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Visagino savivaldybe. Taigi, ieškovas negali būti išstumtas iš rinkos, kurios dalyve jis netapo.
 28. Nurodė, kad Ieškovas nėra nei tiekėjas, nei Atsakinga organizacija, todėl neturi reikalavimo teisės į atsakovus, o ieškinio pateikimą vertina kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 29. Triplike atsakovas nurodė, kad teisės ir pareigos organizacijoms atsiranda ne gavus licenciją, o pradėjus vykdyti licencijoje numatytą veiklą, tuo tarpu Ieškovas realiai nevykdė atliekų sutvarkymo veikos LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo prasme (Įstatymo 10 str. 3 d., 7 str. 1 d.), nes po 2016- 11-30 licencijos gavimo nesudarė visų minėtame įstatyme numatytų sutarčių. Taip pat pabrėžė, kad Ieškovo užimama rinkos dalis sudaro tik 1,2 proc., todėl jis negali vykdyti licencijoje numatytos veiklos.
 30. Atsakovai ir Visagino savivaldybė bendradarbiavimo sutartyse susitarė dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošėjų perdirbti ir naudoti bei perdirbėjų ir naudotojų parinkimo tvarkos, atsakovai vadovaujantis minėta tvarka paskelbė Konkursą atitinkamoms paslaugoms įsigyti, dėl ko Ieškovo nurodomi argumentai, kad Konkursas organizuojamas neteisėtai, nepagrįsti ir šiuo pagrindu ieškinys atmestinas.
 31. Mano, jog Atsakovų veiksmais nepažeidžiami nei Ieškovo, nei Ieškovo atstovaujamų gamintojų bei importuotojų interesai, tuo labiau, kad nevykdydamas realios veiklos, Ieškovas nevykdo prievolių atstovaujamųjų atžvilgiu, o ginčydamas Atsakovų paskelbtus konkursus trukdo vykdyti prisiimtas prievoles ir Atsakovams.
 32. Atsakovas VšĮ „Žaliasis taškas“ su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Atsakovai Konkursus paskelbė vadovaujantis su Visagino savivaldybės administracija sudarytų bendradarbiavimo sutarčių ir jų pakeitimo nuostatomis, įpareigojančiomis Atsakovus pakuočių atliekų paruošėjus naudoti ir (ar) naudotojus parinkti konkursais, organizuojamais, skelbiamais ir atliekamais pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą.
 33. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3422 str. 3 d. numato, kad Atsakovų, kaip kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų, įsteigimo tikslas be kita ko dalyvauti organizuojant pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir joms yra suteikta teisė ir kartu pareiga dalyvauti šių sistemų veikloje.

8Bendradarbiavimo sutarčių sudarymas ir jų turinys kyla iš Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 4 d. 1 punkte numatytos gamintojų ir importuotojų organizacijos pareigos sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti.

 1. Remiantis minėta įstatymo nuostata, Bendradarbiavimo sutartyse numatyta gamintojų ir importuotojų organizacijų pareiga organizuoti Konkursus, konkrečiu atveju pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas teiksiančiam asmeniui parinkti. Bendradarbiavimo sutartys ar atskiros jos nuostatos nėra nuginčytos, yra galiojančios, privalomos.
 2. Pabrėžė, jog konkrečiu atveju Konkursais atrenkamas atliekų tvarkytojas ne teikti bendras komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, o vykdyti specifines paslaugas - komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo, popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas.
 3. Taigi, šalyje veikia dualistinis modelis, pagal kurį gamintojai ir importuotojai pakuočių atliekas surenka ir vėliau tvarko atskirai nuo likusių komunalinių atliekų, taip įgyvendinant gamintojo atsakomybės principą, nustatantį, kad gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą, tuo tarpu likusių komunalinių atliekų (ne pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų) surinkimas, tvarkymas ir finansavimas nėra gamintojo ir importuotojų atsakomybės sritis.
 4. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 str. 1 dalies 2 ir 4 punktai, 10 str. 4 dalies 2 punktas ir 5 dalis.
 5. Kaip visiškai nesusijusi su ginču ieškinyje nurodoma Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 str. 4 dalies 4 punkto nuostata, suteikianti teisę diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias pakuočių atliekų tvarkymo sistemas, kadangi ginčo dalykas yra Atsakovų dalyvavimo pagrindinėse savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose apimtis, todėl Atsakovų teisė diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias pakuočių atliekų tvarkymo sistemas neturi jokio loginio ryšio su nagrinėjama byla.
 6. Tvirtina, kad Ieškovas nenurodo jokių konkrečių įstatymo nuostatų, kurias tariamai pažeidžia Konkursų organizavimas, o iš esmės remiasi tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rašte Nr. (17-2) D8-8888 išdėstyta nuomone, kuri nesukelia jokių teisinių pasekmių nei Konkursų organizavimo, nei Bendradarbiavimo sutarčių teisėtumui.
 7. Dėl Ieškinio argumentų neva Konkursų organizavimas pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę, nurodė, kad pagal Konkursų sąlygų 3 priede numatytų Sutarčių 81 punkto nuostatas, Ieškovas galės be jokių trukdžių ir be Atsakovų ar Konkursų būdu parinkto paslaugų teikėjo pritarimo ar valios išraiškos prisijungti prie Konkursų pagrindu sudarytų sutarčių.
 8. Ieškovas nurodo, kad bendrai organizuodami Konkursą Atsakovai sudarė draudžiamą konkurenciją ribojantį susitarimą - kartelį, susitarę pasidalyti rinką teritoriniu pagrindu. Ši nuostata nepagrįsta, nes ginčo srityje Atsakovai tarpusavyje, kaip ir Atsakovai su Ieškovu nėra konkuruojantys subjektai, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugos nėra vartotojams teikiamos paslaugos; organizacijoms pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos turės būti teikiamos vienodomis sąlygomis, todėl nei skirtingų atliekų tvarkytojų, nei skirtingų kainų, nei rinkos pasidalijimo teritoriniu ar kitu principu objektyviai negali būti.
 9. Atsakovo tvirtinimu, nepaisant to, ar Konkursą organizuotų Atsakovai, ar Atsakovai kartu su Ieškovu, ar savivaldybė (administratorius), toje savivaldybėje bus išrinktas vienas atliekų tvarkytojas, su kuriuo visos organizacijos turės pasirašyti sutartį vienodomis sąlygomis ir proporcingai užimamai rinkos daliai finansuoti pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugas.
 10. Dėl tariamo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo organizuojant Konkursus nurodė, kad Bendradarbiavimo sutartyse yra numatyta Atsakovų pareiga organizuoti Konkursus, konkrečiu atveju pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas teiksiančiam asmeniui parinkti. Bendradarbiavimo sutartyse numatyta Konkursus organizuoti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintą Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą.
 11. Konkursais yra siekiama įsigyti paslaugas, kurios nebus finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar piniginių fondų, jos bus visa apimtimi finansuojamos gamintojų ir importuotojų lėšomis, todėl jais negali būti siekiama ir viešųjų pirkimų tikslo, numatyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje.
 12. Taip pat nurodė, kad Ieškovas neturi teisinio suinteresuotumo tariamais sąžiningos konkurencijos pažeidimais ginčyti Konkursų teisėtumo, nes prie Konkursų pagrindu sudarytų sutarčių Ieškovas galės netrukdomai prisijungti, įvykdęs visas jam įstatymų keliamas sąlygas.
 13. Ieškovas nėra ir negali būti tiekėjas Atsakovų organizuojamuose Konkursuose, o Aplinkos apsaugos agentūra, kaip organizacijų veiklos kontrolę vykdanti atsakinga institucija, taip pat nėra inicijavusi nei Bendradarbiavimo sutarčių, nei Konkursų ginčijimo procedūrų.
 14. Triplike atsakovas VšĮ "Žaliasis taškas” iš esmės sutiko su bendraatsakovo pozicija, kad ieškovas neturi suinteresuotumo, neturėdamas su Visagino savivaldybės administracija bei paslaugų teikėju galiojančios PATO sutarties, Ieškovas negali vykdyti veiklos komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo srityje, atitinkamai neturi ir pareigos apmokėti komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo išlaidų. Taigi, Ieškovas šiuo metu ne tik negali kartu su atsakovais organizuoti Konkursų, tačiau ir negalėtų prisijungti prie Konkursų pagrindu sudarytų sutarčių su Konkursų būdu parinktu pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikėju.
 15. Pažymėjo, kad Visagino savivaldybė nemano, kad pakuočių atliekų paruošėjų naudoti ir (ar) naudotojų parinkimo konkursų organizavimas yra savarankiškoji savivaldybės funkcija.
 16. Atsakovo vertinimu, ieškovas nesuvokia skirties tarp skirtingų atliekų tvarkymo veiklų bei tarp bendro komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo ir pakuočių atliekų komunaliniame sraute tvarkymo organizavimo.
 17. Nurodė, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą atliekų sutvarkymas/tvarkymas apima skirtingas atliekų tvarkymo veiklas: atliekų surinkimą, atliekų perdirbimą ir atliekų naudojimą. Įstatymas taip pat numato papildomas tarpines atliekų tvarkymo veiklas: atliekų vežimą ir paruošimą naudoti.
 18. Atsakovų tvirtinimu, įstatymu aiškiai nustatoma savivaldybių pareiga atrinkti tik atliekų surinkėjus, o savivaldybė (administratorius) turi teisę bendradarbiavimo sutartimi su organizacijomis nustatyti atliekų tvarkytojo, t. y. kitas atliekų tvarkymo veiklas (konkrečiu atveju paruošėjo naudoti ir naudotojo) vykdysiančio asmens parinkimo tvarką, kas konkrečiu atveju ir buvo nustatyta Bendradarbiavimo sutartyse.
 19. Ginčo atveju Konkursais yra atrenkamas atliekų tvarkytojas ne teikti bendras komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas (būtent ši funkcija yra savarankiškoji savivaldybių funkcija), o vykdyti specifines paslaugas - komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas. Taip yra įgyvendinama įstatymu nustatyta pareiga bendradarbiauti su savivaldybėmis (administratoriais) eksploatuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemą bei finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą bei apmokėti už komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir naudojimo paslaugas (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas ir 5 dalis). Konkursais, atsižvelgiant į minėtą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 16 dalyje imperatyvą, nėra įsigyjamos komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo paslaugos.
 20. Taigi, atsakovai ir Visagino savivaldybės administracija Bendradarbiavimo sutartyse susitarė dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų paruošėjų perdirbti ir naudoti bei perdirbėjų ir naudotojų parinkimo tvarkos, atitinkamai atsakovai vadovaujantis minėta tvarka paskelbė Konkursus atitinkamoms paslaugoms įsigyti, dėl ko Ieškovo nurodomi argumentai, kad Konkursai organizuojami neteisėtai, yra nepagrįsti ir šiuo pagrindu ieškinys atmestinas.
 21. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą atliekų surinkėjai priskiriami atliekų sutvarkytojams. Mano, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 30 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 10 str. nuostatomis, teisę skelbti pakuočių atliekų tvarkytojų, nurodytų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 4 dalies 2 punkte, parinkimo konkursus turi tik savivaldybės ar savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai). Tvirtina, kad skelbiamų konkursų sąlygos turi būti sulygtos bendradarbiavimo sutartyse, sudarytose savivaldybių ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių ir gamintojų, importuotojų organizacijų, kurios gamintojų ir importuotojų pavedimu vykdo Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, o konkursai dėl komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo savivaldybių teritorijose ir tolimesnio tokių surinktų pakuočių atliekų sutvarkymo privalo būti organizuojami pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

9Ieškinys tenkintinas.

 1. Nustatyta, kad ieškovui 2016 m. lapkričio 30 d. suteikta Licencija Nr. 005, remiantis kuria suteikta teisė organizuoti šių pakuočių: stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalato), kombinuotosios (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas), kombinuotosios (kita vyraujanti medžiaga), metalinės, popierinės ir kartotinės, medinės, kitos pakuotės atliekų tvarkymą. Remiantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 5 d., Ieškovas turi pareigą apmokėti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo išlaidas, atsakovai paskelbė ir vykdo Konkursus dėl šių paslaugų pirkimo, kurių proporcingą dalį išlaidų privalo apmokėti Ieškovas, todėl teismas laiko nustatytu, kad vykdomi Konkursai sukuria Ieškovui konkrečias teises ir pareigas.
 2. Bylos duomenimis, 2017-06-19 ir 2017-06-20 atsakovai, turintys pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją paskelbė šiuos konkursus pagal paskelbtas Konkurso sąlygas: Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą. Konkurso organizatoriai atsakovai yra savarankiškos Organizacijos, kolektyviai organizuojančios gamintojų ir importuotojų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą.
 3. Konkurso sąlygose (1 p.) nurodoma, kad Konkursas yra vykdomas vadovaujantis 2014 m. kovo 19 d. Bendradarbiavimo sutartimi Nr. 5-62/PTO/SAV/14-001 Dėl Visagino savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo, 2016 m. spalio 26 d. susitarimu Nr. 5-342 tarp VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir Visagino savivaldybės administracijos, 2013 m. birželio 3 d. Bendradarbiavimo sutartimi Nr. 5-156 dėl Visagino savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo bei 2016 m. spalio 26 d. susitarimu Nr. 5-341 tarp VšĮ „Žaliasis taškas“ ir Visagino savivaldybės administracijos.
 4. Konkurso sąlygų 2 p. nurodyta, kad paslaugų pirkimas yra vykdomas konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-07-02 įsakymu Nr. D1-563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu (su pakeitimais), Organizacijų pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašais bei Konkursų sąlygomis.
 5. Pirkimo objektas - rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugos.
 6. Ieškovo tvirtinimu, atsakovų vykdomi Konkursai prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams, todėl pripažintini neteisėtais, nes nurodyti Konkursai gali būti vykdomi tik savivaldybės ar jos įgalioto juridinio asmens ir tik remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais.
 7. Atsakovai su nurodytais ieškovo argumentais nesutinka, motyvuodami tuo, kad ieškovo ieškinyje nurodytos teisės normos nedraudžia atsakovams vykdyti Bendradarbiavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kurie atsakovams, kaip gamintojų ir importuotojų organizacijai yra privalomi, tame tarpe ir skelbti Konkursus dėl paslaugų tiekėjo parinkimo. Tvirtina, kad ieškovas be pagrindo sutapatina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą su pakuočių ir atliekų tvarkymu, kaip tai reglamentuojama Atliekų tvarkymo ir Pakuočių ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatomis. Nurodė, kad Konkursais atrenkamas atliekų tvarkytojas ne teikti bendras komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, o vykdyti specifines paslaugas – komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo, popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas. Atsakovai taip pat nesutinka su ieškinio argumentais dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo organizuojant viešuosius pirkimus, motyvuodami tuo, kad atsakovai nėra perkančios organizacijos, kaip yra suprantamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, todėl konkursai yra organizuojami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintą Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą. Taip pat nurodė, kad Konkursais siekiama įsigyti paslaugas, kurios bus visa apimtimi finansuojamos gamintojų ir importuotojų lėšomis, todėl jais negali būti siekiama ir viešųjų pirkimų tikslo. Taip pat pabrėžė, kad Konkurso sąlygose nustatyti principai iš esmės analogiški viešajam pirkimui.
 8. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybių visumą, atsakovų atsikirtimus, ieškovo ieškinio argumentus, kuriais yra grindžiamas ieškinys dėl atsakovų neturėjimo teisės organizuoti Konkursą bei Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų pripažįsta pagrįstais, kas sudaro teisinį pagrindą tenkinti ieškovo ieškinį.
 9. Pažymėtina, kad komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskiriamas savivaldybių funkcijoms. Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 31 p., viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų yra komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su savivaldybių funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 43 d.). Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 11 d. nustato, kad savivaldybė ar jos pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo organizatorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal šio įstatymo 2 str. 18 d. atliekų tvarkymas – tai atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių atliekų organizavimas ir stebėsena, 20 d. atliekų tvarkytojas – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiksmų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Pagal 2 str. 31 d. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymas – gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir perdirbimas arba gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir naudojimas pagal Vyriausybės nustatytą užduotį.
 10. Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 str. nustatytos gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos; pagal 7 str. 1 dalies 2 punktą jų pareiga organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Atitinkamai, gamintojai ir importuotojai jiems Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas gali vykdyti individualiai arba kolektyviai, t. y. steigdami šio įstatymo 10 str. nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais (Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 5 dalis). Gamintojams ir importuotojams teisė gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą organizuoti kolektyviai numatyta ir Atliekų tvarkymo įstatymo 3422-23 str.
 11. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str., reglamentuojančiame Kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimus yra nustatyta, kokias sutartis ir su kuo privalo sudaryti organizacija, siekdama įvykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte gamintojams ir importuotojams nustatytą pareigą dėl pakuočių atliekų tvarkymo ir organizavimo. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti gamintojų ir importuotojų organizacija privalo sudaryti sutartis „su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti. Šiose sutartyse turi būti numatyta bendradarbiavimo <...> sąlygos, <...> komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo tvarka“. Vadovaujantis 10 str. straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, organizacijos privalo sudaryti „pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo“.
 12. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 33 dalies ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 14 dalies nuostatas, pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis - trišalė sutartis tarp savivaldybės (arba tarp savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, organizacijos ir atliekų tvarkytojo. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 20 dalyje numatyta, kad atliekų tvarkytoju laikoma „įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą, o pagal šio straipsnio 18 dalį atliekų tvarkymas - atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kad „atliekų surinkimas - atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius“. Taigi, sistemiškai aiškinant minėtų įstatymų nuostatas, atliekų surinkėjai priskirtini atliekų tvarkytojams.
 13. Kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir jų funkcionavimo užtikrinimą vykdo savivaldybė ar jos pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (11 p.). Atliekų tvarkymo įstatymo to paties straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad viena iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus vykdytinų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijų - „organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti“. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas sutinka su ieškovo pozicija byloje, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. ir 30 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. ir 10 str. nuostatomis, teisę skelbti pakuočių atliekų tvarkytojų, nurodytų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte, parinkimo konkursus turi tik savivaldybės ar savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai).
 14. Pažymėtina, kad analogišką poziciją dėl įstatymų taikymo byloje pateikė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, kuri pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 20 str. nuostatas reglamentuoja ir administruoja visų atliekų tvarkymą, kontroliuoja nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą, koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą atliekų tvarkymo srityje. Trečiojo asmens tvirtinimu, skelbiamų konkursų sąlygos turi būti sulygtos bendradarbiavimo sutartyse, sudarytose savivaldybių ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių ir gamintojų, importuotojų organizacijų, kurios gamintojų ir importuotojų pavedimu vykdo Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, o konkursai dėl komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo savivaldybių teritorijose ir tolimesnio tokių surinktų pakuočių atliekų sutvarkymo privalo būti organizuojami pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
 15. Teismo vertinimu ta aplinkybė, kad atsakovai turi galiojančias Bendradarbiavimo sutartis su Visagino savivaldybės administracija dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo, Susitarimus dėl Bendradarbiavimo sutarties pakeitimo, kuriuo buvo pakeista Pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo tvarka ir kurių pagrindu atsakovai paskelbė konkursą, byloje neturi teisinės reikšmės, kadangi galiojančios bendradarbiavimo sutartys negali paneigti bei pašalinti aukščiau teismo aptartų Atliekų tvarkymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų reikalavimų, nes juose yra įtvirtinta savivaldybės pareiga užtikrinti atliekų tvarkymo organizavimo suteikimą ir vykdymą. Pažymėtina, jog analogiškos pozicijos laikėsi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gegužės 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-676-236/2016.
 16. Teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos kaip savivaldybės ar regiono atliekų tvarkymo centrai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 str. gali perduoti viešųjų pirkimų vykdymą tik kitoms perkančioms organizacijoms, kurios vykdytų viešuosius pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Atsakovai nėra perkančios organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. pagrindu, jų paskelbti konkursai yra vykdomi pagal Tvarkos aprašus, o ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymų normas (Konkurso sąlygų 2 p.), todėl toks įgaliojimas negali būti laikomas teisėtu.
 17. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovui įrodžius, kad atsakovai neturėjo teisės ir pareigos skelbti ir vykdyti ginčo konkursus siekiant parinkti komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojų, ieškovo ieškinys tenkintinas, pripažįstami neteistais ir nutraukiami atsakovų VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ vykdomi konkursai: Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursas; ir Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursas.
 18. Dėl kitų ieškovo ieškinio argumentų ir atsakovų atsikirtimų teismas nepasisako, kaip neturinčių esminės įtakos.
 19. Ieškovo ieškinį tenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteistinas sumokėtas žyminis mokestis – 62 Eur (CPK 93 str.).

10Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Pripažinti neteistais ir nutraukti atsakovų VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ vykdomus konkursus: Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Visagino savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą.

13Priteisti ieškovui VšĮ „Gamtos ateitis“ iš atsakovo VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ – 31 Eur, iš atsakovo VšĮ „Žaliasis taškas“ - 31 Eur žyminio mokesčio.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai