Byla e2A-176-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danguolės Martinavičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ ieškinį atsakovėms viešajai įstaigai „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“ dėl konkursų pripažinimo neteisėtais, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, Alytaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė viešoji įstaiga (toliau – ir VŠĮ) „Gamtos ateitis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir nutraukti atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdomus konkursus: Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Alytaus regione (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą (toliau – ir Konkursai); priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2017 m. vasario 28 d. atsakovės paskelbė apie vykdomus viešuosius konkursus: Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą; Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj., Varėnos raj. savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą. Ieškovė teigimu, minėti Konkursai prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo (toliau - ATĮ) bei Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymuose (toliau - PPATĮ) nustatytiems reikalavimams ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimui, kad teisę skelbti tokius konkursus gali tik savivaldybės arba savivaldybių pavedimu regioniniai atliekų tvarkymo centrai, ir kad konkursai dėl komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbti ir perdirbimo savivaldybių teritorijose privalo būti organizuojami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimus. Ieškovės teigimu, atsakovės nėra valstybės valdymo subjektai ir nėra įgaliotos vykdyti komunaliniame sraute susidarančių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursų, o tai leidžia daryti išvadą, jog Konkursai vykdomi neteisėtai ir turi būti nutraukti.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino neteisėtais ir nutraukė atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdomus Konkursus bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

144.

15Nors teismas ir nustatė, kad ieškovė, paskelbus apie vykdomus Konkursus, t. y. 2017 m. vasario 28 d., nebuvo sudariusi su uždarąja akcine bendrove (toliau – UAB) Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru įstatymo reikalaujamų bendradarbiavimo sutarčių, tačiau, įvertinęs Konkursų svarbą, įstatyme numatytų ūkio subjektų, turinčių pareigą prisidėti prie pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo, finansavimo aspektus bei skaidrumo ir ūkio subjektų lygiateisiškumo principus, kurie yra aktualūs ir ieškovei VŠĮ „Gamtos ateitis“, turinčiai galiojančią licenciją kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą bei turinčiai ekonominį suinteresuotumą dėl tokio pobūdžio konkursų organizavimo tvarkos, darė išvadą, kad ieškovė įrodė savo teisinį suinteresuotumą apginti pažeistą ir ginčijamą subjektinę teisę, pareiškiant ieškinį teisme.

165.

17Įvertinęs teisinį reglamentavimą, teismas sprendė, kad atsakovės neturėjo teisės skelbti ir vykdyti ginčo Konkursus, siekdamos parinkti komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojus.

186.

19Nors savivaldybėms ir pakuočių gamintojams bei importuotojams nustatyta pareiga sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl papildomos pakuočių atliekų surinkimo sistemos (ATĮ 30 straipsnio 16 dalis, PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktai), tačiau teismas darė išvadą, kad už tinkamą atliekų sistemos, kaip viešosios paslaugos, funkcionavimą yra atsakinga tik savivaldybė. Teismas pažymėjo, kad savivaldybė privalo užtikrinti, jog atliekų tvarkymas būtų organizuojamas neatsižvelgiant į tai, ar pakuočių gamintojai ir importuotojai yra sudarę su savivaldybe bendradarbiavimo sutartį ar ne, nes viešojo intereso tenkinimas ir viešųjų paslaugų nuolatinio teikimo užtikrinimas yra savivaldybei priskirta funkcija.

207.

21Teismo nuomone, atsakovių su trečiuoju asmeniu UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru sudarytos Bendradarbiavimo sutartys negali būti laikomos aukštesnės galios aktu nei Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas ar ATĮ, kuriais įtvirtinama būtent savivaldybės pareiga užtikrinti viešosios paslaugos (atliekų tvarkymo organizavimo) savalaikį teikimą ir vykdymą. Teismas pažymėjo, kad tik savivaldybės yra įpareigotos įstatymu vykdyti pirkimus, jų negali saistyti atliekant šią funkciją jokios Bendradarbiavimo sutartys.

228.

23Teismas nurodė, kad atsakovės gali dalyvauti parenkant pakuočių atliekų tvarkytojus, kadangi jos turi pareigą apmokėti už tokias paslaugas, tačiau toks teisinis reguliavimas, teismo nuomone, neleidžia daryti išvados, kad Bendradarbiavimo sutartimis savivaldybės būtų perleidusios savo funkciją – teisę skelbti pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo konkursus atsakovėms. Bendradarbiavimo sutartys (Susitarimai dėl pakeitimo), kurių pagrindu atsakovės paskelbė Konkursus, byloje neturi teisinės reikšmės, kadangi jos negali paneigti ATĮ bei PPATĮ reikalavimų, kurie numato savivaldybės pareigą užtikrinti atliekų tvarkymo organizavimą ir vykdymą. Teismas pažymėjo, kad tokią praktiką formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gegužės 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-676-236/2016.

249.

25Kadangi atsakovės nėra perkančios organizacijos VPĮ 4 straipsnio prasme, o jų paskelbti Konkursai yra vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), o ne VPĮ normomis, teismas sprendė, kad šiuo atveju savivaldybės įgaliojimas negali būti laikomas teisėtu.

2610.

27Teismas atkreipė dėmesį ir tai, kad Lietuvos Respublikos Seime buvo užregistruotas ATĮ pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo buvo siūloma, jog gamintojų ir importuotojų organizacijos konkurso būdu turėtų išrinkti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ruošėjus naudoti ir naudotojus (perdirbėjus) ir (ar) eksportuotojus, bei pakeitimą, kad konkursai vykdomi pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką, tačiau buvo paskelbta Aplinkos apsaugos komiteto 2017 m. birželio 21 d. išvada Nr. 107-P-23 dėl Projekto, kuria Seimo komitetas pritarė Vyriausybės 2017 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 195 pozicijai, t. y. esamam reguliavimui, kuris suteikia tik savivaldybėms (jų pavedimu - administratoriams) teisę organizuoti ir vykdyti Konkursą. Tai, teismo nuomone, papildomai patvirtina tai, kad atsakovės neturėjo teisės organizuoti ginčo Konkursų.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2911.

30Trečiasis asmuo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3111.1.

32Šios bylos ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. e2A-676-236/2016 situacija ir faktinės bylos aplinkybės yra skirtingos, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo byloje padarytomis išvadomis. Teismas nepagrįstai ignoravo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-288-661/2017, ir 2017 m. gegužės 24 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1044-431/2017, kurių faktinės aplinkybės yra panašios į nagrinėjamos bylos.

3311.2.

34VŠĮ „Gamtos ateitis“ nėra tinkamas ieškovas šioje byloje, nes ieškinio pateikimo metu nebuvo įvykdžiusi PPATĮ nustatytų sąlygų, todėl neturėjo objektyvios galimybės vykdyti veiklos komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo srityje. Bendradarbiavimo sutartis su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru buvo sudaryta tik bylos nagrinėjimo metu, t. y. 2017 m. liepos 31 d., o tai reiškia, kad ieškovė, turėdama licenciją ir sudariusi bendradarbiavimo bei kitas reikiamas sutartis, galėjo pradėti vykdyti atstovaujamų gamintojų ir importuotojų pareigas tik nuo 2018 m. sausio 1 d. (PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktai).

3511.3.

36Neginčijant 2017 m. liepos 31 d. bendradarbiavimo sutarties ir teismui palikus ją galioti, susiklostė absurdiška situacija, kai likus galioti ieškovės įsipareigojimui trečiajam asmeniui UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui (atitinkamai ir Alytaus miesto savivaldybei) dalyvauti gamintojų ir importuotojų organizuojamuose konkursuose, kuriuose parenkamas pakuočių paruošėjas ir (ar) naudotojai, yra tenkinamas ieškovės prašymas pripažinti neteisėtais ir nutraukti atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žalias taškas“ vykdomus konkursus.

3711.4.

38Nepagrįsta teismo išvada, kad ginčo Konkursus galėjo organizuoti tik Alytaus regiono savivaldybės ar UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Atsakovėms ir savivaldybėms nustatyta pareiga sudaryti dvi sutartis – bendradarbiavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis. Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis Bendradarbiavimo sutartimis, atsakovės, siekdamos įsigyti komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų bei popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų, popieriaus, kartono, plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas, teisėtai paskelbė ginčijamus Konkursus.

3912.

40Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4112.1.

42Vadovaujantis ATĮ 2 ir 30 straipsnių, PPATĮ 2 ir 10 straipsnių nuostatomis, darytina išvada, kad teisę skelbti pakuočių atliekų tvarkytojų, nurodytų PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte, parinkimo konkursus turi tik savivaldybės ar savivaldybių įsteigti juridiniais asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (komunalinių atliekų tvarkymo administratoriai). Skelbiamų konkursų sąlygos turi būti sulygtos bendradarbiavimo sutartyse, sudarytose savivaldybių ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo administratorių ir gamintojų, importuotojų organizacijų, kurios gamintojų ir importuotojų pavedimu vykdo PPATĮ 7 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamuose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, o konkursai dėl komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo savivaldybių teritorijose ir tolimesnio tokių surinktų pakuočių atliekų sutvarkymo privalo būti organizuojami pagal VPĮ reikalavimus.

4312.2.

44Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad ieškovė ir teismas nepagrįstai atsižvelgė į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. (17-2)D8-8888 pateiktą nuomonę ir tendencingai vertino byloje esančius įrodymus, nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkeldamas atsakovėms ir tretiesiems asmenims. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kokios aplinkybės nustatytos išnagrinėjus bylą, kokiomis teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis remiantis buvo priimtas skundžiamas sprendimas.

4513.

46Atsakovė VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą prašo skundą tenkinti, sutinka su apeliacinio skundo argumentais.

4714.

48Atsakovė VŠĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo tenkinti skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4914.1.

50Ginčo Konkursais buvo siekiama įsigyti ne bendras komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, bet specifines paslaugas – komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-211-302/2018, kurios faktinės aplinkybės yra panašios kaip ir nagrinėjamos bylos, jau yra pateikęs ginčui aktualių teisės normų išaiškinimą, kuris yra priešingas pirmosios instancijos teismo pozicijai. Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-676-236/2016, kadangi bylų ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) iš esmės skiriasi.

5114.2.

52Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. (17-2)D8-8888 ir teisėkūros iniciatyvomis. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-211-302/2018, nurodė, kad teismas sprendimą priimą remdamasis ne atskirais įrodymais, o įrodymų visuma.

5314.3.

54Atsakovės nėra perkančiosios organizacijos, kaip jos yra suprantamos VPĮ, todėl ginčijami Konkursai pagrįstai buvo organizuojami, vadovaujantis Aprašu. Konkursais yra siekiama įsigyti paslaugas, kurios nefinansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar piniginių fondų, jos bus visa apimtimi finansuojamos gamintojų ar importuotojų lėšomis, todėl jais negali būti siekiama ir viešųjų pirkimų tikslo, numatyto VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

5514.4.

56VŠĮ „Žaliasis taškas“ begali būti laikoma tinkama ieškove byloje, nes ieškinio pateikimo metu nebuvo įvykdžiusi PPATĮ nustatytų sąlygų – sudariusi bendradarbiavimo sutarties (sutartis buvo sudaryta tik bylos nagrinėjimo metu, t. y. 2017 m. liepos 31 d.). Taip pat ieškovė nėra subjektas, galintis ginti viešąjį interesą, todėl ji neturėjo teisės ginčyti Konkursų teisėtumo įstatymų ar įstatymuose įtvirtintų principų pažeidimų pagrindu.

5715.

58Ieškovė VŠĮ „Gamtos ateitis“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

5915.1.

60Ieškovei 2016 m. lapkričio 30 d. buvo išduota licencija, įstatyme numatytos Bendradarbiavimo sutartys Nr. 162, 163, 164, 165, 166, 167 ir 168 su UAB Alytaus reginio atliekų tvarkymo centru buvo pasirašytos 2017 m. liepos 31 d. Taigi ieškinio pateikimo metu ieškovė turėjo galiojančią licenciją, o Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas užtruko, nes trečiasis asmuo nesutiko pakeisti galimai neteisėtas sutarčių sąlygas. Ieškovės suinteresuotumą šioje byloje pagrindžia ir tai, kad PPATĮ 10 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog organizacija šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas išlaidas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą turi finansuoti proporcingai jos dalyvių ir organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkamai tiektiems gaminiams supakuoti panaudotų pakuočių kiekį. Atsakovių vykdomi Konkursai neabejotinai turi įtakos ieškovės teisėms ir pareigoms, nes, remiantis PPATĮ 10 straipsnio 5 dalimi, ieškovė turi pareigą apmokėti proporcingą dalį pakuočių atliekų tvarkymo išlaidų. Konkursų sąlygos yra nesąžiningos ir neteisėtos, todėl jos pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus. Atsižvelgiant į tai, visi kiti atsakovių argumentai, susiję su ieškovės teisiniu suinteresuotumu, atmestini kaip nepagrįsti.

6115.2.

62Apeliantė nepagrįstai kaip precedentais remiasi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-588-661/2017, bei Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-1044-431/2017, kadangi skiriasi bylų faktinės aplinkybės. Pagal faktines aplinkybes analogiška nagrinėjamai bylai yra Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4804-619/2017, kurioje 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimu buvo tenkintas ieškovės ieškinys ir pripažinti neteisėtais ir nutraukti atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdyti konkursai Visagino savivaldybės teritorijoje.

63Teisėjų kolegija

konstatuoja:

64IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6516.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir bylos nagrinėjimo ribų

6717.

68Ginčo Konkursų organizatorės atsakovės VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ yra dvi savarankiškos organizacijos, įsteigtos pakuočių gamintojų ir / ar importuotojų. Tuo tarpu trečiasis asmuo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra ATĮ 30 straipsnio 1 dalies pagrindu įsteigtas Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius.

6918.

70Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. balandžio 3 d. Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir VŠĮ „Žaliasis taškas“, vykdydamos PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, susitarė dėl bendradarbiavimo organizuojant Alytaus regione komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti. 2013 m. balandžio 3 d. Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 47, 48, 49, 50, 52, 53 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ taip pat susitarė dėl bendradarbiavimo organizuojant Alytaus regiono komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti (toliau – ir Bendradarbiavimo sutartys). 2015 m. gruodžio 31 d. Bendradarbiavimo sutarčių Nr. 47, 48, 49, 50, 52, 53 pakeitimu Nr. 305 ir 2016 m. sausio 18 d. Bendradarbiavimo sutarčių Nr. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 pakeitimu Nr. 12/1 buvo pakeistas Bendradarbiavimo sutarčių VII skyrius „Pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo tvarka“. Pakeitimais šalys susitarė, kad pakuočių atliekų surinkėjas (-ai) ir vežėjas (-ai) savivaldybėje parenkami konkurso būdu, vykdomo pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. D1-563 organizacijų, kurios pagal VPĮ nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą. (Pakeitimų sutarčių 1 punktas).

7119.

72Remdamosios su trečiuoju asmeniu sudarytomis Bendradarbiavimo sutartimis ir jų pakeitimais, atsakovės VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ 2017 m. vasario 28 d. paskelbė apie vykdomus konkursus: Alytaus regiono (Alytaus m., Alytaus raj., Birštono, Druskininkų, Prienų raj., Lazdijų raj. ir Varėnos raj. savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą ir komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą. Konkursų sąlygose nurodyta, kad paslaugų pirkimas vykdomas konkurso būdu, vadovaujantis ATĮ, PPATĮ, Aprašu bei Konkurso sąlygomis.

7320.

74Ieškovė VŠĮ „Gamtos ateitis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir nutraukti atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdomus Konkursus. Ieškovė tvirtino, kad ginčijami Konkursai gali būti vykdomi tik savivaldybės ar jos įgalioto juridinio asmens ir tik remiantis VPĮ reikalavimais, tuo tarpu atsakovės nėra valstybės valdymo subjektai ir nėra įgaliotos vykdyti komunaliniame sraute susidarančių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkurso, kas leidžia daryti išvadą, kad Konkursai yra vykdomi neteisėtai, todėl turi būti nutraukti.

7521.

76Konstatavęs, kad atsakovės neturėjo teisės skelbti ir vykdyti ginčo Konkursus, kuriais siekiama parinkti komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojus, Vilniaus apygardos teismas skundžiamu 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino neteisėtais ir nutraukė atsakovių VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ vykdomus Konkursus.

7722.

78Trečiasis asmuo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: pirma, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2A-676-236/2016 padarytomis išvadomis ir ignoravo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-288-661/2017, ir 2017 m. gegužės 24 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1044-431/2017; antra, VŠĮ „Gamtos ateitis“ nėra tinkamas ieškovas šioje byloje, nes ieškinio pateikimo metu neturėjo teisės ginčyti atsakovių organizuotus Konkursus; trečia, nepagrįsta teismo išvada, kad ginčo Konkursus galėjo organizuoti tik Alytaus regiono savivaldybės ar UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Atsižvelgiant į apeliacinio skundo ribas, toliau ir bus pasisakoma šiais aspektais. Dėl ieškovės VŠĮ „Gamtos ateitis“ tinkamumo

7923.

80Apeliantės teigimu, VŠĮ „Gamtos ateitis“ nėra tinkama ieškovė šioje byloje, nes ieškinio pateikimo metu nebuvo sudariusi su Alytaus regiono savivaldybėmis tokiai veiklai vykdyti reikiamos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarties, bendradarbiavimo sutartis su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru buvo sudaryta tik bylos nagrinėjimo metu, t. y. 2017 m. liepos 31 d.

8124.

82Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei VŠĮ „Gamtos ateitis“ 2016 m. lapkričio 30 d. išduota licencija Nr. 005, suteikianti teisę kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą: organizuoti stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalato), kombinuotosios (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas), kombinuotosios (kita vyraujanti medžiaga), metalinės, popierinės ir kartotinės, medinės, kitos pakuotės atliekų tvarkymą (analogiškas licencijas turi ir atsakovės). Ieškinio pateikimo metu ieškovei išduota licencija Nr. 005 buvo galiojanti.

8325.

84Pagal PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktus, gamintojų ir importuotojų įsteigta organizacija privalo sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (ar savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti; ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų I ketvirčio pabaigos sudaryti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. Šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad organizacija gavusi licenciją ir sudariusi visas šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sutartis, gamintojų ir importuotojų pareigas, nurodytas šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, gali pradėti vykdyti nuo kalendorinių metų sausio 1 d.

8526.

86PPATĮ 10 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad organizacija šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas išlaidas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą turi finansuoti proporcingai jos dalyvių ir organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektiems gaminiams supakuoti panaudotų pakuočių kiekį.

8727.

88Remiantis minėta PPATĮ 10 straipsnio 5 dalies nuostata, darytina išvada, kad atsakovių vykdomi Konkursai turi įtakos ieškovės teisės ir pareigoms, nes ieškovė įstatymo pagrindu turi pareigą apmokėti proporcingą jai tenkančią dalį pakuočių atliekų tvarkymo išlaidų. Taigi, kadangi ieškovė yra licencijuota organizacija, kuriai, atsižvelgiant į užimamą rinkos dalį, įstatymu yra nustatyta pareiga apmokėti pakuočių atliekų tvarkymo išlaidas, laikytina, jog ieškovė yra suinteresuota Konkursų rezultatais, nes nuo paslaugų tiekėjo parinkimo gali priklausyti išlaidų, kuria privalės padengti ieškovė, dydis, taip pat kitos paslaugų teikimo sutarties sąlygos.

8928.

90Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad įstatyme numatytas Bendradarbiavimo sutartis Nr. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru ieškovė VŠĮ „Gamtos ateitis“ vis dėlto, nors ir bylos nagrinėjimo metu, bet pasirašė, kas papildomai patvirtina realų ieškovės suinteresuotumą ginčyti Konkursų vykdymą.

9129.

92Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas šiuo atveju pagrįstai ieškovės suinteresuotumą ginčyti Konkursus aiškino ne in concreto, bet in abstracto (svarbu ne tai, ar ieškovė buvo sudariusi teisės aktų reikalaują bendradarbiavimo sutartį su trečiuoju asmeniu, bet ieškovės vykdomos veiklos pobūdis ir galimybė tokią sutartį sudaryti ateityje), kompleksiškai vertindamas šią sritį reglamentuojantį teisinį reguliavimą, ieškovės vykdomos veiklos pobūdį ir ieškovės ekonominį suinteresuotumą tokio pobūdžio konkursų organizavimo tvarka.

9330.

94Nurodytų argumentų pagrindu atmestini kaip nepagrįsti trečiojo asmens apeliacinio skundo argumentai, susiję su ieškovės procesiniu subjektiškumu inicijuoti šį teismo procesą. Dėl teisės organizuoti ginčo Konkursus

9531.

96Esminis šioje byloje kilęs klausimas, ar atsakovės turi teisę organizuoti ginčo Konkursus. Ieškovės teigimu, atsakovės nėra valstybės valdymo subjektai ir nėra įgaliotos vykdyti komunaliniame sraute susidarančių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursų, todėl Konkursus galėjo organizuoti tik Alytaus regiono savivaldybės ar UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Tokiai pozicijai pritarė ir pirmosios instancijos teismas. Tuo tarpu tiek apeliantė UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, tiek atsakovės VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ laikosi pozicijos, jog ginčo Konkursus teisėtai Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu organizavo atsakovės.

9732.

98Taigi šalys skirtingai vertina tai, ar gamintojų ir importuotojų organizacija turi teisę organizuoti atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkursą bei jo pagrindu sudaryti paslaugų sutartį, ar tokio pobūdžio konkursai turi būti organizuojami pagal VPĮ nustatytą tvarką.

9933.

100Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Savivaldos įstatymas) (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 1 d.) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę yra skirstomos į savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms). Savarankiškąsias funkcijas savivaldybės atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendindamos šias funkcijas, savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose. Pagal Savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimas ir sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas yra priskirtas prie savarankiškųjų savivaldybių funkcijų.

10134.

102Bendruosius atliekų tvarkymo reikalavimus, pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus, reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams, atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones, alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas nustato ATĮ, o pagrindiniai pakuočių reikalavimai, bendrieji Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką įvežamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo reikalavimai, kad būtų išvengta pakuočių ir pakuočių atliekų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, taip pat gamintojų, importuotojų, pardavėjų, vartotojų, atliekų tvarkytojų teisės ir pareigos, tvarkant pakuotes ir pakuočių atliekas, įtvirtinti PPATĮ.

10335.

104Atliekų tvarkymo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 12 d.), inter alia, nustatančio atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą, reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams, 25 straipsnyje, apibrėžiančiame savivaldybių funkcijas atliekų tvarkymo srityje, nurodyta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių paslaugų teikimą. Taigi sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad būtent savivaldybė turi teisę ir pareigą spręsti dėl tinkamo atliekų tvarkymo sistemos modelio ir jo diegimo.

10536.

106Remiantis ATĮ 2 straipsnio 18 dalimi, atliekų tvarkymas apima keletą savarankiškų veiklų – atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą ir šalinimą, šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga yra viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą (ATĮ 2 straipsnio 40 dalis).

10737.

108ATĮ 30 straipsnyje, įtvirtinančiame komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą ir jų funkcionavimo užtikrinimą, nurodyta, kad kelios ar visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių (1 dalis). Šis administratorius, be kitų funkcijų, gali organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti bei kitas su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimu susijusias savivaldybių pavestas funkcijas (3 dalis). ATĮ 30 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui nepavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka.

10938.

110ATĮ 30 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad savivaldybė ar savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal ATĮ 30 straipsnio 12 dalį atliekų tvarkytojas, teikiantis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu jį išrenka savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius. Taigi pagal bendrąją taisyklę komunalinių atliekų tvarkytojus atrenka savivaldybė ar sistemos administratorius ir tik tokie tvarkytojai gali teikti atliekų tvarkymo paslaugas toje savivaldybėje.

11139.

112ATĮ 30 straipsnio 16 dalyje įtvirtinta, kad, siekdamos užtikrinti geros kokybės ir prieinamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą visiems savivaldybės teritorijos gyventojams, organizuodamos komunalinių atliekų sraute susidarančių elektros ir elektroninės įrangos ir pakuočių atliekų tvarkymą, savivaldybės (arba savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) privalo su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis sudaryti šio Įstatymo 342, 343 straipsniuose ir PPATĮ 10 straipsnyje nurodytas gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis. Komunalinių atliekų sraute susidarančių elektros ir elektroninės įrangos ir pakuočių atliekų surinkėjus savivaldybės turi išrinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11340.

114Kadangi nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl komunaliniame atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų, popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo tai šiuo atveju yra aktualios ir PPATĮ (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. sausio 24 d.), kuris, inter alia (be kita ko), nustato pagrindinius pakuočių reikalavimus, bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką įvežamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo reikalavimus, taip pat gamintojų, importuotojų, atliekų tvarkytojų teises ir pareigas tvarkant pakuotes ir pakuočių atliekas, nuostatos.

11541.

116PPATĮ įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyta, kad organizacija privalo sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti. Šiose sutartyse turi būti numatyta bendradarbiavimo eksploatuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemą, šviečiant ir informuojant gyventojus pakuočių atliekų tvarkymo klausimais sąlygos, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtros finansavimo tvarka, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo tvarka; 2 punkte įtvirtinta, kad organizacija privalo sudaryti sutartis ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų I ketvirčio pabaigos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo finansavimo (išlaidų apmokėjimo) tvarka, pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka. Esant daugiau nei vienai organizacijai, šiame punkte nurodytos sutartys pasirašomos vienodomis sąlygomis.

11742.

118Taigi, viena vertus, PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad bendradarbiavimo sutartyse turi būti numatyta komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo tvarka, o pagal ATĮ 30 straipsnio 16 dalį surinkėjus teisės aktų nustatyta tvarka išrenka savivaldybė. Kita vertus, sutartyse, numatytose PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte, kalbama apie sutarčių sudarymą su atliekų surinkėjais, parinktais pagal šios dalies 1 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką, tačiau susitarimo objektu įvardijamas ne tik komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamasis surinkimas, bet ir vežimas, paruošimas naudoti ir naudojimas, t. y. ir dėl tų atliekų tvarkymo veiklų, dėl kurių buvo skelbtas ginčijamas konkursas. Kitų pakuočių atliekų tvarkytojų išrinkimo tvarka nei PPATĮ, nei ATĮ atskirai neaptarta.

11943.

120Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte expressis verbis (tiesiogiai) nurodyta, kad ne komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjus išrenka gamintojų ir importuotojų organizacijos ir sudaro su jais sutartis dėl pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo. Teisėjų kolegijos nuomone, tai patvirtina įstatymų leidėjo siekį skirtingai reglamentuoti pakuočių atliekų, atsirandančių komunalinių atliekų sraute ir kitur, tvarkytojų parinkimo tvarką.

12144.

122Aiškindamas šias teisės normas, kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad PPATĮ 10 straipsnio 4 dalis, priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, negali būti aiškinama kaip tiesiogiai suteikianti teisę gamintojų ir importuotojų organizacijoms su savivaldybe ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi sudaroma bendradarbiavimo sutartimi perduoti gamintojų ir importuotojų organizacijai teisę atrinkti komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-374-248/2018, 35 punktas).

12345.

124Kadangi nei PPATĮ kaip tam tikros rūšies atliekų tvarkymą reglamentuojantis teisės aktas, nei ATĮ tiesiogiai nereglamentuoja kitų pakuočių atliekų tvarkytojų (ne pakuočių ir pakuočių atliekų surinkėjų) parinkimo tvarkos ir subjektų, galinčių tai daryti, kasacinis teismas minėtoje nutartyje išaiškino, jog tokiu atveju taikytinos bendrosios ATĮ taisyklės.

12546.

126Pagal ATĮ 30 straipsnio 11 ir 12 dalis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus atrenka savivaldybės ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai. Kaip minėta, į teisės aktuose nurodomas atliekų tvarkymo ir atliekų tvarkytojo sąvokas patenka ne tik atliekų surinkimas, bet ir kitos paslaugos, t. y. vežimas, naudojimas, šalinimas, šių veiklų organizavimas (ATĮ 2 straipsnio 18 ir 20 dalys). Atliekų tvarkymas yra plačiausia sąvoka, apimanti kelias siauresnes: atliekų surinkimą, naudojimą ir šalinimą, ir kt., todėl laikytina, kad tais atvejais, kai teisės aktų nuostatose vartojama sąvoka „atliekų tvarkymas“, jos taikomos visoms veikloms rūšims, kurias apima atliekų tvarkymas, jei pačiame akte ar specialiuose įstatymuose, skirtuose tam tikrai atliekų tvarkymo sričiai, nenustatyta kitaip.

12747.

128Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad tik savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, veikiantis savivaldybės pavedimu, turėjo teisę skelbti ginčo Konkursus atrinkti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėją. Teisės organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui, net jeigu jis teikia tik dalį atliekų tvarkymo proceso paslaugų, t. y. atliekas paruošia perdirbti, naudoti ir naudoja, perdavimo gamintojų ir importuotojų organizacijai galimybė nei ATĮ, nei PPATĮ nenustatyta, todėl Bendradarbiavimo sutartimis ir jų pakeitimais UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras negalėjo perduoti pakuočių gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoms VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žaliasis taškas“ savo funkcijos organizuoti komunaliniame atliekų sektoriuje susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimą.

12948.

130Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip jau konstatuota nutartyje, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiantį atliekų tvarkytoją gali parinkti savivaldybė, kuri yra perkančioji organizacija VPĮ (redakcija galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) prasme. ATĮ 30 straipsnio 3 dalyje komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui suteikiama teisė organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti. Kadangi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius yra savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, savivaldybės pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas, atitinkantis VPĮ 4 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, tai jis taip pat laikytinas perkančiąja organizacija VPĮ prasme. Dėl to bet kuriuo atveju konkursas turi būti vykdomas pagal VPĮ nustatytą tvarką.

13149.

132Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką, atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo, kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai VPĮ atžvilgiu. Kitų teisės aktų nuostatų subsidiarus taikymas VPĮ naudai pasireiškia tuo, kad pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas, o visos kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja tam tikro klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Aptartas specialiojo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų subsidiaraus taikymo pobūdis neeliminuoja imperatyviųjų reikalavimų, įtvirtintų ne VPĮ, taikymo. VPĮ nuostatų negalima aiškinti ir taikyti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu VPĮ nuostatų taikymui, nebent VPĮ expressis verbis (tiesiogiai) būtų įtvirtintas priešingas reguliavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

13350.

134Kadangi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pirkimas nepatenka į VPĮ 10 straipsnyje įtvirtintus atvejus, kai VPĮ įstatymo reikalavimai netaikomi, todėl pagrįstai teismas sprendė, kad ginčo atliekų tvarkymo paslaugų teikėjas galėjo būti atrenkamas tik vadovaujantis VPĮ nuostatomis, kurios yra specialiosios ATĮ ir PPTĮ normų atžvilgiu ir kurių taikymas negali būti panaikinamas šalių susitarimais.

13551.

136Vadovaujantis ginčo Konkurso paskelbimo metu galiojusiu teisiniu reglamentavimu bei aktualia šiam ginčui kasacinio teismo praktika, konstatuotina, kad pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo konkursus turi teisę skelbti tik savivaldybės ar savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, o kiti subjektai neturi įgaliojimų perimti su tokių konkursų organizavimu susijusias savivaldybių funkcijas.

13752.

138Atsakovė VŠĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo remtis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-211-302/2018, pateiktu ginčui aktualių teisės normų išaiškinimu, kuris yra priešingas pirmosios instancijos teismo pozicijai ir pirmiau minėtai kasacinio teismo praktikai.

13953.

140Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų, o žemesnės instancijos teismai – ir aukštesnės instancijos teismų sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. CPK 4 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

14154.

142Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimuose, pasisakydamas dėl teismo precedento reikšmės, yra pažymėjęs, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, jog būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų ir taip garantuojant teismų praktikos vienodumą bei jurisprudencijos tęstinumą.

14355.

144Taigi teismai, nagrinėdami bylas, turi vadovautis teismų procesiniais sprendimais suformuotais precedentais, atsižvelgdami į kasacinio teismo nuolat plėtojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimt civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013, ir joje nurodyta Konstitucinio Teismo jurisprudencija).

14556.

146Nagrinėjamu atveju kasaciniam teismui analogiškoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-374-248/2018) pateikus išaiškinimą, kad pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo konkursus turi teisę skelbti tik savivaldybės ar savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, minėta byla tapo precedentine ir privaloma teismams, nagrinėjantiems tokius pačius klausimus. Teisėjų kolegijai neįžvelgus jokių aplinkybių, kodėl nagrinėjama situacija turėtų būti vertinama kitaip, konstatuotina, kad pagrindo nukrypti nuo suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nėra. Dėl bylos procesinės baigties

14757.

148Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl trečiojo asmens UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

14958.

150CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

15159.

152Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į, kad šiuo procesiniu sprendimu nuspręsta trečiojo asmens UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą atmesti, sprendžia, jog tiek trečiasis asmuo, tiek atsakovė VŠĮ „Žaliasis taškas“, kuri sutiko su apeliaciniu skundu, neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme atlyginimą.

15360.

154Iš ieškovės VŠĮ „Gamtos ateitis“ į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ji apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 391,50 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (e. bylos t. 5, b. l. 90–92).

15561.

156Ieškovės VŠĮ „Gamtos ateitis“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 18.11 punkte nustatytą dydį, todėl jos, atsižvelgiant į suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei pobūdį bei teisingumo ir protingumo principus, mažintinos iki 950 Eur ir priteistinos iš apeliantės UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro.

157Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

158Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

159Priteisti ieškovei viešajai įstaigai „Gamtos ateitis“ (j. a. k. 303208956) iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (j. a. k. 250135860) 950 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė viešoji įstaiga (toliau – ir VŠĮ) „Gamtos ateitis“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. vasario 28 d. atsakovės paskelbė apie vykdomus... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 14. 4.... 15. Nors teismas ir nustatė, kad ieškovė, paskelbus apie vykdomus Konkursus, t.... 16. 5.... 17. Įvertinęs teisinį reglamentavimą, teismas sprendė, kad atsakovės... 18. 6.... 19. Nors savivaldybėms ir pakuočių gamintojams bei importuotojams nustatyta... 20. 7.... 21. Teismo nuomone, atsakovių su trečiuoju asmeniu UAB Alytaus regiono atliekų... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad atsakovės gali dalyvauti parenkant pakuočių atliekų... 24. 9.... 25. Kadangi atsakovės nėra perkančios organizacijos VPĮ 4 straipsnio prasme, o... 26. 10.... 27. Teismas atkreipė dėmesį ir tai, kad Lietuvos Respublikos Seime buvo... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 29. 11.... 30. Trečiasis asmuo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras apeliaciniu... 31. 11.1.... 32. Šios bylos ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr.... 33. 11.2.... 34. VŠĮ „Gamtos ateitis“ nėra tinkamas ieškovas šioje byloje, nes... 35. 11.3.... 36. Neginčijant 2017 m. liepos 31 d. bendradarbiavimo sutarties ir teismui palikus... 37. 11.4.... 38. Nepagrįsta teismo išvada, kad ginčo Konkursus galėjo organizuoti tik... 39. 12.... 40. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime... 41. 12.1.... 42. Vadovaujantis ATĮ 2 ir 30 straipsnių, PPATĮ 2 ir 10 straipsnių nuostatomis,... 43. 12.2.... 44. Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad ieškovė ir teismas... 45. 13.... 46. Atsakovė VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsiliepime į trečiojo... 47. 14.... 48. Atsakovė VŠĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 49. 14.1.... 50. Ginčo Konkursais buvo siekiama įsigyti ne bendras komunalinių atliekų... 51. 14.2.... 52. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai rėmėsi... 53. 14.3.... 54. Atsakovės nėra perkančiosios organizacijos, kaip jos yra suprantamos VPĮ,... 55. 14.4.... 56. VŠĮ „Žaliasis taškas“ begali būti laikoma tinkama ieškove byloje, nes... 57. 15.... 58. Ieškovė VŠĮ „Gamtos ateitis“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB... 59. 15.1.... 60. Ieškovei 2016 m. lapkričio 30 d. buvo išduota licencija, įstatyme numatytos... 61. 15.2.... 62. Apeliantė nepagrįstai kaip precedentais remiasi Vilniaus apygardos teismo... 63. Teisėjų kolegija... 64. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 65. 16.... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 67. 17.... 68. Ginčo Konkursų organizatorės atsakovės VŠĮ „Pakuočių tvarkymo... 69. 18.... 70. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 m. balandžio 3 d. Bendradarbiavimo... 71. 19.... 72. Remdamosios su trečiuoju asmeniu sudarytomis Bendradarbiavimo sutartimis ir... 73. 20.... 74. Ieškovė VŠĮ „Gamtos ateitis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 75. 21.... 76. Konstatavęs, kad atsakovės neturėjo teisės skelbti ir vykdyti ginčo... 77. 22.... 78. Trečiasis asmuo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras apeliaciniu... 79. 23.... 80. Apeliantės teigimu, VŠĮ „Gamtos ateitis“ nėra tinkama ieškovė šioje... 81. 24.... 82. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei VŠĮ „Gamtos ateitis“ 2016 m.... 83. 25.... 84. Pagal PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktus, gamintojų ir importuotojų... 85. 26.... 86. PPATĮ 10 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad organizacija šio straipsnio 4... 87. 27.... 88. Remiantis minėta PPATĮ 10 straipsnio 5 dalies nuostata, darytina išvada, kad... 89. 28.... 90. Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad įstatyme numatytas Bendradarbiavimo... 91. 29.... 92. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas šiuo atveju... 93. 30.... 94. Nurodytų argumentų pagrindu atmestini kaip nepagrįsti trečiojo asmens... 95. 31.... 96. Esminis šioje byloje kilęs klausimas, ar atsakovės turi teisę organizuoti... 97. 32.... 98. Taigi šalys skirtingai vertina tai, ar gamintojų ir importuotojų... 99. 33.... 100. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Savivaldos... 101. 34.... 102. Bendruosius atliekų tvarkymo reikalavimus, pagrindinius atliekų tvarkymo... 103. 35.... 104. Atliekų tvarkymo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.... 105. 36.... 106. Remiantis ATĮ 2 straipsnio 18 dalimi, atliekų tvarkymas apima keletą... 107. 37.... 108. ATĮ 30 straipsnyje, įtvirtinančiame komunalinių atliekų tvarkymo sistemų... 109. 38.... 110. ATĮ 30 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad savivaldybė ar savivaldybės... 111. 39.... 112. ATĮ 30 straipsnio 16 dalyje įtvirtinta, kad, siekdamos užtikrinti geros... 113. 40.... 114. Kadangi nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl komunaliniame atliekų sraute... 115. 41.... 116. PPATĮ įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyta, kad organizacija... 117. 42.... 118. Taigi, viena vertus, PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 119. 43.... 120. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte... 121. 44.... 122. Aiškindamas šias teisės normas, kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad... 123. 45.... 124. Kadangi nei PPATĮ kaip tam tikros rūšies atliekų tvarkymą... 125. 46.... 126. Pagal ATĮ 30 straipsnio 11 ir 12 dalis komunalinių atliekų tvarkymo... 127. 47.... 128. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad... 129. 48.... 130. Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip jau konstatuota nutartyje, komunalinių... 131. 49.... 132. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką, atsižvelgiant į tai,... 133. 50.... 134. Kadangi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pirkimas nepatenka į VPĮ 10... 135. 51.... 136. Vadovaujantis ginčo Konkurso paskelbimo metu galiojusiu teisiniu... 137. 52.... 138. Atsakovė VŠĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 139. 53.... 140. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo... 141. 54.... 142. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio... 143. 55.... 144. Taigi teismai, nagrinėdami bylas, turi vadovautis teismų procesiniais... 145. 56.... 146. Nagrinėjamu atveju kasaciniam teismui analogiškoje byloje (Lietuvos... 147. 57.... 148. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad apeliacinio skundo argumentai... 149. 58.... 150. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 151. 59.... 152. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į, kad šiuo procesiniu... 153. 60.... 154. Iš ieškovės VŠĮ „Gamtos ateitis“ į bylą pateiktų rašytinių... 155. 61.... 156. Ieškovės VŠĮ „Gamtos ateitis“ prašomos priteisti bylinėjimosi... 157. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 158. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą palikti... 159. Priteisti ieškovei viešajai įstaigai „Gamtos ateitis“ (j. a. k....