Byla 2-22702-435/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank AS, veikiančio per Danske Bank AS Lietuvos filialą, ieškinį atsakovo J. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. K. 2246,76 Lt skolos, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2008-05-07 sudarė su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį, laikotarpiui nuo 2008-05-07 iki 2012-05-07, kurios pagrindu atsakovui suteikė 4000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatytu laiku grąžinti paskolintas lėšas, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus įsipareigojimus. Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, t.y. negrąžino 731,67 Lt kredito dalies, nesumokėjo sutarties 3 p. nustatytų 10,04 proc. metinių palūkanų, kurių suma už laikotarpį nuo 2011-06-30 iki 2014-09-23 sudaro 172,11 Lt. atsakovui už laikotarpį nuo 2011-07-25 iki 2014-09-23 priskaičiuota 1312,98 Lt delspinigių.

4Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai – ieškinys su priedais, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui įteikti 2014-11-14 per darbovietę (b.l. 38). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovasnustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad 2008-05-07 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. VKMIN480804091 laikotarpiui nuo 2008-05-07 iki 2012-05-07, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 4000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatytu laiku grąžinti paskolintas lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus (b.l. 6-10). Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2011-08-18, 2011-11-03, 2012-04-03, 2012-11-03, pranešimai dėl įsipareigojimų nevykdymo (b.l. 13), palūkanų lentelė (b.l. 12), sąskaitos išrašas (b.l. 18-26). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).Pagal šalių sudarytą kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį atsakovui buvo suteiktas kredito limitas, sutartyje numatytos už suteiktą kreditą mokėtinos palūkanos ir delspinigiai už įsipareigojimų nevykdymą. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes neįvykdė sutarties (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Duomenų, kad ši skola būtų sumokėta nėra, todėl ieškovo reikalavimas dėl 491,80 Lt negrąžinto kredito kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 731,67 Lt suma.

9Ieškovo reikalavimas dėl 172,11 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų priteisimo, atsižvelgiant į vartojimo kredito sutarties pagrindines sąlygas, kaip pagrįstas tenkintinas, iš atsakovės priteistina 172,11 Lt palūkanų suma.

10Ieškovo reikalavimas dėl 1312,98 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių tenkintinas iš dalies. Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, į tai, kad atsakovas sutartimi įsipareigojo mokėti 10,04 procentų metinę palūkanų normą už naudojimąsi paskola, konstatuotina, kad delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs vartojimo kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio (0,15 procentų dienos delspinigių norma) nustato neproporcingai didelę atsakovo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 0,15 procentų dydžio delspinigius yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus atitinkančio 0,05 procento dydžio.

11Pažymėtina, jog ieškovas ieškiniu nepagrindė delspinigių skaičiavimo tvarkos. Teismui pateiktoje pažymoje tik abstrakčiai nurodoma, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 1090,23 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, tačiau vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl, vadovaujantis ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties bei teismų praktikos nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistini 0,05 procento dydžio delspinigiai už 180 dienų laikotarpį. Kadangi vartojimo kredito sutartyje buvo numatytas ir delspinigių mokėjimas už pavėluotas sumokėti palūkanas (Sutarties 26 p.), delspinigiai priteistini ir nuo ieškovo reikalaujamos priteisti palūkanų sumos. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovui priteistini 81,34 Lt delspinigių (903,78 Lt x 0,05 proc. x 180 d.). Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 985,12 Lt skolos suma.

12CK 6.874 straipsnio 1 dalyje numatyta paskolos gavėjo sutarties pažeidimo pasekmės. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Šalys sutarties 23 punktu susitarė dėl 11 procentų dydžio metinių palūkanų už įsipareigojimų nevykdymą. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos sutartyje numatytos 11 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

13Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas byloje sumokėtas 72,00 Lt žyminis mokestis, kadangi nuo tenkintų ieškinio reikalavimų sumos turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas 72,00 Lt žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.) bei priteistina 60 Lt už raginimų siuntimus atsakovui (15 Lt x 4).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo J. K., a.k. ( - ) 985,12 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 12 ct) (285,31 Eur) kredito, 11 (vienuolika) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (985,12 Lt (285,31 Eur)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) (20,85 Eur) žyminio mokesčio, 60,00 Lt (šešiasdešimt litų) (17,38 Eur) už raginimų siuntimą ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, juridinio asmens kodas 301694694, buveinė: Saltoniškių g. 2, Vilnius, a.s. LT08 7400 0011 94112 4810, naudai.

18Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai