Byla e2-26576-429/2018
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Eklera“, atstovaujamo UAB „Acountera“, ieškinį atsakovui Ž. Š. dėl žalos priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 4774,03 Eur žalos, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2017-10-27 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Eklera“ ir įpareigojo atsakovą (vadovą) per 10 dienų pateikti administratoriui įmonės turto balansą ir visus įmonės dokumentus. Atsakovas įpareigojimo nevykdė, nors bankroto administratorius išnaudojo visus būdus apie pareigą pranešti atsakovui, susisiekus su juo telefonu, žadėjo perduoti dokumentus, tačiau daugiau atsakovas nebeatsakė į skambučius. Atsakovo atsakomybė kyla dėl to, kad jis nesilaikė įpareigojimo pateikti administratoriui įmonės turto balansą ir visus įmonės dokumentus. Taip pat atsakovas nesilaikė pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei. Kreditoriniai reikalavimai sudaro 4774,03 Eur.

5Atsakovui Ž. Š. adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2018-10-18 viešo paskelbimo būdu, teismo nutartimi konstatavus, kad atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje buvo pareiškusi prašymą priimti sprendimą už akių, todėl yra visi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. numatyti pagrindai sprendimo už akių priėmimui.

6Esant nurodytoms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

10Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų: Kauno apygardos teismo 2017-10-27 nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2682-230/2017 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Eklera“, Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1154-230/2018 dėl prašymo skirti atsakovui baudą už įpareigojimų nevykdymą atmetimo, Kauno apygardos teismo 2018-01-22 nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1154-230/2018 dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimo patvirtinimo, kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenio, rašto ir nutarimo dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, Juridinių asmenų registro išrašo, iš kurio matyti, kad atsakovas nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. atsakovas buvo UAB „Eklera“ vadovas, voko, laikraščio „Vakaro žinios“ tyrimą ir vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą už akių.

11Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

12CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. nevykdė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimų perduoti administratoriui įmonės dokumentus bei laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo per laikotarpį, kuriuo susidarė įsiskolinimas nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. iki bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 4774,03 Eur žala (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

13Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14Iš atsakovės valstybei priteistina 107 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 str. 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo Ž. Š. (asmens kodas ( - ) ieškovei BUAB „Eklera“ (juridinio asmens kodas 303376199) 4774,03 Eur (keturių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt keturių eurų 3 ct) žalą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-10-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo Ž. Š. (asmens kodas ( - ) 107,00 Eur (vieno šimto septynių eurų 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės apsirinktame banke, įmokos kodas 5660.

20Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai