Byla 2-981-407/2018
Dėl minėtos unijos kreditorių 2017-12-22 susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Dalios Kačinskienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos ,,Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo konsultantai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos ,,Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo konsultantai“ skundą dėl minėtos unijos kreditorių 2017-12-22 susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Kauno apygardos teismo 2013-05-27 nutartimi iškelta atsakovės kooperatinės bendrovės kredito unijos ,,Laikinosios sostinės kreditas“ (toliau – ir Unija) bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB ,,Verslo konsultantai“.
 2. 2017-12-22 vykusiame Unijos kreditorių susirinkime, be kita ko, buvo nutarta: 1) patvirtinti 2017 m. II ketv. faktiškai patirtas Unijos administravimo išlaidas, lygias 3 196 Eur (PVM įskaitytas) ir nepatvirtinti 3 677,56 Eur faktiškai patirtų Unijos administravimo išlaidų, kurias sudaro 1 210 Eur išlaidų advokatams, 1 410,36 buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų, 580,80 Eur informacinių technologijų paslaugų išlaidų, 476,40 Eur dokumentų valdymo išlaidų (1-asis darbotvarkės klausimas); 2) patvirtinti 2017 m. III ketv. faktiškai patirtas Unijos administravimo išlaidas, lygias 3 394,72 Eur (PVM įskaitytas) ir nepatvirtinti 2 831,23 Eur faktiškai patirtų Unijos administravimo išlaidų, kurias sudaro 137,50 Eur išlaidų advokatams, 1 389,33 Eur buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų, 589,80 Eur informacinių technologijų paslaugų patirtų išlaidų; 714,60 Eur dokumentų valdymo išlaidų (2-asis darbotvarkės klausimas); 3) patvirtinti iki 9 367,18 Eur dydžio Unijos 2018 m. I ketv. administravimo išlaidų sąmatą (3-asis darbotvarkės klausimas); 4) 8-uoju darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė, kad bankroto administratorės atlyginimas 2017 m. III ketv. yra patvirtintas 2017-06-21 kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu; 5) kreditorių susirinkimas patvirtino Unijos darbuotojų pareigybių sąrašą 2018 m. I ketv.: teisininkas – 0,5 etato, finansų analitikas – 0,125 etato (9-asis darbotvarkės klausimas).
 3. Bankroto administratorė pateikė skundą dėl šių 2017-12-22 Unijos kreditorių susirinkimo nutarimų, prašydama juos panaikinti ir: 1) patvirtinti 2017 m. II ketv. faktiškai patirtas Unijos administravimo išlaidas, lygias 6 873,98 Eur (PVM įskaitytas) (neįskaitant atlyginimo administratorei); 2) patvirtinti 2017 m. III ketv. faktiškai patirtas Unijos administravimo išlaidas, lygias 6 225,95 Eur (PVM įskaitytas) (neįskaitant atlyginimo administratorei); 3) patvirtinti 2018 m. I ketv. Unijos 10 310 Eur (PVM įskaitytas) dydžio administravimo išlaidų sąmatą bei atlyginimą bankroto administratorei už 2018 m. I ketv. teikiamas paslaugas 4 386 Eur/ketv. arba 1 462 Eur/mėn. įskaitant PVM; 4) patvirtinti 4 386 Eur/ketv. arba 1 462 Eur/mėn., įskaitant PVM, atlyginimą bankroto administratorei už 2017 m. III ketv; 5) patvirtinti Unijos darbuotojų pareigybių sąrašą 2018 m. I ketv.: teisininkas - 0,5 etato, finansų analitikas - 0,25 etato.
 4. Bankroto administratorė nurodė, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai nepatvirtino dalies jos faktiškai patirtų administravimo išlaidų už 2017 m. II ir III ketvirčius, nes šios išlaidos realiai buvo patirtos ir bankroto administratorė turėjo teisėtus lūkesčius, kad, vadovaujantis ankstesne praktika, jos bus patvirtintos. Kreditoriai nepagrįstai nustatė bankroto administratorės atlyginimą 2017 m. III ketvirčiui vadovaudamiesi unijos kreditorių 2017-12-07 susirinkimo nutarimu, priimtu 2-uoju darbotvarkės klausimu, nes šis nutarimas yra panaikintas; kintamos atlyginimo dalies nustatymas visais atvejais buvo nesąžiningas, nes nustatomas numatant neįgyvendinamas ir bankroto administratorei nepalankias sąlygas. Pasak bankroto administratorės, Unijos kreditoriai nustatė per mažą administravimo išlaidų sąmatą 2018 m. I ketvirčiui, nes sąmata šiam laikotarpiui turėtų būti tvirtinama tokio paties dydžio kaip ir ankstesniais laikotarpiais, o 2018 m. I ketvirtį krūvis Unijos darbuotojams nemažės.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 26 d. nutartimi bankroto administratorės skundo dėl kreditorių 2017-12-22 susirinkimo nutarimų 1-uoju, 2-uoju, 3-uoju ir 9-uoju klausimais panaikinimo netenkino. Teismas panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą 8-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo išspręstas bankroto administratorės atlyginimo už 2017 m. III ketvirtį atlyginimo patvirtinimo klausimas, ir klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo 2017 m. III ketvirčiui išsprendė ir esmės: patvirtino administratoriaus atlyginimą 2017 m. III ketvirčiui, nustatant iki 2 930 Eur/ketv. arba 976 Eur/mėn (įskaitant PVM) atlyginimą bankroto administratorei. Teismas nurodė, kad mėnesio atlyginimą sudaro pastovi ir kintama dalys: pastovioji atlyginimo dalis sudaro 488 Eur/mėn, įskaitant PVM, o kintamoji atlyginimo dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 100 proc. nustatytos pastoviosios dalies (t. y. 488 Eur/mėn arba 1 464 Eur/ketv.) ir ji apskaičiuojama atsižvelgiant į finansinio reikalavimo tenkinimo dydį (Eur), nurodytą atitinkamą ketvirtį kredito unijos atnaujintame 2017 m. taktiniame plane. Esant 100 proc. rodiklio faktiniam įgyvendinimui (t. y. pervedus 180 000 Eur), mokama visa kintama bankroto administratoriaus atlyginimo dalis, o esant mažesniam nei 180 000 Eur kreditorinio reikalavimo tenkinimo dydžiui, kintama atlyginimo dalis yra mažinama proporcingai.
 2. Teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimas pagrįstai nepatvirtino 1 210 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už 2017 m. II ketvirtį ir 137,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už 2017 m. III ketvirtį. Teismas konstatavo, kad bendra administratorės prašoma patvirtinti teisinių paslaugų suma viršija Darbo laiko apskaitos taisyklėse nustatytus dydžius. Be to, pasak teismo, įmonė turi teisininką, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar tam tikrų su teisinių paslaugų pobūdžiu susijusių veiksmų negalėjo atlikti įmonės teisininkas, pvz.: prašymo dėl papildomų įrodymų rengimas ir kt. Teismas pažymėjo, kad šiuo metu civilinė byla Nr. e2-968-638/2018 (e2-2365-638/2017) yra išnagrinėta: Unijos ieškinys tenkintas iš dalies ir Unijai iš atsakovės minėtoje byloje priteista 990 Eur išlaidų už advokato pagalbą, o tai reiškia, kad konsultantų (advokatų) patirtos išlaidos iš dalies padengtos. Teismas nurodė, jog byloje nėra pateikta sąskaitų faktūrų už 2017 m. III ketvirtį suteiktas teisines paslaugas, tam tikri konsultantų atlikti veiksmai kelia pagrįstų abejonių dėl jų būtinumo, todėl sprendė, kad už šį laikotarpį kreditoriai pagrįstai nepatvirtino 137,50 Eur išlaidų advokatų pagalbai apmokėti.
 3. Teismas sprendė, jog kreditorių susirinkimas pagrįstai nepatvirtino faktiškai patirtų administravimo išlaidų buhalterinėms paslaugoms už 2017 m. II ir III ketvirčius (atitinkamai 1 410,36 Eur ir 1 389,33 Eur). Teismas nurodė, kad bankroto administratorė, teikdama kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, nepagrindė suteiktų buhalterinių paslaugų dydžio, t. y. vien administratorės pateiktos sąskaitos faktūros nepagrindžia atliktų būtinų buhalterinių paslaugų pobūdžio bei apimties. Taip pat teismas akcentavo aplinkybę, kad Unija yra sudariusi dvi buhalterinių paslaugų teikimo sutartis su UAB ,,Verslo konsultantai“ ir UAB ,,Tilika“. Teismo vertinimu, Unijos su bankroto administratore pasirašyta paslaugų teikimo sutartis patvirtina, kad bankroto administratorė dubliuoja buhalterines paslaugas (kurias teikia kita įmonė UAB ,,Tilika“), bet ir esmės elgiasi nesąžiningai.
 4. Tokios pačios pozicijos teismas laikėsi ir spręsdamas, jog kreditorių susirinkimas pagrįstai netvirtino informacinių technologijų paslaugų bei dokumentų valdymo paslaugų išlaidų už 2017 m. II ir III ketvirčius, kurias taip pat teikė vienintelė tiekėja – Unijos bankroto administratorė. Pasak teismo, nors administratorė nurodė, kad tokių ir panašaus tipo paslaugų universalaus paketo nepasiūlė teikti nei vienas paslaugų teikėjas Lietuvoje, tačiau teismui nepateikė jokių pagrįstų argumentų, kodėl buvo reikalingas universalus tiekėjas ir kad tokio tiekėjo kandidatūros buvo realiai ieškoma. Teismo vertinimu, tokiu būdu administratorė netaupiai naudojo Unijos lėšas. Nors administratorė nurodė, kad darbo krūvis ir paslaugų poreikis šiuo metu tik didėja, tačiau nepateikė jokių pagrįstų argumentų ar įrodymų darbų apimčiai įvertinti. Be to, tokie administratorės argumentai, teismo vertinimu, kelia pagrįstų abejonių, t. y. kad bankroto procedūros vykdymo mastai po beveik 5 metų tik didėja, o ne mažėja (kaip turėtų būti). Teismas pažymėjo, kad Unijos likvidavimo procedūros pradėtos nuo 2014 m. kovo mėn., atlikta pakankamai su bankroto procesu susijusių veiksmų, paslaugų portfelis yra parduodamas, todėl buhalterinių paslaugų, dokumentų valdymo ir kitos paslaugų poreikis iš esmės turi mažėti.
 5. Teismas, atsižvelgdamas į praėjusiais ketvirčiais faktiškai patirtų ir, teismo vertinimu, pagrįstų administravimo išlaidų dydžius, sprendė, kad kreditorių susirinkimo nurodytos išlaidos 2018 m. I ketvirčiui yra protingos ir pagrįsto dydžio. Teismas pažymėjo, kad tokią tvirtinimo tvarką, t. y. ateinančio ketvirčio administravimo išlaidos tvirtinamos atsižvelgiant į praėjusiais ketvirčiais patvirtintas ir patirtas administravimo išlaidų sumas ir jų dydžius, buvo nustatęs Unijos kreditorių susirinkimas.
 6. 2017-12-22 Unijos kreditorių susirinkimo 8-uoju darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė, kad bankroto administratorės atlyginimas 2017 m. III ketvirčiui yra patvirtintas 2017-06-21 kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2017-12-07 nutartimi 2017-06-21 Unijos kreditorių susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu yra panaikintas. Tai reiškia, kad administratorės atlyginimo klausimas 2017-06-21 nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl 2017 m. III ketvirčio administratorės atlyginimo nebuvo priimtas. Teismo vertinimu, 2017-06-21 kreditorių susirinkime nurodytas administratorės atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka (dėl pastovios ir kintamosios dalies nustatymo) pagrįsta, todėl teismas ją patvirtino. Spręsdamas dėl tvirtintino bankroto administratorės atlyginimo dydžio, teismas atsižvelgė į tai, kad jau 2017 m. I ketvirtį tiek bendra administravimo išlaidų suma, tiek administratorės atlyginimui išmokėta suma viršijo bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Įvertinęs tai, kad Unijos bankroto procesas eiga į pabaigą, likęs tik neparduotas paskolų portfelis, teismas sprendė, jog nėra pagrindo tvirtinti administratorės prašomos atlyginimo sumos. Priešingu atveju, patvirtinus administratorės prašomo dydžio atlyginimą, būtų neproporcingai pažeidžiami kreditorių interesai.
 7. Teismas sprendė, kad Unijos darbuotojų (teisininko ir finansų analitiko) etatą mažinimas yra pagrįstas. Kadangi buhalterines paslaugas Unijai teikė tiek UAB ,,Tilika“, tiek pati bankroto administratorė, teismas vertino, kad tokie administratorės veiksmai yra nesąžiningi, skirtingų įmonių teikiamos paslaugos iš esmės dubliuojamos, nepagrįstai didinant administravimo išlaidų sąmatą. Unijoje dirbančios teisininkė ir finansų analitikė kartu yra ir bankroto administratorės darbuotojos todėl susidaro situacija, kad šie darbuotojai gauna atlygį ne tik iš bankroto administratorės, bet ir iš bankrutuojančios Unijos. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimas pagrįstai nutarė patvirtini darbuotojų pareigybių sąrašą, t. y. teisininko 0,5 etato ir finansų analitiko 0,125 etato.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde bankroto administratorė UAB ,,Verslo konsultantai“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratorės skundą dėl 2017-12-22 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog kreditoriai pagrįstai nepatvirtino faktiškai patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti: 1 210 Eur už 2017 m. II ketvirtį ir 137,50 Eur už 2017 m. III ketvirtį. Teismas nevertino bylos (Nr. e2-968-638/2018), kurioje buvo suteiktos teisinės paslaugos, sudėtingumo ir jo nulemto poreikio samdyti profesionalų teisininką. Tai, kad dalis šių išlaidų (990 Eur) minėtoje byloje Unijai bus priteistos iš priešingos šalies, nereiškia, kad šios išlaidos nebuvo patirtos. Teismas visiškai nepasisakė dėl 137,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų rengiant prašymą dėl papildomų įrodymų priėmimo parengimo civilinėje byloje Nr. e2-968-638/2018.
  2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad kreditoriai turėjo pagrindą netvirtinti 2017 m. II ir III ketvirtį patirtų išlaidų buhalterinėms paslaugoms pirkti. Nepagrįstas nutarties argumentas, kad bankroto administratorės ir UAB ,,Tilika“ teikiamos paslaugos dubliuojasi, nes šios įmonės teikia visiškai skirtingas paslaugas – UAB ,,Tilika“ teikia paslaugas, susijusias su paskolų portfelio administravimu, o bankroto administratorė teikia likusias reikalingas paslaugas – atlieka mokėjimus, apskaičiuoja darbo užmokestį, dirba su pirminiais apskaitos dokumentais ir t.t. Faktiškai patirtos buhalterinės paslaugos nėra grindžiamos vien tik sąskaitomis faktūromis, kaip nepagrįstai nurodyta skundžiamoje nutartyje. Bankroto administratorė teismui pateiktuose 2018-03-12 rašytiniuose paaiškinimuose detaliai nurodė, kokias paslaugas teikė bankroto administratorė ir UAB ,,Tilika“, nurodyta suteiktų paslaugų trukmė.
  3. Teismas, spręsdamas jog pagrįstai nepatvirtintos faktiškai patirtos informacinių technologijų ir dokumentų valdymo išlaidos už 2017 m. II ir III ketvirčius, netyrė šių paslaugų Unijos procese reikalingumo, netyrė, ar šios paslaugos buvo realiai suteiktos ir apmokėtos, tačiau vertino tik paslaugas teikiančio subjekto kandidatūrą, t. y. vertino visiškai nesusijusią aplinkybę. Be to, Unijos kreditoriai, nuo Unijos bankroto proceso pradžios iki 2017 m. I ketvirčio priimdami nutarimus tvirtinti už bankroto administratorės suteiktas paslaugas mokėtinas sumas, patvirtino bankroto administratorę kaip tinkamą subjektą informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugoms teikti. Tai, jog paslaugas teikė pati bankroto administratorė, neįrodo, kad ji netinkamai naudojo Unijos administravimo išlaidas, nes nėra duomenų, kad iš bankroto administratorės perkamos paslaugos kainuotų brangiau, nei galima šias paslaugas nusipirkti rinkoje.
  4. Teismas, spręsdamas dėl Unijos 2018 m. I ketvirčio administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, atsižvelgė tik į 2017 m. II ir III ketvirčiais faktiškai Unijos patirtas išlaidas, t. y. teismas vertino praėjusius laikotarpius, o ne realiai 2018 m. I ketvirtį Unijoje atliktinus bankroto administravimo veiksmus ir galimą jų kainą, nors bankroto administravimo išlaidų sąmata yra būsimų išlaidų planavimas, kuris negali būti atliekamas remiantis tik praėjusiais laikotarpiais, ypač dėl to, kad Unijos bankroto procese nagrinėjamu laikotarpiu buvo vykdomi didelės apimties darbai – Unijos paskolų portfelio pardavimas ir perdavimas įgijėjui. Bankroto administratorė kreditorių susirinkimui pateikė detalų prašomų išlaidų pagrindimą, nurodydama, kokiems poreikiams ir kokia lėšų suma skirtina. Bankroto administratorė kreditorių susirinkimui ir teismui teikė duomenis apie Unijos skolininkų skaičių, teisminių bylų kiekį bei sudėtingumą, bankroto proceso trukmę, turimo turto sudėtį, likvidumą, jo išlaikymo kaštus, darbuotojų poreikį ir kt., tačiau teismas visapusiškai neištyrė aplinkybių ir duomenų, reikalingų spręsti dėl 2018 m. I ketvirčio sąmatos dydžio.
  5. Skundžiama nutartimi teismo nustatytas bankroto administratorės atlyginimo dydis už 2017 m. III ketvirtį yra nepagrįstas. Šioje byloje teismas įsiteisėjusia 2017-12-07 nutartimi panaikino Unijos kreditorių 2017-06-21 susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta patvirtinti iki 2 930 Eur ketvirčiui arba 976 Eur mėnesiui atlyginimą, o skundžiama nutartimi teismas pripažino, jog identiškas kreditorių susirinkimo nutarimas yra visiškai pagrįstas. Ši 2017-12-07 teismo nutartis šalims turi įstatymo galią, teismas neturėjo pagrindo priimti dviejų skirtingų nutarčių dėl to paties klausimo – viena nutartimi panaikinti, o kita nutartimi patvirtinti analogišką kreditorių susirinkimo nutarimą. Be to, teismas, spręsdamas dėl atlyginimo bankroto administratorei už 2017 m. III ketvirtį nustatymo, nepagrįstai rėmėsi Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415 ,,Dėl Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“, kadangi Unijos bankroto procedūra pradėta 2013-05-27. Taip pat šiuo atveju nustatyta bankroto administratorės atlyginimo kintama dalis priklausė nuo finansinio reikalavimo tenkinimo dydžio, t. y. iš esmės buvo nustatyta, kad bankroto administratorė kintamą atlyginimo dalį gaus tik tuo atveju, jei bus parduotas Unijos paskolų portfelis, tačiau buvo akivaizdu, kad paskolų portfelis 2017 m. III ketvirtį parduotas nebus, t. y. nebus įgyvendinta sąlyga kintamai bankroto administratorės atlyginimo daliai išmokėti. Todėl toks bankroto administratorei nustatytas atlyginimas yra negaliojantis, kadangi jis priklauso nuo sąlygos, kuri 2017 m. III ketvirtį akivaizdžiai negalėjo būti įgyvendinta (buvo neįmanoma), o tai patvirtina nutarimo neteisėtumą.
  6. Teismas, pasisakydamas dėl darbuotojų pareigybių Unijos bankroto procese poreikio, netyrė, kokias Unijoje ir bankroto administratorės įmonėje įdarbinti asmenys atlieka funkcijas. Tų pačių darbuotojų įdarbinimas tiek Unijoje, tiek bankroto administratorės įmonėje, nesudaro pagrindo spręsti dėl bankroto administratorės netinkamo elgesio, nesąžiningumo ar darbuotojų sąrašo mažinimo. Darbuotojų skaičius Unijos bankroto procese nustatytinas atsižvelgiant ne į konkrečius asmenis, su kuriais yra/bus pasirašytos darbo sutartys, o į poreikį ir būtinumą jiems Unijos bankroto procese atlikti tam tikras funkcijas. Bankroto administratorė skunde dėl 2017-12-22 kreditorių susirinkimo nutarimų įrodinėjo darbuotojų poreikį, tačiau teismas šių motyvų nevertino.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl 2017 m. II ir III ketvirčių faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo yra motyvuoti. Dalis išlaidų už šį laikotarpį nebuvo patvirtintos, nes bankroto administratorė iki šiol nėra jų pagrindusi. Kreditoriai nutarė netvirtinti dalies advokatams išmokėtų išlaidų, nes jos buvo patirtos viršijus Darbo laiko apskaitos taisyklėse numatytą procesinių dokumentų rengimo trukmę, be to, bankroto administratorė nepagrindė, kad tokios išlaidos apskritai buvo suteiktos. Taip pat bankroto administratorė nenurodė, kodėl šių dokumentų negalėjo parengti Unijos teisininkas. Jeigu procesinius dokumentus būtų rengęs Unijoje dirbantis teisininkas, tokių išlaidų apskritai būtų išvengta Nepaisant kreditorės prašymo, bankroto administratorė nepateikė advokatų rengtų procesinių dokumentų kopijų, tai reiškia, jog neįrodė, kad advokatai ginčo laikotarpiu apskritai teikė Unijai teisines paslaugas. Todėl prašymas patvirtinti tokias išlaidas yra visiškai nepagrįstas, nes neaišku, už ką Unija turi mokėti.
  2. Kreditoriai nepatvirtino 2017 m. II ir III ketvirčiais patirtų buhalterinės apskaitos paslaugų išlaidų, informacinių technologijų paslaugų ir dokumentų valdymo išlaidų, nes bankroto administratorė net ir po dviejų įpareigojimų taip ir nepagrindė patirtų išlaidų, t. y. nenurodė, kokie konkretūs darbai buvo atlikti, kokia atliktų darbų trukmė. Bankroto administratorė pateikė tik bendro pobūdžio paaiškinimus, kuriuose nurodė buhalterinių paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas pagal sutartis, o ne konkrečius darbus, atliktus ataskaitinį ketvirtį.
  3. Tokia situacija, kad buhalterines, informacinių technologijų, dokumentų valdymo paslaugas Unijai teikia pati bankroto administratorė, parodo akivaizdų interesų konfliktą ir bankroto administratorės ekonominį siekį teikti Unijai paslaugas kuo ilgiau ir kuo didesne kaina.. Vien sąskaitos išrašymas nėra įrodymas, kad sąskaitoje nurodytos paslaugos tikrai buvo suteiktos Unijai ir kad tokia paslauga buvo būtina Unijos administravimo darbams. Bankroto administratorė nepateikė pagrindimo, kad UAB „Verslo konsultantai“ teikiamų paslaugų kaina atitinka rinkos kainą ir kad UAB „Verslo konsultantai“ yra vienintelis rinkos subjektas, gebantis teikti tokias paslaugas.
  4. Bankroto administratorės prašomos patvirtinti 2017 m. III ketvirčio faktinės išlaidos (6 225,95 Eur) viršijo 2017 m. III ketvirčio kreditorių 2017-06-21 nutarimu patvirtintą sąmatą (5 600 Eur), nors administratorė negali pagrįstai tikėtis gauti daugiau administravimo išlaidų nei kreditorių patvirtinta sąmata. Nesikreipdama į kreditorių susirinkimą dėl nustatytos sąmatos tikslinimo (didinimo) ir apmokėdama išlaidas, nenumatytas administravimo išlaidų sąmatoje, administratorė veikė savo rizika.
  5. Bankroto administratorė nepagrindė prašomų tvirtinti 2018 m. I ketvirčio administravimo išlaidų sąmatos ir bankroto administratorės atlyginimo dydžių. Tai, kad nebuvo patvirtinta bankroto administratorės prašyto dydžio 2018 m. I ketvirčio administravimo išlaidų sąmata, nesudaro pagrindo teigti, jog administratorė neturi lėšų vykdyti Unijos bankroto administravimo procesą. Kreditoriai nutarime aiškiai nurodė, kad tuo atveju, jei patvirtintos sąmatos neužtektų administravimo išlaidoms, administratorė turi kreiptis į kreditorių susirinkimą, prašydama patvirtinti didesnę administravimo išlaidų sąmatą. Bankroto administratorė per visą 2018 m. I ketvirtį nesikreipė į kreditorių susirinkimą, prašydama patvirtinti didesnę administravimo išlaidų sąmatą, todėl jos skundas yra nepagrįstas.
  6. 2017-12-22 Unijos kreditoriai 8-uoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą: ,,Bankroto administratorės atlyginiams yra patvirtintas 2017-06-21 kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu. Atsižvelgiant į tai, kad finansinis reikalavimas nebuvo padengtas, bankroto administratorei neskiriama kintama atlyginimo dalis“. Taigi administratorė antrą kartą pateikė kreditoriams svarstyti klausimą, kuris jau išspręstas, todėl nebuvo poreikio iš naujo svarstyti šį klausimą.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų teisėjų kolegija nenustatė.

10Dėl dalies 2017 m. II ir III ketvirčiais faktiškai patirtų administravimo išlaidų nepatvirtinimo

 1. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad siekdamas administravimo išlaidų atlyginimo, administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018).
 2. 2017-12-22 vykusiame kreditorių susirinkime buvo nutarta nepatvirtinti dalies išlaidų advokato paslaugoms apmokėti: 1 210 Eur už 2017 m. II ketvirtį ir 137,50 Eur už 2017 m. III ketvirtį. Kreditorių susirinkimas šių išlaidų nepatvirtino, nurodydamas, kad jos buvo patirtos viršijus Darbo laiko apskaitos taisyklėse nustatytą procesinių dokumentų rengimo trukmę ir kad bankroto administratorė nepateikė paaiškinimų dėl viršyto rengimo laiko bei argumentų, kodėl šių dokumentų negalėjo parengti Unijos teisininkas.
 3. Iš bylos duomenų nustatyta, kad šios nepatvirtintos išlaidos patirtos sumokant advokatams už šias teisines paslaugas: 605 Eur už apeliacinio skundo parengimą (11 val.) Kauno apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-514-254/2017 bei 605 Eur už ieškinio parengimą (11 val.) ir prašymo dėl papildomų įrodymų parengimą (2,50 val.) Kauno apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-968-638/2018.
 4. Byloje pateikta tarp Unijos ir advokatų D. Z., M. R. ir S. G. kontoros 2017-03-31 sudaryta teisinių paslaugų sutartis, 2017-11-28 el. laišku bankroto administratorė kreditorės VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovei pateikė procesinių dokumentų kopijas, įskaitant ir 2017-04-20 apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. e2-514-254/2017, už jo parengimą advokatas M. R. Unijai 2017-06-30 išrašė PVM sąskaitą faktūrą 605 Eur sumai, byloje nėra ginčo, kad ši sąskaita apmokėta. Kolegijos vertinimu, nurodyti įrodymai yra pakankami pagrįsti, kad Unijai buvo suteiktos šios advokato paslaugos, už jas atsiskaityta. Bankroto administratorė, įvertinusi ginčo sudėtingumą, poreikį tinkamai atstovauti Unijos interesus, priėmė sprendimą nurodytoje byloje pasitelkti advokatus. Ankstesniais ketvirčiais taip pat buvo tvirtinamos išlaidos, patirtos advokatų, atstovaujančių Uniją, paslaugoms apmokėti. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad bankroto administratorė turėjo teisę pasitelkti advokatus atstovaujant Uniją nurodytose bylose ir protingos išlaidos, išleistos advokato paslaugoms apmokėti, turi būti tvirtinamos.
 5. Kita vertus, kreditorių susirinkimo nutarime nurodytas argumentas, kad procesiniams dokumentams nurodytose bylose parengti buvo sugaišta daugiau laiko, nei įtvirtinta Darbo laiko apskaitos taisyklėse, yra pagrįstas. Minėtose taisyklėse nustatyta, kad orientacinė apeliacinio skundo parengimo trukmė – 9 val. (16.9 p.), o apeliaciniam skundui civilinėje byloje Nr. e2-514-254/2017 parengti buvo sugaišta 11 val. Todėl nėra pagrindo nesutikti su bankroto administratorės argumentu, kad kreditorių susirinkimas, nustatęs, jog tam tikros išlaidos buvo patirtos viršijus Darbo laiko apskaitos taisyklėse nustatytą procesinių dokumentų rengimo trukmę ir jog bankroto administratorė nepagrindė tokio viršijimo pagrįstumo, nepagrįstai nepatvirtino visų ginčijamų dokumentų rengimo išlaidų, o ne tik tos dokumentų rengimo išlaidų dalies, kuri viršijo Darbo laiko apskaitos taisyklėse nustatytą orientacinę procesinių dokumentų rengimo trukmę. Šiuo atveju nepatvirtintų išlaidų advokato paslaugoms dalis, kuri apskaičiuota neviršijant orientacinės apeliacinio skundo parengimo civilinėje byloje Nr. e2-514-254/2017 trukmės, sudaro 495 Eur (55 Eur/val. x 9 val.), todėl ji turėjo būti patvirtinta.
 6. Viršijant Darbo laiko apskaitos taisyklėse nurodytą orientacinę procesinių dokumentų parengimo trukmę, parengti ir bankroto administratorės nurodyti procesiniai dokumentai Kauno apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-968-638/2018, už kurių parengimą patirtas 742,50 Eur išlaidas (605 Eur už ieškinį + 137,50 Eur už prašymo dėl papildomų įrodymų parengimą) bankroto administratorė prašė patvirtinti. Tačiau sprendžiant dėl civilinėje byloje Nr. e2-968-638/2018 bankroto administratorės nurodytų išlaidų (742,50 Eur) patvirtinimo, reikšminga aplinkybė yra ta, jog minėta byla pagal Unijos ieškinį yra išnagrinėta, įsiteisėjusiu teismo sprendimu Unijai iš priešingos šalies priteista 990 Eur bylinėjimosi išlaidų. Tai reiškia, kad bankroto administratorės prašomos patvirtinti 742,50 Eur išlaidos bus kompensuojamos iš kitų lėšų (iš UAB ,,Tipro“), todėl nėra būtinybės jų dengti iš bankrutuojančios Unijos lėšų. Tuo atveju, jei minėtoje byloje nepavyktų išieškoti priteistų bylinėjimosi išlaidų iš pralaimėjusios šalies, bankroto administratorė turi teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą, prašydama patvirtinti papildomas faktiškai patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti (kurių nepavyko išieškoti). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepatvirtino šių (742,50 Eur) faktiškai bankroto administratorės patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.
 7. Kreditorių susirinkimas nepatvirtino visų 2017 m. II ir III ketvirčiais bankroto administratorės patirtų išlaidų buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugoms apmokėti. Byloje nėra ginčo, jog bankroto administratorės nurodytos buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidos 2017 m. II ir III ketvirčiais realiai buvo patirtos, t. y. už paslaugas buvo išrašytos sąskaitos ir jos apmokėtos. Tačiau kreditorių susirinkimas netvirtino visų šioms paslaugoms apmokėti patirtų išlaidų, nurodydamas, kad bankroto administratorė nepateikė išsamaus pagrindimo apie konkrečius ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų trukmę. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šie kreditorių susirinkimo nutarimai yra pagrįsti, iš esmės akcentuodamas aplinkybę, jog informacinių technologijų, dokumentų valdymo ir dalį buhalterinės apskaitos paslaugų Unijai teikė pati bankroto administratorė pagal su ja sudarytas sutartis.
 8. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pernelyg sureikšmino tą aplinkybę, kad informacinių technologijų, dokumentų valdymo ir dalį buhalterinės apskaitos paslaugų Unijai teikė pati bankroto administratorė pagal su ja sudarytas sutartis, juo labiau, kad ši aplinkybė, kaip išlaidų netvirtinimo pagrindas, 2017-12-22 kreditorių susirinkimo nutarimuose net nebuvo nurodyta. Be to, išlaidos, patirtos pačiai bankroto administratorei teikiant nurodytas paslaugas ankstesniais laikotarpiais, kreditorių susirinkimų nutarimais buvo tvirtinamos, todėl vien tai, kad šias paslaugas teikė pati bankroto administratorė, nesudaro pagrindo netvirtinti vėlesniais laikotarpiais realiai patirtų išlaidų šioms paslaugoms apmokėti.
 9. 2017-03-31 Unijos kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta Unijos 2017 m. II ketvirčio bankroto administravimo išlaidų sąmata, lygi 14 000 Eur (7 000 Eur išorės specialistų paslaugoms ir 7 000 Eur Unijos veiklos išlaidoms). Bankroto administratorė šiuo laikotarpiu (2017 m. II ketvirtį) nurodė faktiškai patyrusi 6 873,98 Eur išlaidų, t. y. bankroto administratorės patirtos išlaidos neviršija kreditorių patvirtintos sąmatos šiam laikotarpiui ir ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ nurodo, kad bankroto administratorės patirtos ir prašomos patvirtinti administravimo išlaidos už 2017 m. III ketvirtį (6 225,95 Eur) yra didesnės nei patvirtinta administravimo išlaidų sąmata šiam laikotarpiui (iš patvirtintos 6 700 Eur sąmatos atėmus 1 100 Eur išlaidų Unijos 2016 m. finansiniam auditui, kurių nėra administratorė pateiktoje 2017 m. III ketvirčio išlaidų sąmatoje, Unijos administravimui už 2017 m. II ketvirtį buvo skirta 5 700 Eur), todėl bankroto administratorė neturi pagrindo tikėtis jų atlyginimo. Kreditorės nurodyta Unijos administravimo išlaidų sąmata 2017 m. III ketvirčiui buvo patvirtinta 2017-06-21 Unijos kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu, tačiau šis kreditorių nutarimas panaikintas įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2017-12-07 nutartimi, klausimą perduodant iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, konstatavus, kad kreditorių susirinkimas galėjo patvirtinti per mažą administravimo išlaidų sąmatą. Todėl nėra pagrindo laikyti, kad bankroto administratorės atlygintinų išlaidų maksimalias ribas 2017 m. III ketvirčiui apibrėžia 2017-06-21 Unijos kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Bankroto administratorė 2017-11-28 elektroniniame laiške, adresuotame kreditorei VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ ir pirmosios instancijos teismui pateiktuose 2018-03-13 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kas sudaro teikiamas buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugas, nurodė teikiant šias paslaugas sugaištą laiką. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie paaiškinimai yra pakankami per ataskaitinį laikotarpį atliktiems darbams ir jų trukmei pagrįsti. Kaip minėta, ginčo dėl to, jog šios išlaidos buvo realiai patirtos, byloje nėra.
 10. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Unijos kreditorių 2017-12-22 susirinkimas nepagrįstai nepatvirtino visų buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidų už 2017 m. II ir III ketvirčius, taip pat dalies (495 Eur) advokato išlaidų už 2017 m. II ketvirtį. Dėl užsitęsusio seniai patirtų išlaidų netvirtinimo, atsižvelgdama į tai, kad šalys pateikusios su ginčo klausimu susijusius argumentus ir įrodymus, siekdama bankroto procedūrų efektyvumo ir operatyvumo, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti bankroto administratorės prašymą ir iš esmės išspręsti klausimą dėl šioje nutartyje nurodytų nepagrįstai kreditorių nepatvirtintų išlaidų tvirtinimo, jas patvirtinant. Atsižvelgiant į tai, skundžiamos nutarties dalis, kuria atmesti bankroto administratorės skundo reikalavimai panaikinti 2017-12-22 Unijos kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 1-uoju ir 2-uoju darbotvarkės klausimais, panaikinama ir šie klausimai išsprendžiami iš esmės: 2017 m. II ketvirtį patvirtinamos 6 158,98 Eur faktiškai patirtos Unijos administravimo išlaidos (3 196,42 Eur kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, dėl kurių ginčo byloje nėra + 2 467,56 Eur buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidos + 495 Eur advokato išlaidos už apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr. e2-514-254/2017 parengimą), o 2017 m. III ketvirtį patvirtinamos 6 088,45 Eur faktiškai patirtos Unijos administravimo išlaidos (3 394,72 Eur kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, dėl kurių ginčo byloje nėra + 2 693,73 Eur buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidos).

11Dėl administravimo išlaidų sąmatos 2018 m. I ketvirčiui patvirtinimo

 1. 2017-12-22 vykusiame Unijos kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta 6 577,18 Eur administravimo išlaidų sąmata 2018 m. I ketvirčiui (neįskaitant atlyginimo administratorei), nors bankroto administratorė buvo pateikusi nutarimo projektą patvirtinti 10 310 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą (neįskaitant atlyginimo administratorei).
 2. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011).
 3. Kaip matyti iš bankroto administratorės pateiktos lentelės apie prognozuojamas išlaidas 2018 m. I ketvirtį, joje nurodytos administravimo išlaidos yra tokios pačios arba didesnės nei bankroto administratorės faktiškai patirtos administravimo išlaidos 2017 m. III ketvirtį. Kreditorių susirinkimas, patvirtindamas mažesnį administravimo išlaidų dydį 2018 m. I ketvirčiui nei prašė bankroto administratorė, tokį sprendimą ginčijamame nutarime aiškiai pagrindė, nurodydamas, kad bankroto administratorės prašoma patvirtinti administravimo išlaidų sąmata 2018 m. I ketvirčiui viršija praėjusių ketvirčių faktines/prognozuojamas faktines išlaidas, nors kreditoriai ne kartą buvo įpareigoję bankroto administratorę imtis realių veiksmų dėl išlaidų mažinimo, o dėl paskolų portfelio pardavimo sumažės bankroto administratorės darbų apimtys. Kilus ginčui teisme dėl kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo, procesinė pareiga įrodyti, kad kreditorių patvirtinta sąmata yra akivaizdžiai nepagrįsta, tenka bankroto administratorei (CPK 179 str.). Šiuo atveju, kolegijos vertinimu, bankroto administratorė neįrodė, kad jai reikalinga didesnė nei kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 2018 m. I ketvirčiui. Kaip minėta, kreditorių susirinkimas ginčijamame nutarime priėmė nutarimą tvirtinti būtent tokio dydžio išlaidas, nurodydamas, jog paskolų portfelio pardavimas lems darbų sumažėjimą. Unijos paskolų portfelis buvo parduotas 2018-02-08, bankroto administratorė nepaneigė, kad paskolų portfelio pardavimas lems darbų sumažėjimą. Be to, 2018 m. I ketvirčiui patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra labai panaši į bankroto administratorės faktiškai patirtas išlaidas 2017 m. II ir III ketvirčiais, kai paskolos portfelis dar nebuvo parduotas.
 4. Taip pat pažymėtina, kad Unijos kreditorių susirinkimas, tvirtindamas 2018 m. I ketvirčiui sąmatą, ginčijamame nutarime nurodė, kad tuo atveju, jei patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos neužtektų būtinoms ir pagrįstoms administravimo išlaidoms, bankroto administratorė turi kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl sąmatos didinimo, pateikdama argumentuotus paaiškinimus ir paskaičiavimus dėl sąmatos didinimo būtinumo, tokias būtinas išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir argumentuodama didesnių išlaidų poreikį. Šiuo metu šis ataskaitinis laikotarpis yra pasibaigęs, tačiau, byloje nėra duomenų, kad bankroto administratorė būtų kreipusis į kreditorių susirinkimą su prašymu ir jį pagrindžiančiais įrodymais dėl didesnių administravimo išlaidų patvirtinimo.
 5. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad bankroto administratorės argumentai nepaneigia kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta 2018 m. I ketvirčio administravimo išlaidų sąmata, pagrįstumo.

12Dėl atlyginimo bankroto administratorei 2017 m. III ketvirčiui nustatymo

 1. Unijos kreditorių 2017-12-22 susirinkimas 8-uoju darbotvarkės klausimu sprendė dėl bankroto administratorės atlyginimo dydžio ir atlyginimo mokėjimo tvarkos tvirtinimo už 2017 m. III ketvirtį. Kreditoriai šiuo klausimu priėmė tokį nutarimą: ,,Bankroto administratorės atlyginimas yra patvirtintas 2017-06-21 kreditorių susirinkimo 2-uoju darbotvarkės klausimu. Atsižvelgiant į tai, kad finansinis reikalavimas nebuvo padengtas, bankroto administratorei neskiriama kintama atlyginimo dalis“. Pirmosios instancijos teismas šį 2017-12-22 kreditorių susirinkimo nutarimą panaikino ir skundžiama nutartimi patvirtino bankroto administratorės atlyginimą 2017 m. III ketvirčiui. Tokį pirmosios instancijos teismo sprendimą lėmė tai, kad Unijos kreditorių 2017-06-21 susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu yra panaikintas įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2017-12-07 nutartimi. Teismas patirtino tokį patį bankroto administratorės atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką, koks buvo patvirtintas panaikintu 2017-06-21 kreditorių susirinkimo nutarimu 2-uoju darbotvarkės klausimu, konstatuodamas, kad 2017-06-21 kreditorių susirinkime nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimas ir mokėjimo tvarka yra pagrįsta, atsižvelgęs į tai, kad Unijos bankroto procesas eina į pabaigą, Unijos paskolų portfeliui parduoti yra pasitelktas tarpininkas, dėl ko sumažėjo administratorės teikiamų paslaugų apimtis, įvertinęs, kad jau 2017 m. I ketvirtį bankroto administratorei išmokėta atlyginimo suma viršija Vyriausybės patvirtintus administravimo išlaidų dydžius.
 2. Nesutikdama su šia teismo nutarties dalimi, bankroto administratorė atskirajame skunde nurodo du argumentus: pirma, skundžiama nutartimi teismas patvirtino kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytą bankroto administratorės atlyginimo dydį, kuris jau buvo panaikintas įsiteisėjusia nutartimi, antra, Unijos bankroto procedūra pradėta 2013-05-27, todėl teismas neturėjo pagrindo vadovautis Vyriausybės patvirtintais administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais. Nurodyti atskirojo skundo argumentai yra teisingi, tačiau nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamos nutarties.
 3. 2017-06-21 Unijos kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 2017 m. III ketvirčiui ir bankroto administratorės atlyginimas šiam laikotarpiui. Kauno apygardos teismas 2017-12-07 nutartimi panaikino šį kreditorių susirinkimo nutarimą, konstatavęs, kad kreditorių susirinkimas galimai patvirtino per mažą administravimo išlaidų sąmatą (3 350 Eur), kurios dydžio iš esmės gali nepakakti administravimo veiksmams bankroto procese atlikti. Nurodytoje nutartyje nėra motyvų dėl kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinto bankroto administratorės atlyginimo dydžio nepagrįstumo. Todėl šiuo atveju vien tai, kad buvo panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo, be kita ko, buvo patvirtintas ir bankroto administratorės atlyginimo dydis bei mokėjimo tvarka, nereiškia, kad teismas negalėjo patvirtinti tokio paties dydžio bankroto administratorės atlyginimo. Priimdami 2017-06-21 nutarimą, Unijos kreditoriai nurodė, į kokias aplinkybes atsižvelgiant buvo nuspręsta patvirtinti mažesnį bankroto administratorės atlyginimą šiam laikotarpiui. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas, nustatydamas bankroto administratorei atlyginimą 2017 m. III ketvirčiui, įvertino tai, kad tokį atlyginimo dydį buvo nustatę Unijos kreditoriai 2017-06-21 nutarime, kad bankroto procesas eina į pabaigą, Unijos paskolų portfeliui parduoti yra pasitelktas tarpininkas, dėl ko sumažėjo administratorės teikiamų paslaugų apimtis, taip pat palygino bankroto administratorei išmokėto atlyginimo dydį su Vyriausybės patvirtintais rekomendaciniais bankroto administratoriaus atlyginimo dydžiais. Unijos bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo procedūra prasidėjo dar galiojant ankstesnei ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai (galiojusiai iki 2016-05-01), todėl sutiktina su bankroto administratore, kad sprendžiant dėl administratorės atlyginimo nustatymo Vyriausybės patvirtinti rekomendaciniai išlaidų dydžiai netaikytini. Tačiau vien tai, kad pirmosios instancijos teismas, be kitų aplinkybių, palygino administratorei išmokėto atlyginimo dydį su šiais rekomendaciniais dydžiais, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad teismo patvirtintas administratorės atlyginimo dydis yra nepagrįstas. Kitokių argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nustatyto atlyginimo dydžio 2017 m. III ketvirčiui nepagrįstumo bankroto administratorė nenurodė. Kaip minėta, bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo ribas apibrėžia atskirojo skundo teisinis ir faktinis pagrindai. Pirmiau nurodyti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties dalies, kuria patvirtintas administratorės atlyginimas 2017 m. III ketvirčiui, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties dalies, kuria nustatytas bankroto administratorės atlyginimo dydis 2017 m. III ketvirčiui.
 4. Bankroto administratorė atskirajame skunde taip pat nesutinka su teismo nustatyta atlyginimo mokėjimo tvarka., t. y. su kintamos atlyginimo dalies, kuri priklauso nuo finansinio reikalavimo tenkinimo dydžio, nustatymu, teigdama, kad kintamai bankroto administratorės atlyginimo daliai išmokėti yra nustatoma neįgyvendinama sąlyga. Su tokiu argumentu teisėjų kolegija nesutinka.
 5. Unijos kreditorių susirinkimas ir ankstesniais ketvirčiais tvirtino bankroto administratorės atlyginimą, nustatydamas pastovią ir kintamą, kuri priklauso nuo tam tikrų pasiektų rezultatų, dalis, ir bankroto administratorė anksčiau tokių kreditorių susirinkimo nutarimų neskundė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-06-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018 yra išaiškinęs, kad pats savaime toks atlyginimo išskaidymas į dalis neprieštarauja ĮBĮ normoms ir bankroto proceso tikslams ar jo dalyvių teisėms ir interesams, nes dėl pastoviosios dalies nustatymo bankroto administratorė gauna tam tikrą atlyginimą, o kita dalis iš esmės priklauso nuo pasiektų rezultatų. Nustatant šią sąlygą, nėra žinoma, ar ir kiek kreditorių finansinių reikalavimų gali būti patenkinta būtent tą ketvirtį, todėl teisėjų kolegija nesutinka su bankroto administratorės argumentu, kad nustatant kintamą atlyginimo dalį įtvirtinama neįgyvendinama sąlyga.

13Dėl Unijos pareigybių sąrašo 2018 m. I ketvirčiui patvirtinimo

 1. Bankroto administratorė 9-uoju darbotvarkės klausimu prašė 2018 m. I ketvirčiui patvirtinti tokį Unijos darbuotojų pareigybių sąrašą: teisininkas – 0,5 etato, finansų analitikas – 0,25 etato, o kreditorė VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikė alternatyvų nutarimo projektą, kuris ir buvo priimtas, patvirtinant 0,5 teisininko etato ir 0,125 finansų analitiko etato. Tokį sprendimą kreditoriai motyvavo tuo, kad parduodamas paskolų portfelis lems darbo apimčių sumažėjimą. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad toks etatų sumažinimas yra pagrįstas, akcentavo tą aplinkybę, jog minėti Unijos darbuotojai (teisininkas ir finansų analitikas) kartu yra ir bankroto administratorės darbuotojai. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad tokia pirmosios instancijos teismo motyvacija nėra pagrįsta. Kita vertus, kaip minėta, Unijos paskolų portfelis parduotas 2018-02-08, kreditorių susirinkimas ginčijamame nutarime aiškiai pagrindė, kodėl priėmė nutarimą tvirtinti būtent tokį pareigybių sąrašą, nurodydamas, kad parduodamas paskolų portfelis ir tai lems darbo apimčių mažėjimą. Bankroto administratorė nepaneigė, jog dėl paskolų portfelio pardavimo finansų analitiko paslaugų poreikis Unijoje nėra sumažėjęs. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo spręsti, kad su pareigybių sąrašo patvirtinimu susijęs kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ar neteisėtas ir dėl to turėtų būti panaikintas.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

15Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 26 d. nutartį pakeisti.

16Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 26 d. nutarties dalį, kuria atmesti atsakovės bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos ,,Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ skundo reikalavimai panaikinti 2017 m. gruodžio 22 d. bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos ,,Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 1-uoju ir 2-uoju darbotvarkės klausimais, ir šiuos klausimus išspręsti iš esmės.

17Patvirtinti 2017 m. II ketvirtį 6 158,98 Eur (PVM įskaitytas) faktiškai patirtas bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos ,,Laikinosios sostinės kreditas“ administravimo išlaidas.

18Patvirtinti 2017 m. III ketvirtį 6 088,45 Eur (PVM įskaitytas) faktiškai patirtas bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos ,,Laikinosios sostinės kreditas“ administravimo išlaidas.

19Kitą Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 26 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai