Byla 2-124-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditorės) valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“, skundą dėl 2018 m. rugpjūčio 14 d. bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo ir administravimo išlaidų patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartimi iškelta bankroto byla atsakovei kooperatinei bendrovei kredito unijai (toliau – ir BKU) „Laikinosios sostinės kreditas“; bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Verslo konsultantai“; 2014 m. kovo 10 d. nutartimi atsakovė BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

92017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. LKS-4104 duomenimis, kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu „BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimas“ priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketvirčio administravimo išlaidų sąmatą: iki 3 350,00 Eur Su PVM) išorės specialistų paslaugoms, iki 3 350,00 Eur (su PVM) unijos veiklos išlaidoms, iki 2 930,00 Eur / ketv. arba 976,00 Eur / mėn. atlyginimą bankroto administratoriui; nustatė, kad mėnesio atlyginimą sudaro kintamosios dalys; nustatė, jog bankroto administratorius be išankstinio kreditorių susirinkimo pritarimo neturi teisės perskirstyti išlaidų tarp eilučių (tarp išorės specialistų išlaidų ir unijos veiklos išlaidų); tuo atveju, jeigu patvirtintos 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinosioms ir pagrįstoms unijos administravimo išlaidoms, bankroto administratorius privalo kreiptis į kreditorių susirinkimą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdamas kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo; dėl samstos didinimo turi kreiptis tokias terminais, jog kreditoriai galėtų priimti sprendimą dar nepasibaigus 2017 m. IV ketv. Bankroto administratorius 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, apskundė teismui. Kauno apygardos teismas 2017 m gruodžio 7 d. nutartimi panaikino 2017 m. birželio 21 d. BKU ,,Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, ir perdavė klausimą BKU ,,Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

103.

11Iš 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. LSK-4473 nustatyta, jog šio susirinkimo darbotvarkės trečiuoju klausimu „Dėl BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketvirčio ir 2017 m. taktinio bankroto proceso plano pristatymo“ buvo priimtas nutarimas, kuriuo klausimo svarstymas atidėtas dėl vykusių teisminių ginčų dėl 2017 m. II ketv., III ketv. faktinio išlaidų dydžio ir 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidų sąmatos dydžio, o 2017 m. IV ketv. faktinių išlaidų tvirtinimo klausimas svarstomas šiame susirinkime kitu darbotvarkės klausimu. Taip pat darbotvarkės penktuoju klausimu „Dėl BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo“ buvo priimtas nutarimas, kuriuo nepatvirtinta nepagrįsta 3 179,39 Eur administravimo išlaidų suma (82,50 Eur advokatų paslaugos + 96,29 Eur darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos + 1 389,33 Eur buhalterinės apskaitos paslaugos + 589,80 Eur IT paslaugos + 714,60 Eur dokumentų valdymo išlaidos + 297,87 Er patalpų nuomos ir dokumentų laikymo) ir patvirtintos 5 879,24 Eur 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtos išlaidas (5 519,24 Eur administravimo išlaidos + 360,00 Eur paskolų portfelio pardavimo tarpininko paslaugos).

124.

13Iš 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. LSK-4580 nustatyta, jog šio susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo“ buvo priimtas nutarimas, kuriuo paliktas nepakeistas 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas (, kadangi: i) bankroto administratorius iki prašomojo laikotarpio pabaigos nesikreipė, o vienašališkai viršijo kreditorių susirinkimo patvirtintą sąmatą, ii) teikdamas didesnes faktines išlaidas, nepateikė jokių įrodymų, iii) pateikęs papildomus argumentus į 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo išsakytus argumentus, vis tiek faktiškai patirtų išlaidų nepagrindė.

145.

15Atsakovės BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto administratorė „Verslo konsultantai“ pateikė skundą, kuriuo teismo prašė panaikinti 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu (toliau – ir skundžiamas arba ginčijamas nutarimas), ir patvirtinti 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtas BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ administravimo išlaidas, iš viso 3 179,39 Eur (PVM įskaitytas).

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi atsakovės bankroto administratoriaus skundą tenkino – panaikino 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketvirčio faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo“, ir patvirtino BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto byloje 2017 m. IV ketvirtį 3 179,39 Eur (PVM įskaitytas) faktiškai patirtas bankrutavusios kredito unijos administravimo išlaidas.

197.

20Teismas nustatė, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas nepatvirtino 3 179,39 Eur dalies bankroto administratoriaus prašytų patvirtinti faktiškai patirtų išlaidų nurodęs, kad bankroto administratorius, nepaisydamas kreditorių įspėjimų, nė karto nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo anksčiau, t. y. iki prašomo laikotarpio pabaigos. Tačiau vienašališkai, be kreditorių sutikimo ir žinios, viršijo patvirtintą išlaidų sąmatą; teikdamas didesnes faktines išlaidas nei išlaidų sąmata, nepateikė jokių įrodymų, kad kredito unijoje reikšmingai pasikeitė situacija, dėl to reikia didesnių išlaidų nei įprastai; ginčijamo kreditorių susirinkimo metu pateiktų papildomų argumentų (faktinių išlaidų) nepagrindė.

218.

22Teismas nesutiko su kreditorės teiginiais, jog administratorė neturi teisės ginčyti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, nes šiuo nutarimu klausimas nebuvo sprendžiamas iš esmės, o paliktas nepakeistas 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas penktuoju darbotvarkės klausimu; pastarasis nutarimas yra galiojantis ir privalomas vykdyti. Teismo vertinimu, viena vertus, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyta teisė per 14 dienų apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą ir jokios išimtys nenurodytos. Taigi, vadovaujantis šia norma, gali būti skundžiami visi kreditorių susirinkimų nutarimai laikantis įstatymų nustatyto termino. Kita vertus, vertinant 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimtu penktuoju darbotvarkės klausimu, motyvus, kuriais remiantis nepatvirtinta dalis administratorės prašytų faktiškai patirtų administravimo išlaidų, akivaizdu, kad 3 179,39 Eur dydžio išlaidų dalis (iš 5 851,16 Eur) nepatvirtinta, nes bankroto administratorius nepateikė kreditoriams paaiškinimų ir pagrindimo dėl patirtų išlaidų pagrįstumo. Tokie kreditorių argumentai neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad kreditorių susirinkimas klausimą išsprendė iš esmės ir minėtos administravimo išlaidos negalės būti patvirtintos vėliau, bankroto administratorei pateikus visus reikalingus patirtų išlaidų įrodymus. Minėtuose nutarimuose nėra aiškiai ir konkrečiai įvardyta, ar išlaidos yra netvirtinamos, ar galutinis sprendimo priėmimas atidėtas iki bus pateikti visi reikalingi įrodymai. Kreditorių susirinkimas, 2018 m. gegužės 14 d. priimdamas nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu, leido bankroto administratorei daryti prielaidą, kad jai surinkus ir vėliau pateikus visus 2017 m. IV ketvirtį patirtų administravimo išlaidų įrodymus, klausimas bus sprendžiamas iš naujo, vertinant pateiktus papildomus įrodymus. Klaidinanti formuluotė lėmė tai, kad šis kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo apskųstas ĮBĮ nustatyta tvarka. Be to, iš skundžiamojo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, formuluotės nekyla abejonių, kad administratorius būtent 2018 m. rugpjūčio 14 d. susirinkimui teikė papildomus argumentus į 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime kreditorių išsakytus argumentus dėl išlaidų netvirtinimo, ir pagrįstai tikėjosi ankstesniame kreditorių susirinkime dėl įrodymų trūkumo nepatvirtintų administravimo išlaidų dalies patvirtinimo. Šių išlaidų nepatvirtinus pakartotinai 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime, bankroto administratorė neabejotinai turi teisę teismine tvarka ginčyti tokį kreditorių susirinkimo nutarimą. Tokios nuomonės laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas analogiškus ginčus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018).

239.

24Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad kreditoriai nepatvirtinto 82,50 Eur išlaidų už teisines paslaugas, kurias sudaro prašymo atidėti bylos nagrinėjimą civilinėje byloje Nr. e2-2365-638/2017 parengimas. Teismas sutiko su kreditorių argumentu, kad prašymo atidėti bylos nagrinėjimą turinys nėra tokio sudėtingumo, kurio negalėtų parengti teisininkas arba pats administratorius. Kita vertus, byloje esanti 2017 m. kovo 31 d. teisinių paslaugų sutartis bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys liudija, kad teisines paslaugas kredito unijai teikė advokatų D. Z., M. R. ir S. G. kontora ne tik 2017 m. IV ketvirtį. Atsižvelgęs į tai, kad ankstesniais ketvirčiais taip pat buvo tvirtinamos išlaidos, patirtos advokatų, atstovaujančių kredito uniją, paslaugoms apmokėti, teismas sprendė, kad kreditoriai iš esmės patvirtino advokatų paslaugų poreikį atstovaujant unijos interesus nagrinėjamose bylose. Todėl administratorius ir 2017 m. IV ketvirtį pagrįstai tikėjosi kreditorių pritarimo pasitelkiant advokatus atstovauti kredito uniją. Taigi protingos išlaidos, išleistos advokato paslaugoms apmokėti, turi būti tvirtinamos. 2017 m. IV ketvirčio BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ išlaidų teisinėms paslaugoms detalizacija patvirtina, kad advokatų kontora 2017 m. gruodžio 19 d. parengė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą civilinėje byloje Nr. e2-365-638/2017. Detalizacijoje nurodyta, kad rengiant šį prašymą buvo sugaišta 1 val. 30 min., kas, iš tiesų, viršija Darbo laiko apskaitos taisyklėse numatytą orientacinę trukmę tokio pobūdžio dokumentui parengti. Visgi, šiame kontekste atkreipė dėmesį, kad šiose Taisyklėse (16 punktas) nurodytos tik orientacinės darbų trukmės. Be to, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytą maksimalų dydį už tokio pobūdžio dokumento parengimą, laikytina, kad nurodyta suma už prašymo atidėti bylos nagrinėjimą civilinėje byloje parengimą laikytina protinga, todėl turi būti patvirtinta.

2510.

26Kreditorių susirinkimas nepatvirtino 2017 m. IV ketvirčio bankroto administratorės patirtų išlaidų buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugoms apmokėti, iš viso 2 702,73 Eur. Byloje nėra ginčo, jog bankroto administratoriaus nurodytos buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidos 2017 m. IV ketvirtį realiai buvo patirtos, t. y. už paslaugas buvo išrašytos sąskaitos ir jos apmokėtos. Tačiau kreditorių susirinkimas netvirtino šioms paslaugoms apmokėti patirtų išlaidų, iš esmės nurodydamas, kad administratorius nepateikė išsamaus pagrindimo apie konkrečius ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų trukmę. Be to, minėtas paslaugas kredito unijai teikia pats administratorius ir jo darbuotojai, todėl kreditoriams neaišku kodėl šiems darbams turi būti skiriamos papildomos išlaidos, o jos neįeina į privalomų bankroto administratoriaus veiksmų apimtį, už kuriuos bankroto administratoriui ir skiriamas atlyginimas. Teismas atkreipė dėmesį, jog išlaidos, patirtos pačiai bankroto administratorei teikiant nurodytas paslaugas ankstesniais laikotarpiais, kreditorių susirinkimų nutarimais buvo tvirtinamos, todėl vien aplinkybė, kad šias paslaugas teikė administratorius, nesudaro pagrindo netvirtinti vėlesniais laikotarpiais realiai patirtų išlaidų šioms paslaugoms apmokėti. Be to, bankroto administratorius išlaidų ataskaitoje ir teismui pateiktuose 2018 m. rugsėjo 26 d. rašytiniuose paaiškinimuose pakankamai detaliai paaiškino kas sudaro teikiamas buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugas, nurodė teikiant šias paslaugas sugaištą laiką. Teismo vertinimu, tokie paaiškinimai yra pakankami per ataskaitinį laikotarpį atliktiems darbams ir jų trukmei pagrįsti. Kaip minėta, ginčo dėl to, jog šios paslaugos buvo realiai atliktos, byloje nėra. Juolab, kad lyginant 2017 m. IV ketvirtį su ankstesniais ketvirčiais, kredito unijos padėtis administravimo procese nebuvo iš esmės pasikeitusi (darbų apimtys pasikeitė tik 2018 m. I ketvirtyje pardavus paskolų portfelį). Šių aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, kad buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų poreikis bei šių paslaugų apimtys yra neatsiejamai susijusios su paskolų portfelio, kaip kredito unijos turto, administravimu. Apibendrinęs išdėstytą teismas sprendė, kad ginčijamas kreditorių susirinkimas nepagrįstai nepatvirtino faktiškai patirtų buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidų už 2017 m. IV ketvirtį.

2711.

28Kreditorių susirinkimas atsisakė tvirtinti 297,87 Eur dydžio patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidas, motyvuodamas tuo, kad administratorius nepateikė išsamios informacijos kokia patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidų dalis tenka kredito unijai, o kokia kitiems patalpomis besinaudojantiems subjektams. Teismo vertinimu, toks kreditorių sprendimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes administratorius išlaidų ataskaitoje nurodė, jog kredito unijai tenkanti apmokėti patalpų nuomos bei išlaikymo išlaidų dalis sudaro 20 proc. bendros sąskaitos. Šiame kontekste atkreipė dėmesį, jog ankstesniais ketvirčiais taip pat buvo tvirtinamos panašaus dydžio išlaidos ginčijamoms paslaugoms apmokėti. Be to, kredito unijos kreditoriai iš esmės nekvestionuoja nei patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidų akivaizdumo ir būtinumo administravimo procese, nei jų dydžio. Taigi, kreditoriams tik reikalaujant nurodyti patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidų dydžio dalį, o administratorei nurodžius, kad kredito unijai tenkanti patalpų nuomos ir išlaikymo dalis sudaro 20 proc. bendros sąskaitos sumos, šios išlaidos taip pat turėjo būti patvirtintos.

2912.

30Ginčijamo kreditorių susirinkimo metu taip pat buvo atsisakyta tvirtinti, be kita ko, ir 96,29 Eur dydžio išlaidas kredito unijos darbuotojų darbo užmokesčiui 2017 m. IV ketvirtyje, motyvuojant tuo, kad administratorė nesilaiko 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime išsakytų pastabų ir nemažina darbuotojų darbo užmokesčio mažėjant darbų apimtims. Teismas ir su šiais kreditorių argumentais nesutiko. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 2017 m. IV ketvirtyje iš esmės pasikeitė darbų apimtys bankroto administravimo procese. Priešingai, akivaizdu, kad ženklus pasikeitimas įvyko tik 2018 m. I ketvirtyje pardavus paskolų portfelį, todėl mažinti darbuotojų skaičių prieš pat paskolų portfelio pardavimą nebuvo objektyvių galimybių. Be to, 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtintas 0,5 teisininko etato ir 0,25 finansų analitiko etato, tačiau administratorė ginčijamu laikotarpiu buvo įdarbinusi daugiau darbuotojų. Tuo tarpu bankroto administratorius nurodė, kad 2017 m. IV ketvirtį nebuvo viršytas faktiškai patvirtintas darbuotojų etatų skaičius. Byloje esanti pažyma patvirtina, kad kredito unijoje 2017 m. IV ketvirtį dirbo du finansų analitikai – B. K. ir V. T., po 0,125 etato, kas sudaro faktiškai patvirtintą 0,25 etato. Taip pat iki 2017 m. lapkričio 3 d. dirbo teisininkė M. V., 0,375 etato, nuo 2017 m. spalio 2 d. dirbo teisininkė A. G., 0,125 etato, o nuo 2017 m. lapkričio 13 d. teisininkė I. G., 0,125 etato. Taigi, vienu metu unijoje nebuvo užimta daugiau negu 0,5 teisininko etato. Šios aplinkybės suponavo teismo išvadą, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai atsisakė patvirtinti ir faktiškai patirtas darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas 2017 m. IV ketvirtį.

3113.

32Apibendrinęs nustatytas aplinkybes, aptartus motyvus bei padarytas išvadas, teismas konstatavo, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu, panaikinamas. Siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo ir operatyvumo teismas, atsižvelgdamas į susiklosčiusią praktiką panašiose bylose (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-981-407/2018), sprendė, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas tenkinti bankroto administratoriaus prašymą ir iš esmės išspręsti klausimą dėl šioje nutartyje nurodytų nepagrįstai kreditorių nepatvirtintų išlaidų tvirtinimo, t. y. patvirtinti 2017 m. IV ketvirtį faktiškai patirtas papildomas išlaidas: 82,50 Eur advokatų paslaugoms, 96,29 Eur darbo užmokesčiui, 1 389,33 Eur buhalterinės apskaitos paslaugoms, 598,80 Eur informacinių technologijų paslaugoms, 714,60 Eur dokumentų valdymui, 297,87 Eur patalpų nuomai ir išlaikymui.

33III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3414.

35Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą atmesti. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

3614.1.

37pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad administratorius turi teisę kvestionuoti galiojantį 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo, todėl pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą, 24 straipsnio 5 dalį.

3814.2.

39Teismas, nepagrįstai patvirtinęs papildomas 3 179,39 Eur administravimo išlaidas, patvirtino išlaidas, viršijančias kreditorių susirinkimo 5 879,24 Eur patvirtintą sąmatą. Taip pat nenurodė teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos, kurių pagrindu teismui suteikiama teisė patvirtinti išlaidas, viršijančias kreditorių patvirtintą sąmatą. Administratoriui nesikreipus į kreditorių susirinkimą dėl išlaidų sąmatos pakeitimo ir apmokėjus išlaidas, nenumatytas administravimo išlaidų sąmatoje, administratorius veikia savo rizika.

4014.3.

41Teismas, spręsdamas dėl išlaidų pagrįstumo, nepagrįstai rėmėsi ankstesnių laikotarpių duomenimis apie patirtas išlaidas (darbuotojų darbo užmokesčiui; kreditoriai tvirtino bankroto administratoriaus suteiktas buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugas ir byloje neįrodyta, kad šių paslaugų apimtys arba kainos pasikeitė; analogiškas išlaidas teismas tvirtino ir ankstesniais laikotarpiais). Apeliantės nuomone gali būti formuojama ydinga praktika, kai išlaidų patvirtinimas sprendžiamas ne pagal realų jų poreikį ir pagrįstumą, o pagal išlaidas, patvirtintas už ankstesnius laikotarpius. Pažymi ir tai, kad kreditorių susirinkimas daug kartų įpareigojo administratorių peržiūrėti išlaidas ir jas mažinti, tačiau administratorius jokių veiksmų nesiėmė.

4214.4.

43Administratorius neįrodė išlaidų, dėl kurių tarp šalių kilo ginčas, tinkamumo ir pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės neįvertino ir išlaidas patvirtino atsižvelgęs į ankstesniais laikotarpiais patirtas (kreditorių patvirtintas) išlaidas. Akcentuoja, kad administratorius pateikė į bylą sąskaitas už interneto svetainės priežiūros darbus, nors realiai internetinės svetainės neturi. Be to nepateikė įrodymų, kad šios paslaugos buvo realiai suteiktos.

4414.5.

45Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018 yra reikšminga nagrinėjamai bylai, nes administravimo išlaidų tvirtinimas priskiriamas išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai. Nagrinėjamu atveju šį klausimą išsprendė teismas peržengęs savo kompetencijos ribas.

4615.

47Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė BKU „Laikinosios sostinės kreditas“, atstovaujama bankroto administratorės „Verslo konsultantai“, prašo skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

4815.1.

49administratorius 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo neskundė, nes jį vykdė, o vadovaudamasis nurodytomis pastabomis dėl trūkstamos informacijos faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimui, administratorius 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui pateikė trūkstamą informaciją. Taigi, klausimas dėl 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų išlaidų buvo svarstomas ir išspręstas 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo metu, kurio nutarimą administratorius apskundė teismui.

5015.2.

51Dėl apeliantės argumento, dėl teismo faktiškai patirtų išlaidų neva viršijančių kreditorių susirinkimo patvirtintą sąmatą, nurodo, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimas patvirtino 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidų sąmatą, tačiau teismas 2017 m. gruodžio 7 d. nutartimi minėtą nutarimą panaikino.

5215.3.

53Pažymi, kad administratorius bankroto procesą 2017 m. IV ketv. vedė nesant patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, o dėl susiklosčiusių konfliktinių santykių su sprendžiamąjį balsą turinčia kreditore, net ir kreipusis į kreditorių susirinkimą dėl padidintos administravimo sąmatos patvirtinimo, tokia sąmata nebūtų patvirtinta. Skunde dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo administratorius buvo nurodęs, jog 2017 m. IV ketv. patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra per maža. Administratorius pateikė 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui faktiškas išlaidas patvirtinančius dokumentus, kurie buvo įvertinti formaliai.

5415.4.

55Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl išlaidų pagrįstumo, tyrė ir vertino ne ankstesnių laikotarpių duomenis, o ginčo laikotarpio (2017 m. IV ketv.) duomenis apie faktiškai patirtas išlaidas dėl: advokatų suteiktos teisinės pagalbos teisminiuose ginčuose, kreditorių surinkimo patvirtintų darbuotojų pareigybių skaičių ir jų darbo užmokesčiui skirtas lėšas, buhalterinių bei dokumentų valdymo paslaugų (kurias teikti administratorius yra kompetentingas; šią aplinkybė konstatavo Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje nr. 2-961-381/2018). Dėl patirtų išlaidų IT paslaugoms pirkti paaiškina, kad tai yra techninis įrašas sąskaitoje, daromas pagal šalių pasirašytą paslaugų teisimo sutartį dėl svetainės priežiūros darbų, kuriuos atliko administratorius, kadangi bankroto bylos iškėlimo metu kredito unijos interneto svetainėje buvo nuolat teikiama, atnaujinama informacija kredito unijos nariams ir kt.

5615.5.

57Esant nepertraukiamam ginčui dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir kreditorių susirinkimui kelis kartus sprendus tą patį klausimą, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę išspręsti klausimą iš esmės dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto byloje.

58Teismas

konstatuoja:

59IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

60Dėl bylos ribų

6116.

62Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. k. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

63Dėl atskirojo skundo tenkinimo iš dalies

6417.

65Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo skundžiamas nutarimas priimtas „už“ kreditorių balsų dauguma (99,06636 proc.), „prieš“ balsavusių nebuvo.

6618.

67Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant skundžiamą nutarimą nebuvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinis teismas procedūrinių pažeidimų nenustatė, todėl toliau spręstinas klausimas dėl skundžiamo nutarimo materialinių aspektų (turinio) teisėtumo / neteisėtumo.

6819.

69Pagal ĮBĮ kreditorių susirinkimui priklauso teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, nustatyti administratoriui atlyginimą, tvirtinti, keisti ir nustatyti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 ir 9 punktai, 36 straipsnio 2 dalis). Pagal 2015 m. spalio 15 d. priimto ĮBĮ 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio 5 dalį šio įstatymo nuostatos taikomos bankroto procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui.

7020.

71Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ 36 straipsnio redakcija (2015 m. spalio 15 d. įstatymas Nr. XII-1962), pagal kurią administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis nustatymo tvarka ir toliau palikta kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, o tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017, 18 punktas).

7221.

73Kadangi administravimo išlaidos patvirtintos iki 2016 m. gegužės 1 d., t. y. prasidėjo dar galiojant ankstesnei ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog skundžiamos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas spręstinas remiantis iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.

7422.

75Bylos duomenimis, 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtino BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketvirčio administravimo išlaidų sąmatą. Kauno apygardos teismas 2017 m gruodžio 7 d. nutartimi panaikino minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą ir perdavė klausimą BKU ,,Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. 2018 m. gegužės 14 d. BKU ,,Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarė 2017 m. IV ketv. faktinių išlaidų tvirtinimo klausimą svarstyti šiame susirinkime kitu darbotvarkės klausimu. 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimas nutarimu penktuoju darbotvarkės klausimu nepatvirtino nepagrįstos 3 179,39 Eur administravimo išlaidų sumos ir patvirtino 5 879,24 Eur kredito unijos 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas išlaidas.

7623.

77Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto administratorius patvirtina, jog įstatymo nustatytais terminais savo galimai pažeistų teisių negynė (neskundė nepatvirtintos 3 179,39 Eur dydžio administravimo išlaidų sumos) ir 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus vykdė.

7824.

79Taigi, nagrinėjamu atveju klausimas dėl BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidų patvirtinimo yra išspręstas iš esmės teisėtu bei galiojančiu 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo, įgyvendinusio savo kompetenciją pagal įstatymą (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis), nutarimu, kuris nebuvo kvestionuojamas ir buvo vykdomas.

8025.

81Nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimas 3 179,39 Eur administravimo išlaidų nepatvirtinto šiais motyvais: i) iš pateiktų 2 847,47 Eur išorės konsultantų (advokatų) suteiktas paslaugas netvirtino 82,50 Eur (už 1 val. 30 min. rengtą prašymą atidėti bylos nagrinėjimą) dalies advokatų išlaidų, kurios patirtos viršijus unijos Darbo laiko apskaitos taisyklėse numatytą procesinių dokumentų rengimo trukmę ir bankroto administratorius nepateikė paaiškinimų dėl advokatų viršyto procesinių dokumentų rengimo laiko bei nepateikė argumentų kodėl teisminėse bylose procesinių veiksmų negalėjo atlikti administratorius arba kredito unijoje dirbantis teisininkas; ii) netvirtino 96,29 Eur dalies kredito unijos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų, kadangi administratorius nesilaikė 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkime nurodytų pastabų bei nesumažino darbuotojų darbo užmokesčio mažėjant jų darbų apimtims; 2017 m. IV ketv. dirbo daugiau darbuotojų, nei 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo patvirtinta; iii) netvirtino 1 389,33 Eur buhalterinės apskaitos paslaugų patirtų išlaidų, kadangi administratorius, net ir kreditoriui paprašius detalizuoti suteiktą paslaugą, išlaidų nepagrindė; buhalterines paslaugas teikia du subjektai: administratorė UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Tilika“, kurių paslaugios dubliuojasi (abi rengia atskaitas ir teikia duomenis valstybės institucijoms); iii) netvirtino 589,80 Eur IT paslaugų patirtų išlaidų, nes administratorius net kreditoriui paprašius detalizuoti suteiktas paslaugas, išlaidų nepagrindė; IT paslaugas kredito unijai teikė dvi įmonės, tačiau nebuvo paaiškinta kodėl reikalingas toks kiekis paslaugų ir, ar įmonių teikiamos paslaugos nesidubliuoja; atkreipė dėmesį į pateiktą sąskaitą už interneto svetainės darbus, tačiau kredito unija internetinės svetainės neturi; iiii) netvirtino 714,60 Eur dokumentų valdymo išlaidų, nes bankroto administratorius, net kreditoriui ir paprašius pateikti konkrečią informaciją, šių išlaidų nepagrindė, pateikė tik bendro pobūdžio informaciją apie darbus, atliktus ataskaitiniu laikotarpiu; iiiii) netvirtino 297,87 Er patalpų nuomos ir dokumentų laikymo išlaidų: 105,12 Eur patalpų nuomos ir 192,75 Eur dokumentų laikymo, nes šių išlaidų administratorius taip pat nepagrindė, nepateikė pirminių dokumentų, patvirtinančių nuomos ir dokumentų saugojimo UAB „Verslo konsultantai“ veiklos patalpose. Taigi, 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimas netvirtino 82,50 Eur advokatų paslaugų, 96,29 Eur darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų, 1 389,33 Eur buhalterinės apskaitos paslaugų, 589,80 Eur IT paslaugų, 714,60 Eur dokumentų valdymo išlaidų, 297,87 Er patalpų nuomos ir dokumentų laikymo išlaidų motyvavęs, jog bankroto administratorius nepateikė paaiškinimų ir pagrindimų. Taigi, 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimas, patvirtino tik tas administravimo išlaidas, kurių realumą administratorius įrodė, kitos dalies išlaidų nepatvirtino, nes joms pagrįsti nepakako įrodymų.

8226.

83Bankroto administratorė 2018 m. rugpjūčio 14 d. susirinkimui teikė papildomus duomenis dėl 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime nepatvirtintų išlaidų. 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo ginčijamu nutarimu paliktas nepakeistas 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo 2017 m. IV ketv. faktinių išlaidų tvirtinimo klausimas svarstytas darbotvarkės penktuoju klausimu ir priimtas nutarimas, kuriuo BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketvirčio nepatvirtinta nepagrįsta 3 179,39 Eur administravimo išlaidų suma ir patvirtintos 5 879,24 Eur 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtos išlaidas. Taigi, 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimas skundžiamu nutarimu iš esmės nepasisakė kokiais pagrindais netvirtina administratoriaus turėtų ir vėliau pateiktų (detalizuotų) 2017 m. IV ketv. 3 179,39 Eur administravimo išlaidų, kurias, kaip minėta, patvirtinti 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime nepakako įrodymų.

8427.

85Pažymėtina, jog nagrinėjamos bylos ir Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018 išnagrinėtos bylos faktinės aplinkybės yra panašios. Šioje byloje pirmasis kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo patvirtintos BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidos buvo teismo panaikintas ir šis klausimas perduotas kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo; antruoju kreditorių susirinkimo nutarimu kreditoriai iš esmės išsprendė klausimą dėl dalies BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidų patvirtinimo ir nepatvirtino administravimo išlaidų 3 179,39 Eur dalies, kurios administratorius nepagrindė (šis nutarimas teisėtas ir galioja); bankroto administratoriui pateikus papildomus įrodymus, trečiuoju nutarimu (skundžiamu) kreditorių susirinkimas iš esmės nesprendė klausimo dėl administratoriaus vėliau pateiktų paaiškinimų ir pagrindimų, susijusių su realiu BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketv. 3 179,39 Eur administravimo išlaidų patyrimu, t. y. paliko nepakeistą galiojantį antrąjį kreditorių susirinkimo nutarimą. Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018 pirmuoju kreditorių susirinkimo nutarimu buvo išspręstas klausimas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo ir buvo sudarytos prielaidos, jog administravimo išlaidos galės būti patvirtintos vėliau, bankroto administratorei pateikus visus reikalingus patirtų išlaidų įrodymus; administratoriui pateikus papildomus įrodymus, antruoju nutarimu kreditorių susirinkimas nurodė, jog klausimas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo jau išspręstas pirmuoju nutarimu, todėl apeliacinės instancijos teismas antrąjį kreditorių susirinkimo nutarimą panaikino.

8628.

87Kaip minėta, šioje byloje administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo keitimo ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius (iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis) ir teismas tik išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą.

8829.

89Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atlikęs teisėto ir galiojančio 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nepatvirtintos administravimo išlaidų 3 179,39 Eur dalies vertinimą iš naujo, kuris 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimo skundžiamu nutarimu buvo paliktas nepakeistas (t. y. neišspręstas iš esmės klausimas dėl 2017 m. IV ketv. 3 179,39 Eur administravimo išlaidų pagal administratoriaus papildomai pateiktus įrodymus, pagrindžiančius realiai turėtas BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ išlaidas), nepagrįstai įsiterpė į kreditorių kompetencijai priklausančio administravimo išlaidų sąmatos klausimo sprendimą. Todėl atskirasis skundas iš dalies tenkinamas.

9030.

91Išaiškintina, kad administratorius turi pagrįsti (įrodyti) prašomų patvirtinti 2017 m. IV ketv. 3 179,39 Eur administravimo išlaidų dydį ir kreditorių susirinkimui pateikti ginčo laikotarpiu (2017 m. IV ketv.) patirtas išlaidas pagrindžiančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus, t. y. patekti ne tik detalizaciją (lentelę), bet ir joje nurodytus duomenis pagrįsti dokumentais, pavyzdžiui: advokatų išlaidas pagrįsti gali būti pateikti šie duomenys: kokioje byloje teiktas advokatų kontoros parengtas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, ar jis buvo teismo priimtas ir koks tos bylos rezultatas (t. y. ar 82,50 Eur bylinėjimosi išlaidos buvo / nebuvo atlygintos bylą pralaimėjusios šalies), taip pat pateikti duomenis, patvirtinančius, kad administratorius realiai sumokėjo advokatų kontorai 82,50 Eur atitinamojoje byloje už atitinkamo prašymo parengimą bei pateikimą teismui; patalpų nuomos ir dokumentų laikymo išlaidoms pagrįsti turi būti pateiktos sutartys (susitarimai), patvirtinantys šių paslaugų teikimo pagrįstumą ir teisėtumą bei atlikti mokėjimai, patvirtinantys realias išlaidas, patirtas 2017 m. IV ketv.; kredito unijos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms pagrįsti turėtų būti pateikti 2017 m. IV ketv. darbo teisinius santykius tarp atitinkamų darbuotojų ir kredito unijos patvirtinantys dokumentai ir darbuotojams aptariamu laikotarpiu sumokėtų darbo užmokesčius patvirtinantys dokumentais (pavedimai, mokėjimo nurodymai, kvitai ir kt.) ir t. t.

9231.

93Jei kreditorių susirinkimas vengs įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl bankroto administratorius vengs teikti kreditorių reikalaujamus rašytinius įrodymus, patvirtinančius prašomų patvirtinti administravimo išlaidų sumos pagrįstumą, bus nulemta situacija, kai priimamais sprendimais bus pažeistas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, dėl to teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, galės įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017, 28 punktas).

94Dėl bylos procesinės baigties

9532.

96Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias įmonių bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – 2018 m. rugpjūčio 14 d. bankrutuojančios kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu panaikinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir klausimą dėl BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketv. 3 179,39 Eur administravimo išlaidų patvirtinimo pagrįstumo perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).

97Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

98Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

99Panaikinti 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu ir klausimą dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ 2017 m. IV ketv. 3 179,39 Eur administravimo išlaidų patvirtinimo pagrįstumo perduoti bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartimi iškelta bankroto byla... 8. 2.... 9. 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. LKS-4104... 10. 3.... 11. Iš 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. LSK-4473... 12. 4.... 13. Iš 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“... 14. 5.... 15. Atsakovės BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto administratorė... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi atsakovės bankroto... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės... 21. 8.... 22. Teismas nesutiko su kreditorės teiginiais, jog administratorė neturi teisės... 23. 9.... 24. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad kreditoriai nepatvirtinto 82,50 Eur... 25. 10.... 26. Kreditorių susirinkimas nepatvirtino 2017 m. IV ketvirčio bankroto... 27. 11.... 28. Kreditorių susirinkimas atsisakė tvirtinti 297,87 Eur dydžio patalpų nuomos... 29. 12.... 30. Ginčijamo kreditorių susirinkimo metu taip pat buvo atsisakyta tvirtinti, be... 31. 13.... 32. Apibendrinęs nustatytas aplinkybes, aptartus motyvus bei padarytas išvadas,... 33. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 14.... 35. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir... 36. 14.1.... 37. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad administratorius turi... 38. 14.2.... 39. Teismas, nepagrįstai patvirtinęs papildomas 3 179,39 Eur administravimo... 40. 14.3.... 41. Teismas, spręsdamas dėl išlaidų pagrįstumo, nepagrįstai rėmėsi... 42. 14.4.... 43. Administratorius neįrodė išlaidų, dėl kurių tarp šalių kilo ginčas,... 44. 14.5.... 45. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje... 46. 15.... 47. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė BKU „Laikinosios sostinės... 48. 15.1.... 49. administratorius 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo... 50. 15.2.... 51. Dėl apeliantės argumento, dėl teismo faktiškai patirtų išlaidų neva... 52. 15.3.... 53. Pažymi, kad administratorius bankroto procesą 2017 m. IV ketv. vedė nesant... 54. 15.4.... 55. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl išlaidų pagrįstumo, tyrė ir... 56. 15.5.... 57. Esant nepertraukiamam ginčui dėl administravimo išlaidų sąmatos... 58. Teismas... 59. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 60. Dėl bylos ribų... 61. 16.... 62. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 63. Dėl atskirojo skundo tenkinimo iš dalies... 64. 17.... 65. Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu,... 66. 18.... 67. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant skundžiamą... 68. 19.... 69. Pagal ĮBĮ kreditorių susirinkimui priklauso teisė tvirtinti administravimo... 70. 20.... 71. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo... 72. 21.... 73. Kadangi administravimo išlaidos patvirtintos iki 2016 m. gegužės 1 d., t. y.... 74. 22.... 75. Bylos duomenimis, 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių susirinkimas priėmė... 76. 23.... 77. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti... 78. 24.... 79. Taigi, nagrinėjamu atveju klausimas dėl BKU „Laikinosios sostinės... 80. 25.... 81. Nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“... 82. 26.... 83. Bankroto administratorė 2018 m. rugpjūčio 14 d. susirinkimui teikė... 84. 27.... 85. Pažymėtina, jog nagrinėjamos bylos ir Lietuvos apeliacinio teismo... 86. 28.... 87. Kaip minėta, šioje byloje administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo... 88. 29.... 89. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 90. 30.... 91. Išaiškintina, kad administratorius turi pagrįsti (įrodyti) prašomų... 92. 31.... 93. Jei kreditorių susirinkimas vengs įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl... 94. Dėl bylos procesinės baigties... 95. 32.... 96. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas,... 97. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 98. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 99. Panaikinti 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKU „Laikinosios sostinės kreditas“...