Byla 2-5-381/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ ir suinteresuoto asmens valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjos bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ skundas dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, priimtos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto byloje,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ (toliau – Unija, „Vilniaus taupomoji kasa“) bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslo konsultantai“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti „Vilniaus taupomoji kasa“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimus, priimtus pirmuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais, patvirtinti 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas 27 387,89 Eur (PVM įskaitytas) „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidas.

72.

8Pareiškėja nurodė, kad 2018 m. gegužės 14 d. Unijos kreditorių komitete buvo sprendžiama dėl atsakovės 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo, kurio metu buvo patvirtinta tik dalis patirtų išlaidų – 63 633,10 Eur (PVM įskaitytas), iš kurių 38 961,10 Eur už administravimo išlaidas, o 24 672 Eur už tarpininko paskolų portfelio pardavimui paslaugas, o 27 387,89 Eur faktiškai Unijos patirtos išlaidos nebuvo patvirtintos. Bankroto administratorė, atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komiteto posėdžio metu išsakytas pastabas dėl faktinių išlaidų pagrįstumo trūkumo, 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetui pateikė papildomą pagrindimą dėl 2017 m. IV ketv. Unijos bankroto procese faktiškai patirtų administravimo išlaidų, tačiau kreditorių komitetas pirmuoju darbotvarkės klausimu paliko nepakeistą 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komiteto priimtą nutarimą dėl atsakovės 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo, t. y. nepatvirtino 27 387,89 Eur patirtų išlaidų.

93.

10Bankroto administratorė nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetas penktuoju darbotvarkės klausimu nutarė įpareigoti ją atlikti atsakovei priklausančių juridinių asmenų (UAB „Livintus“ ir UAB „Naujas startas“) akcijų vertinimus, o dėl kitų dviejų juridinių asmenų (UAB „Gėlių vaistinė“ ir UAB „VED 2“) – įpareigoti administratorę svarstyti dėl kitokio šių akcijų realizavimo / nurašymo būdo. Kreditorių komitetas nusprendė, kad papildomos išlaidos turto vertintojų paslaugoms neskirtinos, nes bankroto administratorė dėl savo neveikimo ir aplaidumo, t. y. ilgą laiką nesiimdama realizuoti minėtą turtą, turi bent jau kompensuoti tokio turto vertinimo išlaidas. Bankroto administratorės teigimu, kreditoriai neįrodė, kad dėl ilgai nepardavinėtų akcijų „Vilniaus taupomoji kasa“ būtų patyrusi žalos, be to, akcijų pardavimas šiuo laikotarpiu bankrutavusiai Unijai būtų naudingiausias.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ skundą tenkino iš dalies – panaikino „Vilniaus taupomoji kasa“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir papildomai patvirtino 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas 25 720,15 Eur (PVM įskaitytas) administravimo išlaidas, kitą bankroto administratorės skundo dalį atmetė.

155.

16Teismas nurodė, kad bankroto administratorė kilusį ginčą dėl 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų (jų dalies) patvirtinimo bandė spręsti ikiteisminiu ginčo sprendimo keliu, teikdama papildomus duomenis dėl minėtų išlaidų ir pakartotinai teikdama svarstyti šį klausimą kreditorių komitetui. Pastarajam nurodytų išlaidų taip ir nepatvirtinus, bankroto administratorė pagrįstai realizavo jai suteiktą teisę kreiptis į teismą, todėl suinteresuoto asmens valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Indėlių ir investicijų draudimas“ teiginiai, kad bankroto administratorė neturi teisės ginčyti 2018 m. rugpjūčio 14 d. priimto nutarimo, nes tikrasis skundo dalykas yra 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtas nutarimas dėl 2017 m. IV ketv. faktinių išlaidų tvirtinimo, kurio apskundimo terminas yra pasibaigęs, yra nepagrįsti.

176.

18Teismas nurodė, kad bankroto administratorės prašomos patvirtinti 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtos išlaidos – bendras dydis 91 020,99 Eur, viršija kreditorių komiteto patvirtintą bendrą administravimo išlaidų sąmatą minėtam laikotarpiui – 44 000 Eur. Nepaisant to, kreditorių komitetas yra patvirtinęs 63 633,10 Eur dydžio faktiškai patirtas išlaidas, o nepatvirtinta dalis sudaro 27 387,89 Eur. Teismas pažymėjo, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių komiteto priimtame nutarime dėl 2017 m. IV ketv. sąmatos patvirtinimo nurodyta, jog tuo atveju, jei patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms Unijos administravimo išlaidoms, administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių komitetą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus.

197.

20Teismas nurodė, kad byloje nekilo ginčo dėl to, kad bankroto administratorė per nagrinėjamą ketvirtį nepasinaudojo nurodyta teise ir nesikreipė į kreditorių komitetą dėl patvirtintos sąmatos keitimo (didinimo). Tačiau ginčas dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių komiteto patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos 2017 m. IV ketv. galutinai buvo išnagrinėtas tik 2018 m. liepos 12 d. (bankroto administratorės skundas dėl didesnės sąmatos patvirtinimo buvo atmestas), t. y. jau po minėto 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komiteto posėdžio, kuriame pirmą kartą buvo sprendžiama dėl faktiškai patirtų išlaidų patvirtinimo. Taigi bankroto administratorė iš esmės iki 2018 m. liepos 12 d. galėjo tikėtis, jog nurodyta sąmata bus pakeista / padidinta ir atitinkamai nebūtų poreikio kreiptis į kreditorių komitetą dėl jos padidinimo.

218.

22Teismas, atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, padarė išvadą, kad faktiškai gali būti tvirtinamos ir kreditorių susirinkimo / kreditorių komiteto patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą viršijančios patirtos išlaidos, jeigu bankroto administratorė įrodo tokių patirtų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės ir kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes, todėl šiuo atveju turi būti analizuojama, ar administratorės nurodytos išlaidos buvo faktiškai patirtos, ar jos buvo būtinos Unijos bankroto procese.

239.

24Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog išlaidos advokatams už darbus, kurių kreditorių komitetas nepatvirtino, buvo realiai patirtos, be to, tai patvirtina tiek byloje pateikti rašytiniai įrodymai, tiek Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys. Teismas, iš dalies sutikdamas su kreditorių komiteto pozicija, kad nurodytos išlaidos viršija Darbo laiko apskaitos taisyklėse nustatytą procesinių dokumentų rengimo trukmę, sprendė, kad nepatvirtintų išlaidų advokatams dalis, kuri apskaičiuota neviršijant orientacinės (rekomenduojamos) procesinių dokumentų parengimo trukmės (1 595 Eur), kreditorių komitete turėjo būti patvirtinta.

2510.

26Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog nurodytu laikotarpiu (2017 m. IV ketv.) Unijoje tuo pačiu metu nedirbo darbuotojų daugiau etatų, negu buvo patvirtinta kreditorių, nes nurodyti darbuotojai keitėsi (M. V. dirbo iki 2017 m. lapkričio 3 d. (0,25 etato), M. G. dirbo iki 2017 m. lapkričio 10 d. (0,25 etato), o I. G. dirbo nuo 2017 m. lapkričio 13 d. (0,5 etato)). Be to, byloje neįrodyta, jog Unijos darbuotojų poreikis nurodytu laikotarpiu gerokai keitėsi, palyginti su ankstesniais laikotarpiais. Nors pareiškėjos nurodytos išlaidos ir buvo kiek didesnės nei ankstesniais laikotarpiais, tačiau tai galimai lėmė padidintas darbo krūvis Unijoje ruošiantis paskolų portfelio pardavimui, todėl pareiškėjos nurodytos lėšos (5 788,12 Eur), skirtos darbo užmokesčiui, tvirtintinos.

2711.

28Teismas nurodė, kad kreditorių komitetas, tvirtindamas Unijos administravimo – buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidas, patirtas ankstesniais ketvirčiais, toleravo, jog paslaugas Unijai teikia UAB „Verslo konsultantai“, todėl vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo netvirtinti ir vėliau patirtų išlaidų. Be to, nurodytų paslaugų tvirtinimas ankstesniais ketvirčiais taip pat patvirtina šių išlaidų poreikį Unijos administravimo procese tol, kol Unijos padėtis nebuvo iš esmės pasikeitusi, t. y. kol 2018 m. I ketv. nebuvo parduotas paskolų portfelis. Teismas pažymėjo, kad byloje neįrodyta, jog bankroto procese esmingai pasikeitė darbo apimtys, jas lyginant su ankstesniais metų ketvirčiais. Taigi buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų poreikis bei šių paslaugų apimtys yra neatsiejamai susijusios su paskolų portfelio, kaip atsakovės turto, administravimu, todėl šios faktiškai patirtos išlaidos (13 956,65 Eur) tvirtintinos.

2912.

30Teismas sprendė, kad bankroto administratorė pagrindė nurodytas 766,77 Eur transporto ir transportavimo išlaidas, pateikdama tokias išlaidas pagrindžiančius įrodymus – čekius, kelionės lapus, paaiškinimus dėl šių išlaidų panaudojimo. Byloje nustatyta, jog atsakovė ginčijamu laikotarpiu turėjo nemažai nekilnojamojo turto (ir ne tik Vilniuje), kurį reikėjo prižiūrėti, organizuoti jo pardavimus, o tai atitinkamai reikalavo papildomų išlaidų.

3113.

32Teismas nustatė, kad 3 178,63 Eur dydžio patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidos susideda iš 1 551,16 Eur patalpų, esančių Panerių g. 51, Vilniuje, nuomos išlaidų, 578,25 Eur dokumentų laikymo išlaidų, 323,22 Eur išlaidų už dujų sistemų ir įrenginių techninę priežiūrą, 726 Eur išlaidų už katilų profilaktinius darbus. Teismas pažymėjo, kad sprendžiant identišką klausimą dėl minėtos unijos 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo, bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“, be kita ko, nurodė, kad kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) kredito unijai Nacionalinei kredito unijai tenka 35 proc. nurodytų patalpų, esančių Panerių g. 51, Vilniuje, nuomos išlaidų, kurios 2017 m. IV ketv. sudarė 210,24 Eur. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovės tvirtintinos išlaidos patalpų, esančių Panerių g. 51, Vilniuje, nuomai mažintinos iki 1 340,92 Eur (1551,16 Eur – 210,24 Eur).

3314.

34Teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus rašytinius dokumentus, sprendė, kad administratorė įrodė 578,25 Eur dokumentų laikymo išlaidas (pareiškėja jų nenuginčijo), 323,22 Eur išlaidas už dujų sistemų ir įrenginių techninę priežiūrą, taip pat 726 Eur išlaidas už katilų profilaktinius darbus (pareiškėja pateikė rašytinius dokumentus, pagrindžiančius šių išlaidų patyrimą, taip pat paaiškino, jog minėtos išlaidos patirtos prižiūrint atsakovei priklausantį objektą, esantį Birutės g., Trakuose). Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ šių aplinkybių faktiškai neginčijo.

3515.

36Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorė aiškiai nurodė, kokia dalis iš bendrai patirtų organizacinių išlaidų tenka atsakovei – 70 proc., o kreditorių komitetas tik deklaratyviai kvestionuoja šių išlaidų pagrįstumą, nors ir neįrodinėja, jog minėtos išlaidos (152,97 Eur) yra nereikalingos, ar per didelės, todėl jos taip pat kreditorių komiteto turėjo būti tvirtinamos.

3716.

38Teismas nurodė, kad kitos išlaidos, susijusių su saugojimo paslaugomis (572,25 Eur), kreditorių komiteto buvo nepatvirtintos iš esmės dėl formalaus pagrindo, t. y. jog minėtos paslaugos faktiškai buvo patirtos 2017 m. III ketv., tačiau sąskaita dėl jų apmokėjimo buvo išrašyta tik 2017 m. IV ketv. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog nurodytos išlaidos nebuvo įtrauktos prie atsakovės patirtų išlaidų už 2017 m. III ketv., t. y. dėl jų pagrįstumo nebuvo svarstyta sprendžiant 2017 m. III ketv. patirtų išlaidų tvirtinimą, todėl toks formalus trūkumas nesudaro pagrindo atsisakyti patvirtinti šias realias ir pagrįstas išlaidas.

3917.

40Teismas, sprendė, kad pareiškėja neįrodė, jog skundžiamu nutarimu penktuoju darbotvarkės klausimu nustatyta Unijai priklausančio turto vertinimo ir realizavimo tvarka yra akivaizdžiai neteisinga ir (ar) nepagrįsta. Teismo vertinimu, bankroto administratorė neįrodė, kodėl per daugiau nei 4 metus (nuo bankroto bylos iškėlimo) klausimas dėl minėto turto realizavimo nebuvo sprendžiamas, deklaratyviai nurodžiusi, jog, anot administratorės, būtent šiuo laikotarpiu akcijų pardavimas būtų naudingiausias Unijai. Teismas padarė išvadą, kad nors šioje bylos stadijoje ir nėra žinoma, ar dėl pavėluoto turto realizavimo svarstymo kreditoriai patirs nuostolių, tačiau dėl neoperatyvaus turto realizavimo kreditorių komitetas pagrįstai įpareigojo bankroto administratorę minėtas akcijas įvertinti savo lėšomis.

41III.

42Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4318.

44Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį pakeisti – bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ skundą dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo ir administravimo išlaidų patvirtinimo atmesti visiškai, iš UAB „Verslo konsultantai“ priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, taip pat atskirajam skundui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4518.1.

46Įstatymas aiškiai nustato, kad nesutinkant su kreditorių priimtu nutarimu, galima jį skųsti teismui, o jokia ikiteisminė ginčo sprendimo procedūra, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, įstatymu nėra nustatyta. Taigi administratorė neturėjo teisės ginčyti 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu, kadangi juo buvo konstatuotas dar 2018 m. gegužės 14 d. priimtas sprendimas netvirtinti administravimo išlaidų, kurio administratorė neginčijo. Kitaip tariant, administratorė tik formaliai susikūrė naują skundo objektą, nors pats sprendimas dėl išlaidų tvirtinimo buvo priimtas dar 2018 m. gegužės 14 d. nutarimu, kurio administratorė per nustatytą terminą neskundė.

4718.2.

482017 m. IV ketv. administravimo išlaidų sąmatos dydžio pagrįstumas buvo patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, tačiau teismas, priimdamas nutartį, šią aplinkybę ignoravo ir papildomai patvirtino 24 125,15 Eur išlaidas, viršijančias sąmatą.

4918.3.

50Teismų praktika aiškiai nustato, kad bankroto administratorius negali viršyti sąmatoje numatytų išlaidų dydžio. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės. Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Ta aplinkybė, kad anksčiau kreditoriai patvirtindavo ir sąmatą viršijančias išlaidas, nesudaro pagrindo ir teisės teismui sąmatą viršijančias išlaidas tvirtinti vien tik to paprašius administratorei, nors kreditoriai tą padaryti atsisakė.

5118.4.

52Po Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos konstatuotų bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ veiklos pažeidimų ir paskirtos sankcijos, administratorė prarado kreditorių pasitikėjimą, dėl to kreditoriai įdėmiai tikrina administratorės prašomas tvirtinti išlaidas. Be to, kreditoriai ne kartą įpareigojo bankroto administratorę peržiūrėti administravimo išlaidas ir jas mažinti. Taigi aplinkybė, kad šiuo metu kreditoriai atsisako tvirtinti atitinkamas išlaidas, nors analogiškos ankstesniais ketvirčiais patirtos išlaidos buvo tvirtinamos, yra logiškai paaiškinama ir jokiu būdu negali sudaryti pagrindo išvadai, kad atitinkamos išlaidos yra pagrįstos ir reikalingos.

5318.5.

54Teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, kad administratorė nepagrindė advokatų paslaugų poreikio, ir tos aplinkybės, kad „Vilniaus taupomoji kasa“ dirba kvalifikuotas teisininkas, kuris galimai galėjo atlikti atitinkamus veiksmus. Teismas tiesiog vadovavosi administratorės pateiktais paaiškinimais dėl išlaidų dydžio, tačiau nevertino, ar šios išlaidos tikrai buvo neišvengiamos, o to administratorė neįrodė. Teismas, patvirtindamas išlaidas darbuotojų darbo užmokesčiui, vadovavosi niekuo nepagrįsta prezumpcija apie didesnį Unijos darbuotojų krūvį. Bankroto administratorė objektyviai negalėjo tikėtis, kad bus patvirtintos šios išlaidos, kadangi dar anksčiau kreditorių komiteto nutarimais buvo raginama mažinti šias išlaidas.

5518.6.

56Teismas neįvertino, kad administratorė, tuo pačiu būdama ir atitinkamų paslaugų (buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų) tiekėja, pažeidžia Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksą. Esant tokiai situacijai, kai bankroto administratorė su administruojama bendrove pasirašo verslo sutartį, ji niekada nebus suinteresuota nei didesniu kreditorinių reikalavimų tenkinimu, nei ekonomišku ir greitu proceso administravimu. Jos pagrindinis tikslas, kaip ir kito pelno siekiančio juridinio asmens – kuo ilgiau ir kuo brangiau administruoti bendrovę, nes nuo to priklauso jos pačios pelnas.

5718.7.

58Teismas, tvirtindamas išlaidas informacinių technologijų paslaugoms, visiškai ignoravo aplinkybę, kad administratorė pateikė sąskaitas už interneto svetainės priežiūros darbus, nors Unija net neturi interneto svetainės, dėl to tokios išlaidos objektyviai negalėjo būti patirtos. Be to, administratorė nepateikė jokių įrodymų, kad šios paslaugos buvo realiai suteiktos.

5918.8.

60Išsamus bei visapusiškas pateiktų teisinių argumentų bei situacijos išnagrinėjimas yra ypatingai svarbus formuojant tinkamą administravimo išlaidų tvirtinimo praktiką, todėl atskirojo skundo nagrinėjimą tikslinga perduoti trijų teisėjų kolegijai.

6119.

62Atskirajame skunde bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties dalį, kuria atmestas jos skundas dėl 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, ir priimti naują sprendimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6319.1.

64Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nustato, kad bankroto administratorius įmonės administravimo išlaidas savo lėšomis dengia tuo atveju, kai įmonė yra administruojama supaprastinto bankroto proceso tvarka, ir tik tais atvejais, kai pats bankroto administratorius, duodamas sutikimą administruoti įmonę, prisiima riziką dėl administravimo išlaidų sąmatos apmokėjimo iš administratoriaus lėšų. Taigi bankroto byloje nesant įstatyme numatytos situacijos, kurios metu Unijos administravimo išlaidas ar jų dalį turėtų dengti administratorius, teismas, nesivadovaudamas ĮBĮ normomis, paliko galioti nutarimą, įpareigojantį administratorę Unijai priklausančių akcijų vertinimą atlikti nuosavomis lėšomis.

6519.2.

66„Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto procese buvo skiriama pirmenybė realizuoti likvidų, didelės vertės turtą (paskolų portfelį, vertybinius popierius, nekilnojamąjį turtą ir kt.). Būtent tokia bankroto proceso eiga geriausiai užtikrino kreditorių interesus. Unijos bankroto procese dar yra likę neparduoto nekilnojamojo turto, yra nebaigtų nagrinėti civilinių bylų, nerealizuotų reikalavimo teisių, todėl spręstina, kad akcijų pardavimas aptariamu laikotarpiu niekaip nedarė įtakos Unijos bankroto proceso operatyvumui, nes bankroto procesas net ir anksčiau realizavus akcijas nebūtų baigtas.

6719.3.

68Teismas sprendė, kad administratorė netinkamai organizavo Unijai nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimą, tačiau nenustatė būtinų sąlygų administratorės civilinei atsakomybei kilti, nors privalėjo tai daryti. Nutartyje pats pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju apskritai nėra žinoma, ar dėl pavėluoto Unijai priklausančio turto realizavimo svarstymo unija ir jos kreditoriai patirs nuostolių.

6920.

70Bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ prašo suinteresuoto asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties dalį dėl faktinių išlaidų tvirtinimo palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

7120.1.

72Kreditorių susirinkimui / komitetui nustačius tam tikrus trūkumus bankroto administratoriaus teiktais svarstyti klausimais, bankroto administratorius turi teisę ir pareigą, pateikęs papildomą, kreditoriams trūkstamą medžiagą, teikti klausimus, grįstus papildoma informacija, kreditorių susirinkimui / komitetui svarstyti dar kartą. Bankroto administratoriui netekus teisės pateikti išlaidoms patvirtinti trūkstamos informacijos, susidarytų situacija, kai bankroto procese faktiškai patirtos ir būtinos išlaidos nebūtų tvirtinamos netgi pateikus visą reikalingą dokumentaciją ir informaciją.

7320.2.

74Bankroto administratorė klausimą dėl 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų Unijos administravimo išlaidų 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetui pateikė atsižvelgusi būtent į pačių Unijos kreditorių komiteto narių 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komiteto posėdžio metu užfiksuotas pastabas ir motyvus dėl netvirtinamų faktinių išlaidų. Pats suinteresuotas asmuo balsavo šiuo klausimu, nenurodė, kad jis nesvarstytinas, priėmė kreditorių komiteto nutarimą, todėl ĮBĮ nustatyta tvarka pastarasis ir skųstinas.

7520.3.

76Unijos bankroto procese yra įprastinė praktika kreditorių komitetui patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidas, viršijusias kreditorių komiteto patvirtintas sąmatas. Teismas nutartyje taip pat išdėstė motyvus, kuriais remdamasis sprendė, jog nurodytu atveju administravimo išlaidų sąmatos viršijimas nėra priežastimi netvirtinti faktiškai patirtų išlaidų. Teismas pagrįstai nurodė, kad dėl tarp suinteresuoto asmens ir bankroto administratorės susiklosčiusių konfliktinių santykių, net ir bankroto administratorei kreipusis į kreditorių komitetą dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo ataskaitiniam ketvirčiui, kreditorių komitetas nebūtų tvirtinęs prašomos sąmatos.

7720.4.

78Faktiškai patirtų išlaidų vertinimas vien tik patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos kontekste neatitiktų protingumo ir teisingumo principų, nes tokiu atveju susidarytų situacija, kai įmonės bankroto procese realiai patirtos ir būtinos tinkamam bankrutavusios įmonės administravimui užtikrinti išlaidos būtų netvirtinamos tik dėl formalaus pagrindo, nors atitiktų visus kitus išlaidų tvirtinimui keliamus kriterijus.

7920.5.

80Teismas, spręsdamas dėl faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, vertino ne tik ankstesnių laikotarpių duomenis apie Unijos bankroto procesui reikalingų išlaidų eilutes, bet vertino ir ataskaitinio laikotarpio (2017 m. IV ketv.) duomenis apie faktiškai atliktus darbus, Unijai suteiktas paslaugas ir kt. Unijos bankroto procese ataskaitiniai laikotarpiai yra itin trumpi, todėl nesunku įvertinti, ar skiriasi nurodytais laikotarpiais atliktų darbų apimtys. Bankroto procese nesant esminių pokyčių, žymaus administruojamo turto, bylų teismuose mažėjimo, spręstina, kad pastoviosios išlaidos išlieka tokios pačios arba labai panašios.

8120.6.

82Profesionalių teisininkų paslaugos ataskaitiniu laikotarpiu buvo perkamos tik siekiant tinkamai atstovauti Unijos interesams ginčuose teismuose. Nurodytas bylas teismuose praėjusiais ketvirčiais vedė advokatai, tokių paslaugų pirkimo būtinumą Unijos bankroto procese patvirtino ir Lietuvos apeliacinis teismas. 2017 m. IV ketv. vyko intensyvūs pasirengimo paskolų portfelio pardavimui darbai, toliau buvo tęsiamas paskolų portfelio administravimas – šiuos darbus ir atliko Unijos samdomas teisininkas, o siekiant tinkamai ir profesionaliai atstovauti Unijai teismuose, buvo perkamos advokato paslaugos.

8320.7.

84Atmestinas skundo teiginys dėl išlaidų netvirtinimo, kadangi kai kurios paslaugos perkamos iš bankroto administratorės. Tačiau būtent pats suinteresuotas asmuo ankstesniais ketvirčiais tvirtindamas šių paslaugų apmokėjimą, kartu patvirtino, jog administratorė yra tinkamas subjektas teikti šias paslaugas. Tokią išvadą Unijos bankroto procese yra padaręs ir Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-972-553/2018.

8520.8.

86Bankroto administratorė, 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetui teikdama tvirtinti išlaidas, patirtas informacinių technologijų paslaugų pirkimui, detalizavo konkrečius atliktus darbus, už kurios buvo išrašytos sąskaitos. Tarp faktiškai atliktų darbų nebuvo nurodyti interneto svetainės priežiūros darbai, todėl suinteresuoto asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ motyvas dėl informacinių technologijų paslaugų pirkimui patirtų išlaidų yra nepagrįstas.

8721.

88Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ 2018 m. rugpjūčio 28 d. skundas netenkintas, palikti nepakeistą ir iš UAB „Verslo konsultantai“ priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

8921.1.

90Turto pardavimo kainos bei tvarkos nustatymas priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, jog minėtų klausimų sprendimas yra susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu. Todėl dėl šių klausimų priimtus kreditorių nutarimus teismas gali panaikinti tik nustatęs prieštaravimą imperatyvioms teisės normoms ar teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams. Nagrinėjamu atveju teismas pagrįstai pažeidimų nenustatė bei tinkamai įvertinęs susiklosčiusias aplinkybes sprendė, kad ginčijamas nutarimas yra teisėtas bei pagrįstas.

9121.2.

92Administratorė siekia deklaratyviais teiginiais suformuoti nuomonę, kad pavėluotas akcijų nerealizavimas buvo ekonomiškiausias ir naudingiausias unijai bei jos kreditoriams, nors kreditoriai nebuvo priėmę sprendimo dėl akcijų realizavimo atidėjimo. Dalis įmonių, kurių akcijas Unija valdo nuosavybės teise, kaip nurodyta 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutarime, yra likviduotos. Vien ši aplinkybė rodo, kad administratorė pažeidė operatyvumo principą, t. y. laiku nesiėmė Unijos nuosavybės teise valdomo turto realizavimo, tokiu būdu neužtikrino galimybės realizuoti Unijai priklausančias akcijas maksimaliai kreditoriams naudingomis sąlygomis.

9321.3.

94Administratorė savo veiklą turi orientuoti į atliktų veiksmų rezultatyvumą ir teisinius principus, kurie užtikrina veiklos bei teisėtų lūkesčių apsaugą. Administratorė privalo veikti taip, kad maksimaliai užtikrintų Unijos (o kartu ir visų kreditorių) teisėtus interesus, vykdydama bankroto procedūrą, nepažeistų kitų su bankrutuojančia bendrove susijusių asmenų interesų, t. y. privalo elgtis sąžiningai ir protingai, apdairiai ir rūpestingai visų asmenų atžvilgiu. Tokią pareigą administratorei pažeidus, kreditoriai pagrįstai nustatė administratorės pareigą savo lėšomis atlikti turto vertinimus.

95IV.

96Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

97Dėl apeliacijos ribų, teisėjų kolegijos sudarymo ir taikytinos ĮBĮ redakcijos

9822.

99Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

10023.

101Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintas Unijos 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir papildomai patvirtintos 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtos Unijos administravimo išlaidos – 25 720,15 Eur (PVM įskaitytas), o kita skundo dalis atmesta, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų.

10224.

103Pagal CPK 336 straipsnio 2 dalį atskirąjį skundą nagrinėja vienas apeliacinės instancijos teismo teisėjas, tačiau apeliacinės instancijos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, turi teisę atskirajam skundui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Nutartimi perduoti atskirąjį skundą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai turi teisę ir bylą nagrinėjantis teisėjas. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, susipažinusi su bankroto administratorės ir suinteresuoto asmens atskiraisiais skundais, paskyrė juos nagrinėti vienam teisėjui.

10425.

105Teisėjas, kuriam nagrinėti paskirta ši civilinė byla, taip pat neįžvelgia jokio pagrindo taikyti įvardytą CPK išimtį ir kreiptis dėl trijų teisėjų kolegijos sudarymo. Vien suinteresuoto asmens teiginiai dėl teismo nutarties reikšmingumo bylos šalių teisėms ir pareigoms neleidžia vertinti byloje keliamų klausimų kaip išskirtinai sudėtingų, objektyviai lemiančių poreikį nukrypti nuo bendrosios atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismuose taisyklės. Pažymėtina, kad administravimo išlaidų tvirtinimo praktiką įmonių bankroto bylose yra pakankamai išplėtoję Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas. Vienoje tokių bylų, kurioje, be kita ko, buvo sprendžiama dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų (ne)patvirtinimo, jau buvo sudaryta trijų teisėjų kolegija UAB „Verslo konsultantai“ atskirajam skundui nagrinėti (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-981-407/2018). Taigi tenkinti suinteresuoto asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašymą ir dar kartą iš esmės labai panašioje situacijoje atskirajam skundui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją nėra teisinio pagrindo.

10626.

107Byloje nėra ginčo, kad Unijos bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo procedūra prasidėjo dar galiojant ankstesnei ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai, todėl šiuo atveju nagrinėjant administravimo išlaidų (ne)tvirtinimo klausimą taikytina iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.

108Dėl procedūrinių pažeidimų organizuojant kreditorių komiteto posėdį ir priimant jame nutarimus

10927.

110Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinamas dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį. Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialiųjų aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1880-241/2018).

11128.

112Apeliantai nekvestionuoja ginčo kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos laikymosi. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismai ex officio procedūrinių pažeidimų taip pat nenustatė, todėl byloje spręstinas klausimas tik dėl ginčijamų nutarimų, priimtų pirmuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais, turinio pagrįstumo ir teisėtumo.

113Dėl teisės skųsti kreditorių komiteto nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu

11429.

115Nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto posėdyje penktuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas Unijos administravimo išlaidas – 63 633,10 Eur, iš kurių 38 961,10 Eur buvo administravimo išlaidos ir 24 672 Eur už tarpininko paskolų portfelio pardavimui paslaugas; taip pat nutarta nepatvirtinti 27 387,89 Eur administravimo išlaidų (3 052,50 Eur advokatams, 5 788,12 Eur darbo užmokesčiui, 4 599,33 Eur buhalterinės apskaitos paslaugoms, 5 157,84 Eur informacinių technologijų paslaugoms, 4 119,48 Eur dokumentų valdymui, 766,77 Eur transportui, 3 178,63 Eur patalpų nuomai ir išlaikymui, 152,97 Eur organizacinių ir 572,25 Eur kitų išlaidų), kreditoriams motyvuojant iš esmės tuo, kad bankroto administratorė nėra pateikusi paaiškinimų ir pagrindimo dėl patirtų išlaidų pagrįstumo. 2018 m. rugpjūčio 14 d. vykusiame „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl Unijos 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo (kurios nebuvo patvirtintos 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komiteto posėdyje), kreditorių komiteto narių balsų dauguma nutarta 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komitete penktuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą palikti nepakeistą.

11630.

117Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirajame skunde kvestionuoja administratorės galimybę skųsti 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu. Pasak apelianto, administratorė apskritai neturi teisės ginčyti 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu, kadangi sprendimas netvirtinti administravimo išlaidų buvo konstatuotas dar 2018 m. gegužės 14 d. nutarimu, kurio administratorė neginčijo, t. y. administratorė, iš naujo inicijuodama klausimą dėl 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo, tik formaliai susikūrė naują skundo objektą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su nurodytais atskirojo skundo argumentais.

11831.

119ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Šis ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminas skaičiuojamas nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

12032.

121Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komitete buvo patvirtinta tik dalis administratorės teiktų Unijos 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų motyvuojant tuo, jog likusios (nepatvirtintos) dalies išlaidų administratorė neįrodė. Bankroto administratorė 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetui teikė papildomus paaiškinimus, rašytinius įrodymus dėl nepatvirtintos 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų dalies, tačiau šiame posėdyje kreditorių komitetas jos taip pat nepatvirtino, palikęs nepakeistą 2018 m. gegužės 14 d. komiteto posėdyje priimtą nutarimą. Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms, darytina išvada, kad bankroto administratorė apie galimą savo teisių pažeidimą suprato tik 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetui priėmus skundžiamą nutarimą. Kreditoriams 2018 m. gegužės 14 d. nepatvirtinus dalies administravimo išlaidų dėl pagrindžiančių duomenų trūkumo (detaliai įvardijus, kurios išlaidos yra neapgrįstos) ir sutikus nagrinėjamą klausimą svarstyti kitame kreditorių komiteto posėdyje (neprieštaraujant, kad toks klausimas būtų įtrauktas į kito posėdžio darbotvarkę), administratorė turėjo pagrindą manyti, kad dalies neaptvirtintų administravimo išlaidų klausimas bus išspręstas vėliau, t. y. kai bus pateikti visi išlaidas pagrindžiantys įrodymai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisinis reglamentavimas nedraudžia kreditorių susirinkime (komitete) pakartotinai svarstyti klausimą dėl administravimo išlaidų (jų dalies) patvirtinimo. Be to, priešingas situacijos vertinimas neatitiktų bankroto proceso operatyvumo bei ekonomiškumo principų, kadangi bankroto administratoriui, laiku nepateikus visų administravimo išlaidas pagrindžiančių įrodymų, vienintelis būdas tokias išlaidas patvirtinti taptų tik teisminis procesas, kurio per 14 dienų neinicijavus, bankroto administratorius prarastų teisę į teisminę gynybą.

122Dėl administravimo išlaidų (ne)patvirtinimo

12333.

124Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino „Vilniaus taupomoji kasa“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir papildomai patvirtino 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas ir, teismo vertinimu, pagrįstas 25 720,15 Eur Unijos administravimo išlaidas. Suinteresuotas asmuo, nesutikdamas su nurodyta nutarties dalimi, teigia, kad bankroto administratorė negalėjo viršyti sąmatoje numatytų išlaidų dydžio, nepaisant to, teismas šią aplinkybę ignoravo ir pats patvirtino išlaidas, viršijančias kreditorių komiteto nustatytą sąmatą.

12534.

126Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ nustatytą teisinį reglamentavimą atlyginamos ne visos bankroto administratoriaus nurodomos išlaidos, o tik faktiškai bankrutavusios įmonės administravimo veikloje turėtos išlaidos, kurios atitinka ĮBĮ nurodytą paskirtį ir rūšis bei dėl kurių buvo susitarta tvirtinant tokių išlaidų sąmatą. Administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį. Nesutinkantis su kreditorių susirinkimo ar jo įgalioto kreditorių komiteto patvirtinta administravimo išlaidų sąmata administratorius turi teisę ginčyti nutarimą, kuriuo patvirtinta tokia sąmata (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009).

12735.

128Administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas kreditorių susirinkime nereiškia, kad administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

12936.

130Iš bylos duomenų matyti, kad Unijos bankroto procese yra susiklosčiusi praktika tvirtinti administravimo išlaidas atitinkamiems metų ketvirčiams. Be to, 2017 m. liepos 19 d. kreditorių komitetas nustatė papildomą išlaidų sumą, skirtiną tarpininkavimo (parduodant paskolų portfelį) išlaidoms apmokėti – 8 224 Eur / mėn. (įskaitant PVM), mokant ne daugiau kaip už 6 mėnesius.

13137.

1322017 m. rugsėjo 22 d. vykusiame „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto posėdyje antruoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti 2017 m. IV ketv. „Vilniaus taupomoji kasa“ 44 000 Eur (PVM įskaitytas) administravimo išlaidų sąmatą (iki 22 000 Eur skirti išorės specialistų paslaugoms ir tiek pat – Unijos veiklos išlaidoms). Tuo pačiu nutarimu nustatyta, kad bankroto administratorė be išankstinio kreditorių komiteto pritarimo neturi teisės perskirstyti išlaidų tarp eilučių (tarp išorės specialistų ir Unijos veiklos išlaidų); tuo atveju, jei patvirtintos 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms Unijos administravimo išlaidoms, administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių komitetą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo; administratorė dėl sąmatos didinimo į kreditorių komitetą turi kreiptis tokiais terminais, kad kreditoriai sprendimus galėtų priimti dar nepasibaigus 2017 m. IV ketv.

13338.

134Nustatyta, kad bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ teikė teismui skundą, be kita ko, dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių komiteto patvirtintos 2017 m. IV ketv. „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų sąmatos, prašydama patvirtinti didesnę sąmatą (89 163 Eur dydžio), tačiau teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartimi minėtas skundas (dalyje dėl didesnės 2017 m. IV ketv. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) buvo atmestas. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 12 d. nutartimi nurodytą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį paliko nepakeistą.

13539.

136Jau minėta, kad 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto posėdyje penktuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas Unijos administravimo išlaidas – 63 633,10 Eur, iš kurių 38 961,10 Eur buvo administravimo išlaidos ir 24 672 Eur už tarpininko paskolų portfelio pardavimui paslaugas. Iš 2018 m. gegužės 14 d. vykusio „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo ir jo priedų matyti, kad buvo patvirtintos visos prašytos patvirtinti 24 672 Eur (8 224 Eur x 3 mėn.) išlaidos tarpininkui, 17 251,25 Eur iš prašytų patvirtinti 20 303,75 Eur išlaidų išorės specialistų paslaugoms (tam sąmatoje numatyta skirti iki 22 000 Eur, liko nepatvirtintos 3 052,50 Eur išlaidos advokatams), ir 21 709,85 Eur iš prašytų patvirtinti 46 045,24 Eur išlaidų Unijos veiklos išlaidoms (tam sąmatoje numatyta skirti iki 22 000 Eur, liko nepatvirtintos 24 335,39 Eur išlaidos, iš jų 5 788,12 Eur darbo užmokesčiui, 4 599,33 Eur buhalterinės apskaitos paslaugoms, 5 157,84 Eur informacinių technologijų paslaugoms, 4 119,48 Eur dokumentų valdymui, 766,77 Eur transportui, 3 178,63 Eur patalpų nuomai ir išlaikymui, 152,97 Eur organizacinių ir 572,25 Eur kitų išlaidų). Taigi iš viso 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto posėdyje nutarta nepatvirtinti 27 387,89 Eur išlaidų.

13740.

1382018 m. gegužės 14 d. kreditorių komitetui patvirtinus 38 961,10 Eur 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas išlaidas išorės specialistų paslaugoms ir Unijos veiklos išlaidoms bei atitinkamai nepatvirtinus 27 387,89 Eur tokių išlaidų, bankroto administratorė šiuo klausimu priimto nutarimo teismui neskundė ir pasirinko būdą teikti kreditorių komitetui papildomus įrodymus, argumentus, kad klausimas dėl 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komiteto posėdyje nepatvirtintų išlaidų patvirtinimo būtų išnagrinėtas dar kartą.

13941.

140Klausimas dėl 2018 m. gegužės 14 d. nepatvirtintų 27 387,89 Eur išlaidų tvirtinimo pakartotinai buvo sprendžiamas 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto posėdyje, tačiau kreditorių komiteto narių balsų dauguma nutarta 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komitete šiuo klausimu priimtą nutarimą palikti nepakeistą, t. y. kreditorių komitetas savo pozicijos nepakeitė ir pakartotinai atsisakė tvirtinti anksčiau nepatvirtintas išlaidas, nes bankroto administratorė, nesilaikydama kreditorių įspėjimų: 1) nė karto nesikreipė į kreditorių komitetą dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo anksčiau, t. y. iki prašomo laikotarpio pabaigos, o vienašališkai, be kreditorių sutikimo ir žinios viršijo patvirtintą išlaidų sąmatą; 2) teikdama didesnes faktines išlaidas nei išlaidų sąmata, nėra pateikusi jokių įrodymų, kad Unijoje reikšmingai pasikeitė situacija, aplinkybės, kurios pareikalautų didesnių išlaidų nei įprastai; 3) net ir pateikdama papildomus argumentus į 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komitete kreditorių išsakytus argumentus dėl išlaidų netvirtinimo, vis tik iki galo nepagrindžia faktinių išlaidų.

14142.

142Pažymėtina, kad bankroto administratorės 2017 m. IV ketv. prašytos patvirtinti išlaidos išorės specialistų paslaugoms (20 303,75 Eur) neviršija sąmatoje šioms paslaugoms numatytos sumos (iki 22 000 Eur), todėl kreditorių komiteto nurodytos pirmosios dvi dalies šių išlaidų (3 052,50 Eur išlaidų advokatams) netvirtinimo priežastys nepateisina tokio netvirtinimo. Dėl trečiosios iš kreditorių komiteto nurodytų šios išlaidų dalies netvirtinimo priežasties, t. y. kad bankroto administratorė iki galo nepagrindė šių išlaidų, atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, kad išlaidos advokatams už darbus, kurių kreditorių komitetas nepatvirtino, buvo realiai patirtos. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nepatvirtintų išlaidų advokatams dalis, kuri apskaičiuota neviršijant pagal Darbo laiko apskaitos taisykles apskaičiuotos orientacinės (rekomenduojamos) procesinių dokumentų parengimo trukmės (1 595 Eur), kreditorių komiteto turėjo būti patvirtinta. Suinteresuotas asmuo teigia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybių, jog bankroto administratorė nepagrindė advokatų paslaugų poreikio ir jog „Vilniaus taupomoji kasa“ dirba kvalifikuotas teisininkas, kuris galimai galėjo atlikti atitinkamus veiksmus, t. y. pirmosios instancijos teismas nevertino, ar šios išlaidos tikrai buvo neišvengiamos, o to bankroto administratorė neįrodė.

14343.

144Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio (jos 55–59 punktuose išdėstytų argumentų) matyti, kad, priešingai nei atskirajame skunde teigia suinteresuotas asmuo, pirmosios instancijos teismas detaliai analizavo kreditorių komiteto nepatvirtintų išlaidų advokatams poreikį, šių išlaidų dydžio pagrįstumą, advokatų konkrečias suteiktas paslaugas, kurias apmokėjus patirtos išlaidos nebuvo patvirtintos, jas lygindamas su tomis paslaugomis, kurias apmokėjus patirtos išlaidos buvo patvirtintos, ir padarė išvadą dėl dalies šių išlaidų, kuri neviršija pagal Darbo laiko apskaitos taisykles apskaičiuotos orientacinės (rekomenduojamos) procesinių dokumentų parengimo trukmės, tvirtinimo. Tokia pirmosios instancijos teismo pozicija atitinka Lietuvos apeliacinio teismo bylose, kuriose ta pati bankroto administratorė prašė tvirtinti iš esmės analogiškas išlaidas, formuojamą praktiką (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018, priimtą bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) Nacionalinės kredito unijos bankroto byloje, 2018 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-981-407/2018, priimtą bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ bankroto byloje, ir 2018 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-972-553/2018, priimtą „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto byloje). Kadangi šiuo atveju nėra pagrindo nukrypti nuo nurodytos teismų praktikos, kurios pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokatams (ne)patvirtinimo, laikėsi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nepatvirtintų išlaidų advokatams dalis, kuri apskaičiuota neviršijant pagal Darbo laiko apskaitos taisykles apskaičiuotos orientacinės (rekomenduojamos) procesinių dokumentų parengimo trukmės (1 595 Eur), kreditorių komiteto turėjo būti patvirtinta.

14544.

146Kaip jau minėta, bankroto administratorė prašė patvirtinti daugiau nei du kartus sąmatą viršijančias 2017 m. IV ketv. išlaidas (46 045,24 Eur) Unijos veiklai (tam sąmatoje numatyta skirti iki 22 000 Eur). Kreditorių komitetas 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame posėdyje patvirtino 21 709,85 Eur šių išlaidų, o 24 335,39 Eur šių išlaidų liko nepatvirtintos. Šio sprendimo kreditorių komitetas nepakeitė ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto posėdyje. Tačiau pirmosios instancijos teismas patvirtino beveik visas Unijos veiklos išlaidas, t. y. 24 125,15 Eur, iš prašytų papildomai patvirtinti anksčiau nepatvirtintų 24 335,39 Eur išlaidų, 210,24 Eur sumažindamas tik išlaidas patalpų, esančių Panerių g. 51, Vilniuje, nuomai. Pirmosios instancijos teismas, papildomai patvirtindamas šias išlaidas (atsižvelgiant į kreditorių komiteto 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame posėdyje patvirtintas šios rūšies 21 709,85 Eur išlaidas), skirtas Unijos veiklai, daugiau nei du kartus viršijo kreditorių nustatytą sąmatą (šioms išlaidoms skirti iki 22 000 Eur).

14745.

148Pažymėtina, kad kreditorių komitetas nepatvirtino visų, o pirmosios instancijos teismas patvirtino visas 2017 m. IV ketv. bankroto administratorės patirtas išlaidas buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugoms apmokėti. Byloje nėra ginčo, jog bankroto administratorės nurodytos buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų ir dokumentų valdymo paslaugų išlaidos 2017 m. IV ketv. realiai buvo patirtos, t. y. už paslaugas buvo išrašytos sąskaitos ir jos apmokėtos. Tačiau kreditorių komitetas 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame posėdyje netvirtino visų šioms paslaugoms apmokėti patirtų išlaidų, nurodydamas, kad bankroto administratorė nepateikė išsamaus pagrindimo apie konkrečius ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus ir jų trukmę, be to, dalį šių paslaugų Unijai teikė UAB „Verslo konsultantai“. Šio sprendimo kreditorių komitetas nepakeitė ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto posėdyje. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nurodytų paslaugų tvirtinimas ankstesniais ketvirčiais patvirtina šių išlaidų poreikį Unijos administravimo procese tol, kol Unijos padėtis nebuvo iš esmės pasikeitusi, t. y. kol 2018 m. I ketv. nebuvo parduotas paskolų portfelis. Taigi bent dalis šioms paslaugoms pirkti patirtų išlaidų neabejotinai turėjo būti tvirtinama. Kreditorių komitetas, tvirtindamas Unijos administravimo išlaidas, patirtas ankstesniais ketvirčiais, paslaugas teikusio subjekto, t. y. to, kad dokumentų valdymo ir dalį informacinių technologijų bei dalį buhalterinės apskaitos paslaugų Unijai teikė pati bankroto administratorė pagal su ja sudarytas sutartis, nelaikė kliūtimi tvirtinti realiai patirtas išlaidas, t. y. toleravo, kad paslaugas Unijai teikia UAB „Verslo konsultantai“, todėl vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo netvirtinti ir vėliau patirtų išlaidų.

14946.

150Šios nutarties 34 punkte jau minėta, kad pagal teismų praktiką administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės, todėl administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Taigi atlyginamos ne visos faktiškai patirtos administravimo išlaidos, o tik tos, kurios neviršija kreditorių patvirtintos sąmatos ribų, nes priešingu atveju administravimo išlaidų sąmata bankroto procese prarastų savo tikslą. Tvirtindamas 2017 m. IV ketv. sąmatą, kreditorių komitetas nustatė, kad tik tuo atveju, jei patvirtintos sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms Unijos administravimo išlaidoms, bankroto administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių komitetą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks išankstinis kreipimasis į kreditorių susirinkimą dėl sąmatos didinimo atitinka tiek bankroto administratorės interesus, kad būtų atlygintos pagrįstos ir būtinos administravimo išlaidos, tiek ir kreditorių lūkestį, jog patvirtinta sąmata nebūtų viršyta, bei ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą kreditorių susirinkimo (komiteto) teisę, esant poreikiui, spręsti dėl sąmatos keitimo.

15147.

152UAB „Verslo konsultantai“, teisme ginčydama 2017 m. rugsėjo 22 d. kreditorių komiteto nutarimą patvirtinti 2017 m. IV ketv. „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų sąmatą ir prašydama patvirtinti didesnę sąmatą, tol, kol vyko ginčo, kuris buvo išnagrinėtas tik pasibaigus 2017 m. IV ketv., nagrinėjimas, negalėjo pagrįstai tikėtis, kad sąmata neabejotinai bus padidinta, priešingai, bankroto administratorė turėjo laikytis tuo metu galiojusio ir nepanaikinto nutarimo dėl sąmatos dydžio ir jos keitimo (esant poreikiui viršyti patvirtintą sąmatą) tvarkos. Jau minėta, kad teismai netenkino bankroto administratorės skundo (atskirojo skundo) dėl nustatyto Unijos 2017 m. IV ketv. sąmatos dydžio ir jos padidinimo. Taigi vien kreditorių komiteto sprendimo atsisakyti nustatyti didesnę administravimo išlaidų sąmatą nepagrįstas apskundimas, negali lemti administravimo išlaidų sąmatos viršijimo teisėtumo.

15348.

154Nors bankroto administratorė teigia, kad Unijos bankroto procese yra įprastinė praktika kreditorių komitetui patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidas, viršijusias kreditorių komiteto patvirtintas sąmatas, tačiau patvirtinti sąmatą viršijančias išlaidas yra kreditorių diskrecija, o ne pareiga. Todėl bankroto administratorei negalėjo susiformuoti teisėtas lūkestis, jog kiekvieną ketvirtį bus tvirtinamos sąmatą viršijančios išlaidos. Juolab, kad kreditoriai ne kartą įpareigojo bankroto administratorę peržiūrėti administravimo išlaidas ir jas mažinti. Taigi bankroto administratorė galėjo tikėtis, kad sąmatos viršijimas nebebus toleruojamas, ir nustačiusi, jog patvirtintos sąmatos nepakanka būtinoms ir pagrįstoms Unijos administravimo išlaidoms, privalėjo iš anksto kreiptis į kreditorių komitetą su prašymu dėl sąmatos didinimo, kaip buvo nurodyta kreditorių komiteto 2017 m. rugsėjo 22 d. posėdyje. To nepadariusi, bankroto administratorė lėšas, viršijusias 2017 m. IV ketv. sąmatą, leido savo rizika. Sąmatą viršijusių Unijos veiklos išlaidų nepatvirtinimas kreditorių komitete atitinka Unijos interesus ir iš esmės yra bankroto administratorės neveikimo, t. y. kreditorių įpareigojimo iš anksto kreiptis į juos dėl sąmatos didinimo nesilaikymo, pasekmė. Todėl spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai papildomai patvirtino išlaidų dalį, kuri viršija 2017 m. IV ketv. sąmatą, tačiau pagrįstai patvirtino papildomas 290,15 Eur išlaidas Unijos veiklai, kurias patvirtinus (atsižvelgiant į kreditorių komiteto 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame posėdyje patvirtintas šios rūšies 21 709,85 Eur išlaidas) pasiekiama maksimali sąmatos riba šios rūšies išlaidoms. Jau minėta, kad kreditorių komiteto valia, bankroto administratorė be išankstinio kreditorių komiteto pritarimo neturėjo teisės perskirstyti išlaidų tarp eilučių (tarp išorės specialistų ir Unijos veiklos išlaidų).

15549.

156Nors šiuo atveju taikytina ĮBĮ redakcija nereglamentavo sąmatos viršijimo klausimų sprendimo, tačiau nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusioje ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje jau expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtinta, kad administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos administravo išlaidų sąmatos ir įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančių įsipareigojimų, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus. Jeigu planuojama viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus, administratorius sušaukia kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą. Jeigu kreditorių susirinkimas šios ataskaitos nepatvirtina, išlaidos ir įsipareigojimai, kuriais viršyta sąmata, dengiami iš administratoriaus asmeninių lėšų. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos tvirtinimo šio įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui. Jeigu kreditorių susirinkimas sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos nepatvirtina, ją gali patvirtinti teismas, įvertinęs atliktų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės ir kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes. Tokia teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

15750.

158Taigi nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusi ir šiuo metu galiojanti ĮBĮ 36 straipsnio redakcija papildomai patvirtina kasacinio teismo praktika ir Unijos kreditorių komiteto 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarimo dalimi dėl sąmatos keitimo grindžiamą aiškinimą, jog bankroto administratorė turėjo laikytis sąmatos ribų, o, prisiėmusi sąmatą viršijančius įsipareigojimus, veikė savo rizika. Juolab, kad jokių kliūčių, kurios bankroto administratorei būtų objektyviai trukdžiusios iš anksto kreiptis į kreditorių komitetą dėl sąmatos padidinimo, nėra nurodyta. Be to, nėra duomenų, kad sąmatos viršijimą būtų lėmęs poreikis imtis iš anksto nenumatytų, bet skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Priešingai, palyginus 2017 m. IV ketv. ir ankstesnio ketvirčio išlaidas Unijos veiklai, matyti, kad tiek išlaidų rūšys, tiek ir jų dydis abiem šiais ketvirčiais yra arba identiškas, arba labai panašus. Atsižvelgiant į tai, viršijant sąmatą patirtų išlaidų (ne)tvirtinimas dėl jų (ne)pagrindimo neanalizuotinas, nes vien jau nepagrįstas sąmatos viršijimo faktas yra pakankamas pagrindas jų neatlyginti iš Unijos lėšų, todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl su tuo susijusių atskirųjų skundų argumentų.

159Dėl kreditorių komiteto nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu (ne)teisėtumo

16051.

1612018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto posėdyje penktuoju darbotvarkės klausimu nutarta įpareigoti bankroto administratorę atlikti „Vilniaus taupomoji kasa“ priklausančių dviejų juridinių asmenų (UAB „Livintus“ ir UAB „Naujas startas“) akcijų vertinimus, o dėl kitų dviejų juridinių asmenų (UAB „Gėlių vaistinė“ ir UAB „VED 2“), kurie yra likviduoti, bankroto administratorė įpareigota svarstyti dėl kitokio turimų akcijų realizavimo / nurašymo būdo. Be to, kreditorių komitetas nurodė, kad papildomų išlaidų turto vertintojų paslaugoms neskiria, nes bankroto administratorė dėl savo neveikimo ir aplaidumo (ilgą laiką nesiimdama realizuoti įmonių akcijas) turi bent jau kompensuoti tokio turto vertinimo išlaidas.

16252.

163Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors šioje bylos stadijoje ir nėra žinoma, ar dėl pavėluoto „Vilniaus taupomoji kasa“ priklausančio turto realizavimo svarstymo Unijos kreditoriai patirs kokių nors nuostolių, tačiau dėl neoperatyvaus turto (akcijų) realizavimo kreditorių komitetas pagrįstai įpareigojo bankroto administratorę nurodytą turtą įvertinti savo lėšomis, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamo nutarimo.

16453.

165Įstatymų nustatyta tvarka administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir (ar) jo padėjėjo (padėjėjų) pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šiuos nuostolius turi atlyginti ir asmuo, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratorius (fizinis ar juridinis asmuo) yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas. Administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010).

16654.

167Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad bankroto administratoriui civilinė atsakomybė yra taikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) pagrindu, o ĮBĮ taikomas konkrečioms bankroto administratoriaus pareigoms išsiaiškinti ir pagrįsti bei jo veiksmų teisėtumui įvertinti. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė (išskyrus išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-605/2014). Nesant bent vienos iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų, civilinė atsakomybė negali būti taikoma. Bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, žalos (nuostolių) faktą ir priežastinį ryšį tarp bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis). Teismui nustačius bankroto administratoriaus neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, t. y. įrodyti, kad nėra kaltės dėl atsiradusios žalos, turi bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576-687/2016).

16855.

169Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis). Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Taigi turto įvertinimo išlaidos sudaro bankroto administravimo išlaidas, kurios mokamos ne iš administratoriaus lėšų, bet iš įmonės visų rūšių lėšų ir jos apmokamos pirmiausia.

17056.

171Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreditorių komitetas, įpareigojęs bankroto administratorę įmonės turtą (akcijas) įvertinti savo, o ne Unijos lėšomis, pažeidė ĮBĮ 36 straipsnyje nustatytą teisinį reglamentavimą. Įstatyme esant įtvirtintai specialiai normai (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis), kuri nustato bankroto administratoriaus atsakomybę, ir kuri taikoma tik nustačius visas CK 6.246–6.249 straipsnių sąlygas, kreditorių komitetas savo nutarimu neturėjo teisės bankroto administratorei taikyti sankcijos – įpareigoti bankroto administratorę Unijos turtą įvertinti savo lėšomis. Jeigu kreditorių komitetas mano, kad Unijos bankroto administratorė, ilgai nevertindama Unijos turimų akcijų vertės, padarė Unijai ir / ar jos kreditoriams žalos, turėtų būti bendra įstatymų nustatyta tvarka reikalaujama taikyti bankroto administratorei civilinę atsakomybę ir atlyginti žalą, o ne ji vienašališkai įpareigojama savo lėšomis apmokėti dalį Unijos bankroto administravimo išlaidų. Tokios sankcijos taikymas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neatitiktų tarp bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės ir jos bankroto administratorės susiklostančių civilinių teisinių santykių prigimties ir esmės. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimas penktuoju darbotvarkės klausimu naikintinas.

172Dėl procesinės bylos baigties

17357.

174Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies neteisingai taikė ĮBĮ nuostatas, nesivadovavo kasacinio teismo suformuota teismų praktika bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo ir bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės klausimais. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina ir jos rezoliucinė dalis išdėstytina taip: „panaikinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir papildomai patvirtinti 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidas – 1 885,15 Eur (PVM įskaitytas) dydžio. Panaikinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą penktuoju darbotvarkės klausimu. Kitą skundo dalį atmesti.“ (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

17558.

176Bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ ir suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ duomenų apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose nepateikė, todėl jų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

177Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

178Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį pakeisti ir jos rezoliucinę dalį išdėstytina taip:

179„Panaikinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir papildomai patvirtinti 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtas bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidas – 1 885,15 Eur (PVM įskaitytas) dydžio.

180Panaikinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą penktuoju darbotvarkės klausimu.

181Kitą bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ skundo dalį atmesti.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos „Vilniaus... 7. 2.... 8. Pareiškėja nurodė, kad 2018 m. gegužės 14 d. Unijos kreditorių komitete... 9. 3.... 10. Bankroto administratorė nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi bankroto... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad bankroto administratorė kilusį ginčą dėl 2017 m. IV... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad bankroto administratorės prašomos patvirtinti 2017 m. IV... 19. 7.... 20. Teismas nurodė, kad byloje nekilo ginčo dėl to, kad bankroto administratorė... 21. 8.... 22. Teismas, atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką,... 23. 9.... 24. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog išlaidos advokatams už darbus,... 25. 10.... 26. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorės pateikti rašytiniai... 27. 11.... 28. Teismas nurodė, kad kreditorių komitetas, tvirtindamas Unijos administravimo... 29. 12.... 30. Teismas sprendė, kad bankroto administratorė pagrindė nurodytas 766,77 Eur... 31. 13.... 32. Teismas nustatė, kad 3 178,63 Eur dydžio patalpų nuomos ir išlaikymo... 33. 14.... 34. Teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus rašytinius dokumentus, sprendė,... 35. 15.... 36. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorė aiškiai nurodė, kokia dalis... 37. 16.... 38. Teismas nurodė, kad kitos išlaidos, susijusių su saugojimo paslaugomis... 39. 17.... 40. Teismas, sprendė, kad pareiškėja neįrodė, jog skundžiamu nutarimu... 41. III.... 42. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 43. 18.... 44. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų... 45. 18.1.... 46. Įstatymas aiškiai nustato, kad nesutinkant su kreditorių priimtu nutarimu,... 47. 18.2.... 48. 2017 m. IV ketv. administravimo išlaidų sąmatos dydžio pagrįstumas buvo... 49. 18.3.... 50. Teismų praktika aiškiai nustato, kad bankroto administratorius negali... 51. 18.4.... 52. Po Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie... 53. 18.5.... 54. Teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, kad administratorė nepagrindė... 55. 18.6.... 56. Teismas neįvertino, kad administratorė, tuo pačiu būdama ir atitinkamų... 57. 18.7.... 58. Teismas, tvirtindamas išlaidas informacinių technologijų paslaugoms,... 59. 18.8.... 60. Išsamus bei visapusiškas pateiktų teisinių argumentų bei situacijos... 61. 19.... 62. Atskirajame skunde bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“... 63. 19.1.... 64. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nustato,... 65. 19.2.... 66. „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto procese buvo skiriama pirmenybė... 67. 19.3.... 68. Teismas sprendė, kad administratorė netinkamai organizavo Unijai nuosavybės... 69. 20.... 70. Bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ prašo suinteresuoto... 71. 20.1.... 72. Kreditorių susirinkimui / komitetui nustačius tam tikrus trūkumus bankroto... 73. 20.2.... 74. Bankroto administratorė klausimą dėl 2017 m. IV ketv. faktiškai patirtų... 75. 20.3.... 76. Unijos bankroto procese yra įprastinė praktika kreditorių komitetui... 77. 20.4.... 78. Faktiškai patirtų išlaidų vertinimas vien tik patvirtintos administravimo... 79. 20.5.... 80. Teismas, spręsdamas dėl faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, vertino ne... 81. 20.6.... 82. Profesionalių teisininkų paslaugos ataskaitiniu laikotarpiu buvo perkamos tik... 83. 20.7.... 84. Atmestinas skundo teiginys dėl išlaidų netvirtinimo, kadangi kai kurios... 85. 20.8.... 86. Bankroto administratorė, 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetui... 87. 21.... 88. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo... 89. 21.1.... 90. Turto pardavimo kainos bei tvarkos nustatymas priklauso kreditorių susirinkimo... 91. 21.2.... 92. Administratorė siekia deklaratyviais teiginiais suformuoti nuomonę, kad... 93. 21.3.... 94. Administratorė savo veiklą turi orientuoti į atliktų veiksmų... 95. IV.... 96. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 97. Dėl apeliacijos ribų, teisėjų kolegijos sudarymo ir taikytinos ĮBĮ... 98. 22.... 99. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 100. 23.... 101. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 102. 24.... 103. Pagal CPK 336 straipsnio 2 dalį atskirąjį skundą nagrinėja vienas... 104. 25.... 105. Teisėjas, kuriam nagrinėti paskirta ši civilinė byla, taip pat neįžvelgia... 106. 26.... 107. Byloje nėra ginčo, kad Unijos bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo... 108. Dėl procedūrinių pažeidimų organizuojant kreditorių komiteto posėdį ir... 109. 27.... 110. Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo... 111. 28.... 112. Apeliantai nekvestionuoja ginčo kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo,... 113. Dėl teisės skųsti kreditorių komiteto nutarimą pirmuoju darbotvarkės... 114. 29.... 115. Nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame „Vilniaus taupomoji kasa“... 116. 30.... 117. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirajame... 118. 31.... 119. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 120. 32.... 121. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių... 122. Dėl administravimo išlaidų (ne)patvirtinimo... 123. 33.... 124. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino „Vilniaus... 125. 34.... 126. Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ nustatytą teisinį reglamentavimą atlyginamos... 127. 35.... 128. Administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas kreditorių susirinkime... 129. 36.... 130. Iš bylos duomenų matyti, kad Unijos bankroto procese yra susiklosčiusi... 131. 37.... 132. 2017 m. rugsėjo 22 d. vykusiame „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių... 133. 38.... 134. Nustatyta, kad bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ teikė... 135. 39.... 136. Jau minėta, kad 2018 m. gegužės 14 d. vykusiame „Vilniaus taupomoji... 137. 40.... 138. 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių komitetui patvirtinus 38 961,10 Eur 2017 m.... 139. 41.... 140. Klausimas dėl 2018 m. gegužės 14 d. nepatvirtintų 27 387,89 Eur išlaidų... 141. 42.... 142. Pažymėtina, kad bankroto administratorės 2017 m. IV ketv. prašytos... 143. 43.... 144. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio (jos 55–59... 145. 44.... 146. Kaip jau minėta, bankroto administratorė prašė patvirtinti daugiau nei du... 147. 45.... 148. Pažymėtina, kad kreditorių komitetas nepatvirtino visų, o pirmosios... 149. 46.... 150. Šios nutarties 34 punkte jau minėta, kad pagal teismų praktiką... 151. 47.... 152. UAB „Verslo konsultantai“, teisme ginčydama 2017 m. rugsėjo 22 d.... 153. 48.... 154. Nors bankroto administratorė teigia, kad Unijos bankroto procese yra... 155. 49.... 156. Nors šiuo atveju taikytina ĮBĮ redakcija nereglamentavo sąmatos viršijimo... 157. 50.... 158. Taigi nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusi ir šiuo metu galiojanti ĮBĮ... 159. Dėl kreditorių komiteto nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu... 160. 51.... 161. 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komiteto posėdyje penktuoju... 162. 52.... 163. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors šioje bylos stadijoje ir... 164. 53.... 165. Įstatymų nustatyta tvarka administratorius privalo atlyginti nuostolius,... 166. 54.... 167. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad bankroto administratoriui... 168. 55.... 169. Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos... 170. 56.... 171. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 172. Dėl procesinės bylos baigties... 173. 57.... 174. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 175. 58.... 176. Bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ ir suinteresuotas asmuo... 177. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 178. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį pakeisti ir jos... 179. „Panaikinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito... 180. Panaikinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) kredito unijos... 181. Kitą bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo...