Byla 2-508-236/2015
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-843-755/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saugios erdvės“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Šebsta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Saugios erdvės“ prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Saugios erdvės“ 382 880,69 Lt skolą, 6 procentų dydžio metinės procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą 382 880,69 Lt sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Šebsta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti - ieškovo UAB „Šebsta“ naudai ieškinio atsakovui UAB „Saugios erdvės“ reikalavimui dėl 382880,69 Lt skolos ( 110889,71 €) skolos, 6 procentų dydžio palūkanų priteisimo užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones: turto (kilnojamojo, turtinių teisių) 390000 Lt (112951 €) sumai, o šio turto nesant ar esant nepakankamai - nekilnojamojo turto, neapsunkinto hipoteka, piniginių lėšų nurodytai sumai areštą, uždraudžiant šį turtą perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip jį apsunkinti, bloginti jo vertę, nedraudžiant areštuotu kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu naudotis; areštavus UAB „Saugios erdvės“ lėšas atsiskaitomojoje sąskaitoje, leisti, nepriklausomai nuo jų dydžio, lėšomis atsiskaityti su ieškovu, valstybės ir VSDFV biudžetais, mokėti darbo užmokestį darbuotojams.

7Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos, jeigu ieškovas tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas.

8Teismas nustatė, kad atsakovas pripažino skolą pradiniam kreditoriui, Panevėžio apygardos teisme atsakovui inicijuota bankroto byla, Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl skolos priteisimo iš atsakovo. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ,sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

9Teismas nurodė, kad nesprendė ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau laikė reikalavimus tikėtinai pagrįstus.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas UAB „Saugios erdvės“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties dalį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovo turtas 390 000 Lt apimtyje iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir įvykdymo šioje byloje dienos, jeigu Lietuvos apeliacinis teismas atisakytų panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties dalį – pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį nurodant, kad areštuojamas atsakovo turtas ieškinio reikalavimo apimtyje, t. y. 382 880,69 Lt apimtyje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas pripažino skolą. Atsakovo teigimu, jis skolos nepripažįsta. Vilniaus apygardos teismui yra pateikęs ieškinį atsakovams UAB „Šebsta“ ir UAB „Conmaster“ dėl neteisėtai įgytų lėšų priteisimo;

132) Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nepagrįstai rėmėsi Panevėžio apygardos teisme atsakovui inicijuota bankroto byla, Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl skolos priteisimo iš atsakovo;

143) Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškinio sumos dydžio atsakovo atžvilgiu. Atsakovo teigimu, 382 880,69 Lt suma atsakovui nėra didelė, kadangi 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, jo turtas sudarė 2 954 596 Lt, o įsipareigojimai – 1 233 792 Lt. Dėl to atsakovas darė išvadą, jog nėra grėsmės, jog sprendimo vykdymas būtų neįgyvendintas;

154) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones 390 000 Lt apimtyje, nors ieškinio reikalavimas yra 382 880,69 Lt.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas.

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

19Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje bylos proceso stadijoje. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės (CPK 144 str.). Apeliacinis teismas, įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patenkino ieškovo UAB „Šebsta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

20Pažymėtina, jog svarstant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti tokias priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Dėl to apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas pripažino ieškinį. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas tik procesinio teisinio pobūdžio klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau pats materialusis teisinis ginčas nėra sprendžiamas iš esmės, visi ieškinyje nurodyti teisiniai bei faktiniai aspektai bus įvertinti išnagrinėjus bylą iš esmės. Tik išsprendus bylą iš esmės bus galima daryti išvadą, ar tikrai buvo pažeistos ieškovo teisės ir interesai bei ar yra teisinis pagrindas patenkinti ieškinį.

21Be to, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-990/2010).

22Pažymėtina, kad pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškovas, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui, o šalis, kurios atžvilgiu jas prašoma taikyti, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia. Teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti grėsmės riziką, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (tai, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi nurodyti bei įrodyti ieškovas).

23Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, taip pat neįrodė realios grėsmės sprendimo įvykdymui egzistavimo. Sutiktina su apeliantu, jog pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nepagrįstai rėmėsi Panevėžio apygardos teisme atsakovui inicijuota bankroto byla, Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl skolos priteisimo iš atsakovo.

24Pažymėtina, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 19 d. nutartimi nutarė atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Saugios erdvės“. Nutartis yra įsiteisėjusi. Minėta nutartimi nustatyta, kad UAB „Saugios erdvės“ 2014 m. spalio 30 d. balanso duomenimis įmonės sutartas sudaro 2 887 446 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus yra 422 949 Lt, todėl nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą. Tuo tarpu, Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla atsakovo atžvilgiu nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo spręsti nei apie sunkią atsakovo finansinę padėtį, nei apie reikalaujamos priteisti sumos dydį atsakovui. Pateikti su atskiruoju skundu į bylą duomenys patvirtina, kad atsakovui UAB „Saugios erdvės“ pagal jo turtinę padėtį ieškinio suma nėra didelė ir atsakovas būtų pajėgus įvykdyti nepalankų jam teismo sprendimą.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo UAB „Šebsta“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, atmesti ieškovo UAB „Šebsta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Šebsta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos, jeigu ieškovas... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas pripažino skolą pradiniam kreditoriui,... 9. Teismas nurodė, kad nesprendė ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau laikė... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas UAB „Saugios erdvės“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas... 13. 2) Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl... 14. 3) Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškinio sumos dydžio... 15. 4) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkinamas.... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 19. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 20. Pažymėtina, jog svarstant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą... 21. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu... 22. Pažymėtina, kad pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes,... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 24. Pažymėtina, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis,... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama nutartis panaikinama ir... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį ir...