Byla 2-266-1027/2018
Dėl skolos priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VIRI Technologija“ dėl nuostolių priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėja Jurgita Šimonėlytė, sekretoriaujant Anželikai Čirkovai, dalyvaujant vertėjoms Nadeždai Gruzdevai, Jolantai Turienei, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VIRI Technologija“ direktoriui P. K., atstovui advokatui Daliui Boreikai, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“ atstovui advokatui Aivarui Giliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VIRI Technologija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kalnėnų projektai“ dėl skolos priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VIRI Technologija“ dėl nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VIRI Technologija“, atsisakiusi dalies ieškinio reikalavimų, prašė pripažinti UAB „Kalnėnų projektai“ vienašališką įskaitymą, atliktą pagal 2017 m. balandžio 13 d. pretenziją, neteisėtu ir negaliojančiu, priteisti iš atsakovės 12 613,86 Eur dydžio įsiskolinimą, 989,96 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (I t., b. l. 34 – 41, II t., b. l. 68 – 69).

5Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gegužės 24 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ) (stogas) (toliau – 2016 m. gegužės 24 d. sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagaminti statinio lengvų plieno konstrukcijų pagrindines dalis Lietuvoje pagal atsakovės pateiktą projektą ir sumontuoti atsakovei pateiktą produkciją, o atsakovė įsipareigojo ieškovei pateikti visą produkcijos gamybai reikalingą informaciją, sumokėti už produkciją bei atliktus darbus numatytais terminais. Ieškovė tinkamai atliko darbus, tai patvirtina 2016 m. rugsėjo 26 d. baigiamasis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo šalys patvirtino, kad visi pagal sutartį pagamintos produkcijos montavimo darbai yra atlikti tinkamai ir pilnai, atsakovė sutarties vykdymo metu neišreiškė jokių pretenzijų dėl pagamintų konstrukcijų ir jų montavimo. Sutarties 2.1 punkte buvo nustatyta, kad sutarties kaina yra 12 683 Eur ir priklausanti PVM suma, iš viso 15 346,43 Eur. Ieškovė, įvertinusi, kad pagal PVM įstatymo 96 str. 1 d. buvo taikytas atvirkštinis apmokestinimas, iš atsakovės prašė priteisti 12 683 Eur įsiskolinimą pagal šią sutartį. Bylos nagrinėjimo metu atsakovei pateikus įrodymus, kad atsakovė pagal minėtą sutartį 4603,93 Eur priklausantį sumokėti avansą yra sumokėjusi, šios ieškinio dalies atsisakė (II t., b. l. 68 – 69, 96 – 97).

62016 m. liepos 11 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ) (toliau – 2016 m. liepos 11 d. sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagaminti statinio lengvų plieno konstrukcijų pagrindines dalis Lietuvoje pagal atsakovės pateiktą projektą ir sumontuoti atsakovei pateiktą produkciją, o atsakovė įsipareigojo ieškovei pateikti visą produkcijos gamybai reikalingą informaciją, sumokėti už produkciją bei atliktus darbus numatytais terminais. Sutarties vykdymo metu atsakovė neišreiškė jokių pretenzijų dėl pagamintų konstrukcijų ir jų montavimo, kas leidžia daryti išvadą, kad ieškovė tinkamai atliko savo darbus. Sutarties 2.1 punkte buvo nustatyta, kad sutarties kaina yra 1939,87 Eur ir priklausanti PVM suma, iš viso 2347,24 Eur. Ieškovė, įvertinusi, kad pagal PVM įstatymo 96 str. 1 d. buvo taikytas atvirkštinis apmokestinimas, už atliktus darbus atsakovei 2017 m. kovo 6 d. pateikė PVM sąskaitą – faktūrą 1939,87 Eur sumai, kurią atsakovė buvo įpareigota sumokėti iki 2017-03-07. Atsakovė sąskaitos neapmokėjo, todėl ieškovė iš atsakovės prašė priteisti 1939,87 Eur.

72016 m. spalio 12 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ), objektas adresu ( - ) (toliau – 2016 m. spalio 12 d. sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagaminti statinio lengvų plieno konstrukcijų pagrindines dalis Lietuvoje pagal atsakovės pateiktą bendro statinio projektą ir atlikti produkcijos montavimo darbus pasitelkiant trečiuosius, o atsakovė įsipareigojo ieškovei pateikti visą produkcijos gamybai reikalingą informaciją, sumokėti už produkciją bei atliktus darbus numatytais terminais. Sutarties vykdymo metu atsakovė neišreiškė jokių pretenzijų dėl pagamintų konstrukcijų ir jų montavimo, kas leidžia daryti išvadą, kad ieškovė tinkamai atliko savo darbus. Sutarties 2.1 punkte buvo nustatyta, kad sutarties kaina yra 4785,45 Eur ir priklausanti PVM suma, iš viso 5790,40 Eur, už montavimo darbus mokama 4000 Eur suma tiesiogiai montuotojams. Ieškovė už atliktus darbus atsakovei 2016 m. lapkričio 29 d. pateikė PVM sąskaitą – faktūrą 5790,39 Eur sumai, kurią atsakovė buvo įpareigota sumokėti iki 2016-12-06. Atsakovė iki šio nėra sumokėjusi 2591,92 Eur pagal nurodytą sąskaitą, todėl ieškovė iš atsakovės prašė priteisti 2591,92 Eur.

8Atsižvelgdama į ginčo sutarčių 7.3 punktą iš atsakovės, sumažinusi savo reikalavimus, prašė priteisti 989,96 Eur delspinigių.

9Ieškiniu taip pat prašė pripažinti negaliojančiu atsakovės inicijuotą 2017 m. balandžio 13 d. vienašališką nuostolių įskaitymą į ieškovei mokėtiną sumą. Nurodė, kad jau po kreipimosi į teismą dienos gavo el. paštu gavo atsakovės pretenziją ir sąskaitą faktūrą PER.SUT. Nr. 0049, kurioje atsakovė nurodė, kad ieškovė vėlavo atlikti darbus pagal sutartį Nr. ( - ), atsakovė dėl to negalėjo įvykdyti įsipareigojimų pagal namo/žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis klientams, dėl to patirtus finansinius nuostolius – 10 883,95 Eur vienašališkai išskaičiuoja iš ieškovei mokėtinų sumų. Ieškovė nurodė, kad visus darbus pagal sutartį atliko tinkamai ir savalaikiai, atsakovė neturi jokios galiojančios reikalavimo teisės 10 883,95 Eur sumai, jos atliktas įskaitymas neatitinka CK 6.130 str. numatytų sąlygų įskaitymui atlikti, todėl prašė pripažinti šį įskaitymą negaliojančiu.

10Atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko (I t., b. l. 74 – 76).

11Nurodė, kad 2016 m. gegužės 24 d. sutarties 7.1 punkte buvo numatyta tokia apmokėjimo tvarka – 30 proc. sutarties kainos avansą 4603,93 Eur atsakovė sumoka per 7 dienas nuo sutarties sudarymo, 30 proc. likusios sumos 4603,93 Eur – per 10 dienų po produkcijos pristatymo, likusią kainos dalį 40 proc., t. y. 6138,57 Eur per 20 dienų po produkcijos montavimo ir priėmimo – perdavimo dienos. Atsakovė 2016 m. gegužės 24 d. atliko pervedimą 8504,66 Eur sumai, šiuo pinigų pervedimu sumokėjo dviejų sutarčių – Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) – avansinius mokėjimus, dėl šios priežasties pagal sutartį Nr. ( - ) reikalaujama sumokėti 12 683 Eur suma mažintina iki 8079,07 Eur, tuo tarpu likusi pagal sutartį Nr. ( - ) apmokėti suma buvo apmokėta 2017 m. balandžio 13 d. pretenzijos pagrindu atlikus priešpriešinių reikalavimų vienašališką įskaitymą.

12Ieškovės reikalavimas priteisti 1939,87 Eur skolą pagal 2016 m. liepos 11 d. sutartį Nr. ( - ) nepagrįstas, nes ieškovės pateikta sutartis nėra pasirašyta atsakovės atstovo, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad nepasirašytos sutarties pagrindu buvo atliekami ir atsakovei perduoti kokie nors statybos darbai.

13Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad darbai pagal 2016 m. spalio 12 d. sutartį Nr. ( - ) atlikti tinkamai ir atsakovė ieškinio pateikimo dienai yra skolinga 2591,92 Eur. Atsakovė 2017 m. birželio 20 d. defektiniu aktu pranešė apie pagamintų ir sumontuotų stogo konstrukcijų trūkumus, ieškovė ėmėsi defektų pašalinimo darbų, nepaisant to, atsakovei teko atidėti kitus objekto statybos darbus, dėl ko atsakovė patyrė nuostolius, be to, ieškovės nurodyta 2591,92 Eur yra apmokėta 2017 m. balandžio 13 d. priešpriešinių reikalavimų vienašališku įskaitymu.

14Ieškovė nesilaikė 2016 m. gegužės 24 d. sutartimi numatytų darbų atlikimo terminų, kadangi, gavusi avansą, nesilaikė sutarties 6.1 p. nustatyto termino atlikti prisiimtus įsipareigojimus, tai patvirtina pačios ieškovės atsakovei siųstas darbų vykdymo grafikas, kuriame nurodyta, kad pagamintos stogo konstrukcijos bus sumontuotos tik 2017-06-24 – 2017-07-07 laikotarpiu, faktiškai darbai buvo priduoti tik 2016-09-26. Be to, net ir nesilaikius termino pagamintos konstrukcijos buvo nekokybiškos, ieškovė šiuos trūkumus ištaisė. Laiku nesumontavus stogo konstrukcijų, atsakovė patyrė papildomų nuostolių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų kotedžų Nr. ( - ) pirkėjams vykdymu: kotedžo Nr. ( - ) pirkėjui dėl vėlavimo vykdyti sutartį atliko papildomus darbus, kurie įprastinėje komercinėje veikloje pirkėjui būtų kainavę 786,86 Eur, kotedžo Nr. 24B kaip kompensaciją suteikė lentų už 2599,20 Eur, kotedžo Nr. ( - ) pirkėjui kaip kompensaciją patiekė židinį, dėl to patyrė 1400 Eur nuostolių, kotedžo Nr. ( - ) pirkėjui dėl vėlavimo vykdyti sutartį atliko papildomus darbus, kurie įprastinėje komercinėje veikloje pirkėjui būtų kainavę 817,96 Eur. Ieškovei laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, automatiškai pasislinko kiti atsakovės planuoti statybos darbai, dėl to atsakovė buvo priversta naudoti šildymo agregatus ir drėgmės surinkėjus, dėl agregatų nuomos atsakovė patyrė 664,53 Eur nuostolių, taip pat patyrė 2332,33 Eur išlaidų kurui. Ieškovė taip pat privalo atlyginti 4768,65 Eu už pastolių nuomą, nes atsakovė buvo priversta nuomoti pastolius ilgesnį laiką, nei buvo numatyta pagal pradinį ( - ) objekto statybos darbų grafiką.

15Iš viso dėl netinkamo sutarties Nr. 1 vykdymo atsakovė patyrė 13 365,53 Eur nuostolių , kuriuos ir įskaitė 2017 m. balandžio 13 d.

16Ieškovė pateikė dubliką (I t., b. l. 132 – 141).

17Dublike nurodė, kad atsakovė iš esmės neginčija skolos pagal sutartis Nr. ( - ) (8079,07 Eur) ir Nr. ( - ) (2591,92 Eur), o ginčija tik sutartį Nr. ( - ), teigdama, kad sutartis yra nepasirašyta atsakovės atstovo, o ieškovė neįrodė, kad atliko kokius nors darbus pagal minėtą sutartį.

18Dėl 2016 m. liepos 11 d. sutarties Nr. ( - ) ieškovė nurodė, kad 2016 m. liepos 12 d. atsakovės direktoriui G. B. elektroniniu paštu buvo siųsta ( - ) 2 aukšto priekinių sienų sutartis, iš atsakovės direktoriaus elektroniniu paštu gautas atsakymas jos originalą pateikti atsakovės direktoriaus nurodytam asmeniui. Ieškovė sutarties originalą pateikė, tačiau pasirašytos sutarties negavo. Atsakovė sutartyje numatytus darbus atliko. 2017 m. liepos 12 d. pateikė atsakovei ( - ) (stoginės + sienos) montavimo darbų grafiką, kuris akivaizdžiai susijęs su minėta sutartimi, tuo tarpu atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad kažkoks kitas subrangovas atliko sienų metalines konstrukcijas.

19Dėl atsakovės atlikto vienašališko įskaitymo ieškovė nurodė, kad didelė atsakovės nurodytų nuostolių dalis yra nesusijusi su nagrinėjama byla, atsakovė elgiasi nesąžiningai, dėl kitų subrangovų atliktų darbų netinkamo atlikimo atsiradusius nuostolius priskirdama ieškovei.

20Dėl kotedžo Nr. ( - ) nurodė, kad atsakovė įsipareigojo kompensuoti kotedžo pirkėjui nepatogumus papildomais darbais, tačiau nėra nurodyta, kokie buvo nepatogumai ir dėl kieno kaltės jie kilo. Atsakovė kotedžo statybos darbus buvo įsipareigojusi užbaigti iki 2016-11-15, remiantis kotedžo rezervavimo sutartimi įsipareigojo notarinę sutartį sudaryti per 15 dienų, kai įforminamas 80 proc. kotedžo baigtumas. Iš kadastro duomenų matyti, kad 2016 m. lapkričio 10 d. pastato baigtumas buvo 86 proc., registruoti ir atsakovės vidaus apdailos darbai. Atsakovė kotedžo rezervavimo sutartį pasirašė 2016 m. spalio 10 d., likus mėnesiui iki dienos, kai įsipareigojo atlikti visus dalinės apdailos darbus, todėl būdamas atidus ir rūpestingas verslininkas įvertino galimybes atlikti vidinės apdailos darbus ir pats nustatė terminą jiems atlikti. Žalos dydis nepreziumuojamas, jis turi būti įrodytas, atsakovės pateikta papildomų darbų sąmata yra nekonkreti, joje nurodytos sumos nėra pagrįstos.

21Dėl kotedžo Nr. ( - ) nurodė, kad nepateikė apmokėjimą pagal sąskaitą Nr. MFS 0005941 patvirtinančių dokumentų, atsakovė kotedžo statybos darbus buvo įsipareigojusi atlikti iki 2016-09-30, 2016 m. lapkričio 10 d. pastato baigtumas buvo 86 proc.

22Dėl kotedžo Nr. ( - ) nurodė, kad kotedžo statybos darbus atsakovė įsipareigojo pabaigti iki 2016-10-30, delspinigiai buvo skaičiuojami nuo 2016-10-31. 2016 m. lapkričio 10 d. kadastro duomenimis pastato baigtumas buvo 86 proc. Antroje grafoje skaičiuojami delspinigiai pagal preliminarią sutartį, kurios byloje nėra.

23Dėl kotedžo Nr. ( - ) nurodė, kad kotedžo statybos darbus atsakovė įsipareigojo pabaigti iki 2016-12-01. 2016 m. gruodžio 6 d. akte dėl darbų atlikimo išvardintos pirkėjo pastabos niekaip nėra susijusios su ieškovės atliktais darbais. Kadastro duomenimis, kotedžo baigtumas 2016 m. lapkričio 10 d. buvo 86 proc.

24Dėl agregatų nuomos nurodė, kad 2016 m. lapkričio 10 d. dieną kadastro duomenimis jau baigti tinkavimo ir kiti darbai, įjungtas šildymas, todėl neaišku, kodėl nuo 2016-12-01 reikėjo nuomotis agregatus ir drėgmės surinkėjus. Agregatų nuomos sutartyse nurodytas adresas Moldovos g., tačiau šioje gatvėje buvo statoma daug objektų. Be to, nėra apmokėjimą už nuomą patvirtinančių dokumentų.

25Dėl išlaidų dyzeliniam kurui nurodė, kad atsakovė sąnaudų kurui įsigyti nepagrindė dokumentais, be to, kuro sąnaudos gali būti priskirtos ir kitiems objektams.

26Dėl pastolių nuomos nurodė, kad atsakovė pastolius ilgiau nuomojo ne dėl ieškovės kaltės. Pagrindinė ieškovės darbų vėlavimo priežastis buvo susijusi su atsakovės kalte, kadangi atsakovė nevykdė sutartinio įsipareigojimo savo sąskaita pateikti metalą konstrukcijų gamybai. Pagal 2016 m. gegužės 24 d. sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti darbus iš atsakovės pateiktos medžiagos (metalo), atsakovė reikiamo metalo kiekio laiku nepateikė, dėl ko ieškovė darbus atliko iš savo medžiagos, taigi atsakovė savo neveikimu atidėjo prievolės vykdymo terminą.

27Dėl įskaitymo nurodė, kad vienašalis įskaitymas negali būti pripažintas teisėtu, nes atsakovė neįrodė savo reikalavimų teisėtumo, nėra pateikusi priešieškinio dėl nuostolių priteisimo.

28Taip pat nurodė, kad darbus pagal sutartį turėjo atlikti iki 2016-07-07, jie buvo užbaigti 2016-09-26, todėl netesybų skaičiavimas prasidėjo 2016 m. liepos 7 d., o baigėsi 2016 m. rugsėjo 26 d. 2017 m. balandžio 13 d. buvo praleistas 6 mėn. terminas pareikšti reikalavimą dėl šių delspinigių sumokėjimo.

29Atsakovė pateikė tripliką (II t., b. l. 1 – 4).

30Nurodė, kad ieškovė iš esmės neginčija, kad nesilaikė 2016 m. gegužės 24 d. sutarties terminų, tačiau teigdama, kad dėl to yra atsakovės kaltė, netinkamai aiškina sutartį. Sutartyje nėra numatyta pareiga atsakovei savo sąskaita pateikti ieškovei kaip gamintojai tam tikros klasės metalą, kad ieškovė galėtų pagaminti stogo metalines konstrukcijas, atsakovei iš esmės buvo nustatyta tik pareiga apmokėti metalo pardavėjo pateiktas sąskaitas už metalo pardavimą. Ieškovei tekdavo pareiga pasirūpinti būtino metalo kiekio gavimu stogo konstrukcijų gamybai, o atsakovė turėjo tik pareigą apmokėti medžiagų pardavėjo pateikiamas PVM sąskaitas – faktūras. Tokį sutarties 3.1.2 punkto aiškinimą patvirtina ir šalių suformuota praktika – visi būtini pirkimai metalo stogo konstrukcijų gamybai buvo atliekami per UAB „Vejuva“ ir UAB „SP MET“, logistikos ir metalo pristatymo klausimus visada derindavo ieškovė. Be to, ieškovė yra savo srities profesionalė, todėl turėjo iš karto pasirūpinti pakankamu kiekiu stogo konstrukcijų gamybai. To nepadarius, buvo pavėluotai atlikti darbai. Atsakovė nepatvirtino atsiųsto darbų grafiko, todėl ieškovė privalėjo vykdyti 2016 m. birželio 8 d. darbų grafiką.

31Ieškovė nepagrįstai reikiami ieškinio senaties terminu dėl delspinigių priteisimo. Atsakovės reikalavimas dėl delspinigių kyla ne iš ieškovės ir atsakovės tarpusavio sutarčių, o iš pirkėjų pareikštų reikalavimų dėl delspinigių išmokėjimo, dėl to atsakovė dėl netinkamo ieškovės sutartinių įsipareigojimų vykdymo patyrė nuostolių.

32Ieškovė neginčija, kad vėlavo atlikti darbus pagal sutartį, tačiau ginčija priežastinį ryšį tarp ieškovės veiksmų ir atsakovės patirtos žalos. (Duomenys neskelbtini) objekto projektas buvo kruopščiai suplanuotas, tai patvirtina 2016 m. vasario 16 d. rangos darbų grafikas, iš kurio matyti, kad ieškovės stogo konstrukcijų darbai buvo suplanuoti 2016 m. birželio mėn., tai patvirtina atsakovės poziciją, kad vienintelis darbų atlikimo grafikas, kuris buvo patvirtintas atsakovo, atsiųstas 2016-06-08. Kadangi dėl ieškovės kaltės stogo konstrukcijų darbai pasislinko net į rugsėjo mėnesio galą, dėl šios priežasties automatiškai pasislinko ir daugumos kitų rangovų darbai ir dėl to buvo pavėluotai atlikti atsakovo įsipareigojimai ( - ) kotedžų pirkėjų atžvilgiu. Ieškovė nepagrįstai remiasi VĮ „Registrų centras“ duomenimis dėl ( - ) objekto baigtumo, jie nereiškia, kad matininko kadastrinių duomenų pateikimo dieną atsakovė buvo pilnai įvykdžiusi su pirkėjais sudarytas sutartis. Nė viename iš kadastrinių duomenų nenurodyta, kad ( - ) objektas yra užbaigtas 100 proc., kas automatiškai suponuoja išvadą, kad atsakovas pilnai savo įsipareigojimų 2016-11-10 datai nebuvo įvykdęs (statybos darbai nebuvo užbaigti), tinkavimo darbai buvo baigti tik 2016 m. gruodžio 21 d. Tai reiškia, kad priežastinis ryšys tarp ieškovės neteisėtų veiksmų ir atsakovės patirtų nuostolių yra įrodytas.

33Dėl atsakovės patirtos žalos nurodė, kad papildomus darbus susitarus su pirkėjais atliko atsakovės darbuotojai, atsakovės nurodyta darbų atlikimo kaina turi būti priteista atsakovės naudai, atlyginant jo patirtus nuostolius. Agregatus ir džiovintuvus reikėjo nuomotis, nes tinkavimo darbai buvo užbaigti tik 2016 m. gruodžio 21 d., tokiu metu dėl oro patalpas reikėjo gerai išdžiovinti.

34Ieškovė neįrodė, kad 2016 m. liepos 11 d. sutartis buvo sudaryta bei pagal ją atlikti darbai, pareigą tai įrodyti turi būtent ieškovė.

35Atsakovė 2016 m. gegužės 24 d. sumokėjo dalį kainos, todėl ieškovės reikalavimas turi būti sumažintas 4603,93 Eur suma, PVM sąskaita faktūra išrašyta būtent pagal Sutartį 1, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad į ją yra įskaičiuota panaudoto metalo kaina.

36Atsakovė ieškovei pareiškė priešieškinį dėl 13 365,53 Eur nuostolių atlyginimo (II t., b. l. 32 – 35).

37Priešieškinyje nurodė, kad dėl to, kad ieškovė praleido 2016 m. gegužės 24 d. sutarties Nr. ( - ) (stogas) terminus, stogo konstrukcijos buvo nekokybiškos, atsakovas patyrė papildomų nuostolių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų atsakovės klientams - kotedžų ( - ) pirkėjams vykdymu bei ( - ) objekto statybos darbų užbaigimu, dėl to patyrė iš viso 13 365,53 Eur nuostolių. Patirtus nuostolius sudaro 786,86 Eur kompensacija kotedžo ( - ) pirkėjui, 2599,20 Eur kompensacija kotedžo ( - ) pirkėjui, 1400 Eur kompensacija kotedžo 24C pirkėjui, 817,96 Eur kompensacija kotedžo ( - ) pirkėjui, taip pat už šildymo agregatų ir drėgmės surinkėjų nuomą, 2332,33 Eur dyzelinio kuro pirkimą, 4768,65 Eur už pastolių nuomą liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Priešieškinį iš esmės grindė atsiliepime į ieškovės ieškinį išdėstytais motyvais.

38Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį (II t., b. l. 59 – 67). Atsiliepime nurodė, kad atsakovė priešieškiniu iš esmės pripažino ieškinio reikalavimą dėl 8079,07 Eur skolos pagal 2016 m. gegužės 24 d. Sutartį ir 2591,92 Eur skolos pagal 2016 m. spalio 12 d. priteisimo, taip pat pripažino, kad vienašališkas įskaitymas, atliktas pagal 2017 m. balandžio 13 d. pretenziją, yra neteisėtas ir negaliojantis, todėl ieškovei nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios grindžiamos šalių pripažintais faktais. Nurodė, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai, nes priešieškinyje nurodyta nuostolių suma yra žymiai didesnė su nurodyta 2017 m. balandžio 13 d. pretenzijoje, nors visi patirti nuostoliai atsakovei jau turėjo būti žinomi ir 2017 m. balandžio 13 d. Atsakovės patirti nuostoliai yra nekonkretūs, ieškovės atlikti darbai jau 2016 m. lapkričio 10 d. jau buvo įregistruoti kaip baigti ir įėjo į bendrą pastato baigtumo procentą, yra registruoti ir atsakovės baigti darbai, pvz., vidaus apdaila – tinkas, pastogės grindys – medžio drožlių plokštės, atsakovė, pasirašydama sutartis, pati nustatė darbų atlikimo terminus, todėl turėjo įvertinti galimybes laiku atlikti darbus. Kotedžo ( - ) pirkėjos J. M. pastabos nėra kaip nors susijusios su ieškovės atliktais darbais. Dėl šildytuvų ir drėgmės surinkėjų nuomos, dyzelinio kuro, pastolių nuomos nurodė, kad 2016 m. lapkričio mėn. visi esminiai statybos darbai buvo baigti, todėl neaišku, kam juos reikėjo nuomoti, be to, buvo statoma daug objektų, todėl jie galimai buvo naudojami kitiems objektams. Objekte ( - ), galimai ir objektuose ( - ) šildymo sistema buvo įrengta 2016 m. gruodžio 23 d., todėl neaišku, kodėl kurio patirtus išlaidas kaip nuostolius prašoma priteisti ir po 2016-12-23. Ieškovės atliktų darbų vėlavimas yra susijęs išimtinai su atsakovės veiksmais, nes atsakovė reikiamu laiku nepateikė metalo konstrukcijoms gaminti. Pasirašydamos 2016 m. rugsėjo 26 d. baigiamąjį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą atsakovė patvirtino, kad ieškovė visus savo įsipareigojimus yra įvykdžiusi.

39Teismo posėdyje ieškovės atstovai prašė patenkinti ieškinį, priešieškinį atmesti, rėmėsi ieškinyje ir kituose parengiamuosiuose dokumentuose nurodytais argumentais, papildomai nurodė, kad sutarčių tekstai būdavo paruošti ieškovės. Ieškovės siųsta pretenzija atsakovei patvirtina, kad atsakovė vėlavo pateikti metalą. Ieškovė buvo išrašiusi atsakovei sąskaitą už gamybai panaudotą ieškovės metalą. Ieškovė ir atsakovė buvo žodžiu susitarusios, kad prieš kotedžą ( - ) bus baigiami darbai kotedže ( - ), vėliau ieškovė pamatė, kad trūksta metalo namui ( - ). 2015 m. pradėjus bendradarbiauti su atsakove ieškovei buvo atsiųsta standartinė paraiška - projektas, šis projektas vėliau buvo automatiškai pridedamas prie visų sutarčių. Produkcijos brėžiniai su atsakove būdavo suderinami žodžiu, suderinama, kokių konstrukcijų reikės, jie yra PDF formatuose.

40Teismo posėdyje atsakovės atstovas prašė patenkinti priešieškinį, nurodė, kad iš esmės neginčija, kad turi mokėti ieškovei jos prašomas priteisti sumas, išskyrus 1939,87 Eur pagal 2016 m. liepos 11 d. sutartį, nes tokia sutartis nebuvo pasirašyta ir darbai neatlikti, tačiau pagal ieškinį mokėtinos sumos turi būti įskaitytos patenkinus priešieškinį, kadangi dėl to, kad ieškovė netinkamai vykdė sutartį atsakovė patyrė nuostolių. Ieškovė veikė kaip verslininkas, todėl pagal CK 6.256 str. 4 d. už padarytus nuostolius atsako be kaltės. Ieškovė yra savo srities profesionalė, ji žinojo, kokio ir kiek metalo reikia konstrukcijų gamybai, atsakovė buvo įsipareigojusi tik apmokėti už reikiamo metalo kiekį. Ieškovė turėjo imtis priemonių ir pranešti atsakovei, kad trūksta metalo darbams baigti. Kotedže įrengtas grindinis šildymas, šildymo sistemos įrengimo dienai buvo išvedžioti tik vamzdeliai, po to išbetonuotos grindys, šildymo agregatai buvo nuomojami išdžiovinti grindims.

41Liudytojas I. D., dirbantis UAB „VIRI technologija“ technikos direktoriumi, teismo posėdžio metu paaiškino, kad keletą kartų buvo nuvykęs į UAB „Kalnėnų projektai“ objektą, priiminėjo darbuotojų darbus, kai įsitikindavo, kad darbai atlikti, padarydavo reikiamus įrašus statybos žurnale. Objekte dirbo UAB „VIRI technologija“ darbuotojai Lagunionok, Maslov. Visi darbai, dėl kurių buvo susitarta su UAB „Kalnėnų projektai“, atlikti. Pirmi keturi įrašai statybos žurnalo 34 puslapyje – dėl frontalinės sienos antrame aukšte. Sienos buvo surinktos vietoje ir sumontuotos viduje mūrinių stulpų, darbus priėmė R. M.. Neprisimena, ar atliekant darbus buvo pastoliai. Jiems pastolių nereikėjo, nes jau buvo grindys antrame aukšte, buvo pagrindas, ant ko montuoti. Atsimena, kad sumontuoti Moldovos g. 24 trečią aukštą reikėjo krano, dėl kitų neatsimena. Pagal į bylą pateiktus antro aukšto brėžinius paaiškino, kad pagal tokį konstrukcijų svorį jiems sumomtuoti nereikia pastolių. Darbų eiliškumo nepamena, kuris aukštas pirmiausia buvo montuojamas, tačiau jei yra antro aukšto skersinis (juosmuo), galima montuoti trečią aukštą, jei ne, trečio aukšto konstrukcijas gali sumontuoti tik ant sumontuoto antro aukšto konstrukcijų. Pagal byloje esančią kotedžų nuotrauką galima būtų daryti išvadą, kad galima buvo montuoti iš karto trečią aukštą. Metalinė sienų konstrukcija yra alternatyva mūrijimui, tai greitesnis, pigesnis ir šilumos izoliacijos požiūriu energoefektyvesnis variantas, nes iš karto šildomas orą. Jei yra mūro blokas, reikia šildyti ir bloką.

42Ieškinys tenkinamas, priešieškinis atmetamas.

43Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta 2016 m. liepos 11 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ) (2a sienos), taip pat dėl 2016 m. gegužės 24 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutarties Nr. ( - ) (stogas) bei 2016 m. spalio 12 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ), objektas adresu ( - ) (perdangos sijos tarp 1a ir 2 a), Vilnius, tinkamo įvykdymo bei atsakomybės už darbų atlikimo termino praleidimą.

44Dėl 2016 m. liepos 11 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutarties Nr. ( - ) (2a sienos)

45Šalių procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžių metu išdėstytomis aplinkybėmis nustatyta, kad atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ vykdė kotedžų statybos projektą Valonų – Moldovos gatvėse, Vilniuje, o ieškovė UAB „VIRI technologija“ pagal atskiras su atsakove (užsakove) sudarytas produkcijos gamybos užsakymo sutartis atlikdavo statinių lengvų plieno konstrukcijų gamybos ir sumontavimo darbus. Ieškovė nurodo, kad tarp šalių be kitų sutarčių buvo sudaryta ir 2016 m. liepos 11 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ) (sienos), Vilnius, pagal kurią ieškovė pagamino ir sumontavo kotedžo ( - ) antro aukšto sienų metalines konstrukcijas, atsakovė pagal šią sutartį yra neatsiskaičiusi – nesumokėjusi ieškovei 1939,87 Eur už atliktus darbus. Atsakovė su šia ieškinio dalimi nesutinka, nurodydama, kad ieškovės pateikta 2016 m. liepos 11 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ) nėra pasirašyta atsakovės atstovo, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad pagal šią nepasirašytą sutartį buvo atliekami ir atsakovei perduoti kokie nors statybos darbai.

46Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės direktorius P. K. 2016 m. liepos 12 d. elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovės direktorių G. B., nurodydamas koks yra bendras ieškovės perdirbto metalo kiekis pagal ieškovės ir atsakovės sudarytas sutartis dėl atsakovės statomų kotedžų objektuose ( - ), nurodė, kiek dar jo reikia įsigyti darbų baigimui, elektroniniame laiške taip pat nurodoma, kad prisegama 2 – ro aukšto ( - ) priekinių sienų sutartis (I t., b. l. 142). Į bylą pateiktas atsakovės direktoriaus G. B. elektroniniu paštu siųstas atsakymas ieškovės direktoriui P. K., kuriame nurodyta, kad ją (t. y. sutartį) prašoma originale priduoti su sekančiais aktais į statybą Egidijui – Kęstučiui (I t., b. l. 143). Ieškovė prie ieškinio prideda šalių nepasirašytą 2016 m. liepos 11 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutartį Nr. ( - ) (sienos), Vilnius (I t., b. l. 49 – 52) bei 2017 m. kovo 6 d. PVM sąskaitą – faktūrą VIR Nr. 0000859 2347,24 Eur sumai (1939,87 Eur + 407,37 Eur PVM, taikant atvirkštinį apmokestinimą pagal PVM įstatymo 96 str. 1 d.) (I t., b. l. 53), šalių nepasirašytą 2016 m. baigiamąjį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą bei produkcijos brėžinius (II t., b. l. 127 – 137), taip pat kotedžo fotonuotraukas iš internetinių puslapių www.maps.lt, www.city24.lt bei www.hilltown.lt apie statomą ir parduodamą kotedžą Moldovos g. 24, iš kurių, ieškovės teigimu, matosi, kad kotedžo antrame aukšte yra sumontuotos metalinių konstrukcijų sienos (II t., b. l. 140 – 143).

47Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). CK 6.645 straipsnio 1dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Įstatymas nenustato rangos sutarčiai privalomos rašytinės formos, todėl ji, kaip sandorio šalių valia, gali būti išreikšta (sudaryta) žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma, kai iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (CK 1.64 straipsnio 1 dalis, 1.71 straipsnis). Kita vertus, nepriklausomai nuo rangos sutarties formos, iš byloje esančių įrodymų ir šalių paaiškinimų turi būti įmanoma nustatyti, dėl kokio darbų masto ir kainos šalys susitarė šia sutartimi, t. y. koks yra šios sutarties turinys (CPK 187, 12, 178 straipsniai).

48Vien ta aplinkybė, jog į bylą nepateiktas rašytinis dokumentas - sutartis, pasirašyta abiejų šalių – ieškovės ir atsakovės, nepaneigia, kad tarp šalių nebuvo susiklostę rangos santykiai dėl ( - ) 2 aukšto sienų metalinių konstrukcijų gamybos ir sumontavimo. Nagrinėjamu atveju atsakovė teigia, jog ieškovės pateikta 2016 m. liepos 11 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ) nėra pasirašyta atsakovės atstovo, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad pagal šią nepasirašytą sutartį buvo atliekami ir atsakovei perduoti kokie nors statybos darbai, tačiau teismas su šiais atsakovės argumentais nesutinka. Iš 2016 m. liepos 12 d. ieškovės direktoriaus elektroninio laiško matyti, kad atsakovės direktoriui G. B. buvo siųsta ( - ) priekinių sienų sutartis, elektroniniame laiške nurodoma, kad šio laiško priedas yra 2016 m. liepos 11 d. produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ), elektroniniame laiške esančioje lentelėje dėl UAB „SP MET“ tiekiamo metalo kiekio yra įtraukta ir 2016-07-01 sutartis ( - ) (sienos), į reikiamo metalo kiekį įskaičiuotas metalo kiekis pagal šią sutartį – 980 kg. Atsakovės direktorius G. B., atsakydamas į šį elektroninį laišką, prašo sutarties originalą perduoti ne derybos ar pasirašymui, o, kaip nurodyta laiške, iš karto į gamybą. Teismo vertinimu, šie įrodymai leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių buvo suderinta valia dėl ( - ) priekinių sienų metalinių konstrukcijų gamybos sutarties sudarymo.

49Ieškovė sutarties turinį įrodinėja prie ieškinio pridėta pateikta 2016 m. liepos 11 d. produkcijos gamybos užsakymo sutartimi Nr. ( - ). Atsakovė neginčijo ir nenurodė, kad atsakovės direktoriui būtų buvusi siųsta kita nei ieškovės pateikta sutartis, sutartyje nurodytos sąlygos nėra neprotingos, lyginant su 2016 m. gegužės 24 d. sutarties sąlygomis, nėra aiškiai neprotingas sutarčiai vykdyti reikiamo metalo kiekis ar darbų kaina. Teismo vertinimu, šie įrodymai leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių sudaryta ( - ) priekinių sienų metalinių konstrukcijų gamybos sutartis ieškovės pateiktos sutarties sąlygomis.

50Atsakovė teigė, kad ieškovė neįrodė, kad pagal šią sutartį darbai buvo atlikti, nurodė, kad ( - ) antro aukšto sienos yra ne iš metalinių konstrukcijų, o sumūrytos, šiuos darbus atliko UAB „Mosta“. Iš bylą pateikto statybos darbų žurnalo 34 puslapio matyti, kad jame yra įrašai, jog 2016 m. rugpjūčio 8 d. UAB „VIRI technologija“ atliko 2 – o aukšto frontonų surinkimo darbus, 5 vienetai; 2016 m. rugpjūčio 9 d. UAB „VIRI technologija“ atliko 2 – o aukšto frontonų surinkimo darbus, 5 vienetai; 2016 m. rugpjūčio 10 d. UAB „VIRI technologija“ atliko frontonų užkėlimo ir montavimo darbus, 5 vienetai; 2016 m. rugpjūčio 11 d. UAB „VIRI technologija“ atliko frontonų užkėlimo ir montavimo darbus, 5 vienetai, visus nurodytus darbus pridavė tech. direktorius I. D., priėmė statybos techninis prižiūrėtojas R. M.. Nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. statybos žurnale yra registruoti UAB „VIRI technologija“ darbai trečiame aukšte. Liudytojas I. D. teismo posėdžio metu patvirtino, kad pirmi keturi įrašai statybos žurnalo 34 puslapyje – dėl frontalinės sienos antrame aukšte, sienos buvo surinktos vietoje ir sumontuotos viduje mūrinių stulpų, darbus priėmė R. M., nurodė, kad visi darbai, dėl kurių buvo tartasi su atsakove, yra atlikti, į bylą pateiktos ( - ) kotedžų deklaracijos apie statybos užbaigimą (II t., b. l. 75- 78).

51Rangos teisiniuose santykiuose atliktų darbų priėmimas – perdavimas yra privaloma procedūra, įforminama aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 straipsnio 1dalis), tačiau pagal kasacinio teismo praktiką vien šio akto nepateikimas byloje nepaneigia užsakovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, bylos Nr. 3K-3-423/2011). Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai jais naudotis ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007). Taigi perdavimo – priėmimo akto nebuvimas pats savaime neatleidžia užsakovo nuo pareigos atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus, tačiau, spręsdamas dėl rangovo reikalavimo sumokėti už darbus pagrįstumo, tokiais atvejais teismas privalo nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes, kurios patvirtintų tinkamą užsakovo informavimą apie darbų baigtį ir kvietimą pasirašyti jų perdavimo aktą, užsakovo atsisakymą tokį aktą pasirašyti ir turėtą realią galimybę pareikšti pretenzijas dėl darbų trūkumo arba faktinį darbų perėmimą ir pradėjimą jais naudotis.

52Nagrinėjamu atveju, nors į bylą nėra pateiktas pirmiau aptartus kriterijus atitinkantis ginčo darbų perdavimo – priėmimo aktas (nei pasirašytas abiejų šalių, nei ieškovės vienašališkai), taip pat nėra dokumento, kuris savo turiniu atitiktų tokį aktą, tačiau už bendrąją statinio techninę priežiūrą atsakingo R. M. ir darbus pridavusio ieškovės darbuotojo I. D. parašai statybos darbų žurnale patvirtina, kad tokie darbai buvo atlikti, reiškia, ginčo darbais naudojosi, todėl jai kyla pareiga sumokėti sutartyje nustatytą darbų kainą - 1939,87 Eur.

53Dėl 2016 m. gegužės 24 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutarties Nr. ( - ) (stogas) bei 2016 m. spalio 12 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutarties Nr. ( - ), objektas adresu ( - ).

54Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2016 m. gegužės 24 d. pasirašė Produkcijos gamybos užsakymo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės (užsakovės) užpildytą paraišką gamybai bei su tuo susijusią kitą medžiagą parengti lengvų plieno konstrukcijų pagrindinių dalių techninius brėžinius iki užsakymo produkcijos gamybai patvirtinimo, patvirtinus sakymą ir produkcijos brėžinius, pradėti produkcijos gamybos procesą, kai iš užsakovo gaunama visa reikalinga informacija bei gaunamas sutartyje numatytas avansinis mokėjimas, pagaminti statinio lengvų plieno konstrukcijų pagrindines dalis pagal užsakovo pateiktą ir gamintojo patvirtintą užsakymą ir produkcijos brėžinius sutarties 6.1 punkte numatytu terminu, užsakovui vėluojant vykdyti atsiskaitymą pagal šią sutartį, atitinkamai atidedamas 3.2.3 punkte nurodytas pagaminimo terminas ir atlikti visus lengvų plieno konstrukcijų pagrindinių dalių montavimo darbus pagal projekto dokumentaciją per 10 dienų nuo avansinio mokėjimo gavimo (sutarties 3.2 p.). Atsakovė (užsakovė) įsipareigojo sumokėti gamintojui už produkciją pagal šios sutarties sąlygas, savo sąskaita pateikti gamintojui sutartyje numatytų techninių parametrų metalą apdirbimui adresu Taikos pr. 15B, Visaginas, pateikti gamintojui pagal jo reikalavimus užpildytą paraišką gamybai, raštu patvirtinti gamintojo parengtus techninius brėžinius iki produkcijos gamybos pradžios, sumokėti už produkcijos transportavimą iki ( - ) (sutarties 3.1 p.). Sutarties kaina 12 683 Eur ir priklausanti PVM suma, taikant pagal PVM 96 str. 1 d. atvirkštinį apmokestinimą (sutarties 2.1 p.). Gamintojas visus šioje sutartyje numatytus darbus įsipareigojo atlikti per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir sutarties 7.1 p. numatyto avanso sumokėjimo dienos (sutarties 6.1 p.), esant galimybei ir šalims papildomai susitarus, sutarties 6.1 p. numatytas terminas gali būti keičiamas (sutarties 6.2 punktas). Sutartyje buvo numatyta tokia atsiskaitymo tvarka – užsakovas sumoka 30 proc. sutarties kainos avansą, t. y. 4603,93 Eur, per 7 dienas nuo sutarties sudarymo, 30 proc. likusios sumos, t. y. 4603,93 Eur, sumokėti 10 dienų bėgyje po produkcijos pristatymo užsakovui, likusią sutarties kainos dalį 40 proc., t. y 6138,57 Eur, sumokėti per 20 darbo dienų po produkcijos montavimo ir priėmimo – perdavimo dienos (sutarties 7.1 p.). sutartyje numatytos netesybos šalims – po 0,05 proc. nuo nesumokėtos ar avansu sumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 7.3 – 7.4 p.) (I t., b. l. 45 - 45). Atsakovė sutartyje numatytą avansą - 4603,93 Eur sumokėjo 2016 m. gegužės 24 d. (I t., b. l. 78), dėl ko ieškovė bylos nagrinėjimo metu ieškinio dalies 4603,93 Eur priteisimo atsisakė ir teismas šią bylos dalį nutraukė (II t., b. l. 68, 96 - 97). 2016 m. birželio 8 d. ieškovė patvirtino ( - ) (stoginės) montavimo darbų grafiką – 2016 m. birželio 24 d. – 2016 m. liepos 7 d. +/- 1 d.d. (I t., b. l. 120). 2016 m. rugsėjo 6 d. defektiniu aktu Nr. 1 atsakovė informavo ieškovę apie darbų trūkumus ( - ) konstrukcijose, taip pat apie tai, kad pagal ieškovės pateiktą grafiką ( - ) konstruktyvas turėjo būti baigtas liepos 7 d., atsilikimas nuo grafiko sudaro 60 kalendorinių dienų, ko pasekoje stoja numatyti darbai ir yra patiriami nuostoliai (I t., b. l. 119). 2016 m. liepos 12 d. elektroniniu laišku ieškovė informavo atsakovę apie UAB „SP MET“ tiekiamo metalo perdirbtą kiekį ir trūkstamą metalo kiekį darbų baigimui objekte Moldovos g. 24, nurodė, kad išsiūs darbų grafiką (I t., b. l. 142). 2016 m. liepos 12 d. ieškovės techninis direktorius I. D. vienasmeniškai patvirtino ( - ) montavimo darbų grafiką (I t., b. l. 144). 2016 m. spalio 5 d. ieškovė ir atsakovė pasirašė baigiamąjį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuriuo šalys patvirtino, kad visi pagamintos pagal sutartį produkcijos montavimo darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai (I t., b. l. 47). 2016 m. lapkričio 29 d. ieškovė atsakovei pagal sutartį išrašė PVM sąskaitą – faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo terminas iki 2016-12-06 (I t., b. l. 48). 2017 m. balandžio 13 d. pretenzija atsakovė informavo ieškovę, kad darbai pagal sutartį turėjo būti atlikti iki 2016-07-07, bet vėlavo iki 2016-10-05, todėl atsakovė patirtus finansinius nuostolius – 10 883,95 Eur vienašališkai išskaičiuoja iš ieškovei mokėtinų sumų (I t., b. l. 61). Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pareiškė priešieškinį dėl 13 365,53 Eur nuostolių atlyginimo, kuriuos prašo įskaityti į ieškovei mokėtinas sumas.

552016 m. spalio 12 d. šalys pasirašė Produkcijos gamybos užsakymo sutartį Nr. ( - ), objektas adresu ( - ), pagal kurią ieškovė atliko ( - ) (perdangos sijos tarp 1a ir 2 a metalinių konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus už 5790,40 Eur, atsakovė apmokėjo dalį šios sutarties kainos ir liko nesumokėjusi ieškovei 2591,92 Eur. 2016 m. lapkričio 29 d. ieškovė atsakovei pagal sutartį išrašė PVM sąskaitą – faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo terminas iki 2016-12-06 (I t., b. l. 48).

56Šalių procesiniuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis, teismo posėdžio metu atstovų duotais paaiškinimais, nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovė už atliktus darbus privalo sumokėti 8079,07 Eur pagal 2016 m. gegužės 24 d. sutartį dėl kotedžo ( - ) stogo metalinių konstrukcijų gamybos ir sumontavimo bei 2591,92 Eur kotedžo ( - ) perdangos sijų tarp pirmo aukšto ir aukšto metalinių konstrukcijų gamybos ir sumontavimo. Šalims nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios grindžiamos šalių pripažintais faktais (CPK 182 str. 5 p., 187 str.). T. y. pripažįstama, kad ieškovė, vykdydama 2016 m. gegužės 24 d. bei 2016 m. spalio 12 d. rangos sutartis, atsakovės naudai darbus atliko, kitaip byloje nenustatyta, atsakovė darbus priėmė, todėl ieškovei atsirado teisė į apmokėjimą už atliktus darbus.

57Atsakovės atsisakymas sumokėti visą darbų kainą pagal 2016 m. gegužės 24 d. bei 2016 m. spalio 12 d. sutartis grindžiamas darbų atlikimo termino praleidimu bei dėl to atsakovės patirtais nuostoliais, kuriuos atsakovė prašo įskaityti į ieškovei mokėtinas sumas. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar 2016 m. gegužės 24 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutartis Nr. ( - ) (stogas) buvo įvykdyta joje nustatytu terminu. Atsakovė teigia, kad pagal 2016 m. gegužės 24 d. sutartį darbai turėjo būti atlikti iki 2016-07-07, ieškovė faktiškai darbus atliko 2016 m. rugsėjo 26 d., dėl to atsakovė patyrė nuostolių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų atsakovės klientams vykdymu bei ( - ) objekto statybos darbų užbaigimu, kuriuo priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovės ir įskaityti į ieškovei mokėtinas sumas. Ieškovė teigia, kad atsakovė pagal 2016 m. gegužės 24 d. sutartį buvo įsipareigojusi savo sąskaita pateikti metalą konstrukcijų gamybai, atsakovė šios pareigos nevykdė, nepatiekė reikiamo metalo kieko, dėl ko ieškovė buvo priversta darbus atlikti iš savo metalo, tai ir lėmė darbų vėlavimą pagal 2016 m. gegužės 24 d. sutartį. Atsakovės teigimu, sutartimi ji buvo įsipareigota tik apmokėti už metalą konstrukcijų gamybai, metalo įsigijimu turėjo rūpintis ir faktiškai rūpinosi ieškovė.

58Darbų atlikimo terminas kasacinio teismo praktikoje laikomas viena iš esminių rangos sutarties sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Polikopija“ v. įmonė „Era“, bylos Nr. 3K-3-530/2007).

592016 m. gegužės 24 d. sutarties 6.1 punkte ieškovė sutartyje numatytus darbus įsipareigojo atlikti per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir sutarties 7.1 p. numatyto avanso sumokėjimo dienos, sutarties 6.2 p. numatė, kad, esant galimybei ir šalims papildomai susitarus, sutarties 6.1 p. numatytas terminas gali būti keičiamas, tokiu atveju šalys turi raštu patvirtinti naują terminą ir senąjį pripažinti netekusiu galios. Sutarties 3 p. buvo apibrėžtos ieškovės (gamintojo) pareigos vykdant sutartį, 3.2.3 p. numatyta, kad ieškovė įsipareigojo pagaminti statinio lengvų plieno konstrukcijų pagrindines dalis pagal atsakovės pateiktą ir ieškovės patvirtintą paraišką gamybai ir ieškovės parengtus produkcijos brėžinius sutarties 6.1 p. numatytu terminu, atsakovei vėluojant vykdyti atsiskaitymą pagal šią sutartį, atitinkamai atidedamas šiame punkte nurodytas pagaminimo terminas ir atlikti konstrukcijų montavimo darbus pagal projekto dokumentaciją per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo gavimo dienos. Sutartyje buvo numatyta tokia atsiskaitymo tvarka – užsakovas sumoka 30 proc. sutarties kainos avansą, t. y. 4603,93 Eur, per 7 dienas nuo sutarties sudarymo, 30 proc. likusios sumos, t. y. 4603,93 Eur, sumokėti 10 dienų bėgyje po produkcijos pristatymo užsakovui, likusią sutarties kainos dalį 40 proc., t. y 6138,57 Eur, sumokėti per 20 darbo dienų po produkcijos montavimo ir priėmimo – perdavimo dienos (sutarties 7.1 p.). sutartyje numatytos netesybos šalims – po 0,05 proc. nuo nesumokėtos ar avansu sumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 7.3 – 7.4 p.).

602017 m. gruodžio 6 d. teismo posėdžio metu šalims buvo pasiūlyta pateikti į bylą joje numatytus 2016 m. gegužės 24 d. sutarties priedus – paraišką gamybai, produkcijos brėžinius bei sąmatą, tačiau šalys į bylą tokių dokumentų nepateikė. 2018 m. sausio 5 d. teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad tarp šalių nėra ginčo nei dėl darbų atlikimo, jų kokybės, nei mokėtinų sumų, todėl ieškovė šių sutarties priedų į bylą neteikia. Ieškovės direktorius P. K. paaiškino, kad ieškovė atsakovės statomame objekte – kotedžų komplekse pagal daugelį sutarčių atlikinėjo metalinių konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus, atsakovė paraišką, kokių metalinių konstrukcijų objekte reikės, buvo atsiuntusi visų šių darbų pradžioje, vėliau atskiros paraiškos nebūdavo siunčiamos, ši paraiška automatiškai būdavo pridedama prie visų kitų sutarčių. Ieškovė paruošdavo produkcijos brėžinius, jie dažniausiai būdavo išsiunčiami elektroniniu paštu ar suderinami su atsakove žodžiu. Taip pat nurodė, kad pačios atsakovės prašymu visi darbai buvo nukreipti pirmiausia į tai, kad būtų baigtas kotedžas ( - ). Taip pat nurodė, kad sutartys reikšdavo tik tai, kad pradedama dirbti, kad reikės tokių konstrukcijų, tačiau atliekami darbai buvo derinami pagal faktinę situaciją.

61CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia.

62Atsakovė sutartyje numatytą avansą - 4603,93 Eur sumokėjo 2016 m. gegužės 24 d. (I t., b. l. 78). Sutartyje numatytus darbus įsipareigojo atlikti per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir sutarties 7.1 p. numatyto avanso sumokėjimo dienos. Sutartyje numatyto ( - ) stogo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbai per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir avanso gavimo nebuvo atlikti, tačiau 2016 m. birželio 8 d. ieškovė patvirtino ( - ) (stoginės) montavimo darbų grafiką – 2016 m. birželio 24 d. – 2016 m. liepos 7 d. +/- 1 d.d. (I t., b. l. 120). Bylos duomenys rodo, kad šis darbų grafikas atsakovei buvo žinomas ir ji jam pritarė, nors byloje ir nėra rašytinio dokumento, kadangi iš atsakovės ieškovei siųsto 2016 m. rugsėjo 6 d. defektinio akto Nr. 1 atsakovė informavo ieškovę apie darbų trūkumus ( - ) konstrukcijose, taip pat apie tai, kad pagal ieškovės pateiktą grafiką ( - ) konstruktyvas turėjo būti baigtas liepos 7 d., atsilikimas nuo grafiko sudaro 60 kalendorinių dienų, ko pasekoje stoja numatyti darbai ir yra patiriami nuostoliai (I t., b. l. 119). Byloje nėra duomenų, kad šalys rašytiniu susitarimu būtų sutarusios nustatyti kitokį grafiką. Ieškovė į bylą pateikė 2016 m. liepos 12 d. vienašališkai patvirtintą naują darbų grafiką, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų sutartyje nustatyta tvarka pritarusi kitokiam nei 2016 m. birželio 8 d. numatyta terminui.

63Kaip minėta, ieškovė darbų vėlavimo priežastimi nurodo tą, kad pagal sutartį metalą gamybai buvo įsipareigojusi teikti atsakovė, atsakovė šios pareigos nevykdė, todėl darbus ieškovė atliko iš savo medžiagos ir baigė juos 2016 m. rugsėjo 26 d. Atsakovė teigia, kad sutartimi buvo įsipareigojusi tik apmokėti už tiekiamą metalą, tačiau jo patiekimu turėjo rūpintis ir rūpinosi pati ieškovė.

64Sutarties 3.1 punkte numatyta, kad atsakovė (užsakovė) įsipareigojo savo sąskaita pateikti gamintojui S350GD+Z275MAC klasės (pagal EN 1024 – 3.1) metalą rulonais apdirbimui (svoris 10 700 kg), plieno storis 1,2 mm, lakšto plotis 180 mm, ritės vidinis diametras 508 mm, maksimalus ritės svoris 1500 kg, adresu Taikos pr. 15B, Visaginas, pateikti gamintojui pagal jo reikalavimus užpildytą paraišką gamybai, raštu patvirtinti gamintojo parengtus techninius brėžinius iki produkcijos gamybos pradžios, sumokėti už produkcijos transportavimą iki ( - ) (sutarties 3.1 p.). Teismo vertinimu, ši sutarties sąlyga suformuluota aiškiai ir nedviprasmiškai, joje išvardinti reikiamo metalo tikslūs parametrai, sutarčiai vykdyti reikiamas kiekis, nurodyta metalo pristatymo vieta – ieškovės (gamintojos) buveinės vieta.

65Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartinę pareigą pateikti metalą konstrukcijų gamybai. Iš 2016 m. liepos 12 d. ieškovės direktoriaus elektroninio laiško atsakovės direktoriui matyti, kad ieškovė praneša atsakovei apie UAB „SP MET“ patiekto ir perdirbto metalo kiekį, nurodo, kiek metalo reikia, kad būtų baigti darbai objekte Moldovos g. 24, prašo susisiekti su UAB „SP MET“ dėl metalo apmokėjimo ir pristatymo (I t., b. l. 142). Gavusi šį pranešimą atsakovė nesiėmė jokių veiksmų, kad ieškovei būtų pristatytas sutarčiai įvykdyti reikiamas metalo kiekis. Byloje nėra įrodymų, kad po šio pranešimo atsakovė ar UAB „Vejuva“, per kurią šalių paaiškinimais buvo užsakinėjamas metalą statybos darbams objekte, būtų pirkusi ir pateikusi ieškovei metalą konstrukcijų gamybai. Atsakovė pasirašydama baigiamąjį atliktų pagal 2016 m. gegužės 24 d. sutartį darbų perdavimo - priėmimo aktą, kartu nėra nurodžiusi, kad darbai ieškovės atlikti ne laiku, neskaičiavo ieškovei (gamintojai) netesybų už vėlavimą vykdyti įsipareigojimus pagal sutarties 7.4 punktą.

66Sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 1, 2 dalys). Sutarties neįvykdymo laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ir neveikimo (CK 6.206 straipsnis). Jei kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu (CK 6.64 straipsnio 3 dalis).

67Pati atsakovė nevykdydama pareigos pristatyti ieškovei sudarė sąlygas, kad darbai užsitęstų ilgesnį laiką nei ieškovė įsipareigojo juos atlikti, kadangi akivaizdu, jog toks atsakovės elgesys trukdė paskirstyti savo darbo pajėgas, užsitęsęs laikas pareikalavo ir daugiau sąnaudų. Tai tik patvirtina, kad ieškovė negalėjo sutartyje nustatytu terminu įvykdyti prievolės dėl to, kad atsakovė (užsakovė) nevykdė rangos sutarties 3.1.2 p. nustatytos savo priešpriešinės pareigos – neperdavė darbų atlikimui reikiamo medžiagų kiekio, nesiėmė visų nuo jos priklausančių priemonių, kad ieškovei būtų patiektas reikiamas metalo kiekis, po to, kai ieškovė 2016 m. liepos 12 d. elektroniniame laiške informavo atsakovę, kad trūksta metalo užbaigti darbus ( - ), todėl ieškovė negali būti laikoma pažeidusia sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą.

68Dėl priešieškinio

69Atsakovė, priešieškiniu prašydama priteisti iš ieškovės 13 365,53 Eur dėl to, kad ieškovė vėlavo vykdyti sutartį, prašo taikyti ieškovės atžvilgiu civilinę sutartinę atsakomybę. Civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos – neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), kaltė (CK 6.248 straipsnis) ir nuostoliai (CK 6.249 straipsnis). Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Taigi sutartyje nesant išlygos dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės, ir, esant reikalavimui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, teismas turi nustatyti tris atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį.

70Atsakovė šioje byloje įrodinėjo, kad ieškovės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad praleido darbų atlikimo terminą. Konstatavus, kad darbų atlikimo termino praleidimą lėmė atsakovės (užsakovės) nevykdymas priešpriešinės pareigos – darbų atlikimui reikiamo medžiagų kiekio nepateikimas, nėra įrodytos visos sąlygos sutartinei civilinei atsakomybei kilti, teismas nenustatė neteisėtų ieškovės veiksmų, todėl priešieškinis atmetamas (CK1.138 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 6.249 straipsnis).

71Pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu ieškinys tenkintinas – ieškovei iš atsakovės priteistina 12 610,86 Eur (skolos, 989,96 Eur delspinigių, dėl kurių šalys susitarė rašytine sutartimi, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.644 str. 1 d., 6.256 str. 1, 2 d., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., 6.261 str., 2016 m. gegužės 24 d., 2016 m. liepos 11 d., 2016 m. spalio 12 d. sutarčių 7.3 p.).

72Dėl 2016 m. balandžio 13 d. vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

73Byloje taip pat yra pareikštas ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančiu atsakovės inicijuotą 2017 m. balandžio 13 d. vienašališką nuostolių įskaitymą į ieškovei mokėtiną sumą, kadangi pagal 2016 m. gegužės 24 d. sutartį rangovas darbus turėjo atlikti iki 2016-07-07, bet vėlavo iki 2017-10-05 (I t., b. l. 61).

74Atmetus atsakovės priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo, byloje nesant kitų įrodymų, kad atsakovė įskaitymo metu turėjo priešpriešinį vienarūšį reikalavimą ieškovei, jis vertinamas kaip prieštaraujantis imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 6.130 straipsniui) ir pripažįstamas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento CK 1.80 straipsnyje nurodytu pagrindu.

75Dėl procesinių palūkanų

76CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 2 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 13 600,82 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. teismo įsakymo priėmimo 2017 m. balandžio 19 d.

77Dėl bylinėjimosi išlaidų

78Pagal pateiktus duomenis ieškovė UAB „VIRI Technologija“ šioje byloje patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: 129 Eur žyminio mokesčio už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (I t., b. l. 4); 193,60 Eur už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimą parengimą (I t., b. l. 5 - 6); 429 Eur žyminio mokesčio už ieškinį (I t., b. l. 63); 3166,89 Eur už ieškinio ir dubliko parengimą (II t., b. l. 37 – 47); 1356,01 Eur ir 789,53 Eur už atstovavimą teismo posėdžiuose ir atsiliepimo į priešieškinį paruošimą (II t., b. l. 146 – 153), iš viso 5274,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

79Pagal pateiktus duomenis atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ šioje byloje patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: 301 Eur žyminio mokesčio už ieškinį (II t., b. l. 36); 2200 Eur už advokato teisines paslaugas (II t., b. l. 155 – 164), iš viso 2501 Eur bylinėjimosi išlaidų.

80Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

81Ieškiniu ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 17 214,79 Eur dydžio įsiskolinimą bei 1383,60 Eur delspinigių, iš viso 18 598,39 Eur. Bylos nagrinėjimo metu atsakovei pateikus įrodymus, kad atsakovė yra sumokėjusi 4603,93 Eur avansą, ieškovė atsisakė ieškinio dalies dėl 4603,93 Eur skolos bei 393,64 Eur delspinigių priteisimo, prašydama iš atsakovės priteisti 12 610,86 Eur skolos bei 989,96 Eur delspinigių, t. y. iš viso 13 610,82 Eur (tai, kad ieškovo nurodyta iš viso priteistina suma yra 13 613,82 Eur, vertintina kaip aritmetinė klaida, nes 12 683 Eur – 4603,93 Eur atsisakyta ieškinio dalis = 8059,07 Eur, 8079,07 Eur + 1939,87 Eur + 2591,92 Eur + 989,96 Eur = 13 600,82 Eur).

82Byloje nesant duomenų, kad ieškinio dalies atsisakymą būtų nulėmęs atsakovės elgesys po bylos iškėlimo, sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo laikytina, jog dėl nutrauktos bylos dalies yra priimtas atsakovei palankus sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šiaulių banko lizingas“ v. K. V., bylos Nr. 3K-3-464/2013).

83Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatytus maksimalius dydžius, proporcingai ieškovės patenkintų reikalavimų daliai, ieškovei iš atsakovės priteisiama 3777,53 Eur (5274,50 Eur – 113 Eur 75 proc. už žyminį mokestį, mokėtiną nuo atsisakytos ieškinio dalies x 73,13 proc.) bylinėjimosi išlaidų, atsakovei iš ieškovės priteisiama 672,02 Eur (2501 Eur x 26,87 proc.) bylinėjimosi išlaidų. Atlikus šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų savitarpio įskaitymą, ieškovei iš atsakovės priteistina 3105,51 Eur bylinėjimosi išlaidų.

84Byloje buvo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Įvertinus tai, kad 9,64 Eur iš šių procesinių dokumentų įteikimo išlaidų šioje byloje susidarė dėl to, kad ieškovei atstovaujančiam advokatui procesinių dokumentų nebuvo galimybės įteikti elektroninių ryšių priemonėmis pagal CK 1751 str. 9 d. reikalavimus (ieškovės atstovas nesinaudoja EPP posisteme), todėl procesiniai dokumentai, skirti ieškovei, buvo siunčiami registruotomis pašto siuntomis, šios bylinėjimosi išlaidos valstybei priteisiamos iš ieškovės (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 5 d.). 2,32 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su pareiškimo dėl teismo įsakymo bei teismo įsakymo įteikimu atsakovei, proporcingai ieškovės patenkintų reikalavimų daliai, paskirstomos šalims, todėl iš ieškovės papildomai priteisiama 0,62 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

85Byloje 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės 17 253,83 Eur sumai (I t., b. l. 13 – 14). Patenkinus ieškinį bei atsižvelgiant į ieškinio dalies dėl 4603,93 Eur skolos bei 393,64 Eur atsisakymą, taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas sumažinamas iki ieškiniu patenkintos dalies – 13 600,82 Eur, ir šioje dalyje laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

86Teismas, vadovaudamasis CPK 259 – 260, 270, 273 straipsniais,

Nutarė

87Patenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VIRI Technologija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kalnėnų projektai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu.

88Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“ (juridinio asmens kodas 303317140) 12 610,86 Eur skolos, 989,96 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos 13 600,82 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-04-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 3105,51 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VIRI Technologija“ (juridinio asmens kodas 302333501).

89Pripažinti negaliojančiu vienašalį uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“

902017 m. balandžio 13 d. priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą.

91Atmesti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VIRI Technologija“ nuostolių priteisimo.

92Sumažinti 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“ taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą iki 13 600,82 Eur ir palikti jas galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

93Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VIRI Technologija“ (juridinio asmens kodas 302333501) valstybei 10,26 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

94Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėja Jurgita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VIRI Technologija“,... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gegužės 24 d. tarp ieškovės ir atsakovės... 6. 2016 m. liepos 11 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Produkcijos... 7. 2016 m. spalio 12 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Produkcijos... 8. Atsižvelgdama į ginčo sutarčių 7.3 punktą iš atsakovės, sumažinusi... 9. Ieškiniu taip pat prašė pripažinti negaliojančiu atsakovės inicijuotą... 10. Atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su... 11. Nurodė, kad 2016 m. gegužės 24 d. sutarties 7.1 punkte buvo numatyta tokia... 12. Ieškovės reikalavimas priteisti 1939,87 Eur skolą pagal 2016 m. liepos 11 d.... 13. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad darbai pagal 2016 m. spalio 12 d. sutartį... 14. Ieškovė nesilaikė 2016 m. gegužės 24 d. sutartimi numatytų darbų... 15. Iš viso dėl netinkamo sutarties Nr. 1 vykdymo atsakovė patyrė 13 365,53 Eur... 16. Ieškovė pateikė dubliką (I t., b. l. 132 – 141).... 17. Dublike nurodė, kad atsakovė iš esmės neginčija skolos pagal sutartis Nr.... 18. Dėl 2016 m. liepos 11 d. sutarties Nr. ( - ) ieškovė nurodė, kad 2016 m.... 19. Dėl atsakovės atlikto vienašališko įskaitymo ieškovė nurodė, kad... 20. Dėl kotedžo Nr. ( - ) nurodė, kad atsakovė įsipareigojo kompensuoti... 21. Dėl kotedžo Nr. ( - ) nurodė, kad nepateikė apmokėjimą pagal sąskaitą... 22. Dėl kotedžo Nr. ( - ) nurodė, kad kotedžo statybos darbus atsakovė... 23. Dėl kotedžo Nr. ( - ) nurodė, kad kotedžo statybos darbus atsakovė... 24. Dėl agregatų nuomos nurodė, kad 2016 m. lapkričio 10 d. dieną kadastro... 25. Dėl išlaidų dyzeliniam kurui nurodė, kad atsakovė sąnaudų kurui įsigyti... 26. Dėl pastolių nuomos nurodė, kad atsakovė pastolius ilgiau nuomojo ne dėl... 27. Dėl įskaitymo nurodė, kad vienašalis įskaitymas negali būti pripažintas... 28. Taip pat nurodė, kad darbus pagal sutartį turėjo atlikti iki 2016-07-07, jie... 29. Atsakovė pateikė tripliką (II t., b. l. 1 – 4).... 30. Nurodė, kad ieškovė iš esmės neginčija, kad nesilaikė 2016 m. gegužės... 31. Ieškovė nepagrįstai reikiami ieškinio senaties terminu dėl delspinigių... 32. Ieškovė neginčija, kad vėlavo atlikti darbus pagal sutartį, tačiau... 33. Dėl atsakovės patirtos žalos nurodė, kad papildomus darbus susitarus su... 34. Ieškovė neįrodė, kad 2016 m. liepos 11 d. sutartis buvo sudaryta bei pagal... 35. Atsakovė 2016 m. gegužės 24 d. sumokėjo dalį kainos, todėl ieškovės... 36. Atsakovė ieškovei pareiškė priešieškinį dėl 13 365,53 Eur nuostolių... 37. Priešieškinyje nurodė, kad dėl to, kad ieškovė praleido 2016 m. gegužės... 38. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį (II t., b. l. 59 – 67).... 39. Teismo posėdyje ieškovės atstovai prašė patenkinti ieškinį,... 40. Teismo posėdyje atsakovės atstovas prašė patenkinti priešieškinį,... 41. Liudytojas I. D., dirbantis UAB „VIRI technologija“ technikos direktoriumi,... 42. Ieškinys tenkinamas, priešieškinis atmetamas.... 43. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar tarp ieškovės ir atsakovės... 44. Dėl 2016 m. liepos 11 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutarties Nr. ( - ) (2a... 45. Šalių procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžių metu išdėstytomis... 46. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės direktorius P. K. 2016 m. liepos 12... 47. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 48. Vien ta aplinkybė, jog į bylą nepateiktas rašytinis dokumentas - sutartis,... 49. Ieškovė sutarties turinį įrodinėja prie ieškinio pridėta pateikta 2016... 50. Atsakovė teigė, kad ieškovė neįrodė, kad pagal šią sutartį darbai buvo... 51. Rangos teisiniuose santykiuose atliktų darbų priėmimas – perdavimas yra... 52. Nagrinėjamu atveju, nors į bylą nėra pateiktas pirmiau aptartus kriterijus... 53. Dėl 2016 m. gegužės 24 d. Produkcijos gamybos užsakymo sutarties Nr. ( - )... 54. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2016 m. gegužės 24 d. pasirašė... 55. 2016 m. spalio 12 d. šalys pasirašė Produkcijos gamybos užsakymo sutartį... 56. Šalių procesiniuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis, teismo posėdžio... 57. Atsakovės atsisakymas sumokėti visą darbų kainą pagal 2016 m. gegužės 24... 58. Darbų atlikimo terminas kasacinio teismo praktikoje laikomas viena iš... 59. 2016 m. gegužės 24 d. sutarties 6.1 punkte ieškovė sutartyje numatytus... 60. 2017 m. gruodžio 6 d. teismo posėdžio metu šalims buvo pasiūlyta pateikti... 61. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 62. Atsakovė sutartyje numatytą avansą - 4603,93 Eur sumokėjo 2016 m. gegužės... 63. Kaip minėta, ieškovė darbų vėlavimo priežastimi nurodo tą, kad pagal... 64. Sutarties 3.1 punkte numatyta, kad atsakovė (užsakovė) įsipareigojo savo... 65. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartinę pareigą... 66. Sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį... 67. Pati atsakovė nevykdydama pareigos pristatyti ieškovei sudarė sąlygas, kad... 68. Dėl priešieškinio... 69. Atsakovė, priešieškiniu prašydama priteisti iš ieškovės 13 365,53 Eur... 70. Atsakovė šioje byloje įrodinėjo, kad ieškovės neteisėti veiksmai... 71. Pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu ieškinys tenkintinas – ieškovei... 72. Dėl 2016 m. balandžio 13 d. vienašalio įskaitymo pripažinimo... 73. Byloje taip pat yra pareikštas ieškovės reikalavimas pripažinti... 74. Atmetus atsakovės priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo, byloje nesant... 75. Dėl procesinių palūkanų... 76. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 78. Pagal pateiktus duomenis ieškovė UAB „VIRI Technologija“ šioje byloje... 79. Pagal pateiktus duomenis atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ šioje byloje... 80. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 81. Ieškiniu ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 17 214,79 Eur dydžio... 82. Byloje nesant duomenų, kad ieškinio dalies atsisakymą būtų nulėmęs... 83. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į Lietuvos Respublikos teisingumo... 84. Byloje buvo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 85. Byloje 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 86. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 – 260, 270, 273 straipsniais,... 87. Patenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VIRI Technologija“... 88. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų... 89. Pripažinti negaliojančiu vienašalį uždarosios akcinės bendrovės... 90. 2017 m. balandžio 13 d. priešpriešinių vienarūšių reikalavimų... 91. Atmesti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“... 92. Sumažinti 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi atsakovės uždarosios akcinės... 93. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VIRI... 94. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...