Byla 2-13827-861/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 840,00 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-12-27 tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 300 Lt, atsakovas įsipareigojo iki 2011-01-6 jį grąžinti. Atsakovas savo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų grąžinti kreditą dalimis pilnai neįvykdė, todėl ieškovui liko skolingas jo reikalaujamas sumas (b.l.1-2).

3Atsakovui LR CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (b.l.18). Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda LR CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Nustatyta, kad 2010-12-27 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 300 Lt, atsakovas įsipareigojo iki 2011-01-26 jį grąžinti (b.l.5-8,10). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui pilnai neįvykdė – sutartyje nurodytas terminais kredito negrąžino, liko skolingas 300,00 Lt negrąžinto kredito, 540,00 Lt delspinigių, tai yra viso 840,00 Lt (b.l.1-2).

7Pagal LR CK 6.200 str. 1 d., šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). LR CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o LR CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. LR CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis LR CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovui gautą paskolą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinas 300,00 Lt paskola.

8Nagrinėjamu atveju išanalizavus ieškovo pateiktą paskolos sutartį, darytina išvada, kad tai yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu, todėl neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, reglamentuojančių netesybų dydį. Nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad ieškovas, nesuteikęs atsakovui galimybės keisti sutarties sąlygas dėl netesybų, neveikė sąžiningai ir protingai, nesilaikė kliento prioriteto interesų principo (LR CK 6.718 str.).

9Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, tačiau siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB „Ribenos prekyba“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2008). Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Paskolos sutarties 7.2 punkte numatytas 1 proc. per dieną delspinigių dydis. Ieškovo paskaičiavimu, delspinigiai sudaro 540 Lt (b.l.1). Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje O. V. v. UAB DK „PZU Lietuva“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-12/2009) išaiškinta, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal LR CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos, jeigu jos yra neprotingai didelės. Šiuo atveju neįvykdytos prievolės suma yra 300 Lt, tuo tarpu reikalaujamų netesybų dydis – 540 Lt. Teismas daro išvadą, kad atsižvelgiant į paskaičiuotų netesybų sumos ir neįvykdytos prievolės sumos santykį, taip pat aplinkybę, kad vartojimo sutartyje vienašališkai nustatytas netesybų dydis, 540 Lt netesybos yra akivaizdžiai per didelės. Teismo nuomone, šalių teisėtų interesų pusiausvyra būtų išlaikyta netesybų dydį sumažinus iki 27 Lt sumos (0,05 proc. per dieną). Tokiu atveju, ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 27 Lt delspinigių.

11Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 72 Lt byloje sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kaune, 327,00 Lt (tris šimtus dvidešimt septynis) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2013-03-05 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai