Byla eB2-4946-275/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ukmergės katilinė“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo OU „Three Thousand Corporations“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ukmergės katilinė“,

Nustatė

2ieškovas OU „Three Thousand Corporations“ kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Ukmergės katilinė“. Nurodo, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 136 700,81 Eur nesumokėtos paskolos ir 60 856,18 Eur palūkanų pagal Reikalavimo perleidimo sutartį. Atsakovas į raginimus apmokėti skolą nereaguoja. Ieškovo manymu, atsakovas atitinka visas sąlygas reikalingas bankroto bylos iškėlimui, todėl yra pagrindas iškelti bankroto bylą.

3Atsakovas UAB „Ukmergės katilinė“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Atsakovas teigia, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumo, kadangi atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Į atsakovo balansą įrašytas turtas sudarė iš viso 1 474 153 Eur, tuo tarpu atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudarė tik 216 149,40 Eur, t.y. pradelsti įsipareigojimai sudaro vos septintadalį atsakovo balanse apskaityto turto vertės. Didžiąją dalį į atsakovo balansą įrašyto turto, sudaro ilgalaikis turtas, kurio vertė 1 157 543 Eur. Atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams nei pareiškimo pateikimo dieną, nei 2016 m. gruodžio 31 d. neviršija ir neviršijo pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Nėra jokio pagrindo nustatyto įtvirtinto būtino ir esminio kriterijaus atsakovo nemokumui konstatuoti. Atsakovas veikia stabiliai bei tinkamai vykdo visus kitus savo įsipareigojimus kreditoriams, įskaitant įsipareigojimus darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Lietuvos teismuose daugiau jokių civilinių bylų, kuriuose atsakovui būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai, susiję su darbo santykiais, nėra iškelta, iš atsakovo turto nėra vykdomi jokie priverstinio skolų išieškojimo veiksmai. Nurodytos aplinkybės tik dar kartą patvirtina, jog atsakovo finansinė būklė yra stabili.

4Bankroto bylą atsisakytina iškelti.

5Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Tad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

6Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos visos reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti šias skolas, ar įmonė turi leidimų bei licencijų, kurie didina įmonės vertę ir pan. Kitaip tariant, bankroto proceso pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, prioritetas turėtų būti teikiamas reabilitaciniam tikslui. Todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-859/2009, 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1113/2009, 2012 m. kovo 1 d. nutartis civ.byloje Nr. 2-510/2012).

8Atsakovas pateikė VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentus už 2016 m. matyti, jog atsakovo turtas 2012-12-31 siekė 1 254 836 Eur sumą. Didžiąją dalį atsakovo turto sudarė ilgalaikis materialus turtas – 1 157 543 Eur. Kaip matyti iš turto vertinimo ataskaitos, kurią pateikė atsakovas, jo turimo nekilnojamojo turto vertė yra 1 830 000 Eur. Remiantis VSDFV viešais draudėjų duomenimis įmonė yra apdraudusi šešis darbuotojus, skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nėra. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog atsakovo atžvilgiu nėra nagrinėjamų bylų.

9Teismas atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas vykdo veiklą, įvertinęs byloje gautą bei surinktą informaciją apie atsakovo finansinę padėtį bei atsiliepime išdėstytas aplinkybes dėl skolos atsiradimo, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra nemokus ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Pažymėtina, jog duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog įmonė veikia nuosekliai nuostolingai, jos finansinė padėtis nuolatos blogėja, dėl ko būtų mažai tikėtina, kad ši tendencija artimiausiu metu galėtų pasikeisti, nesama. Aptarti finansiniai rodikliai leidžia daryti tikėtiną prielaidą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra bloga.

10Nesant duomenų, jog įmonės finansinė situacija šiai dienai atitinka Įmonių bankroto įstatyme reglamentuotą nemokumo sąvoką, nėra pagrindo kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Ukmergės katilinė“ LR ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. ir 2 p. numatytais pagrindais.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 282 str. 2 d. 4 p., LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 4, 5 d., 10 str.,

Nutarė

12atmesti ieškovo OU „Three Thousand Corporations“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Ukmergės katilinė“.

13Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai