Byla 2S-895-413/2014
Dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis M. P., skolininkas UAB „Puiki idėja“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, raštinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo E. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. D. skundą dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis M. P., skolininkas UAB „Puiki idėja“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3M. P. 2012 m. balandžio 26 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0123/12/00707 priėmė vykdyti išieškotojo E. D. pateiktą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-8860-466/2012, kuria UAB „Puiki idėja“ įpareigota nutraukti E. D. vardo naudojimą ir klaidinančios reklamos skelbimą bei kuria areštuotas UAB „Puiki idėja“ priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o jo nesant - 151 000 Lt dydžio piniginės lėšos, leidžiant įmonei iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomus mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, sveikatos draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams, darbo užmokestį. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-909-466/2013, pakeitė 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi taikytas laikinąsias priemones ir uždraudė atsakovei UAB „Puiki idėja“ iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomus mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, sveikatos draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetui, darbo užmokestį. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-20-653/2013, pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 22 d. nutartį ir panaikino nutarties dalį, kuria skolininkei UAB „Puiki idėja“ uždrausta iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomus mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, sveikatos draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams, ir uždraudė iš UAB „Puiki idėja“ priklausančio areštuoto 151 000 Lt turto mokėti UAB „Puiki idėja“ darbuotojams darbo užmokestį.

4Skolininkės UAB „Puiki idėja“ direktorius M. J. 2013 m. liepos 2 d. padavė, antstoliui M. P. pareiškimą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutarties pagrindu leisti sumokėti VSDFV 14 000 Lt socialinio draudimo mokesčius.

5Skundžiamu 2013 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu antstolis, vadovaudamasis CPK 613 straipsniu ir 2013 m. liepos 4 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi, pakeitė 2012 m. balandžio 26 d. patvarkymą dėl lėšų arešto ir

61) leido trečiajam asmeniui UAB „Tiketa“ iš areštuotinų skolininkės lėšų išmokėti skolininkei UAB „Puiki idėja“ 14 000 Lt, skirtus mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomus mokėjimus valstybei;

72) įpareigojo dalį lėšų 10 000 Lt pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą 2013 m. vasario 26 d. VSDFV sprendimui Nr. 6.2-183 įvykdyti;

83) likusią pinigų sumą paliko areštuotą iki atskiro antstolio patvarkymo.

9Pareiškėjas E. D. kreipėsi į antstolį M. P. skundu, prašydamas: 1) panaikinti 2013 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymą; 2) grąžinti 14 000 Lt sumą į areštuotą įmonės UAB „Puiki idėja“ banko sąskaitą ir užtikrinti tinkamą mokesčių į VSDFV biudžetą sumokėjimą.

10Skunde nurodė, kad antstolis, leisdamas išmokėti minėtas lėšas, nesilaikė CPK reikalavimų ir pažeidė išieškotojo E. D. turtines teises bei teisėtus interesus, sumažindamas teismo sprendimo tinkamo įvykdymo ir sėkmingo išieškojimo galimybę. Pasak pareiškėjo, leisdamas išmokėti skolininkei pinigines lėšas, antstolis vadovavosi tik skolininkės jam pateikta VSDFV Kauno skyriaus pažyma, nesant pateikto VSDFV reikalavimo sumokėti mokesčius. Pareiškėjo nuomone, skolininkė UAB „Puiki idėja“ šios pareigos nevykdys ir trečiajam asmeniui (UAB „Tiketa“) pervedus pinigus į naujai atidarytą neareštuotą skolininkės sąskaitą arba išmokėjus juos grynais, skolininkė nedelsiant gautas lėšas paslėps, taip apsunkindama būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Antstolis visiškai nepagrįstai ir neteisėtai perkėlė atsakomybę už mokesčių VSDFV biudžetui sumokėjimą trečiajam asmeniui ir skolininkei, tokiu būdu pažeisdamas kreditoriaus interesus ir turtines teises, dėl ko skundžiamas patvarkymas turėtų būti panaikintas ir užtikrintas tinkamas VSDFV Kauno skyriaus apskaičiuotų mokesčių sumokėjimas į VSDFV biudžetą.

11Antstolis M. P. 2013 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu pareiškėjo E. D. skundą atmetė kaip nepagrįstą ir skundą kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti Kauno apylinkės teismui. Patvarkyme nurodė, kad antstoliui pateiktoje 2012 m. balandžio 25 d. Vilniaus 1-ojo apylinkės teismo nutartyje Nr. 2-8860-466/2012 ir vėliau priimtoje 2013 m. sausio 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartyje yra nurodyta, kad areštuojamos UAB „Puiki idėja“ lėšos, iš kurių leidžiama atlikti privalomus mokėjimus VSDVF biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams. Pažymėjo, kad antstolis negali tikrinti ir konstatuoti, ar teisėtai ir pagrįstai UAB „Puiki idėja“ nustato darbuotojams darbo užmokestį, ar VSDFV teisėtai ir pagrįstai nustato draudžiamąsias pajamas ir apskaičiuoja socialinio draudimo mokesčius. Be to, antstoliui nebuvo pagrindo netikėti pateikta 2013 m. liepos 17 d. VSDFV Kauno skyriaus pažyma Nr. (7.27)8-49689, iš kurios matyti, kad UAB „Puiki idėja“ yra skolinga VSDFV biudžetui. Pareigą sumokėti socialinio draudimo mokesčius privalo mokesčių mokėtoja UAB „Puiki idėja“, bet ne antstolis, vykdantis teismo sprendimą, ką numato Valstybinio socialinio draudimo įstatymas ir poįstatyminiai aktai. Be to, antstolis nebuvo įpareigotas užtikrinti ir sekti, ar skolininkė tinkamai vykdo ar įvykdys pareigą mokėti socialinio draudimo mokesčius. Tai yra kitų institucijų kompetencija, o skolininkei pažeidus teismo nutartyje numatytus draudimus, jai teismas gali taikyti sankcijas, numatytas CPK 145 straipsnio 8 dalyje.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 14 d. nutartimi pareiškėjo E. D. skundą dėl antstolio M. P. veiksmų atmetė. Teismas pažymėjo, jog skundžiamas patvarkymas priimtas vadovaujantis 2013 m. lapkričio 4 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuri turi būti vykdoma. Antstolis neturi teisės savo iniciatyva keisti vykdomojo dokumento turinio, įskaitant ir vykdymo tvarką, todėl sprendė, kad priimdamas skundžiamą 2013 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymą antstolis laikėsi įstatymų jam nustatytų reikalavimų ir neperžengė savo veiklos ribų. Nenustatęs antstolio neteisėtų veiksmų vykdant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartis, teismas sprendė, kad tenkinti pareiškėjo skundą nėra teisinio pagrindo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartį, pareiškėjo skundą patenkinti ir 1) panaikinti antstolio M. P. 2013 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0123/12/00707, pradėtoje pagal Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nutartį Nr. 2-8860-466/2012; 2) įpareigoti skolininką UAB „Puiki idėja“ grąžinti 14 000 Lt į areštuotą UAB „Puiki idėja“ banko sąskaitą; 3) įpareigoti antstolį M. P. užtikrinti tinkamą mokesčių į VSDF biudžetą sumokėjimą. Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes, neatsižvelgė į aplaidų ir nekompetentingą antstolio pareigų vykdymą ir tai, kad jis nesilaikė CPK ir Antstolių įstatymo reikalavimų, dėl antstolio aplaidumo buvo pažeisti pareiškėjo interesai. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

161. Teismas netinkamai aiškino antstolio pareigas bei jų apimtį, kas lėmė neteisėtos nutarties priėmimą. Pareiškėjo nuomone, antstolis turėjo užtikrinti, kad pinigai pasiektų VSDF biudžetą, o ne būtų nuslėpti arba panaudoti skolininko asmeninių interesų tenkinimui. Kadangi 2013 m. rugsėjo 5 d. UAB „Puiki idėja“ skola vis dar siekė 9 888,22 Lt, o šiuo metu - 10 206,52 Lt (kuri negalėjo naujai susidaryti, nes nuo 2013 m. kovo 15 d. įmonė nebeturi darbuotojų, už kuriuos turėtų būti mokami mokesčiai VSDF biudžetui), pareiškėjo nuomone, tai reiškia, kad skolininkas panaudojo nebent dalį iš trečiojo asmens UAB „Tikėta“ gautų lėšų įmokoms į VSDF biudžetą, o likusią sumą nuslėpė. Dėl antstolio aplaidumo nežinoma, kur skolininkas panaudojo likusią jam išmokėtų lėšų dalį.

172. Apelianto nuomone, antstolis nepagrįstai leido trečiajam asmeniui UAB „Tikėta“ išmokėti 14 000 Lt būtent skolininkui, nes turėjo pasirūpinti šių lėšų tiesioginiu pervedimu į VSDF biudžetą. Taigi antstolis nevykdė savo pareigos užtikrinti tinkamą vykdymo proceso organizavimą ir koordinavimą ir leido areštuotas lėšas panaudoti priešingiems tikslams nei numatyta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartyje. Pareiškėjui kreipusis į antstolį, pastarasis nurodė, jog nežino, kaip užtikrinti, kad lėšos pasiektų būtent VSDF biudžetą. Pareiškėjo nuomone, tokiu atveju antstoli, vadovaujantis CPK 589 straipsniu, privalėjo kreiptis į teismą, kad minėtą nutartį teismas išaiškintų, tačiau šios pareigos nevykdė.

183. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad skolininkui išmokėtos lėšos galimai taip ir nebus pervestos į VSDF biudžetą susidariusiam įsiskolinimui padengti. Be to, teismas nevertino, kad dėl antstolio aplaidumo ir netinkamo pareigų vykdymo buvo pažeistos pareiškėjo turtinės teisės ir interesai, dėl ko yra sumažėjusi būsimo teismo spendimo visiško įvykdymo tikimybė.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis M. P. prašo pareiškėjo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

201. Atskirajame skunde pareiškėjas nenurodo jokių konkrečių vykdymo proceso normų pažeidimo, kurias būtų pažeidęs antstolis ar teismas, nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų priimto teismo sprendimo neteisėtumą ir/ar nepagrįstumą. Apelianto skundas grindžiamas bendromis nuostatomis ir subjektyvia nuomone. Kaip nurodo antstolis, jo veiksmų ribas apibrėžia vykdymo proceso normos ir antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas bei jo turinys. Todėl antstolis negali nuspręsti nevykdyti teismo sprendimo ir vienasmeniškai uždrausti skolininkui disponuoti lėšų suma, kuri reikalinga mokesčiams sumokėti, kai teismas suteikė tokį leidimą skolininkui.

212. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad teismas nevertino antstolio elgesio, kad antstolis veikė nerūpestingai ir priešingai išieškotojo interesams.

223. Antstolis nesutinka su skundo argumentu, jog antstolis nagrinėjamu atveju neužtikrino išieškotojo interesų, kad skolininkas sumokėtų privalomus mokėjimus. Antstolis pažymi, jog LR Antstolių įstatymo 21 straipsnyje, CPK 634 straipsnyje, pateiktame vykdomajame dokumente nėra numatyta antstolio pareiga tikrinti ir kontroliuoti darbo užmokesčio apskaičiavimo, mokesčių deklaravimo, socialinio draudimo mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumo. Antstolis taip pat negali įgyvendinti kitų institucijų funkcijų.

234. Antstolio nuomone, pareiškėjas skolininko galimai neteisėto elgesio pasekmes perkelia antstoliui, nes skolininkui už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimus CPK 145 straipsnio 7, 8 dalyse yra numatytos sankcijos. Jeigu apeliantas mano ir turi duomenų, kad skolininkas UAB „Puiki idėja“ pažeidė taikytas laikinąsias apsaugos priemones, apeliantas gali kreiptis į sprendimą priėmusį teismą dėl CPK numatytų sankcijų taikymo.

245. Antstolio nuomone, apeliantas atskirajame skunde prašydamas įpareigoti skolininką UAB „Puiki idėja“ grąžinti 14 000 Lt į areštuotą UAB „Puiki idėja“ banko sąskaitą ir įpareigoti antstolį M. P. užtikrinti tinkamą mokesčių į VSDF biudžetą sumokėjimą, pareiškė naują reikalavimą, kurio nebuvo pareiškęs pirmosios instancijos teisme ir kurio teismas nenagrinėjo, todėl toks reikalavimas, kaip prieštaraujantis CPK 145 straipsnio 5 daliai, turi būti atmestas.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis).

27Vykdomosios bylos Nr. 0123/12/00707 duomenimis nustatyta, jog antstoliui M. P. buvo pateikta vykdyti 2012 m. balandžio 25 d. Vilniaus 1-ojojo apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės UAB „Puiki idėja“ atžvilgiu. Turto arešto mastas - 151 000 Lt. Nutartyje, be kita ko, nurodyta, kad atsakovei leidžiama iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu (pareiškėju E. D.), mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomuosius mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, sveikatos draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams, darbo užmokestį. Vykdant minėtą teismo nutartį, antstolis 2012 m. balandžio 26 d. patvarkymu areštavo atsakovei (skolininkei) priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis (UAB „Tiketa“). Vilniaus 1-asis apylinkės teismas, išnagrinėjęs ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, 2013 m. sausio 22 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies ir uždraudė atsakovei UAB „Puiki idėja“ iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomuosius mokėjimus socialinio draudimo fondo biudžetui, sveikatos draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams, darbo užmokestį. 2013 m. liepos 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pakeitė pirmosios instancijos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leido skolininkei UAB „Puiki idėja“ iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomuosius mokėjimus socialinio draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams. Skundžiamu 2013 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu antstolis, vadovaudamasis CPK 613 straipsniu ir 2013 m. liepos 4 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi: 1) leido trečiajam asmeniui UAB „Tiketa“ iš areštuotų skolininkės lėšų išmokėti skolininkei 14 000 Lt, skirtus mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomuosius mokėjimus valstybei, 2) įpareigojo dalį lėšų 10 000 Lt pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą 2013 m. vasario 26 d. VSDFV sprendimui Nr. 6.2-183 įvykdyti; 3) likusią pinigų sumą paliko areštuotą iki atskiro antstolio patvarkymo.

28Taigi skundžiamą 2013 m. rugpjūčio 2 d. antstolio patvarkymą sudaro trys savarankiški teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su leidimu skolininkei UAB „Puiki idėja“ iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu (pareiškėju), mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomuosius mokėjimus socialinio draudimo biudžetui, valstybės ir savivaldybės biudžetams, įgyvendinimo būdai (sprendimai), kuriais antstolis: 1) leido trečiajam asmeniui UAB „Tiketa“, pas kurį yra skolininkės UAB „Puiki idėja“ areštuotos lėšos, pervesti šias lėšas skolininkei privalomiems mokėjimams atlikti; 2) įpareigojo trečiąjį asmenį, pas kurį yra areštuotos skolininkės lėšos, tam tikrą lėšų dalį (10 000 Lt) pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Sodros atitinkamam sprendimui įgyvendinti; 3) areštavo likusias skolininkės pas trečiąjį asmenį esančias pinigų sumas iki antstolis dėl šių lėšų panaudojimo priims atskirą patvarkymą.

29Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl skundžiamo antstolio patvarkymo pirmosios sprendimo dalies, liečiančios leidimą trečiajam asmeniui pervesti į skolininko sąskaitą 14 000 Lt, skirtų privalomiems socialinio draudimo mokesčiams sumokėti.

30Pažymėtina, kad vykdymo procese antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – Vilniaus 1-ojo apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Puiki idėja“ atžvilgiu. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Antstolio procesinę veiklą pagal CPK 594 straipsnį kontroliuoja teismas. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012; 2013 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013). Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas inter alia suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013).

31Bylos duomenimis, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo konstatavo bylai reikšmingą aplinkybę, kad „skolininkės prašymas leisti iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams atlyginimą yra siekis atgauti UAB „Tiketa“ sąskaitoje esančias areštuotas lėšas“, kad „pervedus UAB „Tiketa“ sąskaitoje esančias areštuotas pinigines lėšas į UAB „Puiki idėja“ sąskaitą, teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdymas taptų neįmanomas“. Vilniaus apygardos teismas, peržiūrėjęs minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį apeliacine tvarka, 2013 m. liepos 4 d. nutartyje apylinkės teismo išvadų nekvestionavo. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiant areštuotomis lėšomis vykdyti įmonei mokestinę prievolę valstybei, yra per plataus masto ir neproporcingos, dėl ko skundžiamą teismo nutartį pakeitė, palikdamas galioti draudimą mokėti iš areštuotų lėšų UAB „Puiki idėja“ darbuotojams darbo užmokestį. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje taip pat pažymėta, kad teismas nutarties vykdymą pavedė antstoliui, tokiu atveju pinigų tikslinis mokėjimas valstybės biudžetui, fakto dėl susidariusio įsiskolinimo patikrinimas bus užtikrintas vykdymo procese. Apibendrinant tai, kas pasakyta, yra pagrindas išvadai, kad teismai savo nutartyse konstatavo dvi nagrinėjamai bylai dėl antstolio veiksmų reikšmingas aplinkybes, t. y. kad pirma, pas trečiąjį asmenį esančių skolininkės areštuotų lėšų pervedimas pačiai skolininkei padarytų teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neįvykdoma, ir antra, kad mokestinės prievolės valstybei (Sodrai) dydžio nustatymą ir šios prievolės vykdymą turi užtikrinti antstolis vykdymo procese.

32Remiantis nurodytu, visų pirma, negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo nutartyje ir antstolio paaiškinimuose nurodytais argumentais, kad vykdant 2012 m. balandžio 25 d. Vilniaus 1-ojojo apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolis turėjo areštuotas pas trečiąjį asmenį skolininkei UAB „Puiki idėja“ priklausančias pinigų sumas pervesti skolininkei, kad ši galėtų vykdyti mokestinę prievolę valstybei. Priešingai, iš paminėtų teismų procesinių sprendimų galima daryti išvadą, kad skolininkės areštuotų piniginių lėšų, esančių pas trečiuosius asmenis, grąžinimas pačiai skolininkei apsunkintų arba padarytų iš viso negalimą laikinųjų apsaugos priemonių taikymą.

33Antra, pervedus areštuotas lėšas tiesiogiai skolininkei, nėra užtikrinamas teismo sprendimo įvykdymo realumas, kadangi areštuotų skolininko lėšų tiesioginė panaudojimo paskirtis – su darbo santykiais susijusių privalomų mokesčių patekimas į valstybės (Sodros) biudžetą.

34Trečia, nurodymas pervesti didžiąją dalį skolininkės areštuotų lėšų vienam iš kreditorių (pažymėtina, kad teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių iš areštuotų skolininkės lėšų leista atsiskaityti ne tik su valstybės biudžetais, bet ir su ieškovu (pareiškėju)) prieštarauja šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principams, nes paaiškėjus, kad skolininkė daugiau lėšų neturi, būtų tenkintas (iš dalies tenkintas) tik vieno kreditoriaus turtinis interesas.

35Ketvirta, teismo nutartyse dėl laikinųjų apsaugos priemonių nenurodyta, kokius mokėjimus, t. y. ar einamuosius, ar skolos dengimo, gali atlikti skolininkė vykdydama mokestinę prievolę valstybei, todėl sutiktina su apelianto argumentais, kad antstoliui nežinant kaip vykdyti šią teismo nutarties dalį (b. l. 12), jis turėjo pagrindą kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą dėl nutarties vykdymo išaiškinimo (CPK 589 straipsnio 1 dalis).

36Penkta, iš skundžiamo patvarkymo kitų sprendimų matyti, kad antstolis gali taikyti ir kitus teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvykdymo būdus, t. y. įpareigoti trečiąjį asmenį pervesti areštuotas lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą; laikinai sustabdyti areštuotų lėšų išmokėjimą iki atskiro patvarkymo, kurie užtikrintų teismo procesinio sprendimo realų įvykdymą.

37Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamo 2013 m. rugpjūčio 2 d. antstolio patvarkymo dalis, kuria leista trečiajam asmeniui UAB „Tiketa“ iš areštuotų skolininkės lėšų išmokėti skolininkei 14 000 Lt, skirtus mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomuosius mokėjimus valstybei, priimta pažeidžiant bendruosius antstolio veiklos principus, atidumo bei rūpestingumo standartus, dėl ko skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje panaikinama, kitą nutarties dalį paliekant nepakeistą.

38Apelianto reikalavimas grąžinti 14 000 Lt sumą į areštuotą įmonės UAB „Puiki idėja“ banko sąskaitą ir užtikrinti tinkamą mokesčių į VSDFV biudžetą sumokėjimą nėra nagrinėjamo skundo dėl 2013 m. rugpjūčio 2 d. antstolio patvarkymo dalykas, be to, byloje nėra jokių duomenų, kad remiantis šiuo antstolio patvarkymu UAB „Tiketa“ išmokėjo UAB „Puiki idėja“ 14 000 Lt, ar šie pinigai nebuvo pervesti Sodrai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokį pareiškėjo reikalavimą atmetė.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

40panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo E. D. skundas dėl antstolio M. P. 2013 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymo dalies, kuria leista trečiajam asmeniui UAB „Tiketa“ iš areštuotų skolininkės lėšų išmokėti (pavedimu, grynais pinigais ar kitaip) skolininkei UAB „Puiki idėja“ 14 000 Lt, skirtus mokėti socialinio draudimo ir kitus privalomus mokėjimus valstybei, panaikinimo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti ir minėtą 2013 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymo dalį panaikinti.

41Kitą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, raštinio proceso tvarka... 2. I. Ginčo esmė... 3. M. P. 2012 m. balandžio 26 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0123/12/00707... 4. Skolininkės UAB „Puiki idėja“ direktorius M. J. 2013 m. liepos 2 d.... 5. Skundžiamu 2013 m. rugpjūčio 2 d. patvarkymu antstolis, vadovaudamasis CPK... 6. 1) leido trečiajam asmeniui UAB „Tiketa“ iš areštuotinų skolininkės... 7. 2) įpareigojo dalį lėšų 10 000 Lt pervesti į antstolio depozitinę... 8. 3) likusią pinigų sumą paliko areštuotą iki atskiro antstolio patvarkymo.... 9. Pareiškėjas E. D. kreipėsi į antstolį M. P. skundu, prašydamas: 1)... 10. Skunde nurodė, kad antstolis, leisdamas išmokėti minėtas lėšas,... 11. Antstolis M. P. 2013 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu pareiškėjo E. D. skundą... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 14 d. nutartimi pareiškėjo E. D.... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014... 16. 1. Teismas netinkamai aiškino antstolio pareigas bei jų apimtį, kas lėmė... 17. 2. Apelianto nuomone, antstolis nepagrįstai leido trečiajam asmeniui UAB... 18. 3. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis M. P. prašo pareiškėjo skundą... 20. 1. Atskirajame skunde pareiškėjas nenurodo jokių konkrečių vykdymo proceso... 21. 2. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad teismas nevertino antstolio elgesio,... 22. 3. Antstolis nesutinka su skundo argumentu, jog antstolis nagrinėjamu atveju... 23. 4. Antstolio nuomone, pareiškėjas skolininko galimai neteisėto elgesio... 24. 5. Antstolio nuomone, apeliantas atskirajame skunde prašydamas įpareigoti... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Vykdomosios bylos Nr. 0123/12/00707 duomenimis nustatyta, jog antstoliui M. P.... 28. Taigi skundžiamą 2013 m. rugpjūčio 2 d. antstolio patvarkymą sudaro trys... 29. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl skundžiamo antstolio patvarkymo... 30. Pažymėtina, kad vykdymo procese antstolio veiklos ribas apibrėžia... 31. Bylos duomenimis, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 22 d.... 32. Remiantis nurodytu, visų pirma, negalima sutikti su pirmosios instancijos... 33. Antra, pervedus areštuotas lėšas tiesiogiai skolininkei, nėra užtikrinamas... 34. Trečia, nurodymas pervesti didžiąją dalį skolininkės areštuotų lėšų... 35. Ketvirta, teismo nutartyse dėl laikinųjų apsaugos priemonių nenurodyta,... 36. Penkta, iš skundžiamo patvarkymo kitų sprendimų matyti, kad antstolis gali... 37. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas... 38. Apelianto reikalavimas grąžinti 14 000 Lt sumą į areštuotą įmonės UAB... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 40. panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d. nutarties dalį, kuria... 41. Kitą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....