Byla 2-1959/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, priimtos Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5040-258/2014 pagal ieškovo R. Š. ieškinį atsakovams Brenalan Investments Limited, Grand Go Group Limited ir UAB „Grand Cru Airlines“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Brenalan Investments Limited ir Grand Go Group Limited dėl 2013 m. rugpjūčio 5 d. akcijų pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir patikslinęs savo ieškiniu reiškiamus reikalavimus atsakovams Brenalan Investments Limited, Grand Go Group Limited ir UAB „Grand Cru Airlines“ prašė:

 1. pripažinti negaliojančiais ab initio tarp Grand Go Group Limited ir Brenalan Investments Limited sudarytus 2013 m. rugpjūčio 5 d. akcijų pirkimo sutartį bei 30 vnt. ir 1500 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų pirkimo – pardavimo sandorius, taip pat 2013 m. spalio 22 d. tarp UAB „Grand Cru Airlines“ ir Brenalan Investments Limited sudarytą Akcijų pasirašymo sutartį ir taikyti restituciją – priteisti 3000 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų Grand Go Group Limited;
 2. panaikinti ginčijamų sandorių pagrindu UAB „Grand Cru Airlines“ sudarytą 2014 m. gegužės 9 d. akcininkų sąrašą bei 2014 m. gegužės 20 d. Juridinių asmenų registrui su prašymu registruoti juridinių asmenų registre UAB „Grand Cru Airlines“ pateiktą užpildytą JAR-AJ formą apie vienintelį akcininką Brenalan Investments Limited, taip pat panaikinti UAB „Grand Cru Airlines“ atliktus įrašus UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose bei įpareigoti UAB „Grand Cru Airlines“ bendrovės akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose atkurti (atlikti) įrašus apie 3000 vnt. (100 proc.) UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų priklausymą Go Group Limited bei šiuos duomenis pateikti Juridinių asmenų registrui registruoti.

5Nurodė, jog ieškinį reiškia CK 6.66 straipsnyje įtvirtintu teisiniu pagrindu (actio Pauliana), gindamas savo, kaip kreditoriaus, teises, kylančias iš 2013 m. gegužės 13 d. paskolos sutarties, kuria jis paskolino atsakovui Grand Go Group Limited 2 032 000 Lt, kuriuos atsakovas turėjo panaudoti UAB „Grand Cru Airlines“ akcijoms įsigyti bei UAB „Go Planet Travel“ apyvartinėms lėšoms papildyti. Nurodė, jog 2013 m. rugpjūčio 5 d. Grand Go Group Limited su Kipre registruota bendrove Plantant Limited sudarė 100 proc. (100 vnt.) UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų pirkimo sutartį, pagal kurią įsigijo visas UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas už 450 000 Eur. Tą pačią dieną sudaryta pirkimo sutartimi Grand Go Group Limited perleido atsakovui Brenalan Investments Limited 49 proc. (49 vnt.) UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų už 1 Eur. 2013 m. spalio 21 d. UAB „Grand Cru Airlines“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 300 000 Lt bei papildomai išleista 2 900 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei, t.y. 290 000 Lt. 2014 m. vasario 21 d. akcijų pardavimo sutartimi atsakovas Grand Go Group Limited papildomai atsakovui Brenalan Investments Limited perleido 30 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų, po ko tiek Grand Go Group Limited, tiek Brenalan Investments Limited turėjo po 1500 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų. 2014 m. gegužės 19 d. atsakovas Grand Go Group Limited perleido Brenalan Investments Limited likusias, t.y. 1500 vnt., UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas, po ko Brenalan Investments Limited tapo vieninteliu UAB „Grand Cru Airlines“ akcininku. Ieškovas nurodė, kad UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų perleidimo sandoriai, sudaryti tarp Grand Go Group Limited ir Brenalan Investments Limited, pažeidžia ieškovo ir kitų Grand Go Group Limited kreditorių teises ir teisėtus interesus, o juos sudarę atsakovai buvo akivaizdžiai nesąžiningi.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartimi areštavo atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančias 49 UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas, uždraudžiant šiomis akcijomis disponuoti iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

7Ieškovas R. Š. patikslintu ieškiniu prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones: papildomai areštuoti atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančias neareštuotas 2951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas, uždraudžiant atsakovui Brenalan Investments Limited šiomis akcijomis disponuoti iki kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje; paskirti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratorių. Administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale”. Paskirtam administratoriui pavesti atlikti visus veiksmus, būtinus užtikrinti, kad atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ visas ir bet koks turtas būtų naudojamas tik tiesiogiai su pagrindine UAB „Grand Cru Airlines“ įstatuose numatyta ūkine komercine veikla susijusiai veiklai vykdyti, taip pat administratoriui pavesti atlikti visus veiksmus, būtinus išsaugoti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turimą kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, pinigines lėšas, ar turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, administratoriui suteikti teisę susipažinti su visais UAB „Grand Cru Airlines“ veiklos dokumentais, sandoriais, turimu turtu, finansiniais dokumentais, stebėti UAB „Grand Cru Airlines“ vardu atidarytas banko sąskaitas. Uždrausti UAB „Grand Cru Airlines“ direktoriui V. B. bei kitiems asmenims, turintiems teisę veikti UAB „Grand Cru Airlines“ vardu, UAB „Grand Cru Airlines“ vardu sudaryti sandorius, prisiimti naujas ar vykdyti bet kokias neįvykdytas prievoles, atlikti mokėjimus, neturint išankstinio raštiško paskirto turto administratorius pritarimo.

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo R. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies ir Nutarė areštuoti atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančias neareštuotas 2951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas, uždraudžiant atsakovui Brenalan Investments Limited šiomis akcijomis disponuoti iki kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje; paskirti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratorių. Administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale”. Paskirtam administratoriui leisti atlikti veiksmus, kurie būtini užtikrinti, kad atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turtas būtų naudojamas tiesiogiai su pagrindine UAB „Grand Cru Airlines“ įstatuose numatyta ūkine komercine veikla susijusiai veiklai vykdyti, taip pat esamiems UAB „Grand Cru Airlines“ įsipareigojimams vykdyti. Paskirtam administratoriui leisti atlikti veiksmus, kurie būtini išsaugoti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turimą kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, pinigines lėšas, ar turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Paskirtam administratoriui leisti stebėti UAB „Grand Cru Airlines“ vardu atidarytas banko sąskaitas. Uždrausti UAB „Grand Cru Airlines“ direktoriui V. B. bei kitiems asmenims, turintiems teisę veikti UAB „Grand Cru Airlines“ vardu, neturint išankstinio raštiško paskirto turto administratorius pritarimo UAB „Grand Cru Airlines“ vardu sudaryti naujus ar keisti esamus sandorius, atlikti mokėjimus, išskyrus tuos, kurie susiję su darbo užmokesčiu, įmokomis valstybei, bei pagal esamus UAB „Grand Cru Airlines“ įsipareigojimus.

9Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ atskirajame skunde prašė: Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; įpareigoti ieškovą R. Š. pateikti UAB „Grand Cru Airlines“ galimų nuostolių dėl prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 812 700 Lt arba pateikiant banko garantiją 9 489 801 Lt sumai atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ naudai; netenkinus ankstesnių prašymų – pakeisti nutarties dalį dėl atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratoriaus paskyrimo paskirtam administratoriui leidžiamų atlikti veiksmų dalyje.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismo nutartį šioje dalyje leido vykdyti skubiai bei nustatė ieškovui R. Š. terminą iki 2014 m. rugsėjo 8 d. pašalinti nutartyje nurodytus patikslinto ieškinio trūkumus. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirojo skundo argumentus, padarė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Grand Cru Airlines“ atžvilgiu, dėl ko, vadovaudamasis CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pats panaikino skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį. Teismas, pasisakydamas dėl patikslinto ieškinio trūkumų, nurodė, jog teismo sprendimas turės įtakos D. Š., M. L., V. B. ir A. Č. teisėms ir pareigoms, dėl ko ieškovas turi pareigą nurodyti savarankišką šių asmenų procesinę padėtį. Teismas, vadovaudamasis A. Č. pateiktu raštu „Dėl teisminių dokumentų grąžinimo“, nustatė, kad A. Č. neturi įgaliojimų veikti Brenalan Investments Limited vardu, kas lemia tai, jog procesiniai dokumentai šiai bendrovei turės būti siunčiami buveinės adresu į Kiprą. Todėl ieškovas turi pareigą pateikti teismui ieškinio, patikslinto ieškinio ir jų priedų vertimą į anglų kalbą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovas R. Š. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, t.y. palikti galioti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį bei netenkinti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirajame skunde pateiktų prašymų dėl nuostolių užtikrinimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Skundžiama teismo nutartis yra visiškai nemotyvuota, kas sudaro absoliutų jos negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Teismas taip pat nemotyvavo, dėl kokių priežasčių šią nutartį leido vykdyti skubiai. Teismas ignoravo ieškovo nurodytą faktą, jog visos UAB „Grand Cru Airlines“ akcijos yra areštuotos LR Generalinės prokuratūros nutarimu, kas matėsi iš viešų Juridinių asmenų registro duomenų. Iš skundžiamos teismo nutarties nėra aišku, dėl kokių priežasčių paneigiama ankstesnių Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. ir 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutarčių motyvacija, kuo remiantis pasikeitė teismo nuomonė dėl būtinumo areštuoti UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas. Skundžiamos teismo nutarties nemotyvavimas nepagrįstai apribojo ieškovo teisę į apeliaciją.
 2. Atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirojo skundo argumentai, ginčijant Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, nepaneigia Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutarties pagrįstumo bei būtinybės ieškovo ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priešingai nei teigia atsakovas, yra motyvuota.
 4. Atsakovas atskirajame skunde nepagrįstai rėmėsi ieškinio prima facie nepagrįstumu.
 5. Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ nepagrįstai nurodė, jog turto administravimas kaip laikinoji apsaugos priemonė nėra susijusi su pareikštais reikalavimais ir yra neproporcinga. Vien draudimas atsakovui Brenalan Investments Limited disponuoti UAB „Grand Cru Airlines“ akcijomis savaime neužtikrintų būsimo teismo sprendimo realaus įvykdymo, kadangi yra grėsmė, jog ieškinio tenkinimo ir restitucijos taikymo atveju akcijos būtų bevertės ir iš jų pardavimo ieškovas nebegalėtų išieškoti skolos. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi paskirto turto administratoriaus įgaliojimų apimtis sudaro pagrindą daryti išvadą dėl šių procesinių apsaugos priemonių proporcingumo. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi buvo taikytas paprastasis turto administravimas. Turto administratoriui nebuvo suteikta teisė disponuoti UAB „Grand Cru Airlines“ turtu, tik suteikta teisė kontroliuoti, kaip įmonės turtu disponuoja įmonės vadovas. Šia nutartimi UAB „Grand Cru Airlines“ valdymo organų įgaliojimai bei funkcijos taip pat nebuvo perduoti turto administratoriui.
 6. Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ nepagrįstai nurodė, kad ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, t.y. grėsmės, jog UAB „Grand Cru Airlines“ valdymo organai išvaistys bendrovės turtą, taip sumažindami jų akcijų vertę. Ieškovas aiškiai pagrindė, kad atsakovai yra susiję nesąžiningi asmenys. Grėsmę teismo sprendimo įvykdymui taip pat patvirtina didelė ieškinio suma.
 7. Atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirojo skundo teiginiai, jog turto administravimas atsakovui padarys žalos, yra nepagrįsti. Žalą atsakovui UAB „Grand Cru Airlines“ gali sukelti nebent netinkamas taikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas iš turto administratoriaus pusės, dėl ko jis įgytų teisę į žalos atlyginimą. Šie klausimai niekaip nesusiję su pačių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumu.
 8. Atskirasis skundas buvo nepagrįstai grindžiamas netinkama turto administratoriaus kvalifikacija. Civilinės aviacijos administracijos 2014 m. rugpjūčio 6 d. atsakyme aiškiai kalbama apie licenciją ketinančios gauti bendrovės vadovui, o ne turto administratoriui keliamus reikalavimus, tuo tarpu turto administratorius nepakeitė UAB „Grand Cru Airlines“ vadovo. UAB „SBS Legale“ yra geros reputacijos, turi panašių įmonių administravimo patirties, Civilinės aviacijos administracijos atstovas dėl šio administratoriaus nepateikė jokių pastabų.
 9. Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad Brenalan Investments Limited turimų likusių UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų areštas sukels įmonei didelės žalos. Atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų areštas nėra niekaip susijęs su šios įmonės finansiniais ir organizaciniais gebėjimais toliau vykdyti skrydžius. Atsakovas tinkamai nepagrindė deklaruojamos grėsmės licencijos ar pažymėjimo galiojimo sustabdymui ar panaikinimui.
 10. Skundžiama nutartimi teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą įtraukti D. Š., M. L., V. B. ir A. Č. į procesą su savarankišku procesiniu teisiniu statusu. Atsakovų pasirinkimas, remiantis CPK 45 straipsniu, yra išimtinai ieškovo teisė. Kadangi tretieji asmenys gali būti įtraukiami į bylą teismo iniciatyva, todėl jų neįtraukimas negali būti laikomas ieškinio trūkumu.
 11. Skundžiama nutartimi teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą procesinius dokumentus, skirtus Brenalan Investments Limited, siųsti į Kiprą, o ne Brenalan Investments Limited atstovui A. Č.. Ieškovas pradiniu ieškiniu pateikė rašytinius įrodymus, kad atsakovą Brenalan Investments Limited įgaliojimo pagrindu atstovauja A. Č., kuris teismui nepateikė jokių savo įgaliojimų pasibaigimą pagrindžiančių dokumentų.

14Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo: Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą; įpareigoti ieškovą R. Š. pateikti UAB „Grand Cru Airlines“ galimų nuostolių dėl prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 812 700 Lt arba pateikiant banko garantiją 9 489 801 Lt sumai atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ naudai. Jei ankstesni prašymai nebūtų patenkinti, atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ prašė teismo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį ir jos rezoliucinės dalies ketvirtąją pastraipą išdėstyti taip: „Administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale” (įm.k. 302537429, adresas Ukmergės g. 369A, Vilnius). Paskirtam administratoriui leisti atlikti veiksmus, kurie būtini užtikrinti, kad atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turtas būtų naudojamas tiesiogiai su pagrindine UAB „Grand Cru Airlines“ įstatuose numatyta ūkine komercine veikla susijusiai veiklai vykdyti, taip pat esamiems UAB „Grand Cru Airlines“ įsipareigojimams vykdyti. Paskirtam administratoriui leisti atlikti veiksmus, kurie būtini išsaugoti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turimą kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, pinigines lėšas, ar turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Paskirtam administratoriui leisti stebėti UAB „Grand Cru Airlines“ vardu atidarytas banko sąskaitas. Uždrausti UAB „Grand Cru Airlines“ direktoriui V. B. bei kitiems asmenims, turintiems teisę veikti UAB „Grand Cru Airlines“ vardu, neturint išankstinio raštiško paskirto turto administratorius pritarimo, UAB „Grand Cru Airlines“ vardu sudaryti naujus ar keisti esamus sandorius, išskyrus sandorius, sudaromus įprastinės bendrovės veiklos eigoje, atlikti mokėjimus, išskyrus tuos, kurie susiję su darbo užmokesčiu, įmokomis valstybei, bei pagal esamus UAB „Grand Cru Airlines“ įsipareigojimus ir įprastinės bendrovės veiklos eigoje atliekamus mokėjimus, įskaitant sudarytų orlaivių nuomos sutarčių vykdymą, kuro ir papildomų orlaivių detalių, antžeminio aptarnavimo, oro navigacijos, oro uostų, draudimo, įgulos apgyvendinimo paslaugų, reikalingų esamiems sandoriams vykdyti, pirkimą ir atsiskaitymą bei kitus mokėjimus, susijusius su orlaivių tinkamu funkcionavimu ir skrydžių sauga“. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Skundžiama teismo nutartis yra motyvuota, kadangi teismas motyvuose nurodė sutinkantis su atskirajame skunde nurodytomis aplinkybėmis ir faktais bei remdamasis jais nusprendė panaikinti skundžiamą nutartį.
 2. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog ieškinys yra prima facie pagrįstas. Ieškovui nuo pat pradžių buvo žinoma visa informacija, susijusi su 49 proc. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų pardavimu.
 3. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė nėra susijusi su pareikštais reikalavimais ir yra neproporcinga. UAB „Grand Cru Airlines“ vadovų veiksmai nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas. Byloje nėra jokių duomenų apie bendrovės akcijų vertės mažėjimą dėl netinkamo įmonės valdymo.
 4. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą. Ieškovas savo atskirąjį skundą grindžia absoliučiai klaidingomis ir nepagrįstomis prielaidomis, kad UAB „Grand Cru Airlines“ vadovai gali iššvaistyti ar pasisavinti UAB „Grand Cru Airlines“ turtą, nes jie tariamai susiję su M. L., D. Š., Star grupės įmonėmis ir UAB „Go Planet Travel“. UAB „Grand Cru Airlines“ veikla, finansiniai rodikliai ir kontrolės (akcininkų, vadovų) pasikeitimai yra stebimi ir kontroliuojami Civilinės aviacijos administracijos. Kilus bent menkiausiam įtarimui, Civilinės aviacijos administracija galimai sustabdytų ar nutrauktų licencijos galiojimą.
 5. Ieškovas neįrodė išimtinės laikinosios apsaugos priemonės UAB „Grand Cru Airlines“ taikymo būtinumo.
 6. Prašomos laikinosios apsaugos priemonės turės nepataisomos žalos UAB „Grand Cru Airlines“ ir lems jos bankrotą. Atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atžvilgiu pakartotinai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, lizingo bendrovės nutrauks orlaivių nuomos sutartis ir susigrąžins nuomojamus orlaivius. Tai lems atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ nemokumą ir bankrotą.
 7. Patikslintas ieškinys yra su akivaizdžiais trūkumais. Faktas, kad A. Č. kažkada turėjo teisę atstovauti „Brenalan Investments Limited“, negali reikšti, kad šią bendrovę jis turi teisę atstovauti iki šiol.
 8. Prašomos laikinosios apsaugos priemonės apimtis neatitinka teismų praktikos reikalavimų. Kaip laikinoji apsaugos priemonės gali būti taikomas tik paprastas turto administravimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2013). Leidimas bendrovės vardu sudaryti sandorius tik gavus išankstinį paskirto turto administratoriaus rašytinį sutikimą išeina už paprastojo administravimo ribų, todėl negali būti taikomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2701/2013). Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė - turto administratoriaus paskyrimas – dėl jam suteiktų įgaliojimų peržengia paprastojo administravimo ribas, apima bendrovės valdymą ir todėl yra neteisėta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Nagrinėjamoje byloje yra kilęs Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi, gavęs atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pats panaikino skundžiamą nutartį ir nustatė terminą patikslinto ieškinio trūkumams pašalinti.

17Dėl nutarties motyvavimo

18Ieškovas atskirajame skunde teigia, jog skundžiama teismo nutartis yra visiškai nemotyvuota, teismas taip pat nemotyvavo, dėl kokių priežasčių šią nutartį leido vykdyti skubiai. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos nutarties motyvus, pritaria ieškovo atskirojo skundo argumentams, jog nutartyje pateikta motyvacija yra nepakankama.

19Pagal CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą turi būti nurodyti motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Teismas taip pat privalo motyvuoti savo sprendimą leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (CPK 283 str. įtvirtinti fakultatyvūs teismo sprendimo (nutarties) nukreipimo vykdyti skubiai pagrindai), kadangi pagal bendrąją taisyklę (CPK 152 str. 2 d.) nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdoma jai įsiteisėjus. Motyvuota nutartimi galima pripažinti tik tokią teismo nutartį, kurioje argumentuotai įvertinti visi, t. y. tiek faktiniai, tiek ir teisiniai, apeliacinio skundo argumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1181/2003; 2005 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2005; 2006 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2006; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2008; kt.).

20Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, judgement of 27 September 2001, par. 30). Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands, judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Tačiau apeliacinės instancijos teismo nuomone, nors ir buvo konstatuota nepakankama skundžiamos nutarties motyvacija, šiuo atveju būtina papildomai atsižvelgti ir į tokio pobūdžio pirmosios instancijos teismo nutarčių peržiūrėjimo specifiką. Pagal CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktą gavęs atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, rašytinio proceso tvarka per tris darbo dienas nuo atskirojo skundo gavimo pats panaikina skundžiamą nutartį. Skundžiamoje nutartyje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismas išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones daro, atsižvelgdamas į atskirojo skundo argumentus.

21Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

22Ieškovas R. Š., atsižvelgdamas į patikslintu ieškiniu naujai pareikštus reikalavimus, prašė papildomai taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančių 2951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų areštą bei atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratoriaus paskyrimą. Vilniaus apygardos teismui 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, kuria buvo tenkintas ieškovo patikslintame ieškinyje suformuluotas prašymas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šiame apeliaciniame procese skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties sukeltas teisinis rezultatas atitinka ieškovo R. Š. prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas iš esmės pasisako dėl ieškovo R. Š. prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teismo nutarties, kuria šis prašymas nebuvo tenkintas.

23Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Grand Go Group Limited, Brenalan Investment Limited, gindamas savo, kaip kreditoriaus, teises skolininko Grand Go Group Limited atžvilgiu, tuo tikslu pareikšdamas actio Pauliana ieškinį, kurio dalyką pirminiu ieškiniu pareikštais reikalavimais sudarė prašymas pripažinti negaliojančia ab initio 2013 m. rugpjūčio 5 d. Akcijų pirkimo sutartį bei taikyti restituciją, įpareigojant Brenalan Investment Limited grąžinti 49 UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas Grand Go Group Limited nuosavybėn. Šių ieškinio reikalavimų užtikrinimui Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančias 49 UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas, uždraudžiant šiomis akcijomis disponuoti iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

24Patikslintu ieškiniu pareikštais reikalavimais ieškovas R. Š. tuo pačiu teisiniu pagrindu siekia Grand Go Group Limited ir Brenalan Investment Limited 2013 m. rugpjūčio 5 d., 2014 m. vasario 21 d. ir 2014 m. gegužės 19 d. sudarytų UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų pardavimo sutarčių bei UAB „Grand Cru Airlines“ ir Brenalan Investment Limited 2013 m. spalio 22 d. sudarytos akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančiomis, kurių pagrindu atsakovas Brenalan Investment Limited įgijo nuosavybės teises į 100 proc. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų (3000 vnt.), bei restitucijos taikymo, grąžinant visas UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas atsakovo Grand Go Group Limited nuosavybėn. Tuo tikslu ieškovas R. Š. prašė papildomai areštuoti atsakovui Brenalan Investment Limited priklausančias neareštuotas 2951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas, uždraudžiant atsakovui Brenalan Investment Limited šiomis akcijomis disponuoti iki kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje. Be to, siekiant užtikrinti, jog taikant restituciją atsakovui Grand Go Group Limited grąžintinų UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų vertė nebūtų sumažėjusi, papildomai prašė nustatyti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administravimą.

25Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Taigi actio Pauliana suteikia teisinį pagrindą ne sandorio šaliai – kreditoriui – teisę ginčyti skolininko su trečiaisiais asmenims sudarytus sandorius, siekiant apsiginti nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais siekiama nevykdyti ar netinkamai vykdyti kreditorių reikalavimus. Actio Pauliana tikslas yra pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu taikyti restituciją, sugrąžinant skolininkui turtą, kurį jis nesąžiningai perleido tretiesiems asmenims, siekiant šio turto sąskaita patenkinti kreditoriaus reikalavimą.

26Iš patikslinto ieškinio pagrindo ir jame nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų darytina išvada, jog ieškovo R. Š. ieškinys yra preliminariai pagrįstas, kadangi jis yra grindžiamas visų actio Pauliana ieškinio sąlygų egzistavimu. Ieškovas R. Š. savo, kaip kreditoriaus, reikalavimo teisę skolininkui Grand Go Group Limited grindžia tarp šalių sudarytomis paskolos sutartimis, inter alia 2013 m. gegužės 13 d. Paskolos sutartimi, kuria jis paskolino atsakovui Grand Go Group Limited 2 032 000 Lt, kuriuos atsakovas turėjo panaudoti UAB „Grand Cru Airlines“ akcijoms įsigyti bei UAB „Go Planet Travel“ apyvartinėms lėšoms papildyti. Pažymėtina, jog šių savo reikalavimo teisių atsakovui Grand Go Group Limited pripažinimo kreditorius R. Š. siekia teismine tvarka Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. 2-4339-803/2014 ir Nr. 2-4130-640/2014, kuriose bendra ieškiniais pareikštų reikalavimų suma solidariems skolininkams Grand Go Group Limited ir D. Š. sudaro 2 274 318,06 Lt (2 046 775,85 Lt + 227 542,21 Lt). Ieškovas savo, kaip kreditoriaus, teisių pažeidimą ginčijamais sandoriais grindė tuo, jog skolininkas Grand Go Group Limited neatlygintinai ar kitaip pažeisdamas kreditoriaus teises perleido jam priklausiusias UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas, tokiu būdu sumažindamas Grand Go Group Limited priklausančio turto masę bei galimybę tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus ieškovui.

27Ieškovo prašomu taikyti atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančių 951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų areštu, uždraudžiant atsakovui Brenalan Investments Limited šiomis akcijomis disponuoti, siekiama užtikrinti teismo sprendimo dalies dėl restitucijos taikymo ieškinio tenkinimo atveju įvykdymą. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog tuo atveju, kai ginčo objektas, atsižvelgiant į ieškiniu pareikštus reikalavimus, inter alia yra konkretus ginčijamais tarp skolininko ir trečiojo asmens sudarytais sandoriais perleistas turtas (nagrinėjamu atveju - akcijos), kurio grąžinimo skolininko nuosavybėn siekia kreditorius, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį, teismo taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonės, visų pirma, turi būti siekiama užtikrinti tokią būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsaugą, kad ieškinio tenkinimo atveju, pripažinus negaliojančiais skolininko sudarytus sandorius, restituciją, visų pirma, būtų galima atlikti natūra. Tai atitinka pagrindinį kreditoriaus reiškiamo actio Pauliana ieškinio tikslą – sudaryti sąlygas kreditoriaus reikalavimų patenkinimui iš skolininkui priklausančio turto. Atsižvelgiant į tai, kad pagal CK 6.66 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą nuostatą sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas, laikinosiomis apsaugos priemonėmis, visų pirma, turi būti siekiama apsaugoti ginčijamais sandoriais perleistą turtą nuo jo savininko veiksmų, kurie patenka į disponavimo šiuo turtu teisių turinį.

28Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas Brenalan Investments Limited, turėdamas galimybę nevaržomai disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiomis UAB „Grand Cru Airlines“ akcijomis, gali atlikti realius disponavimo šiuo ginčo turtu veiksmus, taip apsunkindamas teismo sprendimo įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju arba padarydamas jo įvykdymą neįmanomu, pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių (atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančių 2951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų arešto) taikymo pagrindas (CPK 144 str. 1 d.). Ieškovo prašomi nustatyti laikini atsakovo Brenalan Investments Limited nuosavybės teisių į areštuojamas UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas turinį sudarančių teisių apribojimai, nustatant draudimą atsakovui disponuoti areštuojamomis akcijomis, užtikrina ekonomiškumo, proporcingumo, teisingumo ir ginčo šalių interesų pusiausvyros principų įgyvendinimą. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalis, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, inter alia dalyje dėl atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančių 2951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų arešto, yra nepagrįsta ir naikintina, paliekant galioti ankstesniosios Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutarties dalį dėl akcijų arešto ir nuosavybės teisių į šias akcijas turinį sudarančių savininko teisių apribojimo. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ argumentus, jog akcijų areštas gali sąlygoti didelės žalos atsakovui UAB „Grand Cru Airlines“ atsiradimą. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų areštas, apribojant jų savininkui disponavimo šiomis akcijomis galimybę, pats savaime negali lemti įmonės finansinių ir organizacinių gebėjimų vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kurios pagrindinė sritis yra trumpalaikė bei ilgalaikė orlaivių nuoma bei užsakomieji skrydžiai.

29Kaip minėta, kitu savo prašymu dėl UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratoriaus paskyrimo ieškovas siekė užtikrinti, jog ieškinio tenkinimo atveju nebūtų sumažėjusi atsakovo Grand Go Group Limited nuosavybėn grąžinamų UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų vertė. Pažymėtina, jog procesinės teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonės, kai actio Pauliana ieškiniu siekiama ginčijamais sandoriais perleisto turto grąžinimo skolininko nuosavybėn, negali užtikrinti kreditoriaus materialiojo reikalavimo skolininko atžvilgiu patenkinimo. Paties actio Pauliana ieškinio tikslas tokiu atveju yra sudaryti prielaidas kreditoriaus reikalavimo patenkinimui kitame etape, t. y. vykdymo procese. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ argumentus, jog turto administratoriaus paskyrimas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, nėra susijusi su nagrinėjamoje byloje pareikštais reikalavimais ir yra neproporcinga. Atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ valdymo organų veiksmai nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas, o byloje nėra duomenų, jog šios įmonės akcijų vertė būtų sumažėjusi dėl netinkamo įmonės valdymo. Atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratoriaus paskyrimas sąlygotų pasikeitimų kasdieninėje įmonės administravimo veiklos srityje atsiradimą, kurie inter alia būtų susiję ir su papildomų procedūrinių įmonės turto administravimo veiklos suvaržymų nustatymu, kai, priimant su įmonės turto administravimu susijusius sprendimus, būtinas turto administratoriaus raštiškas sutikimas, o tai savaime sąlygotų apribojimų įmonės ūkinės komercinės veiklos srityje nustatymą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinio dalyką ir pagrindą, teismo sprendimo įvykdymo ypatumus ieškinio tenkinimo atveju, į turto administratoriaus paskyrimo, kaip laikinosios apsaugos priemonės, išimtinį pobūdį bei galimus suvaržymus atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administravimo veiklos srityje, kurie atsirastų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju, pripažįsta, jog Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pagrįstai panaikino savo ankstesnės 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutarties dalį dėl atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratoriaus paskyrimo ir jo įgaliojimų apimties. Ieškovo R. Š. atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį šioje dalyje.

30Apeliacinės instancijos teismas šiame apeliaciniame procese nesprendžia ir nepasisako dėl byloje dalyvaujančių asmenų argumentų dėl atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kadangi dėl šio prašymo išsprendimo atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ turėtų kreiptis į pirmosios instancijos teismą, kurio žinioje yra byla.

31Dėl patikslinto ieškinio trūkumų šalinimo

32Vilniaus apygardos teismas, taikydamas CPK 115 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą ieškinio trūkumų šalinimo institutą bei CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkto ir 2 dalies nuostatas dėl pareiškimo palikimo nenagrinėto, 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nustatė ieškovui R. Š. terminą iki 2014 m. rugsėjo 8 d. pašalinti nutartyje nurodytus patikslinto ieškinio trūkumus: pateikti ieškinio ir jo priedų vertimą į anglų kalbą; nurodyti D. Š., M. L., V. B. ir A. Č. procesinę padėtį; pateikti įrodymus, jog dėjo pastangas gauti prašomus išreikalauti įrodymus iš byloje nedalyvaujančių asmenų.

33Remiantis elektroninės bylos duomenimis, nustatyta, jog ieškovo R. Š. patikslintas ieškinys Vilniaus apygardos teisme buvo gautas 2014 m. liepos 31 d., o priėmimo klausimas išspręstas 2014 m. rugpjūčio 14 d. teisėjo rezoliucija, kuria patikslintas ieškinys priimtas.

34Teismo kompetencijai yra priskirta spręsti įvairaus pobūdžio procesinius klausimus, iškylančius bylos nagrinėjimo eigoje, pavyzdžiui, ieškinio trūkumų nustatymą jau po bylos iškėlimo, prašymo dėl įrodymų išreikalavimo nagrinėjimą ir pan.

35CPK 113 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus CPK ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Kai dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems turi būti įteikti procesiniai dokumentai, nemoka valstybinės kalbos, teismui turi būti pateikiami šių dokumentų vertimai į jiems suprantamą kalbą. Jeigu pateikiami dokumentai CPK numatytais atvejais turi būti išversti į užsienio kalbą, dalyvaujantys byloje asmenys turi pateikti teismui įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus jų vertimus. Taigi iš A. Č. 2014 m. liepos 11 d. rašto „Dėl teisminių dokumentų c.b. Nr. 2-5040-258/2014 grąžinimo“ paaiškėjus, jog jis neturi įgaliojimų atstovauti atsakovą Brenalan Investments Limited, kurio buveinės vieta Kipro Respublikoje, o byloje nesant jokių šią aplinkybę paneigiančių įrodymų, ieškovo ieškinys tapo nebeatitinkančiu pateikiamiems procesiniams dokumentams keliamo kalbos reikalavimo (procesinio dokumento formos aspektu), todėl teismui iškilo objektyvi būtinybė imtis priemonių šiam trūkumui pašalinti (CPK 296 str. 1 d. 11 p., 2 d.).

36Tuo tarpu kiti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartyje nurodyti ieškinio trūkumai (D. Š., M. L., V. B. ir A. Č. neįtraukimas į procesą dalyvaujančiais byloje asmenimis; įrodymų, jog ieškovas dėjo pastangas gauti prašomus išreikalauti įrodymus iš byloje nedalyvaujančių asmenų, nepateikimas), apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nelaikytini ieškinio turinio trūkumais CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkto prasme, kliudančiais nagrinėti bylą ir kurių nepašalinimas teismo nustatytu terminu galėtų sąlygoti ieškinio palikimą nenagrinėtu (CPK 296 str. 3 d.). Vadovaujantis CPK 225 straipsniu, reglamentuojančiu teismo veiksmus priėmus ieškinį, teismas prireikus patikslina arba paskirsto šalių naštą įrodinėti (CPK 225 str. 1 p.), nusprendžia dėl asmenų traukimo į bylą dalyvaujančiais byloje asmenimis (CPK 225 str. 5 p., 47 str. 1 d.), atlieka kitus veiksmus, kurie, teismo manymu, reikalingi tinkamai išnagrinėti bylą teismo posėdyje (CPK 225 str. 6 p.). Pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu teismas taip pat atlieka kitus procesinius veiksmus, būtinus tinkamai parengti bylą nagrinėti teisme (išreikalauja įrodymus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys negali gauti, renka įrodymus savo iniciatyva, kai tokia teismo teisė numatyta CPK ir kt., CPK 227 str. 4 d.).

37Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalį dėl ieškinio trūkumų šalinimo, ir, nustačius, jog vieninteliu ieškinio trūkumu laikytinas patikslinto ieškinio ir jo priedų vertimo į anglų kalbą nepateikimas, papildomai nustatyti ieškovui R. Š. terminą šiam ieškinio trūkumui pašalinti (CPK 296 str. 1 d. 11 p., 2 d.).

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį pakeisti.

40Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalį, kuria teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančių 2951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų arešto – ir šioje dalyje palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį:

41„Areštuoti atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančias 2951 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ (juridinio asmens kodas 302944752, adresas Dariaus ir Girėno g. 81, Vilnius) akcijas, uždraudžiant atsakovui Brenalan Investments Limited šiomis akcijomis disponuoti iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje“.

42Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalį, kuria teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratoriaus paskyrimo ir jo įgaliojimų nustatymo – palikti nepakeistą.

43Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalį dėl įpareigojimo pašalinti patikslinto ieškinio trūkumus – nustatyti ieškovui R. Š. terminą iki 2014 m. gruodžio 2 d. pateikti pirmosios instancijos teismui patikslinto ieškinio ir jo priedų vertimus į anglų kalbą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Brenalan... 5. Nurodė, jog ieškinį reiškia CK 6.66 straipsnyje įtvirtintu teisiniu... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartimi areštavo atsakovui... 7. Ieškovas R. Š. patikslintu ieškiniu prašė taikyti papildomas laikinąsias... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo R. Š.... 9. Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ atskirajame skunde prašė: Vilniaus... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi panaikino... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovas R. Š. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 14. Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio... 17. Dėl nutarties motyvavimo ... 18. Ieškovas atskirajame skunde teigia, jog skundžiama teismo nutartis yra... 19. Pagal CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą turi būti nurodyti motyvai,... 20. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 21. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 22. Ieškovas R. Š., atsižvelgdamas į patikslintu ieškiniu naujai pareikštus... 23. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su... 24. Patikslintu ieškiniu pareikštais reikalavimais ieškovas R. Š. tuo pačiu... 25. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 26. Iš patikslinto ieškinio pagrindo ir jame nurodytas aplinkybes... 27. Ieškovo prašomu taikyti atsakovui Brenalan Investments Limited... 28. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas... 29. Kaip minėta, kitu savo prašymu dėl UAB „Grand Cru Airlines“ turto... 30. Apeliacinės instancijos teismas šiame apeliaciniame procese nesprendžia ir... 31. Dėl patikslinto ieškinio trūkumų šalinimo... 32. Vilniaus apygardos teismas, taikydamas CPK 115 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą... 33. Remiantis elektroninės bylos duomenimis, nustatyta, jog ieškovo R. Š.... 34. Teismo kompetencijai yra priskirta spręsti įvairaus pobūdžio procesinius... 35. CPK 113 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visi procesiniai dokumentai ir jų... 36. Tuo tarpu kiti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartyje... 37. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 39. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutartį pakeisti.... 40. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalį,... 41. „Areštuoti atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančias 2951 vnt.... 42. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalį, kuria... 43. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarties dalį...