Byla 2-2701/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškiant ieškinį atsakovams J. S., D. I. ir uždarajai akcinei bendrovei „SCT Lubricants“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų J. S. (J. S.), D. I. (D. I.) ir uždarosios akcinės bendrovės „SCT Lubricants“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo CHAMPION CHEMICALS AG pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškiant ieškinį atsakovams J. S., D. I. ir uždarajai akcinei bendrovei „SCT Lubricants“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiamas klausimas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo iki ieškinio teismui pareiškimo pagrįstumo.

4Pareiškėjas CHAMPION CHEMICALS AG kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo teismui dienos.

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartimi tenkino pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Būsimo ieškovo CHAMPION CHEMICALS AG reikalavimų įvykdymo užtikrinimui Nutarė (1) areštuoti UAB „SCT Lubricants“ visas akcijas, uždraudžiant jas bet kokiu būdu perleisti ar įkeisti kitiems asmenims; (2) uždrausti UAB „SCT Lubricants“ akcininkui J. S. ir UAB „SCT Lubricants“ valdybai priimti sprendimus, priskirtus akcininkų susirinkimo ir valdybos kompetencijai ir numatytus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 17–20 punktuose ir 34 straipsnio 4 dalyje, o būtent sprendimus keisti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti bendrovės valdybą; konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos bei keisti akcijų rūšį, sprendimus dėl pelno paskirstymo, bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, įstatinio kapitalo mažinimo (išskyrus, kai tai numatyta įstatyme), bendrovės likvidavimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar restruktūrizavimo, sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve, sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes, sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, taip pat kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 įstatinio kapitalo; (3) uždrausti UAB „SCT Lubricants“ vadovui D. I. disponuoti bendrovės piniginėmis lėšomis, esančiomis banko sąskaitose AB SEB banke, AB banke Swedbank, AB Šiaulių banke, AB Medicinos banke, AB Nordea banke, AB Citadele banke, išskyrus privalomų mokesčių mokėjimą valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, darbo užmokesčio mokėjimą bendrovės darbuotojams bei piniginių įsipareigojimų vykdymą pagal sandorius, sudarytus iki 2013 m. birželio 10 d. (4) uždrausti UAB „SCT Lubricants“ vadovui D. I. parduoti, dovanoti ar kitokiais būdais perleisti bendrovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, įkeisti jį įkeitimu ar hipoteka, užtikrinant bendrovės ar kitų asmenų prievolių įvykdymą, bendrovės vardu sudaryti laidavimo ar garantavimo sandorius, užtikrinant kitų asmenų prievolių įvykdymą, bendrovės vardu sudaryti paskolų ir/ar kreditų sandorius ar jų pakeitimus su finansinėmis įstaigomis ir bankais, siekiant naujai ar papildomai skolintis piniginių lėšų.

6Kadangi Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodytas areštuotų akcijų savininkas, Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 10 d. nutartimi patikslino minėtos nutarties rezoliucinę dalį, nurodant – areštuoti UAB „SCT Lubricants“ visas akcijas, nuosavybės teise priklausančias J. S., uždraudžiant jas bet kokiu būdu perleisti ar įkeisti kitiems asmenims. Kita Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties rezoliucinė dalis palikta nepakeista.

7Pareiškėjas CHAMPION CHEMICALS AG pateikė teismui prašymą pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių dalį -draudimą UAB „SCT Lubricants“ vadovui D. I. disponuoti bendrovės piniginėmis lėšomis, esančiomis banko sąskaitose AB SEB banke, AB banke Swebank, AB Šiaulių banke, AB Medicinos banke, AB Nordea banke, AB Citadele banke, išskyrus privalomų mokesčių mokėjimą valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, darbo užmokesčio mokėjimą bendrovės darbuotojams bei piniginių įsipareigojimų vykdymą pagal sandorius sudarytus iki 2013 m. birželio 10 d.; draudimą UAB „SCT Lubricants“ vadovui D. I. parduoti, dovanoti ar kitokiais būdais perleisti bendrovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, įkeisti jį įkeitimu ar hipoteka, užtikrinant bendrovės ar kitų asmenų prievolių įvykdymą, bendrovės vardu sudaryti laidavimo ar garantavimo sandorius, užtikrinant kitų asmenų prievolių įvykdymą, bendrovės vardu sudaryti paskolų ir/ar kreditų sandorius ar jų pakeitimus su finansinėmis įstaigomis ir bankais, siekiant naujai ar papildomai skolintis piniginių lėšų, pakeisti visišku UAB „SCT Lubricants“ turto administravimu, paskiriant jos turto administratore UAB „Admonitus“, įpareigojimu UAB „SCT Lubricants“ vadovui D. I. disponuoti bendrovės piniginėmis lėšomis, esančiomis banko sąskaitose AB SEB banke, AB banke Swebank, AB Šiaulių banke, AB Medicinos banke, AB Nordea banke, AB Citadele banke tik su paskirtos turto administratorės rašytiniu sutikimu – viza; įpareigojimu UAB „SCT Lubricants“ vadovui D. I. bendrovės vardu sudaryti bet kokius sandorius, išvežti iš bendrovės teritorijos žaliavas, pagamintą produkciją, įrengimus ir kitą bendrovės turtą tik gavus išankstinį paskirtos turto administratorės rašytinį sutikimą – vizą. Nurodė, kad gavo patikimos informacijos, jog būsimi atsakovai J. S. ir D. I., kaip UAB „SCT Lubricants“ valdymo organų nariai, ieško būdų kaip neteisėtai, nusikalstamu būdu ir klastojant dokumentus perleisti Lietuvos bendrovės turtą (žaliavas, pagamintą produkciją ir įrengimus) tretiesiems asmenims ir pridaryti fiktyvių skolų jų vadovaujamai Lietuvos bendrovei, t.y. vykdyti veiksmus, prieštaraujančius Lietuvos bendrovės veiklos tikslams. Šiais galimais neteisėtais veiksmais Lietuvos bendrovei gali būti padaryta didelė turtinė žala, Lietuvos bendrovė taip pat gali patirti nepataisomą žalą, kuri neabejotinai sukeltų neigiamų padarinių ir bendrovės teisėto akcininko (suinteresuoto asmens) ir bendrovės kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams, kurių pasėkoje nebūtų įmanoma atkurti iki neteisėto akcijų perleidimo buvusios Lietuvos bendrovės padėties.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 15 d. nutartimi pareiškėjo CHAMPION CHEMICALS AG prašymą patenkino - Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeitė - panaikino draudimus UAB „SCT Lubricants“ vadovui D. I. disponuoti bendrovės piniginėmis lėšomis, esančiomis banko sąskaitose AB SEB banke, AB banke Swebank, AB Šiaulių banke, AB Medicinos banke, AB Nordea banke, AB Citadele banke, išskyrus privalomų mokesčių mokėjimą valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, darbo užmokesčio mokėjimą bendrovės darbuotojams bei piniginių įsipareigojimų vykdymą pagal sandorius sudarytus iki 2013 m. birželio 10 d., parduoti, dovanoti ar kitokiais būdais perleisti bendrovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, įkeisti jį įkeitimu ar hipoteka, užtikrinant bendrovės ar kitų asmenų prievolių įvykdymą, bendrovės vardu sudaryti laidavimo ar garantavimo sandorius, užtikrinant kitų asmenų prievolių įvykdymą, bendrovės vardu sudaryti paskolų ir/ar kreditų sandorius ar jų pakeitimus su finansinėmis įstaigomis ir bankais, siekiant naujai ar papildomai skolintis piniginių lėšų ir nustatė visišką UAB „SCT Lubricants“ turto administravimą, turto administratoriumi paskyrė UAB „Admonitus“, įpareigojo UAB „SCT Lubricants“ vadovą D. I. disponuoti bendrovės piniginėmis lėšomis, esančiomis banko sąskaitose AB SEB banke, AB banke Swebank, AB Šiaulių banke, AB Medicinos banke, AB Nordea banke, AB Citadele banke bei bendrovės vardu sudaryti bet kokius sandorius, išvežti iš bendrovės teritorijos žaliavas, pagamintą produkciją, įrengimus ir kitą bendrovės turtą tik gavus išankstinį paskirto turto administratoriaus rašytinį sutikimą – vizą. Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties dalį paliko nepakeistą. Teismas, remdamasis pareiškėjo nurodomu, kad būsimi atsakovai J. S. ir D. I., kaip UAB „SCT Lubricants“ valdymo organų nariai, ieško būdų kaip neteisėtai, nusikalstamu būdu ir klastojant dokumentus perleisti Lietuvos bendrovės turtą (žaliavas, pagamintą produkciją ir įrengimus) tretiesiems asmenims ir pridaryti fiktyvių skolų, sprendė, jog bendrovei gali būti padaryta didelė žala, todėl taikė CPK 145 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Būsimi atsakovai UAB „SCT Lubricants“, D. I. ir J. S. (toliau -apeliantai) atskiraisiais skundais prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - CHAMPION CHEMICALS AG pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškiant teismui ieškinį atmesti, už sąmoningą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti CHAMPION CHEMICALS AG 20 000 Lt dydžio baudą, 50 procentus šios baudos skiriant UAB „SCT Lubricants“ (t. 2, b. l. 63-72; t. 3, b. l. 79-88). Atskirieji skundai grindžiami šiais argumentais:

121. Būsimas ieškinys prima facie nepagrįstas, todėl nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. CHAMPION CHEMICALS AG niekada nebuvo UAB „SCT Lubricants“ savininkas. UAB „SCT Lubricants“ savininkas yra CHAMPION CHEMICALS LTD. Ši įmonė ir ieškovas yra skirtingi juridiniai asmenys. CHAMPION CHEMICALS AG patikėtinio apimtimi valdo UAB „SCT Lubricants“ akcijas, o santykiuose su trečiaisiais asmenimis veikia savo vardu, bet išimtinai atstovaujamojo CHAMPION CHEMICALS LTD naudai ir atstovaujamojo rizika.

132. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių grėsmę ieškovo turtiniams interesams. Tiek UAB „SCT Lubricants“ vadovas, tiek valdyba ar jos nariai bendrovės atžvilgiu turi fiduciarines pareigas, įpareigojančias juos veikti išimtinai bendrovės interesais, todėl niekuo nepagrįsti, deklaratyvūs ieškovo teiginiai apie galimą netinkamą įmonės valdymo organų veikimą negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo.

143. Teismas, nepranešęs atsakovams apie prašymo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą, pažeidė CPK 148 straipsnio 1 dalį. Skundžiamoje nutartyje nėra jokių motyvų, patvirtinančių pagrindą riboti būsimųjų atsakovų teises pareikšti prieštaravimus.

154. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta jokių motyvų, kodėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ir kodėl būtina jas pakeisti naujomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

165. Visiškas turto administravimas negali būti taikomas kaip laikinoji apsaugos priemonė. Laikinąja apsaugos priemone teismas gali skirti tik paprastąjį turto administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2013).

176. Nėra pagrindo skirti ir paprastąjį turto administravimą, nes tai išimtinė ultima ratio priemonė, nesant galimybių kitais būdais užtikrinti būsimo ieškovo reikalavimo. Akivaizdu, jog galiojant Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, būsimo atsakovo turto administravimas yra visiškai nebūtinas.

187. Skundžiamos nutarties apribojimai žlugdo bendrovę - paralyžiuojama bendrovės veikla, kas gali lemti bendrovės bankrotą. UAB „SCT Lubricants“ direktoriui yra uždrausta atlikti net vieno lito mokėjimus nesant administratoriaus UAB „Amonitus“ rašytinio sutikimo. Objektyviai neįmanoma visoms būtinoms kasdieninėms ūkinėms operacijoms surinkti UAB „Amonitus“ rašytinius sutikimus.

198. Teismo paskirtas turto administratorius dėl savo veiklos mažų apimčių nėra pajėgus vykdyti UAB „SCT Lubricants“ turto administravimą ir atlikti kasdieninių ūkinių operacijų vizuotojo pareigas.

209. Nepanaikinus skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, ginčo akcijų vertė ženkliai sumažės ar jos apskritai taps bevertėmis, kas reikš, jog neliks ginčo objekto arba jis iš esmės praras vertę.

21Apeliantas J. S. sutinka su kitų apeliantų atskiraisiais skundais ir prašo juos tenkinti (t. 6, b. l. 109-110).

22Atsiliepimu ieškovas CHAMPION CHEMICALS AG prašo atskiruosius skundus atmesti kaip nepagrįstus, o Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais:

231. Nepagrįsti teiginiai, kad ieškovas niekada nebuvo Lietuvos bendrovės UAB „SCT Lubricants“ akcijų savininkas ir kad šios bendrovės akcijos priklausė kitai bendrovei - CHAMPION CHEMICALS LTD. Ieškovo nuosavybės teises į UAB „SCT Lubricants“ akcijas patvirtina Juridinių asmenų registro duomenys, Juridinių asmenų registrui pateikti 2011 m. gruodžio 1 d. ir 2013 m. gegužės 2 d. ieškovo sprendimai dėl UAB „SCT Lubricants“ valdybos rinkimų ir 2013 m. gegužės 5 d. UAB „SCT Lubricants“ akcininkų sąrašas.

242. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas yra nukreiptas į UAB „SCT Lubricants“, kaip pelningai veikiančios įmonės, veiklos ir jos turto išsaugojimą bei šios įmonės veiklos tęstinumo užtikrinimą, o taip pat į šios įmonės akcijų vertės apsaugą nuo jų nuvertėjimo arba apskritai nuo šių akcijų vertės netekimo ir/ar praradimo.

253. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo būtinybę lėmė gauti duomenys, kad apeliantai bando žemiau savikainos, t. y. UAB „SCT Lubricants“ visiškai nenaudingomis sąlygomis, parduoti bendrovės turimas žaliavas ir produkciją tretiesiems asmenims, siekdami sužlugdyti pelningai veikiančią bendrovę.

264. Teisę spręsti, ar konkrečiu atveju yra CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar jų pakeitimo spręsti nepranešus atsakovui, priklauso teismui.

275. Teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą ir paskyrė Lietuvos bendrovei UAB „SCT Lubricants“ turto administratorių, nustatydamas visišką turto administravimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2013, faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo šioje byloje nagrinėjamų faktinių aplinkybių, nes joje buvo nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl laikinojo turto administratoriaus civilinės atsakomybės, o ne dėl akcijų perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškiant ieškinį teisme.

286. Turto administratoriaus paskyrimas UAB „SCT Lubricants“ negali įtakoti ir/ar žlugdyti jos teisėtos veiklos, nes bendrovę administruojantis asmuo nėra bendrovės valdymo organas, jis turi savarankiškas jam priskirtas civilines pareigas.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

30Atskirieji skundai tenkintini.

31Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pakeistos ankstesne nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio teismui pareiškimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

32Nagrinėjamoje byloje, ieškovui ruošiantis reikšti ieškinį dėl UAB „SCT Lubricants“ akcijų perleidimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ab initio ir vienašalės restitucijos taikymo, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi, patikslinta 2013 m. spalio 10 d. nutartimi, taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio pareiškimo.

33Skundžiama nutartimi pareiškėjo prašymu laikinosios apsaugos priemonės, susijusios su draudimais UAB „SCT Lubricants“ vadovui D. I. disponuoti bendrovės piniginėmis lėšomis ir bendrovės kilnojamojo ir nekilnojamojo turto disponavimo ribojimais, panaikintos, pakeičiant jas nauja laikinąja apsaugos priemone - visišku bendrovės turto administravimu.

34Teismo teisė pakeisti laikinąsias apsaugos priemones pagal dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstą prašymą numatyta įstatymo (CPK 148 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas iš esmės reiškia dviejų procesinių sprendimų priėmimą: vienos laikinosios apsaugos priemonės panaikinimą bei kitos taikymą. Tokiu būdu keičiant laikinąsias apsaugos priemones taikomos tos pačios taisyklės kaip ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju.

35Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus, nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas rengiamu ieškiniu ruošiasi ginčyti akcijų perleidimo sutartį, šie pareiškėjo reikalavimai jau yra užtikrinti ankstesne Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kurios buvo patikslintos 2013 m. spalio 10 d. nutartimi. Byloje nėra objektyvių duomenų leidžiančių spręsti, kad ankstesne nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neefektyvios, sudarančios grėsmę būsimam galimai pareiškėjui palankiam teismo sprendimo vykdymui. Pareiškėjo procesiniuose dokumentuose nurodoma UAB „SCT Lubricants“ paskolos sutartis su SCT Germany Co. Ltd nesudaro pagrindo spręsti apie pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neefektyvumą, nes minėta sutartis sudaryta 2013 m. liepos 15 d., t.y. dar iki Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatė apribojimus įmonės vadovui bendrovės vardu sudaryti paskolų ir/ar kreditų sandorius. Pažymėtina, kad konkrečios rūšies ir masto laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma tik neišeinant už pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimto būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, vykdymą. Kaip matyti iš pareiškėjo pareikšto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo turinio, laikinųjų apsaugos pakeitimu iš esmės siekiama užkirsti kelią vykdyti veiksmus, prieštaraujančius UAB „SCT Lubricants“ veiklos tikslams, kas nėra susiję su pareiškėjo rengiamu ieškiniu dėl akcijų perleidimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia. Be to, nėra aišku kokiu būdu ši laikinoji apsaugos priemonė užtikrina galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo dėl akcijų sutarties nuginčijimo vykdymą. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės dėl nuostolingų įmonės sandorių (15 000 0000 Lt paskolos sutartis ir pan.) bei ketinimų perleisti Lietuvos bendrovės turtą (žaliavas, pagamintą produkciją ir įrengimus) tretiesiems asmenims, pridarant fiktyvių skolų bendrovei, yra labiau hipotetinio pobūdžio, nes byloje nėra nei įrodymų, nei pagrįstų prielaidų, iš kurių galima būtų numatyti pareiškėjo deklaruojamus neteisėtus veiksmus. Kita vertus, net ir darant prielaidas apie galimus būsimų atsakovų neteisėtus veiksmus, nurodomos aplinkybės sudaro pagrindą teikti teismui ieškinį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, bet ne savarankišką pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusi bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedaranti CPK 145 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėta.

36Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių gali būti atsakovo turto administratoriaus paskyrimas (CPK 145 str. 1 d. 5 p.). Pastebėtina, kad turto administravimas gali būti paprastasis, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, ir visiškas, kai administratorius ne tik turi išsaugoti turtą, bet ir privalo jį gausinti, tvarkyti taip, kad jis duotų pajamų, bei naudoti tokiam tikslui, kuris yra palankiausias naudos gavėjui (CK 4.239 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė taikyti visišką atsakovo turto administravimą, kuris skundžiama nutartimi ir buvo taikytas, tačiau laikinąja apsaugos priemone teismas gali skirti tik paprastąjį turto administravimą, kurio turinys detaliau reglamentuojamas CK 4.240 straipsnyje. Šias išvadas pagrindžia tiek apelianto cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2013, tiek Lietuvos apeliacinio teismo praktika laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bylose (Lietuvos apeliacinio teismo2013 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2360/2013; 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2542/2013). Tokiu atveju pareiškėjo atsiliepimo argumentai dėl negalimumo šioje byloje taikyti apelianto cituojamą minėtą kasacinio teismo nutartį atmestini kaip nepagrįsti, konstatuojant, jog visiškas turto administravimas kaip laikinoji apsaugos priemonė negali būti taikomas.

37Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį apie prašymą pakeisti laikinąją apsaugos priemonę pirmosios instancijos teismas turėjo informuoti dalyvaujančius byloje asmenis ir kitus suinteresuotus asmenis, kurie dėl tokio prašymo turi teisę pareikšti prieštaravimus. Šis proceso teisės normos pažeidimas yra formalus ir nelemia nutarties panaikinimo (CPK 328 str.). Realizavę apeliacijos teisę atsakovai įgyvendino savo teisę pasisakyti dėl ieškovo reikalavimo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstumo.

38Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisingam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo išsprendimui, todėl dėl jų atskirai nepasisakoma.

39Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias teisės normas, neproporcingai apribojo būsimų atsakovų teises, pritaikęs įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančius apribojimus, tokiu būdu pažeisdamas ekonomiškumo principą. Atsižvelgiant į tai, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, netenkinant pareiškėjo prašymo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

40Apeliantai prašė už sąmoningą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti būsimam ieškovui CHAMPION CHEMICALS AG 20 000 Lt dydžio baudą. Pagal teismų praktiką įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pareiškėjo veiksmuose neįžvelgia akivaizdaus piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, dėl ko minėtas apeliantų prašymas netenkintinas (CPK 95 str.).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

42Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti būsimo ieškovo CHAMPION CHEMICALS AG prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 4. Pareiškėjas CHAMPION CHEMICALS AG kreipėsi į teismą prašydamas taikyti... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartimi tenkino pareiškėjo... 6. Kadangi Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties... 7. Pareiškėjas CHAMPION CHEMICALS AG pateikė teismui prašymą pakeisti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 15 d. nutartimi pareiškėjo... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Būsimi atsakovai UAB „SCT Lubricants“, D. I. ir J. S. (toliau -apeliantai)... 12. 1. Būsimas ieškinys prima facie nepagrįstas, todėl nebuvo pagrindo taikyti... 13. 2. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių grėsmę ieškovo... 14. 3. Teismas, nepranešęs atsakovams apie prašymo pakeisti laikinąsias... 15. 4. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta jokių motyvų, kodėl pritaikytos... 16. 5. Visiškas turto administravimas negali būti taikomas kaip laikinoji... 17. 6. Nėra pagrindo skirti ir paprastąjį turto administravimą, nes tai... 18. 7. Skundžiamos nutarties apribojimai žlugdo bendrovę - paralyžiuojama... 19. 8. Teismo paskirtas turto administratorius dėl savo veiklos mažų apimčių... 20. 9. Nepanaikinus skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos... 21. Apeliantas J. S. sutinka su kitų apeliantų atskiraisiais skundais ir prašo... 22. Atsiliepimu ieškovas CHAMPION CHEMICALS AG prašo atskiruosius skundus atmesti... 23. 1. Nepagrįsti teiginiai, kad ieškovas niekada nebuvo Lietuvos bendrovės UAB... 24. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas yra nukreiptas į UAB „SCT... 25. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo būtinybę lėmė gauti duomenys,... 26. 4. Teisę spręsti, ar konkrečiu atveju yra CPK 148 straipsnio 1 dalyje... 27. 5. Teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą ir paskyrė Lietuvos bendrovei... 28. 6. Turto administratoriaus paskyrimas UAB „SCT Lubricants“ negali įtakoti... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 30. Atskirieji skundai tenkintini.... 31. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pakeistos ankstesne... 32. Nagrinėjamoje byloje, ieškovui ruošiantis reikšti ieškinį dėl UAB „SCT... 33. Skundžiama nutartimi pareiškėjo prašymu laikinosios apsaugos priemonės,... 34. Teismo teisė pakeisti laikinąsias apsaugos priemones pagal dalyvaujančių... 35. Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu... 36. Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių gali būti atsakovo turto... 37. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad pagal... 38. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi esminės reikšmės teisingam klausimo... 39. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 40. Apeliantai prašė už sąmoningą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 42. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 15 d. nutartį panaikinti ir...