Byla e2A-15-560/2020
Dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis I. G., išieškotojas A. K. A

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje vienasmeniškai apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. L. skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis I. G., išieškotojas A. K. A.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja 2018 m. lapkričio 12 d. pateikė du skundus dėl antstolio veiksmų. Vienu skundu pareiškėja prašė panaikinti antstolio 2018 m. spalio 24 d. patvarkymą Nr. S-18-8-21404 dėl turto realizavimo ir įkainavimo; antruoju skundu pareiškėja prašė panaikinti antstolio 2018 m. spalio 1 d. patvarkymą Nr. S-18-8-18779 dėl išieškotų lėšų paskirstymo ir perskaičiuoti išieškotinos sumos paskirstymą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 30 d. papildomu sprendimu tenkino suinteresuoto asmens A. K. A. prašymą ir priteisė iš pareiškėjos S. L. suinteresuoto asmens A. K. A. naudai 350 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

103.

11Pareiškėja S. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą – suinteresuoto asmens A. K. A. prašymą atmesti.

124.

13Nurodo, kad teismas be pagrindo taikė LR CPK 443 straipsnio 6 dalyje numatytą išimtį, be to papildomame sprendime šią savo išvadą nepakankamai motyvavo. Pareiškėja, skųsdama antstolio patvarkymą, iš esmės veikė suinteresuoto asmens – A. K. A. naudai. Tuo atveju, jei teismas būtų sutikęs su pareiškėjos argumentais, antstolio atlyginimas būtų sumažintas, o sumažinta suma padidėtų išieškotojui A. K. A. tenkanti dalis. Vykdymo procese skolininko ir išieškotojo interesai visada yra skirtingi, bet nebūtinai priešingi. S. L., teikdama šį skundą, niekaip negalėjo pakenkti suinteresuoto asmens interesams. Apeliantė nurodo, kad skundo dėl antstolio veiksmų pateikimas vykdymo proceso nestabdo, todėl antstolis, išnagrinėjęs skundą ir nesutikęs su juo, toliau vykdė išieškojimą, t. y. skelbė varžytynes. S. L. nesikreipė į antstolį prašydama skirti turto ekspertizę, o būtent tokie jos veiksmai galėtų stabdyti ar atidėti varžytynes. Išvardintos aplinkybės taip pat nesudaro LR CPK numatytos galimybės taikyti išimtį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Įstatymo leidėjas yra numatęs galimybę skolininkui nesutikti su antstolio veiksmais. Pasinaudojimas savo teise nesutikti su antstolio veiksmais ir pateikti skundą dėl jų, pats savaime negali būti laikomas proceso vilkinimu ar nesąžiningu naudojimusi savo teise. Pareiškėjos pateikti skundai niekaip nesutrukdė ir neužvilkino vykdymo proceso.

145.

15Suinteresuotas asmuo A. K. A. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė apeliacinį skundą atmesti ir priteisti jam bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog proceso dalyvių suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas ir jų interesai yra priešingi, dėl ko sprendė esant pagrindą taikyti nuostatas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pareiškėjos skundu buvo siekiama sustabdyti turto realizavimo procesą, o A. K. A. yra suinteresuotas kuo greitesniu įsiteisėjusiu teismo sprendimu jam priteistų sumų grąžinimu, kas reiškia, jog suinteresuotumas bylos baigtimi akivaizdžiai yra priešingas. Pareiškėjos nepagristų skundų teikimas sąlygojo poreikį suinteresuotam asmeniui teikti atsiliepimą į pareiškėjos skundus, kas lėmė bylinėjimosi išlaidų atsiradimą. Pareiškėja siekė sustabdyti turto realizavimo procesą, tačiau vykdymo procesas nebuvo sustabdytas pirmosios instancijos teismui atsisakius taikyti pareiškėjos prašomą laikinąją apsaugos priemonę. Pareiškėjai buvo suteikta galimybė savarankiškai ieškoti pirkėjų, už jai priimtiną kainą, tačiau nei vienas pirkėjas už pareiškėjos reikalaujamą kainą neatsirado. Pareiškėjos veiksmai laikytini tik sąmoningais ir sistemingais veiksmais, siekiant bet kokiu būdu vilkinti teismo sprendimo įvykdymą, o tai neabejotinai patvirtina priešingus interesus tarp pareiškėjos ir suinteresuoto asmens.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas netenkinamas.

186.

19Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

207.

21Šiuo atveju apeliantė nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtu papildomu sprendimu, kuriuo teismas iš jos suinteresuoto asmens naudai priteisė 350 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliantės teigimu, bylinėjimosi išlaidas teismas iš jos priteisė nepagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ši byla nagrinėta ypatingos teisenos tvarka. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika – paprastai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Dėl to ypatingosios teisenos bylose galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidos ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Įstatyme nustatyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

228.

23Remiantis Lietuvos teismų praktika, atsižvelgiant į materialinius teisinius santykius tarp šalių, bylinėjimosi išlaidų neatlyginimas tam tikrais atvejais prieštarautų teisingumo bei protingumo principams. Taigi, teismui suteikiama teisė įvertinti dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumo bylos baigtimi bei materialinių teisinių interesų pobūdį ir iš jų spręsti apie bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Jeigu teismas vis dėlto nusprendžia, jog šalių suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, todėl reikėtų šalims paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, tokiais atvejais bylinėjimosi išlaidos turėtų būti paskirstytos vadovaujantis bendrosiomis bylinėjimosi išlaidų taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008; 2008-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008; 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009).

249.

25Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame papildomame sprendime nustatė, jog pareiškėjos ir suinteresuoto asmens, kuris prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas. Apeliacinės instancijos teismas su šia pirmos instancijos teismo padaryta išvada sutinka bei atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, jog ji, teikdama skundus dėl antstolio veiksmų, iš esmės veikė suinteresuoto asmens interesais. Byloje esanti medžiaga patvirtina, jog apeliantės ir suinteresuoto asmens interesai byloje yra skirtingi: pareiškėja skundžia antstolio patvarkymus, o suinteresuotas asmuo teigia, jog apeliantė vilkina procesą, jis siekia, kad išieškojimas iš pareiškėjos turto būtų vykdomas kuo greičiau ir taip būtų apsaugoti jo turtiniai interesai. Taip pat, aplinkybes, kad šioje byloje suinteresuoto asmens ir apeliantės suinteresuotumas bylos baigtimi skirtingas, patvirtina ir tai, kad apeliantė skundžiamus antstolio patvarkymus laikė neteisėtais, dėl to skundė antstolio veiksmus ir prašė panaikinti skundžiamus antstolio procesinius dokumentus, o suinteresuotas asmuo palaikė antstolio poziciją ir prašė visus apeliantės skundus dėl antstolio veiksmų atmesti, o antstolio priimtus patvarkymus palikti galioti. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliantės (skolininkės) ir suinteresuoto asmens (išieškotojo) skirtingą suinteresuotumą bylos baigtimi, daro išvadą, kad bylinėjimosi išlaidos suinteresuoto asmens naudai, atmetus apeliantės skundą, buvo priteistos pagrįstai.

2610.

27Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo sprendimo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo ieškovo argumentu nesutinka bei pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008-12-16 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2011-08-23 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011; kt.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog šiuo atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas yra ne tik motyvuotas, bet – motyvuotas pakankamai. Iš teismo motyvų yra aišku, kad teismas nustatė pareiškėjos ir suinteresuoto asmens priešingą suinteresuotumą bylos baigtimi ir tuo remdamasis priteisė iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas suinteresuoto asmens naudai.

2811.

29Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, sprendžia, jog pagrindo tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą bei panaikinti ar pakeisti skundžiamą sprendimą šio apeliacinio skundo motyvais nėra (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme

3112.

32Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, yra pagrindas suinteresuoto asmens A. K. A. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti, suinteresuotam asmeniui iš apeliantės priteisiant 200 Eur.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

34Pareiškėjos S. L. apeliacinį skundą atmesti.

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš pareiškėjos S. L. suinteresuoto asmens A. K. A. naudai 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja 2018 m. lapkričio 12 d. pateikė du skundus dėl antstolio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 30 d. papildomu sprendimu... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. 3.... 11. Pareiškėja S. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 12. 4.... 13. Nurodo, kad teismas be pagrindo taikė LR CPK 443 straipsnio 6 dalyje numatytą... 14. 5.... 15. Suinteresuotas asmuo A. K. A. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas netenkinamas. ... 18. 6.... 19. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 20. 7.... 21. Šiuo atveju apeliantė nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo priimtu... 22. 8.... 23. Remiantis Lietuvos teismų praktika, atsižvelgiant į materialinius teisinius... 24. 9.... 25. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame papildomame sprendime... 26. 10.... 27. Apeliantė nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo sprendimo... 28. 11.... 29. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis,... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės... 31. 12.... 32. Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, yra... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 34. Pareiškėjos S. L. apeliacinį skundą atmesti.... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. papildomą sprendimą... 36. Priteisti iš pareiškėjos S. L. suinteresuoto asmens A. K. A. naudai 200 Eur...