Byla 2-457-381/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriui leista pratęsti patalpų nuomos sutartis arba, dabartiniam nuomininkui atsisakius nuomos, pasirašyti naujas nuomos sutartis, galiosiančias iki turto pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos, bylos Nr. B2-1111-577/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „INFINA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriui leista pratęsti patalpų nuomos sutartis arba, dabartiniam nuomininkui atsisakius nuomos, pasirašyti naujas nuomos sutartis, galiosiančias iki turto pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos, bylos Nr. B2-1111-577/2016.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „KENNEDY FORBES“ (toliau – ir BUAB „KENNEDY FORBES“ arba atsakovė) iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „VANTOLINA“ (toliau – ir UAB „VANTOLINA“ arba bankroto administratorius), teismo nutartis įsiteisėjo 2013 m. liepos 30 d. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi patvirtintas BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, 2015 m. liepos 3 d. nutartimi – BUAB „KENNEDY FORBES“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

52015 m. spalio 30 d. bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą leisti likviduojamos BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriui pratęsti patalpų: unikalus Nr. 4400-1583-0994:7786, unikalus Nr. 4400-1583-0336:7784, unikalus Nr.4400-1582-7079:7634, unikalus Nr.4400-1582-9595:7773, unikalus Nr. 4400-1583-1315:7788, unikalus Nr. 4400-1582-7282:7635, unikalus Nr. 4400-1582-6792:7631, esančių A. V. g. 4, Vilniuje, nuomos sutartis arba, dabartiniam nuomininkui atsisakius nuomos, pasirašyti naujas nuomos sutartis, galiosiančias iki turto pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos. Prašyme bankroto administratorius nurodė, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ nuosavybės teise priklausančios patalpos yra nuomojamos, nuomos sutartys pasirašytos iškėlus UAB „KENNEDY FORBES“ bankroto bylą, nuomos terminas pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d. Nuo bankroto bylos UAB „KENNEDY FORBES“ iškėlimo iki šiol už patalpų nuomą susikaupė 65 212,81 Eur (apmokėjus visas einamąsias išlaidas, susijusias su patalpų išlaikymu bei atstovavimu civilinėse bylose, pradėtose bankroto byloje). Iš patalpų nuomos gaunamas pinigines lėšas bankroto administratorius naudoja likviduojamos įmonės nuomojamo turto išlaikymui, apsaugai, administravimo procedūroms bei daliniam kreditorių finansinių reikalavimų padengimui. Kadangi nuomojamų patalpų pardavimas gali užsitęsti, nes BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditorius UAB „INFINA“ apskundė 2015 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tarp jų ir nutarimą dėl nuomojamo turto įvertinimo (šiuo metu byla nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme), būtina pratęsti sudarytas nuomos sutartis arba, dabartiniams nuomininkams atsisakius nuomos, pasirašyti nuomos sutartis su naujais nuomininkais, iki bus parduotas nuomojamas turtas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi patenkino BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriaus UAB „VANTOLINA“ įgalioto asmens prašymą.

8Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 30 straipsnio 3 dalimi, 31 straipsniu, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015, padarytais šių teisės normų taikymo išaiškinimais, konstatavo, kad esant motyvuotam ir pagrįstam bankroto administratoriaus prašymui, ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostata suteikia teismui teisę nutartyje likviduoti dėl bankroto įmonę leisti bankrutavusiai įmonei sudaryti tam tikrus sandorius, reikalingus įmonės turto vertei išsaugoti ar nuostoliams mažinti, net jeigu tai susiję su tam tikru ūkinės komercinės veiklos vykdymu iki bus parduotas turtas. Ši teismo teisė leisti sudaryti tam tikrus sandorius pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies normos turinį yra išimtis iš ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje nustatytų apribojimų ir 31 straipsnio 1 punkte nurodytos administratoriaus kompetencijos.

9Teismas, remdamasis bankroto administratoriaus pateiktais duomenimis, nustatė, kad BUAB „KENNEDY FORBES“ priklausančios patalpos yra nuomojamos, iš nuomos teisinių santykių gautos pajamos naudojamos išlaidoms, susijusioms su patalpų išlaikymu, apsauga, administravimo procedūromis, nuomos sutarčių terminas baigiasi 2015 m. gruodžio 31 d., sukauptų lėšų likutis – 65 212,81 Eur.

10Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-5036-577/2015 dėl BUAB „KENNEDY FORBES“ 2015 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (tarp jų dėl turto, esančio adresu A. J. g. 5, 7 ir A. V. g. 4, Vilniuje, vertinimo) pripažinimo negaliojančiais, priimta 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartis apskųsta apeliacinės instancijos teismui, sprendė, jog bankroto administratoriaus prašyme nurodytų BUAB „KENNEDY FORBES“ priklausančių patalpų, esančių Vienuolio g. 4, Vilniuje, pardavimas gali užtrukti.

11Teismas, įvertinęs nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, taip pat atsižvelgęs į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartyje, kuria BUAB „KENNEDY FORBES“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nebuvo numatytas leidimas sudaryti tam tikrus sandorius, padarė išvadą, kad šiuo atveju, siekiant ir toliau iš likviduojamos įmonės turto nuomos gauti pajamų šio turto išlaikymui, priežiūrai, administravimo procedūroms, tikslinga leisti BUAB „KENNEDY FORBES“ pratęsti patalpų nuomos sutartis arba, dabartiniam nuomininkui atsisakius nuomos, pasirašyti naujas nuomos sutartis, galiosiančias iki patalpų pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos. Teismas sprendė, kad nustačius paminėtą sutarčių galiojimo terminą, nebus apsunkintas nuomojamo turto realizavimas (ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Kreditorė UAB „INFINA“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratoriaus UAB „VANTOLINA“ įgalioto asmens prašymą dėl leidimo pratęsti patalpų nuomos sutartis arba sudaryti naujas nuomos sutartis, galiosiančias iki patalpų pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies nuostatas. ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje aiškiai numatyta, kad nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą. ĮBĮ 31 straipsnis, reglamentuojantis likviduojamos bankrutavusios bendrovės administratoriaus kompetenciją, nenumato bankroto administratoriui teisės tęsti bankrutavusios bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Vienintelis bankrutavusios bendrovės tikslas likvidavimo stadijoje yra realizuoti visą įmonės turtą ir atsiskaityti su kreditoriais, atlikti kitus su įmonės pabaiga susijusius veiksmus. Todėl suteikimas bankrutavusiai įmonei teisės tęsti ūkinę komercinę veiklą prieštarauja likvidavimo stadijos paskirčiai ir esmei. Taigi priėmus nutartį likviduoti bendrovę, jos veiklos tęsimas pagal imperatyvias teisės normas galimas tik išimtiniais atvejais, kai yra įrodoma, kad veiklos tęsimas yra reikalingas bendrovės turto vertei išsaugoti ar nuostoliams sumažinti.

152. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta įvertinus tik bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, kad iš nuomos teisinių santykių gaunamos pajamos naudojamos išlaidoms, susijusioms su patalpų išlaikymu, apsauga, administravimo procedūromis, padengti, tačiau visiškai neįvertinus nuomos sutarčių ar naujų nuomos sutarčių sudarymo realios naudos likviduojamai įmonei ir jos kreditoriams aplinkybių. Bankroto administratorius, teikdamas teismui prašymą dėl leidimo pratęsti nuomos sutarčių galiojimą arba sudaryti naujas nuomos sutartis, nepateikė teismui duomenų, ar pagal nuomojamo turto nusidėvėjimo bei gaunamo nuomos mokesčio santykį, nuomos tęsimas yra naudingas įmonei ir jos kreditoriams, ar priešingai – yra nenaudingas, kadangi nuomojamas turtas nusidėvi ir jo vertė ženkliai mažėja lyginant su iš nuomos gaunamomis pajamomis, kas sąlygos turto pardavimą ateityje už mažesnę kainą, t. y. nuostolių atsiradimą. Taigi, nagrinėjamu atveju bankroto administratorius neįrodė, kad įmonės veiklos tęsimas po teismo nutarties dėl įmonės likvidavimo priėmimo yra naudingas bendrovei.

163. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, kad remiantis bankroto administratoriaus pateiktais duomenimis iš nuomos teisinių santykių gautos lėšos naudojamos turto išlaikymui, priežiūrai ir administravimo procedūroms, bet ne atsiskaitymui su kreditoriais, kas neatitinka bankroto proceso pagrindinio tikslo – tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto.

174. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratorius nebendradarbiauja su BUAB „KENNEDY FORBES“ kreditoriais, neteikia jiems informacijos, neprotingai naudoja administravimo išlaidas, viršydamas nustatytas sąmatas. Bankroto administratoriaus pažeidimai buvo konstatuoti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2015 m. rugpjūčio 11 d. išvadoje Nr. A4-895.

18Atsakovės BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius UAB „VANTOLINA“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsakovės atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

191. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad nagrinėjamu atveju, priėmus nutartį likviduoti bendrovę, jos veiklos tęsimas pagal imperatyvias teisės normas galimas, nes yra reikalingas bendrovės turto vertei išsaugoti ar nuostoliams sumažinti.

202. Sistemiškai aiškinant ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 4, 6 ir 7 punktų nuostatas, įmonės turto nuomos sutarčių sudarymas nelaikytinas įmonės ūkine – komercine veikla ĮBĮ prasme, todėl tokiai veiklai vykdyti neprivalomas teismo leidimas. Netgi jeigu įmonės turto nuomos sutarčių sudarymą ir priskirti įmonės ūkinei – komercinei veiklai, tai remiantis ĮBĮ nuostatomis tokia veikla laikytina išskirtine kitokios įmonės ūkinės – komercinės veiklos atžvilgiu, nes įmonės turto nuomos sutartys sudaromos ne iki įmonės likvidavimo, o iki šio turto pardavimo, perdavimo ar grąžinimo dienos (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 4, 6, 7 punktai).

213. Atskirojo skundo argumentai, kad iš nuomos teisinių santykių gautos lėšos naudojamos netikslingai, paremti vien prielaidomis. Nuomojant likviduojamai įmonei priklausančius nekilnojamuosius daiktus, nuomininkai ne tik dengia turto išlaikymo ir eksploatavimo išlaidas, bet ir moka nuompinigius, kurie naudojami atsiskaitymui su kreditoriais.

224. Atskirojo skundo argumentai dėl galimo bankroto administratoriaus nesąžiningumo, nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Priešingai, nagrinėjamu atveju galimai nesąžiningas yra pats trečios eilės kreditorius UAB „INFINA“, kuris turėdamas 299,59 Eur dydžio finansinį reikalavimą (0,004 proc. visų bankroto byloje patvirtintų reikalavimų), ne pirmą kartą nepagrįstai skundžia kreditorių susirinkimo nutarimus, tokiu būdu bandydamas užkirsti kelią sklandžiam bankroto procesui. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad kreditorius UAB „INFINA“ yra nesąžiningas ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis (CPK 5 straipsnio 1 dalis, 95 straipsnio 1 dalis).

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties nutrauktinas

25CPK 301 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacine tvarka gali būti skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo priimti sprendimai (nutartys), t. y. apeliacija galima, kai yra priimtas apeliacijos objektu pagal įstatymą galintis būti teismo procesinis sprendimas ar nutartis. CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, taip pat, jeigu skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Jei šie trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis).

26Nagrinėjamu atveju kreditorė UAB „INFINA“, manydama, kad bankroto administratoriaus veiksmai, kreipiantis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu leisti jam pratęsti likviduojamai įmonei priklausančių patalpų nuomos sutartis arba pasirašyti naujas nuomos sutartis, galiosiančias iki patalpų pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos, yra neteisėti ir pažeidžia likviduojamos įmonės ir jos kreditorių interesus, pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria toks bankroto administratoriaus prašymas buvo patenkintas. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditorės UAB „INFINA“ pateikto atskirojo skundo priėmimo, atskirąjį skundą priėmė bei perdavė atskirąjį skundą nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui, t. y. padarė išvadas, kad teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartis gali būti apeliacinio apskundimo objektu, o kreditorė UAB „INFINA“ yra tinkamas subjektas, galintis teikti atskirąjį skundą dėl šios teismo nutarties. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, kadangi ji padaryta netinkamai aiškinant ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias kreditorių galimai pažeidžiamų teisių gynimo procedūrą (tvarką).

27Pagal ĮBĮ 3 straipsnio nuostatas bankrutuojančios įmonės kreditoriai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus šiems asmenims; kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas), įskaitant teisę kreditorių susirinkimui skųsti administratoriaus veiksmus (ĮBĮ 23 straipsnio 3 punktas). Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, tarp jų klausimus dėl įmonės ūkinės – komercinės veiklos, t. y. jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo, dėl likvidavimo procedūros įmonei taikymo (ĮBĮ 30 straipsnio 1-3 dalys) ir kt., taip pat paveda nagrinėti kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų (ĮBĮ 23 straipsnio 3, 6 ir 15 punktai). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

28Kreditoriaus UAB „INFINA“ atskirajame skunde iš esmės keliami klausimai dėl likviduojamos įmonės bankroto administratoriaus veiksmų, kreipiantis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu leisti jam pratęsti likviduojamai įmonei priklausančių patalpų nuomos sutartis arba pasirašyti naujas nuomos sutartis, galiosiančias iki patalpų pardavimo ar perdavimo įkaito turėtojui dienos, teisėtumo, taip pat dėl įmonės galimybės tęsti ūkinę – komercinę veiklą. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą klausimai dėl įmonės ūkinės – komercinės veiklos, dėl įmonės likvidavimo procedūros ir jos vykdymo metu sprendžiamų klausimų (įskaitant galimybę sudaryti, pratęsti, nutraukti įmonės sandorius), taip pat dėl kreditorių skundų nagrinėjimo priskirtini išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalis 1 punktas, 23 straipsnio 3, 6, 15 punktai). ĮBĮ numatytos kreditorių galimai pažeidžiamų teisių gynimo tvarkos nesilaikymas, teikiant kreditorių susirinkimui priskirtus klausimus nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, neatitinka bankroto procesui keliamo pagrindinio tikslo – siekti patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreditorė UAB „INFINA“, manydama, jog bankroto administratoriaus veiksmai, kuriais siekiama pratęsti sudarytų likviduojamos įmonės turto nuomos sutarčių terminą arba sudaryti naujas nuomos sutartis, yra neteisėti ir pažeidžiantys jos ir kitų kreditorių interesus, turėjo prašyti šį klausimą svarstyti kreditorių susirinkime, o ne teikti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas bankroto administratoriaus prašymas šiuo klausimu.

29Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinis procesas pagal kreditorės UAB „INFINA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties, nutrauktinas, nes atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 315 straipsnio 5 dalis).

30Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo

312016 m. sausio 21 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti kreditorės UAB „INFINA“ rašytiniai paaiškinimai su papildomais naujais įrodymais. Pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose kreditorė atsikerta į bankroto administratoriaus atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytus argumentus, kad likviduojamos įmonės turto nuoma nepriskiriama prie įmonės ūkinės – komercinės veiklos, todėl tokiam sandoriui sudaryti nebūtinas teismo leidimas. Taip pat kreditorė pateikia atsikirtimus į atskirojo skundo argumentus dėl galimai nesąžiningų jos veiksmų teikiant skundus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų bei pirmosios instancijos teismo priimtų nutarčių. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodytoms aplinkybėms pagrįsti kreditorė pateikia naujus įrodymus – Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 17 d. išvadą dėl bankroto administratoriaus veiksmų ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymą, kuriuo bankroto administratoriui už nustatytus pažeidimus, t. y. už tai, kad, teismui priėmus nutartį pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, daugiau nei du mėnesius vykdė ūkinę – komercinę veiklą, nuomojo įmonės turtą, neturėdamas tam teismo leidimo, paskirta nuobauda - įspėjimas; 2015 m. lapkričio 5 d. reikalavimo perleidimo sutartį, kuria kreditorė UAB „Inranga“ perleido UAB „INFINA“ 105 119,94 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

32Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad, visų pirma, pagal CPK 323 straipsnį pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui keisti (papildyti) skundą draudžiama, antra, nagrinėjamu atveju apeliacinis procesas pagal kreditorės UAB „INFINA“ atskirąjį skundą nutraukiamas, atskirąjį skundą padavus neturinčiam jį paduoti asmeniui, pateiktus kreditorės UAB „INFINA“ rašytinius paaiškinimus ir įrodymus grąžina juos padavusiam asmeniui.

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, 323 straipsniu

Nutarė

34Apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „INFINA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties, nutraukti.

35Grąžinti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „INFINA“ 2016 m. sausio 21 d. pateiktus Lietuvos apeliaciniam teismui rašytinius paaiškinimus ir įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi uždarajai akcinei... 5. 2015 m. spalio 30 d. bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi patenkino BUAB... 8. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 30... 9. Teismas, remdamasis bankroto administratoriaus pateiktais duomenimis, nustatė,... 10. Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje... 11. Teismas, įvertinęs nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, taip pat... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Kreditorė UAB „INFINA“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ĮBĮ 30 straipsnio 3... 15. 2. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta įvertinus tik... 16. 3. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, kad remiantis... 17. 4. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto... 18. Atsakovės BUAB „KENNEDY FORBES“ bankroto administratorius UAB... 19. 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad nagrinėjamu atveju,... 20. 2. Sistemiškai aiškinant ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 4, 6 ir 7 punktų... 21. 3. Atskirojo skundo argumentai, kad iš nuomos teisinių santykių gautos... 22. 4. Atskirojo skundo argumentai dėl galimo bankroto administratoriaus... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 25. CPK 301 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apeliacine tvarka gali būti... 26. Nagrinėjamu atveju kreditorė UAB „INFINA“, manydama, kad bankroto... 27. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio nuostatas bankrutuojančios įmonės kreditoriai –... 28. Kreditoriaus UAB „INFINA“ atskirajame skunde iš esmės keliami klausimai... 29. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinis procesas pagal kreditorės... 30. Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo... 31. 2016 m. sausio 21 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti kreditorės UAB... 32. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad, visų pirma,... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 34. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditorės uždarosios akcinės... 35. Grąžinti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „INFINA“ 2016 m. sausio...