Byla e2-12189-435/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės BUAB „Big Auto Tuning“, atstovaujamos bankroto administratoriaus D. J., ieškinį atsakovui R. S. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė BUAB „Big Auto Tuning“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 4 853,43 Eur nuostoliams atlyginti ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškinyje nurodyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-986-436/2018 UAB „Big Auto Turining“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirtas D. J.. 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas 4 853,43 Eur sumai. Įmonės vadovu laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 3 d. iki 2017 m. spalio 10 d. buvo R. S.. Įmonė finansinės atskaitomybės niekada neteikė, administratoriui nėra perduoti dokumentai ir įmonės turtas, todėl konstatuotina, kad įmonė turto neturi. Atsakovas neteikė finansinės atskaitomybės duomenų, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama, todėl ieškovė neturi įrodinėti, kad atsakovas kaltas.

6Atsakovui R. S. procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. birželio 5 d. Civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą, jame išaiškinant atsakovo teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111, 142 straipsnių reikalavimus, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Teismas

konstatuoja:

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – juridinių asmenų registro išrašo (b. l. 9-14), informacijos apie kreditorinių susirinkimą (b. l. 15-17), Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutarties (b. l. 18), Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutarties (b. l. 19-21), Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutarties (b. l. 22-23), Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 13 d,. nutarties (b. l. 24-25) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad žala ieškovei atlyginta, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

9Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

10CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. įmonei tapus nemokiai, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovui iš atsakovo žala priteistina (Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistini 4 853,43 Eur žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 str., 2.87 str. 7 d., CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.210 str. 1 d., CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

12Visiškai patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas 109,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

13Iš atsakovo priteistina 5,25 Eur suma už procesinių dokumentų siuntimą neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti BUAB „Big Auto Tuning“, juridinio asmens kodas 300090698, atstovaujamai bankroto administratoriaus D. J., iš R. S., asmens kodas ( - ) priteisti 4 853,43 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt tris eurus 43 ct) nuostoliams atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti valstybei iš R. S., asmens kodas ( - ) 109,00 Eur (vieno šimto devynių eurų 00 ct) žyminį mokestį ir 5,25 Eur (penkių eurų 25 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

18Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

21Tesėja

22Rūta Jankauskaitė-Jocė

23

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės BUAB „Big Auto Tuning“,... 3. Teismas... 4. ieškovė BUAB „Big Auto Tuning“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 4... 5. Ieškinyje nurodyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 31 d.... 6. Atsakovui R. S. procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. birželio 5 d.... 7. Teismas... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – juridinių asmenų registro... 9. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 10. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės ieškinys tenkintinas... 12. Visiškai patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas... 13. Iš atsakovo priteistina 5,25 Eur suma už procesinių dokumentų siuntimą... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti BUAB „Big Auto Tuning“, juridinio asmens kodas 300090698,... 17. Priteisti valstybei iš R. S., asmens kodas ( - ) 109,00 Eur (vieno šimto... 18. Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių... 19. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo... 21. Tesėja... 22. Rūta Jankauskaitė-Jocė... 23. ...