Byla e2-28604-861/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ prašo teismo priteisti iš atsakovo 172,90 EUR skolos, 332,83 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos įkėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 EUR bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-09-12 sutartimi ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui kreditus, o atsakovas įsipareigojo gautus kreditus grąžinti nustatytais terminais. Nurodo, jog 2010-09-12 ieškovas atsakovui suteikė 144,81 EUR kredito sumą, atsakovas kreditą turėjo grąžinti iki 2010-10-11, grąžintina suma 172,90 EUR skola. Nurodo, jog atsakovas tinkamai sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini ir 332,83 EUR delspinigiai.

3Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 1751 str. 9 d. nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių 2010-09-12 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, atsakovui buvo suteiktas 500 Lt kreditas (e. b. l. 52, 53-59). Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2010-10-11, tačiau šių įsipareigojimų neįvykdė, kredito ir mokėjimo įmokų laiku nemokėjo, nereagavo į ieškovo siųstas raginimo žinutes. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė ir bylos nagrinėjimo eiga nesidomėjo.

7CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Remiantis LR CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nevykdė pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 172,90 EUR skolos, t.y. kreditą ir kredito mokestį, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 str., 6.870 str., 6.873 str.).

8Nagrinėjamu atveju išanalizavus ieškovo pateiktą paskolos sutartį, darytina išvada, kad tai yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu, todėl neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, reglamentuojančių delspinigių dydį. Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, tačiau siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Remiantis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną,

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 332,83 EUR delspinigių, taikydamas sutarties bendrosios dalies 9.1 p. nustatytą 2 proc. dydžio dienos delspinigių normą. Ieškovo paskaičiavimu, delspinigiai sudaro 332,83 EUR, o prašoma priteisti skola yra 172,90 EUR. Įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos, jeigu jos yra neprotingai didelės. Remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Teismo nuomone, šalių teisėtų interesų pusiausvyra būtų išlaikyta delspinigių dydį sumažinus iki 8,32 EUR sumos, taikant įstatyme nustatytą 0,05 proc. dydžio netesybų normą. Tokiu atveju, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 8,32 EUR delspinigių.

10CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2015-06-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 35,83 proc. reikalavimų), priteistinos 5,38 EUR bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

12Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 EUR, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 279, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

14Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. M., a.k. ( - ) ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, į. k. 302458437, naudai 172,90 EUR (vieną šimtą septyniasdešimt du eurus 90 ct) skolos, 8,32 EUR (aštuonis eurus 32 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (181,22 EUR) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015-06-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5,38 EUR (penkis eurus 38 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo.

17Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai