Byla 2A-592/2013
Dėl 319 308,98 Lt netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ ir atsakovo AB „Axis Industries“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-588-159/2012 pagal ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ ieškinį atsakovui AB „Axis Industries“ dėl 319 308,98 Lt netiesioginių nuostolių (negautų pajamų) ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ginčas kilo dėl netiesioginių nuostolių ir palūkanų priteisimo, ieškovo kildinamų iš atsakovo neteisėtų veiksmų, susijusių su nuomos sutarties nutraukimu.

5Ieškovas UAB „Pastatų vystymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti 319 308,98 Lt negautų pajamų, 8,99 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų ir 9 292,80 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų.

6Ieškovo tvirtinimu, 2008 m. kovo 21 d. su atsakovu 5 metams sudarė ieškovui nuosavybės teisėmis priklausančių 1 650 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Praėjus 5 mėnesiams nuo sutarties sudarymo, atsakovas pranešė ieškovui dėl ketinimo nutraukti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Dėl nuomos sutarties sąlygų nutraukimo šalys derėjosi, tačiau tebevykstant deryboms dėl sutarties sąlygų nutraukimo/pakeitimo, atsakovas iš išsinuomotų negyvenamųjų patalpų išsikėlė ir sustabdė visus mokėjimus pagal nuomos sutartį. Ieškovas 2009 m. birželio 25 d. nuomos sutartį nutraukė dėl atsakovo kaltės. Pažymėjo, kad nuomininkai atsakovo nuomotoms patalpoms surasti nebuvo iki ieškinio teismui padavimo dienos, nors ieškovas nuomininkų ieškojo įvairiais būdais. Taigi nuo 2010 m. kovo 30 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas negavo 319 308,98 Lt pajamų.

7Atsakovo AB „Axis Industries“ teigimu, negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su ieškovu buvo sudaryta turint tikslą Klaipėdoje vykdyti veiklą, tačiau išsinuomotomis patalpomis apskritai nesinaudojo. Nors atsakovas ieškovui priklausančiomis patalpomis nesinaudojo, tačiau pagal teismų priimtus sprendimus jam sumokėjo pagal sutartį nuomos mokestį ir kitus privalomuosius mokėjimus, atlygino negautas pajamas už 2008–2009 m. Nekilnojamųjų daiktų nuoma yra ieškovo verslas, todėl jis turi prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, iš jų ir nuomininko suradimą. Atsakovas pakankamai atlygino ir faktiškai su ieškovu pasidalijo patirtus nuostolius.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, ieškinį patenkino iš dalies, t. y. priteisė iš atsakovo 159 651,49 Lt negautų pajamų, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas, 4 193 Lt žyminio mokesčio ir 2 916 Lt patirtų išlaidų už advokato suteiktą teisinę pagalbą ieškovui. Kitą ieškinio dalį atmetė.

10Teismas nustatė, kad įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1697-265/2010 pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl nuostolių atlyginimo priteisimo konstatuota, jog nuomininkas (atsakovas) nevykdė prisiimtų įsipareigojimų laiku mokėti nuomos mokestį, todėl nuomotojas (ieškovas) vienašališkai nuo 2009 m. birželio 15 d. nutraukė nuomos sutartį. Šioje byloje teismas priėjo prie išvados, kad negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis nutraukta dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir kad būtent dėl jų ieškovas negavo pajamų, kurios buvo numatytos iš anksto ir kurių pagrįstai buvo tikėtasi gauti.

11Taigi įvertinęs, kad šalys negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį sudarė penkeriems metams, ieškovas pagal sutartį numatė ir realiai tikėjosi penkerius metus iš atsakovo gauti kiekvieną mėnesį 9 390 EUR dydžio su PVM nuomos mokestį, nuo 2010 m. kovo 30 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. ieškovui nepavyko išnuomoti negyvenamųjų patalpų, kurios pagal sutartį buvo išnuomotos atsakovui, atsakovas neginčija ieškovui atlikto 319 308,98 Lt negautų pajamų skaičiavimo, taip pat įvertinęs, kad ankstesniais teismų sprendimais iš atsakovo ieškovui priteista 211 038,18 Lt negautų pajamų, teismas sprendė, kad nagrinėjamos bylos atveju būtų neteisinga visas ieškovo prašomas 319 308,98 Lt negautas pajamas priteisti tik iš atsakovo, nes ieškovas versdamasis nekilnojamojo turto nuoma, nutraukdamas nekilnojamojo turto nuomos sutartį ekonominės krizės sąlygomis, taip pat privalo prisiimti negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo riziką lygiomis dalimis su atsakovu. Atsižvelgęs į tai, teismas prašomų priteisti negautų pajamų dydį sumažino 50 procentų ir iš atsakovo ieškovui priteisė 159 651,49 Lt (319 308,98 Lt : 2) negautų pajamų (CK 6.259 str. 2 d.).

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Atsakovas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, padavė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą pagrindė šiais argumentais:

 1. Teismas nevisapusiškai ir neteisingai įvertino bylos faktines aplinkybes bei byloje esančius rašytinius įrodymus, netinkamai taikė materialinės teisės normas, nesivadovavo suformuota teismų praktika.
 2. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo argumentus, išdėstytus 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-410/2011, ir neįvertino susijusios bylos.
 3. Teismas privalėjo vertinti reikalavimą visų jau dėl šios situacijos kilusių bylų kontekste bei įvertinti tiek priteistas sumas, tiek reikalaujamas sumas ir motyvuoti bei pagrįsti, kodėl nesutinka/nukrypsta nuo aiškios Lietuvos apeliacinio teismo pozicijos, įtvirtintos minėtoje nutartyje, kad atsakovui priteistinos negautos pajamos už papildomą 9 mėnesių laikotarpį.
 4. Teismas neatsižvelgė į teisės normas, nustatančias atsakomybės ribojimą, nesivadovavo CK 6.258 straipsnio 4 dalimi ir nepagrindė, kodėl priteisia papildomą negautų pajamų sumą, kuri nepatenka į tuos nuostolius, kuriuos atsakovas galėjo numatyti kaip protingą ir tikėtiną savo veiksmų pasekmę.
 5. Teismo sprendimas prieštarauja civilinio proceso tikslams ir juos pažeidžia. Teismas turėjo priimti aiškų sprendimą, apibendrinantį išnagrinėtas bylas ir konkrečią situaciją bei aiškiai nurodyti, už kurį laikotarpį konkrečioje situacijoje atsakovas gali reikalauti negautų pajamų. Skundžiamu sprendimu teismas sudaro galimybes ieškovui reikšti papildomus reikalavimus už papildomus laikotarpius. Tokiais veiksmais teismas pažeidžia CPK 3 straipsnyje įtvirtintus proceso tikslus, ekonomiškumo principą (CPK 7 str.).
 6. Be kita ko, teismas neatsižvelgė į teismų praktiką dėl terminuotų nuomos sutarčių nutraukimo. Teismas neįvertino ieškovo statuso ir nuomos sutarties nutraukimo fakto, o be šių aplinkybių teisingo ir išsamaus vertinimo, teismas negalėjo pagrįstai ir teisėtai nuspręsti dėl priteistinos sumos dydžio.
 7. Teismas privalėjo įvertinti, kiek ieškovo, kaip profesionalaus verslininko veiksmai, lėmė paties nuostolių atsiradimą ir tik tada spręsti dėl jų priteistino dydžio.

14Ieškovas su paduotu atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą pagrindė šiais motyvais:

 1. Atsakovas klaidina teismą teigdamas, kad 2011 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje buvo suformuluotas teisės taikymo aiškinimas dėl termino, už kurį gali būti priteistinos negautos pajamos ir atsakovo apskritai. Minėtoje byloje buvo sprendžiamas negautų pajamų priteisimo klausimas nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. kovo 29 d., o nagrinėjamoje byloje – nuo 2010 m. kovo 30 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.
 2. Teismas visiškai pagrįstai taikė CK 6.258 straipsnio 4 dalį. Tokia išvada nurodyta ir minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje.
 3. Atsakovas klaidina teismą nurodydamas, kad ieškovas sieks nuostolių atlyginimo už visą laikotarpį iki nuomos sutarties pabaigos (2013 m. birželio 26 d.). Dalis patalpų, nuomotų atsakovui, 2011 m. buvo išnuomotos, o tai mažina ir ieškovo atsakovui reikalavimų apimtį.
 4. Ieškovas pagal CK 6.249 straipsnį turi teisę reikalauti iš atsakovo realiai patirtų nuostolių, o ne numanomų, galimų ateityje. Ieškovas nesipelno iš atsakovo. Taigi teismas nepažeidė jokių atsakovo nurodomų civilinio proceso tikslų ir principų.
 5. Ieškovo kaip verslininko, besiverčiančio patalpų nuoma, statusas negarantuoja jam naujo patalpų nuomininko suradimo, ypatingai ekonominio sunkmečio laikotarpiu. Teisę ieškovui reikalauti nuostolių (negautų pajamų) atlyginimo nutraukus dėl atsakovo kaltės nuomos sutartį nustato CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.251 straipsnio 1 dalis ir 6.256 straipsnis.
 6. Sutiko, kad teismas, sumažindamas iš atsakovo priteistus nuostolius, netinkamai taikė CK 6.259 straipsnio 2 dalį, t. y. nepagrįstai jo patirtus nuostolius sumažino 50 procentų.

15Ieškovas, nesutikdamas su skundžiamo sprendimo dalimi, kurioje atmestas reikalavimas dėl 159 657,49 Lt priteisimo, taip pat padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo sprendimą pakeisti –ieškinį tenkinti visiškai. Taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas bei bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinį skundą pagrindė šiais argumentais:

 1. Teismas pažeidė CK 6.259 straipsnio 2 dalį, taip pat nukrypo nuo Lietuvos teismų praktikos dėl mišrios kaltės taikymo pagrindų bei dėl visiško nuostolių atlyginimo principo taikymo, taip pat nenustatinėjo apelianto kaltės laipsnio ir pažeidė CK 6.248 straipsnio 4 dalį (CPK 330 str.).
 2. Teismas nenustatė nė vienos CK 6.259 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, esant kuriai įstatymas suteikia teisę sumažinti priteistinų nuostolių sumą. Taigi nenustatęs civilinės atsakomybės sąlygų, nepagrįstai taikė minėtą teisės normą.
 3. Teismas, visiškai nevertindamas apelianto ir atsakovo kaltės santykio, nepagrįstai nurodė, kad apeliantas dėl nuostolių atsiradimo kaltas tiek, kiek ir atsakovas.
 4. Atkreipė dėmesį, kad pagal naujausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, sprendžiant analogiškas bylas dėl negautų pajamų priteisimo nutraukus nuomos sutartis ekonominės krizės laikotarpiu, tokiu atveju taikomas visiško nuostolių atlyginimo principas.

16Atsakovas atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą nepateikė.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atsakovo AB „Axis Industries“ apeliacinis skundas tenkintinas, ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ – atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d., 320 str. 1 d.).

20Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą priėmė įvertinęs tai, kad nuo 2010-03-30 iki 2010-12-31 ieškovui UAB „Pastatų vystymas“ nepavyko išnuomoti negyvenamųjų patalpų, kurios pagal sutartį buvo išnuomotos atsakovui AB „Axis Industries“, kad atsakovas neginčija ieškovo atlikto 319 308,98 Lt negautų pajamų skaičiavimo, taip pat įvertinęs tai, kad ankstesniais teismų sprendimais iš atsakovo ieškovui priteista 211 038,18 Lt negautų pajamų, sprendė, kad protingas ieškovo negautų pajamų dydis, priteistinas iš atsakovo, sudaro 159 651,49 Lt (CK 6.259 str. 2 d.).

21Teisėjų kolegija, prieš imdamasi vertinti pirmosios instancijos teismo bei šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, mano, jog nagrinėjant šį ginčą, yra svarbios aplinkybės, konstatuotos kitoje civilinėje byloje tarp tų pačių šalių, kurioje Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. sprendimu ieškovui UAB „Pastatų vystymas“ iš atsakovo AB „Axis Industries“ priteista 93 691 Lt negautų pajamų atlyginimo pagal 2008-03-21 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį už laikotarpį nuo 2009-09-26 iki 2010-03-29, o Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartimi minėtas sprendimas buvo paliktas nepakeistas (civilinė byla Nr. 2A-410/2011). Kadangi minėti procesiniai sprendimai nėra panaikinti kasacine tvarka, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į nurodytoje byloje padarytas išvadas. Kolegija minėtoje byloje sprendė, kad devynių mėnesių laikotarpis, už kurį ieškovas prašo priteisti negautas pajamas, šioje situacijoje laikytinas protingu ir dėl to negali būti trumpinamas, nes ieškovas, kurio profesinė veikla susijusi su nekilnojamojo turto nuoma, privalėjo suprasti, kad, nutraukdamas nuomos sutartį, jis rizikuoja nesurasti kito nuomininko. Dėl to kolegija sprendė, kad nuostolius turėtų prisiimti abi šalys, pirmosios instancijos teismo sprendimas sumažinti kitos nuostolių dalies atlyginimą per pusę laikytas teisingu, o iš viso ieškovui atlygintina nuostolių dalis – 208 491 Lt – nėra nei aiškiai per didelė, nei aiškiai per maža (CPK 182 str. 2 p.).

22Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nustatytas aplinkybes bei išvadas, sutinka su apeliantu atsakovu AB „Axis Industries“, kad yra būtina atsižvelgti į visą bylos medžiagą ir nustatytas aplinkybes vertinti visų tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusių teisinių santykių kontekste (CPK 185 str.). Todėl, priešingai nei teigia ieškovas UAB „Pastatų vystymas“, būtina atsižvelgti į tai, koks nuostolių atlyginimas po sutarties nutraukimo jam iš viso priteistas (už ankstesnius laikotarpius), kokių priemonių jis ėmėsi siekdamas išvengti didesnių nuostolių – kiek įmanoma greičiau surasti naujus patalpų nuomininkus, etc.

23Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas po 2009-09-25 sutarties nutraukimo yra gavęs 117 347,18 Lt garantiją, kuri buvo skirta atlyginti ieškovo nuostolius pagal nuomos sutartį už 3 mėn., be to, ieškovui jau minėtu Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. sprendimu priteista dar 93 691 Lt negautų pajamų už laikotarpį nuo 2009-09-26 iki 2010-03-29. Taigi po sutarties nutraukimo ieškovas neginčytinai turi teisę į 208 491 Lt negautų pajamų. Kaip jau minėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartimi, kuri yra įsiteisėjusi, pripažino, kad minėta suma yra optimali negautoms pajamoms po sutarties nutraukimo atlyginti. Todėl nagrinėjamoje byloje, kaip teisingai skunde nurodo apeliantas atsakovas AB „Axis Industries“, teismas privalėjo pagrįsti savo išvadą, kad ieškovo reikalavimas iš dalies tenkintinas, papildomai priteisiant negautas pajamas dar už 9 mėnesius (CPK 185 str.). Tačiau skundžiamame sprendime teismas nepasisakė dėl įrodymų, kuriais buvo grindžiamas ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ ieškinys.

24Teisėjų kolegija, apžvelgdama byloje pateiktus duomenis, kuriais grindžiamas papildomas negautų pajamų atlyginimas už laikotarpį nuo 2010-03-30 iki 2009-12-31, konstatuoja, jog pagal bylos medžiagą ieškovas UAB „Pastatų vystymas“ 2009-07-09 ir 2010-01-03 buvo sudaręs tarpininkavimo paslaugų sutartis dėl ginčo patalpų išnuomojimo, kuriomis nekilnojamojo turto agentūros įsipareigojo ieškoti nuomininkų ieškovo naudai (t. 1, b. l. 46-49). Kaip matyti iš vienos iš agentūrų UAB „Agency vestus“ 2011-03-22 pranešimo, nuo 2009-09-01 realių klientų, kurie norėtų išsinuomoti patalpas, esančias adresu ( - ), ieškovui UAB „Pastatų vystymas“ nebuvo (t. 1, b. l. 50). Be to, byloje yra duomenys, kad kita agentūra UAB „NT market“ 2010-06-28, 2010-08-10, 2010-09-21, 2010-10-11, 2010-10-21 ir 2010-11-13 buvo išsiuntusi pasiūlymus tretiesiems asmenims nuomotis ginčo patalpas (t. 1, b. l. 52-69). Pats ieškovas UAB „Pastatų vystymas“ pagal bylos medžiagą 2010-10-11 dalyvavo tik viename viešame konkurse dėl patalpų nuomos, tačiau laimėtoju pripažintas nebuvo dėl neatitikimo pirkimo sąlygų (t. 1, b. l. 70-77). Kitų duomenų, pagrindžiančių, jog buvo neįmanoma surasti nuomininkų, apibūdinančių rinkos situaciją, į bylą nepateikta.

25Todėl kolegija, įvertinusi tai, kas paminėta, konstatuoja, kad, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, ieškovas, siekdamas sudaryti naują/naujas patalpų nuomos sutartis, laikotarpiu nuo 2010-03-30 iki 2010-12-31 nebuvo pakankamai aktyvus (iki 2010-06-28 neišsiųstas nei vienas komercinis pasiūlymas, o per visą 9 mėnesių laikotarpį nuomotis patalpas buvo siūloma tik 7 subjektams), atkreiptinas dėmesys taip pat ir į šių patalpų buvimo vietą – esančias adresu ( - ). Todėl sutiktina su atsakovo UAB „Axis Industries“ teiginiais, jog atsakovas negali neribotai atsakyti už ieškovo – verslininko, besiverčiančio patalpų nuoma, kurio valia ir buvo nutraukta sutartis, negautas pajamas (CPK 185 str.). Tuo labiau, kad nors sutartis yra pasibaigusi, ieškovas nėra atleidžiamas nuo pareigos savo teisėmis naudotis protingai, sąžiningai, teisingai, nepiktnaudžiauti jomis, veikti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Kaip žinia, tuo atveju, jeigu asmenys, nesilaiko šių reikalavimų, teismas gali atsisakyti jas ginti (CK 1.137 str., 1.5 str. 1 d.).

26Dėl paminėtų priežasčių kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartyje nurodytus išaiškinimus, kad ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ 208 491 Lt per 9 mėnesius nuo sutarties negautų pajamų dalis nėra nei aiškiai per didelė, nei aiškiai per maža, į tai, kad byloje nėra duomenų apie aktyvų ieškovo veikimą siekiant išnuomoti šias patalpas, taip pat į jau paminėtus ekonomiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo priteisė ieškovui UAB „Pastatų vystymas“ papildomą negautų pajamų atlyginimą, todėl minėtas sprendimas pakeistinas, o ieškovo ieškinys atmestinas visiškai (CK 6.200 str., 6.258 str. 4 d., 6.259 str. 2 d., CPK 4 str., 7 str., 178 str., 185 str.).

27Kadangi apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Pastatų vystymas“ prašė pakeisti teismo sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai, ieškinį atmetus, jo apeliacinio skundo argumentai nebetenka prasmės, todėl kolegija jų neanalizuoja. Taip pat nepasisakytina ir dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių kaip neturinčių reikšmės bylos išsprendimui (CPK 185 str.).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Patenkinus atsakovo AB „Axis Industries“ apeliacinį skundą, perskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

30Ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, o atsakovui AB „Axis Industries“ iš ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ priteistina 4 193 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą. Duomenų apie išlaidas, susijusias su advokato pagalba, į bylą nepateikta (CPK 93 str. 1 d.).

31Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

32Apeliantas UAB „Pastatų vystymas“ pateikė prašymą šią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Kaip žinia, CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis, o Pagal CPK 322 straipsnį, apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta tokį nagrinėjimą būtinu. Kaip taisyklė, apeliacinis skundas žodinio proceso tvarka, kai pirmosios instancijos teismas nenustatė (neišaiškino) tam tikrų faktinių aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos išsprendimui ir dėl to jas būtina nustatyti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1126/2012; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1314/2012; 2012 m. rugsėjo mėn. 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-318/2012). Analogiškos pozicijos laikomasi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, nustatančioje, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas kai yra keliami ne fakto, o teisės klausimai, kai galimas tinkamas procesas ir teisingo sprendimo priėmimas remiantis turimais rašytiniais duomenimis, rašytinėmis šalių pastabomis ir nėra poreikio bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Döry v. Sweden, pareiškimo Nr. 28394/95).

33Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ apeliaciniame skunde nėra keliami fakto klausimai, kurie lemtų žodinio proceso būtinumą, šiam teismui nėra pateikta jokių naujų įrodymų, todėl nėra pagrindo nesilaikyti bendros apeliacinių skundų nagrinėjimo tvarkos (CPK 321 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, netenkindama šio prašymo, sprendžia, kad atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeidžia šalių teisių ir civilinio proceso principų, Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste darytina išvada, kad rašytinis procesas užtikrina civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 185 str.).

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

35Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. sprendimą pakeisti ir ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ ieškinį atmesti visiškai.

36Priteisti iš ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ (įmonės kodas 300043218) atsakovui AB „Axis Industries“ (įmonės kodas 165707056) 4 193 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt tris litus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

37Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ginčas kilo dėl netiesioginių nuostolių ir palūkanų priteisimo,... 5. Ieškovas UAB „Pastatų vystymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Ieškovo tvirtinimu, 2008 m. kovo 21 d. su atsakovu 5 metams sudarė ieškovui... 7. Atsakovo AB „Axis Industries“ teigimu, negyvenamųjų patalpų nuomos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, ieškinį... 10. Teismas nustatė, kad įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2010 m.... 11. Taigi įvertinęs, kad šalys negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį sudarė... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Atsakovas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, padavė teismui apeliacinį... 14. Ieškovas su paduotu atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį... 15. Ieškovas, nesutikdamas su skundžiamo sprendimo dalimi, kurioje atmestas... 16. Atsakovas atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą nepateikė.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atsakovo AB „Axis Industries“ apeliacinis skundas tenkintinas, ieškovo UAB... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 20. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą priėmė... 21. Teisėjų kolegija, prieš imdamasi vertinti pirmosios instancijos teismo bei... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau minėtoje Lietuvos apeliacinio... 23. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas po 2009-09-25 sutarties nutraukimo... 24. Teisėjų kolegija, apžvelgdama byloje pateiktus duomenis, kuriais... 25. Todėl kolegija, įvertinusi tai, kas paminėta, konstatuoja, kad, priešingai... 26. Dėl paminėtų priežasčių kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos apeliacinio... 27. Kadangi apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Pastatų vystymas“ prašė... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Patenkinus atsakovo AB „Axis Industries“ apeliacinį skundą, perskirstomos... 30. Ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, o atsakovui AB „Axis... 31. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 32. Apeliantas UAB „Pastatų vystymas“ pateikė prašymą šią bylą... 33. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovo UAB „Pastatų... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. sprendimą pakeisti ir ieškovo... 36. Priteisti iš ieškovo UAB „Pastatų vystymas“ (įmonės kodas 300043218)... 37. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....