Byla e2-1123-781/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys – R. T., L. T., J. G

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų R. T., L. T., suinteresuoto asmens J. G., kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Lemonto investicijų valdymas“, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ bankrotas pripažintas tyčiniu, pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Projektavimo ir restauravimo institutas“ pareiškimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys – R. T., L. T., J. G..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Uždaroji akcinė bendrovė „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „PI Vilnius“ bankrotą tyčiniu. Pareiškėja prašymą grindė tuo, kad BUAB „PI Vilnius“ buvusi vadovė R. T. tyčia neteikia buhalterinės apskaitos dokumentų. Be to, yra iššvaistytas didelės vertės UAB „PI Vilnius“ turtas – piniginės lėšos, atsargos, gautinos lėšos. Paslėpus, sunaikinus, sugadinus įmonės apskaitos dokumentus, neišsaugojus buhalterinės apskaitos dokumentų, sandorių dokumentų, kai dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, darytina išvada, kad bendrovė prie bankroto privesta tyčia. Be to, UAB „PI Vilnius“ laidavo už uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Antarija“. Išieškojimas už UAB „Antarija“ prievoles buvo nukreiptas į UAB „PI Vilnius“ turtą 604 80 Eur apimtyje. Tokio sandorio sudarymo nauda UAB „PI Vilnius“ nepagrįsta. Atlikus turto perdavimą išieškotojai kredito unijai „Mano unija“, išieškotoja turėjo pervesti UAB „PI Vilnius“ naudai skirtumą tarp perduodamo turto ir UAB „Antarija“ prievolės – 150 794,84 Eur, tačiau ši suma UAB „PI Vilnius“ balanse neatspindėta nei prie gautų sumų, nei prie išleistų.

72.

8BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorė Viktorija Vilbrantienė (toliau – bankroto administratorė) pateiktame atsiliepime nurodė su prašymu nesutinkanti. Pažymėjo, kad bankroto administratorė nenustatė, kad koks nors iš sudarytų sandorių buvo sąmoningai nukreiptas į kreditorių galimybės atgauti turimas skolas sumažinimą. Bankroto administratorė nustatė, kad akivaizdus turto sumažėjimas, palyginus 2018 metų ir 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, susidarė dėl to, kad įmonės materialus turtas buvo parduotas antstolio, buvo patirtos kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą, tai yra buvo nurašyta projektinė dokumentacija (interjero, dizaino, patalpų pertvarkymo ir pan.) kaip bevertis turtas. Nurodė, kad iš 2017 metų gruodžio 31 d. balanso matyti, jog UAB „PI Vilnius“ turėjo finansinių įsipareigojimų 598 305 Eur sumai, tačiau bankroto byloje patvirtinta finansinių reikalavimų suma yra 114 883,05 Eur, o, remiantis įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis skolos kreditoriams šiai dienai sudarė 116 103 Eur. Taigi akivaizdu, kad gautos pajamos, dėl kurių įvyko įmonės turto sumažėjimas, panaudotas atsiskaitymui su kreditoriais. Vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d., 2019 m. gegužės 8 d. nutartimis, kuriomis patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, įmonės kreditorių skolos daugiausia susidarė nuo 2018 m. gegužės mėnesio. Pažymėjo, kad vadovaujantis įmonės 2017 metų, 2016 metų finansinės atskaitomybės dokumentais įmonė buvo pelninga, o nemokumas atsirado tik 2018 metų pradžioje, t.y. po to, kai antstolio buvo parduotos įmonei priklausančios patalpos ir įmonė negalėjo generuoti pajamų iš šių patalpų naudojimo.

93.

10Suinteresuoti asmenys R. T., L. T. atsiliepime į pareikštą prašymą prašė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ prašymo pripažinti BUAB „PI Vilnius“ bankrotą tyčiniu netenkinti; paskirti pareiškėjai iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos skirti BUAB „PI Vilnius“ ir suinteresuotiems asmenims R. T. ir L. T.. Atsiliepimas grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras 2020 m. kovo 26 d. priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Prokuroro nutarime nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo metu UAB „PI Vilnius“ turtas buvo parduotas teisėtai, o gautos piniginės lėšos panaudotos kredito ir kitų bendrovės įsiskolinimų padengimui. Bendrovės veikla 2016 ir 2017 metais buvo pelninga, nuostoliai ir nemokumas atsirado tik 2018 metų pradžioje, t.y. po to, kai antstolio buvo parduotos įmonei priklausančios patalpos ir įmonė negalėjo gauti pajamų iš šių patalpų naudojimo. Bendrovės skolos susidarė 2018 metais, išskyrus įsiskolinimą kreditorei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Lemonto investicijų valdymas“, pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims R. ir L. T.. Daugiausia skolų susidarė nuo 2018 m. birželio 1 d., taigi nuo šios dienos turi būti vertinami sandoriai, kurie galėjo padaryti neigiamą įtaką turimiems kreditorių interesams.

114.

12Suinteresuotas asmuo J. G. atsiliepimo į pareikštą prašymą nepateikė.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi BUAB „PI Vilnius“ bankrotą pripažino tyčiniu.

166.

17Teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registre UAB „PI Vilnius“ įregistruota 2009 m. gruodžio 10 d., jos vadove nuo 2010 metų buvo R. T.. Pažymėjo, kad prašymas dėl tyčinio bankroto iškėlimo grindžiamas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 70 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą.

187.

19Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėja teismui nepateikė duomenų apie jos nurodomo sandorio – UAB „PI Vilnius“ laidavimą už UAB „Antarija“ – turinį, t.y. kada toks sandoris buvo sudarytas, kokios sandorio sudarymo aplinkybės, bei kokios yra laidavimo sąlygos, todėl teismas vertindamas šio sandorio galimo prieštaravimo įmonės veiklai ar jo ekonominį (ne) naudingumą BUAB „PI Vilnius“, vertino tik juridinių asmenų registre esančius duomenis apie BUAB „PI Vilnius“, UAB „Antarija“ finansines galimybes bei byloje esančius duomenis.

208.

21Iš byloje esančio vykdomojo rašto, kurio pagrindu iš BUAB „PI Vilnius“ buvo išieškota 530 775,24 Eur, kaip laiduotojos už UAB „Antarija“ neįvykdytas prievoles kreditorei kredito unijai „Mano unija“, teismas nustatė, kad šis raštas buvo išduotas 2017 m. spalio 6 d., todėl sprendė, kad laidavimo sandoris buvo sudarytas dar iki 2017 m. spalio 6 d. Iš juridinių asmenų registre esančių duomenų apie UAB „Antarija“ finansinę padėtį pirmosios instancijos teismas nustatė, kad paskutinį kartą ši įmonė dokumentus juridinių asmenų registrui teikė 2015 m. Jau iš įmonės balanso už 2015 metus yra akivaizdu, kad UAB „Antarija“ finansinė padėtis buvo sunki, kadangi jos turtas sudarė 619 351 Eur, o įsipareigojimai siekė net 612 950 Eur. 2014 metais šios įmonės finansinė padėtis taip pat buvo itin sudėtinga, kadangi jos turtas sudarė 2 117 793 Eur, o įsipareigojimai siekė net 2 096 996 Eur. Pažymėjo, kad įmonė buvo įsteigta tik 2014 m. gegužės 6 d., kas reiškia, kad nuo pat įmonės įsteigimo, jos finansinė padėtis buvo itin sudėtinga, atitinkanti bankrutuojančios įmonės statusą.

229.

23Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad BUAB „PI Vilnius“ 2014 metais turėjo turto 3 196 705 Eur, o įsipareigojimai siekė 3 200 110 Eur, 2015 metais turto turėjo 871 236 Eur, o įsipareigojimai siekė 917 472 Eur. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad yra akivaizdu, jog BUAB „PI Vilnius“ būnant sunkios finansinės padėties, laidavimas už praktiškai bankrutuojantį juridinį asmenį UAB „Antarija“ buvo labai rizikingas sandoris, neabejotinai nulėmęs BUAB „PI Vilnius“ finansinės padėties pablogėjimą. Laiduotojai BUAB „PI Vilnius“ laidavimo sandorio sudarymo metu turėjo būti aišku, jog UAB „Antarija“ galimybės įvykdyti prievolę kreditorei kredito unijai „Mano unija“ buvo labai mažos. 2017 metais išieškojus iš BUAB „PI Vilnius“ 530 775,24 Eur už UAB „Antarija“ prievolę, BUAB „PI Vilnius“ neteko ne tik turėto materialaus turto, kuris buvo parduotas iš varžytynių, bet ir padarytų investicijų į šį turtą, dėl ko įmonės finansinė padėtis tapo dar prastesnė, apribojanti galimybes atsiskaityti su savo kreditoriais, esmingai prisidedant prie šios įmonės bankroto. Šio sandorio ekonominio naudingumo nei BUAB „PI Vilnius“, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys neįrodinėjo, dėl ko teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad šis sandoris kokiu nors būdu buvo ekonomiškai naudingas BUAB „PI Vilnius“.

2410.

25Pirmosios instancijos teismas apibendrinęs motyvus, konstatavo, kad byloje yra pakankamai objektyvių įrodymų, patvirtinančių tyčinį blogą BUAB „PI Vilnius” valdymą, ydingą įmonės veiklą, t.y. laidavimą už praktiškai nemokų juridinį asmenį itin reikšminga BUAB „PI Vilnius“ pinigų suma, kas sudaro pagrindą išvadai, jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo.

26III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

2711.

28Bankroto administratorė atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2911.1.

30Pirmosios instancijos teismas nustatė tik vieną – laidavimo sandorį, galėjusį lemti bankroto pripažinimą tyčiniu. Šis sandoris buvo sudarytas net 2014 metais, ir po šio sandorio sudarymo įmonė vykdė veiklą beveik keturis metus, todėl pripažinti, kad tik dėl šio sandorio įmonė tapo nemoki, neanalizuojant paties sandorio, jo sudarymo aplinkybių, nevertinant kitų bylos aplinkybių, t.y. įmonės nemokumo momento, įmonės įsipareigojimo dydžių, kurie buvo sandorio ir nemokumo metu, negalima konstatuoti fakto, kad įmonės bankrotas yra kilęs dėl tyčinių veiksmų.

3111.2.

32BUAB „PI Vilnius“ bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai kilę vėliausiai nuo 2017 metų pabaigos, o teismas vertino sandorį, kuris sudarytas net 2014 metais, todėl akivaizdu, kad toks sandoris niekaip negalėjo įtakoti vėliau atsiradusių kreditorių galimybių atgauti skolas, ir nepažeidė jų interesų.

3312.

34Suinteresuotas asmuo J. G. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą pripažinti BUAB „PI Vilnius“ bankrotą tyčiniu atmesti. Nurodė, kad:

3512.1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį grindė sudarytu laidavimo sandoriu, tačiau pačios laidavimo sutarties byloje nėra, todėl nėra aišku, kada minėtas sandoris buvo sudarytas (sudarymo laiko teismas nenustatė), kokiomis sąlygomis, kas atsakingas už minėto sandorio sudarymą ir kieno veika sukėlė tyčinį nemokumą.

3612.2. Nesant byloje teismo nurodomo laidavimo sandorio nėra galimybės įvertinti laidavimu prisiimtos prievolės dydžio ir laiduotojo turto santykio laidavimo metu, t. y. nėra galimybės spręsti dėl priežastinio ryšio, tarp nurodomo sandorio įmonės nemokumo ir/ar kreditorių interesų pažeidimo.

3712.3. Įmonė laidavimo sandorio sudarymo metu buvo moki ir dirbo pelningai.

3812.5. Pirmosios instancijos teismas, priėjęs išvadą dėl UAB „Antarija“ nemokumo, nevertino ir nenustatė, kad įmonė (UAB „Antarija“) būtų turėjusi pradelstų įsipareigojimų, nenustatė, kad įmonė nurodomu laikotarpiu būtų nevykdžiusi įsipareigojimų, todėl netinkamai taikė ĮBĮ nuostatas.

3913.

40Suinteresuoti asmenys R. T. ir L. T. atskirajame skunde prašo iš dalies panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį, kuria teismas pripažino BUAB „PI Vilnius“ bankrotą tyčiniu, ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą dėl BUAB „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

4113.1. UAB „PI Vilnius“ laidavimo sutartį su kredito unija „Mano unija“ sudarė 2014 m., kai UAB „PI Vilnius“ veikla buvo pelninga. UAB „PI Vilnius“ vadovas, laidavęs už UAB „Antarija“, negalėjo numatyti, kad ši įmonė neįvykdys įsipareigojimų kredito unijai „Mano unija“.

4213.2. Po UAB „PI Vilnius“ priklausančio turto perdavimo kredito unijai „Mano unija“ išieškotojos sumokėtas skirtumas tarp įsiskolinimo ir perduoto turto vertės (150 794,84 Eur) buvo panaudotas UAB „PI Vilnius“ įsipareigojimų dengimui.

4313.3. Bankroto administratorė buvo informuota, kad BUAB „PI Vilnius“ buhalteriniai dokumentai yra pas pareiškėją. Paaiškino, kad UAB „PI Vilnius“ dokumentaciją laikė patalpose, kur savo veiklą vykdė ir pareiškėja. 2019 m. kovo 1 d. pasikeitus pareiškėjos vadovui, jis pakeitė durų spynas ir neleido pasiimti buhalterinių dokumentų.

4414.

45Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lemonto investicijų valdymas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą dėl BUAB „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Atskirajame skunde pažymėta, kad UAB „PI Vilnius“ vadovas, sudaręs laidavimo sutartį, negalėjo numatyti, kad UAB „Antarija“ nevykdys savo įsipareigojimų kredito unijai „Mano unija“.

4615.

47Pareiškėja atsiliepime į bankroto administratorės, suinteresuoto asmens J. G., suinteresuotų asmenų R. T., L. T., kreditorės UAB „Lemonto investicijų valdymas“ atskiruosius skundus prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, prijungti papildomus įrodymus prie bylos. Atsiliepimas grindžiamas šiais atsikirtimais:

4815.1.

49Iki šiol UAB „PI Vilnius“ bankroto administratorei buvusi vadovė R. T. ir akcininkas L. T. nepateikė bendrovės dokumentų, išskyrus 2017-2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentus ir kreditorių sąrašą. Jau vien ši aplinkybė sudaro pagrindą BUAB „PI Vilnius“ bankrotą pripažinti tyčiniu.

5015.2.

51Bankroto administratorė, skundžianti pagrįstą ir teisėtą nutartį, veikia ne kreditorių, o išskirtinai suinteresuotų asmenų L. T. ir R. T. interesais.

5215.3.

53Svarstant BUAB „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą, taikytinas IBĮ, atitinkamai šiuo teisės aktu įtvirtinti tyčinio bankroto požymiai, sąlygos.

5415.4.

55Laidavimu kaip sandoriu tarp susijusių asmenų, kaip ekonomiškai nenaudingu ir nuostolingu sandoriu, buvo pakenkta BUAB „PI Vilnius“ teisėms ir teisėtiems interesams, atitinkamai padaryta 604 800 Eur žala, ką pagrįstai įvertino pirmosios instancijos teismas.

5615.5.

57Šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl L. T. ir R. T. nusikalstamų veikų – sukčiavimo ir skolininko nesąžiningumo. Ikiteisminio tyrimo metu vertinamos ir aplinkybės dėl UAB „PI Vilnius“ laidavimo už UAB „Antarija“, nurodomos ir 604 800 Eur žalos aplinkybės, taip pat duomenys, kad L. ir R. T. 2015 m. perleido savo nekilnojamąjį turtą UAB „Antarija“ už 521 316, 03 Eur.

5815.6.

59Buvusiems BUAB „PI Vilnius“ vadovams, akcininkams nepateikiant įmonės veiklos dokumentų, nepagrindžiant finansinių operacijų, yra pagrindas teigti, kad aukščiau nurodytas didelės vertės UAB „PI Vilnius“ turtas – piniginės lėšos, atsargos, gautinos lėšos yra iššvaistytos, pasisavintos ir / ar perleistos susijusiems asmenims, o dėl to nėra atsiskaityta su įmonės kreditoriais.

60Teismas

konstatuoja:

61IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6216.

63Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (apeliaciniuose) skunde (skunduose) nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

64Dėl byloje nustatytų aplinkybių

6517.

66Byloje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo R. T. UAB „PI Vilnius“ vadovės pareigas ėjo nuo 2010 m. gegužės 12 d. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi UAB „PI Vilnius“ iškėlė bankroto bylą. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 21 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). 2020 m. kovo 10 d. pareiškėja kreipėsi į teismą dėl BUAB „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Vilnius apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi BUAB „PI Vilnius“ bankrotą pripažino tyčiniu.

67Dėl naujų įrodymų priėmimo

6818.

69Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

7019.

71Suinteresuotas asmuo J. G. su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – bankroto administratorės 2020 m. balandžio 29 d. atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjos prašymą dėl padidinto reikalavimo tvirtinimo, 2016 m. birželio 17 d., 2017 m. rugpjūčio 2 d. M. B. suinteresuotam asmeniui L. T. išduotų įgaliojimų kopijas, Juridinių asmenų registro duomenis dėl UAB „Lemonto investicijų valdymas“, UAB „PI Vilnius“, 2018 m. lapkričio 30 d. UAB „PI Vilnius“ kreditorių sąrašą, 2018 m. lapkričio 16 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „PI Vilnius“ iškėlimo kopiją. Suinteresuoto asmens J. G. manymu, papildomi dokumentai įrodo UAB „PI Vilnius“, pareiškėjos, UAB „Lemonto investicijų valdymas“ valdymo organų ryšius, aplinkybę, kad šie asmenys žinojo apie laidavimo sutarties sudarymą ir tam neprieštaravo, taip pat bankroto administratorės poziciją dėl UAB „PI Vilnius“ nepagrįstai pervestų sumų pareiškėjai.

7220.

73Pareiškėja su atsiliepimu į atskiruosius skundus pateikė Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 18 d. sprendimo, kuriuo netenkino ieškovės BUAB „PI Vilnius“ ieškinio atsakovei UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ dėl 40 593,28 Eur be pagrindo gautų lėšų, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kopiją, Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 2 d. nutarties, kuria buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutartis ir klausimas dėl atsakovės BUAB „PI Vilnius“ bankroto byloje patvirtinto trečiosios eilės kreditorės UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ finansinio reikalavimo patikslinimo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kopiją, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Korlena“ iškelta bankroto byla, kopiją, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal atsakovų R. T. ir L. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 7 d. sprendimo (jo dalies), priimto civilinėje byloje pagal ieškovo V. M. ieškinį atsakovams R. T., L. T., UAB „PI Vilnius“, UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ ir atsakovų R. T., L. T. priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia ir paslaugų sutarties pripažinimo galiojančia, kopiją, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties, kuria buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, kopiją, antstolių 2015 m. priimtų patvarkymų kopijas, Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal atsakovų R. T. ir M. T. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1870-852/2019 pagal ieškovo V. M. ieškinį atsakovams R. T., M. T. dėl kreditoriaus teisių gynimo, trečiasis asmuo – L. T., kopiją, 2016 m. birželio 17 d., 2017 m. rugpjūčio 2 d. M. B. suinteresuotam asmeniui L. T. išduotų įgaliojimų kopijas. Pareiškėja teigia, kad papildomai teikiami dokumentai įrodo kreditorės UAB „Lemonto investicijų valdymą“ ryšius su suinteresuotais asmenimis R. T. ir L. T., kas paaiškina šios kreditorės siekį panaikinti skundžiamą nutartį.

7421.

75Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas minėtų dokumentų prijungimo prie nagrinėjamos bylos klausimą, pažymi, kad su anksčiau nurodytų teismo procesinių sprendimų turiniu, juridinių asmenų registro duomenimis, 2018 m. lapkričio 16 d. pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „PI Vilnius“ iškėlimo teismas, vadovaudamasis CPK 179 straipsnio 3 dalimi, gali susipažinti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, viešo registro. Todėl šių procesinių dokumentų prijungimas prie bylos nėra tikslingas. Byloje taip pat nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 30 d. UAB „PI Vilnius“ kreditorių sąrašas buvo teiktas pirmosios instancijos teismui, todėl šio dokumento prijungimas prie bylos neaktualus. Svarstydamas likusių įrodymų pridėjimo prie bylos galimybę, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad sprendžiant juridinio asmens bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą reikalinga visapusiškai įvertinti bendrovės realią finansinę būklę, buvusių vadovų veiksmus valdant UAB „PI Vilnius“, todėl konstatuoja būtinybę pirmiau nurodytus dokumentus prijungti prie bylos ir juos vertinti kartu su kitais bylos duomenimis.

76Dėl tyčinio bankroto požymių ir jį reglamentuojančių teisės normų taikymo nagrinėjamoje byloje

7722.

782020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas.

7923.

80Suinteresuotas asmuo J. G. atskirajame skunde apeliuoja į tai, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas UAB „Antarija“ (už kurios prievolės įvykdymą laidavo UAB „PI Vilnius“) finansinę būklę, nepagrįstai nustatinėjo bendrovės turimo turto santykį su visais įsipareigojimais, t. y. nepagrįstai taikė JANĮ. Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas sprendimą taikyti JANĮ nuostatas nagrinėjamam ginčui nurodė, kad pareiškimas dėl BUAB „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu gautas įsigaliojus naujam įstatymui, kas lemia JANĮ taikymą. Apeliacinės instancijos teismo manymu, šis aspektas negali būti lemiamas sprendžiant, kokio įstatymo normomis – ĮBĮ ar JANĮ – privalu vadovautis nagrinėjamu atveju.

8124.

82Susipažinus su apskųstos nutarties turiniu matyti, kad pagrindinis BUAB „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu argumentas buvo blogas UAB „PI VIlnius“ valdymas, kuomet UAB „PI Vilnius“ laidavo praktiškai už nemokų juridinį asmenį (UAB „Antarija“) itin reikšminga pinigų suma. Pirmosios instancijos teismas UAB „Antarija“ finansinę būklę vertino vadovaudamasis 2014 m., 2015 m. finansinės atskaitomybės dokumentuose užfiksuotais duomenimis apie bendrovės turimą turtą ir jos įsipareigojimus. Tokį pat vertinimą pirmosios instancijos teismas atliko ir UAB „PI Vilnius“ atžvilgiu. Tačiau situacija, kuomet 2014 m., 2015 m. bendrovių balansuose nurodyti duomenys šių įmonių nemokumo prasme vertinami taikant tik nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio JANĮ nuostatas, nėra logiška bei ydinga.

8325.

84Pagal bendrąjį teisės principą lex benignior retro agit (teisės aktų galiojimas laike) teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas atgal neleidžiamas, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Bendrasis teisės principas lex retro non agit reiškia, kad įstatymai ir kiti teisės aktai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tam, jog būtų pateisinamas civilinės teisės normos galiojimas iki jos priėmimo susiklosčiusiems santykiams reguliuoti, būtinas šiuo klausimu įstatymo leidėjo aiškus ir nedviprasmiškas pozicijos pareiškimas; tai galima padaryti tik įstatymo forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/1999). Teisėtai įgyta teisė pripažįstama ir nuo pažeidimų ginama jos atsiradimo metu galiojusių teisės normų pagrindu, o atliktų veiksmų atitiktis teisės aktuose įtvirtintam teisiniam reglamentavimui tikrinamas pagal jų atlikimo metu galiojusias teisės normas.

8526.

86ĮBĮ materialiosios teisės normoms priskirtinos normos dėl įmonės nemokumo nustatymo kriterijų, asmenų, atsakingų už pavėluotą bankroto bylos inicijavimą, sąrašas ir pan. Proceso teisės normoms savo ruožtu priskirtinos normos, nustatančios pasirengimo bankroto bylą nagrinėti teisme taisykles, veiksmų atlikimo terminus ir pan. Perskyra tarp proceso ir materialiosios teisės normų darytina atsižvelgiant į normos tikslą – ar ja siekiama nustatyti teisės ar pareigos turinį (materialioji teisė), ar įgyvendinimo priemones (proceso teisė). Todėl sąlygų, kokia veikla laikoma tyčiniu bankrotu, apibrėžimas, prezumpcijų elgesio neteisėtumui nustatymas yra materialinio pobūdžio norma, kuriai netaikoma atgalinio galiojimo išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277-313/2016).

8727.

88Vadovaujantis anksčiau išdėstytu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl UAB „Antarija“, UAB „PI Vilnius“ finansinės būklės 2014 m., 2015 m., yra nepagrįsta, kadangi ji yra padaryta tuo metu negaliojančio įstatymo (JANĮ) pagrindu, kuomet nustatant įmonių nemokumą yra vertinamas visų juridinio asmens įsipareigojimų santykis su jo turto verte, o ne įmonės pradelstų įsipareigojimų (skolos, neatlikti darbai ir kt.) santykis su puse į jos balansą įrašyto turto verte, kaip numatė iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojęs ĮBĮ. Ši aplinkybė galėjo nulemti ir neteisingą išvadą dėl UAB „PI Vilnius“ nenaudingo sandorio sudarymo, blogo vadovavimo šiai įmonei.

8928.

90Apeliacinės instancijos teismas taip pat akcentuoja, kad nagrinėjant pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, svarbu kuo tiksliau nustatyti įmonės nemokumo momentą, kadangi tiek ĮBĮ, tiek JANĮ tyčinio bankroto kriterijaus taikymą sieja su bendrovės nemokumo būkle. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta, kad teismas, esant ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis). Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad juridinio asmens nemokumas kilo dėl sąmoningai blogo juridinio asmens valdymo (veikimu ir (ar) neveikimu) ir (ar) juridinio asmens vardu sudarytų sandorių, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (JANĮ 70 straipsnio 1 dalis).

9129.

92Iš apskųstos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas faktinio UAB „PI Vilnius“ bendrovės nemokumo momento nenustatinėjo. Kaip yra žinoma, įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad ši atitinka bent vieną iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai ir jų santykis su įmonės turto verte. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

9330.

94Vadinasi, sprendžiant, ar bendrovė atitinka nemokios įmonės kriterijų, privalu atsižvelgti į ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies normos reikalavimą bei visumą kasacinio teismo praktikoje aptartų ir anksčiau nurodytų aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas byloje tokio tyrimo neatliko. Nors byloje neginčytina, kad suinteresuotas asmuo R. T. bankroto administratorei neperdavė bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų, tačiau ši aplinkybė neeliminuoja galimybės, vadovaujantis VĮ Registrų centras, Regitra, Sodra duomenimis, nustatyti UAB „PI Vilnius“ pradelstų įsipareigojimų ir turto masės santykį tam tikru momentu.

95Dėl nuostolingo ir ekonomiškai nenaudingo sandorio sudarymo

9631.

97Teismo nustatytas įmonės nemokumo momentas savaime nereiškia bendrovės tyčinio bankroto nurodytą datą, kadangi bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, nurodytus ĮBĮ 20 straipsnyje. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas BUAB „PI Vilnius“ bankrotą pripažino tyčiniu tuo pagrindu, kad buvo sudarytas nuostolingas ar ekonomiškai nenaudingas juridiniam asmeniui sandoris – laidavimo sutartis, ir nurodė JANĮ 70 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kas atitinka ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

9832.

99Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai.

10033.

101Svarbu pažymėti, kad visi ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto elementas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningais veiksmais, todėl turi būti nustatytas ryšys tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo – jei nebūtų buvę sąmoningų į įmonės padėties bloginimą nukreiptų veiksmų, įmonė nebūtų tapusi nemoki. Jau nemoki tapusi įmonė nebegali dar sykį būti privesta prie nemokumo, tačiau nemokios įmonės padėtis tyčia gali būti dar labiau pabloginta. Todėl net jei įmonės nemokumas ir nėra neteisėtų veiksmų rezultatas, vėlesni veiksmai tyčia bloginant jau nemokios įmonės turtinę padėtį gali esmingai pažeisti kreditorių teises. Atsižvelgiant į tai, kasacinio teismo praktikoje tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

10234.

103Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

10435.

105Pagal nagrinėjamam ginčui aktualią kasacinio teismo praktiką tam, jog būtų galima konstatuoti įmonės tyčinį bankrotą, nėra būtina nustatyti vien tik konkretų veiksmą ar sandorį, lėmusį įmonės bankrotą. Tam reikia įvertinti aplinkybių, susijusių su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitų aplinkybių, nulėmusių įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste, visumą. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodytų, kad įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. jog bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-158-219/2017).

10636.

107Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas UAB „PI Vilnius“ ir kredito unijos „Mano unija“ sudarytą laidavimo sutartį vertinęs kaip pagrindą UAB „PI Vilnius“ bankrotą pripažinti tyčiniu, nebuvo išsiaiškinęs aplinkybių, svarbių tokios išvados konstatavimui. Tai yra, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo nustatyta tiksli sandorio sudarymo data, kokiomis sąlygomis jis buvo sudarytas, nebuvo vertinamas šio sandorio ekonominis naudingumas, nebuvo nustatyta, ar šis sandoris buvo sudarytas ne verslo rizikos sąlygomis, o siekiant patenkinti su nemokia įmone susijusių asmenų interesus prieš šiai bankrutuojant. Negalimumą nustatyti šiuos aspektus teismas argumentavo tuo, kad pareiškėja teismui nėra pateikusi duomenų apie laidavimo sutarties turinį, jos sudarymo aplinkybes. Pasisakydamas apie sandorio sudarymo datą, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad kredito unijai „Mano unija“ vykdomasis raštas, kurio pagrindu iš BUAB „PI Vilnius“ buvo išieškota 530 775,24 Eur suma už UAB „Antarija“ neįvykdytą prievolę, buvo išduotas 2017 m. spalio 6 d., padarė prielaidą, jog laidavimo sutartis buvo sudaryta iki šios datos. Taigi, pirmosios distancijos teismas, minėtą laidavimo sutartį traktavęs kaip tyčinio bankroto pagrindą, apie šią sutartį neturėjo jokių duomenų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus nagrinėdamas nagrinėjamą ginčą, dėl ko liko neatskleistos, neišnagrinėtos svarbios bylai aplinkybės.

10837.

109Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad bankroto instituto esmė, tikslai ir paskirtis lemia tai, jog bankroto procesas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Šio proceso teisėtumo kontrolė yra pavesta teismui. Viešojo intereso buvimas įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyvų ir, sprendžiant konkrečius bankroto proceso metu kilusius klausimus, įvertinti reikšmingas jiems išspręsti aplinkybes. Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančių rungimosi, lygiateisiškumo principų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015).

11038.

111Teismo teisė įpareigoti proceso dalyvius atlikti veiksmus tiesiogiai detalizuota ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, kuriuos taikant suformuotoje teismo praktikoje pripažįstama, kad įpareigojimas atlikti procesinius veiksmus siejamas su teismo aktyvumu sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą ir įrodymų pakankamumo vertinimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1247/2010; 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2006-330/2017; 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-260-798/2019). Byloje nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų įpareigojęs proceso dalyvius kreiptis į kitą laidavimo sutarties šalį – kredito uniją „Mano unija“ – dėl minimos laidavimo sutarties pateikimo. Tai pat nėra nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas imtųsi veiksmų siekiant surasti šį svarbų bylos nagrinėjimui įrodymą, taip vykdant teismo aktyvumo pareigą, kuri apima ir teisę rinkti įrodymus.

11239.

113Akcentuotina, kad įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu sukelia itin reikšmingas teisines pasekmes asmenims, pripažintiems atsakingais už tyčinį bankrotą, todėl įrodinėjimo standartas šios kategorijos bylose yra aukštesnis ir lemia didesnę teismo aktyvumo pareigą siekiant nustatyti visas aplinkybes, reikšmingas sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, ir teismo išvados šios kategorijos ginčuose negali remtis prielaidomis ar tikimybėmis. Vadinasi, teismo išvados dėl įmonės nemokumo, tyčinio bankroto pagrindo grindžiamos tikimybių pusiausvyros principu, negali būti pripažintos pakankamomis sprendžiant dėl tyčinio bankroto.

11440.

115Pabrėžtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo pagrįstumo nagrinėjamu atveju, neanalizavo UAB „PI Vilnius“ buvusios vadovės veiksmų, nevertino, ar jais buvo siekiama tyčia privesti įmonę prie bankroto, ar jie blogino jau nemokios įmonės finansinę padėtį, taip pat ar šių veiksmų pakanka tyčiniam bankrotui konstatuoti. Be to, pirmosios instancijos teismas nepaaiškino, kaip ir kokių kreditorių turtinė padėtis buvo pažeista sudarius laidavimo sutartį.

116Dėl bylos procesinės baigties

11741.

118Apibendrindamas šioje nutartyje išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas UAB „PI Vilnius“ bankrotą tyčiniu, tokio procesinio sprendimo tinkamai nepagrindė, neišanalizavo ir nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, t. y. neatskleidė bylos esmės. Nagrinėjant klausimą dėl UAB „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu būtina nustatyti kuo tikslesnį įmonės nemokumo momentą, įvertinant įmonės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, ar esant įmonei nemokiai sąmoningai buvo sudarytas sandoris (laidavimo sutartis), pažeidžiantis kreditorių teises; nustatyti priežastinį ryšį tarp sąmoningai blogo bendrovės valdymo ir įmonės nemokumo (nemokios įmonės būklės bloginimo), taip pat kitas apeliacinės instancijos teismo aptartas aplinkybes. Todėl teismas, būdamas aktyvus, privalo patikslinti šalių pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, o taip pat ir rinkti įrodymus, kurie būtų pakankami prieštaravimams pašalinti.

11942.

120Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties bei pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

12143.

122Atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės, t. y. iš esmės neišanalizavo ir nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, būtinų tyčinio bankroto požymiams nustatyti. Tokiu būdu Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartis naikinama ir byla (klausimas dėl tyčinio bankroto pripažinimo) grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

12344.

124Bylą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu perdavus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo (paskirstymo) klausimas nespręstinas.

125Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

126panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį ir klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Uždaroji akcinė bendrovė „Projektavimo ir restauravimo institutas“... 7. 2.... 8. BUAB „PI Vilnius“ bankroto administratorė Viktorija Vilbrantienė (toliau... 9. 3.... 10. Suinteresuoti asmenys R. T., L. T. atsiliepime į pareikštą prašymą prašė... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo J. G. atsiliepimo į pareikštą prašymą nepateikė.... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi BUAB „PI... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registre UAB „PI Vilnius“... 18. 7.... 19. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėja teismui nepateikė... 20. 8.... 21. Iš byloje esančio vykdomojo rašto, kurio pagrindu iš BUAB „PI Vilnius“... 22. 9.... 23. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad BUAB „PI Vilnius“... 24. 10.... 25. Pirmosios instancijos teismas apibendrinęs motyvus, konstatavo, kad byloje yra... 26. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 27. 11.... 28. Bankroto administratorė atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 29. 11.1.... 30. Pirmosios instancijos teismas nustatė tik vieną – laidavimo sandorį,... 31. 11.2.... 32. BUAB „PI Vilnius“ bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai... 33. 12.... 34. Suinteresuotas asmuo J. G. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 35. 12.1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį grindė sudarytu... 36. 12.2. Nesant byloje teismo nurodomo laidavimo sandorio nėra galimybės... 37. 12.3. Įmonė laidavimo sandorio sudarymo metu buvo moki ir dirbo pelningai.... 38. 12.5. Pirmosios instancijos teismas, priėjęs išvadą dėl UAB „Antarija“... 39. 13.... 40. Suinteresuoti asmenys R. T. ir L. T. atskirajame skunde prašo iš dalies... 41. 13.1. UAB „PI Vilnius“ laidavimo sutartį su kredito unija „Mano unija“... 42. 13.2. Po UAB „PI Vilnius“ priklausančio turto perdavimo kredito unijai... 43. 13.3. Bankroto administratorė buvo informuota, kad BUAB „PI Vilnius“... 44. 14.... 45. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lemonto investicijų... 46. 15.... 47. Pareiškėja atsiliepime į bankroto administratorės, suinteresuoto asmens J.... 48. 15.1.... 49. Iki šiol UAB „PI Vilnius“ bankroto administratorei buvusi vadovė R. T. ir... 50. 15.2.... 51. Bankroto administratorė, skundžianti pagrįstą ir teisėtą nutartį, veikia... 52. 15.3.... 53. Svarstant BUAB „PI Vilnius“ bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą,... 54. 15.4.... 55. Laidavimu kaip sandoriu tarp susijusių asmenų, kaip ekonomiškai nenaudingu... 56. 15.5.... 57. Šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl L. T. ir R. T. nusikalstamų... 58. 15.6.... 59. Buvusiems BUAB „PI Vilnius“ vadovams, akcininkams nepateikiant įmonės... 60. Teismas... 61. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 62. 16.... 63. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 64. Dėl byloje nustatytų aplinkybių... 65. 17.... 66. Byloje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo R. T. UAB „PI Vilnius“ vadovės... 67. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 68. 18.... 69. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 70. 19.... 71. Suinteresuotas asmuo J. G. su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius... 72. 20.... 73. Pareiškėja su atsiliepimu į atskiruosius skundus pateikė Vilniaus apygardos... 74. 21.... 75. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas minėtų dokumentų prijungimo... 76. Dėl tyčinio bankroto požymių ir jį reglamentuojančių teisės normų... 77. 22.... 78. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios Lietuvos Respublikos... 79. 23.... 80. Suinteresuotas asmuo J. G. atskirajame skunde apeliuoja į tai, kad pirmosios... 81. 24.... 82. Susipažinus su apskųstos nutarties turiniu matyti, kad pagrindinis BUAB „PI... 83. 25.... 84. Pagal bendrąjį teisės principą lex benignior retro agit (teisės aktų... 85. 26.... 86. ĮBĮ materialiosios teisės normoms priskirtinos normos dėl įmonės nemokumo... 87. 27.... 88. Vadovaujantis anksčiau išdėstytu konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 89. 28.... 90. Apeliacinės instancijos teismas taip pat akcentuoja, kad nagrinėjant... 91. 29.... 92. Iš apskųstos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas... 93. 30.... 94. Vadinasi, sprendžiant, ar bendrovė atitinka nemokios įmonės kriterijų,... 95. Dėl nuostolingo ir ekonomiškai nenaudingo sandorio sudarymo... 96. 31.... 97. Teismo nustatytas įmonės nemokumo momentas savaime nereiškia bendrovės... 98. 32.... 99. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 100. 33.... 101. Svarbu pažymėti, kad visi ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti... 102. 34.... 103. Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir... 104. 35.... 105. Pagal nagrinėjamam ginčui aktualią kasacinio teismo praktiką tam, jog... 106. 36.... 107. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad bylą nagrinėjęs pirmosios... 108. 37.... 109. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad bankroto... 110. 38.... 111. Teismo teisė įpareigoti proceso dalyvius atlikti veiksmus tiesiogiai... 112. 39.... 113. Akcentuotina, kad įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu sukelia itin... 114. 40.... 115. Pabrėžtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ĮBĮ... 116. Dėl bylos procesinės baigties... 117. 41.... 118. Apibendrindamas šioje nutartyje išdėstytus argumentus, apeliacinės... 119. 42.... 120. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek... 121. 43.... 122. Atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus argumentus, apeliacinės... 123. 44.... 124. Bylą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu perdavus pirmosios... 125. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 126. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartį ir...