Byla 2A-414-368/2013
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Rasos Bartašienės, Birutės Simonaitienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų D. M. ir E. M. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Radviliškio šiluma“ ieškinį atsakovams E. M. ir D. M. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Radviliškio šiluma“ kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų E. M. ir D. M. 3889,69 Lt skolą už pateiktą šilumos energiją, 3461,77 Lt skolą už pateiktą karštą vandenį, 516,28 Lt delspinigius ir 236 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad su atsakovais E. M. ir D. M. 2004 m. kovo 1 d. sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl patalpų, esančių ( - ), šildymo. Pažymėjo, kad atsakovai netinkamai vykdo minėtos sutarties sąlygas ir neatsiskaitė už pateiktą šilumos energiją nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2012 m. gegužės 1 d. Teigė, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1. punktu, už nesavalaikį atsiskaitymą yra paskaičiuota 516,28 Lt delspinigių.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Radviliškio rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 12 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė solidariai iš atsakovų E. M. ir D. M. ieškovui UAB „Radviliškio šiluma“ 7867,74 Lt skolą ir po 118 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad Radviliškio rajono apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimu už akių iš atsakovų ieškovui buvo priteista 4426,86 Lt 2003 m. sausio 1 d.–2006 m. rugsėjo 1 d. laikotarpio skola. Atsakovai 2006 m. lapkričio mėnesį sumokėjo 8830,14 Lt skolos dalį, tačiau liko 1572,20 Lt įsiskolinimas. Pažymėjo, kad sumokėję didžiąją dalį skolos (8830,14 Lt), atsakovai iki 2009 m. kovo mėnesio, t. y. 2 metus ir 3 mėnesius, už ieškovo teikiamas paslaugas nemokėjo visiškai. Nuo 2009 m. kovo mėnesio iki liepos mėnesio mokėjo tik einamąsias mėnesio įmokas, rugpjūčio mėnesį vėl nemokėjo, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais buvo sumokėtos tik mėnesio einamosios įmokos, po to vėl nemokama visiškai iki 2010 m. rugsėjo mėnesio. Nuo rugsėjo mėnesio buvo mokamos tik mėnesio einamosios įmokos, išskyrus 2011 m. kovo mėnesį ir 2012 m. kovo mėnesį, kai nebuvo mokėta visiškai. Sprendė, kad atsakovai ieškovui už suteiktas paslaugas mokėjo nereguliariai, dėl to ir susidarė įsiskolinimas. Atkreipė dėmesį į tai, kad senaties terminas dėl tokio pobūdžio skolos priteisimo yra dešimt metų, todėl ieškovas, kreipdamasis dėl skolų iš atsakovų priteisimo, nepraleido minėto termino.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Skųsdami Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. sprendimą, apeliantai (atsakovai) E. M. ir D. M. prašo panaikinti teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, taip pat skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas pažeidė materialinės teisės normas. Tvirtinama, kad teismas nepasisakė dėl apeliantų prašymų, nepagrįstai nepasisakė ir netaikė ieškinio senaties. Pabrėžė, kad ieškovas nebendradarbiavo ir neteikė apeliantams tikslių duomenų. Apeliantai nesutinka su skolos dydžiu.

10Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, ieškovas UAB „Radviliškio šiluma“ prašo skundą atmesti ir Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymi, kad apeliantų nesutikimas su ieškiniu nepaneigia ieškinio pagrįstumo. Atkreipia dėmesį į tai, bylos nagrinėjimo metu ieškovas pateikė detalų skolos paskaičiavimą. Mano, kad apeliantai pažeidė sutarties sąlygas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apeliantų (atsakovų) D. M. ir E. M. apeliacinis skundas netenkintinas.

15Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

16Apeliantai pateikė prašymą skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka (164 b. l.). Atsižvelgdama į šį prašymą, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Pažymėtina, kad apeliantų prašymas dėl žodinio skundo nagrinėjimo yra visiškai nemotyvuotas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, kadangi visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, apeliantai turėjo galimybę išdėstyti savo apeliaciniame skunde. Be to, prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka teismui nėra privalomas (CPK 322 str.).

17Dėl atsakovų prašymų, pateiktų bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu

18Kolegija pažymi, kad pagal CPK 270 straipsnio 4 dalies 4 punktą motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma, be kita ko, turi būti nurodomi teisiniai argumentai, kuriais vadovavosi teismas. O pagal šio įstatymo 290 straipsnio 1 dalį teismas atskirais klausimais, kuriais byla neišsprendžiama iš esmės, priima nutartis. Kolegija, atsižvelgdama į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos skundžiamame teismo sprendime papildomai ar pakartotinai spręsti apeliantų prašymų, pateiktų bylos nagrinėjimo metu.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantų prašymas dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo (28 b. l.) buvo išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi (31–33 b. l.). Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 23 d. teismo posėdžio metu teismas išsprendė apeliantų prašymą dėl papildomų duomenų pridėjimo prie šios civilinės bylos (93 b. l.), o 2012 m. lapkričio 13 d. teismo posėdžio metu, teismas, įvertinęs apeliantų prašymą dėl ekspertizės skyrimo, nutarė kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos turto vietinio ūkio skyrių (toliau skyrius) dėl išvados apie apeliantų įmokėtų lėšų paskirstymo paskaičiavimo teisingumo pateikimo (109–113 b. l.). Pažymėtina, kad skyrius nei skolos apskaičiavimo, nei įmokų paskirstymo pažeidimų nenustatė (119 b. l.). 2013 m. sausio 16 d. teismo posėdžio metu teismas išsprendė atsakovės prašymus dėl papildomo kreipimosi į skyrių, dėl revizijos skyrimo, dėl įpareigojimo pateikti papildomus dokumentus (132–134 b. l.). 2013 m. sausio 24 d. buvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovės papildomai pateiktų įrodymų pridėjimo prie bylos (147–151 b. l.).

20Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantai skunde nepagrįstai kelia klausimą dėl jų prašymų neišsprendimo.

21Priešingai, nei skunde teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pasisakė dėl ieškinio senaties.

22Dėl pareigos atsiskaityti su šilumos tiekėju už suteiktas paslaugas

23Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsiskaitymo už buitiniam šilumos vartotojui pateiktą šilumos energiją ir karštą vandenį.

24Pagal Šilumos ūkio įstatymo (toliau Įstatymo) 2 straipsnio 8 punkte pateikta buitinis šilumos vartotojo sąvoka tai fizinis asmuo, perkantis šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Šiame straipsnyje nurodyta, kad karšto vandens tiekėjas tai asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo-pardavimo sutartis (10 punktas), karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams (11 punktas), šilumos tiekėjas – asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis (38 punktas), šilumos tiekimas – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams (39 punktas).

25Šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Pagal šio straipsnio 2 dalį, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Minėtos įstatymo nuostatos perkeltos į ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 patvirtintos Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų, galiojusių šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo sutarties 2004 m. kovo 1 d. sudarytos tarp ieškovo ir apeliantų, 14 punktą, papildomai nurodant, kad visas buitinių šilumos vartotojų gyvenamajame name suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal namo įvade įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Sąlygų IV skyrius reglamentavo šilumos kainų nustatymą, o V skyrius – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo atsiskaitymą už suvartotą šilumą ir (ar) karštą vandenį.

26Iš bylos medžiagos matyti, kad 2004 m. kovo 1 d. apeliantai ir ieškovas pasirašė šilumnešio ir šilumos tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartį Nr. ( - ) (4 b. l.), pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti šilumos energiją į apeliantų patalpas (2 punktas), o apeliantai – atsiskaityti už pateiktą šilumos energiją pagal pateiktas sąskaitas iki po ataskaitinio mėnesio 30 dienos (10 punktas). Sutarties šalys sutarė, kad neapmokėjus iki nustatyto termino sąskaitos, apeliantai moka Vyriausybės nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (11 punktas), ir pagal pateiktą sąskaitą sumokėti pinigai, nepriklausomai nuo apeliantų formuluotės mokėjimo pavedimuose, įskaitomi tokiu eiliškumu: skola, ataskaitinio laikotarpio mokesčiai, delspinigiai (12 punktas).

27Byloje nėra ginčo dėl to, kad Radviliškio rajono apylinkės teismas 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-1830-767-05 priteisė iš apeliantų ieškovui 4426,86 Lt 2003 m. sausio 1 d.–2006 m. rugsėjo 1 d. laikotarpio skolą. Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Iš ieškovo pateikto detalaus paskaičiavimo už suteiktas šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugas matyti, kad 2006 m. lapkričio mėnesį bendras apeliantų įsiskolinimas siekė 10691,40 Lt, tačiau apeliantai sumokėjo tik skolos dalį – 8830,14 Lt (99–101 b. l.), vėliau daugiau nei dvejus metus visiškai nemokėjo už ieškovo suteiktas paslaugas, po to iš dalies dengdavo įsiskolinimą. Patys apeliantas pripažino įsiskolinimo faktą (pvz., 111 b. l.), tačiau nesutiko su jo dydžiu. Kolegija pažymi, kad apeliantai nei pirmosios instancijos teismui, nei Šiaulių apygardos teismui nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovo reikalavimų pagrįstumą ir patvirtinančių tinkamą šalių 2004 m. kovo 1 d. sutarties Nr. ( - ) vykdymą. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo ieškinį.

28Dėl įrodymų vertinimo

29Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; ir kt.). Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010). Kitaip tariant, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

30Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantai nenurodė konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o, nesutikdami su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškė savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Kolegijos vertinimu, tai, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantai, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas sprendimas yra nepagristas, ar to, kad teismas pažeidė materialinės teisės normas.

31Skundas, įvertinant jo esmę, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

32Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Radviliškio šiluma“ kreipėsi į Radviliškio rajono... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 12 d. sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Skųsdami Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d.... 10. Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, ieškovas UAB „Radviliškio šiluma“... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliantų (atsakovų) D. M. ir E. M. apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 16. Apeliantai pateikė prašymą skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka (164... 17. Dėl atsakovų prašymų, pateiktų bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos... 18. Kolegija pažymi, kad pagal CPK 270 straipsnio 4 dalies 4 punktą... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantų prašymas dėl Radviliškio rajono... 20. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 21. Priešingai, nei skunde teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas... 22. Dėl pareigos atsiskaityti su šilumos tiekėju už suteiktas paslaugas... 23. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsiskaitymo už buitiniam šilumos... 24. Pagal Šilumos ūkio įstatymo (toliau Įstatymo) 2 straipsnio 8 punkte... 25. Šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šilumos vartotojai... 26. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2004 m. kovo 1 d. apeliantai ir ieškovas... 27. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Radviliškio rajono apylinkės teismas 2006 m.... 28. Dėl įrodymų vertinimo ... 29. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 30. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantai nenurodė konkrečių... 31. Skundas, įvertinant jo esmę, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.... 32. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 12 d. sprendimą palikti...