Byla e2-658-790/2019
Dėl viešojo pirkimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės biudžetinės įstaigos Lietuvos rusų dramos teatras atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Lietuvos rusų dramos teatras dėl viešojo pirkimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Lietuvos rusų dramos teatro (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija) 2019 m. sausio 24 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta pratęsti sutarties galiojimą užtikrinančio dokumento patekimo terminą, panaikinti perkančiosios organizacijos 2019 m. sausio 28 d. sprendimą, pagal kurį ieškovė laikoma atsisakiusi pasiūlymo.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir pirkime uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nurodė, kad ieškinys atitinka tikėtino pagrįstumo reikalavimus, keliamus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą šioje byloje. Pirkimo procedūrų nesustabdžius bus sudaryta neteisėta viešojo pirkimo sutartis. Ieškovė siekia, kad jai būtų suteikta teisė pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau atsakovė atsisako jį priimti bei priėmė sprendimą, jog ieškovė atsisakė savo pasiūlymo. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų neįmanoma pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo, nes būtų sudaryta sutartis su kita pirkimo dalyve UAB „Versina“. Net ir laimėjusi nagrinėjamą bylą ieškovė negalėtų patenkinti savo interesų ir apginti savo pažeistų teisių. Nei alternatyvios sankcijos, nei pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, nei žalos atlyginimas nebūtų adekvatūs ieškovės teisių gynimo būdai. Be to, bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme neturėtų užtrukti ilgiau kaip 60 dienų, todėl nepadarytų žalos viešajam interesui. Šiuo atveju joks visuomenės požiūriu svarbus viešasis interesas nebus pažeistas. Šiame ginče būtų padaryta didesnė žala netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, nei jas taikant.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 1 d. nutartimi tenkino ieškovės UAB „LitCon“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdė vykdomo viešojo pirkimo procedūras bei uždraudė atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

114.

12Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija vykdo teatro pagalbinio pastato Mindaugo g. 8A, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimą. Atsakovė nepateikė atsiliepimo į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįrodinėjo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo visuomenei gali kilti reali esminė žala ir visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją. Teismo vertinimu, šiuo atveju situacija nėra išimtinė, dėl ko yra būtina kuo skubiau užbaigti pirkimą ir įgyti minėtas paslaugas. Teismui nebuvo pagrindo nesutikti su ieškove, kad šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso. Teismas sprendė, kad nėra duomenų, leidžiančių pagrįstai spręsti, jog šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viršytų jų teikimą naudą.

135.

14Teismas pabrėžė, kad teisė prašyti sustabdyti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje yra svarbi ieškovės teisių gynybos priemonė. Nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų būtų susilpnintas ieškovės pažeistų teisių gynybos mechanizmas. Be to, viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio – jie susiję su viešojo intereso apsauga. Visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, kurio įsigijimą užtikrina perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros, ir jo tiekiama socialine ir ekonomine nauda, bet ir tuo, kad tiekėjų varžymasis dėl jo pirkimo objekto vyktų skaidriai, o viešasis sandoris būtų sudarytas pagal racionalumo reikalavimus.

156.

16Teismas pažymėjo, kad viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones kartu būtų užtikrinta, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir visuomenės viešojo intereso, kad viešajame pirkime lėšos būtų naudojamos ekonomiškai.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

187.

19Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

207.1.

21Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytas vienas iš tiekėjo pašalinimo pagrindų – kai perkančioji organizacija sužino, kad tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įsiskolinimo suma viršija 50 Eur. Iš viešai paskelbtos informacijos atsakovė sužinojo, kad ieškovė turi socialinio draudimo skolą, taip pat ieškovei iškelta restruktūrizavimo byla. Ieškovė negali toliau tęsti pirkimo procedūrų dėl minėto paaiškėjusio privalomo tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindo. Todėl ieškinys tikėtinai negalėtų būti patenkintas.

227.2.

23Ieškovė nepateikė jokių argumentų, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ji negalėtų apginti savo interesų. Priešingai, ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika neegzistuoja, kadangi ji negali tęsti pirkimo procedūrų dėl minėto egzistuojančio pašalinimo iš pirkimo procedūrų pagrindo (VPĮ 46 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Be to, ieškovės interesai galėtų būti apginti ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Tokia galimybė egzistuoja tuo atveju, jei būtų sprendžiama dėl pirkimo sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo. Ieškovė turės teisę išsiieškoti žalą iš atsakovės.

247.3.

25Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetą suteikė privačiam vieno rinkos dalyvio interesui, o ne viešajam interesui pirkimo objektu. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas – Lietuvos rusų dramos teatro pagalbinio pastato rekonstrukcija. Pirkimas vykdomas iš tikslinių Europos Sąjungos (toliau – ES) finansavimo lėšų, pirkimo sutartyje aiškiai numatyta, kad ji privalo būti įvykdyta iki 2020 m. gegužės 1 d. Sutarties įvykdymo terminas iš esmės sutampa su minėto finansavimo įsisavinimo terminu, nes Finansavimo sutarties 1 priedo 5.2 papunktyje įtvirtintas projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminas – 2020 m. birželio 20 d. Įvertinus galimus minimalius sutarties įvykdymo pabaigos vėlavimus, jeigu sutartis nebus įvykdyta laiku, ES finansavimas gali būti prarastas. Tokiu atveju viešasis interesas – visuomenės suinteresuotumas pirkimo objektu – būtų paneigtas. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Šiuo atveju apeliantė patiria žymiai didesnę žalą pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, negu patirtų ieškovė nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

267.4.

27Ginčo pirkime pasiūlymus teikė du tiekėjai – ieškovė ir UAB „Versina“. Ieškovė, kaip minėta, negali tęsti pirkimo procedūrų, o UAB „Versina“ per numatytą terminą neatvyko pasirašyti pirkimo sutarties. Dėl to šiuo metu pirkime nėra nei vieno dalyvio, su kuriuo būtų galima sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo tikslas nebebus pasiektas (pirkimo sutartis nebus sudaryta), tačiau dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė negali tinkamai užbaigti pirkimo procedūrų ir organizuoti naujo viešojo pirkimo.

288.

29Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „LitCon“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

308.1.

31Ieškinys tikėtinai pagrįstas, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytos pagrįstai ir teisėtai. Ieškovė nesutinka, kad yra privalomas tiekėjos pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindas, numatytas VPĮ 46 straipsnio 3 dalies 2 punkte. VPĮ aiškiai numatyta, kad tiekėjas gali būti pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūrų, be kita ko, jei už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus tiekėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, jeigu perkančioji organizacija sužino, kad tiekėjas už tai nuteistas, kaip apibrėžta šio straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose. Ieškovė nėra nuteista ir jai nėra priimtas joks apkaltinamasis nuosprendis, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalyje, todėl perkančioji organizacija negali pašalinti ieškovės iš viešojo pirkimo konkurso. Ieškovė turėjo ir turi teisinį suinteresuotumą viešojo pirkimo procedūros baigtimi, turi teisę dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose.

328.2.

33Atsakovė nepagrįstai teigia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovės reikalavimai bei interesai palankaus procesinio sprendimo atveju būtų patenkinti. Nei alternatyvios sankcijos, nei pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, nei žalos atlyginimas nebūtų adekvatūs ieškovės teisių gynimo būdai. Panaikinus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, o ieškovės ieškinį patenkinus, palankus teisminio ginčo rezultatas būtų beprasmis ir realiai neužtikrintų ieškovės pažeistų teisių gynimo.

348.3.

35Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia viešojo intereso ir yra ekonomiškos. Teiginiai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sutrukdyti įsisavinti pinigines ES lėšas, nes tai trukdo organizuoti naują viešojo pirkimo procedūrą, yra nepagrįsti.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

389.

39Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

4010.

41Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra vienas iš perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros procedūros, įtvirtintos Tarybos direktyvose 89/665/EEB ir 92/13/EEB (su atitinkamais pakeitimais) bei jas įgyvendinančiose nacionalinės teisės normose, elementų, užtikrinantis tiekėjų galimai pažeistų teisių efektyvų gynimą. Tokiomis priemonėmis siekiama užtikrinti, kad teismo priimami sprendimai dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų galėtų būti veiksmingai įgyvendinti.

4211.

43Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose svarbu įvertinti ne tik grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybėms, bet ir atsižvelgiama į kitas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes. CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

4412.

45Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija vykdė teatro pagalbinio pastato Mindaugo g. 8A, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimą, kurio laimėtoja tapo ieškovė. Ji pirkimo sutartimi įsipareigojo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo, tačiau negalėdama pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą terminą, kreipėsi į atsakovę, prašydama pratęsti nustatytą terminą. Atsakovei atsisakius pratęsti nustatytą terminą, ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašydama pateikti statybos leidimą, kuris reikalingas siekiant gauti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Atsakovė tai daryti atsisakė ir nurodė, kad leidimo neteiks, nes ieškovė atsisakė savo pasiūlymo. Ieškovė byloje ginčija atsakovės sprendimą, kuriuo atsisakyta pratęsti sutarties galiojimą užtikrinančio dokumento patekimo terminą, ir sprendimą, pagal kurį ieškovė laikoma atsisakiusi pasiūlymo.

4613.

47Kaip minėta, ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir pirkime uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį tol, kol bus išnagrinėta ši byla. Ieškovė šį prašymą grindė tuo, kad ji siekia, jog jai būtų suteikta teisė pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių sutarties įvykdymo užtikrinimo nebūtų įmanoma pateikti, nes būtų sudaryta sutartis su kita pirkimo dalyve UAB „Versina“.

4814.

49Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi įvertinęs, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo reikalavimus, kad nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų susilpnėtų ieškovės pažeistų teisių gynybos mechanizmas, nenustatęs, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo visuomenei galėtų kilti reali esminė žala, tenkino ieškovės prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Su tokiu pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu atsakovė nesutinka, nurodydama argumentus dėl ieškinio tikėtino nepagrįstumo, grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nebuvimo ir akcentuodama neigiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes.

5015.

51Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės teisingai įvertino klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes. Ieškovė savo reikalavimus tikėtinai pagrindė, teismui buvo pateikti duomenys, kad yra grėsmė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkimo sutartį bus siūloma sudaryti su kita pirkimo dalyve UAB „Versina“ pagal VPĮ 86 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, todėl tai pasunkins būsimo galbūt palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymą. Be to, atsakovė pirmosios instancijos teismui nepateikė nuomonės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenurodė jokių argumentų dėl neigiamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmių.

5216.

53Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad atsižvelgiant į atskirajame skunde nurodytus argumentus ir pirkime šiuo metu susiklosčiusią situaciją laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebėra tikslingas.

5417.

55Visų pirma, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų nustatyta, kad civilinė byla pirmosios instancijos teisme jau yra išnagrinėta, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškovės ieškinys yra atmestas. Nors šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu Vilniaus apygardos teismo priimtas sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tai suteikia pagrindą preliminariai konstatuoti, kad ieškovės ieškinio reikalavimai tikėtinai gali būti nepagrįsti. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi praktikos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017).

5618.

57Antra, laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos atsižvelgiant į grėsmę, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkimo sutartį bus siūloma sudaryti su kita pirkimo dalyve UAB „Versina“ pagal VPĮ 86 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą. Tačiau atsakovė pateikė duomenis, kad UAB „Versina“ per nustatytą terminą neatvyko pasirašyti sutarties, todėl atsakovės viešojo pirkimo komisija 2019 m. kovo 4 d. priėmė sprendimą laikyti, kad pirkimas pasibaigė. Pirkime kiti dalyviai pasiūlymų nebuvo pateikę. Taigi, pagal šią informaciją galima spręsti, kad netaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo procedūrų bei neuždraudus sudaryti viešojo pirkimo sutarties būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas neturėtų pasunkėti, nes viešojo pirkimo sutartis su kitu pirkimo dalyviu nebus sudaryta.

5819.

59Nors atsakovė nurodo, kad pasibaigus pirkimui ji organizuos naują pirkimą, siekdama atlikti teatro pagalbinio pastato rekonstrukcijos darbus ir įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai iš esmės neturėtų apsunkinti galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybių. Naujo viešojo pirkimo organizavimas ir pirkimo sutarties sudarymas su jo laimėtoju, tikėtina, užtruktų ilgiau, nei galimas šio ginčo nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme. Tuo tarpu kuo spartesnis naujo viešojo pirkimo organizavimas, kaip atsakovė pagrindė, yra būtinas tam, kad būtų laiku įgyvendintas ES lėšomis finansuojamas projektas, kurio įgyvendinimo pabaiga yra jau 2020 m. birželio 20 d. Kaip matyti iš atsakovės pateiktų dokumentų, projekto įgyvendinimo metu reikia atlikti pakankamai didelės apimties darbus, skirtus pritaikyti teatro pagalbinį pastatą kultūrinei veiklai. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir atsakovės negalėjimas organizuoti naujo viešojo pirkimo ieškovei nepalankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, tikėtina, sukeltų grėsmę sėkmingam svarbią visuomeninę reikšmę turinčio projekto įgyvendinimui.

6020.

61Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tikėtiną ieškinio reikalavimų nepagrįstumą, duomenis, kad kitas pirkimo dalyvis neatvyko pasirašyti pirkimo sutarties, atsižvelgęs į tai, kad sėkmingo visuomeninę reikšmę turinčio projekto įgyvendinimui reikalinga kuo skubiau organizuoti naują pirkimą, įvertinęs, kad naujo viešojo pirkimo organizavimas ir pirkimo sutarties sudarymas su jo laimėtoju, tikėtina, užtruktų ilgiau, nei galimas šio ginčo nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme, todėl nebūtų kliūčių įgyvendinti galbūt palankų ieškovei teismo sprendimo įvykdymą, konstatuoja, kad nėra sąlygų tolesniam laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismo vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje proceso stadijoje neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso apsaugos, jų teikiama nauda nėra didesnė, nei galinčios kilti neigiamos pasekmės (CPK 144 straipsnio 1 dalis; 4237 straipsnio 1 dalis).

6221.

63Dėl šių argumentų apeliacinės instancijos teismas panaikina Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartį ir klausimą išsprendžia iš esmės – ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

66Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „LitCon“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 1 d. nutartimi tenkino ieškovės UAB... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija vykdo teatro pagalbinio pastato... 13. 5.... 14. Teismas pabrėžė, kad teisė prašyti sustabdyti atsakovės vykdomo viešojo... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 7.... 19. Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019... 20. 7.1.... 21. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46... 22. 7.2.... 23. Ieškovė nepateikė jokių argumentų, kad netaikius laikinųjų apsaugos... 24. 7.3.... 25. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetą suteikė privačiam... 26. 7.4.... 27. Ginčo pirkime pasiūlymus teikė du tiekėjai – ieškovė ir UAB... 28. 8.... 29. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „LitCon“ prašo skundą... 30. 8.1.... 31. Ieškinys tikėtinai pagrįstas, todėl laikinosios apsaugos priemonės... 32. 8.2.... 33. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 34. 8.3.... 35. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia viešojo intereso ir... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. 9.... 39. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 40. 10.... 41. Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra vienas... 42. 11.... 43. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų... 44. 12.... 45. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija vykdė teatro pagalbinio pastato... 46. 13.... 47. Kaip minėta, ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti... 48. 14.... 49. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi įvertinęs, kad ieškovė... 50. 15.... 51. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos... 52. 16.... 53. Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad atsižvelgiant... 54. 17.... 55. Visų pirma, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų... 56. 18.... 57. Antra, laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos atsižvelgiant į... 58. 19.... 59. Nors atsakovė nurodo, kad pasibaigus pirkimui ji organizuos naują pirkimą,... 60. 20.... 61. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tikėtiną ieškinio... 62. 21.... 63. Dėl šių argumentų apeliacinės instancijos teismas panaikina Vilniaus... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 65. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 1 d. nutartį, kuria taikytos... 66. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ prašymo dėl...