Byla e2-27152-294/2015
Dėl papildomų išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2sekretoriaujant Ernestai Perednienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei G. U.

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį UAB „Radviliškio kredito unija“ dėl papildomų išlaidų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas ir atsakovas sudarė veiklos nuomos sutartį LT091831, pagal kurią ieškovas įsipareigojo išnuomoti sutartyje nurodytą turtą – automobilį MITSUBISHI OUTLANDER, identifikacinis Nr. JMBXJCW8W8Z403876. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, o atsakovas nuolat vėlavo mokėti įmokas pagal sutartį. Atsakovui grąžinus turtą ieškovui, jo pardavimo kainos ir turto likutinės vertės skirtumas nebuvo padengtas, todėl susidarė įsiskolinimas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 746,54 EUR dydžio patirtas papildomas išlaidas, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, išsiuntė pretenziją Nr. 01-20-40145, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą iki 2013-01-25. Atsakovas per nustatytą terminą neįvykdė ieškovo reikalavimo sumokėti skolą, todėl ieškovas, remdamasis bendrosiomis sutarties sąlygomis, 2013-01-28 pranešimu Nr. 01-30-6729 vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti sutarties pagrindu valdytą ir naudotą turtą ieškovui. Atsakovas įvykdė įsipareigojimą grąžinti turtą, tačiau ieškovas dėl sutarties nutraukimo patyrė nuostolių. Ieškovas teigia, kad sutarties bendrųjų sąlygų 11.4 punktas numato atsakovo pareigą atlyginti ieškovo patirtus nuostolius.

6Atsakovas UAB „Radviliškio kredito unija“ teismui pateikė prieštaravimus (gavęs teismo įsakymą), kuriuose nurodė, kad su kreditoriaus pareikštu reikalavimu nesutinka. Nurodė, kad AB Swedbank išrašytas sąskaitas faktūras ir paslaugų atlikimo aktą pateikė tik 2015-01-09 elektroniniu paštu, teigia, kad apie išrašytas sąskaitas faktūras bei paslaugų atlikimo aktą iki minėto termino nebuvo informuoti.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė bylą nagrinėti iš esmės, o ieškinį tenkinti; reikalavimus palaikė iš esmės ieškinyje nurodytais motyvais.

8Į teismo posėdį neatvyko atsakovo atstovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovui tinkamai pranešta. Neatvykimo priežastys yra nežinomos. Iki teismo posėdžio pradžios iš atsakovo negauta jokių prašymų ar papildymų. Byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas su atsakovu sudarė veiklos nuomos sutartį LT091831. Atsakovui tinkamai nevykdant sutarties, pastaroji ieškovo iniciatyva 2013-01-28 pranešimu Nr. 01-30-6729 vienašališkai buvo nutraukta.

11Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Turto bankas“ v. UAB „Vaidluvė“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Danske Bank A/S v. L. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-702/2013).

13Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras.

14Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

15Ieškovo teigimu, dėl sutarties nutraukimo ir turto susigrąžinimo pastarasis patyrė papildomų išlaidų dėl pirmalaikio sutarties nutraukimo. Ieškovas nurodo, kad patyrė 746,54 EUR dydžio papildomas išlaidas, susijusias su turto atsiėmimu bei turto pardavimu. Atsakovas nesutinka su šiomis išlaidomis ir nurodo, kad AB Swedbank išrašytas sąskaitas faktūras ir paslaugų atlikimo aktą pateikė tik 2015-01-09 elektroniniu paštu, teigia, kad apie išrašytas sąskaitas faktūras bei paslaugų atlikimo aktą iki minėto termino nebuvo informuoti.

16Pagal veiklos nuomos sutarties nuostatas, nutraukus sutartį, numatyta pareiga atlyginti išlaidas, kurias sukėlė pirmalaikis sutarties nutraukimas. Teismas, įvertinęs šalių sudarytos sutarties sąlygas bei šalių pasisakymus daro išvadą, kad ieškovas yra teisus, t.y. nutraukus veiklos nuomos sutartį, ieškovas pagal CK 6.574 str. bei sutarties Bendrųjų sąlygų 11.4 punktą įgijo teisę išieškoti iš UAB „Radviliškio kredito unija“ tokio dydžio nuostolius, kad jie ieškovą kaip lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu atsakovas kaip lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Taigi, ieškovas įgijo teisę į nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad realizavo grąžintą sutarties objektą už mažesnę vertę nei jį turėjo įsigyti pagal sutartį UAB „Radviliškio kredito unija“ bei teisę į nuostolius, kuriuos patyrė dėl sutarties objekto pervežimo paslaugų, su turto pardavimu susijusias išlaidas (komisinis mokestis parduodant iš kliento atsiimtą turtą). Teismas, įvertinęs nuostolių dydį bei nutrauktos sutarties sumą daro išvadą, kad prašomi priteisti nuostoliai yra protingi bei ne per dideli, o ieškovas ėmėsi visų būtinų priemonių turtą parduoti už realią rinkos kainą. Be to, visa ieškovo nurodoma nuostolių suma, kurią turi atlyginti lizingo gavėjas (atsakovas), realizavus lizinguotą turtą yra pagrįsta į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais. Todėl nurodyti ieškinio reikalavimai dėl pervežimo bei pardavimo išlaidų tenkintini visiškai ir iš atsakovo ieškovui priteistinos visos patirtos išlaidos, t.y. 746,54 EUR.

17Dėl kitų reikalavimų

18Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodo, kad tokios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (746,54 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-04-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

19Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 17 EUR žyminis mokestis.

20Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, juridinio asmens kodas 111568069, ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo UAB „Radviliškio kredito unija, juridinio asmens kodas 110067258, 746,54 EUR (septyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 54 ct) papildomų išlaidų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 746,54 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-04-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 17 EUR (septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. sekretoriaujant Ernestai Perednienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei G. U.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Ieškovas ir atsakovas sudarė veiklos nuomos sutartį LT091831, pagal kurią... 6. Atsakovas UAB „Radviliškio kredito unija“ teismui pateikė prieštaravimus... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė bylą nagrinėti iš esmės, o... 8. Į teismo posėdį neatvyko atsakovo atstovas. Apie teismo posėdžio vietą ir... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas su atsakovu sudarė veiklos nuomos... 11. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 13. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų... 14. Teismas taip pat pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo... 15. Ieškovo teigimu, dėl sutarties nutraukimo ir turto susigrąžinimo pastarasis... 16. Pagal veiklos nuomos sutarties nuostatas, nutraukus sutartį, numatyta pareiga... 17. Dėl kitų reikalavimų... 18. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti... 19. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 20. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 265-270 straipsniais, teismas... 21. ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, juridinio asmens kodas 111568069,... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...