Byla 2-400-393/2013
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio Sauliaus Virbicko prašymą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo,

Nustatė

2Antstolis Saulius Virbickas prašo nustatyti skolininkės J. A. turto dalį bendrojoje su sutuoktiniu A. A. jungtinėje nuosavybėje tam, kad būtų galima iš jo pajamų išieškoti J. A. vykdomojoje byloje susidariusias vykdymo išlaidas.

3Prašymas atmestinas.

4Iš antstolio pateiktų duomenų nustatyta, kad 2011-09-06 Lazdijų rajono apylinkės teismas išdavė vykdomąjį dokumentą išieškoti iš skolininkės J. A. 2710,92 Lt skolos išieškotojo UAB „Moment Credit“ naudai, kurį išieškotojas pateikė vykdyti antstoliui Sauliui Virbickui. Antstolių informacinės sistemos AIS duomenys patvirtina, kad skolininkė J. A. ir A. A. yra sutuoktiniai. Antstolis Saulius Virbickas 2012-04-19 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo ir nukreipė jį vykdymui skolininkės J. A. sutuoktinio A. A. darbdaviui AB „Lietuvos geležinkeliai“.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Nei CPK, nei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nenumatyta antstolio teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Kaip minėta, pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį pareiškimą teismui dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo gali pateikti išieškotojas arba bendrosios nuosavybės dalyvis.

7CPK 638 straipsnio 1 dalis nustato, kad išieškotojas yra asmuo, kurio naudai išduotas vykdomasis dokumentas. Vykdymo procese antstolis, net ir turėdamas teisę į vykdymo išlaidų atlyginimą, į išieškotojo sąvoką nepatenka ir tokio statuso neįgyja. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolis turi veikti pagal savo kompetenciją ir neišeidamas už jos ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2012 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012).

8Esant išdėstytoms aplinkybėms, antstolio prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2006).

9Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 593 str., 667 str., teismas

Nutarė

10Antstolio Sauliaus Virbicko prašymą dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo atmesti.

11Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai