Byla e2-560-769/2016
Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja R. A., sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovui A. T., jo atstovei advokato padėjėjai Eglei Morkūnaitei, trečiajam asmeniui R. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusio civilinę bylą pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovui P. A., dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 1750,39 Eur žalos atlyginimo, 36,30 Eur automobilio žalos įvertinimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ( - ) apie 23 val. 11 min. ( - ), kelyje ( - ), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiuojantį vežimą, vadeliojamą atsakovo. 2015-09-01 Klaipėdos miesto apylinkės teismas administracinėje byloje Nr. II163526/2015 konstatavo, kad vežimu važiavę trys asmenys nevilkėjo šviesą atspindinčių liemenių, vežimas buvo paženklintas kelio ženklinimo stulpeliais, o ne reikiamų spalvų atšvaitais bei žibintais, todėl neatitiko šiai transporto priemonei keliamų reikalavimų, ieškovas negalėjo pamatyti techninių reikalavimų neatitinkančio vežimo, įvykio kaltininku pripažintas atsakovas. Įvykio metu apgadinta ieškovui priklausanti transporto priemonė, – automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ). Padarytą žalą, ieškovo prašymu, specialistai įvertino 1750,39 Eur suma. Atsakovas atliko neteisėtus veiksmus: vadeliojo privalomų KET reikalavimų neatitinkantį vežimą neleistinoje vietoje, būdamas neblaivus. Atsakovo transporto priemonė nėra drausta privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu, eismo įvykis taip pat nepatenka į Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atlyginamos žalos atvejus, todėl atlyginti žalą turi atsakovas.

3Teismo posėdyje ieškovas A. T. palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti, papildomai paaiškino, kad automobilis apžiūrėtas ne iš karto po įvykio, bet vėliau, po tai, kai buvo išnagrinėta administracinė byla, ir joje įvykio kaltininku pripažintas atsakovas, žalos vertinimą specialistai atliko vietoje, automobilis nevažiuojantis. Automobilio pardavimas žmonos motinai R. V. buvo formalus, ieškovas neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, todėl savo vardu automobilio registruoti negalėjo.

4Ieškovo atstovė advokato padėjėja Eglė Morkūnaitė palaikė ieškinį jame nurodytais pagrindais ir motyvais, prašė jį tenkinti pilna apimtimi. Paaiškino, kad prašo priteisti išlaidas, kurios bus patirtos ateityje, nes tokio dydžio sąmatą sudarė servisas, tokią sumą ieškovui reikės sumokėti; automobilio perleidimas V. buvo formalus, faktiniu automobilio savininku yra ieškovas. Trečiasis asmuo žalos nepatyrė, ją patyrė ieškovas, jam padaryta žala turi būti priteista. Baigus bylos nagrinėjimą iš esmės prašė priimti sprendimą už akių, nurodžiusi, kad toks prašymas buvo nurodytas ieškinyje.

5Trečiasis asmuo R. V. paaiškino, kad automobilis registruotas jos vardu, tačiau ji žalos nepatyrė; automobilis jos vardu perregistruotas formaliai, žentas (ieškovas) mašiną perrašė, nes neturėjo pastovios gyvenamosios vietos. Nurodė, kad nežino, kiek žalos patyrė žentas. Po eismo įvykio automobilį vyras pas save į kaimą parsivarė.

6Atsakovui apie bylą pranešta tinkamai (e.b.l. 25,38), atsiliepimo atsakovas nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą neteikė. Byla nagrinėjama iš esmės atsakovui nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

9Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas, grįsdamas jam padarytą žalą, pateikė transporto priemonės techninės apžiūros – defektų aktą, iš kurio matyti, jog automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) apžiūrėtas 2015-10-16, apžiūros vieta – ( - ), apžiūrą atliko UAB „Autlit“ vadybininkas P. B. (e.b.l. 11); 2015-10-20 UAB „Autlit“ sudaryta automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) remonto sąmata Nr. ( - ), paskaičiuota automobilio remonto kaina 1750,39 Eur (e.b.l. 15-20). Iš byloje pateiktos PVM sąskaitos - faktūros Serijos NISSAN Nr. 0009135 matyti, kad už žalos vertinimą A. T. sumokėjo 36,30 Eur (e.b.l. 21). Iš 2015-09-01 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarimo administracinėje byloje Nr. II163526/2015 matyti, kad ( - ), valst. Nr. ( - ) priklauso R. V.; teismas tenkino A. T. skundą ir panaikino jam skirtą baudą (e.b.l. 8-9). Iš teismo posėdyje pateiktų transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarčių nustatyta, kad 2015-05-07, pirkėjas A. T. iš pardavėjo MB „Stoptepa“ nupirko transporto priemonę ( - ), valst. Nr. ( - ) nurodyta kaina 1200 Eur; 2015-05-08 pardavėjas A. T. pardavė transporto priemonę ( - ), valst. Nr. ( - ) pirkėjai R. V. už 1000 Eur.

10Byloje 2016-01-27 buvo priimta nutartis netenkinti ieškovo atstovės prašymo dėl sprendimo už akių priėmimo atsakovui nepateikus procesinio dokumento byloje, ir nutarta bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, nes nebuvo pateikta pakankamai rašytinių įrodymų vienokio ar kitokio sprendimo priėmimui. Prašymo priimti sprendimą už akių atsakovui neatvykus į teismo posėdį, ieškinyje nebuvo išreikšta. Toks prašymas, pateiktas bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigoje, nesvarstytinas.

11Ieškovas prašo priteisti 1750,39 Eur žalos atlyginimo, 36,30 Eur automobilio žalos įvertinimo išlaidas, nurodydamas, kad atsakovas P. A. yra eismo įvykio kaltininkas, todėl turi atlyginti ieškovui automobilio sugadinimu padarytą žalą. Civilinė atsakomybė kaip prievolė atlyginti padarytą žalą atsiranda iš neteisėtų veiksmų. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė- tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Nagrinėjamoje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum). Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės, suformuluotos CK 6.263 straipsnyje, numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žala yra asmens turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai). Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo (CK 6.263 str. 2 d.), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Žalą ir jos dydį turi įrodyti ieškovas. Ieškovas įvykio metu buvo faktinis automobilio valdytojas. Valdytojo sąvoka apibūdinama pagal du požymius - teisinį ir faktinį. Teisine prasme valdytojas yra asmuo, turintis tam tikrą teisę į autotransporto priemonę: nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitokią. Faktine prasme valdytojas yra tas asmuo, kuris faktiškai valdo ir naudoja autotransporto priemonę. Ir nors teismo posėdžio metu ieškovas teigė, kad jis, o ne dokumentuose įrašytas asmuo, yra automobilio savininkas, kad pirkimo-pardavimo sutartis, kuria automobilis už 1000 eurų parduotas trečiajam asmeniui, buvo sudaryta dėl akių ir pan., teismas tokius teiginius atmeta, kaip nepagrįstus: 2015-05-08 sutartis nėra nuginčyta, nėra pradėtas/vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl dokumento suklastojimo, sutarties pagrindu viešajame registre automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) savininke nurodyta R. V., todėl laikytina, kad sutartyje nurodyti duomenys yra teisingi: R. V. sumokėjo 1000 eurų už automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ) ir yra faktinė jo savininkė.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. T. sumokėjo 36,30 Eur už automobilio žalos įvertinimą (e.b.l. 21). Taip pat ieškovas teigė, kad patyrė 1750,30 Eur, nes tokia suma UAB „Autlit“ specialistai įvertino automobiliui padarytą žalą. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad eismo įvykis, kurio metu apgadinta transporto priemonė, įvyko ( - ), žalos vertinimas atliktas 2015-10-20, t.y. praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams po įvykio; duomenų, ar automobilis po įvykio buvo važiuojantis, ar buvo transportuotas iš eismo įvykio vietos Telšių rajone į Kelmės rajoną, byloje nėra. Pažymėtina, kad administracinėje byloje pateiktos automobilio ( - ) fotokopijos yra neinformatyvios, iš karto po įvykio automobilis nebuvo apžiūrėtas. Teismo posėdyje tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo patvirtino, kad automobilis yra trečiojo asmens R. V. žinioje, automobilis neremontuotas, ieškovas nėra patyręs automobilio remonto išlaidų. Be to, pateiktoje remonto sąmatoje nurodyta, jog automobiliui suremontuoti reikalinga 1750,39 Eur, kas beveik du kartus viršija pačio automobilio vertę (įgytas už 1000 eurų). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, jog bylose dėl žalos atlyginimo turi būti vadovaujamasi tuo, jog ieškovas turi teisę į realiai remontui išleistų lėšų atlyginimą tiek, kiek remontas neviršijo automobilio likutinės vertės iki avarijos, jeigu automobilį remontuoti buvo ekonomiška. Jeigu automobilį remontuoti buvo neekonomiška, tai ši nuostolių suma turi būti mažinama automobilio likutine verte po avarijos ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-481/2000).

13Ieškovo atstovė nurodė, jog prašo priteisti išlaidas, kurios bus patirtos ateityje. Atsižvelgus į tai, kad civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę, ištyrus bylos medžiagą, išklausius ieškovo, jo atstovės, trečiojo asmens paaiškinimų, atsižvelgus į CPK nustatytą ieškovo pareigą įrodinėti savo reikalavimą, nustačius, kad automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) neremontuotas, jo būklė iš karto po eismo įvykio nebuvo aprašyta, įvertinus, kad ne automobilio savininkas, bet automobilio faktinis valdytojas prašo priteisti jam beveik du kartus pačio automobilio vertę viršijančias sumas remontui, t.y. ieškovui nepateikus įrodymų, pagrindžiančių patirtą 1750,30 Eur žalą, ieškinio reikalavimas dėl 1750,30 Eur priteisimo atmestinas. Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad ieškovas A. T. sumokėjo automobilio apžiūros išlaidas, ieškovui atlygintinos faktiškai jo patirtos- 36,30 Eur automobilio žalos įvertinimo išlaidos.

14Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas prašo atlyginti 700 Eur už teisines paslaugas (e.b.l. 45-46), už ieškinį ieškovas sumokėjo 39,00 Eur žyminio mokesčio (e.b.l. 12), įvertinus, kad tenkinta apie 2 proc. visų ieškinio reikalavimų, ieškovui priteistina 14 Eur išlaidų už teisines paslaugas. Byloje patirta 8,14 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jos valstybei priteistinos iš šalių po lygiai.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo P. A., gim. ( - ), gyv. ( - ), 36,30 Eur (trisdešimt šeši Eur 30 ct) automobilio žalos įvertinimo išlaidų, 14,00 Eur (keturiolika Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ).

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo A. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 4,07 Eur (keturi Eur 7 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Priteisti iš atsakovo P. A., gim. ( - ), gyv. ( - ), valstybei 4,07 Eur (keturi Eur 7 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į. k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja R. A., sekretoriaujant Erikai... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Teismo posėdyje ieškovas A. T. palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti,... 4. Ieškovo atstovė advokato padėjėja Eglė Morkūnaitė palaikė ieškinį... 5. Trečiasis asmuo R. V. paaiškino, kad automobilis registruotas jos vardu,... 6. Atsakovui apie bylą pranešta tinkamai (e.b.l. 25,38), atsiliepimo atsakovas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 9. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta,... 10. Byloje 2016-01-27 buvo priimta nutartis netenkinti ieškovo atstovės prašymo... 11. Ieškovas prašo priteisti 1750,39 Eur žalos atlyginimo, 36,30 Eur automobilio... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. T. sumokėjo 36,30... 13. Ieškovo atstovė nurodė, jog prašo priteisti išlaidas, kurios bus patirtos... 14. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo P. A., gim. ( - ), gyv. ( - ), 36,30 Eur (trisdešimt... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo A. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 4,07 Eur (keturi... 20. Priteisti iš atsakovo P. A., gim. ( - ), gyv. ( - ), valstybei 4,07 Eur... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...