Byla 2S-1174-430/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“, uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko ir G. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-16521-862/2020 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“, uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko ir G. S. skundą dėl antstolio Vitalio Milevičiaus veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, I. G. (I. G.), Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, O. G..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

62020 m. kovo 27 d. skolininkas I. G. pateikė antstoliui Vitaliui Milevičiui skundą dėl antstolio 2020 m. kovo 25 d. patvarkymo Nr. S-20-13-2994, prašydamas skubiai sustabdyti visus vykdymo veiksmus jo atžvilgiu iki tol, kol Lietuvos Respublikoje buvo atšauktas karantinas. 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymu Nr. S-20-13-2994 antstolis Vitalis Milevičius patenkino skolininko skundą kitu pagrindu ir sustabdė areštuoto nekilnojamojo turto, kuriam yra Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamosiose bylose taikyti areštai, realizavimą. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos stiklas“ (toliau – UAB „Baltijos stiklas“), uždaroji akcinė bendrovė „Boslita“ ir Ko (toliau – UAB „Boslita“ ir Ko) ir G. S. pateikė antstoliui Vitaliui Milevičiui skundą dėl jo veiksmų, prašydami panaikinti antstolio 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymą Nr. S-20-13-3175 dėl skundo dėl antstolio 2020 m. kovo 25 d. patvarkymo Nr. S-20-13-2994 ir atmesti skolininko I. G. 2020 m. kovo 25 d. skundą dėl vykdomųjų bylų sustabdymo. Antstolis Vitalis Milevičius 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymu netenkino pareiškėjų skundo ir persiuntė jį kartu su vykdomosios bylomis nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-16521-862/2020 netenkino pareiškėjų UAB „Baltijos stiklas“, UAB „Boslita“ ir Ko ir G. S. skundo dėl antstolio Vitalio Milevičiaus veiksmų.

103.

11Teismas nustatė, kad antstolis Vitalis Milevičius vykdo skolų išieškojimus: iš skolininkės O. G. pareiškėjo G. S. naudai pagal Kauno miesto 3-iojo notarų biuro 2013 m. vasario 4 d. vykdomąjį įrašą Nr. 801; iš skolininkės O. G. pareiškėjos UAB „Boslita“ ir Ko naudai pagal Kauno miesto 3-iojo notarų biuro 2013 m. vasario 4 d. vykdomąjį įrašą Nr. 799; solidariai iš skolininkų V. R., O. G., uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“ (toliau – UAB „Ūkio banko investicinė grupė“), akcinės bendrovės „Birač Europe“ (toliau – AB „Birač Europe“) pareiškėjos UAB „Baltijos stiklas“ naudai pagal Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-669-658/2014; pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-14398-894/2018 dėl solidarios I. G. ir O. G. skolos išieškojimo išieškotojo G. S. naudai; pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. vykdomąjį raštą dėl solidarios I. G. ir O. G. skolos išieškojimo išieškotojos UAB „Boslita“ ir Ko naudai; pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-14398-894/2018 dėl solidarios I. G. ir O. G. skolos išieškojimo išieškotojos UAB „Baltijos stiklas naudai“. Nuo 2013 m. vasario 18 d. O. G. nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamam turtui taikomas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros areštas, nuo 2018 m. liepos 17 d. šiam turtui taip pat taikomas Klaipėdos apylinkės teismo areštas. 2020 m. kovo 24 d. antstolis Vitalis Milevičius patvarkymu dėl turto arešto akto patikslinimo Nr. S-20-13-2994 patikslino antstolės N. B. turto arešto akto duomenis ir nustatė areštuoto nekilnojamojo turto vertę. Šiuo patvarkymu antstolis išaiškino vykdomosios bylos šalims, kad nepareiškus prieštaravimų dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės išvados, po ne mažiau nei dvidešimties dienų nuo patvarkymo gavimo dienos bus skelbiamos pirmosios areštuoto turto varžytinės. 2020 m. kovo 27 d. antstolio Vitalio Milevičiaus kontoroje gautas skolininko I. G. skundas, kuris, vadovaudamasis 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-76 dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos (karantino) atveju 2 dalimi, prašė stabdyti visus vykdymo veiksmus iki tol, kol Lietuvos Respublikoje bus atšauktas karantinas. 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymu antstolis tenkino skolininko skundą ir sustabdė areštuoto nekilnojamojo turto realizavimą. Antstolis išaiškino skolininkui I. G., jog stabdyti vykdymo veiksmus tuo pagrindu, kurį nurodė skolininkas, nėra tikslinga, kadangi vykdymo veiksmai šiuo atveju gali būti atliekami ir nuotoliniu būdu. Antstolis nurodė, jog vykdymo veiksmai ir turto išieškojimas turi būti stabdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 755 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodoma, kad, jeigu skolininko turtas konfiskuojamas administracinių nusižengimų kodekso ar baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, išieškoti iš nuosprendyje, nutartyje ar nutarime nurodyto konfiskuoto turto draudžiama. Pareiškėjai pateikė skundą, nurodydami, jog šiuo atveju nėra pagrindo stabdyti vykdymo veiksmų, kadangi tiek Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros vykdomame ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00041-19, tiek Klaipėdos apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-35-651/2020 pareikšti kreditoriniai reikalavimai nėra pirmesni nei pareiškėjų kreditoriniai reikalavimai ir ta aplinkybė, jog yra galimybė, kad skolininkės atžvilgiu bus priimtas apkaltinamasis nuosprendis nėra pagrindas pagal CPK 755 straipsnio 1 dalį stabdyti vykdymo veiksmus.

124.

13Teismas taip pat nustatė, kad ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 BAB „Ūkio bankas“ atstovas yra pareiškęs 370 196 002 Eur dydžio civilinį ieškinį. Šis ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą dalį, kurio Nr. 01-2-00016-13, kuriame BAB „Ūkio bankas“ atstovas pareiškė 26 147 040,07 Eur dydžio civilinį ieškinį. Skolininkė O. G. yra įtariamoji šiame ikiteisminiame tyrime. Taip pat Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-35-651/2020 kaltinamąja įtraukta O. G.. 2019 m. birželio 18 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo pratęstas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, teismui pasisakius, jog byloje surinkti duomenys ir kaltinimų sunkumas leidžia pagrįstai manyti, kad gali būti taikomas turto konfiskavimas. Kadangi tiek minėtame ikiteisminiame tyrime, tiek ir baudžiamojoje byloje Nr. 1-35-651/2020 taikomi areštai suinteresuotų asmenų (skolininkų) I. G. ir O. G. turtui, antstolis turėjo pagrindą sustabdyti vykdymo veiksmus, vadovaudamasis CPK 755 straipsnio 1 dalimi.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

155.

16Pareiškėjai UAB „Baltijos stiklas“, UAB „Boslita“ ir Ko ir G. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-16521-862/2020, prašydami panaikinti nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjų 2020 m. balandžio 8 d. skundą dėl antstolio Vitalio Milevičiaus 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymo.

176.

18Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Skundžiamoje teismo nutartyje pateikiami motyvai atkartoja skundžiamo antstolio 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymo argumentus, tačiau apeliantų (pareiškėjų) 2020 m. balandžio 8 d. skundo argumentų dėl skolininko turto realizavimo veiksmų sustabdymo teisėtumo, teismas nenagrinėjo ir šių argumentų pagrįstumo nevertino. Apeliantų įsitikinimu, jų skunde buvo pateikti išsamūs argumentai, kurie patvirtina, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ikiteisminiame tyrime ir Klaipėdos apylinkės teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje taikytas areštas nėra pagrindas sustabdyti priverstinį išieškojimą, jeigu tokio kreditoriaus reikalavimas nėra pirmesnės eilės pagal CPK 754 straipsnyje įtvirtintą reikalavimų eilę. Be to, apeliantai pateikė išsamius argumentus, kurie leidžia daryti išvadą, jog išieškojimas iš konfiskuojamo turto draudžiamas tik tuo atveju, kai yra priimtas vykdytinas teismo nuosprendis, nutartis ar nutarimas dėl turto konfiskavimo, o šiuo atveju skolininko ar jo sutuoktinės atžvilgiu vykdytino teismo nuosprendžio, nutarties ar nutarimo nėra. Pabrėžia ir tai, kad pareiškėjai savo poziciją grindė aktualia teismų praktika tame pačiame vykdymo procese. Apeliantų įsitikinimu, skundžiamoje nutartyje nėra paneigta pareiškėjų argumentų pagrįstumas ir pozicija.

216.2.

22Teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir CPK 755 straipsnio 1 dalies nuostatas ir nukrypo nuo tame pačiame vykdymo procese suformuotos teismų praktikos, kuri patvirtina, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atliekamame ikiteisminiame tyrime ir Klaipėdos apylinkės teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje taikytas areštas nėra pagrindas sustabdyti priverstinį išieškojimą iš skolininko ir jo sutuoktinės turto, o vykdytino teismo sprendimo, dėl kurio draudžiamas išieškojimas iš konfiskuojamo skolininko ir sutuoktinės turto, šiuo atveju nėra. Nurodo, kad teismų praktikoje išaiškinta, kad kompleksiškas CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir CPK 626 straipsnio 3 dalies reglamentavimo analizavimas suponuoja išvadą, kad antstolis privalėtų sustabdyti vykdomąją bylą tik tuo atveju, jeigu baudžiamojoje byloje būtų pareikštas toks kreditoriaus reikalavimas, kurio tenkinimo eiliškumas būtų pirmesnis, ir naujas, pagal kito kreditoriaus reikalavimą taikytas turto arešto faktas, nėra savarankiškas pagrindas sustabdyti turto realizavimą iš to turto, kuris yra areštuotas pagal kito kreditoriaus reikalavimą. Toks pagrindas būtų tik tokiu atveju, kai turtas areštuojamas siekiant užtikrinti pirmesnės negu išieškotojo eilės kreditoriaus reikalavimus. Dėl to, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) tvarka nustatytas areštas nėra priežastis stabdyti išieškojimo veiksmus, nes Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atliekamame ikiteisminiame tyrime ir Klaipėdos apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje potencialių kreditorių reikalavimai nėra pirmesnės eilės nei apeliantų reikalavimai. Be to, CPK 755 straipsnio 1 dalis gali būti taikoma tik tuomet, kai yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu padaręs nusikalstamą veiką ir kuriuo paskirta bausmė – turto konfiskavimas.

236.3.

24Apeliantė prašo remtis įsiteisėjusiomis Kauno miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-11511-775/2016 ir Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1789-221/2016, kurios priimtos tame pačiame vykdymo procese ir patvirtina skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą. Pažymi, kad CPK 755 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas negali būti aiškinamas plečiamai, kadangi toks aiškinimas neproporcingai ir nepagrįstai pažeistų visų išieškotojų interesus. Aplinkybė, jog turtas areštuotas vykdant ikiteisminį tyrimą ar nagrinėjant baudžiamąją bylą, savaime nereiškia, kad bus priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis turtas iš tiesų bus konfiskuotas. Jeigu vykdant ikiteisminį tyrimą ar nagrinėjant baudžiamąją bylą areštuoto skolininko turto nebūtų galima realizuoti vykdant kitų kreditorių reikalavimus, vykdomosios bylos be jokio įstatyme numatyto pagrindo būtų užvilkintos mažiausiai kelerius metus, o apeliantai, esamu atveju, negalėtų nukreipti išieškojimo į skolininko ir jo sutuoktinės turtą neapibrėžtą laiko tarpą.

257.

26Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepime į atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį.

278.

28Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

298.1.

30Suinteresuotas asmuo įsitikinęs, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tiek ikiteisminiame tyrime, tiek baudžiamojoje byloje taikomi areštai suinteresuotų asmenų (skolininkų) I. G. ir O. G. turtui, sudarė pagrindą antstoliui sustabdyti vykdymo veiksmus, vadovaujantis CPK 755 straipsnio 1 dalimi.

318.2.

32Nesutinka su apeliantų argumentais, kad, nepaisant to, jog antstolio vykdomose bylose areštuotam skolininkų turtui yra taikomas areštas BPK tvarka, nėra pagrindo sustabdyti išieškojimo iš šio turto, nes tiek apeliantų turimi vykdytini reikalavimai, tiek civilinių ieškovų reikalavimai ikiteisminiame tyrime ir baudžiamojoje byloje priskirti tai pačiai – trečiajai reikalavimų patenkinimo eilei. Tai patvirtina ir įsiteisėjusi Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-11511-775/2016 ir Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1789-221/2016, kuriose konstatuota, kad ikiteisminiame tyrime pareikštas kreditoriaus reikalavimas nėra pirmesnės eilės negu antstolės N. B. vykdomojoje byloje esančio išieškotojo, todėl nėra pagrindo išieškojimui stabdyti.

338.3.

34Pažymi, kad CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytas vienas iš privalomų pagrindų sustabdyti turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą – antstolis privalo sustabdyti turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą tais atvejais, kai fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, taip pat byloje nustatytas aplinkybes, kad skolininkų turtas areštuotas BPK tvarka, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimo taikymą, tuomet išieškojimas į turtą pagal pareiškėjų pateiktus vykdyti vykdomuosius raštus šiuo metu negali būti nukreiptas.

358.4.

36Teigia, kad apeliantų nurodyti procesiniai sprendimai nėra aktualūs šiai bylai, nes Kauno miesto apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo nutartys priimtos aiškinant ir taikant senąją CPK 755 straipsnio 1 dalies redakcijos nuostatą, kurioje buvo įtvirtinta, kad vykdant teismo nuosprendį, nutartį ar nutarimą dėl turto konfiskavimo, skolininko turtas perduodamas realizuoti po to, kai yra patenkinti iki teismo nuosprendžio priėmimo dienos pareikšti nuteistojo kreditorių turtiniai reikalavimai ir padengtos su tuo susijusios vykdymo išlaidos. Pažymi, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. iš esmės pasikeitė teismo nuosprendžio, nutarties ar nutarimo dėl turto konfiskavimo vykdymo eilės teisinis reglamentavimas. Vadovaujantis CPK 755 straipsnio 1 dalimi, išieškoti iš nuosprendyje, nutartyje ar nutarime nurodyto konfiskuoto turto draudžiama, jeigu skolininko turtas konfiskuojamas Administracinių nusižengimų kodekso ar Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Pagal šiuo metu galiojančią CPK 755 straipsnio 1 dalį, šiuo metu įtvirtintas draudimas išieškoti iš konfiskuoto turto, pakeitus iki tol galiojusią taisyklę, kad skolininko turtas perduodamas po to, kai yra patenkinti iki teismo nuosprendžio priėmimo dienos pareikšti nuteistojo kreditorių turtiniai reikalavimai ir padengtos su tuo susijusios vykdymo išlaidos. Suinteresuoto asmens įsitikinimu, tokia įstatymo leidėjo valios išraiška tik patvirtina, kad turto realizavimas ir lėšų išieškojimas, nepaisant BPK nustatyta tvarka jiems taikomo arešto, yra negalimas, o BPK tvarka areštuotas turtas turi būti laikomas iki klausimo dėl jo konfiskavimo išsprendimo. Priešingu atveju, sukuriama galimybė asmeniui savo įsiskolinimus apmokėti iš neteisėtos ar nusikalstamos veiklos gautomis pajamomis, įgytu turtu.

378.5.

38Nesutinka su apeliantų argumentais, kad teismas nepasisakė dėl skunde išdėstytų visų argumentų, dėl to buvo neatskleista bylos esmė ir pažeistas CPK 270 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas reikalavimas, kadangi teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Suinteresuoto asmens vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis atmesti pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų yra pagrįsta ir teisėta, dėl to jos naikinti nėra pagrindo.

399.

40Suinteresuotas asmuo antstolis Vitalis Milevičius atsiliepime į atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį.

41Teismas

konstatuoja:

42IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4310.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

4511.

46Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

4712.

48Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

4913.

50Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-16521-862/2020, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl antstolio veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

5114.

52Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis Vitalis Milevičius vykdo skolų išieškojimus: iš skolininkės O. G. pareiškėjo G. S. naudai pagal Kauno miesto 3-iojo notarų biuro 2013 m. vasario 4 d. vykdomąjį įrašą Nr. 801; iš skolininkės O. G. pareiškėjos UAB „Boslita“ ir Ko naudai pagal Kauno miesto 3-iojo notarų biuro 2013 m. vasario 4 d. vykdomąjį įrašą Nr. 799; solidariai iš skolininkų V. R., O. G., UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, AB „Birač Europe“ pareiškėjos UAB „Baltijos stiklas“ naudai pagal Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-669-658/2014; pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-14398-894/2018 dėl solidarios I. G. ir O. G. skolos išieškojimo išieškotojo G. S. naudai; pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. vykdomąjį raštą dėl solidarios I. G. ir O. G. skolos išieškojimo išieškotojos UAB „Boslita“ ir Ko naudai; pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-14398-894/2018 dėl solidarios I. G. ir O. G. skolos išieškojimo išieškotojos UAB „Baltijos stiklas naudai“. Nuo 2013 m. vasario 18 d. O. G. nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamam turtui taikomas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros areštas, nuo 2018 m. liepos 17 d. šiam turtui taip pat taikomas Klaipėdos apylinkės teismo areštas. 2020 m. kovo 24 d. antstolis Vitalis Milevičius patvarkymu dėl turto arešto akto patikslinimo Nr. S-20-13-2994 patikslino antstolės N. B. turto arešto akto duomenis ir nustatė areštuoto nekilnojamojo turto vertę. Šiuo patvarkymu antstolis išaiškino vykdomosios bylos šalims, kad nepareiškus prieštaravimų dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės išvados, po ne mažiau nei dvidešimties dienų nuo patvarkymo gavimo dienos bus skelbiamos pirmosios areštuoto turto varžytinės. 2020 m. kovo 27 d. antstolio Vitalio Milevičiaus kontoroje gautas skolininko I. G. skundas, kuris vadovaudamasis 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-76 dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos (karantino) atveju 2 dalimi, prašė stabdyti visus vykdymo veiksmus iki tol, kol Lietuvos Respublikoje bus atšauktas karantinas. 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymu antstolis tenkino skolininko skundą ir sustabdė areštuoto nekilnojamojo turto realizavimą. Antstolis išaiškino skolininkui I. G., jog stabdyti vykdymo veiksmus tuo pagrindu, kurį nurodė skolininkas, nėra tikslinga, kadangi vykdymo veiksmai šiuo atveju gali būti atliekami ir nuotoliniu būdu. Antstolis nurodė, jog vykdymo veiksmai ir turto išieškojimas turi būti stabdomas vadovaujantis CPK 755 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodoma, kad, jeigu skolininko turtas konfiskuojamas administracinių nusižengimų kodekso ar baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, išieškoti iš nuosprendyje, nutartyje ar nutarime nurodyto konfiskuoto turto draudžiama. 2020 m. balandžio 8 d. pareiškėjai pateikė skundą dėl antstolių veiksmų, nurodydami, jog šiuo atveju nėra pagrindo stabdyti vykdymo veiksmų, kadangi tiek Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros vykdomame ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00041-19, tiek Klaipėdos apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-35-651/2020 pareikšti kreditoriniai reikalavimai nėra pirmesni nei pareiškėjų kreditoriniai reikalavimai ir ta aplinkybė, jog yra galimybė, kad skolininkės atžvilgiu bus priimtas apkaltinamasis nuosprendis nėra pagrindas pagal CPK 755 straipsnio 1 dalį stabdyti vykdymo veiksmus. 2020 m. balandžio 15 d. patvarkymu antstolis Vitalis Milevičius netenkino pareiškėjų skundo ir persiuntė skundą kartu su vykdomosios bylomis nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi pareiškėjų skundą atmetė.

5315.

54Apeliantė pateikė apeliacinės instancijos teismui papildomus dokumentus – antstolės N. B. 2016 m. kovo 7 d. patvarkymo Nr. S-2603, Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-11511-775/2016 ir Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-1769-221/2016 kopijas. Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo nagrinėjamu atveju yra pagrindas priimti šiuos papildomus dokumentus, kurie turi reikšmės sprendžiant antstolio veiksmų teisėtumo klausimą, kuris šioje byloje keliamas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, šie rašytiniai dokumentai priimami ir vertinami kartu su kitais byloje esančiais dokumentais ir įrodymais.

5516.

562020 m. liepos 21 d. apeliantė pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus prie atskirojo skundo. Pabrėžtina, kad CPK įtvirtina ribotos apeliacijos modelį, pagal kurį ginčijamo teismo procesinio sprendimo teisėtumas tikrinamas pagal byloje esančius, ir tik išimtinais atvejais – pagal naujai pateiktus, įrodymus (CPK 314 straipsnis). Apeliacijos ribas apibrėžia atskirojo skundo teisinis ir faktinis pagrindas, kurį draudžiama keisti (pildyti) pasibaigus procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka terminui (CPK 323 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-374-823/2016, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-65-460/2018). Apelianto apeliacinės instancijos teismui pateiktas procesinis dokumentas, pavadintas rašytiniais paaiškinimais, pagal savo turinį yra atskirojo skundo papildymas naujomis aplinkybėmis, tuo tarpu terminas, per kurį galima keisti (pildyti) atskirąjį skundą, šio dokumento pateikimo teismui metu buvo pasibaigęs. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas apelianto pateiktų rašytinių paaiškinimų nepriima ir grąžina juos apeliantei, kaip pateiktus nesavalaikiai (CPK 314 straipsnis, 323 straipsnis, 75 straipsnio 1 dalis).

5717.

58Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK ir jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires (viršijant įgaliojimus) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų ir vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-678/2013; 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008 ir kt.). Taigi, nurodyti išaiškinimai suponuoja išvadą, kad antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus įvykdymo pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, jog nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai.

5918.

60Nagrinėjamu atveju antstolis Vitalis Milevičius, vadovaudamasis CPK 755 straipsniu, sustabdė areštuoto nekilnojamojo turto, kuriam Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ikiteisminio tyrimo metu ir Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamosiose bylose taikyti areštai, realizavimą. Pareiškėjai (išieškotojai) pateikė skundą dėl šių antstolio veiksmų. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad antstolis turėjo pagrindą sustabdyti šio turto realizavimą nurodytu pagrindu, kadangi nustatė, jog skolininkės O. G. atžvilgiu pritaikyti turto areštai baudžiamajame procese ir ateityje gali būti taikomas turto konfiskavimas.

6119.

62CPK 755 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu skolininko turtas konfiskuojamas Administracinių nusižengimų kodekso ar Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, išieškoti iš nuosprendyje, nutartyje ar nutarime nurodyto konfiskuoto turto draudžiama. CPK 755 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, jeigu antstoliui vykdyti pateiktas vykdomasis raštas, kuriame nurodyta išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą, šią sumą antstolis išieško atsižvelgdamas į šio kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

6320.

64Pagal CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punktą antstolis privalo sustabdyti turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą, kai fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Pagal to paties straipsnio 2 dalies 2 punktą antstolis privalo sustabdyti turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą, kai turtas areštuotas siekiant užtikrinti pirmesnės negu išieškotojo eilės kreditoriaus reikalavimus. CPK 626 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, išieškojimas iš šio turto nestabdomas. Šiuo atveju išieškojimas iš areštuoto turto ar lėšų vykdomas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sistemiškai vertinant šias CPK 626 straipsnyje įtvirtintas taisykles, tais atvejais, kai skolininko turtas areštuojamas kelis kartus ir skirtingų kreditorių reikalavimams patenkinti, pirmenybė suteikiama pirmesnės negu išieškotojo eilės kreditoriaus reikalavimams, t. y. sustabdomi turto realizavimo veiksmai pagal ankstesnio kreditoriaus reikalavimą, kai reikalavimą pareiškia pirmesnės eilės kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104-684/2017).

6521.

66Nagrinėjamu atveju laikinas nuosavybės teisių apribojimas skolininkui taikomas civiliniam ieškiniui užtikrinti ir galimam turto konfiskavimui. Byloje nėra ginčo, kad ikiteisminiame tyrime ar baudžiamojoje byloje pareikšti finansiniai reikalavimai nėra pirmesnės eilės nei skundžiamo antstolio žinioje esančioje vykdomoje byloje esantys išieškotojų finansiniai reikalavimai. Šią aplinkybę pažymėjo ir kasacinis teismas, nagrinėjęs kitą skundą dėl antstolio veiksmų šioje vykdomojoje byloje, įvertindamas vieno iš ieškotojų UAB „Boslita“ ir Ko finansinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104-684/2017). Tokiu būdu, atsižvelgiant į anksčiau nurodytą teismų praktiką, nebuvo pagrindo antstoliui stabdyti vykdymo veiksmus CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kurį vertino pirmosios instancijos teismas, nors pats antstolis šios normos skundžiamame patvarkyme, kuriuo stabdė vykdymo veiksmus, nebuvo nurodęs.

6722.

68Vertinant aplinkybes, ar antstolis turėjo pagrindą stabdyti vykdymo veiksmus CPK 755 straipsnio pagrindu, atkreiptinas dėmesys į tai, jog kasacinis teismas aiškindamas senąją šio straipsnio redakciją, buvo nurodęs, jog CPK 755 straipsnio norma reglamentuoja situaciją, kai konfiskuotas turtas jau yra valstybės nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-222-969/2019). Kasacinis teismas išaiškino, kad konfiskuotas turtas valstybės nuosavybės tampa nuo nuosprendžio ar nutarimo skirti administracinę nuobaudą įsiteisėjimo momento, nepriklausomai nuo to, pas ką turtas yra ar kieno vardu įregistruotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-140-219/2016).

6923.

70Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja CPK 755 straipsnio redakcija, kurioje nurodyta, jog, jeigu skolininko turtas konfiskuojamas Administracinių nusižengimų kodekso ar Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, išieškoti iš nuosprendyje, nutartyje ar nutarime nurodyto konfiskuoto turto draudžiama. CPK 3 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus, kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, o pagal teismų praktikoje suformuluotus nurodymus – tai atlikdamas, privalo remtis būtent nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų ir nustatytų teisinių bei faktinių aplinkybių visetu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009). CK 1.9 straipsnyje įtvirtinti civilinio kodekso normų aiškinimo principai. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikant CK normas jos aiškinamos atsižvelgiant į šio kodekso sistemą ir struktūrą. 2 dalyje nustatyta, kad šiame kodekse vartojami žodžiai ir jų junginiai aiškinami pagal jų bendrinę reikšmę, išskyrus atvejus, kai iš konteksto matyti, kad žodis ar žodžių junginys vartojamas specialiąja – teisine, technine ar kitokia reikšme. Jeigu bendrinė ir specialioji žodžio reikšmės nesutampa, pirmenybė teikiama specialiajai žodžio reikšmei. 3 dalyje nustatyta, kad nustatant taikomos normos tikrąją prasmę, atsižvelgiama į šio kodekso ir aiškinamos normos tikslus bei uždavinius.

7124.

72Lingvistiniu ir sisteminiu metodais, kontekstiniu aiškinimu, analizuojant šią normą, matyti, jog ši norma yra CK LV skyriuje „išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka“, skirta teismo nuosprendžio, nutarties ar nutarimo arba institucijos ar pareigūno nutarimo dėl turto konfiskavimo vykdymo eilei. Šioje normoje (1 dalyje) nurodyta, jog ši norma taikoma, kai skolininko turto konfiskuojamas Administracinių nusižengimų kodekso ar Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, ir išieškoti iš nuosprendyje, nutartyje ar nutarime nurodyto konfiskuoto turto draudžiama. Pabrėžtina, jog šioje normoje vartojami žodžiai ir jų junginiai atskleidžia, kad ši norma taikoma, kai turtas yra jau konfiskuotas (konfiskuojamas) ir nurodyta, jog turi būti nuosprendis, nutartis ar nutarimas. Viešame lietuvių kalbos žodyne konfiskavimas nurodomas kaip teismo nuosprendžiu arba administracine tvarka atliekamas priverstinis turto nusavinimas valstybės naudai (http://www.lietuviuzodynas.lt). Nenustatyta, kad ši norma turėtų specialiąją žodžių reikšmę, t. y. konfiskuojamu turtu būtų laikomas ir toks turtas, kuris dar nėra faktiškai konfiskuotas, tačiau būtų areštuotas baudžiamajame procese (galimam konfiskavimui ateityje). Bendrinės kalbos pirmumo taisyklė, kuria remiantis normos tekste vartojamus bendrinės kalbos būtina aiškinti taip, kaip jie suprantami bendrinėje kalboje, išskyrus atvejus, kai svarūs argumentai leidžia daryti priešingą išvadą (D. M., V. M. „Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai, 1999). Aiškinant šią normą priešingai, iš esmės būtų aiškinama plačiau nei joje įtvirtinta.

7325.

74Sprendžiant (vertinant) pagal teleologinį metodą, aiškinantis įstatymų leidėjo tikslus, nustatant, kokios priežastys lėmė įstatymo priėmimą, kokių tikslų buvo siekiama jį priimant (keičiant šį straipsnį) ir susipažinus su Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82, nustatyta, jog bus siekiama sukurti efektyvias civilinio nepagrįstai įgyto turto konfiskavimo instituto nuostatas. Aiškinamajame rašte dėl CPK 603, 626, 692 ir 755 straipsnių keitimo, nurodyta, jog kasacinio teismo praktikoje įtvirtina, jog konfiskuotas turtas valstybės nuosavybe tampa nuo nuosprendžio ar nutarimo skirti administracinę nuobaudą įsiteisėjimo, nepriklausomai nuo to, pas ką tas turtas yra ar kieno vardu įregistruotas, dėl to siūlyta CPK 755 įtvirtinti draudimą antstoliui išieškojimą nukreipti į konfiskuotą turtą, detaliau šis draudimas neaptartas.

7526.

76Pažymėtina, kad iš teisėkūros (projektų) matyti, jog 2020 m. liepos 13 d. užregistruotas CPK 626, 755 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (rengėjas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija), kuriame siūloma tikslinti CPK 145, 626, 689 ir 755 straipsnių nuostatas, nustatant, kad išieškojimas iš turto būtų stabdomas tik atvejais, kai šis turtas areštuojamas galimam jo konfiskavimui arba pirmesnės eilės nei vykdomas išieškojimas reikalavimams užtikrinti. Taigi, teisėkūroje jau vyksta diskusijos dėl šios normos tikslinimo dėl jos neaiškumo, siekiama įtvirtinti konkrečias sąlygas, jog išieškojimas iš turto būtų stabdomas, kai turtas areštuojamas galimam jo konfiskavimui arba pirmesnės eilės nei vykdomas išieškojimas reikalavimams užtikrinti.

7727.

78Atsižvelgiant į šių aplinkybių visumą, darytina išvada, kad dabartinė CPK 755 straipsnio 1 dalis galėtų būti taikoma tuomet, kai yra įsiteisėjęs teismo nuosprendis, teismo nutartis ar teismo nutarimas (administracinių nusižengimo kodekso ar baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka), kuriuo asmeniui paskirtas turto konfiskavimas ir nurodytas konkretus konfiskuotinas turtas. Šioje normoje neįtvirtina, jog ši norma apima ir BPK nustatyta tvarka pritaikyto laikino nuosavybės teisių apribojimo, kuris gali būti taikomas, kai siekiama užtikrinti galimą turto konfiskavimą BK 72 straipsnyje numatytais atvejais ir galimą išplėstinį turto konfiskavimą BK 723 straipsnyje numatytais atvejais, ar kai siekiama užtikrinti civilinį ieškinį, jei yra pakankamas pagrindas juridinį asmenį įtraukti civiliniu atsakovu. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino šių aplinkybių, o skundą dėl antstolio veiksmų atmetė tik tuo pagrindu, jog baudžiamajame procese skolininkės O. G. turtui pritaikyti turto areštai ir ateityje gali grėsti jos turto konfiskavimas.

7928.

80Pažymėtina ir tai, kad skundžiamame 2020 m. balandžio 1 d. patvarkyme Nr. S-20-13-3175 antstolis Vitalis Milevičius buvo nurodęs, kad tenkina 2020 m. kovo 25 d. I. G. skundą dėl antstolio 2020 m. kovo 25 d. patvarkymo Nr. S-20-13-2994 teisėtumo, tačiau iš patvarkymo turinio matyti, jog I. G. skundas, kuriuo buvo prašoma stabdyti visus vykdymo veiksmus, motyvuojant šalyje įvestu karantinu, buvo atmestas, o antstolis sustabdė areštuoto nekilnojamojo turto, kuriam yra Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamosiose bylose taikyti areštai, realizavimą, savo iniciatyva ir motyvais, kuriais I. G. nesirėmė, šį vykdymo proceso klausimą antstolis išsprendė tame pačiame patvarkyme ir klaidingai nurodė, jog tenkina I. G. skundą. 2020 m. balandžio 8 d. pareiškėjai, pateikę skundą dėl antstolio 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymo, prašė panaikinti antstolio 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymą dėl sustabdymo, ir atmesti skolininko I. G. 2020 m. kovo 25 d. skundą dėl vykdomųjų bylų sustabdymo, tačiau motyvus ir nesutikimo pagrindus teikė tik dėl antstolio iniciatyva ir motyvais pritaikyto nekilnojamojo turto realizavimo sustabdymo, t. y. dėl CPK 755 straipsnio pagrindu pritaikyto vykdymo sustabdymo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi išnagrinėjo pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų pagal pareiškėjų pateikto skundo ribas. Dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties buvo pateiktas atskirasis skundas. Taigi, šiuo atveju susidarė situacija, kad buvo skundžiami antstolio veiksmai, įtvirtinti 2020 m. balandžio 1 d. patvarkyme, kuriais jis savo iniciatyva ir motyvais, sustabdė turto realizavimą, o skundas dėl I. G. skundo motyvų atmetimo nebuvo teiktas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai, o šiuo atveju vykdymo šalims, nesiremiant aplinkybėmis dėl I. G. skundo atmetimo (nenurodytas nei faktinis, nei teisinis pagrindas, nenurodyti pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumas šioje patvarkymo dalyje), dėl to apeliacinis teismas neturėjo pagrindo spręsti dėl skolininko I. G. skundo.

8129.

82Įvertinus tai, kas nurodyta ir tai, kad teisme nebuvo vertinta antstolio patvarkymo teisėtumo dalis dėl I. G. skundo, ši antstolio patvarkymo dalis paliktina nepakeista.

8330.

84Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nustatytų aplinkybių visumą, konstatuoja, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino skundo dalyje dėl antstolio veiksmų, kuria buvo išspręstas vykdymo sustabdymas CPK 755 straipsnio pagrindu. Skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – tenkinamas pareiškėjų UAB „Baltijos stiklas“, UAB „Boslita“ ir Ko ir G. S. 2020 m. balandžio 8 d. skundas dėl antstolio veiksmų iš dalies ir panaikinamas antstolio Vitalio Milevičiaus 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymas Nr. S-20-13-3175 dėl skundo dėl antstolio 2020 m. kovo 25 d. patvarkymo Nr. S-20-13-2994 dėl vykdymo sustabdymas CPK 755 straipsnio pagrindu.

85Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

86Apeliantų UAB „Baltijos stiklas“, UAB „Boslita“ ir Ko ir G. S. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

87Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iš dalies tenkinti pareiškėjų UAB „Baltijos stiklas“, UAB „Boslita“ ir Ko ir G. S. 2020 m. balandžio 8 d. skundą dėl antstolio veiksmų.

88Panaikinti antstolio Vitalio Milevičiaus 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymą Nr. S-20-13-3175 dėl skundo dėl antstolio 2020 m. kovo 25 d. patvarkymo Nr. S-20-13-2994 dalyje dėl vykdymo sustabdymo CPK 755 straipsnio pagrindu.

89Ši nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. 2020 m. kovo 27 d. skolininkas I. G. pateikė antstoliui Vitaliui Milevičiui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad antstolis Vitalis Milevičius vykdo skolų... 12. 4.... 13. Teismas taip pat nustatė, kad ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00016-13 BAB... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. 5.... 16. Pareiškėjai UAB „Baltijos stiklas“, UAB „Boslita“ ir Ko ir G. S.... 17. 6.... 18. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 6.1.... 20. Skundžiamoje teismo nutartyje pateikiami motyvai atkartoja skundžiamo... 21. 6.2.... 22. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir... 23. 6.3.... 24. Apeliantė prašo remtis įsiteisėjusiomis Kauno miesto apylinkės teismo 2016... 25. 7.... 26. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepime... 27. 8.... 28. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 29. 8.1.... 30. Suinteresuotas asmuo įsitikinęs, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 31. 8.2.... 32. Nesutinka su apeliantų argumentais, kad, nepaisant to, jog antstolio vykdomose... 33. 8.3.... 34. Pažymi, kad CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytas vienas iš... 35. 8.4.... 36. Teigia, kad apeliantų nurodyti procesiniai sprendimai nėra aktualūs šiai... 37. 8.5.... 38. Nesutinka su apeliantų argumentais, kad teismas nepasisakė dėl skunde... 39. 9.... 40. Suinteresuotas asmuo antstolis Vitalis Milevičius atsiliepime į atskirąjį... 41. Teismas... 42. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 43. 10.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 45. 11.... 46. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 47. 12.... 48. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 49. 13.... 50. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės... 51. 14.... 52. Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis Vitalis Milevičius vykdo skolų... 53. 15.... 54. Apeliantė pateikė apeliacinės instancijos teismui papildomus dokumentus –... 55. 16.... 56. 2020 m. liepos 21 d. apeliantė pateikė teismui papildomus rašytinius... 57. 17.... 58. Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK ir Lietuvos... 59. 18.... 60. Nagrinėjamu atveju antstolis Vitalis Milevičius, vadovaudamasis CPK 755... 61. 19.... 62. CPK 755 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu skolininko turtas... 63. 20.... 64. Pagal CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punktą antstolis privalo sustabdyti turto... 65. 21.... 66. Nagrinėjamu atveju laikinas nuosavybės teisių apribojimas skolininkui... 67. 22.... 68. Vertinant aplinkybes, ar antstolis turėjo pagrindą stabdyti vykdymo veiksmus... 69. 23.... 70. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja CPK 755 straipsnio redakcija, kurioje... 71. 24.... 72. Lingvistiniu ir sisteminiu metodais, kontekstiniu aiškinimu, analizuojant... 73. 25.... 74. Sprendžiant (vertinant) pagal teleologinį metodą, aiškinantis įstatymų... 75. 26.... 76. Pažymėtina, kad iš teisėkūros (projektų) matyti, jog 2020 m. liepos 13 d.... 77. 27.... 78. Atsižvelgiant į šių aplinkybių visumą, darytina išvada, kad dabartinė... 79. 28.... 80. Pažymėtina ir tai, kad skundžiamame 2020 m. balandžio 1 d. patvarkyme Nr.... 81. 29.... 82. Įvertinus tai, kas nurodyta ir tai, kad teisme nebuvo vertinta antstolio... 83. 30.... 84. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nustatytų aplinkybių... 85. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 86. Apeliantų UAB „Baltijos stiklas“, UAB „Boslita“ ir Ko ir G. S.... 87. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį panaikinti... 88. Panaikinti antstolio Vitalio Milevičiaus 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymą... 89. Ši nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos....