Byla 2S-1500-324/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės ir Izoldos Nėnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. D. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14713-848/2010 pagal antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko V. D. Teisėjų kolegija

Nustatė

2pareiškėjas prašė priteisti iš skolininko V. D. 266,32 Lt vykdymo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2010 m. vasario 1 d. priėmė vykdyti Kauno m. VPK VP EPT 2009 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 724406 dėl skolos išieškojimo iš V. D. išieškotojo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos naudai. Vykdymo proceso metu nustačius, kad su išieškojimu susijusi sprendimo rezoliucinė dalis yra įvykdyta, pareiškėjas registruotu laišku skolininkui išsiuntė raštišką siūlymą per nustatytą terminą sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdymo išlaidas. Skolininkas siūlyme nurodytos vykdymo išlaidų sumos į antstolio depozitinę sąskaitą nepervedė, todėl antstolis pareiškimu prašė tą sumą priteisti (CPK 611 straipsnio 1 dalis, 593 straipsnis). Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi pareiškimą iš dalies patenkino. Priteisė iš skolininko V. D. 259,34 Lt vykdymo išlaidų ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo antstoliui R. Vaitkevičiui. Nustatė, kad V. D. Kauno miesto VPK VP EPT 2009 m. lapkričio 10 d. nutarimu paskirtą 50 Lt baudą sumokėjo 2009 m. lapkričio 17 d., tačiau mokėjimo nurodyme klaidingai nurodžius įmokos kodą, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pagal V. D. 2010 m. vasario 25 d. prašymą klaidingai įmokėtą įmoką užskaitė tik 2010 m. kovo 1 d. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1022-601/2010 konstatavo, jog antstolis 2010 m. vasario 1 d. patvarkymu pagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą bei teisėtai pradėjo vykdymo veiksmus. Sprendė, kad per nustatytą terminą skolininkas vykdymo išlaidų gera valia nesumokėjo. Laikė, kad 2010 m. kovo 1 d. paskaičiuotos vykdymo išlaidos sudaro 525,66 Lt, iš jų 266,32 Lt jau palikta antstolio depozitinėje sąskaitoje, todėl antstolio prašomą priteisti vykdymo išlaidų sumą sumažino iki 259,34 Lt. 5 procentų dydžio procesines palūkanas priteisė vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi. Atskiruoju skundu skolininkas V. D. nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Neįvertinos visos bylos aplinkybės. 2009 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 724406 paskirtą 50 Lt baudą skolininkas geranoriškai sumokėjo per 7 dienas, nors reikalaujama per 40 dienų, nurodydamas mokėjimo paskirtį pagal nutarimo Nr. 724406 antroje pusėje įspaustą spaudą. Bankas priėmė mokėjimą internetu. Apie tai, kad bauda nesumokėta (buvo klaidingai nurodytas įmokos kodas), sužinojo 2010 m. vasario 19 d., pastebėjęs, jog nuo jo asmeninės sąskaitos antstolis R. Vaitkevičius nuskaičiavo 316,32 Lt. Antstolis R. Vaitkevičius pažeidė CPK 652 straipsnio 1 punktą. Nutarime Nr. 724406 nurodyta, kad skolininko gyvenamoji vieta yra ( - ) (telefono numeris nurodytas telefonų knygose, kitose informacinėse sistemose), darbovietė – UAB „Tete-a-tete“ kazino, registruota Kaune. Laiško ar pranešimo apie skolininkui siunčiamą registruotą laišką dėl raštiško siūlymo sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą skolininkas negavo, vykdomojo dokumento nepasirašė, todėl anksčiau negalėjo pašalinti klaidingo įmokos kodo pasekmių. Pagal skolininko prašymą Kauno apskrities VPK 2010 m. vasario 25 d. raštu kreipėsi į antstolį R. Vaitkevičių, kad pastarasis grąžintų vykdomąjį dokumentą Nr. M724406 neįvykdytą, bet antstolis neatsižvelgė į šios institucijos prašymą. Prašo nutartį panaikinti ir įpareigoti antstolį R. Vaitkevičių grąžinti iš depozitinės sąskaitos į V. D. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, kodas 73000, 266,32 Lt sumą. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis R. Vaitkevičius prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad skolininkas iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti tinkamai neįvykdė su išieškojimu susijusios rezoliucinės sprendimo dalies, todėl antstolis savo iniciatyva ėmėsi visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Iš Kauno apskrities VPK KP valdybos 2010 m. kovo 10 d. rašto matyti, kad bauda pagal nutarimą Nr. 724406 sumokėta 2010 m. kovo 1 d., t.y. po to, kai pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Vykdymo išlaidas skolininkas sumokėti atsisakė, motyvuodamas tuo, kad ant policijos nutarimo buvo uždėtas neaiškus spaudas, tačiau kilus abejonių, kad dokumente nurodyti duomenys yra netikslūs ar sunkiai įskaitomi, kiekvienas protingas ir rūpestingas pilietis gali juos pasitikslinti paskambinęs į policiją arba viešame Valstybinės mokesčių inspekcijos internetiniame puslapyje. Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo ATPK 313 straipsnio nauja redakcija, kurioje numatyta, kad nesumokėjus baudos per keturiasdešimt dienų, nutarimą skirti baudą priėmęs organas (pareigūnas) šį nutarimą siunčia tiesiogiai antstoliui vykdyti. CPK 652 straipsnis yra netekęs galios. Siūlymas sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą ir vykdymo išlaidas skolininkui buvo išsiųstas registruotu laišku, kuris laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo laiško išsiuntimo dienos (CPK 604 straipsnis). Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas. Nustatyta, kad antstolis R. Vaitkevičius 2010 m. vasario 1 d. patvarkymu Nr. 0147/10/00383 priėmė vykdyti Kauno m. VPK VP EPT 2009 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 724406 dėl 50 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. D. išieškotojo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos naudai. 2010 m. vasario 8 d. antstolis surašė siūlymą sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą ir vykdymo išlaidas, kuriuo skolininkui V. D. pasiūlė per 5 dienas, skaičiuojant nuo pranešimo gavimo dienos, sumokėti į jo depozitinę sąskaitą 50 Lt skolą ir 129 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 179 Lt. Nustatęs, kad skolininkas V. D. 50 Lt skolą yra sumokėjęs, antstolis 2010 m. vasario 23 d. siūlymu pasiūlė jam per 5 dienas, skaičiuojant nuo siūlymo gavimo dienos, sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą 64,9 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų, 71,62 Lt papildomų vykdymo išlaidų, 129,8 Lt antstolio atlyginimą, iš viso 266,32 Lt. Skolininkui nesumokėjus siūlyme nurodytos vykdymo išlaidų sumos, antstolis su pareiškimu kreipėsi į teismą dėl jų priteisimo. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi konstatavo, jog antstolis pagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą – 2009 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 724406 ir pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus. Sprendė, kad dėl atliktų veiksmų skolininkui atsirado pareiga sumokėti vykdymo išlaidas. Minėta Kauno apygardos teismo nutartis yra įsiteisėjusi, galiojanti, todėl teisėjų kolegija nevertina atskirojo skundo argumentų dėl baudos sumokėjimo aplinkybių, vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti teisėtumo, antstolio teisės reikalauti sumokėti vykdymo išlaidas pagrįstumo. Apeliacine tvarka peržiūrima nutartis panaikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo, sąlygojusio netinkamą antstolio pareiškimo dėl vykdymo išlaidų priteisimo priėmimo klausimo išsprendimą. Pagal CPK 611 straipsnio 1 dalį, išieškodamas vykdymo išlaidas, antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą, prašydamas tas sumas priteisti. Kasacinio teismo praktikoje dėl CPK 611 straipsnio taikymo išaiškinta, kad išieškodamas vykdymo išlaidas antstolis privalo visų pirma informuoti skolininką apie vykdymo išlaidų dydį ir suteikti jam terminą šioms išlaidoms apmokėti arba jų dydžiui ginčyti; teisę kreiptis dėl vykdymo išlaidų priteisimo antstolis įgyja tuo atveju, kai gavęs raštišką siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas skolininkas pinigų nesumoka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2007; 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje J Nr. 3K-3-36/2008). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2009 konstatavo, kad sprendžiant dėl antstolio prašymo priteisti vykdymo išlaidas esminė aplinkybė yra ta, ar skolininkas gavo raštišką siūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo; jeigu ši sąlyga įvykdyta, teismas turi nagrinėti pareikšto prašymo pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju antstolio 2010 m. vasario 8 d. siūlymas skolininkui sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą ir vykdymo išlaidas buvo išsiųstas skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ). Iš skolininko pateikto AB Lietuvos pašto 2010 m. birželio 14 d. rašto Nr. 5-2089 matyti, kad 2010 m. vasario 8 d. registruotoji pašto korespondencijos siunta buvo grąžinta siuntėjui su žyma „Persikraustė“. Antstolio priimtame vykdyti Kauno m. VPK VP EPT 2009 m. lapkričio 10 d. nutarime Nr. 724406 skolininkas buvo nurodęs kitą savo gyvenamosios vietos adresą – ( - ). Antstolis, žinodamas šias aplinkybes, 2010 m. vasario 23 d. siūlymą skolininkui sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą 266,32 Lt dydžio vykdymo išlaidas vis tiek išsiuntė skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ). Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su atskirojo skundo argumentais, kad pastarojo dokumento skolininkas negavo. Šią aplinkybę patvirtina ir AB Lietuvos pašto 2010 m. birželio 14 d. raštas Nr. 5-2089, kuriame nurodyta, kad 2010 m. vasario 24 d. registruotoji pašto korespondencijos siunta grąžinta siuntėjui su žyma „Nežinomas“ („Negalima nustatyti gavėjo buvimo vietos“). Konstatavęs, kad skolininkas iš antstolio negavo raštiško siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas, apygardos teismas sprendžia, kad antstolis neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl šių išlaidų priteisimo (CPK 611 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas, priėmęs antstolio pareiškimą ir jį iš dalies patenkinęs, netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl 2010 m. gegužės 31 d. nutartis panaikintina ir antstolio R. Vaitkevičiaus pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko V. D. paliktinas nenagrinėtas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Antstolis R. Vaitkevičius, tinkamai pasiūlęs skolininkui V. D. pervesti į jo depozitinę sąskaitą atitinkamą vykdymo išlaidų sumą ir pastarajam jos nepervedus, turi teisę pakartotinai kreiptis į apylinkės teismą su pareiškimu, nurodydamas detaliai apskaičiuotas išieškotinas sumas, dėl šių sumų priteisimo. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

3atskirąjį skundą iš dalies patenkinti. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį ir antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko V. D. palikti nenagrinėtą.

Ryšiai